Студенттердің ОҚытушымен бірге атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұСҚау тақырып: «Тура және жанамалап өлшеудегі жіберілетін кездейсоқ қателерді бағалау»жүктеу 60.85 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі60.85 Kb.
түріСабақ
: 1%20kurs
1%20kurs -> Қорытынды бақылауға дайындалуға арналған сұрақтардың мазмұны
1%20kurs -> НҰСҚаулар тақырыбы: «ms excel кестелік редакторы. Медико-биологиялық ақпаратты өңдеу үшін ms excel программасын қолдану» Пән: ir1211 «Ақпараттық ресурстар»
1%20kurs -> Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
1%20kurs -> Кафедраның әдістемелік жиналысында бекітілген
1%20kurs -> Тақырыбы: Аралық бақылау Мамандығы
1%20kurs -> Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
1%20kurs -> Казақстан тарихы және әлеуметтік- саяси пәндер кафедрасы
1%20kurs -> Казақстан тарихы және әлеуметтік саяси пәндер кафедрасы
1%20kurs -> Практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұСҚаулар тақырыбы: Медициналық ақпараттарды Internet ке енгізу принциптері. Ооdоo5 Inf «Информатика»


Ф КГМУ 4/3-07/02

ПП КГМУ 4/02
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ


Медициналық биофизика және информатика кафедрасы

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ АТҚАРАТЫН ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
Тақырып: «Тура және жанамалап өлшеудегі жіберілетін кездейсоқ қателерді бағалау»


Пән

Mat 1114 «Математика»

Мамандығы

5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Курс

1

Құрастырған: Культенова М.Т.

Маркелова Е.П.

Қарағанды – 2010 ж.


Медициналық биофизика және информатика кафедрасында талқыланды және бекітілді

Хаттама № ______ « _____» __________2010 ж.


Кафедра меңгерушісі __________________Б.К.Койчубеков


Тақырып: «Тура және жанамалап өлшеудегі жіберілетін кездейсоқ қателерді бағалау»
Мақсаты: Есептердің дәлелдігін бағалауға үйрену.
Білуі керек:

 1. Абсолюттік және салыстырмалы, жүйелік, кездейсоқ терминдеріне түсінік бере білу

 2. Тура өлшеу барысында кездейсоқ қатені таба білу

 3. Қосымша өлшеу барысында кездейсоқ қатені таба білу

 4. Жуық шамаларға амалдар қолдана білу

 5. Аспатық және кездейсоқ қателер арасында есеп жүргізу.


Сабақ түрі

Студентттердің кіші топтағы жұмысы


Тақырыпқа есептер:

 1. Спирттің тұтқырлық коэффициенті формуласы бойынша анықталады, мұндағы , және - сәйкесінше спирт пен судың ағу уақыты. 5 рет өлшеу нәтижесінде төмендегідей сандық мәндер алынған: үшін - 6,2; 6,4; 6,2; 6,3 ; үшін - 4,1; 4,1; 4,0; 4,0; 3,8. Спирттің нақты тұтқырлығының бағалауы мен сенімділік ықтималдығы болғандағы абсолютті және салыстырмалы қателікті табу керек.

 2. Өкпе альвеольдерінің қабырғасындағы капилляр диаметрін 10 рет өлшеу нәтижесінде төмендегідей мәліметтер алынған: ; ; Капилляр диаметрінің нақты шамасының бағалауын және сенімділік ықтималдығы болғандағы абсолютті және салыстырмалы қателігін есептеңдер.

 3. Марганецтің болуына тексерілген он бірдей пробалардан келесі мәндер алынады 0,69%; 0,70; 0,67; 0,66; 0,67; 0,68; 0,67; 0,69; 0,68; 0,68%. Марганецтің нағыз болуының бағасы мен абсолютті және салыстырмалы қателіктерді есептеу керек. .(сенімділік ықтималдық).

 4. Берілген пробаданың құрамында азоттың болуы микроаналитикалық әдәсәмен анықталған. Сонда алынған тәжірибе нәтижелері келесі: 9,29%; 9,38; 9,35; 9,43; 9,53; 9,48; 9,61; 9,68%. Азоттың нағыз болуы және сенімділік ықтималдығымен абсолют және салыстырмалы қателіктерді табыңыз.

 5. Фотоэлектроколометриялық әдіспен ацетилсалицил қышқылдылығының концентрациясын анықталған кезде алынған тәжірибе нәтижелері келесі: 99,2%; 99,0; 98,9; 99,3; 98,8; 99,1%. Алынған нәтижелерінің орта мәнін және сенімділік ықтималдығымен абсолют және салыстырмалы қателіктерді табыңыз.

 6. Он рет өлшеу нәтижесінде сульфадиметоксин таблеткасының орташа массасы 0,528г.тең. 0,95 сенімділік ықтималдығымен таблетканың массасының абсолют қатесі г. Таблетканың орташа көлемі см3. Сульфадиметоксин тығыздығының абсолют қателігі г/см3 болу үшін көлем өлшемін қандай абсолют қателікпен анықтау керек.

Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Абаева Н.Ф.

Практикум по математике. – Караганда: КГМУ, 2008

 1. Егоров В.В.

Абаева Н.Ф.

Головачева В.Н.Математика. Часть 1. – Караганда: КГМУ, 2007

 1. Егоров В.В.

Абаева Н.Ф.

Головачева В.Н.Математика. Часть 2. – Караганда: КГМУ, 2007

 1. Егоров В.В.

Абаева Н.Ф.

Головачева В.Н.Математика. Электронный учебник

 1. Изтлеуов М.К.

Беккужина А.И. Жалимбетова Н.К.

Ахметова А.Б.Математика: Жоғарғы медицина орындарына арналған оқулық. – Актобе: Полиграфия, 2005.


Қосымша:

 1. Павлушков И.В.

 2. Розовский Л.В.

 3. Капульцевич А.Е. и др.

Основы высшей математики и математической статистики. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008.

 1. Риклефс В.П.

Численные методы анализа: Учеб.-метод.пособие. - Караганда: КГМА, 2006.

 1. Герасимов А.Н.

Медицинская статистика : учеб. пособие. – М.: Мед. информ. агентство, 2007.

 1. Койчубеков Б.К.

Основы статистического анализа медико-биологических данных: Учеб.-метод.пособие. – Караганда: КГМА, 2006.

Бақылау сұрақтары:

 1. Өлшеу қателігі дегеніміз не?

 2. Нақты абсолюттік қателік және нақты салыстырмалы қателік деген не?

 3. Қай уақытта қателіктер жүйелік қате және кездейсоқ қате деп аталады?

 4. Қандай қателіктерді мүлт кетулер деп атаймыз?

 5. Тура және қосымша өлшеу барысында кездейсоқ қателік не үшін керек?

 6. Өлшеу приборының дәлдігі деген не?

 7. Дәлдік класы дегеніміз не?

 8. Жуық шамаларға амалдар қолдану ережелері?

Тест тапсырмалары:

1. Егер , ал болса, онда қандай гипотеза қабылданады? 1. нолдік

 2. бірмәнді қорытынды шығаруға болмайды

 3. альтернативті

 4. альтернативті және нолдік бірлесе

 5. статистикалық

2. Егер , ал болса, онда қандай гипотеза қабылданады? 1. нолдік

 2. бірмәнді қорытынды шығаруға болмайды

 3. альтернативті

 4. альтернативті және нолдік бірлесе

 5. статистикалық

3. Егер , ал болса, онда қандай гипотеза қабылданады? 1. нолдік

 2. бірмәнді қорытынды шығаруға болмайды

 3. альтернативті

 4. альтернативті және нолдік бірлесе

 5. статистикалық

4. Егер , ал болса онда қандай гипотеза қабылданады? 1. нолдік

 2. бірмәнді қорытынды шығаруға болмайды

 3. альтернативті

 4. альтернативті және нолдік бірлесе

 5. статистикалық

5. Критерийдің экспериментальді мәнін есептеңдер, егер: , , , , , , . 1. 0,166

 2. 0,0125

 3. 0,15

 4. 0,015

 5. 24,096

6. Критерийдің экспериментальді мәнін есептеу керек, егер , , , , , , . 1. 40,994

 2. 2,6

 3. 1,1

 4. 1,5

 5. 66

7. арқылы нені белгілеуге болады? 1. таңдамалы дисперсия;

 2. таңдама орташасы;

 3. генеральді орташа;

 4. генеральді дисперсия;

 5. орташа квадраттық ауытқу.

8. арқылы нені белгілейміз? 1. таңдамалы дисперсия;

 2. таңдама орташасы;

 3. генеральді орташа;

 4. генеральді дисперсия;

 5. орташа квадраттық ауытқу.

9. арқылы нені белгілейміз? 1. таңдамалы дисперсия;

 2. таңдама орташасы;

 3. генеральді орташа;

 4. генеральді дисперсия;

 5. орташа квадраттық ауытқу.

10. арқылы нені белгілейміз? 1. таңдамалы дисперсия;

 2. таңдама орташасы;

 3. генеральді орташа;

 4. генеральді дисперсия;

 5. орташа квадраттық ауытқу.


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет