Студенттердің Өзіндік жұмысы үшін әдістемелік нұСҚауларДата24.04.2016
өлшемі359.47 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАР, ПСИХОТЕРАПИЯ НЕГІЗДЕРІ, ЖАЛПЫ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ
МАМАНДЫҒЫ: 051301 «Жалпы медицина»

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫ ҮШІН
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


(СӨЖ)

КУРС: 1

ПӘН: KN – 1 1220 «Коммуникативті дағдылар 1»
ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: аға оқытушы Жаканова Т.А.


Алматы, 2011 жыл
1 Тақырып. Науқаспен, оның туыстарымен және денсаулық сақтау саласында жұмыс істейтін қызметкерлермен тиімді қарым – қатынасқа түсудің жалпы қағидалары.

Мақсаты:

 1. Ауруға тұлғаның типтік көзқарасының анықталуын көрсете білу.

 2. Тұлғаның адекватты реакциясын патологиялық реакция болудан дифференциация жасай білу.

 3. Нақты ауруларға емдеу-диагностика тактикасын таңдаған кезде өзінің патологиялық реакциясын бағалай білуі.

4) Нозогнозияның негізгі клиникалық варианттарын білу және орындай білуі тиіс, оны зерттеу әдістері мен берілген науқастарға квалифицирленген медициналық көмек көрсетуі керек.

Тапсырма:

1. Тұлғалық сауалнамалар

2. Клиникалық стандарттау шкалалық әдістер және пациенттің өздігінен жағдайын бағалауы.

Орындау түрі:

Практикалық жұмыстардың жүргізілуі және талқылау, хаттама жүргізілуі.Орындау критерийлері:

Рефератты орындау және жазуға қойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Кіріспе (рефераттың білімдерін басталған беттерінен бастап көрсету);

 Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, тақырып таңдауын негіздеу, маңыздылығын және актуальдылығын анықтау және актуальдылығы, рефераттың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

 Негізгі бөлім (рефераттың әр бөлімі әрбір проблеманы дәлелді ашуы тиіс, алдыңғысының логикалық жалғасы болып табылады; бүл бөлімдерде таблица, схема, график, суреттер түрінде көсетуге болады);

 Қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);Тапсырылу мерзімі:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4

Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі

1. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М.1999.с. 294-302.

2. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология.м.2003.с.184-193.

Қосымша

1.Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. М. 1996. 464с.

2.Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология.М.2002.с.444-595

3. Свядощ А.М. Неврозы. Л. 1982. – 368с.Тексеру:

Сұрақтары:


 1. Сіз тұлғаның қандай типтік реакцияларын білесіз?

 2. Тұлғаның адекватты реакциясын патологиялық реакция болудан дифференциация жасай білу.

 3. Нақты ауруларға емдеу-диагностика тактикасын таңдаған кезде өзінің патологиялық реакциясын бағалай білуі қандай?

 4. Сіз қандай тұлғалық сауалнаманы білесіз?

 5. Пациенттің жағдайына өзіндік баға беру және клиникалық стандарттау шкала әдістері қалай және қандай мақсатта қолданылады?

Тестілер:

 1. Төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы клиникалық психологияның зерттеу әдістеріне жатады:

  1. патопсихологиялық зерттеу

  2. клиникалық интервью

  3. нейропсихологиялық зерттеу

  4. жеке-психологиялық ерекшеліктеріне тестілеу

  5. амитал-кофеинді тежелуін қайтару.

 1. Клиникалық интервью принциптеріне төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы жатады:

  1. алгоритмдік

  2. қолжетерлік

  3. беспристрастности

  4. стереотиптік

  5. тексерілуі.

3) Пиктограмма әдісі төменде көрсетілген зерттеу үшін қолданылады:

1. ес


2. зейін

3. интеллект

4. эмоция

5. сана.


4) Мюнстерберг әдісі төменде көрсетілгендерді зерттеу үшін қолданылады:

1. ес


2. зейін

3. эмоция

4. ойлау

5. интеллект.

5) Науқастың психикалық қызметі ерекшеліктерінің жүріс-тұрыс, мотивациялық және өнеге жиынтығының психологиялық тұрғыда аталуы:

1. психопатологиялық симптом

2. психопатологиялық синдром

3. патопсихологиялық синдром

4. патопсихологиялық симптом

5. патопсихологиялыќ феномен.

6) Тест Люшері мына бағаны беру үшін қолданылады:

1. мнестикалық бұзылыстар дәрежесі

2. интеллектуальды дамудың айқындылығы

3. ойлау ерекшеліктері

4. сананың ашықтығы

5. эмоциональды уайымдар.

7) Көп профильді Миннесотский тұлғалық сауалнамасы анықтайды:

1. нейропсихологиялық симптомдарды

2. патопсихологиялық феномендерді

3. тұлға профилін

4. темперамент қасиетін

5. интеллектуальды қабілеттілікті.

8) Зейінді зерттеу әдісіне төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы жатады:

1. пиктограмма

2. Шульте тестісі

3. корректурлы сынақ

4. Равен тестісі

5. Мюнстерберг әдісі.

9) Клиникалық интервью процесіндегі визуальды контакт анализі төменде көрсетілген бағалауды көрсетеді:

1. интеллект деңгейін

2. индивидуальды-психологиялық ерекшеліктерді

3. сана жағдайын

4. ерік қызметі ерекшеліктерін

5. нейропсихологиялық ерекшеліктер.

10. Төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы адамға психологиялық әсер ету бағасының критериі болып табылады:

1. симптоматикалық жақсару дәрежесінің критериі

2. аурудың психологиялық механизміне әсер ету дәрежесінің критериі

3. тұлға қатынастарының бұзылыстары дәрежесінің өзгеру критериі

4. партнерлік (сексуальды) қарым-қатынас жақсарту дәрежесінің критериі

5. әлеуметтік функционерлеуші жақсарту дәрежесінің критериі.

11. Этиопатогенезді бағалайтын невротикалық бұзылыстарды төменде көрсетілгендердің біреуінен басқа ғылыми платформа анықтайды:

1. антипсихиатриялық

2. нейрофизиологиялық

3. психологиялық

4. әлеуметті-психологиялық

5. астрологиялық.

12. Адам өміріндегі болған маңызды жағдайдың әсер етуі терең психологиялық уайымға апаруы аталады:

1. стресс

2. психотравма

3. дистресс

4. эустресс

5. аутостресс

13. Адам өміріндегі болған маңызды жағдайдың әсер етуінің сипаттамасы невротикалық бұзылысқа апарады, бұл:

1. ауыртпалық

2. айқын көрінуі

3. ұзақтығы

4. тереңдігі

5. маңызы.

14. өмірдегі кездескен патологиялық жағдайды сандық шкаламен бағалаудың аталуы:

1. Холмс-Рей

2. Кандинский-Клерамбо

3. Мясищева-Карварсарский

4. Пезешкиан

5. Фрейд.

15. Невротикалық конфликт, тұлғаның өте жоғары претензияларымен сипатталатын, объективті реальды жағдайда айналасындағыларға талап етуінің аталуы:

1. истериялық

2. обсессивті-психастениялық

3. неврастениялық

4. психопатиялық

5. ипохондриялық.

2 Тақырып. Дәрігердің қоғамдағы жауапкершілігі және рөлі.

Мақсаты:


 1. Дәрігердің қоғамдағы рөлін ашу

 2. Дәрігердің қоғамдағы жауапкершілігін ашу.

Тапсырма:

 1. Дәрігердің қоғамдағы негізгі рөлі

 2. Дәрігердің қоғамдағы негізгі жауапкершілігі

 3. Дәрігер мен медицина қызметкерлерінің қоғам алдындағы парызы

 4. Дәрігер және заң

 5. Дәрігер және құқық

Орындалу түрі:

Практикалық жұмыстың орындалуы және талқылануы, хаттаманың рәсімделуі (хаттаманың рәсімделу тәртібі әдістемелік нұсқаудың соңында көрсетілген).Жұмыстар

 1. Дәрігердің қоғамдағы рөлін демонстрациялау.

 2. Дәрігердің қоғамдағы жауапкершілігін демонстрациялау.

Орындау критерийлері:

Рефератты орындау және жазуға қойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Кіріспе (рефераттын бөлімдерін басталған беттерінен бастап көрсету);

 Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, тақырып таңдауын негіздеу, маңыздылығын және актуальдылығын анықтау және актуальдылығы, рефераттын мақсаты мен міндеттерін анықтау);

 Негізгі бөлім (рефераттын әр бөлімі әрбір проблеманы дәлелді ашуы тиіс, алдынданың логикалық жалғасы болып табылады; бөл бөлімдерде таблица, схема, график, суреттер көсетуге болады және т.б.);

 Қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттын тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);

 Әдебиеттер тізімі.

Тапсырылу мерзімі:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4
Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі


1. Дмитриева Т.Б. Руководство по социальной психиатрии.

2. Морозов Г.В. Медицинская этика и деонтология

Қосымша

1. Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. М.1989.2. Кассирский И.А. «О врачевании»

Тексеру:

Сұрақтары:


1.Дәрігердің қоғамдағы рөлі қандай?

2.Дәрігердің қоғамдағы жауапкершілігі қандай?

3.Дәрігер мен медицина қызметкерлерінің қоғам алдындағы парызы

4.Дәігер және заң

5.Дәрігер және құқық

3 Тақырып: Дәрігердің кәсіби деформациясы.Мақсаты:

 1. Эмоциональды сөну синдромының негізгі түсініктерін қарастыру.

 2. Эмоциональды сөну синдромының негізгі симптомдарын қарау.

 3. Эмоциональды сөну стадияларын қарастыру.

 4. Эмоциональды сөну синдромының негізгі тұлға себептерін қарастыру.

 5. Эмоциональды сөну синдромының негізгі ұйымдастырылу себептерін қарастыру.

 6. Эмоциональды сөну синдромының негізгі рөлінің себептерін қарастыру.

 7. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі сыртқы факторлар.

 8. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі ішкі факторлар.

 9. Стоматологияда конфликт жағдайының негізгі себептерін қарастыру.

 10. Студенттерге әртүрлі клиникалық ситуациядағы этикалық проблемаларды шешуге үйрету - бор-машинаның жүргізілмеуі; жедел тіс ауырған кезде дәрігердің шұғыл жәрдем көрсетуден бас тартуы конфликт ситуациясы; сомато-неврологиялық аурулардың біріншілік сиптомдарын ескеруі, пациенттердің тұлға және жасының ерекшеліктері, әсіресе балалар мен жасөспірімдер; ауру сезімін басатын дәрілер (обезболивание) және тағы басқа.

Тапсырма:

 1. Эмоциональды сөну синдромының негізгі түсініктері.

 2. Эмоциональды сөну синдромының негізгі симптомдары.

 3. Эмоциональды сөну синдромының негізгі стадиялары.

 4. Эмоциональды сөну синдромының негізгі тұлға себептері.

 5. Эмоциональды сөну синдромының негізгі ұйымдастырылу себептері.

 6. Эмоциональды сөну синдромының негізгі рөлінің себептері.

 7. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі сыртқы факторлар.

 8. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі ішкі факторлар.

 9. Стоматологияда конфликт жағдайының негізгі себептері.

 10. Әртүрлі клиникалық ситуациядағы этикалық проблемаларды шешу жолдары – бор-машинаның жүргізілмеуі; жедел тіс ауырған кезде дәрігердің шұғыл жәрдем көрсетуден бас тартуы конфликт ситуациясы; сомато-неврологиялық аурулардың біріншілік сиптомдарын ескеруі, пациенттердің тұлға және жасының ерекшеліктері, әсіресе балалар мен жасөспірімдер; ауру сезімін басатын дәрілер (обезболивание); пациентті диагнозы туралы ақпараттандыру; науқастың туыстарына оның келісімісіз диагнозын хабарлау және тағы басқа.

Орындау түрі:

Практикалық жұмыстың орындалуы жәнеталқылануы, хаттаманың рәсімделуі (хаттаманың рәсімделу тәртібі әдістемелік нұсқаудың соңында көрсетілген).Жұмыстар

 1. Дәрігер-стоматологтың мінезін деонтологиялық және моральды улитарлы теория тұрғысынан модельдеу.

 2. Стоматологтың клиникалық практикасында этикалық проблемалар ситуациясын модельдеу - бор-машинаның жүргізілмеуі; сомато-неврологиялық аурулардың біріншілік сиптомдарын ескеруі, пациенттердің тұлға және жасының ерекшеліктері, әсіресе балалар мен жасөспірімдер; ауру сезімін басатын дәрілер (обезболивание); пациентті диагнозы туралы ақпараттандыру; науқастың туыстарына оның келісімісіз диагнозын хабарлау және б.

 3. Стоматологияда этикалық проблемаларды шешу үшін рациональды және рациональды емес үсыныстарды шешу модельдері.

 4. Қандай да бір мекемеде қабылдау кезінде стоматологтың пациентпен қарым-қатынасын модельдеу: «Кімнің ауруы? Біздікі немесе біздікі емес?»

Орындау критерийлері:

Рефератты орындау және жазуға ќойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Кіріспе (рефераттың білімдерін басталған беттерінен бастап көрсету);

 Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, тақырып таңдауын негіздеу, маңыздылығын және актуальдылығын анықтау және актуальдылығы, рефераттың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

 Негізгі білім (рефераттың әр бөлімі әрбір проблеманы дәлелді ашуы тиіс, алдынғысының логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімдерде таблица, схема, график, суреттер көсетуге болады және тағы басқа.);

 Қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);

 Әдебиеттер тізімі.

Тапсырылу мерзімі:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4


Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі

1. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М.1999.с. 294-302.

2. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология.м.2003.с.184-193.

Қосымша

1. Коппек Вероника. Синдром эмоционального выгорания.

2. Теперкина М.В.Способы предупреждения синдрома «эмоционального выгорания».

3. Стадии эмоционального выгорания.

2.Менделевич В.Д., Соловьева С.Л. Неврозология.М.2002.с.444-595.

Тексеру:

Сұрақтары:


 1. Эмоциональды сөну синдромына анықтама беріңіз.

 2. Эмоциональды сөну синдромының негізгі симптомдарын атап көрсетіңіз.

 3. Эмоциональды сөну синдромының стадияларын атаңыз.

4. Эмоциональды сөну синдромының негізгі тұлға себептері қандай?

5. Эмоциональды сөну синдромының негізгі ұйымдастырылу себептері қандай? 1. Эмоциональды сөну синдромының негізгі рөлінің себептері қандай?

 2. Эмоциональды сөнуге қандай факторлар ықпалын тигізеді?

 3. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі сыртқы факторларды атаңыз.

 4. Эмоциональды сөну синдромының пайда болуы үшін негізгі ішкі факторларды атаңыз.

 5. Дәрігер стоматологтың басқа мамандықтағы дәрігерлермен бірге жұмысы неден тұрады?

 6. Стоматологияда конфликт жағдайының негізгі себептеріне анализ жасаңыз.

 7. Жедел тіс ауырған кезде дәрігердің шұғыл медициналық көмек көрсетуден бас тартуының конфликт ситуациясын қалай болдырмауға болады?

 8. Әртүрлі клиникалық ситуациядағы этикалық проблемаларды шешу жолдары қандай– бор-машинаның жүргізілмеуі; жедел тіс ауырған кезде дәрігердің шұғыл жәрдем көрсетуден бас тартуы конфликт ситуациясы; сомато-неврологиялық аурулардың біріншілік сиптомдарын ескеруі, пациенттердің тұлға және жасының ерекшеліктері, әсіресе балалар мен жасөспірімдер; ауру сезімін басатын дәрілер (обезболивание) ?

Тестілер:

 1. Б.Перельман и Е.А.Хартман эмоциональды сөну синдромының қанша стадиясын көрсеткен:

  1. үш

  2. төрт

  3. бес

  4. сегіз.

 1. Дж.Гринберг эмоциональды сөну синдромының қанша стадиясын көрсеткен:

  1. төрт

  2. екі

  3. жеті

  4. бес.

 2. М Буриш эмоциональды сөну синдромының қанша стадиясын көрсеткен:

  1. үш

  2. төрт

  3. алты

  4. сегіз.

 3. Эмоциональды сөну синдромы терминін енгізген кім?

  1. Дж.Гринберг

  2. Б.Перельман

  3. Х.Дж.Фрейденберг

  4. Е.А.Хартман.

  5. З.Фрейд

 4. Эмоциональды сөну синдромы термині қай жылы енгізілген?

  1. 1962

  2. 1955

  3. 1974

  4. 1961

  5. 1973

 5. М.Буриш бойынша эмоциональды сөну синдромы стадиясының алдын алу үшін төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы жатады:

  1. шектен тыс белсенділік

  2. шаршау сезімі

  3. ұйқысыздық

  4. өзінің міндетін орындағысы келмеуі

  5. тәбетінің жоғарылауы

 6. М.Буриш бойынша эмоциональды сөну синдромы стадиясы пайда болуына эмоциональды реакция агрессиясы үшін төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы тән:

  1. омыртқадағы ауру сезімі, ас қорыту бұзылыстары.

  2. қорғаныс құралдары, біреуді кінәлау, өзінің сәтсіздіктерге қатысуын арандату

  3. толеранттықтың болмауы және компромисске қабілеттілік

  4. күдікшілдік, айналасындағылармен конфликтілер

 7. М.Буриш бойынша эмоциональды сөну синдромы пайда болуының деструктивті жүріс-тұрыс мотивациялық сферасы стадиясы үшін төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасымен сипатталады:

  1. жеке өзінің инициативасы бойынша

  2. эффективті қызметінің төмендеуіне

  3. қысымының жоғарылауына, тахикардия, басының ауруы.

  4. Инструкция бойынша тапсырманың қатал орындалуы

 8. М.Буриш бойынша эмоциональды сөну синдромы пайда болуының психосоматикалық реакциялар және иммунитеттің төмендеу стадиясы төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасымен сипатталады:

  1. бос уақытта релаксацияға қабілетсіздігі

  2. жеке инициативасының болмауы

  3. ұйқысыздық, сексуальды бұзылыстар

  4. кофеин, алкоголь, никотинге тәуелділік.

 9. М.Буриш бойынша эмоциональды сөну синдромы пайда болуына жеке өзінің қатысу деңгейінің төмендеу стадиясы төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасымен сипатталады:

  1. пациенттерге, қызметкерлерге қарым-қатынасы

  2. бірмезгілде жұмысқа қанағаттанбай, материалды аспектілерге акценті

  3. әріптестерінің жақсы қабылдауының болмауы

  4. өзінің кінәсын басқа адамдарға жапсыру.

 10. В.В.Бойко бойынша эмоциональды сөнудің пайда болу сыртқы факторларына төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы жатады:

  1. созылмалы кедергі келтіретін психоэмоциональды қызмет

  2. өнегелік дефектілер және тұлға дезориентациясы

  3. профессиональды қызмет кезіндегі дұрыс емес психологиялық атмосфера

  4. психологиялық қиын контингент, қарым-қатынас сферасы бойынша профессионалдың іс жүргізуі.

 11. В.В.Бойко бойынша эмоциональды сөнудің пайда болу ішкі факторларына төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы жатады:

  1. эмоциональды ригидтілікке бейімділік

  2. өнегелік дефектілер және тұлға ориентациясы

  3. дестабилизирлеуші қызметінің ұйымдастырылуы

  4. профессиональды қызметте әлсіз эмоциональды мотивацияның берілуі.

4Тақырып. Дәрігердің көшбасшылық қасиеттері және олардың кәсіби қызметіндегі маңызы.

Мақсаты:

1. Профессиональды қызметтегі дәрігердің лидерлік сапасын ашу

2. Дәрігердің профессиональды қызметіндегі лидерлік сапасын ашу

Тапсырма:

1. Профессиональды қызметтегі дәрігердің негізгі лидерлік сапасы

2. Профессиональды қызметтегі дәрігердің негізгі лидерлік сапасынын маңызы

Орындалу түрі:

Практикалық жұмыстың орындалуы және талқылануы, хаттаманың рәсімделуі (хаттаманың рәсімделу тәртібі әдістемелік нұсқаудың соңында көрсетілген).Жұмыстар

1. Профессиональды қызметтегі дәрігердің лидерлік сапасын демонстрациялау

2. Профессиональды қызметтегі дәрігердің негізгі лидерлік сапасынын маңызын демонстрациялау.

Орындау критерийлері:

Рефератты орындау және жазуға қойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Кіріспе (рефераттын бөлімдерін басталған беттерінен бастап көрсету);

Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, тақырып таңдауын негіздеу, маңыздылығын және актуальдылығын анықтау және актуальдылығы, рефераттың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

 Негізгі бөлім (рефераттың әр бөлімі әрбір проблеманы дәлелді ашуы тиіс, алдынданың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімдерде таблица, схема, график, суреттер көсетуге болады және т.б.);

 Қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);

 Әдебиеттер тізімі.

Тапсырылу мерзімі:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4


Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі

1. Дмитриева Т.Б. Руководство по социальной психиатрии.

2. Морозов Г.В. Медицинская этика и деонтология

Қосымша

1.Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. М.1989.

2.Кассирский И.А. «О врачевании»

Тексеру:

Сұрақтары:

1. Профессиональды қызметтегі дәрігердің лидерлік сапасы қандай?

2. Профессиональды қызметтегі дәрігердің лидерлік сапасынын маңызы қандай ?

Тестлер:

1) Төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы дәрігердің іс-әретіндегі негізгі аспект болып табылады:

1. интеллигенттілік

2. такті сезімі, деликатность

3. пациентті тыңдай білу және оның ойын қажетті арнаға бағыттау

4. мінсіз сөйлесу

5. өзін-өзі мақтау

2)Дәрігер жөнінде төменде аталған сапалардың қайсысынан пікір түзіледі, біреуінен басқасынан:  1. идентификация

  2. эмпатия

  3. әлеуметтік-психологиялыќ рефлексия

  4. стереотипизация

  5. дәрігер мінездемесі

5 Тақырып: Дәрігердің әріптестерімен қарым-қатынасқа түсу ерекшеліктері.Мақсаты:

 1. Коллективте дәрігерге қойылатын моральды талаптардың негізгі критерилерін білу және қарастыру.

 2. Дәрігер мен жоғарғы тұратын «медицина бастығымен» қарым-қатынасының негізгі принциптерін білу және қарастыру, медицина басшысының дәрігерге инстанциясының қатынасы.

 3. Науқастың құқығын білу және қарастыру, оның медицина қызметкерлеріне байланысты моральді міндеттері.

Тақырыптыњ негізгі сұрақтары:

 1. Коллективте дәрігерге қойылатын моральді талаптардың негізгі критерилері.

 2. Дәрігер мен жоғарғы тұратын «медицина бастығымен» қарым-қатынасының негізгі принциптері және медицина басшысының дәрігерге инстанциясының қатынасы.

 3. Науқастың құқығы және оның медицина қызметкерлеріне байланысты моральді міндеттері.

Оқыту және үйрету әдістері:

Практикалық жұмысының орындалуы және талқылануы, хаттаманың рәсімделуі (хаттаманың рәсімделу тәртібі әдістемелік нұсқаудың соңында көрсетілген).Жұмыстар

 1. Дәрігер стоматологтың жалпы медицина тәжірибесіндегі мамандармен деонтологиялық позициядан және моральді улитарлы теория қарым-қатынасы тұрғысынан модельдеу.

 2. Стоматологтың клиникалық практикасында этикалық проблема ситуацияларын модельдеу - сомато-неврологиялық симптомдардың аурулардың біріншілік сиптомдарын ескеру, пациенттердің тұлға және жасының ерекшеліктері, әсіресе балалар мен жасөспірімдер; ауру сезімін басатын дәрілер (обезболивание); пациентті диагнозы туралы ақпараттандыру; науқастың туыстарына оның келісімісіз диагнозын хабарлау болып табылады.

 3. Қандай да бір мекемеде қабылдау кезінде стоматологтың пациентпен қарым-қатынасын модельдеу: «Кімнің ауруы? Біздікі немесе біздікі емес?»

 4. Стоматологияда этикалық проблемалардың рациональды және рациональды емес жолдарын модельдеу.

Орындау критерийлері:

Рефератты орындау және жазуға қойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Кіріспе (рефераттың бөлімдерін басталған беттерінен бастап көрсету);

 Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, тақырып таңдауын негіздеу, маңыздылығын және актуальдылығын анықтау және актуальдылығы, рефераттың мақсаты мен міндеттерін анықтау);

 Негізгі бөлім (рефераттың әр бөлімі әрбір проблеманы дәлелді ашуы тиіс, алдынғысының логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімдерде таблица, схема, график, суреттер түрінде көрсетуге болады);

 қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);Тапсырылу мерзімі:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4

Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі

1. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Практическое руководство. М.1999.с. 294-302.

2. Лакосина Н.Д., Сергеев И.И., Панкова О.Ф. Клиническая психология.м.2003.с.184-193.

3. Тихоненко В.А. Этика практической психиатрии // Руководство для врачей. М. 1996.с. 161-169.Қосымша

1.Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. М.Медицина. 1989. с. С.169-206.Тексеру:

Сұрақтары:

 1. Коллективте дәрігерге қойылатын моральды талаптың қандай критериі бар?

 2. Дәрігер мен жоғарғы тұратын «медицина бастығымен» қарым-қатынасының негізгі принциптерін қарастыру және медицина басшысының дәрігерге инстанциясының қатынасы принциптері қандай?

 3. Науқастың құқықтары қандай?

 4. Медицина қызметкерлеріне науқастың моральды міндеттері қандай?

Тестілер:

1) Дәрігердің, медицина қызметкерлерінің өзінің профессиональды міндеттерін орындау кезіндегі оның моральды және этикалық жағын анықтайтын клиникалық психологияның өзіндік бөлімінің аталуы:  1. психотерапия

  2. тұлғааралық қарым-қатынас

  3. медициналық деонтология

  4. психодиагностика

5. медициналық психология

2) Төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы этикалық дәреженің төрт бөлім деңгейін көрсетеді:

1. этикалық теория


  1. этикалық принциптер

  2. этикалық норма

  3. этикалық ойлау

  4. мінездің этикалық стандарты

 1. Деонтологиялық мораль теориясына төменде көрсетілгендердің біреуінен басќасы тєн:

1. ішкі мінез құбылысына байланысты орындалатын парыз

  1. мейірімділік

  2. өнегелі

  3. адалдық

  4. пайдалылық.

 1. Утилитарлы мораль теориясына төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы тән:

1. тиімділік

  1. ұяты

  2. юристік заңды сыйлауы және қоғамдағы көзқарасы

  3. сыртқы мінез құбылысына байланысты орындалатын парыз

  4. қамқорлық көрсету практикасы

 1. Қамқорлық көрсету төменде көрсетілгендердің біреуінен басқа жағдайында болуы тиіс:

 1. біз көмек көрсететін адам қиын жағдайда немесе біреудің кесірінен қорқынышты шығын жағдайында

 2. дәрігер осы қиындықты немесе шығындықты болдырмау үшін барлық қолынан келгенше барлық әдістерді қолданады

 3. кері әсер етуші эффект арнайы мақсатта емес, солай болуы тиіс жағдай ретінде қабылдау керек

 4. дәрігердің әсер етуі бұл қателікті немесе шығындарды болдырмау үшін көмектеседі

 5. дәрігердің әсерінен мейірім алған адам сол әсерді минимальді риск түрінде қабылдайды.

 1. Қолайсыз жағдайды болдырмау үшін төменде көрсетілгендердің біреуінен басқа принциптер үсынылады:

 1. біздің істейтін ісіміз өнегесіз болмай және қатты әсер етпеуі керек

 2. мақсатқа қол жеткізу үшін қатер құрал ретінде қолданылмауы керек

 3. дәрігер бұл қателікті немесе шығынды болдырмау үшін барлық әдістерді қолдануы керек

 4. негативті салдары болуы мүмкін әрекеттерді жасау үшін қандай да бір негіз болуы керек; қайырымдылық пен рисктің тепе-теіңдігін көрсетеді – бұл «пропорциональды» немесе «екі эффект» түрінде болады

 5. кері әсері арнаулы мақсатта болмайды осылай болуы тиіс деп қабылдау керек.

6 Тақырып: Конфликтің пайда болу факторлары және оны шешу жолдары.

Мақсаты:

1. Конфликтің пайда болуына әкелетін негізгі факторларды оқыту.

2. Шешу жолдарын қарастыру

3. Коллективте дәрігерге қойылатын моральды талаптардың негізгі критерилерін білу және қарастыру.

4. «Медицина басшысымен» жєне медицина басшысыныњ дәрігерге қарым-қатынасының негізгі принциптері инстанциясын білу жєне қарастыру.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Конфликт пайда болуына әсер етуші факторлар

2.Коллективте дәрігерге қойылатын моральды талаптардың негізгі критерилері.

3. «Медицина басшысымен» және медицина басшысының дәрігерге қарым-қатынасы инстанциясының негізгі принциптері .Орындау түрі:

Реферат дайындау, рольді ойындар құрастыру.Орындалу критерилері:

Рефераттың орыдалуы жєне жүргізілуіне қойылатын талаптар:

 Титульді парақ;

 Білімдері (білімдері мен бетінің реттілігі көрсетілген рефераттың жазылуы);

 Кіріспе (зерттелетін проблемалардың түсінігін қалыптастыру, таңдалған тақырыптың түсіндірілуі, актуальдылығы және оның маңызының анықтамасы, рефераттың мақсаты және міндеттерінің анықтамасы);

 Негізгі білім (рефераттың әр білімі әрбір проблеманы сенімді ашуы тиіс, алдынданың логикалық жалғасы болып табылады; бұл білімдерде таблица, схема, график, суреттер түрінде көрсетіуге болады.);

 Қорытындысы (қорытынды жүргізіледі немесе рефераттың тақырыбы бойынша қорытынды жасалады, ұсыныстары көрсетіледі);

 Әдебиеттер тізімі.

Тапсырылу уақыты:

Студент рефератты бірінші семестрде өткізуі керек, оқудың 8 аптасында.Бағалау критериі:

Студенттің жауабы максимальды 2 баллға бағаланады.

«0,5»

«1»

«1,5»

«2»

1
Реферат тақырыпқа сәйкес емес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге негізінен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

Рефераттың түсінігі тақырыпқа және қойылған міндеттерге толығымен сәйкес.

2

Тақырып ашылмаған.

Тақырып толық ашылмаған, негізгі әдебиеттердің барлығы қоланылмаған.

Тақырып ашылған, бірақ рефераттың кейбір жерлері толық қамтылған, нақты көрсетулерді талап етеді. Негізгі әдебиеттер қолданылған.

Тақырып түгел ашылған, соңғы тұрғыдағы әдебиеттер саны жеткілікті.

3Материал қамтылған, қорытындысы жазылған, нақты емес.

Материал қамтылған, қорытындысы нақты жазылған.

Материал қамтылған, нақты және анық қорытынды жазылған.

4
Реферат жазылуының негізгі талаптары сақталған.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Рефераттың орындалу тәртібі толығымен көрсетілген талапқа сәйкес.

Әдебиеттер:

Негізгі


1. Дмитриева Т.Б. Руководство по социальной психиатрии.

2. Морозов Г.В. Медицинская этика и деонтология

Қосымша

1. Лещинский Л.А. Деонтология в практике терапевта. М.1989.2. Кассирский И.А. «О врачевании»

Тексеру:

Сұрақтары:

1.Конфликт пайда болуына єсер етуші факторлар қандай?

2. Шешудің негізгі жолдары.

3. Коллективте дәрігерге қойылатын моральды талаптар критериі қандай?

4.«Медицина басшысымен» және медицина басшысының дєрігерге қарым-қатынасы инстанциясының негізгі принциптері қандай?Тестілер:

1) Деонтологиялық мораль теориясы төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасымен сипаттталады:

1. сыртқы мінезіне байланысты көрсетілетін парыз

2. қайырымдылық

3. өнегелік

4. адалдық

5. пайдалылық.

Утилитарлы мораль теориясына төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы тән:

1. пайдалылық ұят қоғамдағы көзқарасы және юристік заңды сыйлауы

ішкі мінезіне байланысты орындалатын парыз

5. қайырымдылық практикасы

Төменде көрсетілгендердің біреуінен басқасы зұлымдық (қиянат) келтірмеу үшін принциптің орындалуына қойылатын талаптар:  1. біздің істейтін ісіміз өнегесіз және зұлымдық әкелмеуі тиіс

  2. мақсатқа қол жеткізу үшін қатер құрал ретінде қолданылмауы керек

  3. дәрігер бұл қауіп-қатерді немесе шығынды болдырмауы үшін барлық тәсілдерді қолдануы тиіс

  4. негативті салдары болуы мүмкін әрекеттерді жасау үшін қандай да бір негіз болуы керек; қайырымдылық пен рисктің тепе-теңдігін көрсетеді – бұл «пропорциональды» немесе «екі эффект» түрінде болады

кері әсері арнаулы мақсатта болмайды осылай болуы тиіс деп қабылдау керек.

беттің бетіДостарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет