Тақырыптың аты және бағдарламадағыДата09.10.2019
өлшемі26.99 Kb.Уақыты

Тақырыптың аты және

бағдарламадағы

тақырыпшалар


Тақырыптарды (тақырыпшаларды) үйренуге кеткен уақыт, сағат

Оқу өндірістік жұмыстарының атауыЖұсытың күрделілігі

Жұмыстың уақытының мөлшері

Оқушының уақытының мөлшері

Бір оқушыға берілген уақыттың мөлшері

Аударма коффициенті

барлығы

Соның ішінде

нұсқау

жаттығу

өндірістік жұмыс

1. Бөлім.

1.1. Еңбек қауіпсіздігі
36

4

2

2

Еңбек қауіпсіздігі ережелерімен және нормалармен таныстыру. Өндіріс процесін және жабдықтар қауіпсіздігінің талаптары. Жараққаттану түрлері, себептері және алдын алу жолдары. өрт қауіпсіздігі.1.2 Өндіріске саяхат

6

6Өндірістегі цехтармен және жабдықтармен таныстыру.Өндірісте шығатын өнімдермен таныстыру.1.3 Өлшеудің баспаханалық жүйесін оқып, үйрену. Қаріптер6

1

5
Баспаханалық өлшем бірліктерін үйрену. Баспаханалық өлшем бірліктерін мм-ге ауыстыру, тапсырма-жаттығулармен жұмыс. Қаріптерді үлгісіне қарай ажырату(топ, гарнитура, кегль). Компьютерде қаріптерді ажырату.Қаріптердің орналасуын анықтау.1.4. ДК-ге кіретін құрылымдар. ДК-дегі пернелерді үйрену.


18

3

15
2.Бағдарламалармен жұмыс.


12


2.1.Windows бағдарламасымен жұмыс


6

1

5
2.2.Мәтіндік редактор Word бағдарламасымен жұмыс істеп үйрену.


6

1

5
3. Терім үрдісі


36


3.1.Қарапайым мәтінді теру. Корректураны түзету.


12

1

11
Мәтінді орналастыру түрлері және оны қолдануы. Мәтіннің форматына байланысты азат жолдарды қою. Азат жолдарды кг-мен, пунктпен, см-мен қою.3.2..Word бағдарламасында өлең жолдарын, мысал мен драмалық шығармаларды теру. Корректураны түзету.


6

1

5
Өлең жолдарын баспалдақпен, оң жақ вертикальға қысып теру. Қағазға шығару.3.3.Кітап-журналдық кестелер мен қортындыларды теру


12

1

11
Құжатта кестені жасау. «Кесте және шекара» деген панелді қолдану. Кестелерді салу. Бағаналардың өлшемін қою. Толтыру және безендіру.3.4. Word бағдарламасында әртүрлі ендірмені

қолдану


6

1

5
Ендірмелерді,сілтемелерді,

стандартсыз белгілерді,

ескертпелерді пайдалану.

Суреттерді, объектілерді,

сканирленген объектілерді

қою. Өлшемдерін өзгерту.

Диограммаларды қолдану.4. Сандық бейнелерді сканерлеу


4.1.Бейнелерді сканерлеу


12

1

11
Жұмыс орнын ұйымдастыру.

Сканирлеу бағдарламасын ашу. Бейнелердің түрін таңдау. Масштабымен көрсеткіштерін таңдау. Бейнелерді сканирлеу сапалы болу үшін: контрастты, автоматты экспозицияны, ашықтығын, анықтығын,көленкесін, сапасын, түсті дұрыс қоя білу


1-ші жарты жылдық бойынша 102 сағат5. Беттеу және баспа жүйесін беттеу, макет жасау
Тақырып 5.1. InDesign беттеу және макеттеу

бағдарламасын үйрену.


Тақырып 5.1.1. InDesign бағдарламасында палитралармен жұмыс.234


90
6

15
1

75
5
Палитралармен танысу. Олармен жұмыс. Құжат құру. Бет параметрлерін қою. Сызғышпен жұмыс. Терезелерді басқару. Файлдарды ашу және жабу.

Жұмыс орнын ұйымдастыру. Бағдарламаны әртүрлі жолдармен ашу.

InDesign бағдарламасын игеру.

Тақырып 5.1.2. InDesign бағдарламасында ыстық пернелермен жұмыс.

6

1

5
Басқа бағдарламаларды қолданатын ыстық пернелерд InDesign бағдарламасында қолдану. Жаңа ыстық пернелерді үйрену.


Тақырып 5.1.3. InDesign бағдарламасында мәтінмен жұмыс негіздері.

6

1

5
InDesign бағдарламасында мәтін жұмыстарымен танысу. Мәтін қасиеттерімен жұмыс жасау.Мәтіндік фрейм құру.


Тақырып 5.1.4. Мәтінді безендіру. Стильдерді қолдану.

6

1

5
Мәтін эффектілерімен танысу. Қасиеттерімен жұмыс жасау. Мәтін стильдерін қолдану.


Тақырып 5.1.5. Фреймдермен жұмыс. Суреттерді қою.

6

1

5
Фреймдерді қою, макет құру. Фреймге сурет қою. Сурет пен мәтінді орналастыру.


Тақырып 5.1.6. Табуляциямен және буквицалармен жұмыс

6

1

5
Табуляция символдарын қою. Буквица құру. Табуляцияны редактрлеу.


Тақырып 5.1.7. Көпбетті құжат құру.

6

1

5
Көпбетті құжат құру.Бет санын көбейту. Өшіру және қосу.


Тақырып 5.1.8. Объектілермен жұмыс.

6

1

5
Фрейм типтері. Объектілердің орнын ауыстыру. Объектілердің дубликатын құру.Использо­ва­ние палитры Transform. Исполь­зование меню палитры Transform. Использование команд Arrange. Размещение объектов. Группировка объектов. Блокировка объектов.


Тақырып 5.1.9. Эффектілермен жұмыс.

6

1

5
Эффект түрлерімен танысу. Эффектілерді объектілерге қолдану.


Тақырып 5.1.10. Түстермен жұмыс.

6

1

5
Түстік модельдермен жұмыс.

Градиенттерді қойып үйрену.
Тақырып 5.1.11. Объектілерді модельдеу жұмысы.

6

1

5
Фондық заливкаларды қолдану. Применение эффектов контурной линии. Добавление угловых эффек­тов. Мөлдірлік эффектілерді қою.Eyedrop­per инструментін қолдану.


Тақырып 5.1.12. Сурет салу. Сурет салу параметрлері.

6

1

5
Перо. Сызық сызу. Рисование кривых. Использование инструмента Pencil. Использование инструмента Smooth. Использование инструмента Erase.


Тақырып 5.1.13. Импортталған графикамен жұмыс.

6

1

5
Импортталған суретпен жұмыс. Оған эффект беру. Орындарын ауыстыру.


Тақырып 5.1.14. Мәтіндік эффектілермен жұмыс. Қабаттармен жұмыс.

6

1

5
Мәтінге эффект беру. Оларды қабат бойынша бөлу. Қабаттарды сақтау.


Тақырып 5.1.15. Қабаттарды сақтау, біріктіру.

6

1

5
Қабаттарды біріктіру. Оларды сақтау. Қабаттарға атау беру.


5.2. InDesign беттеу және макеттеу бағдарламасында теру, беттеу және дизайн жасау.


144

24

120
Файлды ашу. Жарияланымға мәтінді орналастыру. Мәтінді редакторлау , форматтау.Тақырып 5.2.1. Құжатты беттеуге дайындау. Беттеу негіздері.

6

1

5
Файлды ашу. Жарияланымға мәтінді орналастыру. Мәтінді редакторлау , форматтау.Тақырып 5.2.2. Брошюра беттеу.

6

1

5
Спуск полостың негізгі элементтері. Түстермен жұмыс. Мәтін мен графиканы орналастыру.


Тақырып 5.2.3. Кітап беттеу.

6

1

5
Мәтінмен жұмыс. Абзац қою. Интервалдармен жұмыс. Тақырыптар мен тақырыпшаларды орналастыру.


Тақырып 5.2.3. Кітап беттеу.

6

1

5
Мәтінмен жұмыс. Абзац қою. Интервалдармен жұмыс. Тақырыптар мен тақырыпшаларды орналастыру.


Тақырып 5.2.4. Журнал беттеу.

6

1

5
Журналдың макетін құру негіздері. Журналдың форматтарын қою. Мәтін орналастыру. Бағаналармен жұмыс.


Тақырып 5.2.5. Макет бойынша макет беттеу.

6

1

5
Макет бойынша журналды беттеу негіздері. Журналдың форматтарын қою. Мәтін орналастыру. Бағаналармен жұмыс.


Тақырып 5.2.6. Газет беттеу.

6

1

5
Газеттің макетін құру негіздері.

Форматтарын қою. Мәтін орналастыру. Бағаналармен жұмыс.


Тақырып 5.2.6. Газет беттеу.

6

1

5
Газеттің макетін құру негіздері.

Форматтарын қою. Мәтін орналастыру. Бағаналармен жұмыс.


Тақырып 5.2.7. Буклет беттеу.

6

1

5
Буклеттің форматтарымен жұмыс. Әр түрлі гарнитураларды қолдану. Түстермен жұмыс. Графикамен мәтінді орналастыру.Спуск полос


Тақырып 5.2.8. Жарнамалық листовка беттеу.

6

1

5
Жарнамалық листовканың форматтарын қою. Мәтінді импорттау. Әр түрлі гарнитураларды қолдану. Түстермен жұмыс. Графикамен мәтінді орналастыру. Спуск полос


Тақырып 5.2.9 Табуляция орнату және кесте құру

6

1

5
Кесте құру. Табуляция қою. Кестенің бағаналарымен жұмыс.


Тақырып 5.2.10. Таблицаға сурет қою.

6

1

5
«Пистолет» құралы арқылы перетащите изображения из Проводника/Finder или из инструмента «Собрать содержимое». 


Тақырып 5.2.11. Календарь құру.

6

1

5
Бағдарлама мүмкіндіктерін пайдалана отырып, календарь құру. Графиканы қою.


Тақырып 5.2.12. Векторлы бейнелерді құру

6

1

5
Қисықсызықты сегменттерді Реп Құралымен салу; Құрамдық жолды құру; Бір операция көмегімен қайталап көшіру және масштабқа келтіру; Scissors құралымен жолды кесу; Объектінің айналық көшірмесін құру.


Тақырып 5.2.13. Мөлдірлікпен жұмыс істеу.

6

1

5
Ақ-қара бейнені бояу және импорттау; Мөлдірлі сипаттамаларын пайдалану; Араластыру режимін пайдалану Multiply; Бейненің шеткі бөліктерінің жайылып кетуі; Көлеңке эффектісін құру.


Тақырып 5.2.14. Плакат құру.

6

1

5
Импорт графика: параметрлері иллюстрацияны орналастыру; Графикалық фрейм; текст немесе сурет құру; Авто режимде масштабтау, теңестіру, графика. Эффект: көлеңке.


Тақырып 5.2.15. Постер құру.

6

1

5
Импорт графика: параметрлері иллюстрацияны орналастыру; Графикалық фрейм; текст немесе сурет құру; Авто режимде масштабтау, теңестіру, графика. Эффект: көлеңке.


Тақырып 5.2.16. Флаер құру.

6

1

5
Текстпен жұмыс: құру түзету. Түспен жұмыс. Автоматты режимде масштабтау, объектті түзету, орналастыру


Тақырып 5.2.17. Шақыру билетін жасау.

6

1

5
Текстпен жұмыс: құру түзету. Түспен жұмыс. Автоматты режимде масштабтау, объектті түзету, орналастыру Текстпен жұмыс: құру түзету. Түспен жұмыс. Автоматты режимде масштабтау, объектті түзету, орналастыру


Тақырып 5.2.18. Шақыру билетін жасау.

6

1

5
Текстпен жұмыс: құру түзету. Түспен жұмыс. Автоматты режимде масштабтау, объектті түзету, орналастыру Текстпен жұмыс: құру түзету. Түспен жұмыс. Автоматты режимде масштабтау, объектті түзету, орналастыру


Тақырып 5.2.19. Визитка жасау.

6

1

5
Визитка өлшемін қою. Ақ-қара бейнені бояу және импорттау; Мөлдірлі сипаттамаларын пайдалану;


Тақырып 5.2.20. Каталог беттеу.

6

1

5
Импорт графика: параметрлері иллюстрацияны орналастыру; Графикалық фрейм; текст немесе сурет құру; Авто режимде масштабтау, теңестіру, графика. Эффект: көлеңке.


Тақырып 5.2.21. Каталог беттеу.

6

1

5
Импорт графика: параметрлері иллюстрацияны орналастыру; Графикалық фрейм; текст немесе сурет құру; Авто режимде масштабтау, теңестіру, графика. Эффект: көлеңке.

Тақырып 5.2.22. Басуға дейінгі дайындық

6

1

5
Басуға дайындық. Құжатты басу. Негізгі басу параметрленрінің құрылысы. Кесу белгілерімен аймақтарын беру. Шығару параметр құрылысы. Бейне шығару құрылысы.


Тексеру жұмыстары

6

1

5
InDesign бағдарламасында журнал беттеу

2-ші жарты жылдық бойынша 240 сағат
маусым

Өндірістік тәжірбие

108

18

-

90


1 курс бойынша жалпы сағат саны 450 сағат


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет