«Талғар-Спирт» АҚ Президентімен 2004 жжүктеу 228.7 Kb.
Дата02.05.2016
өлшемі228.7 Kb.
: attachments -> emi -> stocks
stocks -> «атф полис» Сақтандыру Қазақстан Республикасының компаниясы» АҚ акционерінің қаржы нарығы мен Шешімімен бекітілген қаржылық ұйымдарды реттеу
stocks -> Проспект выпуска акций
stocks -> «Шымкентмай» акционерлік қОҒамының акцияларын шығару проспектісі «Шымкентмай»
stocks -> Проспект выпуска акций Акционерного общества «Автоматика» ао «Автоматика»
stocks -> Акцияларды шығару проспектісі
stocks -> Проспект выпуска акций
stocks -> Акция шығару проспектісі «май» Акционерлік қоғамы
stocks -> Акциялар шығарудың проспектісі
stocks -> «Қалалық электр жүйесі» АҚ «Қалалық электр жүйесі» акционерлік қоғамының акциялар шығарылымының проспектісі


«Талғар-Спирт» АҚ

Президентімен

«___» _________ 2004 ж.

БЕКІТІЛГЕН«Талғар-Спирт» АҚ Президенті

Исабеков Ж.К. _________________

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Қоғамның толық атауы:
«Талғар-Спирт»

акционерлік қоғамы

Қоғамның қысқартылшған атауы:

«Талғар-Спирт» АҚ

Уєкілетті органныњ жарияланған акциялардыњ шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларѓа проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуѓа ќатысты ќандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уєкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі Ќазаќстан Республикасы зањдарыныњ талаптарына сєйкес келуі жағынан ѓана ќаралды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлѓалары осы проспектідегі аќпараттыњ шынайылыѓы ұшін жауап береді жєне онда берілген барлыќ аќпараттыњ шынайы жєне қоғам мен орнықтырылған акцияларѓа ќатысты инвесторларды жањылысуѓа єкеп соќпайтын болып табылатындығын растайды.Талғар қ-сы, 2004 ж.

1-бөлім. Қоғам туралы жалпы мәліметтер
2. Акционерлік қоғамның атауы:

2.1. Қоғамның мемлекеттік тілдегі толық атауы - “Талғар-Спирт” акционерлік қоғамы, қоғамның мемлекеттік тілдегі қысқартылған атауы –«Талғар-Спирт» АҚ;

2.2. Қоғамның орыс тіліндегі толық атауы - Акционерное общество «Талгар-Спирт», қоғамның орыс тіліндегі қысқартылған атауы – АО «Талгар-Спирт».

2.3. «Талғар-Спирт» АҚ «Талғар-Спирт» АҚ (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 227-1907-АҚ, 1994 жылдың 12 желтоқсанында берілген) қайта тіркеу жолымен құрылған «Талғар-Спирт» АТАҚ (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 227-1907- АҚ, Алматы облысының Әділет басқармасымен 11.01.1996 жылы берілген) қайта тіркеу жолымен «Талғар–Спирт» ААҚ (Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 227-1907-АҚ, Алматы облысының 1999 жылдың 08 ақпанында берілген) қайта тіркеу нәтижесінде құрылған.


3. Қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:

алғаш мемлекеттік тіркелген күні - 12.12.1994 ж.

Алматы облысының Әділет басқармасы «Талғар-Спирт» акционерлік қоғамын 19.12.2003 ж. мемлекеттік қайта тіркеді, 19.12.2003ж. Мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 227-1907-АҚ.
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 090900001283.
5. Қоғамның орналасқан жері:

Қазақстан Республикасы, 483310, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Рысқұлов к-сі, 302, тел.8-3272-95-63-37, тел/факс 8-3272-95-64-07, электронды поштасының мекен-жайы – talgarspirt@mail.kz


6. Акционерлік қоғамның банктік деректемелері:

“Қазақстан Халық Банкі” АҚ облыстық филиалындағы ИИК 00404504(теңге), БИК 190551601, коды 17.


7. Акционерлік қоғамның қызмет түрлері: этил спиртін шығару және тарату.
8. Қоғамға немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық және/немесе Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер: жоқ
9. Қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жері, пошталық мекен-жайы: филиалдары мен өкілдіктері жоқ.
10. Қоғамның қаржы есебінің аудитін жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымның толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, әкесінің аты)

"Фирма Финаудит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (лицензия №0000078, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен «05» сәуір 2000ж. берілген)


2. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері)
11. Акционерлік қоғамның директорлар кеңесі:

1) Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасының, мүшелерінің аты-жөндері, әкелерінің аттары:

а) Самойлов Александр Николаевич 1973 жылы туылған – директолар кеңесінің төрағасы;

б) Куржикаев Мырзагазы Кузембаевич 1959 жылы туылған – директорлар кеңесінің мүшесі;

в) Исабеков Жасулан Канатжанович 1963 жылы туылған – директорлар кеңесінің мүшесі.


2) Қоғамның директорлар Кеңесінің қызметін атқаратын тұлғалардың соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хоронологиялық тәртіпте, соның ішінде қосарлас атқаратын-атқарған қызметтері:Аты-жөні, әкесінің аты

Соңғы 3 жылда атқарған және қазіргі кезде атқаратын қызметтері

Самойлов Александр Николаевич

10.05.2000 жылдан 30.06.2001ж. дейін – «Зерновая индустрия» ЖШС қаржы директоры, 01.07.2001 жылдан 22.11.2002ж. дейін – «Агро-Инвест» ААҚ қаржы директоры, 03.01.2003 жылдан 13.02.2004ж. дейін «Парасат Холдинг» ЖАҚ қаржы жөніндегі вице-президенті, 13.02.2004 жылдан қазіргі уақытқа дейін «Парасат Холдинг» АҚ қаржы жөніндегі вице-президенті.

Куржикаев Мырзагазы кузембаевич

01.07.2001 жылдан 31.12.2001ж. дейін – «Зерновая индустрия» Коммерциялық директоры, 09.01.2002 жылдан 31.01.2004гж дейін–«ТФК «Кронос» ЖШС директоры, 01.02.2004 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Парасат Холдинг» АҚ коммерция жөніндегі вице- Президенті.

Исабеков Жасулан Канатжанович

01.01.2001 жылдан 28.06.2002ж. дейін – «БАТЫР» күзет агенттігі» ЖШС директоры, 29.06.2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін–«Талғар-Спирт» АҚ Президенті.


3) директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың акционерлік қоғамның орнықтырған акциялардың жалпы санына пайыздық қатынасы:Аты –жөні, әкесінің аты


Дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаға тиесілі акциялардың %

Самойлов Александр Николаевич

Жоқ


Куржикаев Мырзагазы Кузембаевич

Жоқ


Исабеков Жасулан Канатжанович

Жоқ4) директорлар кеңесінің мүшелеріне еншілес және тәуелді ұйымдардағы тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) осы ұйымдардың орнықтырған акцияларының (жарғылық капиталындағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық қатынасыАты –жөні, әкесінің аты


Дара атқарушы органның қызметін атқаратын тұлғаға тиесілі акциялардың %

Исабеков Руслан Канатжанович

Жоқ


Самойлов Александр Николаевич

Жоқ


Тлеубаев Алпамыс Баймаманович

Жоқ5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің құрмында болған өзгерістер:

2002 жылы Қоғамның директорлар кеңесінің құрамында болғандар: 1. Джазин К.А.

 2. Жургенов А.К.

 3. Янлосы Р.В.

2003 жылы директорлар кеңесінің құрамында болғандар: 1. Самойлов А.Н.

 2. Куржикаев М.К.

 3. Исабеков Ж.К.


12. Акционерлік қоғамның дара атқарушы органы - Президент:

1) Акционерлік қоғамнң дара атқарушы органының қызметтерін атқаратын тұлғаның аты-жөні, әкесінің аты:

Исабеков Жасулан Канатжанович 1963 жылы туылған,2) қоғамның дара атқарушы органының қызметін атқаратын тұлғаның соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері хронологиялық тәртіпте, соның ішінде өкілеттіктерін көрсетіп, қосарлас атқарған-атқарып жүрген қызметтері:Аты –жөні, әкесінің аты


Соңғы 3 жылда және қазіргі кезде атқарып жүрген қызметтері

Исабеков Жасулан Канатжанович

01.01.2001 жылдан 28.06.2002ж. дейін –«БАТЫР» күзет агенттігі» ЖШС директоры, 29.06.2002 жылдан қазіргі уақытқа дейін – «Талғар-Спирт» АҚ Президенті


3) қоғамның дара атқрушы органының қызметін атқаратын тұлғаға тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) акционерлік қоғамның орнықтырған акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестерінің) жалпы санына пайыздық қатынасы:


Аты –жөні, әкесінің аты

Дара атқарушы органының қызметтерін атқаратын тұлғаға тиесілі акциялардың %

Исабеков Жасулан Канатжанович

Жоқ13. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және қоғамның басқа басшы жұмыскерлеріне төленген сыйақы:

Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу қарастырылмаған, Президенттің еңбекақысы акциялар шығарылымының осы проспектісін жасау кезінде 26 100 теңге мөлшерінде қарастырылған, 2004 жылдың соңғы үш айы ішіндегі еңбекақысын 78 300 теңге құрады.


14. Қоғамның ұйымдық құрылымы:

 1. Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері:№ т/б

Бөлімшенің атауы


Президент


Вице-президент


Бас бухгалтер 1. акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны

  № т/б

  Қоғамның атауы

  Құызметкерлерінің саны

  1

  «Талғар-Спирт» АҚ

  250

 2. акционерлік қоғамның акцияларына ие акционерлік қоғам қызметкерлерінің жалпы саны – 83 адам, орнықтырылған акциялардың жалпы санындағы олардың жиынтық үлесі пайыздармен - 2,65%.
 1. Қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер:
№ т/б

Бөлімшенің атауы

Бөлімше басшысының аты-жөні, әкесінің аты

Туылған жылы

1

Президент

Исабеков жасулан Канатжанович

1963

2

Вице –Президент

Зарипов Ильгиз Габдулаевич

1959

3

Бас бухгалтер

Садыкбаева Альмира Бакытбековна

1974
 1. Филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер: филиалдары мен өкілдіктері жоқ.


15.Акционерлік қоғамның құрылтайшылары (акционерлері)

Құрылтайшылардың (акционерлердің) жалпы саны: - 1 (бір) акционер, ол қоғам акцияларының 94,19 % немесе дауыс беру акцияларының 100% ие.

- «Reno Holding» (Luxembourg) S.A. Компаниясы, орналасқан жері: Люксембург Ұлы Герцогтығы, L-118, Альдринген к-сі, 19; 30.04.2003ж. акциялар пакетін сенімді басқару жөніндегі №29 шартқа сәйкес, «Парасат Холдинг» АҚ «Талғар-Спирт» АҚ сенімді басқарушысы болып табылады, «Парасат Холдинг» АҚ орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Кармысов к-сі, 86.

- ие болып табылатын жеке тұлғалар16. Акционерлік қоғам ірі акционер – ұйымның орнықтырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестерінің) он және одан да көп % ие - болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: Қоғам басқа ұйымдардың акционері болып табылмайды.


 1. Қоғам ќатысатын µндірістік, банктік, ќаржы топтары, холдингтер, концерндер, ќауымдастыќтар, консорциумдар туралы аќпарат

Қоғам µндірістік, банктік, ќаржы топтарына, холдингтерге, концерндерге, ќауымдастыќтарға, консорциумдарға қатыспайды.
18. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер:

Акционерлік қоғамның аффилирленген тұлғалары жоқ.
3-бөлім. Акционерлік қоғамның қызметін сипаттау19. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлерін қысқаша сипаттау, акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер:

- акционерлік қоғамның Жарғысына сәйкес негізгі қызмет түрі: этил спиртін шығару және тарату. • Акционерлік қоғамның бәсекелестері болып табылатын негізгі ұйымдар
Атауы

Орналасқан жері

Қызмет түрі

«Шамалған-Спирт» АҚ

Алматы обл., Қарасай ауданы, Шамалған кенті

Этил спиртін шығару

«Вимпекс» ЖШС

Алматы обл., Іле ауданы, Қапшағай қ-сы

Этил спиртін шығару


20. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар:


Оң факторлар

Теріс факторлар

Жоғары сапалы шикізатты пайдалану мүмкіндігі

Салық ауыртпалығының жоғарылығы
Рыноктағы бәсекенің жоғарылығы21. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе акционерлік қоғамның нақты қызмет еткен кезеңіндегі таратылған өнімнің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері: акционерлік қоғамның 2002ж. ішіндегі таратылған өнімінің көлемі- 279 479 021 теңге, 2003ж. ішінде – 202 418 695 теңге, 2004ж. 8 айы ішінде – 109 755 080 теңге.

Акционерлік қоғамның соңғы екі жыл ішіндегі таратылған өнімінің (орындалған жұмыстарының, қызметтерінің) көлемдеріндегі өзгерістерге жасалған талдау өнім көлемінің 27,6 % төмендегенін көрсетеді.22. Акционерлік қоғамның өз өнімін (қызметтерін, жұмыстарын) сатуды ұйымдастыру жөніндегі қызметі:
1) барлық жеткізулердің бес және одан да көп пайызы үлесіне келетін жеткізушілердің атаулары, жеткізулердің жалпы көлеміндегі олардың үлестері:

 • шикізат бөлігінде –«Дуйсенбай Н» ЖШС, шикізатты жеткізудегі меншікті салмағы – 46 %; «Кайсар-Foot» ЖШС - 39%, «Зерновая компания Арайлым» ЖШС - 8%, «Алтын-Дән» ЖШС - 6%.өндіріс үшін дән жеткізеді.


2) Акционерлік қоғамның таратылған өнімінен (жұмыстарынан, қызметтерінен) түскен жалпы түсімнің бес және одан да көп пайызы үлесіне келетін тұтынушылардың атаулары, таратудың жалпы көлеміндегі олардың үлестері: «АЛВЗ» АҚ - 31 %, «Бахус» ААҚ - 24 %, «Есік» шарап зауыты» АҚ - 10%, «Хауас» ЖШС - 5%, «Рахат» ААҚ - 5%.
23. Акционерлік қоғамның қызметіне әсер ететін негізгі факторлар:

 1. мерзімдік сипаттағы қызмет түрлері, акционерлік қоғамның жалпы кірісіндегі олардың үлесі: жоқ.

 2. акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорт үлесі және таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі акционерлік қоғамның экспортқа тарататын өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) үлесі: жоқ.

 3. акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер: жоқ.

 4. соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және (немесе) соттың акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына салған барлық әкімшілік жазалары туралы мәліметтер: жоқ

5) тәуекел факторлары: қызметке әсер етуі мүмкін тәуекел факторларының ішінде:

1) Тәуекел – Қазақстан Республикасында заңдамасында болатын өзгерістер,

Түсініктеме: тәуекелдің осы түрін болжау қиын, қоғам қызметіне қомақты әсер етуі мүмкін.

2) Тәуекел – рынок көлемінің өзгеруі,

Түсініктеме: тәуекелдің осы түрі жалпы экономикалық құлдыраудан және экономикалық қызмет атқаратын қатысушылардың белсенділігінің төмендеуінен болуы мүмкін, бұл Қазақстан Республикасында жалпы экономикалық болжамдар бойынша қазіргі кезде күтілмейді.

3) Инфляциямен шартталған тәуекел.

Түсініктеме: тәуекелдің осы түрі Қоғам қызметіне қатысты өте аз.

4) Тәуекел – көрсетілетін қызметтердің бәсеке қабілеттігінің төмендеуі,

Түсініктеме: жақсырақ жағдайларда әлдеқайда төмен бағалармен жал қызметтерін көрсететін бәсеке фирмалардың пайда болу ықтималдылығы.

4-бөлім. Қаржылық емес ұйымдардың қаржылық жағдайы

24. Инвестициялар:

24.1. Басқа ұйымдардың капиталына салынған ұзақ мерзімді инвестициялар, мемлекеттік бағалы қағаздар портфеліне бөліп, сату үшін арналған бағалы қағаздар портфелі – жоқ.
24.2 Басқа ұйымдардың капиталына салынған ұзақ мерзімді инвестициялар, мемлекеттік емес бағалы қғаздар портфеліне бөліп, сатуға арналған бағалы қағаздар портфелі (акционерлік қоғамның соңғы үш жыл ішіндегі дебеттік және несиелік айналымдары) – жоқ.

24.3 Басқа ұйымдардың капиталына салынған қысқа мерзімді инвестициялар, мемлекеттік емес бағалы қағаздар портфеліне бөліп, сату үшін арналған бағалы қағаздар портфелі (Қоғамның соңғы үш жылғы қызметіндегі дебеттік және несиелік айналымдары) Қоғам басқа ұйымдардың капиталына қысқа мерзімді инвестицияларды, мемлекеттік емес бағалы қағаздар портфелін бөліп, сатуға арналған бағалы қағаздар портфелін салған жоқ.
24.4 Төлем агенті – Акционерлік қоғамда төлем агенті қарастырылмаған.
25. Дебиторлық қарыз:

Акционерлік қоғамның алдында қоғам активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайыз мөлшерінде дебиторлық қарызы бар ұйымдардың атауы және олардың орналасқан жері, дебитиорлық қарызды өтеу мерзімдері, жақын арадағы он екі айда өтелетін сомалар тоқсан-тоқсанға бөлініп, қалған сомалар жылға бөліп көрсетіледі:
Дебитордың атауы

Дебиторлық қарыз сомасы (теңге)

Өтеу мерзімі

Өтелетін сома

( теңге)

А.С. Трейдинг ЖШС, Алматы қ., Кошкунов к-сі, 4а

92 988 467,00

31.12.2004ж.

92 988 467,00

ЖАЛПЫ

92 988 467,00
92 988 467,00
  1. Активтер

Құны активтердің баланстық құнының бес және одан да көп пайызын құрайтын қоғам мүлкі:


Негізгі қаражаттардың топтары

Енгізілетін күні

Сальдо вх

Алғашқы құны

Пайдалану басындағы ескіру

Қалдық құны

АШЫТУ БӨЛІМІ

30.12.1998

81 540 709

81 540 709

5 272 966

76 267 743

СУМЕН КЕРІ ЖАБДЫҚТАУ

30.11.2001

30 224 251

30 224 251

2 493 501

27 730 750

Ашыту бөлмі – бумен, сумен жабдықтау коммуникациялары, сондай-ақ желдету және көмірқышқыл газын айдау жүйесі бар жалпы көлемі 940 ш.м. болатын 9 ашыту күбісінде ашытқыны әзірлеуге арналған жай.

Сумен кері жабдықтау – жылу алмасу арматурасынан кейін температураны төмендетіп, суды қайтадан қолдану үшін арналған.
26. Қоғамның жарғылық капиталы: Қоғамның жарғылық капиталын 263 806 000 (екі жүз алпыс үш миллион сегіз жүз алты мың) теңге құрайды.
27. Заемдер. Акционерлік қоғам мемлекеттік тіркелген кезінен бастап келесі несиелерді алды:


Қарыз беруші

Несенің жалпы сомасы, (АҚШ доллары)

Күшінде болу мерзімі

Пайыздық ставкасы, %

Өтем мерзімі

«Reno Holding» Компаниясы, Люксембург

2 775 480,00

24.04.2005ж. дейін

3

24.04.2005ж. кешіктірмей


28. Қоғамның негізгі қызметін атқаруымен байланысты несиелік қарызы:

Акционерлік қоғамның акциялар шығарылымының осы проспектісін жасау кезінде активтерінің баланстық құнының бес және одан да көп пайыз мөлшерінде келесідей несиелік қарызы бар:
Несие берушінің атауы

Қарыз сомасы (теңге)

Өтеу мерзімі

Өтелетін сома

(теңге)

«А-ТИС»ЖШС, Алматы қ-сы, Достық д-лы, 248 б.

48 991 161,00

31.12.2004ж.

48 991 161,00

Жалпы:

48 991 161,00
48 991 161,00


5-бөлім. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы
30-42. Акционерлік қоғам қаржылық ұйым болып табылмайды.
6-бөлім. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәліметтер
43. Бағалы қағаздардың төмендегі шығарылымдары тіркелген:

1) бірінші шығарылым:

- номиналды құны 1000 (бір мың) теңге болатын сомасы 137826000 (бір жүз отыз жеті миллион сегіз жүз жиырма алты мың) теңгеге 137826 (бір жүз отыз жеті мың сегіз жүз жиырма алты) дана жай атаулы акция, оларға KZ1C14480510 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген;

- номиналды құны 1000 (бір мың) теңге болатын сомасы 15314000 (он бес миллион үш жүз он төрт мың) теңгеге 15314 (он бес мың үш жүз он төрт) дана артықшылықты атаулы акция, оларға KZ1P14480510 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген;

Эмиссияның жалпы сомасын 153140000 (бір жүз елу үш миллион бір жүз қырық мың) теңге құрайды.

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүзеге асырылды.

Эмиссияны Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1996 жылдың 03 маусымында тіркеп, А1448 нөмірімен Мемлекеттік реестрге енгізді, бұл туралы бағалы қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы № 03-2-15/3820 Куәлік берілді.

Екінші шығарылым:

- номиналды құны 1000 (бір мың) теңге болатын сомасы 110666000 (бір жүз он миллион алты жүз алпыс алты мың) теңгеге 110666 (бір жүз он мың алты жүз алпыс алты) дана жай атаулы акция, оларға KZ1C14480510 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі берілген;

Эмиссияның жалпы сомасын 110666000 (бір жүз он миллион алты жүз алпыс алты мың) теңге құрады.

Акциялар шығарылымы құжатсыз нысанда жүзеге асырылды.

Эмиссияны Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы 1999 жылдың 02 сәуірінде тіркеп, А1448-1 нөмірімен Мемлекеттік реестрге енгізді, бұл туралы бағалы қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы № 02-2-3/1678 Куәлік берілді.2) Бағалы қағаздарды орнықтыру басталған және аяқталған күн:

- Бірінші шығарылым: акцияларды орнықтыру Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1996 жылдың 03 маусымында эмиссияны мемлекеттік тіркеген күнінен басталды.

Акцияларды орнықтыру аяқталған күн – 03 маусым 1996ж.- екінші шығарылым: акцияларды орнықтыру Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының 1999 жылдың 02 сәуірінде эмиссияны мемлекеттік тіркеген күнінен басталды.

Акцияларды орнықтыру аяқталған күн – 20 мамыр 1999 ж.


3) Қоғамның өз бағалы қағаз ұстаушыларының алдындағы міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер:


жыл

Артықшылықты акциялар

Орындалмаған міндеттемелер сомасы, мың теңге

Міндеттемелерді орындамау

себептер

2000

1 531,40

Есептеу және төлем

Қаржы нәтижелерінің теріс болуы, ақша қаражаттарының болмауы

2001

188,20

Төлем

Талап етілген жоқ

2002

386,20

Төлем

Тлап етілген жоқ

2003

1 531,40

Есептеу және төлем

Қаржы нәтижелерінің теріс болуы, ақша қаражаттарының болмауы

 

Жай акциялар

год

Орндалмаған міндттемлер сомасы, мың теңге

Міндеттемелерді орындамау

себептер

2000

-

Есептеу және төлем

Қаржы нәтижелерінің теріс болуы, ақша қаражаттарының болмауы

2001

-

Есептеу және төлем

ЖЖ шешімі бойынша

2002

-

Есептеу және төлем

ЖЖ шешімі бойынша

2003

-

Есептеу және төлем

Қаржы нәтижелерінің теріс болуы, ақша қаражаттарының болмауы


4) Бағалы қағаздардың орнықтырылуының немесе айналымының тоқтатылуы:

Жоқ.


 1. Өтеу күндері және облигациялар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері;

Қоғам облигацияларды шғарған жоқ.

 1. Дивидендтің бір акцияға (жай, артықшылықты) шаққандағы сомасы, соңғы екі қаржы жылы ішіндегі әр жылғы акцияның әрбір түріне дивидендтердің жалпы сомасы:
Жыл

Жай акциялар

Артықшылықты акциялар
Бір акцияға

Жалпы сомасы

Бір акцияға

Жалпы сомасы

2002

Есептелген жоқ

- - - - - - - - - - - - - - -

100 теңге

1 531 400 теңге

2003

Есептелген жоқ

- - - - - - - - - - - -- - -

Есептелген жоқ

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


7) Қоғамның бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілген негізгі рыноктар, соның ішінде сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атаулары:

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыноктары.


7-бөлім. Жарияланған ацкиялар туралы мәліметтер44. Акциялар туралы мәліметтер:

 1. Акциялардың саны, түрі:

 • 248 492 (екі жүз қырық сегіз мың төрт жүз тоқсан екі) жай акция;

 • 15 314 (он бес мың үш жүз он төрт) артықшылықты акция.

 1. Құрылтайшылар арасында орнықтырылатын акциялардың саны, түрі:

 • 248 492 (екі жүз қырық сегіз мың төрт жүз тоқсан екі) жай акция;

 • 15 314 (он бес мың үш жүз он төрт) артықшылықты акция.

 1. Құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны:

 • Бір жай акцияға 1000 (бір мың) теңге;

 • Бір артықшылықты акцияға 1000 (бір мың) теңге.

4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері: жылына бір акцияның номиналды құнының 10 (он) % құрайды.

45. Қоғамның айырбасталатын бағалы қағаздары:

шығарған жоқ;45.1. Төлем агенті туралы мәліметтер:

Төлем агенті жоқ.46. Қоғамның тіркеушісі туралы мәліметтер: бағалы қағаз ұстаушыларының реестрін жүргізетін тәуелсіз тіркеушінің толық және қысқартылған атауы:

«Первый независимый регистратор» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, (қысқартылған атауы: «Первый независимый регистратор» ЖШС) заңды мекен-жайы: Алматы қ-сы, Сәтпаев к-сі, 29-в; орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Қонаев к-сі, 32 телефон нөмірі: 3272–58-84-61, (лицензияның нөмірі, берілген күні, берген орган) бағалы қағаз ұстаушыларының реестрін жүргізу жөніндегі қызметті атқаруға 30 желтоқсан 1999ж. берілген лицензия: № 0406200071, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген.


8-бөлім. Қосымша ережелер
47. Акциялар шығарылымына кеткен шығындар сомасы:

Акциялар шығарылымының проспектісі жасалған кезде аудиторлар, сарапшылар мен қаржы кеңесшілері тартылған жоқ. Акционерлік қоғам акциялар шығарылымына шығын кетірген жоқ.48. Инвесторларға арналған ақпарат: потенциалды инвесторлар «Талғар-Спирт» АҚ жарғысының көшірмесімен және акциялар шығарылымының проспектісімен келесі мекен-жай бойынша таныса алады: Қазақстан Республикасы, 483310, Алматы облысы, Талғар ауданы, Талғар қаласы, Рысқұлов к-сі, 302, тел. 32774-4-63-37, тел/факс 32774-4-63-37.


«Талғар-Спирт» АҚ Президенті _______________________________ Исабеков Ж.К.

Бас бухгалтер _____________________________ Садыкбаева А.Б.

М.О.

©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет