«Тарихи география» пәні бойыншажүктеу 1.42 Mb.
бет9/10
Дата25.04.2016
өлшемі1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2

Қолданылатын әдебиеттер тізімі.

1.История древнего мира.М.1970г

2.Жамбылов Д.Саясаттану негіздері.А.1998

3.Мелекет туралы ойлар.Құрастырған Н.Қазыбек.А.1998 ж.

4.Авдиев В.И.История Древнего Востока.М.1970

5.История Древней Греции.М.1972

5.История Древнего Рима.М.1971

6.Керейхан Аманжолов.Түркі халықтарының тарихы.А.1998

7.Л.Гумелев.Көне түріктер.А.1980

8.История средних веков.М.1990

9.Шагидович В.П.Почерки по истории географических открытий.М.1967г

10.Орта ғасырлар тарихы.2 томдық.А.1979 ж.

11.Ізтілеуов Қ.Жаңа заман тарихы.1-ші кезең.А.1995ж

12. .Ізтілеуов Қ.Жаңа заман тарихы.2-ші кезең.А.2000ж

13.Новая история стран Европы и Америки.Ч. 1,2.М.1989г

14.Страны мира.(под ред. И.С.Иванова.).М.1997г

15.Старны и народы.Санкт-Петербург.1997г

16.Население мира.Сост.В.А.Борисов.М.1989г

17.Колосов.В.А.Политическая география сегодня.М.1985г.

18.Новейшая история.1918-1939 гг.М.1974г.

19. Новейшая история.1939-1975 гг.М.1977г

20.Экономическая и социальная география Зарубежных стран.М.1980г

21.Максаковский В.П.Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы.А.1997ж

22.Учебный атлас.М.1980ж

23.Уәлиев Т.О.Дүние жүзінің қазіргі саяси картасы.А.1998ж

24.Токаев К.Организация Объединенных Наций: пол века служению миру.А.1995ж

25.Европа между миром и войной:1918-1939 гг.М.1992г

26.Назарбаев Н.А.Қазақстанның болашағы-қоғамның идеялық бірлігінде.А.1998ж

27.Карпов В.В.Геополитика.Санки-Петербург.2000г

28.Назарбаев Н.А.Ғасырлар тоғысында.А.1996ж

29.Саясат./журнал/2000-2005 жж

30.Абазов.Р.Геополитическая и геоэкономическая трансформация Центральной Азии иЕвропы.

317Саясат/журнал/1995ж.№7.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті


“Педагогика және тарих” факультеті

“ Тарих” кафедрасы

“ Тарихи - география” пәні бойынша

050114 - “Тарих ”мамандықтарының студенттері үшін
ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫМЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ
(ОБСӨЖ)

Жетісай 2007 ж


ОБСӨЖ сабағының тақырыбы, мазмұны

Сағат

саны

Бақылау түрі


Беті көрсетілген әдебиеттер тізім

Орындалу мерзімі

1

2

3

4

5

6

1-кредит

1

Кіріспе.

1.Тарихи саяси география пєні туралы жалпы т‰сінік.

2.Пєнніњ міндеттері мен маќсаттары.

3.Пєнніњ негізгі зерттеу объектісі.1

АБ

1,2,3,4, 5,6,7

1-апта

03/09/07


2

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

1.Ежелгі замандағы дүние жүзініңсаяси картасының бастр ерекшеліктері.

2.Мемлекеттердіњ пайда болуы.


1

Т-Т


1,2,3,4,5,6,7.


1-апта

06/09/07


3

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасындағы ежелгі шығыс елдерінің бейнеленуі.

1.Алѓашќы мемлекеттер.Аккад,Вавилон,

Хетт мемлекеттерініњ тарихы жєне саяси географиялыќ орналасуы.

2.Ежелгі ‡ндістан мемлекетінің жєне олардыњ саяси географиялыќ орналасуы.

3. Ежелгі Ќытай мемлекетінің жєне олардыњ саяси географиялыќ орналасуы.


1

БЖ

1,2,3,4, 5,6,7

2-апта

10/09/07


4

Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасындағы ежелгі Греция мен Римнің бейнеленуі.

1.Ежелгі Ахей және Крит мемлекеттерінің саяси картада бейнеленуі.

2.Ежелгі Грецияның саяси картада бейнеленуі.

3.Ежелгі Рим мемлекетінің саяси картада бейнеленуі.1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

2-апта

13/09/07


5

Ежелгі замандаѓы Қазақстан территориясындағы тайпалар және олардың саяси картада бейнеленуі.

1.Саќ тайпалар одаќтары,оныњ тарихи уаќыты мен саяси-географиялыќ орналасуы.

2.‡йсін, Ќањлы,Ѓ±н мемлекеттері.


1

БЖ

1,2,3,4,5,6,7

3-апта

17/09/07


6

Орта ѓасырлардаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

1.Орта ѓасырлардаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасыныњ басты ерекшеліктері.

2.Халыќтардыњ ¦лы ќоныс аударуы.


1

БЖ


8,9,10


3-апта

20/09/07


7

Орта ғасырлардағы Ұлы қоныс аудару кезеңінің картада бейнеленуі.

1.Халықтардың Ұлы қоныс аударуы. 2.Халықтардың Ұлы қоныс аудару және саяси картада бейнеленуі.1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

4-апта

24/09/07


8

Орта ғасырлардағы дүние жүзінің саяси картасында орта ғасырлардағы Батыс елдерінің бейнеленуі.

1.Франктер империясы жєне империяныњ саяси тарихымен империяныњ ќ±лауы

2.Франция, Германия ,Италия корольдіктерініњ ќ±рылуы.

3.¦лы географиялыќ ашулар,оныњ д‰ние ж‰зілік саяси картасыныњ ќалыптасуына тигізген єсері.1

БЖ

1,2,3,4, 5,6,7

4-апта

27/09/07


9

Жања замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саси картасы.

1.Жања замандаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасындаѓы басты ерекшеліктер.

2.Аѓылшын буржуазиялыќ революциясы жєне капитализмніњ орнауы

3.Англияныњ мемлекеттік ќ±рылысы. 4.¦лы Француз буржуазиялыќ революциясы.1

Т-Т

11,12,13

5-апта

01/10/07


10

Саяси картадағы –АҚШ

1.АҚШ құрылуы.

2.АҚШ тың саяси картада бейнеленуі.


1

БЖ

1,2,3,4, 5,6,7

5-апта

04/10/07


11

Бір інші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы саяси карта.

1.Бір інші д‰ниеж‰зілік соѓыс,оныњ негізгі себептері жєне нєтижелері.

2. Бір інші дүние жүзілік соғыс нәтижесінде саяси картадағы өзгерістер.


1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

6-апта

08/10/07


12

Ќазіргі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

1.Ќазіргі замандаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасындаѓы басты ерекшеліктер.

2.Кењес µкіметініњ орнауы.

3.Осман империясыныњ ыдырауы.

4.Австро-Венгрия империясыныњ ыдырауы.


1

БЖ

14,15,16,17,

18,19


6-апта

11/10/07


13

Екінші дүние жүзілік соғыс және саяси карта.

1.КСРО ќ±рылуы.

2.Екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс,оныњ негізгі себептері жєне нєтижелері.


1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

7-апта

15/10/07


14

1945-1970 жылдар арасындағы саяси жағдайлар және саяси картадағы өзгерістер.

1.50-ші жылдардаѓы тєуелсіздік алѓан елдер жєне тєуелсіздік алѓан жылдары жєне д‰ние ж‰зініњ саяси картасындаѓы саяси-географиялыќ орналасуы.

2.1961-1968 жж тєуелсіздік алѓан мемлекеттер.


1

БЖ

14,15,16,17,

18,19.

7-апта

18/10/07


15

1945-1970 жылдар арасындағы саяси жағдайлар және саяси картадағы өзгерістер.

  1. –ші жылдары тєуелсіздік алѓан елдер.

2.Ќос Герман мемлекетініњ бірігуі.

3.КСРО-ныњ ыдырауы.

4.ТМД ныњ ќ±рылуы.


1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

8-апта

22/10/07


2-кредит.

16

Ќазіргі д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

 1. Ќазіргі д‰ние ж‰зініњ саяси картасы жєне ондаѓы елдер мен мемлекеттердіњ саны:егемен мемлекеттер жєне тєуелді елдер.

 2. Территориясыныњ кµлемі жаѓынан ењ ‰лкен 7 ел.

 3. Халќыныњ саны жµнінен ењ ‰лкен 10 ел,ондаѓы халыќтыњ саны.

1

БЖ

20,21,22,23


8-апта

25/10/07


17

Ќазіргі д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

 1. Елдерді географиялыќ орныныњ ерекшеліктеріне ќарай топтастыру.

 2. Д‰ние ж‰зі елдерін типке бµлу Экономикасы дамыѓан елдер,олардыњ ерекшеліктері.

 3. Дамушы елдер,олардыњ жер кµлемі,халќыныњ саны.

1

Т-Т

А-1


24,25,26

9-апта

29/10/07


18

Д‰ние ж‰зі елдерініњ мемлекеттік ќ±рылысы.

 1. Мемлекетті басќару т‰рлері.

 2. Республикалы басќару,оныњ ерекшеліктері жєне артыќылыќтары.

1


Т-Т26,27,28,29


9-апта

01/11/07


19

Мемлекетті басқару түрлері.

 1. Президенттік жєне парламенттік республикалар.

 2. Монархиялы басќару,оныњ ерекшеліктері.

 3. Конституциялыќ жєне абсолюттік монархиялыќ елдер.

1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

10-апта

05/11/07


20

Д‰ние ж‰зі елдерініњ мемлекеттік ќ±рылысы.

 1. Д‰ние ж‰зіндегі федерациялыќ мемлекеттердіњ саны.

 2. Ќазаќстанныњ саяси-єкімшілік картасыныњ ќалыптасуы

 3. Федерациялыќ мемлекет,оныњ ерекшеліктері.

 4. Унитарлы мемлекет,оныњ ерекшеліктері.

1


БЖ

26,27,28,29


10-апта

08/11/07


21

Д‰ние ж‰зі елдерініњ мемлекеттік ќ±рылысы.

 1. Федерациялыќ мемлекет,оныњ ерекшеліктері.

 2. Унитарлы мемлекет,оныњ ерекшеліктері.

1

БЖ

20,21,22,23


11-апта

12/11/07


22

Халыќаралыќ ќатынас жєне саяси карта.

 1. Халыќаралыќ ќатынастар ±ѓымы жєне оныњ д‰ние ж‰зі саяси картасына єсері.

 2. Саяси карта туралы т‰сінік.

 3. XIX ѓ басындаѓы халыќаралыќ ќатынастар.

 4. Бірінші д‰ниеж‰зілік соѓыс кезіндегі дипломатиялыќ ќатынастар.

1
24,25,26

11-апта

15/11/07


23

Халыќаралыќ ќатынас жєне саяси карта.

 1. Екі д‰ниеж‰зілік соѓыс аралыѓындаѓы халыќаралыќ ќатынастардаѓы орыс мєселесі.

 2. Екі д‰ниеж‰зілік соѓыс аралыѓындаѓы халыќаралыќ ќатынастардаѓы герман мєселесі.

 3. Герман фашизмініњ идеологиясы мен сипаты.

 4. Германияныњ сыртќы саясаты.

1


БЖ

26,27,28,29


12-апта

19/11/07


24

Халыќаралыќ ќатынас жєне саяси карта.

 1. Екінші д‰ниеж‰зілік соѓыстан кейінгі д‰ниеж‰зініњ саяси картасы.

 2. Б¦¦ ныњ ќ±рылуы,оныњ маќсат-міндеттері.

 3. Сыртќы саясаттыњ ѓаламдануы.

 4. 80 ж кењес-американ келіссµздері.”Варшава шарты” ±йымыныњ тарауы

 5. НАТО

1


Т-Т

20,21,22,23


12-апта

22/11/07


25

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Геосаясат –ѓылым.

 2. Басты геосаяси факторлар.

 3. Географиялық фактор.

1
24,25,26

13-апта

26/11/07


26

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Саяси фактор.

 2. Экономикалық фактор.

 3. Әскери фактор.

 4. Экологиялық фактор.

 5. Демографиялық фактор.

 6. Мәдени фактор.

1

БЖ

26,27,28,29


13-апта

29/11/07


27

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Геосаясаттың негізгі категориялары.

 2. Геостратегиялық аймақ

 3. .Геосаяси аймақ.

 4. Саяси аудан.

 5. Табиғи,жасанды,саяси шекара.

1


Т-Т

20,21,22,23


14-апта

03/12/07


28

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Аралық мемлекет және аралық зона.

 2. Геосаяси линия және оның бүгінгі таңдағы жаңаша қалыптасуы.

 3. Саяси кеңістік ұғымы,оның мәні.

1
24,25,26

14-апта

06/10/07


29

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Геосаясаттың даму кезеңдері

 2. Аристотельдің,Ж.Боденнің қоршаған географиялық ортаның адамның саяси өміріне әсері жайлы ойлары.
1


БЖ

26,27,28,29


15-апта

10/12/07


30

Геосаясат жєне саяси карта.

 1. Ш.Монтескьенің ойлары.

 2. Геосаясаттың негізгі бағыттары және олардың қалыптасуы.

1

Т-Т

1,2,3,4, 5,6,7

15-апта

13/12/07Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

«Сырдария » университеті
«Педагогика және тарих» факулътеті

«Тарих» кафедрасы

«Тарихи география» пәні бойынша


050114 «Тарих» мамандықтарының студенттері үшін


Студенттердің білімін бақылау түрлері:

Жетысай 2007ж

12. Студенттердің білімін бақылау түрлері
Тестілік сауалнамалар сұрақтары және бақылау сұрақтары.
 1. Тарихи саяси география пєні туралы жалпы т‰сінік.

 2. Пєнніњ міндеттері мен маќсаттары.

 3. Пєнніњ негізгі зерттеу объектісі.

 4. Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

 5. Ежелгі замандағы дүние жүзініңсаяси картасының басты ерекшеліктері.

 6. Мемлекеттердіњ пайда болуы.

 7. Алѓашќы мемлекеттер.Аккад,Вавилон,

 8. Хетт, ш улар мемлекеттерініњ тарихы жєне саяси географиялыќ орналасуы.

 9. Ежелгі ‡ндістан

 10. Еелгі Ќытай мемлекеттері жєне олардыњ саяси географилыќ орналасуы.

 11. Ежелгі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасындағы ежелгі Греция мен Римнің бейнеленуі.

 12. Ежелгі Ахей және Крит мемлекеттерінің саяси картада бейнеленуі.

 13. Ежелгі Грецияның саяси картада бейнеленуі.

 14. Ежелгі Рим мемлекетінің саяси картада бейнеленуі.

 15. Саќ тайпалар одаќтары,оныњ тарихи уаќыты мен саяси-географиялыќ орналасуы.

 16. ‡йсін, Ќањлы,Ѓ±н мемлекеттері.

 17. Орта ѓасырлардаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

 18. Орта ѓасырлардаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасыныњ басты ерекшеліктері.

 19. Халыќтардыњ ¦лы ќоныс аударуы

 20. Халықтардың Ұлы қоныс аударуы.

 21. Халықтардың Ұлы қоныс аудару және саяси картада бейнеленуі.

 22. Орта ғасырлардағы Батыс елдерінің бейнеленуі.

 23. Франктер империясы жєне империяныњ саяси тарихымен империяныњ ќ±лауы

 24. Франция, Германия ,Италия корольдіктерініњ ќ±рылуы

 25. ¦лы географиялыќ ашулар,оныњ д‰ние ж‰зілік саяси картасыныњ ќалыптасуына тигізген єсері.

 26. Жања замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саси картасы.

 27. Жања замандаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасындаѓы басты ерекшеліктер.

 28. Аѓылшын буржуазиялыќ революциясы жєне капитализмніњ орнауы,Англияныњ мемлекеттік ќ±рылысы.

 29. ¦лы Француз буржуазиялыќ революциясы

 30. Саяси картадағы –АҚШ

 31. АҚШ құрылуы.

 32. АҚШ тың саяси картада бейнеленуі.

 33. Бір інші дүние жүзілік соғыс жылдарындағы саяси карта.

 34. Бір інші д‰ниеж‰зілік соѓыс,оныњ негізгі себептері жєне нєтижелері.

 35. Бір інші дүние жүзілік соғыс нәтижесінде саяси картадағы өзгерістер.

 36. Ќазіргі замандаѓы д‰ние ж‰зініњ саяси картасы.

 37. Ќазіргі замандаѓы д‰ние ж‰зі саяси картасындаѓы басты ерекшеліктер.

 38. Кењес µкіметініњ орнауы.

 39. Осман империясыныњ ыдырауы.

 40. Австро-Венгрия империясыныњ ыдырауы.

 41. Екінші дүние жүзілік соғыс және саяси карта.

 42. КСРО ќ±рылуы.

 43. Екінші д‰ниеж‰зілік соѓыс,оныњ негізгі себептері жєне нєтижелері.

  1. жылдар арасындағы саяси жағдайлар және саяси картадағы өзгерістер.

 1. 50-ші жылдардаѓы тєуелсіздік алѓан елдер жєне тєуелсіздік алѓан жылдары жєне д‰ние ж‰зініњ саяси картасындаѓы саяси-географиялыќ орналасуы.

 2. 1961-1968 жж тєуелсіздік алѓан мемлекеттер.

 3. 70 –ші жылдары тєуелсіздік алѓан елдер.

 4. Ќос Герман мемлекетініњ бірігуі.

 5. КСРО-ныњ ыдырауы.

 6. ТМД ныњ ќ±рылуы.

 7. Ќазіргі д‰ние ж‰зініњ саяси картасы жєне ондаѓы елдер мен мемлекеттердіњ саны:егемен мемлекеттер жєне тєуелді елдер.

 8. Территориясыныњ кµлемі жаѓынан ењ ‰лкен 7 ел.

 9. Халќыныњ саны жµнінен ењ ‰лкен 10 ел,ондаѓы халыќтыњ саны.

 10. Елдерді географиялыќ орныныњ ерекшеліктеріне ќарай топтастыру.

 11. Д‰ние ж‰зі елдерін типке бµлу .

 12. Экономикасы дамыѓан елдер,олардыњ ерекшеліктері.

 13. Дамушы елдер,олардыњ жер кµлемі,халќыныњ саны.

 14. Д‰ние ж‰зі елдерініњ мемлекеттік ќ±рылысы.

 15. Мемлекетті басќару т‰рлері.

59.Республикалық басќару,оныњ ерекшелігі.

60. БҰҰ-ның құрылуы.


1.География ғылымына үлес қосқан географияның салаларында “Жалпы география” саласын негіздеген

А.К.Риттер

В.А.Гумбольд

С.В.Докучаев

Д.С.Тянь-Шанский

Е.К.Максаковский

2.География ғылымында физикалық география бөлінуіне ықпал еткен географ

А.А.Гумбольд

В.К.Максаковский

С.С. Тян-Шанский

Д.К.Риттер

Е.В.Докучаев

3.Ресейде 19 ғ.”Саяхатшылар мектебінің ” негізін салушы

А.С.Тян-Шанский

В.К.Риттер

С.К.Максаковский

Д.А.Гумбольд

Е.В.Докучаев

4.География ғылымын жүйелеуде орыс географы Л.С.Абрамов географияны функциясына қарай неше топқа бөлді

А.3


В.4

С.5


Д.2

Е.6


5.Л.С.Абрамовтың географияны жүйелеу сипаттамасына байланысты географияның негізгі обьектілік ізденуші саласын атаңыз

А.Физикалық география, табиғи әлеуметтік география, қоғамдық география

В.Елтану, әскери география, картография

С.Метеорология, тарихи география

Д.Жалпы жертану, экология

Е.Геология, ландшафттану

6.Л.С.Абрамовтың географиян жүйелеу әдісіне байанысты “синтетикалық – информациялық” географияның салаларын атаңыз

А.Әскери география, елтану, картография

В.Жалпы жертану, экология,

С.Медициналық география, физикалық география

Д.Геоморфология,океанология

Е.Саяси география,. өлкетану

7.Л.С.Абрамовтың географияны жүйелеуіне байланысты “Жалпы теориялық география” саласын атаңыз

А.Жалпы география, қоғамдық география, тарихи география

В.Геоморфология, гляциялогия

С.Туризм, картография

Д.Ландшафттану, топырақтану, биогеография

Е.Геология, палеонтологя

8.Географияны жүйелеуде В.П.Максаковский географияны неше салаға бөлді

А.4


В.6

С.2


Д.3

Е.7


9.В.П.Максаковскийдің географияны жүйелеуіне байланысты география этажындағы пәндер

А.Жалпы теориялық география, география ғылымына кіріспе

В.Негізгі географиялық пәндер

С.Экономикалық география, саяи география

Д.Физикалық география, туризм

Е.Тарихи өлкетану, геоморфология

10.Х.Колумб саяхатының мақсаты

А.Үндістанға баратын жолды ашу

В.Жердің шар тәріздес екенін дәлелдеу

С.Қытайға баратын теңіз жоын ашу

Д.Жаполнияға баратын жолды ашу

Е.Белгісіз жерлерді ашып, басып алу

11.Ф.Магелланның саяхатында ашылған обьектілер

А.Парана өзені, Патогония өлкесі, Отты жер аралы

В.Ямайка аралы, Кариб теңізі, Куба аралы

С.Ине мүйісі, Қаййырлы Үміт мүйісі

Д.Жаңа жер, Солтүстік жер аралы

Е.Девис бұғазы,Лабрадор түбегі

12.Васко да Гамма саяхатының мақсаты

А.Африка арқылы Үндістанға баратын жол ашу

В.Солтүстік Мұзды мұхиты арқылы Жапонияға жету

С.Жерді бір айналып шығу

Д.Американы ашу

Е.Қытайға баратын жол ашу

13.Х.Колумбтың сяхат жасаған жылдры

А.1492-1502 жж

В.1519-1522 жж

С.1542-1624 жж

Д.1234-1542 жж

Е.1654-1234 жж

14.Васко да Гамманың ашқан жерлері

А.Ине мүйісі, Қайырлы Үміт мүйісі

В.Куба және Гайти аралдары

С.Кариб теңізі , Ямайка аралы

Д.Парана өзені, Отты жер арлы

Е.Филиппин араы, Тынық мұхиты

15.Жердің шар тәріздес екенін дәлелдеген саяхатшы

А.Ф.Магеллан

В.Х.Колумб

С.А.Гумбольд

Д.А.Веспуччи

Е.Г.Гудзон

16.А.Веспуччидің саяхат масау мақсаты

А.Колумб ашқан жаңа материкті зерттеу

В.Үндістанға баратын жол ашу

С.Жердің шар тәріздес екенін дәлелдеу

Д.Жапонияға баратын жол ашу

Е.Қытайға баратын жол ашу

17.А.Веспуччидің саяхат жасаған жылдары

А.1497-1513 жж

В.1546-1458 жж

С.1658-1794 жж

Д.1487-1349 жж

Е.1982-1735 жж

18.Ф.Магеланның саяхат жасау мақсаты

А.Жердің шар тәріздес екенін дәлелдеу

В.Жапонияға баратын жол ашу

С.Американы ашу

Д.Белгісіз аралдарды ашу

Е.Африканы ашу

19.Баренцтің саяхат жасаған жылы

А.1594 ж


В.1497 ж

С.1234 ж


Д.1467 ж

Е.1345 ж


20.Баренц ашқан обьектілер

А.Баренц теңізі, Жаңа жер аралы, Солтүстік нүкте

В.Франц-Иосиф жері, Шпицберген

С.Медвежное аралы, Лаптевтер теңізі

Д.Кара теңізі, Ақттеңізі

Е.Ян-Майен аралы, Исландия

21.Г.Гудзонның саяхатының мақсаты

А.Жапония аралына жету

В.Үндістанға жету

С.Американы ашу

Д.Жерді айналып шығу

Е.Қытайға жету

22.Г.Гудзон ашқан обьектілер

А.Шпицберген аралы, Жаңа жер аралы

В.Куба аралы, Кариб теңізі

С.Ямайка аралы, Гайти аралы

Д.Шри-Ланка аралы, Жаңа Гвинея

Е.Отты жер аралы, Скандинавия аралы

23.Девистің үшінші саяхаты қай жылы басталды

А.1587 ж


В.1567 ж

С.1654 ж


Д.1254 ж

Е.1652 ж


24.Баренц Тынық мұхитын зерттеуге қай жерден шықты

А.Голландиядан

В.Скандинавиядан

С.Лондоннан

Д.Испаниядан

Е.Италиядан

25.Девис зерттеген обьектілер

А.Баффин теңізі, Лабрадор түбегі

В.Баренц теңізі, Ақ теңізі

С.Кара теңізі, Таймыр түбегі

Д.Таймыр түбегі, Челюскин мүйісі

Е.Ине мүйісі, Куба аралы

26.Жер шарындағы ұлы географиялық зерттеулер қай ғасырдан басталды.

А.15 ғ


В.16 ғ

С.12 ғ


Д.17 ғ

Е.19 ғ


27.Жаңа Зеландияны ашқан ғалым

А.Тасман


В.Гудзон

С.Баренц


Д.Девис

Е.Веспуччи

28.Гумбольд Америкадағы қай тауды зерттеді

А.Кордилер

В.Килиманджаро

С.Анд


Д.Альпі

Е.Памир


29.Гумбольд Россияға қай жылы келді

А.1829ж


В.1859ж

С.1897ж


Д.1576ж

Е.1579ж


30.Гумбольдтың Россиядағы экспедициясы қанша айға созылды

А.5


В.4

С.2


Д.8

Е.7


31.Жикулиннің географияны саралауы неше блокқа бөлінді

А.3


В.2

С.4


Д.5

Е.7


32.Географияның кейін қосылған салаларына кіретін пәндер

А.Биогеография, медициналық гео-я, информациялық гео-я

В.Ландшафттану, палеография

С.Гидрология, географиялық қабық

Д.Жалпы жертану, геоморфлогия

Е.Картография, геология

33.Тірі ағзалардың жер бетіне таралуын зерттейтін ғылым

А.Биогеография

В.Геоморфология

С.Ландшафттану

Д.Жапы жертану

Е.Геология

34.Жер рельефінің бейнесін, тарихи дамуын зерттейтін ғылым саласы

А.Геоморфология

В.Климаталогия

С.Геология

Д.Топырақтану

Е.Океанология

35.Климатты және атмосферадағы болып жатқан процестерді зерттейтін ғылым саласы

А.Климаталогия

В.Океанология

С.Топырақтану

Д.Жалпы жертану

Е.Геоморфология

36.Мұхиттардың табиғи заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы

А.Океанология

В.Геология

С.Геокриология

Д.Гляцялогия

Е.Геоморфология

37.Жер бетіндегі жануарлардың таралу заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы

А.Зоогеография

В.Биогеография

С.Геология

Д.Геоморфология

Е.Ландшафттану

38.Топырақтың қалыптасу факторларын, таралу заңдылықтарын зерттейтін ғылым

А.Топырақтану

В.Жертану

С.Ландшафттану

Д.Геология

Е.Геоморфология

40.Жер бетіндегі мұздықтарды зерттейтін ғылым саласы

А.Гляциялогия

В.Геоморфология

С.Геология

Д.Жертану

Е.Топырақтану

41.Биогеография неше салаға бөлінеді

А.2


В.5

С.4


Д.6

Е.7


42.Рекреациялық географияның негізі қай жылы қаланды

А.1970ж


В.1975ж

С.1987ж


Д.1968ж

Е.1986ж


43.Адам өміріне байланысты туризм географиясы мен демалыс географиясын зерттейтін ғылым саласы

А.Рекреациялық география

В.Қызмет көрсету географиясы

С.Табиғи ресурстар географиясы

Д.Өндіріс географиясы

Е.Транспорт географиясы


44.Өндіріс өнеркәсібінің территориялық құрылысын және обьективті заңдылығын, өндірістің даму сатыларын зерттейтіе ғылым саласы

А.Өндіріс географиясы

В.Транспорт географиясы

С.Ауыл шаруашылық географиясы

Д.Рекреациялық географиясы

Е.Туризм географиясы

45.Қызмет көрсету географиясының негізі қай жылы қаланды

А.1990ж


В.1995ж

С.1999ж


Д.1998ж

Е.1996ж


46.Саясаттану мен географияның қосылуынан пайда болған пән

А.Саяси география

В.Медициналық география

С.Тұрғындар географиясы

Д.Рекреациялық география

Е.Туризм


47.Саяси география пәнінің негізін салған ғалым

А.Ф.Рацель

В.П.Максаковский

С.К.Риттер

Д.Жикулин

Е.Вернадский

48.Ауыл шаруашылық өндірісінің заңдылықтары мен территориялық ерекшеліктерін зерттейтін ғылым саласы

А.Ауыл шаруашылық географиясы

В.Транспорт географиясы

С.Тұрғындар географиясы

Д.Демалыс географиясы

Е.Туризм


49.Тұрғындардың территориялық таралуын ұйымдастыру, тұрғындардың қоршаған ортамен қарықатынасын зерттейтін ғылым саласы

А.Тұрғындар географиясы

В.Өнеркәсіп географиясы

С.Ауыл шаруашылық географиясы

Д.Саяси географиясы

Е.Транспорт географиясы

50.Жер бетіндегі өсімдіктердің таралуын зерттейтін ғылым саласы

А.Геоботаника

В.Геоморфология

С.Геология

Д.Зоология

Е.Биогеография

51.Адам өмірінің әлеуметтік жағдайларына байланысты әлеуметтік дамуын зерттейтін география ғылымы

А.Әлеуметтік география

В.Экономикалық география

С.Саяси география

Д.Физикалық георафия

Е.Транспорт географиясы

52.Әр түрлі елдердің қоғамдық өндірісінің территориялық-экономикалық құрылысын және шаруашылық салаларына сипаттама жасайтын география ғылымы

А.Экономикалық география

В.Физикалық география

С.Саяси география

Д.Өнеркәсіп география

Е.Әлеуметтік география

53.Тау жыныстары ментопырақтағы мұздықтарды зерттейтін география саласы.

А.Геокриолоия

В.Топырақтану

С.Океанология

Д.Гляциялогия

Е.Климатология

54.Информациялық және практикалық географияның бөлімдері

А.Әскери география,елтану

В.Сауда географиясы

С.Тұрғындар географиячы

Д.Мәдениет географиясы

Е.Саяси географиясы

55.Қоғамдық географиялық пәндер

А.Қызмет көрсету және сауда географиясы

В.Медициналық география және елтану

С.Картография , туризм

Д.Ландшафттану, жертану

Е.Географиялық қабық, геология

56.Жердің басқа планеталармен пішінінің ұқсас екендігін дәлелдеген ғалым

А.Галилей

В.Вернадский

С.Платон


Д.Аристотель

Е.Сократ


57.География терминін енгізген ғалым

А.Варениус

В.Вернадский

С.Максаковский

Д.Жикулин

Е.Рацель


58.Жердің өз осінен қозғалатындығын дәлелдеген

А.Фуко


В.Кеплер

С.Коперник

Д.Ньютон

Е.Рацель


59.Жердің Күнді айнала қозғалу бағытын зерттеген

А.Кеплер


В.Коперник

С.Ньютон


Д.Рацель

Е.Фуко


60.Жердің Күнді айналу жолы

А.Орбита


В.Галактика

С.Космос


Д.Геоцентр

Е.Гелиоцентр

61.”Гендік география” еңбегін жазған ғалым

А.Варениус

В.Вернадский

С.Абрамов

Д.Багданов

Е.Кеплер


62.Орбита сөзі қандай мағына береді

А.Жол, із

В.Қозғалу

С.Айналу


Д.Тербелу

Е.Жойылу


63.Д.Каботтың Солтүстік Америкадағы ең алғаш келген территориясы

А.Ньюфауленд аралы

В.Скандинавия аралы1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет