«технологиялық Үрдістерді модельдеу»Дата01.05.2016
өлшемі114.75 Kb.


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕМИПАЛАТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени ШАКАРИМА


СМЖ 3 деңгейдегі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14-1-03.01.20.05/01-2014ПОӘК

«Технологиялық үрдістерді модельдеу» пәннің оқу – әдістемелік кешені оқытушылырға араналған


№1 - басылым«ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ МОДЕЛЬДЕУ»


ПӘНІНІҢ ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


6М072700 – «Азық - түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына
оқытушыға АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей

2013
Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕНДІ

Құрастырушы _________ «03» қыркүйек 2013 жыл. Ш.Б.Байтукенова, техника ғылымдарының кандиданты, «Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы»

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1«Ет, сүт және тамақ өнімдерінің технологиясы» кафедрасының мәжілісінде.

№ 1 хаттама «03» қыркүйек 2013жыл.

Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. ___________________ Б.Қ.Әсенова

2.2. Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының мәжілісінде


№ 1 хаттама «07» қыркүйек 2013 жыл

Инженерлік-технологиялық факультеттің ОӘБ төрағасы т.ғ.к.


_________________ С.С. Төлеубекова
2.3. Инженерлік-технологиялық факультеттің зиялылар кеңесіннің мәжілісінде

№ 1 хаттама «10» қыркүйек 2013 жыл


Инженерлік- технологиялық факультеттің деканы, зиялылыр кеңесінің төрағасы, т.ғ.к.____________ Ә.Л. Қасенов

3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде мақұлданған және баспаға ұсынылған

№ 1 хаттама «13» қыркүйек 2013 жыл,.


ОӘК төрағасы, бірінші проректор ______________ Б.А. Рскелдиев

4. БІРІНШІ БАСЫЛЫМНЫҢ ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕНІ
Мазмұны

1

Қолдану аясы

4

2

Нормативтік сілтеме

4

3

Курс саясаты

4

4

Оқытушыға арналған оқу бағдарламасының жұмыс тәртібінің мазмұны

5

5

Тәртіп бойынша оқу-әдістемелік картасы

5

6

МӨЖ мазмұны

6

7

Өздік жұмыс сұрақтары

7

8

Әдебиеттер

8


1 Қолдану АЯСЫ
Оқытушыға арналған оқу бағдарламасының жұмыс тәртібі, тәртіп бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіретін «Технологиялық үрдісті модельдеу» 6М072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандықтағы магистранттарға арналған.
2 Нормативтік сілтемелер

«Технологиялық үрдістерді модельдеу» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» мамандығына арналған ГОСО РК 7.10.131-2012 Мемлекеттік стандарт бойынша жасалынып, (Магистратура. Курс саясаты), Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінде енгізіліп, бекітілген.


3 КУРС саясаты
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Технологиялық үрдістерді модельдеу» пәні - техникалық ғылым және кәсіптік пәндердің таңдау бойынша компонентіне жатады. Пән тағам өндірісінде өнім сапасына әсер ету мақсатында тағам өнімдерін өңдеудің әдіс тәсілдерін қарастырады. Өнімді консервілеудің теориялық негіздері қарастырылады.Пәннің білімдік негізін білу технологқа практикалық көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Қазіргі заманға сай маман технологиялық талаптарға сәйкес кез келген өндірістік процесстерді басқарып ғана емес, аталған аумақтағы соңғы жетістіктерге жауап беретін жоғары техникалық деңгейде оңтайлы болуын қамтамасыз етуі қажет.3.2 Пәнді оқыту мақсаты:

Магистранттарға білім беру, оларға болашақ арнаулы инженерлік пәндерді меңгеру үшін және өндіріс кәсіпорындарында инженер – технолог ретінде жұмыс істеуде қажет бейімділік пен шеберлікті меңгеруге көмектесу.3,3 Пәннің негізгі міндеттері:

Магистранттарды техника түсінігімен, өндіріс және еңбек құралдарының дамуымен және тағам өнімдері өндіріснде қолданылатын физикалық, биохимиялық, молекулалық - генетикалық, биологиялық әдістерімен және ақпараттық технологиялармен таныстыру. 1. кесте - Оқу жоспарынан үзінді
Курс


Несие саны

Дәріс

(сағ.)


ЗЖ

(сағ.)


МОӨЖ

(сағ.)


Барлық аудиториялық сабак (сағ.),

1

2

15

15

180

210 (30 сағ.)


4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 2 – Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Тақырып аты және мазмұныСағат саны

Дәрістік сабақ

1

1

 1. Модельдеу туралы жалпы түсінік. Тәртіп бойынша модельдеудің мақсаты және тапсырмасы.

1

 1. Математикалық модельдеу – заманауи зерттеу әдісі.

1

 1. Математикалық модельді құрастырудың жалпы реті

1

 1. Техникалық және информатикалық модельдеуді қамтамасыз ету

2

 1. Техникалық үрдісті математикалық модельдеудің классификациясы.

1

 1. Сызықтық және сызықсыз бағдарламалардың әдісі.

2

 1. Динамикалық бағдарламалардың моделі.

1

 1. Қыздыру және суыту үрдісін модельдеу.

2

 1. Араластыру үрдісін модельдеу.

1

10. Кинетикалық кептірудің математикалық моделі

2

11. Тамақ өндірісінде салмақ алмасуды модельдеу.

1

БАРЛЫҒЫ

15


5 ТӘРТІП БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

Дәріс сабағының тақырыбы

Әдістеме, ТСО, плакат

Бақылау формасы

1. Модельдеу туралы жалпы түсінік. Тәртіп бойынша модельдеудің мақсаты және тапсырмасы.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

2. Математикалық модельдеу – заманауи зерттеу әдісі.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

3. Математикалық модельді құрастырудың жалпы реті.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

4.Техникалық және информатикалық модельдеуді қамтамасыз ету

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

5.Техникалық үрдісті математикалық модельдеудің классификациясы.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

6.Сызықтық және сызықсыз бағдарламалардың әдісі.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

7. Динамикалық бағдарламалардың моделі.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

8. Қыздыру және суыту үрдісін модельдеу.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

9. Араластыру үрдісін модельдеу.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

10. Кинетикалық кептірудің математикалық моделі

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап

11.Тамақ өндірісінде салмақ алмасуды модельдеу.

Оқу әдістемесі

Сұрақтар бойынша ауызша жауап6 МӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ


 1. Математикалық модельдеудің жалпы құрылымы. Моделдеу объектісінің системалық және классикалық жүйесін құрау.

 2. Модель және модельдеу жайлы жалпы мағлұмат. Общие сведения о моделях и моделировании. Математикалық модельдеуге тәжірибе жүргізудің түсінігі.

 3. Тамақ өндірісінде математикалық модельдеу объектісінің басқаруы.

 4. Механикалық процестер модельдеу объектісі ретінде.

 5. Математикалық модельдеу процесіндегі дозалау және араластыру.

 6. Араластыру процесін модельдеу.

 7. Өлшеу процестерін модельдеу.

 8. Тамақ өндірісінің қыздыру және суыту процестерін модельдеу.

 9. Тамақ өндірісінің салмақ алмасу процесін модельдеу. Масса алмасу процесін модельдеудің ерекшеліктері.

 10. Кинетикалық кептірудің математикалық моделі. Оптимизациялық кептірудің математикалық моделі.

 11. Ректификациялық процесті модельдеу.

 12. Тамақ өндірісінің химиялық және биохимиялық процестерін модельдеу.

 13. Кинетикалық модельдеудің химиялық және биохимиялық процеске алмасуы.

 14. Гидролиздің кинетикалық моделі.7 ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР
1. Тәртіп бойынша «Технологиялық үрдісті модельдеудің» мақсаты және тапсырмасы.

2.. Ғылымдағы модельдеудің орны

3. Модельдеу үрдісі қанша элементті қамтиды?

4. Модельдеу адам өмірінің қай саласында қолданатынын көрсетініз?

5. Математикалық әдісті және ЭЕМ қашан қолдана бастады?

6. Математикалық модельдеу дегеніміз не?

7. Қандай жағдайда матиматикалық модельдеу алмастырылмайды?

8. Математикалық модельдеудің негізгі сатысы?

9. Математикалық модельдеуді құрастыру?

10. Модель құрайтын математикалық есептерді шешу

11. Математикалық модельдеудің арқасында алынған интерпретация

12. Адекватты модельді тексеру

13. Модификациялық модель

14. Классификациялық модель

15. Модельдеуді формалау үлгісі

16. Жалпылама математикалық модельдеу

17. Математикалық модельдеудің талаптары

18. Модельді алу әдісі

20. Математикалық модельді қолдану

21. Модельдеуді информатикалық қамтамасыз ету

22. Информатикалық қамтамасыз етуге не кіреді?

23. Шығыс мәліметін қалай ажыратамыз?

24. Модельдеуді техникалық қамтамасыз ету

25. Техникалық заттар кешенінің ажырамас бөлігі не?

26. Заттық модельдер дегеніміз не оған мысал келтір?

27. Символдық модель қалай бөлінеді?

28. Математикалық модельдер қандай болуы мүмкін?

29. Имитациялық модель мен аналитикалық модельдің ерекшелігі?

30. Теориялық модельді қалай алады?

31. Сызықтық бағдарлама дегеніміз не?

32. Сызықтық бағдарламаның негізі неден тұрады?

33. Сызықтық бағдарлама немен бейнеленеді?

34. Сызықсыз бағдарламаның тапсырмасы мен классификациясы

35. Стационарлық нүкте дегеніміз не?

36. Динамикалық бағдарлама дегеніміз не?

37. Динамикалық бағдарламаның тапсырма құрауы

38. Динамикалық бағдарламаның математикалық модеьдеу ерекшелігі.

39. Динамикалық бағдарламаның оптимизациялық жағдайлығы

40. Динамикалық бағдарламаның оптимизациялық жағдайсыздығы.

41. Қыздыру процесін модельдеу?

42. Суыту процесін модельдеу?

43. Араластыру процесі?

44. араластыру жағдайына байланысты емес бірнеше топты келтіріңіз?

45. Араластырудың әмбебап әдістемесі неге негізделген?

46. Буландыру процесі арқылы ылғалд ұщыру процесін қалай атайды?

47. Кептіру ұзақтығын қалай анықтайды?

48. Кинетикалық қисық кептіруді қалай атайды?

49. Бір фазадан екінші фазаға алмастыру процесі маңызды болып табылатын процес қалай аталады?50. Масса алмасу процесі қандай процестерде қолданылады?

8. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 1. Биологически активные добавки в питании человека/ В. А. Тутельян, Б. П. Петухов, А. Н. Австриевских и др. - Томск.: Изд-во научно-технической ли­тературы, 1999. - 294 с.

 2. Бредихин С. А., Космодемьянский Ю. В., Юрин В. Н. Тех­нология и техника переработки молока. - М.: Колос, 2003. - 400 с.

 3. Бутковский В. А., Мерко А.И., Мельников Е. М. Технология зерноперерабатывающих производств. - М.: Интерграфсервис, 1999. - 472 с.

 4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.-479 с.

 5. Мартинчик А. Н., Маев И. В., Петухов А. Б. Питание человека (основы нутрициологии). - М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2002. - 576 с.

 6. Маршалкин Г.А. Технология кондитерских изделий. - М.: Колос, 1994.-272 с.

 7. Медведев Г. М. Технология макаронного производства. - М.: Колос, 1998.-272 с.

 8. Нечаев А. П., Кочеткова А. А., Зайцев А. Н. Пищевые и био­логически активные добавки. - М.: Колос, 2001. - 256 с.

 9. Новаковская С. С, Шишацкий Ю. И. Производство хлебопе­карных дрожжей. - М.: Агропромиздат, 1990. - 335 с.

 10. Общая технология сахара и сахаристых веществ /Под ред. А. Р. Сапроно­ва. - 2-е изд., перераб. - М.: Агропромиздат, 1990. - 397 с.

 11. Позняковский В. М. Гигиенические основы питания и экспертизы продовольственных товаров.- Новосибирск.: Издательство Новосибирского уни­верситета, 1996. - 430 с.

 12. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровни/ В.И. Покровский, Г. А. Романенко, В. А. Княжев и др. - Новосибирск.: Сибирское университетское издательство, 2002. - 342 с.

 13. Пилат Т. Л., Иванов А. А. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). - М.: Аввалон, 2002. - 710 с.

 14. Сапронов А. Р. Технология сахарного производства. - 2-е изд., перераб. - М.: Колос, 1999. - 495 с.

 15. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества продукции /А. Ф. Загибалов, А. С. Зверькова, А. А. Титова и др. - М.: Агропромиздат, 1992.-352 с.

 16. Технология спирта/ В. Л. Яровенко, В. А. Маринченко, В. А. Смир­нов и др./ Под ред. В. Л. Яровенко. - М.: Колос, 2002. - 464 с.

 17. Тутельян В. А., Спиричев В.Б., Суханов Б. П. Микронутриенты в питании здорового и больного человека (справочное руководство по витами­нам и минеральным веществам). - М.: Колос, 2002. - 424 с.

 18. Фараджева Е.Д., Федоров В.А. Общая технология бродильных производств. - М.: Колос, 2002. - 208 с.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет