Теңіздің стационарлық қабаттарында жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптарыжүктеу 1.25 Mb.
бет3/7
Дата31.03.2016
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
: laws -> law -> nnic -> 0802
0802 -> 2 бөлім 1 тарау. Жабдық 1 параграф. Жалпы талаптар
0802 -> Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
0802 -> Асинхронды қозғалтқышы бар шахталық көтергіш қондырғыларды сынау, жөндеу және тексеру бойынша методикалық нұсқаулықтар
0802 -> Теңізде мұнай газ өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Домна өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Жалпы талаптар
0802 -> Метрополитендерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
0802 -> Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Генераторлық газды өндіру мен тасымалдаудағы құрылғы мен қауіпсіздіктің салалық нормативтері
0802 -> Мұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі

5-тарау. Ұңғымаларды бір уақытта жөндеу және бұрғылау
206. Бір қабатта ұңғымада күрделі және ағымдағы жөндеу жүргізуге қатар бұрғыланатын ұңғымада бұрғылау аяқталғаннан кейін жол беріледі.

207. Күрделі жөндеуге жататын ұңғыма сөндіріледі және оның арматурасымен жабылады. Ұңғымада «Көңіл аударыңыз! Күрделі жөндеу күтілуде!» деп жазылған кесте ілінеді.

208. Бұрғыланушы ұңғымада бұрғылау жұмыстарын аяқтағаннан және оны игерген және консервациялағаннан кейін ұңғымаларды жөндеуге кірісуге жол беріледі.

209. Ұңғымаларда жөндеуді бастау алдында циркуляция қалпына келтіріледі және жуу сұйықтарының параметрлері теңестірілгенге дейін бұрғылау ерітіндісімен жуылады.

210. Күтумен немесе трубалар тартумен байланысты фонтанды ұңғымаларда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде, мүмкін қиындықтарға қарсы шаралар қабылдай отырып, бұрғылау ұңғымаларындағы жұмыстар тоқтатылады.

6-тарау. Ұңғымалар өнімдерін жинау, дайындау және көлігі
211. ТСҚ мұнайдан (конденсат) газды сепарациялауға, газдар мен сұйықтарды депресоторлармен, антифриздермен, коррозиялар ингибаторларымен және деэмульгаторлармен өңдеуге, модульды орындаудағы блокты технологиялық құрылғыларда ұңғыма өнімдерін өлшеу, сұйықтарды насостармен айдауға жол беріледі.

212. ТСҚ мұнайды термохимиялық деэмульсациялау жүргізуге жол берілмейді.

213. ТСҚ өндірілген мұнайды сақтау үшін қойма резервуарларын орналастыруға жол берілмейді. Мұнай технологиялық қабатқа, жағалық базаға қайта айдалады немесе жекелеген қабаттарда жеке резервуарларда сақталады. ТСҚ мұнайға арналған жалпы көлемі 200 м³ артық емес буферлі ыдыстың болуына жол беріледі.

214. ТСҚ конструкцияларына пайдалану бағандарын бекітумен және оларға қызмет көрсетумен байланысты жұмыстар люлкелерден, алаңдардан, көпірлерден және басқа да құтқару кеудешелерімен жүргізіледі.

215. Қызмет көрсету кемелерінің көмегімен пайдалану бағанын жөндеу кезінде ұңғымалар ТСҚ жағынан, сонымен қатар технологиялық қабат жағынан жабылады. Бағандағы қысым атмосфералық қысымға дейін төмендетіледі.

216. Пайдалану бағандары мен ұңғымаларын разрядкалау технологиялық блок арқылы жүргізіледі.

217. Жөндеуге дайындау, пайдалану бағандарын жөндеу ЖҰЖ бойынша жүргізіледі.

218. Барлық негізгі және қосымша технологиялық құрылғылардың қысымның жіберілгеннен жоғары болуы, шлейфтер мен технологиялық қондырғылардың жарылуы кезінде ұңғымалардың және газ жинаушы коллекторлардың автоматты сөндірілуін қамтамасыз ететін автоматты қорғаныс құралдары болады.

Көрсетілген технологиялық құрылғылардың технологиялық режим бұзылуының сигнализациясы, дыбыс және жанып-өшіп тұратын жарық сигналдарымен жүретін автоматика аппаратурасының жарамсыздығы болады. Апаттық сигнализация жалпы дыбыс сигналымен және сигналды лампалармен іске асырылады.

219. Барлық резервтік желілер жұмыс (жүктелген режим) жағдайында болады. Резервтік желіні салу кен орнын жабдықтау жобасында көзделеді.5-бөлім. Қондырғының орналасуы

1-тарау. Ұңғымаларды орналастыру
220. ТСҚ ұңғымалар саны жобалық тапсырмада, ұңғымалардың орналасуы ТСҚ құрылысы жобасында анықталады.

Бұл жағдайда:

1) ТСҚ жұмыс істейтін газ және газ конденсатты ұңғымалар саны 12 ден артық емес;

2) ТСҚ аномальды жоғары қабат қысымында жұмыс істейтін газконденсатты ұңғымалар саны алтыдан артық емес және олар бір қатарға орналастырылады;

3) ТСҚ жұмыс істеуші мұнай және жүктемелік ұңғымалардың саны пайдалану дебитінің сомасының тәулігіне 2 мың тоннаға дейінгі мұнай шартында 32 ден артық болмауға жол беріледі. Ұңғыма екі қатарға орналасады.

221. ТСҚ ұңғымаларды бір немесе бірнеше қатарға қабат шетінен 10 м аспайтын қашықтықта орналастыруға болады. Ұңғымалар мен қабат шеті арасында трубақұбырларын ғана орналастыруға болады.

222. Қатардағы ұңғымалар сағалары арасындағы қашықтық пайдалану және жөндеу кезінде ыңғайлы болу шартында таңдалады, бірақта 2 м кем емес.

Газ және газ конденсатты ұңғымалар сағалары және қатарлар арасындағы арақашықтық 3 м кем емес.

223. Бір бұрғылау құрылғысымен (жұптармен) бұрғыланатын ұңғымалардың екі қатары арасындағы арақашықтық 2 м кем емес.

224. Екі бұрғылау құрылғысымен бір уақытта бұрғылау кезінде мұнара астындағы порталдар арақашықтығы 4 м кем емес. Бұрғылау ерітіндісінің тазарту жүйесін бұрғылау құрылғылары арасында орналастыруға жол берілмейді.2-тарау. Жебелі крандарды орналастыру
225. ТСҚ жебелі крандармен (стационарлық және жылжымалы) жабдықталған.

Крандарды орналастыру орындары жүк операцияларын көліктік кемелерден, сөрелерде және бұрғылау құрылғыларының қабылдау көпірлерінен механизациялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Крандар саны мен типтері жобада қарастырылады.

226. ТСҚ жебелік крандар орналасу орны жүзу құралдары палубасының краншы кабинасынан көрінуін қамтамасыз етеді.

227. Бұрғылау мұнарасының жебелік крандары тұрғын блогының және басқа құрылыстардың антеналық кешеніне тиюін болдырмайтын құрылғылармен қамтамасыз етіледі.3-тарау. Факельді орналастыру
228. ТСҚ апаттық жағдайларда факельді орналастыруға болады. Факел газдың күтілетін көлемін жағуға есептелген. Факелдің жылулық әсері қызмет көрсетуші құрамға және технологиялық қондырғылар үшін жанатын газдар мен сұйықтарда болатын жіберілетін шамадан артық болмайды.

229. Факельді баған тұрғын блок орналасқан қарама-қарсы қабат жақтан бұрышта орналастырады.4-тарау. Кәсіби-геофизикалық жұмыстар үшін қондырғыларды орналастыру
230. Кәсіби-геофизикалық станцияның көтергіші және зертханасы, газкаротажды станция бір блокқа орналасқан немесе бір-біріне қатысты параллель қатар орналасқан.

231. Көтергіштің орналасу орны кәсіби-геофизикалық жұмыстарды жүргізуді және бұрғылау жұмыс алаңында қызмет көрсетуші персоналды бақылауды қамтамасыз етеді.

232. Станцияларды орнату көтергіштің жекелеген бөлшектері мен зертханаларды тексеру, реттеу, жөндеу және тағы басқа оңай баруын қамтамасыз етеді.

233. Караотажды станция ғимаратынан ТСҚ жоғары қабатынан жылдам шығуды қарастырады.

234. ТСҚ жебелік аппараттарын зарядтау және жинау ұңғыма аузынан және тұрғын блоктан 20 м кем емес қашықтықта арнайы құрылғымен жүргізіледі.

10-параграф. Радиоактивті заттарды қоймаға орналастыру
235. ТСҚ геофизикалық партияның радиометрикалық жұмыстар жүргізу кезінде жеткізген радиоактивті заттарды (әрі қарай-РЗ) уақытша сақтау қоймасы көзделеді. Қойма адамдардың тұрақты болу орнынан 10 м кем емес қашықтықта орналстырылады. Қойма есіктерінің кілті геофизикалық партия басшысында болатын мықты жабу құрылғысы болады.

236. Қойманың еденінде оларға геофизикалық партиялардың радиоактивті заттарды (әрі қарай-РЗ) тасымалданатын контейнерлері болады.

РЗ құдықтарға орналастыруға жол берілмейді.

237. Құдықтар болат трубалардан жасалады, және түбінде саңылау болмайды. Құдық ашылып-жабылатын тығыз қақпағы болады. Құдықтардың қабырғалары мен түбі екі қабаттан жасалады: құдықтар қабырғалары арасындағы ішкі кеңістік парафинмен құйылған.

238. Құдықтар бір біріне қатысты 0,6 м кем емес қашықтықта орналастырылады.

239. Құдықтар үстінен РЗ бар тасымалданатын контейнерлерді қауіпсіз түсіру және алуды қамтамасыз ететін түсіру-көтеру құрылғыларымен жабдықталады.

240. Құдықтар және түсіру-көтеру құрылғыларының конструкциялары барлық жағынан оңай баруды қамтамасыз етеді.

241. Қоймаларда сырт жағынан радиациялық қауіптілік белгісі орнатылады.5-тарау. Пайдалану кешенінің қондырғыларын орналастыру
242. Технологиялық блоктар арасындағы қашықтық оларды қауіпсіз пайдалану және қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.

243. Технологиялық құрылғылар арматураларын, аппараттарын және приборларын орналастыру олардың ыңғайлы қызмет көрсетуі мен жөндеуін қамтамасыз етеді.

244. Аппараттар, аппараттар мен ғимараттар қабырғалары арасындағы өтетін жерлердің ені 1 м кем емес.

Көрсетілген қашықтықтар агрегат бөлігін көрсететін аппараттарға жатпайды. Көрсетілген жағдайда агрегаттың жекелеген аппараттары технологиялық мақсаттылықпен және қызмет көрсету мүмкіндігімен анықталады.

245. Қысымын, шығынын, температурасын және басқа параметрлерін бақылауды талап ететін технологиялық қондырғылар басқару щитінде көрсетулері бар және орналастыру орнында бақылау приборлары бар дистанционды басқару приборларымен жабдықталады.

246. Қондырғылар, аппараттар мен арматураларды орналастыру кезінде жұмыс істеушілер тұрақты болатын орындарда, басқару щитіне қызмет көрсету (тұрақты жұмыс орындары болған жағдайда) бағыты бойынша ені 2 м кем емес өтетін орындары қарастырылады.1-параграф. Пайдалану бағаны
247. Пайдалану бағандарын қабаттарда орналастыру, монтаждау, бекіту және қорғау жобаға сәйкес орындалады.

248. Пайдалану бағандары ТСҚ шетінен кемелер тоқтайтын орын сыртынан орналастырылады. Бағандарды тұрғын блогынан 15 м кем емес қашықтықта орналастыруға және бағанды қабатқа енгізуге жол берілмейді.

Бағандар арақашықтығы 500 мм кем емес.

249. Әрбір пайдалану бағанының қабат металл конструкциясына мықты бекітуі болады.

Бекіту орындарында металл емес салулар (тығындар) болады.

250. Толқындық жүктемелер әсері зонасында пайдалану бағандары толқындық жүктемелерге есептелген және кемелердің толып кету мүмкіндігінен қорғалған.

Қоршау конструкциясы пайдалану ұңғымаларының қауіпсіз жөндеуіне мүмкіндік береді.

6-тарау. Апаттық дизель генераторды орналастыру
251. Апаттық дизель-генератор жоғары қабатта тұрғын блоктың модулі құрамында немесе жанында тұрғын блоктың сыртқы жағынан бұрғылау және пайдалану қондырғысына қарама-қарсы орналасқан жарылыс қауіпті зонадан ауа қабылдауды қамтамасыз ете отырып, тұрғын блоктың сырт жағынан артық қысымды жеке ғимаратта орналастырылады.

Ескерту: ТСҚ персоналы тұрғын ғимараттарының астынан қабатпен ауыспалы көпірмен қосылған жеке моноблок қарастырылса, онда апаттық дизель-генератор осы монблокта орналастырылады.7-тарау. Отын, май және метанолды орналастыру
252. Отын, май және метанолды ТСҚ сақтау оның жобада анықталатын автономдылығын, қамтамасыз ететін 30 күндік қорынан артық емес сақтауға болады.

253. Отын, май және метанолды сақтауға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау талаптары қолданылады.

254. Метанол қоймасы ТСҚ төменгі қабатында орналастырылады.

Пайдалану қондырғысының блок-модуль орындалуы кезінде қоймалар блок-модульдердің сыртқы жағынан және олардың үстінде периметрі бойынша орналастырылады, келесі қабаттардағы ғимараттарда жабық және ашық технологиялық қондырғыларды орналастыруға жол берілмейді.

255. Тікұшақтарды толтыруға арналған станцияларға ғана арналған жарылыс температурасы 43ºС төмен отын қоймасы тік ұшақ алаңының астынан қабат шетінен төменгі сатыда көлбеу бойынша тұрғын блогынан 10 м кем емес қашықтықта орналастырылады.

256. Жарылыс температурасы 60ºС және одан жоғары отын қоймасы энергетикалық блок-модуль астында немесе жеке ыдыстарда орналастырылады. Соңғы жағдайда ыдыстар, фонтанды арматураны қоса алғанда, ашық және жабық технологиялық қондырғылардан тұрғын блогынан 10 м кем емес қашықтықта көлбеу бойынша орналастырылады.

257. ЛВЖ және ГЖ бар, қорғалмаған экранды отын, метанолды және басқа сыйымдылықтар қалыңдығы 40-50 мм термооқшаулау қабатымен жабылады.

258. ТСҚ отын және метанолды жүйесіне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптары қолданылады.

259. Қызмет көрсету кемелерінен отын және метанолды қабылдауға арналған трубақұбырлары қабаттың екі қарама-қарсы жағынан отын және метанол қоймаларына жақын орналасқан тоқтау алаңдарына стационарлы шығарылған; трубақұбырлар тұрғын блогынан 10 м кем емес қашықтықта орналасқан.

Трубақұбыры отын қоймасының жоғары бөлігіне жалғастырылған және иілгіш жеңге және тиекті қалқаншаға қосу үшін құрылғымен жабдықталған.

260. Отын трубақұбырлары жарылыс қауіпті ғимараттан тыс орналастырылады. Отын трубақұбырын жұмыс алаңдарында немесе зақымдануы мүмкін басқа орындарда салуға жол берілмейді. Отын трубақұбырын осы орындарда оларды механикалық зақымданулардан сенімді қорғау және трубақұбырлардың алынатын қосулары болмаған жағдайда салуға болады.

8-тарау. Оттығы бар жалынды жану құрылғыларды орналастыру
261. Оттығы бар жалынды жану құрылғылары құрамында газ, жанатын сұйықтар, пайдалану және бұрғыланатын ұңғымалар бар аппараттардан (15 м кем емес) максимальды мүмкін алыстату кезінде орналастырылады.

6-бөлім. Құтқару құралдары

1-тарау. Жалпы талаптар
262. Құтқару құралдары мен құрылғыларының құтқару құралдары құралдары мен құрылғылары, жабдықтау заттары мен қондырғылары қабатты пайдаланудың макроклиматтық жағдайда пайдалануда мықты.

263. ТСҚ теңіз кемелерінде қолданылатын құтқару құралдарына, олардың конструкцияларын қолдануға Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптары қолданылады.2-тарау. ТСҚ ұжымдық құтқару құралдарымен жабдықтау
264. ТСҚ құрылысымен аяқталған қабылдау кезінде оларда ұжымдық құтқару құралдары, капсулалар, құтқару шлюпкалары мен плоттары орнатылған.

265. ТСҚ ұжымдық құтқару құралдары жаңа жабдықтары бар, жедел пайдалануға дайын жарамды жағдайда ұсталады.

Ұжымдық құтқару құралдары айқын бояулармен (қызғылт сары, қызыл) боялған, тәуліктің кез келген уақытында пайдалануда байқалады, құтқарылушы персонал тәуліктің кез келген уақытында әртүрлі әдіспен, рация және басқа табылған құралдарды қоса алғанда құтқарушылардың көңілін аударатындай болып орналастырылады. Құтқару кемелері егер жұмысты мұзбен жабылатын теңізде жүргізу жоспарланса, персоналды мұз жағдайларында құтқаруды қамтамасыз етеді.

266. ТСҚ қызмет көрсетуші персонал вахтасының әрбір ауысуы кезінде ұжымдық құтқару құралдарының жарамдылығы тексеріледі. Анықталған кемшіліктері жедел жойылады.

267. Судағы ұжымдық құтқару құралдарының саны объектіде тұрақты болатын адамдардың штаттық санынан 50 % артық болады.

268. ТСҚ келуіне қарай вахталар ауысу кезінде әрбір ұжымдық құтқару құралы бойынша аға лауазымдағы бақылау тұлғасы соңғылардың журналда тиісті жазу арқылы қабылдау-беруді іске асырады.

Әрбір қызметкер немесе келуші өзінің жиналу пунктін және ұжымдық құтқару құралын біледі.

269. ТСҚ персоналдың азаюы кезінде жұмыстардың жекелеген циклдерін аяқтаған соң (мысалы, бұрғылау) ұжымдық құтқару құралдарының ТСҚ саны қайта қаралуы мүмкін.


3-тарау. ТСҚ апат сигналдарының пиротехникалық

құралдарымен жабдықтау
270. Барлық ТСҚ апаттық сигналдарының пиротехникалық құралдарымен 2-кестеде көрсетілген көлемде жабдықталады.
2-кесте


ТСҚ апат сигналдарының

пиротехникалық құралдарымен жабдықтауСаны, дана

Парашютті ракета

18

Ракета немесе дыбысты граната

18

Бір жұлдызды жасыл ракета

12

Бір жұлдызды қызыл ракета

12

271. ТСҚ пиротехникалық сигналды құралдар бөлек орындарда болады.

272. Пиротехникалық сигналды құралдардың сақталуы мен жарамдылығын бақылауды бақылау тұлғасы іске асырады. Пиротехникалық сигналды құралдардың болуы және оларды мақсатты шығындау журналда ескеріледі.

273. ТСҚ приотехникалық құралдар суөтпейтін жәщшіктерде сақталады. Құтқару шлюпкаларында, карсулаларда, немесе плоттарда пиротехникалық құралдар металл су өтпейтін контейнерлерде сақталады.4-тарау. Құтқару шлюпкалар, капсулалар, плоттар конструкциясы

1-параграф. Негізгі талаптары
274. Құтқару шлюпкалар, капсулалар, плоттарда отырғызу орындары тартпа белдіктермен жабдықталады.

275. Құтқару шлюпкалар, капсулалар, плоттарда оларды адамдармен тікұшақпен тасымалдауды іске асыруға мүмкіндік беретін құралдары болады.

276. Құтқару плоттарының оларды суға олы адамдар санымен түсіру қауіпсіздігін және плот ішінен басқаруды іске асыруды қамтамасыз ететін конструкциясы болады.


2-параграф. Құтқару шлюпкалар, капсулалар,

плоттарды жабдықтау
277. ТСҚ орнатылған А, В, С, түріндегі құтқару шлюпка, капсула, плоттарды жабдықтау жүзудің шектелген ауданындағы кемелерге арналғандай Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптары қолданылады.

278. ТСҚ орнатылған Д түріндегі құтқару шлюпка, капсула, плоттарды жабдықтау жүзудің шектелген ауданындағы кемелерге арналғандай Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптары қолданылады.

279. Танкерлі шлюпкалар мен плоттарда провизия қорларымен жабдықтау дәрігермен бірге декадада бір реттен жиі емес бақылау тұлғасымен жүргізіледі.

Танкерлі шлюпкалар мен плоттардағы ауыз су сапасы екі аптада бір реттен жиі емес-жылдың суық уақытында, ал жылдың жылы уақытында-аптасына бір реттен жиі емес тексеріледі.

Тексеріс нәтижелері журналда тіркеледі.

Ауа температурасы нольден төмендеген кезде анжерка шлюпкалар мен плоттарға жақын орналасқан ғимаратқа шығарылады.5-тарау. Құтқару кеудешелері мен құтқару дөңгелектері
280. Құтқару кеудешелері мен құтқару дөңгелектеріне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптары қолданылады.

6-тарау. Түсіру құрылғыларының конструкциялары

1-параграф. Негізгі талаптар
281. Түсіру құрылғылары элементтерінің конструктивті мөлшері жобаға сәйкес жұмыс жүктемесінде мықтылық қоры қамтамасыз етілетіндей болып таңдалады.

282. Түсіру құрылғыларының жұмыс жүктемесін анықтау кезінде келесі операциялар қанағаттандырылады:

1) 1 м/с артық емес жылдамдықта суға толық жабдықтармен және адамдар санымен түсіру;

2) судан көтеру.

283. ТСҚ түсіру құрылғысын байлау оны кез келген типтегі қабатта құтқару құралымен монтаждауды қамтамасыз етеді.

284. Түсіру құрылғысы қажет болғанда қабаттағы жұмыстардың (мысалы, бұрғылау) жекелеген циклдері аяқталғанда оны оңай демонстрациялауға мүмкіндік беретін унифицирленген бөлшектерден жасалған.

285. Түсіру құрылғысы қабатта түсіру және суға түсіру процессінде стационарлық қабаттың ұжымдық құтқару құралының металл конструкцияларының зақымдану мүмкіндігі болмайтындай болып орналастырылады.

286. Түсіру конструкциясының құрылғысы суға құтқару құралдарының гравитациялық түсірілуін қамтамасыз етеді.

287. Түсіру құрылғысын іске қосу құтқару құралының қабаттан, ішінен іске асырылады.

288. Түсіру құрылғысы оны құтқару құралынан суға түсіру кезінде автоматты және қолмен қосу (дублиреуші) қамтамасыз етіледі.

289. Түсіру құрылғысы құтқару құралының қабаттағы бастапқы жағдайына көтеруді қамтамасыз етеді.

290. Құтқару құралын бастапқы жағдайға соққысыз қоюды қамтамасыз ететін құрылғы қарастырылады.

291. Түсіру жүйесі кез келген гидрометеорологиялық жағдайда жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз етеді.

292. Түсіру құрылғысының конструкциясы түсіру процесінде құтқару құралының өздігінен ажыратылуын қамтамасыз етеді.7-тарау. Түсіру құрылғысына арналған

шығырлар конструкциясы
293. Түсіру құрылғысына арналған лебедка конструкциясы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 10 шілдедегі № 676 қаулысымен танылған Ресей теңіз кеме қатынасы тіркелімінің Жүзу бұрғылау қондырғылары мен теңіз стационарлық қабаттарын жабдықтау, салу және классификациялау ережесінің талаптарына жауап береді.
8-тарау. ТСҚ құтқару құралдарын орналастыру және орнату

1-параграф. Құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары
294. Құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары ТСҚ қызмет көрсетуші персоналдың тұрғын ғимараттары зонасында орнатылады.

Ұжымдық құтқару құралының, түсіру құрылғысы мен шығырлардың орналасу орны олардың зақымдану мүмкіндігін болдырмайды.

Құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары палуба үстінде 2 метрге дейінгі биіктікте көтеру механизмдерінің элементтерін орнатуға жол берілмейді.

295. Құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары оларға қабаттың қызмет көсретуші персоналын отырғызу есебімен орналастырылады.

296. Әрбір құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары үшін түсіру құрылғысының жекелеген комплектісі қарастырылады.

297. Құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары бастапқы жағдайда мықты бекітіледі.

Бекіту конструкциясы құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттардың желдің әсерінен бұралуына жол бермейді және адамдарды жедел және жылдам түсуін қамтамасыз етеді.

Бекіту оңай және жедел қолмен беріледі және шектен тыс кернеулік бермейді.

298. Көп сатылы ТСҚ үшін құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттары биіктігі жағынан әртүрлі сатыларда болады. Бұл жағдайда барынша жоғары сатыдағы құтқару шлюпкалары, капсулдар және плоттарын түсіру кезінде барынша төмен сатыдағы шлюпкалар мен плоттарды түсіру кедергі жасамайды.

299. Әрбір құтқару шлюпкалары, капсулдарының екі борттың сыртынан және алдынан, құтқару плоттарында нақты ТСҚ бағыныстылығын көрсететін анық және өшірілмейтін жазулар болады.2-параграф. Құтқару кеудешелері.

Құтқару шеңберлері
300. ТСҚ әр адамға арналған құтқару кеудешелері болады. Вахталық персоналға арналған құтқару кеудешелері жұмыс орындарында болады.

301. Құтқару кеудешелері оңай орналасқан орында орналастырылады. Құтқару кеудешелерінің сақталу орны нақты белгіленген. Егер құтқару кеудешелері ТСҚ барлық қызметкерлерге таратылмаса, онда оларды бір орында 20 данадан артық сақтауға жол берілмейді.

302. Құтқару шеңберлері отырғызу-шығару алаңдарының, жүргінші көпір (ол болған жағдайда) екі жағынан бірдей ТСҚ әрбір сатысының периметрі бойынша әрбір 20 м сайын таратылған, және қол жетімді болып және кез келген уақытта жедел пайдалануға дайын болатындай етіп орналастырылған. Құтқару шеңберлері алынбалы желілермен жабдықталған.

303. ТСҚ құтқару шеңберлерінің 50 % кем емес бөлігі өздігінен жанатын оттармен және 25 % автоматты әсер ететін түтін шашкаларымен жабдықталған.

304. Өздігінен жанатын буйлармен және автоматты әсер ететін түтін шашкалары бар құтқару шеңберлері ТСҚ әрбір жағында оларды жедел тастауға болатындай етіліп орналастырылады.

305. Түтін шашкалы өздігінен жанатын оттың іске қосу лині ТСҚ құтқару шеңберіне жақын қозғалмайтын бөліміне бекітілген.7-бөлім. Сигнал құралдары

1-тарау. Жалпы талаптар
306. ТСҚ сигналды құралдар құрамы мен орналасуы Теңізде кемелердің соқтығысуының алдын алудың Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің 4 наурыз 1994 жылғы № 244 қаулысымен бекітілген халықаралық ережелеріне (КСАХЕ-72) сәйкес келеді.

307. ТСҚ құрылысына арналған оператор тапсырысына келесі сызбалар қоса тіркеледі:

1) ТСҚ навигациялық қоршауының орналасуы;

2) ТСҚ теңізде жүзу қауіпсіздігінің сигналдық құралдарының орналасуы;

3) ТСҚ аэронавигация сигналды құралдарының орналасуы;

4) қауіпсіздік зонасы;

308. Қауіпсіздік зонасының навигациялық қондырғы жүйесінде ТСҚ пайдаланумен байланысты ТСҚ ауданында жүзу режимімен байланысты барлық өзгерістер туралы хабарланады.

309. ТСҚ техникалық жобасында уақытша жүзетін ескерту белгілері немесе навигациялық қондырғылардың тұрақты құралдары, орналастыру орындары, оларға қызмет көрсету құрылғылары қарастырылады.

310. ТСҚ қондырғылары мен сигнал құралдары және құрылғылары мен жабдықтау ұйымның бақылау тұлғасы жүргізіледі.

311. Теңізде жүзу қауіпсіздігін бақылауға жатады:

1) теңізде жүзу қауіпсіздігінің сигналдық құралдары;

2) навигациялық қондырғы құралдары;

3) аэронавигацияның сигналдық құралдары.

312. Ұйымның осы мақсатқа арналған өкілетті бақылау тұлғасы штатты сипаттар бойынша сигналдық құралдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында тұрақты бақылау жүргізеді.

313. Сигналды құралдарды кезектен тыс куәландыру реттелмейтін фонтанды, ТСҚ өртті жойғаннан кейін және сигналды құралдардың бұзылуына әкелетін басқа жағдайларда жүргізіледі.

314. Сигналды құралдарды кезектен тыс куәландыру ТСҚ иесінің тапсырысы бойынша, аэронавигацияның сигналдық құралдарын азаматтық авиацияның кәсіпорнының талабы бойынша жүргізіледі.

315. Сигналды құралдар ТСҚ және мұнай кәсібі технологиялық қондырғысымен бір уақытта куәландыруға жатады.1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет