Темірмен сулар табиғи сулар мен қоршаған ортаны ластаудың негізгі көзі. қайтымды «Жұмсақ» су құрамындағы ерімтал тұздардың мөлшері: 3 мг-экв/л-ге дейін «Қышқыл жауындар»Дата18.04.2016
өлшемі171.68 Kb.
..... сумен әрекеттескенде металл гидроксиді түзіледі және сутегі бөлінеді. натриймен

..... сумен әрекеттескенде металл гидроксиді түзілмейді және сутек газы бөлінбейді. темірмен

............сулар табиғи сулар мен қоршаған ортаны ластаудың негізгі көзі. қайтымды

«Жұмсақ» су құрамындағы ерімтал тұздардың мөлшері:3 мг-экв/л-ге дейін

«Қышқыл жауындар» терминін алғаш рет ұсынған: Р.Смит

«Қышқыл жауынның» көздері:күкіртті ангидрид, азот тотығы, азот қос тотығы

00С–та судағы еріген оттектің максималдық концентрациясы: 14,56 мг/л

1 литр дистилденген суда 3,65г НСl қосылған. Талдау бойынша анықталған көмірқышқылы формасының қосындысын анықтаңдар. 1тамшы NаОН ерітіндісінің көлемі 0,05мл. 309,4мг

1%-тік 300г ізбес суындағы тұздың массасы:

1,8г суды алуға қажет 2Н22→2Н2О теңдеу бойынша оттегінің массасы мен зат мөлшері: 1,6г және 0,05моль

10 грамм топырақтағы ерімтал тұзды анықтау үшін қажетті судың массасы (г): 50

10% тұз ерітіндісін даярлауға қажет тұз бен судың массасы: 90г су және 10г тұз

100 г ғаныштағы судың массалық үлесі (%): 21

100 г кристалдық содадағы судың массалық үлесі (%): 63

100г 8%-ті натрий гидроксидінің ерітіндісін даярлау үшін суда ерітуге қажетті металл натрий массасы 4, 6г

12,02х1023 бөлшектері бар судың массасы: 36г

12,04×1022 кальций атомдарын сумен өңдеп, көлемі 3,6 л газ (қ.ж) алды. Газдың шығымы 80%

16 г оттек 16 г сутекпен әрекеттескенде түзілген судың массасы: 18г

160 грамм ерітіндіні суалтқанда 40 құрғақ тұз қалды, ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі: 25%

1г мұз неше калория жылу «сіңіргенде» суға айналады? 80 кал

1г сутекпен 11,2л оттек (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері 0,5 моль

2 моль калий мен 6,02×1024 көміртек атомдарынан тұратын қоспаны сумен 100 °С-ге дейін қыздырып өңдегенде алынған сутектің массасы: 22г

2 моль калий сумен әрекеттескенде түзілетін күрделі заттың моль санын көрсетіңіз.2 моль.

20 грамм топырақтағы ерімтал тұзды анықтау үшін қажетті судың массасы (г): 100

200г 15%-ті калий хлоридінің ерітіндісіне 300г 10%-ті осы заттың ерітіндісі құйылды. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі: 12%

200г 15%-ті натрий хлоридінің ерітіндісіне 50г су құйылды. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі:12%

200грамм суға 25 грамм натрий карбонаты ерітілген.Тұздың массалық үлесі (%): 11,11

200С 100 грамм суда еритін ас тұзының массасы (г): 35,9

200С 100 грамм суда еритін гипстің массасы (г): 0,2

24 г сутек пен 24 г оттекті араластырып жаққанда,түзілген судың массасы 27 г.

25°С-тағы таза судың тығыздығы 1,0 г/моль

28 г литий сумен әрекеттескенде түзілетін сутегінің көлемі: 44,8 л.

3%-тік 150г натрий карбонаты ерітіндісіндегі тұздың массасы: 4,5г

3%-тік 300г кальций карбонаты ерітіндісіндегі тұздың массасы:

3,01х1023 бөлшектері бар судың массасы:

300грамм суға 30 грамм натрий сульфаты ерітілген. Тұздың массалық үлесі (%): 9,1

30г барий гидроксидін 40г суда еріткен кезде алынған ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі: 42,8 %

30г суда 20г натрий гидроксидін ерітті, ерітіндідегі сілтінің массалық үлесі: 40%

36г судың құрамындағы молекула саны метанның қандай көлеміндегі (қ.ж.) молекула санына тең: 44,8л

3СаOCl2 x Ca(OH)2 x5H2 O хлорлы ізбестегі активті хлордың үлесі (%): 39,08

5 грамм топырақтағы ерімтал тұзды анықтау үшін қажетті судың массасы (г): 25

5% ерітінді даярлау үшін 2г қантты ерітуге қажет судың массасы: 38г

5%-тік 200г алюминий сульфаты ерітіндісіндегі тұздың массасы: 10г

5%-тік 300г натрий хлориді ерітіндісіндегі тұздың массасы: 15г

5г мыс купоросын 35г суда еріткенде тұздың ерітіндідегі массалық үлесі: 12,5%

8 г су кальциймен әрекеттескенде түзілетін сутектің зат мөлшері (моль): 0,5

8 г сутек пен 8 г оттекті араластырып жаққанда түзілген судың массасы: 9 г

80 г 5 %-ті натрий гидроксидінің ерітіндісіне 20 г су қосылды. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі 4%-ке тең болады

9г судың құрамындағы молекула саны және сутегінің массасы: 3∙1023 молекула, 1г сутегі

Cуда өте нашар еритін газ: N2

SLAP –стандарты Антарктиканың табиғи суының.......анықтайды. изотоптық құрамын

SLAP-стандарты жер бетіндегі........сипаттайды. ең жеңіл табиғи судыVSMOW-стандарты әлем мұхиттарының терең суларындағы......анықтайды: изотоптық құрамын

Агрессивті су үшін С-ның мәні: С < 1

Агрессивті су: тау жыныстарын, бетонды материалдарды бұзады

Айдау арқылы тазартылған су ..... деп аталады. дистилденген

Активті хлорды есептеуде қолданылатын формула: Сl2(%) = (nМ: М0) 100

Алюминий қосылыстарының еруі кезінде суда алюминийдің улы иондары пайда болуы мүмкін. Сондықтан, оны қандай қосылыстармен алмастыру керек? темір және кальций тұзымен

Амфотерлі коагулянт: Al(OH)3

Антропогендік факторға жатады: ормандардың шабылуы

Арал теңізіндегі су мөлшерінің азаю себебі: өзен суының құйылуының азаюы

Ас тұзының 12 проценттік ерітіндісінің 800грамында канша су бар (грамм)? 704Атмосфера үнемі .......байып отырады. су буымен

Атмосфера үнемі су буымен байып отырады, себебі ........ үнемі буланады.жер бетіндегі өзендер мен көлдер, мұхиттар мен теңіздер, мұздақтар

Атмосферадағы су буының мөлшері тым көбейіп кеткенде, ол асқын қанығуға жетіп конденсацияланып, қайтадан жерге............күйінде қайтып отырады. жаңбыр мен қар

Ауыз су, тіршілік көзі, ол Жер шарының .....3 / 4 бөлігін алады, 3 / 4

Ауыз суды иянды бактериялардан тазарту үшін ..........өдістері колданылады.хлорлау және озондау

Ауыз суын ......суларды тазарту арқылы алады. табиғи

Ауыз суын табиғи суларды тазарту арқылы алатын болғандықтан, табиғи суды алдымен..... зиянды бактериялардан тазарту үшін хлорлау және озондау өдістері колданылады.тұндырып, содан кейін сүзгіден өткізіп алып

Ауыр су ....... түзіледі: дейтерийден

Ауыр су ерекшеленді: физико-химиялық қасиеттерімен

Ауыр су құрамында ...... болады. дейтерий

Әлем мұхиттарының тұздылығы.....(грамм) аралығын қамтиды. 33-37

Әлемдік табиғат Хартиясы қай жерде және қай жылы қабылданды? 1992 жылы БҰҰ-ның сессиясында

Әрбір тонна болат өндіру үшін қажетті судың мөлшері (текше м.) 350

Бентос - судың түбіндегі тіршілік субстраттарында тіршілік ететін организмдер

Берілген заттың 15 проценттік ерітіндісін дайындау үшін оның 200 грамын судың қандай мөлшерінде еріту керек (грамм) ? 1133

Беттік тартылыс күшін төмендететін заттар- беттік активті заттар

Биосфераны жан-жақты ғылыми тұрғыда зерттеп оның теориялық негізін салған қай ғалым? В.Вернадский

Бөлме температурасында су әрекеттеседі: калиймен

Бөлме температурасында су әрекеттеспейді: кремний оксидімен

Біржасушалы және көпжасушалы ағзалар жасушаларының биохимиялық үдеріс-терінің барлығы.........ортада өтеді. сулы

В.Ф.Соколов б/ша түссіз жер асты суларын ультракүлгін сәулемен залалсыздандыру қондырғысының сіңіру коэффициенті (α): 0,10см-1

Газданған су құрамындағы қышқыл: көмір қышықылы

Гель мен зольдің изотермиялық қайтымдылығы:тиксотропия

Гидроксоний ионындағы оттектің валенттілігі 2

Гипс құрамындағы су молекуласының саны: 2

Дистилденген су: ауру қоздырғыш бактериялардан сақтайды

Егер 200мл осы суды титрлеуге натрийдің күкіртті оксиді ерітіндісінің 7,8 мл 0,01н жұмсалса, онда 1литр хлорланған суда қалдық хлордың қандай көлемі болады? 0,014г

Егер 250С-де 45г суда 25 г тұз еритін болса, тұздың (1000мл суға сәйкес ) ерігіштік коэфициенті: 555,6г

Екеуі де сумен әрекеттесетін заттар қатары: CO2, Р2O5

Екеуі де сумен әрекеттесетін қатар: BaO, NO2

Еріген заттардан суды тазалау үшін қолданылатын әдіс:дистильдеу

Еріген минералды тұздардан суды тазарту әдісі: дистилдеу

Еріткіш пен еріген заттың арасында жүретін процесс: гидратация

Жалпықышқылды агрессивті судағы сутектік көрсеткішітің мәні кем болады: 6

Жарықтың біраз мөлшері су бетінен шағылысуына және су ішінен өтуі кезінде сіңірілетін болғандықтан судағы жарықтың мөлшері.........болады. аз

Жеңіл судағы ең жеңіл изотопологтың үлесі (мол.%): 99,76 < 1H216O ≤ 100

Жер асты суларының түрі: 3

Жер бетiндегi қатты ластанған теңiз: Жерорта

Жер бетінде тіршілік ең алғаш .......ортада пайда болды. сулы

Жер бетінің неше пайызы судың үлесіне тиеді? 70

Жыл сайын теңіз суларынан алынатын ас тұзының шамасы (кг): 4х1010

Калий сумен әрекеттескенде түзілетін күрделі заттың мольдік массасын көрсетіңіз: 56 г/моль.

Кальций карбонаты тұнбаға түсуі оңай болып келетін су үшін С-ның мәні: С >1

Кальцийдің гипохлорит кристаллогидратындағы Ca(OCl)2·3H2O белсенді хлордың массалық үлесі: 72%

Кальцийдің сумен әрекеттесуінен түзілген күрделі заттың мольдік массасын көрсетіңіз: 74 г/моль.

Каспий теңізі ластануының негізгі көзін атаңыз: мұнай өнеркәсібі

Каспий теңізіне судың көп мөлшерін құятын өзендер:Еділ, Жайық

Кез-келген газдың сұйықта еруі: абсорбция

Келесі металдарды: Al, Zn, Cu, Ca, Fe тотықтырғанда оксидтер түзіледі. Суда еритін оксид: CaO

Коагулянт ионының валенттілігі жоғары болған сайын коагуляциялағыш әсері (Шульц-Гарди ережесі):жоғары болады

Коагулянт мөлшерін үнемдеу үшін флокулянт ретінде қолданылатын поли-акриламидтің формуласы: 3Н3ОNH2)n

Коагулянт ретінде жиі қолданылатын зат: алюминий сульфаты

Коагулянт ретінде жиі қолданылатын зат: темір (111) хлориді

Коагулянттар мөлшері ағын судың: рН – құрамынан тәуелді

Коагуляцияға кері үрдіс- пептизация

Көлемі 20 мл сутек пен оттектің қоспасын эвдиометрде қопарылысқа ұшыратқанда су түзіледі және жану процесін қолдайтын газдың 5 миллилитрі қалады. Бастапқы қоспадағы әр газдың көлемін анықтаңыз. 10 мл Н2 және 10 мл О2

Көмірқышқылды суда көмірқышқыл шамасы ..... артық болады 3-4 мг/л

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері: су қатынастарын реттеу

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері: су қорын пайдаланудың және қорғаудың негізгі принциптері мен бағыттарын айқындау

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері: су ресурстарын зерттеу, барлау және осы ресурстар мен су шаруашылығы құрылыстарын ұтымды және кешенді пайдалану саласындағы қатынастарды басқару

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері:су қорын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты жүргізу

Қазақстан Республикасы су заңдарының міндеттері:тұрақты су пайдалану және су қорын қорғауды қолдау мен дамытудың құқықтық негіздерін қамтамасыз ету

Қай елдерде теңіз жағалауларының өсімдіктер жамылғысы тозып, күріш алқаптарын кеңейту және асшаяндар өсіру үшін тоғандар жасалып, мангра тоғайлары жойылуда Индонезия, Филиппин, Тайланд,

Қалыпты жағдайда 10 л сутегі және 8 л оттегінен тұратын газ қоспасы жарылғанда түзілген судың массасы: 8 г.

Қатты заттарды суда еріткенде энергия сіңірілуі де, бөлінуі де мүмкін.

Қорғасынның судағы шекті рауалды концентрациясы (мг/л): 0,1

Қоршаған ортаны қорғау бойынша бірінші әлемдік конференция қай жылы және қайда өтті? 1972 ж. Стокгольм

ҚР қалыптасқан су ресурстарының көлемі: 56,5 км3

ҚР су кодексі қашан қабылданды? 2003

Құрамында 1 мл оттек пен 6 мл сутек бар қоспа эвдиометрде қопарылысқа ұшыратылды. Артық қалған газдың көлемін анықтаңыз. сутек, 4 мл

Ластағыш заттарға жатады:пестицидтер

Ластану объектілеріне жатады: су, топырақ, атмосфера

Ластанудың классификациясы бойынша түрлері: табиғи, антропогендік

Магнезиальды суда екі валентті магнийдің шамасы ..... артық болады. 750 мг/л

Массасы 10 грамм натрий гидроксидін 30г суда еріткенде, ерітіндідегі сілтінің массалық үлесі: 25%

Металл немесе бетонның беткі қабаттарымен жанасқанда ұзақ уақыт бойы құрамы өзгермейтін су: тұрақты (стабильді)

Метан бөліне жүретін биологиялық үрдісті (1890ж.) зерттеген: В.Л.Омелянский

Мұхит суының мөлшері шамамен (млн. текше км.) ? 1370

Мұхиттар мен теңіздер Жер шарындағы барлық судың қанша  құрайды? 94

Мұхиттардың буферлік жүйесін құраушылардың бірі: СО2

Мына оксидтер берілген: CO2, SіO2, TіO2, MnO2, SnO2. Сумен әрекеттесетін оксидтер саны- 1

Мына оксидтер берілген: P2O5, BaO, CuO, K2O, NO2. Сумен әрекеттесетін оксидтер саны: 4

Мыс купорсындағы судың массасы: 90г

Мышьяктың судағы шекті рауалды концентрациясы (мг/л): 0,05

Нәтижесінде су түзілмейтін реакция: Mg+HCl→

Негіздік оксид сумен әрекеттескенде түзілетін қосылыс: сілті

Нектон – судың терең қабаттарында еркін жүзіп жүретін су жануарлары

Нитраттың судағы шекті рауалды концентрациясы (мг/л): 10

О-1 → О-2 → О0 → О-2 өзгерістеріне сәйкес келетін сызба-нұсқа H2O2 → H2O → O2 → Al2O3

Озондау әдісі сөткесіне .....м3 суды өңдейді. 50 000

Озонның ерігіштігі неге байланысты? су бетіндегі қысы мен температураға

Оттектік биохимиялық қажеттілік: судағы органикалық қалдықтарды ыдыратуға қажетті еріген оттек мөлшері

Өзен суларындағы хлорфенолды иіс пен дәмді жою үшін........қолданылады. аммонийлі хлорлау

Өзінің беткі қабатына басқа затты сіңіретін зат- адсорбент

өсімдіктердің ...... % -ы судан тұрады 90 %

Пептизация: коагулянттың зольге ауысуы

Планктон - судың жоғарғы қабаттарында баяу қалқып жүретін ұсақ организмдер

Пртоийдің әрбір 6700 атомына орташа сәйкес келетін дейтерий саны: 1

С тұтыну мақсатына байланысты.....түрге жіктеледі. 5

Сода құрамындағы су молекуласының саны: 10

Соңғы жылдары суды тазарту үшін .... қолданылуда. ион алмастырғыш шайырлар

Стокстың формуласы: (1/18)х(ρ1- ρ 2)d2g/η

Су ..... оксидімен әрекеттеспейді. мыс

Су айдындарының ластануы бойынша жіктелу түрі: биологиялық ластану

Су айдындарының ластануы бойынша жіктелу түрі: физикалық ластану

Су айдындарының ластануы бойынша жіктелу түрі: химиялық ластану

Су бассейндерін заласыздандыру әдістерінің бірі: иодтау

Су кейбір жану реакциясында ...... бола алады. катализатор

Су көп жұмаслады: ауыр шаруашылығына

Су қоймаларындағы таза су зонасында болмайтын заттар: органикалық заттар

Су қоймасының түбінде ашудың әсерінен түзілетін заттар: метан мен көміртек диоксиді

Су құрамындағы оттегінің мөлшері атмосферадағы құрамынан шамамен.....төмен болады.20 есе

Су құрамындағы сутегі мен оттегінің массалық қатынасы: 1:8

Су молекулаларының арасындағы байланыс түрі: сутектік

Су молекуласы оттек пен сутекке ыдырайтын температура мәні: 10000 С

Су молекуласындағы оттек ионында бола алатын бөлшектер саны (электрон): 10

Су молекуласындағы оттектің гибридтену типі sp3

Су молекуласындағы оттектің конфигурациясы 1s2 2s2 2p6

Су молекуласындағы химиялық байланыстың типі:Ковалентті полюсті

Су не үшін қолданылмайды? жанып жатқан калийді сөндіру

Су пайда болатын реакция: алюминий гидроксиді ыдырауы

Су электр тоғының әсерінен сутек пен оттекке айырылады. Түзілген газдардың көлемдік қатынастары: H2 : O2 = 2 : 1

Суға өткен жарық мөлшеріне байланысты терең суларды үш аймаққа:..........бөліктерге бөледі. жарық , алакөлеңке және толық қараңғы

Суға тән емес физикалық қасиет: өзіне тән иісі бар

Суғару үшін пайдаланылатын судың құрамындағы тұздар шамасы .... аспауы керек (мг/л). 1,5

Суда ерімейтін гидроксидтер формуласы көрсетілген қатар: Al(OH)3, Cr(OH)3,Pb(OH)2

Суда ерімейтін тұз: барий карбонаты

Суда ерімейтін тұз: барий сульфаты

Суда ерімейтін тұз: кальций оксалаты

Суда ерімейтін тұз: күміс бромиді

Суда ерімейтін тұз: күміс иодиді

Суда ерімейтін тұз: күміс хлориді

Суда ерімейтін тұз: қорғасын хлориді

Суда ерімейтін тұз: магний карбонаты

Суда жақсы еритін қосылыс: K2O

Суда жақсы еритін қосылыс: 2O

Суда жақсы еритін қосылыс: SO3

Суда оттегі атмосферамен салыстырғанда .... есе аз болады. 21

Судағы ауыр ірі бөлшектер.........арқылы бөлінеді? тұндыру

Судағы бетонды бүлдіруі бойынша кальций сульфоалюминатының аталуы: цемент бацилласы

Судағы ерімтал тұз: калий сульфаты

Судағы ерімтал тұз: магний нитраты

Судағы ерімтал тұз: натрий сульфаты

Судағы ерімтал тұз: натрий хлориді

Судағы ерімтал тұз:барий нитраты

Судағы жіп тәрізді микробтардың өсуін тоқтату үшін қышқылдандыру ортасы: 0-5

Судағы жіп тәрізді микробтардың өсуін тоқтату үшін сілтілендіру ортасы: 9-9,4

Судағы карбонат иондарын қай затты қолданып анықтауға болады? Mg(NO3)2

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: бос

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: гидрокарбонатты

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: жалпы

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: карбонатты

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: агрессивті

Судағы көмірқышқылының түрлерінің бірі: тепе-теңдікті

Судағы көмірқышқылының түрі: 6

Судағы көмірқышқылының түрін анықтауға болады: диссоциациялану константасымен

Судағы көмірқышқылының түрін анықтауға болады: ерітіндінің сутектік көрсеткішінің мәні бойынша

Судағы магний иондарын анықтауға қолдануға болатын зат:Na2CO3

Судағы сульфат иондарын анықтауға қолданылатын зат: Ва(NO3)2

Судағы химиялық байланыс ковалентті полюсті және сутектік

Судағы хлор иондарын анықтауға қолданылатын зат: AgNO3

Судағы хлордың мөлшерінің көп болуы күміс хлоридінің ерігіштігін кемітеді

Суды биохимиялық тазалау : аэробты және анаэробты биохимиялық тазалау

Суды газсыздандыру: суда еріген газдарды бөліп шығару

Суды залалсыздандыру: судың ауру тудырғыш микроорганизмдерден (оба, тырысқақ, іш сүзегі, жұқпалы гепатит т.б.) тазалануы

Суды заласыздандыруға болады:күміспен

Суды коагуляциялау- бөлшектерді ірілендіріп, тұну жылдамдығын арттыру үшін реагенттер қосып өңдеу.

Суды синтездейтін құрылғы- эвдиометр

Суды тазарту жолдары ..және қаншалықты ластануына қарай жүргізіледі. оның қандай заттармен

Суды тұщыландыру әдістерінің бірі: кері осмос

Суды химиялық тазалау: бейтараптау және тотығу-тотықсыздану үрдісі

Суды хлораминмен залалсыздандыру уақыты..... сағаттан кем болмау керек. 2

Суды хлормен заласыздандырғанда: органикалық қоспалар ыдырап, өзгеріске түседі

Судың (тығыздығы 1г/мл) 220 мл көлемінде 30г тұз еріген. Тұздың массалық үлесі (%): 12

Судың агрессивтілік түрі: көмірқышқылды

Судың агрессивтілік түрі: магнезиалды

Судың агрессивтілік түрі: Сульфатты

Судың агрессивтілік түрі: Сілтілендіргіш

Судың агрессивтілік түрі:жалпы қышқылды

Судың бір молінің 4С - та алатын көлемі 18 мл

Судың диссоциациялану константасы (220С): 1,8х10-14

Судың жоғары температура кезінде буға айналу қасиеті .....алуға мүмкіндік береді. дистилденген су

Судың иісі 200С-600С –қа дейін қыздырғанда органолептикалық қасиеті бойынша қойылатын талапқа сәйкес .... баллдан аспауы керек. 2

Судың кермектігін ....... арқылы жоюға болады. қайнату

Судың кермектігін ....... арқылы жоюға болады: сүзу

Судың кермектігін ....... арқылы жоюға болады: химиялық заттар қосу

Судың көлемді бөлігі -...... сулары. жер асты

Судың қайнау темпратурасының артуы ..... байланысты болады. сутектік байланыстың болуына

Судың құрамына әсер ететін зат: еріген хлоридтер

Судың құрамындағы 12мг/л артық белсенді хлорды толығымен байланыстыру үшін 200м3 суға қанша грамм Na23 қосу керек? 4258г

Судың лайлығы органолептикалық қасиеті бойынша қойылатын талапқа сәйкес: 1,5 мг/л-артпауы керек

Судың лайлығына байланысты коагулянттың тиімді дозасын анықтау формуласы: Дк = 3,5 √М

Судың молекуласындағы химиялық байланыстың түрі: ковалентті полюсті

Судың мольдік массасы: 18 г/моль

Судың сутектік көрсеткіші органолептикалық қасиеті бойынша қойылатын талапқа сәйкес .... аралығында болуы керек. 6,5-8,5

Судың тұрақтылығын бұзады: ерітінді ортасы (рН)

Судың тұрақтылығын бұзады: кальций гидрокарбонаты

Судың тұрақтылығын бұзады: көміртек диоксидінің болуы

Судың тұрақтылығын бұзады: сульфаттар

Судың тұрақтылығын бұзады: хлоридтер

Судың тұрақтылығын бұзады:магний гидрокарбонаты

Судың тұрақтылығын сипаттайтын шама (С): С = Стабиғи / Ссілтіленгені

Судың түстілігіне байланысты коагулянттың тиімді дозасын анықтау формуласы: Дк = 4√Ц

Судың универсал еріткіш болу себебі ....... байланысты. беттік тартылу күшінің жоғары болуына

Судың формуласын ең алғаш рет ұсынғандар: Гумбольд , Гей-Люссак

Судың электролизі не алу үшін қолданылады? сутегін және оттегін

Сульфатты суда сульфаттың шамасы.....артық болады 250 мг/л

Сумен әрекеттесетін зат күкірт (IV) оксиді

Сумен әрекеттескенде қышқыл түзетін оксидтің формуласы: Р2О5

Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы: Na2O

Сумен әрекеттеспейтін зат калий гидроксиді

Сумен қосылу реакциясына түсетін зат: Ca

Сумен орын басу реакциясына түсетін зат Na

Сусыз тұз бойынша 5проценттік ерітінді дайындау үшін ащы тұздың (MgSO4x7H2O) 100 грамын судың қандай мөлшерінде еріту керек (грамм) ? 876,8

Сутек пероксидіндегі химиялық байланыс түрі ковалентті полюссіз, полюсті және сутектік

Сутектік көрсеткіш 3-ке тең болса, рОН -? 11

Сутектік көрсеткіш тең: –lg[H+]

Суытылған суды бір рет қайталап артық мөлшерде хлорлау ұзақтығы (мин.): 3-30

Сілтілендіргіш судағы гидрокарбонат ........ шамасынан артық болады. 0,4–1,5 мгэкв

Табиғатта сұйық, газ, қатты күйлерде кездесетін зат: су

Табиғи ортаның барлық өзгерістеріне, жағдайына бақылау жасап баға беру қалай аталады? мониторинг

Табиғи судағы сутек пен оттектің ауыр изотоптарының шамасы анықталатын халықаралық стандарттар саны: 2

Табиғи судың 1мл-не 1мг күміс салғанда толығымен заласыздандырады: 2сағатта

Табиғи сулардың антропогендік ластағыш көздеріне не жатады? тұрмыстық қалдықтар

Таза судың тығыздығы 1-ге тең болатын температура: 4С

Тамақ өнімдеріндегі судың активтілігін анқтайтын формула: Aw = Pw/P0 = РОВ/100

Тау суында дейтерий көлдегіге қарағанда.... аз

Темір купорсының құрамындағы су молекуласының саны: 7Теңіз және тұщы су құрамьндағы тұздар мөлшері .........болмайды. біркелкі

Теңіз суларында бетонның бүлінуіне әсері зор тұз: магний сульфаты

Теңіз суындағы алтынның, алмаздың қоры құрлықтағы мөлшеріне: тең

Теңіз суындағы платинаның, цирконийдің қоры құрлықтағы мөлшеріне: тең

Техникада суға қажетті озонды ........ алады. озонатордан

Тотияйын құрамындағы су молекуласы: 5

Тотығу-тотықсыздану реакцияларында сутек пероксиді тотықтырғыш және тотықсыздандырғыш

Тұрақты су үшін С-ның мәні: С = 1

Тұщы судың тапшы болуының басты себебі: ретсіз тұтыну

Тұщы сулар экологиялық жүйелеріне жатады: батпақты алқап

Тірі ағзалардың.....судан тұрады. 60-70%

Үнемі қараңғылықта тіршілік ету немесе жарықтың жетіспеуі гидробионттардың қандай мүмкіншіліктерін шектейді?. көру

Фтордың судағы шекті рауалды концентрациясы (мг/л): 2,0

Шайынды суларды биологиялық тазарту әдісі ненің көмегімен іске асырылады? микроорганизмдер

Шайынды сулардың механикалық тазарту әдісіне не жатады? сүзу

Шарап өндіруде қолданылатын суда болмауы тиіс хлоридтер: кальций және магний хлориді

Іс жүзінде жүрмейтін реакцияның схемасы: Fe2O3 + H2O →

Эвапорация әдісі: өндірістік ағын суды су буымен тазалау

Экологиялық жүйе терминін ұсынған: А.Тенсли

Этил спиртінің массасы бойынша 40проценттік ерітіндісіндегі этил спирті мен судың молярлық үлестері (моль): 0,2 0,80Ядро реакторының нейтрондарын баяулатқыш ретінде қолданылатын су түрі: ауыр
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
uploads -> С. Ж. Асфендияров атындағЫ
uploads -> Электив курс бойынша «аив-инфекциясының эпидемиологиясы, емдеуі және алдын алу» мпф қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының 5 Курс студенттеріне 2011-2012 оқу жылына емтихан тест сұрақтары
uploads -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
uploads -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет