Тестік сауалнамабет1/4
Дата30.04.2016
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті


Бекітемін:

кафедра меңгерушісі _______

а.ш.ғ.к. Е. Дошманов

____ ____ 2007ж
Тестік сауалнама.

Пән: Адам және жануарлар физиологиясы

Факультет: Химия және биология

Мамандық: 050113 - Биология

Кафедра: Биология

Курс: 2 семестр: 4

Топ: Био – 15, 25, 35, 45

Тест сұрақтарын құрастырған

Аға оқытушы Кукиев С.С.

Жетісай – 2007

Тест сұрақтары жұмыс бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Алматы 2004ж Оқу методикалық бірлестік.

Типтік бағдарламаның индексі

Тест сұрақтары кафедраның мәжілісінде талқылаған

Хаттама№ 2007ж

Кафедра меңгерушісі : а.ш.ғ.к. Дошманов Е. Қ.

Факультет кеңесінде мақұлдаған

Хаттама№ 2007ж

Кеңістің төрағасы

Факультеттің оқу- әдістемелік бюросында қаралған

Хаттама№


Оқу әдістемелік бюроның басшысы

1 Ас корыту.

А организммен сырткы орта арасындагы зат алмасу.

Б организм мен сырткы орта арасындагы газ алмасу

В организмдi улы заттардан залалсыздандыру

С Организмдi коректiк заттармен оттегi мен камтамасыз етедi, дене температурасын сактауга катысады.

Д Тамақтану

2 Тыныс алу.

А организммен сырткы орта арасындагы газ алмасу.

Б организм мен сырткы орта арасындагы зат алмасу

В организмдi улы заттардан залалсыздандыру

С Организмдi коректiк заттармен оттегi мен камтамасыз етедi, дене температурасын сактауга катысады.

Д Тамақтану

3 Зар шыгару

А организмдi улы заттардан залалсыздандыру

Б организм мен сырткы орта арасындагы газ алмасу

В организммен сырткы орта арасындагы зат алмасу.

С Организмдi коректiк заттармен оттегi мен камтамасыз етедi, дене температурасын сактауга катысады.

Д Тамақтану


 1. Қан

А Организмдi коректiк заттармен оттегi мен камтамасыз етедi, дене температурасын сактауга катысады.

Б организм мен сырткы орта арасындагы газ алмасу

В организмдi улы заттардан залалсыздандыру

С организммен сырткы орта арасындагы зат алмасу.

Д Тамақтану

5.Без қызметінің күшеюі.

А) Гиперфункция

В) Гипофункция


С) Дабыл сатысы
Д) Төзімділік сатысы
Е) Қажу сатысы
6..Без қызметінің әлсіреуі.

А) Гиперфункция

В) Гипофункция
С) Дабыл сатысы
Д) Төзімділік сатысы
Е) Қажу сатысы
7.Стрес кезінде глюкокартикойттар күшеюімен сипатталады.

А) Гиперфункция

В) Гипофункция
С) Дабыл сатысы
Д) Төзімділік сатысы
Е) Қажу сатысы
8.Стрес әртүрлі қолайсыз әсерлерге төзімділігінің артуымен сипатталады.

А) Гиперфункция

В) Гипофункция
С) Дабыл сатысы
Д) Төзімділік сатысы
Е) Қажу сатысы
9.Стрестің қолайсыз әсерлерге қарсыласу қабілеті төмендейді ауру дендейді.

А) Гиперфункция

В) Гипофункция
С) Дабыл сатысы
Д) Төзімділік сатысы
Е) Қажу сатысы

10 Буйрек кабаттары

А кыртысты, милы.

Б миокард, эндокард, эпикард.

В Алдынгы, ортангы , арткы.

С сырткы,аралык,iшкi

Д эпидерма,дерма


 1. Соматикалыќ ж‰йке ж‰йесі

А)сыртќы єсерді ќабылдау жєне ќањќа

б±лшыќ еттері іске асыратын ќозѓалу реакцияларын ќамтамасыз етеді.

В) организмде зат алмасуды іске асыратын ж‰йкелер ќызметін реттеу

С) симпатикалыќ жєне парасимпатикалыќ ) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері

Д) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері

Е) мезенфальді, бульфарлы жєне сокральді орталыќтар


12 Вегетативті ж‰йке ж‰йесі

А) организмде зат алмасуды іске асыратын ж‰йкелер ќызметін реттеу

В) сыртќы єсерді ќабылдау жєне ќањќа

б±лшыќ еттері іске асыратын ќозѓалу реакцияларын ќамтамасыз етеді .

С ) симпатикалыќ жєне парасимпатикалыќ

Д) мезенфальді, бульфарлы жєне сокральді орталыќтар

Е) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері


 1. Вегатативті ж‰йке ж‰йесініњ бµлімдері

А) симпатикалыќ жєне парасимпатикалыќ

В) ) организмде зат алмасуды іске асыратын ж‰йкелер ќызметін реттеу

С) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері

Д) ) мезенфальді, бульфарлы жєне сокральді орталыќтар

Е) сыртќы єсерді ќабылдау жєне ќањќа

б±лшыќ еттері іске асыратын ќозѓалу реакцияларын ќамтамасыз етеді .
 1. Симатикалыќ ж‰йке ж‰йесі

А) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері

В) симпатикалыќ жєне парасимпатикалыќ

С) мезенфальді, бульфарлы жєне сокральді орталыќтар

Д) сыртќы єсерді ќабылдау жєне ќањќа

б±лшыќ еттері іске асыратын ќозѓалу реакцияларын ќамтамасыз етеді .

Е) организмде зат алмасуды іске асыратын ж‰йкелер ќызметін реттеу

 1. Парасимпатикалыќ ж‰йке ж‰йесініњ орталыќтары

А) мезенфальді, бульфарлы жєне сокральді орталыќтар

В) ) симпатикалыќ жєне парасимпатикалыќ

С) сыртќы єсерді ќабылдау жєне ќањќа

б±лшыќ еттері іске асыратын ќозѓалу реакцияларын ќамтамасыз етеді .

Д) кеуде сигментерімен 2,3,4 бел сигменттері

Е) организмде зат алмасуды іске асыратын ж‰йкелер ќызметін реттеу
 1. Рефлекс

А) Ішкі жєне сыртќы орта тітіркендіргіштеріне организмніњ жауап реакциясы

В) ж‰ре пайда болатын рефлекс

С) туа пайда болатын рефлекс

Д) тітіркендіргіш єсер еткеннен бастап жауап реакциясы туѓанѓа дейінгі уаќыт

Е) тітіркендіргіштер єсерін ќабылдайтын рецепторлар жиынтыѓы


 1. Шартты рефлекс

А) ж‰ре пайда болатын рефлекс

В) Ішкі жєне сыртќы орта тітіркендіргіштеріне организмніњ жауап реакциясы

С) туа пайда болатын рефлекс

Д) тітіркендіргіштер єсерін ќабылдайтын рецепторлар жиынтыѓы

Е) тітіркендіргіш єсер еткеннен бастап жауап реакциясы туѓанѓа дейінгі уаќыт


 1. Шартсыз рефлекс

А) туа пайда болатын рефлекс

В) Ішкі жєне сыртќы орта тітіркендіргіштеріне организмніњ жауап реакциясы

С) ж‰ре пайда болатын рефлекс

Д) тітіркендіргіш єсер еткеннен бастап жауап реакциясы туѓанѓа дейінгі уаќыт

Е) тітіркендіргіштер єсерін ќабылдайтын рецепторлар жиынтыѓы


 1. Рефлекс уаќыты

А) тітіркендіргіш єсер еткеннен бастап жауап реакциясы

туѓанѓа дейінгі уаќыт

В) тітіркендіргіштер єсерін ќабылдайтын рецепторлар жиынтыѓы

С) ж‰ре пайда болатын рефлекс

Д) Ішкі жєне сыртќы орта тітіркендіргіштеріне организмніњ жауап реакциясы

Е) туа пайда болатын рефлекс
 1. Рефлекстіњ рецетивті алањы

А) тітіркендіргіштер єсерін ќабылдайтын рецепторлар жиынтыѓы

В) ж‰ре пайда болатын рефлекс

С) Ішкі жєне сыртќы орта тітіркендіргіштеріне организмніњ жауап реакциясы

Д) туа пайда болатын рефлекс

Е) тітіркендіргіш єсер еткеннен бастап жауап реакциясы

туѓанѓа дейінгі уаќыт
 1. Моносинапстыќ доѓа

А) бірѓана синапстыќ байланыс

В) кµп нейрондар синапстарыныњ байланысы

С) синапсќа дейінгі импульстар жиынтыѓы

Д) синапстан кейінгі импульстар жиынтыѓы

Е) Сыртқы рецепторлар


 1. Полисинапсты доѓа

А) кµп нейрондар синапстарыныњ байланысы

В) бірѓана синапстыќ байланыс

С) синапстан кейінгі импульстар жиынтыѓы

Д) синапсќа дейінгі импульстар жиынтыѓы

Е) Сыртқы рецепторлар
23Просинапстыќ мембрана

а) синапсќа дейінгі импульстар жиынтыѓы

в) кµп нейрондар синапстарыныњ байланысы

с) бірѓана синапстыќ байланыс

д) синапстан кейінгі импульстар жиынтыѓы

Е) Сыртқы рецепторлар
 1. Постсинапстыќ мембрана

А) синапстан кейінгі импульстар жиынтыѓы

В) синапсќа дейінгі импульстар жиынтыѓы

С) бірѓана синапстыќ байланыс

Д) кµп нейрондар синапстарыныњ байланысы

Е) Сыртқы рецепторлар


 1. Экстерорецепторлар.

А)Сыртқы рецепторлар

В) синапсќа дейінгі импульстар жиынтыѓы

С) бірѓана синапстыќ байланыс

Д) кµп нейрондар синапстарыныњ байланысы


Е) синапстан кейінгі импульстар жиынтыѓы


 1. Проприорецептор

А) соматикалыќ жасушалардыњ рецепторлары

В) ішкі рецепторлар

С) ќысымды ќабылдайтын рецептор

Д) механикалыќ єсерлерді ќабылдайтын рецептор

Е) химиялыќ заттар єсерін ќабылдайтын рецептор


 1. Интерорецепторлар

А) ішкі рецепторлар

В) соиатикалыќ жасушалардыњ рецепторлары

С) ќысымды ќабылдайтын рецептор

Д) химиялыќ заттар єсерін ќабылдайтын рецептор

Е) механикалыќ єсерлерді ќабылдайтын рецептор


 1. Барорецепторлар

А) ќысымды ќабылдайтын рецептор

В) механикалыќ єсерлерді ќабылдайтын рецептор

С) химиялыќ заттар єсерін ќабылдайтын рецептор

Д) шкі рецепіторлар

Е) соиатикалыќ жасушалардыњ рецепторлары


 1. Механорецепторлар

А) механикалыќ єсерлерді ќабылдайтын рецептор

В) соиатикалыќ жасушалардыњ рецепторлары

С) химиялыќ заттар єсерін ќабылдайтын рецептор

Д) шкі рецепіторлар

Е) ќысымды ќабылдайтын рецептор


 1. Хеморецепторлар

А) химиялыќ заттар єсерін ќабылдайтын рецептор

В) механикалыќ єсерлерді ќабылдайтын рецептор

С) соиатикалыќ жасушалардыњ рецепторлары

Д) І шкі рецепіторлар

Е) ќысымды ќабылдайтын рецептор  1. Рефракция

а) кµздіњ кµру µткірлігі

в) кµз сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

с) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

д) ењ жаќын жєне ењ алыс бейнені ќабылдау аралыѓы

Е) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы 1. Аккомадация облысы

А) ењ жаќын жєне ењ алыс бейнені ќабылдау аралыѓы

В) кµздіњ кµру µткірлігі

С) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

Д) кµз сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

Е) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы


 1. Биполярлы кµру

А) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

В) кµздіњ кµру µткірлігі

С) ењ жаќын жєне ењ алыс бейнені ќабылдау аралыѓы

Д) кµз сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

Е) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы


 1. Аккомодация

А) Затты айқын көру

В) кµздіњ кµру µткірлігі

С) ењ жаќын жєне ењ алыс бейнені ќабылдау аралыѓы

Д) кµз сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

Е) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы


 1. Монополярлы кµру

А) кµз сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

В) 2 кµздіњ сєулелерініњ 1 н‰ктеде ќиылысуы

С) ењ жаќын жєне ењ алыс бейнені ќабылдау аралыѓы

Д) кµздіњ кµру µткірлігі

Е) Затты айқын көру


 1. Эмметропикалыќ рефракция

А) Ќалыпты кµру

В) Жаќыннан кµру

С) Алыстан кµру

Д) Єрт‰рлі кµз сєулелері єрт‰рлі ара ќашыќтыќта бір н‰ктеде ќиылысуы

Е) Єрт‰рлі сєулелер єрт‰рлі н‰ктеде ќиылысуы


 1. Миопикалыќ рефракция

А) Жаќыннан кµру

В) Ќалыпты кµру

С) Алыстан кµру

Д) Єрт‰рлі сєулелер єрт‰рлі н‰ктеде ќиылысуы

Е) Єрт‰рлі кµз сєулелері єрт‰рлі ара ќашыќтыќта бір н‰ктеде ќиылысуы


 1. Гиперметропикалыќ рефракция

А) Алыстан кµру

В) Єрт‰рлі кµз сєулелері єрт‰рлі ара ќашыќтыќта бір н‰ктеде ќиылысуы

С) Ќалыпты кµру

Д) Єрт‰рлі сєулелер єрт‰рлі н‰ктеде ќиылысуы

Е) Жаќыннан кµру


 1. Спецификалыќ рефракция

А) Єрт‰рлі кµз сєулелері єрт‰рлі ара ќашыќтыќта бір н‰ктеде ќиылысуы

В) Алыстан кµру

С) Ќалыпты кµру

Д) Єрт‰рлі сєулелер єрт‰рлі н‰ктеде ќиылысуы

Е) Жаќыннан кµру


 1. Хроматикалыќ рефракция

А) Єрт‰рлі сєулелер єрт‰рлі н‰ктеде ќиылысуы

В) Жаќыннан кµру

С(Єрт‰рлі кµз сєулелері єрт‰рлі ара ќашыќтыќта бір н‰ктеде ќиылысуы

Д) Ќалыпты кµру

Е) Алыстан кµру


 1. Организмніњ ішкі ортасы

А) Ќан, лимфа жєне жасуша аралыќ с±йыќтыќтар

В) Ішкі ортаныњ т±раќтылыѓы

С) Ќанныњ т‰зілуі

Д) Эритроциттердіњ т‰зілуі

Е) Лейкоциттердіњ т‰зілуі


 1. Гомеостоз

А) Ішкі ортаныњ т±раќтылыѓы

В) Ќанныњ т‰зілуі

С) Эритроциттердіњ т‰зілуі

Д) Лейкоциттердіњ т‰зілуі

Е) Ќан, лимфа жєне жасуша аралыќ с±йыќтыќтар


 1. Гемостаз

А) Ќанныњ т‰зілуі

В) Ішкі ортаныњ т±раќтылыѓы

С) Эритроциттердіњ т‰зілуі

Д) Лейкоциттердіњ т‰зілуі

Е) Ќан, лимфа жєне жасуша аралыќ с±йыќтыќтар

44. Эритроцитопоэз поэз.

А) Эритроциттердіњ т‰зілуі

В) Ішкі ортаныњ т±раќтылыѓы

С) Ќанныњ т‰зілуі

Д) Лейкоциттердіњ т‰зілуі

Е) Ќан, лимфа жєне жасуша аралыќ с±йыќтыќтар


 1. Лейкоцитопоэз

А) Лейкоциттердіњ т‰зілуі

В) Ішкі ортаныњ т±раќтылыѓы

С) Ќанныњ т‰зілуі

Д) Эритроциттердіњ т‰зілуі

Е) Ќан, лимфа жєне жасуша аралыќ с±йыќтыќтар


 1. Ж‰ректіњ жырылуы


Каталог: CDO -> 2007-2008 -> AdamFiziolog -> Data
2007-2008 -> Білім және ғылым министрлігі
2007-2008 -> Лекция №1 Тақырыбы: Кіріспе. Өсімдіктер физиологиясы пәні және маңызы (1 сағат) Лекция жоспары
2007-2008 -> Қазақстан биоресурстары пәнінен практикалық сабақтарының әдістемелік нұсқауы
2007-2008 -> Лекция №1 Тақырыбы: Кіріспе. Қазақстан биоресурстары туралы түсінік. (1 сағат) Лекция жоспары
2007-2008 -> ОҚУ Әдістемелік кешені
Data -> Жаратылыстану факультеті Биология кафедрасы “Бекітілді”
2007-2008 -> Лекция сағат саны 30 Практикалық сабақтар 15 обсөЖ сағат саны 45 Барлық сағат саны 135
2007-2008 -> Кафедра: “Құқық” Факультет: “Экономика және құқық” Мамандық


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет