Титулдық парағыДата03.05.2016
өлшемі74.37 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Журналистика кафедрасы

6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның заманауи ғылыми тұжырымдамалары»
пәнін меңгеру бойынша
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41Қ ұрастырушы: ф.ғ.к, доцент Қанапьянов Қ.Н

Журналистика кафедрасы
6М050400 «Журналистика» мамандығының магистранттарына арналған

«Қазіргі бұқаралық коммуникацияның заманауи ғылыми тұжырымдамалары» пәнен


әдістемелік нұсқаулар

жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20______ж. «______»____________№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ________Алдабергенов Қ.М. 20_____ж. «____» ________
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
мақұлданды 20____ж. «_____»____________ №____ Хаттама
ОӘК төрағасы _______Темиров К.У. 20____ж. «_____»_________
КЕЛІСІЛДІ

ГПФ деканы __________Сарбалаев Ж.Т. 20______ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы __________ Жуманкулова Е.Н. 20____ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_____ж. «___»______________ №____ ХаттамаТақырып 1 «Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиалық ғылым қалыптасуының басты кезеңдері.

«Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиа түсінігі коммуникативтік дәнекер ретінде. Медианың негізгі компоненттері. Медиа және БАҚ: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Бұқаралық ақпарат құралдары және бұқаралық коммуникация құралдары: ұқсастықтары мен айырмашылықтары.Тақырып 2 Әлемдегі және Қазақстандағы БАҚ дамуының теориялық базасы. Қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы көзқарастардың пайда болуы.

Қоғамның дамуы контекстіндегі журналистика тарихы. Қазақстандағы қазіргі БАҚ нарығынының жағдайы. ҚР-ндағы БАҚ және ақпараттық қоғамның дамуы проблемалары. Ақпарат туралы теориялық түсінік. Ақпарат – коммуникацияның абстрактты мазмұны ретінде. Ақпарат және оны тасушылар. Ақпараттық ортадағы мемлекеттік саясат.Тақырып 3 Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.

Коммуникация туралы теориялық түсінік. Ақпарат туралы ғылымдар мен коммуникация туралы ғылымдар: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Ақпарат мамандықтары мен коммуникация мамандықтары. Коммуникацияның мазмұнын қарастыру: БАҚ материалдары, мәдениет, әдебиет, тілдік актілер мен эннонсация, коммуникация процессінде «мазмұн» инновация ретінде.Тақырып 4 Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері.

Ақпараттық эволюция жолындағы ұлттық жағдайлардың рөлі мен әсері. Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері. Ақпараттық қоғам және глобалистика. Ақпараттық қоғамның құрылымы. Ақпараттық қоғамның принциптері. Қоғамдағы ақпараттық процесстердің ерекшеліктері.

Тақырып 5 Журналистер мен публицистер қызметін қарастырудың формалары.

Кәсіби іс-әрекет журналистің тұлғасын қалыптастыру факторы ретінде. Журналистің шығармашылық қарымы. Белгілі бір тақырыпты жарықтандыруға маманданған журналистер мен публицистердің іс-әрекеттерін қарастыру формасы. Журналист тұлғасы – жүйелік толыққандылық ретінде. Журналисттің шығармашылық іс-қарекеттерінің негіздері. Публицистің шығармашылық даралығының құрылымы.


Тақырып 6 Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату – медиа-бағалау саласының ерекше пәні ретінде.

Ақпаратпен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдері. Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату ерекшілктері. Ақпарат жинаудың әдістері мен әдістемесі. Ақпарат көздерімен жұмыс. Ақпарат көзін бағалау. Ақпараттың таралу арналары.


Тақырып 7 Журналистика ғылымдар тоғысындағы синтетикалық пән ретінде. БАҚ-тағы қазіргі мемлекеттік қоғамдық-саяси институттар.

Журналист идеология әлемінде. БАҚ және қоғамдық-саяси процесстердің өзара тәуелділігі. БАҚ – саяси процессте әсер ету құралы ретінде. БАҚ және мемлекет. БАҚ-нда мемлекеттік саясатты ақпараттық қамтамасыздандыру. БАҚ-ндағы заманауи мемлекеттің қоғамдық-саяси институттары.

Тақырып 8 Шындықтың көрініс табуындағы композициялық-синтаксистік кестелер. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

Журналистің әсер ету саласы: функциялары, құрамы, құрылымы. Журналистің танымдық іс-әрекетінің спецификасы. Ақиқатты жеткізу сызбанұсқалары. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.
4.3 Тәжірибе сабақтарының тізімі мен мазмұны

Тақырып 1 «Қазіргі ғылыми тұжырымдама» түсінігі. Медиалық ғылым қалыптасуының басты кезеңдері.

«Қазіргі ғылыми тұжырымдама», медиа, БАҚ түсінігі. Медиа компоненттері. Медиа және БАҚ: ұқсастықтары мен айырмашылықтары. БАҚ және БКҚ.Тақырып 2 Әлемдегі және Қазақстандағы БАҚ дамуының теориялық базасы. Қоғамдағы ақпараттың рөлі туралы көзқарастардың пайда болуы.

Журналистика және қоғамдық даму. Қазақстандағы заманауи БАҚ. Ақпарат туралы түсінік. Бұқаралық ақпарат түсінігі. Ақпарат және оны тасушылар. Ақпараттық ортадағы мемлекеттік саясат. Ақпарат бостандығы туралы заң және ақпараттық саясат саласындағы басқа да нормативті актілер.Тақырып 3 Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.

Коммуникация туралы теориялық түсінік. Коммуникацияның мазмұнын қарастыру: БАҚ материалдары, мәдениет, әдебиет, сөйлеу актілері мен эннонсация, инновация коммуникация барысындағы «мазмұн» ретінде. Қазіргі коммуникативистика бойынша ғылыми зерттеулер.Тақырып 4 Ақпараттық қоғамды игерудің неғұрлым таратылған әдістемелері.

Ақпараттық қоғам. Ақпараттық қоғамның құрылымы. Ақпараттық қоғамның принциптері. Ақпараттық қоғамды оқып-зерттеудің әдістемелері. Қоғамдағы ақпараттық процесстердің ерекшеліктері.

Тақырып 5 Журналистер мен публицистер қызметін қарастырудың формалары.

Белгілі бір тақырыпты жарықтандыруға маманданған журналистер мен публицистердің іс-әрекеттерін қарастыру формасы. Журналист тұлғасы – жүйелік толыққандылық ретінде. Журналисттің шығармашылық іс-қарекеттерінің негіздері. Публицистің шығармашылық даралығының құрылымы.


Тақырып 6 Ақпаратты іздестіру, өңдеу және тарату – медиа-бағалау саласының ерекше пәні ретінде.

Ақпаратпен жұмыс жасаудың негізгі кезеңдері. Мақсатты анықтау және жұмыс жоспары. Ақпарат жинастыру. Ақпарат көзін бағалау. Шынайылық пен толықтылық. Сілтемелер мен обоснования. Ақпаратпен жұмыс жасау мәдениеті.Тақырып 7 Журналистика ғылымдар тоғысындағы синтетикалық пән ретінде. БАҚ-тағы қазіргі мемлекеттік қоғамдық-саяси институттар.

Журналистика как синтетическая дисциплина на стыке наук. БАҚ саяси процестегі әсер ету құралы ретінде. БАҚ және мемлекет. Мемлекеттік саясаттың БАҚ-тағы ақпараттық қамтамасыз етілуі. БАҚ-тағы заманауи мемлекеттің қоғамдық-саяси институттары.Тақырып 8 Шындықтың көрініс табуындағы композициялық-синтаксистік кестелер. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

Журналистің әсер ету саласы: функциялары, құрамы, құрылымы. Журналистің танымдық іс-әрекетінің спецификасы. Ақиқатты жеткізу сызбанұсқалары. Журналист еңбегін бағалаудың ғылыми критерийлері.

Әдебиеттер тізімі
Негізгі:

 1. Методическое пособие: Информ. политика на соврем. этапе:стратегия, приоритеты, методика организации.-Астана,2002

 2. Нуртазина Р А. Современные массовые коммуникации в условиях глобализации Ч. 1. Астана: 2006

 3. Нуртазина Р.А. Современные массовые коммуникации в условиях глобализации. Информационный медиаландшафт различных моделей общества Ч.2. 2007.

 4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / М.: Смартбук, 2008.

Қосымша:

 1. Андрунас Е. Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей / М.: Изд-во МГУ, 1995.

 2. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация / М.: Прогресс, 1989.

 3. Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. Конспект лекций. – Спб, 2000

 4. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / под ред. Шкаратана О.И., М.: ГУ-ВШЭ, 2002.

 5. Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий. Итоги и перспективы.- М., 2001

 6. Лазутина Т.В. Основы творческой деятельности журналиста:Учебное пособие М.:Аспект Пресс,2001

 7. Мельник, Г. С. Основы творческой деятельности журналиста:учебное пособие/ Г. С.Мельник, А.Н.Тепляшина.-М.:Питер.-(Краткий курс). Ч.1: Краткий курс лекций. Ч.2: Хрестоматия.-2004

 8. Панарин, И. Н. Информационная война, PR и мировая политика:
  учеб. пособие/И. Н. Панарин.-М.:Горячая линия-Телеком,2006.

 9. Прохоров Е.П. Журналистика и демократия.-2-е изд., доп.-М.:РИП-холдинг,2001

 10. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / учебник, М.: Аспект-пресс, 2007.

 11. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / М.: Аспект-пресс, 2004.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет