Титульний аркуш


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2 квартал 2013 рбет6/8
Дата17.05.2020
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

579141

542674


Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010

22

12

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011Надходження авансів від покупців і замовників

3015Надходження від повернення авансів

3020Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035Надходження від операційної оренди

3040Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045Надходження від страхових премій

3050Надходження фінансових установ від повернення позик

3055Інші надходження

3095

9730

8753

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 345122 )

( 388086 )Праці

3105

( 63672 )

( 57569 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 44637 )

( 42480 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 41162 )

( 27601 )

Зобов’язання з податку на прибуток

3116

( )

( )

Зобов’язання з податку на додану вартість

3117

( )

( )

Зобов’язання з інших податків і зборів

3118

( )

( )

Витрачання на оплату авансів

3135

( )

( )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( )

( )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( )

( )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( )

( )

Інші витрачання

3190

( 11201 )

( 20465 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

83099

15238

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200необоротних активів

3205Надходження від отриманих:
відсотків

3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Надходження від погашення позик

3230Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235Інші надходження

3250Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( )

( )

необоротних активів

3260

( 45787 )

( 17987 )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

( )

( )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( )

( )

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

45787

17987

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300Отримання позик

3305

30300

131300

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310Інші надходження

3340

858
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( )

( )

Погашення позик

3350

39800

115300

Сплату дивідендів

3355

( 8435 )

( 7350 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( )

( )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( )

( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( )

( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( )

( )

Інші платежі

3390

( )

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

17077

8650

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

20235

5901

Залишок коштів на початок року

3405

4057

1254

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415

24292

7155
Примітки

Вiдмiчається збiльшення надходження коштiв вiд реалiзацiї продукцiї, руху грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi, фiнансової дiяльностi та чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод.

Керівник

Кравець Борис Васильович

Головний бухгалтер

Гаврилюк Алла Миколаївна


КОДИДата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго"

за ЄДРПОУ

22767506
(найменування)
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет