«Тұлға психологиясы» пәнінен тест тапсырмалары 5В010300- «Педагогика және психология»Дата18.04.2016
өлшемі383.38 Kb.
«Тұлға психологиясы» пәнінен тест тапсырмалары

5В010300- «Педагогика және психология» мамандығы студенттеріне арналған

Топ – П-507у

Құрастырушы: доцент, псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.
Модульдің аталуы

Саны

Іріктелуі

Салмағы

І Тұлға психологиясы

100

30

3

ІІ Жеке тұлға теориясындағы негізгі бағыттар

100

60

3

Барлығы

200

90

&&&

@@@ 1 модуль

1 $$$

Жеке адамның дербестігін қамтамасыз етуші негізгі фактор

А табиғи болмысы

В жоғары интеллекті

С қоғамның жоғары даму дәрежесі.

D сырттай жоғарғы рухани күш

E қоршаған орта ықпалдары

2 $$$

Жеке адам сапалары негізінен тәуелді

А қатынастар өрісіне

В организм табиғатына

С нәсілдігіне

D интеллектіне

E ептілігіне

3 $$$

Жеке адамның тұйық әлеуметтік топқа бағынышты болмауы мен кемелденгенінің дәлелі

А белсенділігі

В дебестігі

С ақылдылығы

D еркіндігі

E көрегендігі

4 $$$

Жеке адам дамуы мен оның ұнамды қасиетерінің қалптасуына негіз-

А өз белсенділігі

В табиғаты

С қоғам қолдауы

D ақыл-ойы

E болмыстан тыс күш

5 $$$

Дара адамның өзін басқа адамдармен теңестіре қалыптасып бару процесі

А персонализация

В идентификация

С адаптация

D гуманизация

E рефлексия

6 $$$

Персонализация дегеніміз-

А өзін басқа адамдармен теңестіру

В өз ерекшелігін тану

С басқаларға икемдесу

D жауап әрекетке келе білу

E жалпы адамшылықты тану

7 $$$

Жеке адамға байланысты «мен» ұғымының мәні

А басқаларды бағалу қабілеті

В өз қадірін сезе білу

Сдүниеге сезімталдық

Dзаттасқан құндылыққа жақын болу

E астар сана ықпалға тәуелділік

8 $$$

Адамның танымдық әекетіне жатпайтын психологиялық категория

А зейін

В түйсік

С сезім

D ойлау


E қиял

9 $$$

Сезімдер тобына кірмейтін психологиялық құбылыс

А көңіл

В) эмоция

С мінез

D құмарлық

E стресс

10 $$$

Жеке адамның табиғи психологиялық қасиеті

А зейін

В сөйлеу

С ойлау

D темперамент

E қиял

11 $$$

Психиканың пайда болуының нақты негізі

А) қиял

В) сана


С)ми

D)ой


E)жүйке

12 $$$

Берілген топқа үйлесімсіз сөз

А) түйсік

В) қабылдау

С)ес

D)ой


E) ерік

13 $$$

Берілген топқа үйлесімсіз сөз

А) сангвиник

В) пикник

С)меланхолик

D)флегматик

E)холерик

14 $$$

Берілген топқа үйлесімсіз сөз

А) идеализм

В) материализм

С)дуализм

D)бихевиоризм

E)метафизика

15 $$$

Берілген топқа үйлесімсіз сөз

А)есте сақтау

В) тану


С)есте қалдыру

D)жаңғырту

E)іс-әрекет

16 $$$

Іс-әрекеттегі еіктік актты қажет етпейтін кезең

А) ниет пен мақсат қою

В) талқылау мен таңдау

С)шешім қабылдау

D)орындау

E)нәтижеге келу

17 $$$

Ой операцияларны жатпайтын психикалық құбылыс

А) анализ

В) қиял


С)синтез

D)салыстыру

E)абстракция
18 $$$

Психология ғылымының объекті

А) жан

В) жүйкеС)ми

D)қимыл


E)тән

19 $$$

Сана сезім әрекеттерінің даму заңдылықтарын зерттейтін ғылым

А) физиология

В) логика

С)психология

D)педагогика

E)философия

20 $$$

Адамдар тобын ұзақ уақыт қайталайтын зерттеу әдісі

А)бақылау

В) салыстыру

С)интервью

D)лонгитюд

E)анкеттеу

21 $$$

«Жан-тірі дененің жасау формасы, оның өмірлік қызметінің себебі, мақсаты» - деп түсіндірген ежелгі ғұлама

А) Платон

В) Аристотель

С) Гиппократ

D)фараби

E) Ибн-Сина

22 $$$

Психологиялық процестердің физиологиялық түсініктемесін қалаған ғалым

А) Павлов

В) Сеченов

С)Рубинштейн

D)Выготский

E)Узнадзе

23 $$$

Табиғи даралық бұл-

А) мінез

В) ерік


С)темперамент

D)сезім


E)қабілет

24 $$$

Ұстамды, белсенді әрекет иесі

А) холерик

В) сангвиник

С)пикник

D)флегматик

E)меланхолик

25 $$$

Жоғары психикалық қызметтердің қалыптасуын ғылыми негіздеген ғалым

А) Гальперин

В) Ленотьев

С)Выготский

D)Давыдов

E)Эльконин

26 $$$

Ой ақыл әрекеттерінің кезеңді қалыптасуын теориялық тұжырымдаған ғалым

А) Гальперин

В) Ленотьев

С)Выготский

D)Давыдов

E)Эльконин

27 $$$

Адам психикасы бұл-

А)адам тарихи

В) адам болмысы

С)адам санасы

D)адам жүйкесі

E)адам миы

28 $$$

Сана бұл-

А)психиканың ең жоғары көррінісі

В) интеллект

С)дағды

D)ептілік

E) сезім

29 $$$

Жеке тұлға бұл-

А) тіршілік иесі

В) биологиялық болмыс

С)қоғам мүшесі

D)адам


E)индивид

30 $$$

Тұлғаның тұрақты, дара әлеуметтік еекшеліктерінің жиынтығы

А) ерік

В) мінез

С)қабілет

D)сезім


E)темперамент

31 $$$

Адамзат тәжірибесін табысты игеруге мүмкіндік беруші психологиялық қасиет

А) мінез

В) ерік


С)қабілет

D)нышан


E)темперамент

32 $$$

Әлеуметтік қатынастар субъекті әрі әлеуемттік мәнді қасиеттердің иегері

А) адам

В) жеке адам

С)индивид

D)тіршілік иесі

E)нақты адам

33 $$$

Жеке адам терминіне байланысты ең алдымен түсінетініміз-

А) биологиялық мән

В) қоғамдық мән

С)әрекет субъекті

D)тіршілік формасы

E)интеллект иесі

34 $$$

Жеке адамның қоғамдық мәнін танытушы негізгі фактор

А) табиғи болмысы

В) нәсілдігі

С)қажеттік-себеп аймағы

D)сырт көрінісі

E)қылық әрекеті

35 $$$

Жеке адам дәрежесіне көтерілудің негізгі көзі

А) нәсілдік белгілер

В) қоршаған орта

С)өткен әулет тәжірибесі

D)жаратылыстан тыс күш

E)гендік бағдарлама

36 $$$

Жеке адамды танып білуге онша қажет емес фактор

А) өмірлік міндеттері

В) міндеттерді іске асыру әдістері

С)ұстанған принциптер

D)нәсілдік белгілер

E)мақсат мұраттары

37 $$$

Даму деңгейі жоғары болған адамға жат қасиет

А) рухани мәртебелік

В) күнделікті күйбең

С)қоғамдық мәнділік

D)ізгі мақсат

E)өз қадірін тану

38 $$$

Организм негізі генотопы арқылы танылуы мүмкін емес адам ерекшелігі

А) анатомиялық құрылымы

В) физиологиялық ерекшелігі

С)жүйке жүйесінің динамикасы

D)мінез бітістері

E)темпераменті

39 $$$

Нақты тарихи әлеуметтік аймақта адамның тұрақты қылық әрекетінің белгілеуге қатысы жоқ фактор

А) құндылықтыр өндіру әдісі

В) тұтыну аймағы

С)нәсілді белгілер

D)әлеуметтік қатынастар

E)тұрмыс салт

40 $$$

Адамның жоғары инабатты, жасампаздық өмірінің негізі

А) тума қасиеттер

В) нәсілдік белгілер

С)гендік прграмма

D)әлеуметтік құнды салт бағыттар

E)болмыстан тыс ықпал

41 $$$

Адам өмірін құнсыздандыратын себеп-

А) ішкі заңдылықтарды тану

В) мезеттік ықпалдарға тәуелділік

С)ниет себептерді түсіне білу

D)мағыналы мұраттар

E)саналы бағыттар таңдай алу

42 $$$

Жеке адамдағы барша өмірлік күйзелісті болдырмаудың амалы

А) өз “менін” елемеу

В) өз құндылығын сезінбеу

С)психикалық жағдайын басқаға бағындыру

D)әрекет қылықтарын қоғам өлшемдеріне икемдестіре білу

E)даралығы әсірелеу

43 $$$

Жеке адамның тұрақты қасиеттерін қалыптастырушы фактор

А) тума нышан

В) нәсілдік белгі

С)әлеуметтік- мәдени сапа

D)аталғандардың бәрінің бірлігі

E)аталғандардың ешқайсысы емес

44 $$$

Адамды әрекетке итермелеуші себеп-

А) тілек

В) ниет


С)қажетсіну

D)сыртқы ықпал

E)мақсат

45 $$$

Санада қаланып, нақты қажетлікті қанағаттандыру үшін адамды әрекетке итермелеуші фактор-

А) мақсат

В) сыртқы ықпал

С)мотив

D)тілек


E)ниет

46 $$$

«турткі - қажетсіну аймағы» түсінігінің мәні

А) дамудағы сеп түркілер жиынтығы

В) ізгі мұраттар

С)ішкі ниет тілектер

D)барша қажетсінулер

E)нақты қызмет әрекеттері

47 $$$

Адамның мотивтік аймағының сипатына жат құбылыс

А) динамикалық

В) жанамалық

С)тұрақты нақтылық

D)көп өлшемділік

E)көп түрлілік

48 $$$

Жеке адамның қажетсіну аймағының өрістеуіне себепші басты фактор-

А) жеке белсенділік

В) қоғамдық өмір

С)табиғи болмыс

D)рух


E)генотип

49 $$$

Адамның қажетсіну талаптарын дамытушы қоғамдық құрылымдардыың ең қарапайым түрі

А) ұлыс

В) мемлекет

С)ұлт

D)нақты тұлғалар қауымдастығыE)ресми бірлестіктер

50 $$$

Адамның бір деңгейдегі өз қажеттеліктерінен екінші бір дәрежелеріне көшу себебі

А) тұлғалық ерекшеліңгінен

В) өзіндік даму заңдылықтарынан

С)тұтастай қоғамға араласуынан

D)жеке ниеттерінен

E)жоғары рух ықпалынан

51 $$$

Адамның өз басына ықпал жасаушы өзіндік рухани күштеріне қатынасы

А) саналы

В) көбіне сезбейді

С)ырықты

D)тіпті сезбейді

E)нақты жоспарлы

52 $$$

Нақты адамның өз болмысы жөніндегі өзіндік бағасының дәрежесі

А) толық объектив

В) объективтігі кемдеу

С)қияли

D)жалған

E)тіпті жалған

53 $$$

Әрбір адам дәл мезеттегі наты әрекетінің тікелей мақсатын

А) сезбейді

В) сезу мүмкін емес

С)айқын сезеді

D)күңгірт сезеді

E)жалпылама сезеді

54 $$$

саанлы сезуге келмейтін бірақ адам әрекет қылығына қозғау беретін күштер

А) мақсат

В) мотив

С)ниет

D)тілек


E)қажетсіну

55 $$$

Саналық негізге ие болған ықпалдардың бірі

А) психикалық көрсетпе талаптар

В) жоспарлы мақсат

С)ізгі тілек

D)өмірлік ниет

E)тұрмыстық қажетсіну

56 $$$

Психикалық көрсетпе талаптарлдың мәнін құрайтын көп сипаттардың ұнамсыз түрі

А) алдын ала дайындалған шешім

В) өткен тәжірибеден үлгі

С)ой стандарттарына тәуелділік

D)басқаларға еліктеу

E)заңдылықтарға бағыну

57 $$$

Көрсетпе талаптар құрылымындағы когнитивтік бірлік мәні

А) дерексізденген ықпал ниет

В) танып, қабылданатын зат бейнесі

С)объектке болдған қатынас

D)әрекетке ерік күшімен дайын болу

E)жалпылама деректеу

58 $$$

Адамның әрекет мотивтері тобындағы дерексізденген ықпал ниет атамасы

А) когнитивтік

В) көңіл-күй

С)әрекет-қылық

D)құмарлық

E)ұмтылыс

59 $$$

Жеке адамның бағыт-бағдарының негізі

А) табиғи

В) тума


С)нәсілдік

D)рухани


E)әлеуметтік

60 $$$

Адамның бағыт-бағдары құрамына кіретін психологиялық формалардың ең қарапайым биологиялық формасы

А)таным

В) көзқарас

С)ұмтылыс

D)құмарлық

E)қызығу

61 $$$

Ниетке еріктік күш қосылғанда пайда болатын бағыт-бағдар түрі

А) ұмтылыс

В) ниет


С) көзқарас

D)таным


E) құмарлық

62 $$$

Көзқарас мәні

А) саналы қажетсіну

В) ерікті ниет

С)дүниені жүелі тану

D)бағдарды ауыстырушы таным

E)биологиялық талпыныс

63 $$$

Адамның бағыт-бағдарының ең жоғарғы психологиялық формасы

А) көзқарас

В) наным


С) қызығу

D) ниет


E) ұмтылыс

64 $$$

Адамның кемелденген жетістік деңгейі тәуелді

А) өмірлік объектив мақсатқа

В) нақты іс-әрекетттік мақсатқа

С)қиялды мақсатқа

D)субъектив нанымдарға

E)табиғи болмысқа

65 $$$

Адамның танымдық қасиеттеріне кедергі болып,оны күйзеліске келтіруші психологиялық құбылыс

А) адаптация

В) иллюзия

С)галлюцинация

D)фрустрация

E)аккомодация

66 $$$

Мақсатты әрекет бұзылысының бір түрі, регрессия мәні

А) түңілу

В) ашуға берілу

С)ойсыз әрекет

D)өткен үлгілерге еліктеу

E)мәнсіз қимылдар

67 $$$

«Мен» ұғымын әрбір адамның өзін-өзі іс-әрекет субъект ретіндетануға жәрдем ететін психикалық ерекшеліктер жиынтығы деп түсіндіруші ғалым

А) Спиркин

В) Кон


С)Василюк

D)Сеченов

E)Павлов

68 $$$

«Мен» бейнеге жат

А) динамикалы

В) ауыспалы

С)бекіп қалған

D)кемелденуге бейім

E)өзгерістерге икем

69 $$$

Жеке адамның өз «меніне» сәйкес болу дәренжесін кемітуші фактор

А) өз болмысын тануы

В) мүмкндіктерін білуі

С)өз беделін бағалай білуі

D)өзіндік бағамен өз әрекеттерін реттейә білуі

E)басқалар бағамына тәуелді болуы

70 $$$

Жеке адамға көңіл-күй күйзелістері жағдайында өзінің кісілік дәрежесін сақтап қалуға жәрдемдесетін құбылыс

А) табиғат әсерлері

В) қоғамдық мейір

С)әлеуметтік сақтандыру

D)психикалық қорғаныс

E) рационал пайымдау

71 $$$

Жоққа шығару психикалық қорғанысының мәні

А) санадан шығару

В) ақпаратты елемеу

С)басқаға өтккізу

D)басқа әдетін икемдену

E)бағытты өзгерту

72 $$$

Болған оқиғаға байланысты қылық ниеттерін қияли дәлелдеуге жанастыру қорғанысы

А) жоққа шығару

В) сәйкестендіру

С)жаңалу

D)ауыстыру

E)көшіру

73 $$$

Көңіл-күйге үлесімсіз ақиқаттарды санадан шығарып тастау қорғанысы

А) ығыстыру

В) жоққа шығару

С)көшіру

D)оқшалау

E)жаңалау

74 $$$

Оқшалау қорғанысының мәні

А) әрекетті оңай іске бұра салу

В) өтірік-шынды дәлелдеу

С)іштей сезе тұра байқамауға тырысу

D)игі өнегелік игілерге еліктеу

E)өз келешегін басқаға аудара салу

75 $$$

Өзінің ұрыншақтығын қарсыласына таңа салып, оны дау-дамайдың себепшісі етіп көрсету әдісі-

А) жаңалау

В) көшіру

С)сәйкестендіру

D) ығыстыру

E)ауыстыру

76 $$$

Флегматик бұл-

А) ұстамды белсенді

В) ұстамсыз, белсенді

С) ұстамды, байсалды

D)әлсіз, тұйық

E)көңілді, көпшіл

77 $$$

Ауыспалы, кейіпті ұстамсыз адам-

А) холерик

В) астеник

С) меланхолик

D) флегматик

E) сангвиник

78 $$$

Эмоция бұл

А) ырықты әрекет

В)уақытша кейіп

С)болмысқа қатынас

D)табиғи даралық

E)әлеуметтік негізді қылық әрекет

79 $$$

Ерік, бұл

А) ептілік әрекеті

В) ырықты әрекет

С)ырықсыз әрекет

D)дағдылы әрекет

E)импульсті әрекет

80 $$$

Сезім, бұл-

А) ырықты әрекет

В)уақытша кейіп

С)болмысқа қатынас

D)табиғи даралық

E)әлеуметтік негізді қылық әрекет

81 $$$

Қиял, бұл

А)өткен тәжірибені тану

В) жанама тану

С)болар нәтижені бейнелеу

D)жалпылай тану

E)қайта жаңғырту

82 $$$

Ойлау, бұл

А) жалпылай бейнелеу

В) нақты бейнелеу

С)жанама бейнелеу

D)қайта жаңғырту

E) тұтастай бейнелеу

83 $$$

Ес бұл-


А) жеке тітіркендіргіштерді тану

В) жанама тану

С)жалпылай тану

D)қайта жаңғырту

E) тұтастай бейне түзу

84 $$$

Қабылдау бұл-

А) жанама тану

В) жеке элемент тану

С)тұтастай бейне тану

D)жаңа бейне жасау

E)жалпылай тану

85 $$$

Әлеуметгік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид.

A тұлға

B индивидC адам

D даралық

E кісі

86 $$$

Болмысты өзгертетін және танымның қайнар көзі болатын индивид немесе топ.

A индивид

B субъект

C адам

D тұлға


E даралық

87 $$$

Организмнің, индивидтің, тұлғаның бір нәрсеге қатысты мұқтаждығы

A мотив

B қызығушылықC қажеттілік

D ынта


E қабілет

88 $$$

Субъектінің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған іс-әрекетке ояту

A қажеттілік

B қызығушылық

C ынта

D мотив


E белсенділік

89 $$$

Индивидтің мінез-құлқының әртүрлі ситуациялардағы орнықты, қайталанатын ерекшеліктері

A тұлға мінезі

B тұлға темпераменті

C тұлға қабілеті

D тұлғаның жан-жақтылығы

E тұлға қырлары

90 $$$

Психологиядағы жаңа зерттеу бағыттарының бірі, адамның мінез- құлқын білімдердің динамикасы мен қалыптасу процесі негізінде түсіндіреді.

A когнитивтік спихология

B гуманистік психология

C аналитикалық психология

D гештальт психология

E бихевиористік спихология

91 $$$

Конфликтіні ұғынуға байланысты туындаған мазасыздану сезімін минимумға дейін апаратын немесе жоюға бағытталған тұлғаның тұрақтануының ерекше регулятивті жүйесі.

A психологиялық қызмет

B психологиялық қорғаныс

C психологиялық жағдай

D психологиялық климат

E психологиялық білім

92 $$$

Басқа адамдардан өзінің әлеуметтік мәнді айырмашылықтарымен сипатталатьш адам.

A даралық

B кісілік

С индивидуалдылық

D білімділік

E коммуникативтілік

93 $$$

Адамның өзіндік бақылау жолымен психикалық құбылысты тану әдісі, яғни адамның өзі санасында әртүрлі тапсырмаларды шешуде не өтіп жатыр соған назарын салып зерттеуі

A мотив

B анализ


C синтез

D интроспекция

E бақылау

94 $$$

Әлеуметгік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид.

A адам

B кісі


C индивид

D даралық

E тұлға

95 $$$

Қоршаған орта кұбылыстары мен объектілерге тұлғаның субъективті қатынасы

A Тұлғалық мағына

B тұлғалық қасиет

C тұлғалық ерекшелік

D тұлға бітістері

E тұлға қырлары

96 $$$

Объективті әлем мен ондағы адамның орнына, адамның қоршаған болмысқа, өзіне қатынасына деген көзқарастардың жүйесі

A тәжірибе

B дүниетаным

C діни наным

D көзқарас

E білім

97 $$$

Ғылым облысы, психология мен лингвистиканың арасындағы шекара (грань), адамның сөзін, оның туындауын, жұмыс жасауын зерттейді

A когнитивтік психология

B нейропсихология

C психолингвистика

D психофизиология

E патопсихология

98 $$$

Тұлғаның өзін бағалауы, өз мүмкіндіктерін, салаларын, басқа адамдардың арасьндағы орнын бағалауы

A салыстыру

B болжау


C пайымдау

D өзіндік бағалау

E бақылау

99 $$$

Адамның топтағы жағдай, оның құқықтары мен міндеттерін анықтайды

A орын

B міндет


C жауапкершілік

D кәсіп


E статус

100 $$$

Адамның белгілі бір сыртқы немесе ішкі әрекеттерге дайындығы, бейімдігі

A диспозиция

B интроспекция

C адаптация

D мотив


E әдет
@@@ 2 модуль

101 $$$

З. Фрейд қай қалада дүниеге келген? 1. Врейдбурк

 2. Вена

 3. Нью-Йорк

 4. Вашингтон

 5. Лондон

102 $$$

З. Фрейдтің «Түс көру» кітабы қашан шықты? 1. 1990 ж.

 2. 1890 ж.

 3. 1991 ж.

 4. 1995 ж.

 5. 1900 ж.

103 $$$

З. Фрейдтің өмір сүрген уақыты? 1. 1856-1940 ж.ж.

 2. 1852-1936 ж.ж.

 3. 1865-1948 ж.ж.

 4. 1856-1938 ж.ж.

 5. 1901-1996 ж.ж.

104 $$$

Психологиялық экспериментте зерттелінуші адам қалай аталады? 1. Персоногия

 2. Эксперт

 3. Персонолог

 4. Зерттеуші

 5. Клиент

105 $$$

«Коореляция» қандай мағынаны білдіреді? 1. Түзету

 2. Сынау

 3. Біріктіру

 4. Анықтау

 5. талдау

106 $$$

Эксперимент әдісінің неше түрі бар? 1. 3

 2. 2

 3. 4

 4. 6

 5. 5

107 $$$

Тестілеу мен өлшеудің сенімділік концепциясының неше түрі бар? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

108 $$$

Тест жүргізу мен нәтижесін есептеудің біркелкі процедурасы қалай аталады? 1. Норма

 2. Тестілеу

 3. Реттеу

 4. Талдау

 5. стандартизация

109 $$$

Белгілі бір топтағы зерттелінушілердің тестілерінің сәйкес келуіне негізделетін сенімділіктің түрі: 1. субъективті бағалаудың сенімділігі

 2. параллельді формасын түзету

 3. реттестілік сенімділігі

 4. параллельді формалар сенімділігі

 5. дұрыс жауабы жоқ

110 $$$

Бір тесттің нәтижесін шығарғанда бірнеше эксперттердің есептеуінің сай келу, келмеуін анықтайтын сенімділіктің түрі: 1. субъективті бағалаудың сенімділігі

 2. параллельді формасын түзету

 3. реттестілік сенімділігі

 4. параллельді формалар сенімділігі

 5. дұрыс жауабы жоқ

111 $$$

К. Леонгард бойынша қалыпты адамның мінез-құлқының айрықша белгісі қалай аталады? 1. Акселерация

 2. Акцентуация

 3. Инстинкт

 4. Импритинг

 5. Анализ

112 $$$

Неофрейдизм бағытының өкілі: 1. З. Фрейд

 2. Дж. Уотсон

 3. А. Адлер

 4. А. Маслоу

 5. И. П. павлов

113 $$$

А. Адлер еңбегін көрсетініз? 1. «Күйгелек мінез»

 2. «Түс көру»

 3. «Эго-психология»

 4. «Психика»

 5. «Психология»

114 $$$

«Әр адам өзінің туа біткен кемістігін үнемі сезінеді, бұл жайт оны басқа біреуден артық ұғынуға, кемістігінің орнын толтыруға айрықша жұмылдырады» деп қай ғалым айтқан? 1. К. Юнг

 2. З. Фрейд

 3. К. Хорни

 4. А. Адлер

 5. Э. Эриксон

115 $$$

«Эго-қабылдау, ойлау, зейін ес арқылы шынайы өмірмен өзара әрекеттесетін автономды жүйе» екенін дәлелдеген кім? 1. К. Юнг

 2. З. Фрейд

 3. К. Хорни

 4. А. Адлер

 5. Э. Эриксон

116 $$$

Э. Эриксонның жұмыстары қандай жаңа зерттеу әдісіне жол ашты? 1. Психихоәлеуметтік

 2. Бақылау

 3. Эксперимент

 4. Анкета

 5. Психотарихи

117 $$$

Психоанализді қолдана отырып, сол кездегі тарихи кезеңнің қандай екеніне байланысты жеке тұлғаның дамуын зерттейтін әдіс қалай аталады? 1. Психихоәлеуметтік

 2. Бақылау

 3. Эксперимент

 4. Анкета

 5. Психотарихи

118 $$$

Психотарихи әдісі арқылы Мартин Мотер, Ганди Б. Шоу т.б. атақты адамдардың өміріне талдау жасаған қай ғалым? 1. К. Юнг

 2. З. Фрейд

 3. Э. Эриксон

 4. А. Адлер

 5. К. Хорни

119 $$$

Жеке тұлға теориясындағы дсипозиционалдық бағыттың өкілі? 1. К. Юнг

 2. Оллпорт

 3. Э. Эриксон

 4. А. Адлер

 5. К. Хорни

120 $$$

Әлеуметтік-мәдени теория өкілі К. Хорни қашан дүниеге келген? 1. 1985 ж.

 2. 1888 ж.

 3. 1963 ж.

 4. 1875 ж.

 5. 1885 ж.

121 $$$

К. Хорни проблемаларды ирроционалды шештін қажеттіліктерді қалай атаған? 1. Невротикалық

 2. Химиялық

 3. Биологиялық

 4. Материалдық

 5. Рухани

122 $$$

К. Хорни невротикалық қажеттіліктерді нешеге бөлді? 1. 2

 2. 10

 3. 8

 4. 6

 5. 12

123 $$$

Американдық психоанализ институтының негізін қалаушы кім? 1. К. Хорни

 2. З. Фрейд

 3. Э. Эриксон

 4. А. Адлер

 5. К. Юнг

124 $$$

Р. Кеттел жеке тұлғалық көп факторлы сұрақнаманы қашан құрастырды? 1. 1947 ж.

 2. 1956 ж.

 3. 1949 ж.

 4. 1952 ж.

 5. 1964 ж.

125 $$$

Санасыздық күй теориясының авторы: 1. К. Хорни

 2. З. Фрейд

 3. Э. Эриксон

 4. А. Адлер

 5. К. Юнг

126 $$$

З. Фрейд ойлап тапқан жаңа терапиялық құрал қалай аталады? 1. Ассоциациялар

 2. Байланыстар

 3. Тәуелділік

 4. Бейім ассоциациялар

 5. Еркін ассоциациялар

127 $$$

Жеке тұлғаның мінез-құлық әрекетін белгілі бір уақыт аралығында бақылап қарауды не дейміз? 1. Бақылау

 2. Аурудың көрінісі

 3. Аурудың ерекшелігі

 4. Анамнез немесе аурудың тарихы

 5. Коореляция


128 $$$

Тестілеу мен өлшеудің қай концепциясында зерттелінушінің бағаларын салыстыру қолданылады? 1. Тестілеу

 2. Реттеу

 3. Талдау

 4. Стандартизация

 5. Тесттік норма

129 $$$

Қандай да бір оқиға не болмаса құбылмалы өзгеріс жағдайында өзара байланысты орнатуға тырысатын әдіс түрі? 1. Корреляция әдісі

 2. Коррекция әдісі

 3. Адаптация әдісі

 4. Салыстырмалы әдіс

 5. Тұжырымдау әдісі

130 $$$

Адам мінезіндегі кейбір белгілеудің күшеюі, патологияға оңай ауысатын мінез белгісі: 1. Ауысу

 2. Екпіндеу

 3. Ауытқу

 4. Еліктеу

 5. Қозғалу

131 $$$

Психологиядағы алғашқы теориялардың бәріне ортақ түсінік 1. адам жан дүниесі қоршаған орта ықпалында

 2. адам сыртқы дүниемен белсенді қатынаста

 3. адам болмысын өзіндік сана белсенділігі айқындайды

 4. сана адамаралық қатынастар жемісі

 5. қоршаған орта, іс-әрекет, сана ажыралмас байланысты

132 $$$

Лейпциптегі алғашқы эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырушы: 1. 1960, Торндайк

 2. 1910, Фрейд

 3. 1879, Вундт

 4. 1930, Кречмер

 5. 1760, Декарт

133 $$$

Әрекет қылық психологиясын ғылымға енгізген бағыт: 1. фрейдизм

 2. гуманизм

 3. когнитивизм

 4. бихевиоризм

 5. прагматизм

134 $$$

Саналық психологияның әдіснамалық негізі: 1. идеализм

 2. сенсуализм

 3. материализм

 4. метафизика

 5. Дуализм

135 $$$

Зерттеу объекті адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы: 1. кибернетика

 2. социология

 3. психология

 4. философия

 5. антропология

136 $$$

Бихевиоризм зерттеулерінің объектісі 1. сана

 2. жан

 3. әрекет-қылық

 4. интеллект

 5. психикалық тұтастық

137 $$$

Адамды тану үшін сананы емес, әрекет-қылықты зерттеу қажет деп білген психологиялық бағыт: 1. когнитивтік

 2. гуманистік

 3. гештальт психологиясы

 4. бихевиоризм

 5. генетикалық психология

138 $$$

Американ ғалымы Э.Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория 1. генетикалық

 2. тұңғиық психологиясы

 3. гештальт психология

 4. бихевиористік психология

 5. гуманистік психология

139 $$$

Элементтер психологиясына қарсы шығып, психикалық бейнені дәріптеуші психология бағыты: 1. гештальт психология

 2. ассоциативті психология

 3. фрейдизм

 4. нейропсихология

 5. генетикалық

140 $$$

«Гештальт» ұғымын алғаш рет ғылымға енгізген 1. Дж.Уотсон

 2. Эренфельд

 3. Торндайк

 4. Пиаже

 5. Маслоу

141 $$$

Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория 1. бихевиористік

 2. гештальттық

 3. гуманистік

 4. генетикалық

 5. прагматистік

142 $$$

Швейцария ғалымы Ж.Пиаже өрбіткен психологиялық теория: 1. гуманистік

 2. генетикалық

 3. бихевиористік

 4. когнитивтік

 5. фрейдизм

143 $$$

Генетикалық психологиялық зерттеулер аймағы 1. ересектер психикасы

 2. балалар психикасы

 3. жануарлар әрекет-қылығы

 4. сана мен әрекет байланысы

 5. адам интеллекті

144 $$$

Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт 1. фрейдизм

 2. когнитивизм

 3. прагматизм

 4. материализм

 5. дуализм

145 $$$

Фрейд психологиясының негізгі идеясы 1. адам қоғаммен үндес

 2. қоғам адамға жау

 3. әлеуметтік қатынас әлемді дамытады

 4. адам дамуының негізі-оқу, тәрбие

 5. адам еңбектің жемісі

146 $$$

Адам іс-әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген 1. Торндайк

 2. Уотсон

 3. Фрейд

 4. Пиаже

 5. Маслоу

147 $$$

Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт: 1. когнитивтік

 2. гуманистік

 3. фрейдизм

 4. бихевиоризм

 5. гештальттық

148 $$$

Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері 1. тума қасиеттер

 2. көңіл-күй қалыптары

 3. танымдық процестер

 4. мінез

 5. қабілет

149 $$$

Гуманистік психология өкілі 1. Фрейд

 2. Пиаже

 3. Маслоу

 4. Торндайк

 5. Брунер

150 $$$

Адам болмысының негізі оның өзін-өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта-ықыласында деп есептеген бағыт 1. когнитивтік

 2. гуманистік

 3. фрейдтік

 4. бихевиористік

 5. гештальттық

151 $$$

Тұлғалық мағына дегеніміз не?

А) адамның мінезіндегі кейбір белгілердің күшеюі

В) ауруға қатысы жоқ патологиялық мінез

С) қоршаған орта кұбылыстары мен объектілерге тұлғаның субъективті қатынасы.

D) әлеуметгік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид.

Е) адамның белгілі бір сыртқы немесе ішкі әрекеттерге дайындығы, бейімдігі

152 $$$

Адам мінезіндегі кейбір белгілердің күшеюі, патологияға оңай ауысатын мінез белгілерін қалай атаймыз?

А) психопатия

В) екпіндеу

С) мотивация

D) эмоция

Е) диспозиция

153 $$$

Когнитивті психология нені зерттейді?

А) психологиядағы жаңа зерттеу бағыттарының бірі, адамның мінез-құлқын білімдердің динамикасы мен қалыптасу процесін

В) тұлғаның өзін бағалауы, өз мүмкіндіктерін, садаларын, басқа адамдардың арасьшдағы орнын бағалауын

С) индивидтің мінез-құлқының әртүрлі ситуациялардағы орнықты, қайталанатын ерекшеліктерін

D) әртүрлі іс-әрекетте табысқа жету қажеттілігі және ол тұлғаның орнықты қыры ретінде қарастырады

Е) ұғынылмаған немесе жеткіліксіз ұғынылған қажеттілік көрсететін психикалык күйді

154 $$$

Организмнің, индивидтің, тұлғаның бір нәрсеге қатысты мұқтаждығы?

А) қызығу

В) екпіндеу

С) әуестену

D) қажеттілік

Е) ұмтылу

155 $$$

Жетістік тесттері нені зерттейді?

А) әртүрлі іс-әрекетте табысқа жету қажеттілігін

В) сыналушының нақты білім, ептілік, дағдыларының деңгейін

С) орнықты мотивтердің жиынтығын

D) объектінің тұтастығын және өзіне ұқсайтындығын қамтамасыз ететін объектілердің компонентеріні

Е) адамның топтағы жағдай, оның құқықтары мен міндеттерін

156 $$$

Проблемді ситуацияда меншікті позицияны бекіту және табудың саналы актісі, бұл?

А) Тұлғалық мағына

В) Дүние таным

С) Тұлғаның өзіндік анықталуы

D) Табысқа жету мотиві

Е) Мотивация

157 $$$

Болмысты өзгертетін және танымның қайнар көзі болатын индивид немесе топ, бұл?

А) статус

В) индивид

С) объект

D) тұлға


Е) субъект

158 $$$

Адамның өзіндік бақылау жолымен психикалық құбылысты тану әдісі, яғни адамның өзі санасында әртүрлі тапсырмаларды шешуде не өтіп жатыр соған назарын салып зерттеу, бұл?

А) индивидуалдылық

В) диспозиция

С) тұлғаның бағытталуы

D) интроспекция

Е) мотивация

159 $$$

Психологиялық қорғаныс дегеніміз не?

А) индивидтің мінез-құлқының әртүрлі ситуациялардағы орнықты, қайталанатын ерекшеліктері

В) адамның белгілі бір сыртқы немесе ішкі әрекеттерге дайындығы, бейімдігі

С) конфликтіні ұғынуға байланысты туындаған мазасыздану сезімін минимумға дейін апаратын немесе жоюға бағытталған тұлғаның тұрақтануының ерекше регулятивті жүйесі.

D) объективті әлем мен ондағы адамның орнына, адамның қоршаған болмысқа, өзіне қатынасына деген көзқарастардың жүйесі

Е) қоршаған орта кұбылыстары мен объектілерге тұлғаның субъективті қатынасы.

160 $$$

Ниет дегеніміз не?

А) белгіленген прогаммаға сәйкес әрекетті аяқтауға саналы ұмтылу

В) біріншілей ояну, қажеттілікті сезімдік бастан кешіру

С) адамның топтағы жағдай, оның құқықтары мен міндеттері

D) ұғынылмаған немесе жеткіліксіз ұғынылған қажеттілік көрсететін психикалык күй

Е) әлеуметтік рұқсат етілген көрсеткіштер аркылы әрекет себебін субъектінің рационалды түсіндіруі

161 $$$

В.Н. Мясищевтің айтуынша психологиялык қатынастың құрамына неше компонент кіреді?

А) 2

В) 3


С) 4

D) 5


Е) 6

162 $$$

Э.Эриксон адам өз өмірінде басынан неше психологиялық дағдарысты өткізеді деп көрсетті?

А) 6

В) 8


С) 7

D) 5


Е) 9

163 $$$

Австриялық дәрігер, психиатр, психолог, философ, бейсаналық теориясын жасаушы?

А) Э.Эриксон

В) А.В.Петровский

С) А.Н.Леонтьев

D) З.Фрейд

Е) В.Н.Мясищев

164 $$$

Г. Олпорттың функционалды автономиясы неше талаптардын тұрады?

А) 2

В) 3


С) 5

D) 4


Е) 6

165 $$$

«Әрбір жеке тұлға теориясы мотивация табиғаты анализіне негізделеді» деген ғалым?

А) З. Фрейд

В) К. Хорни

С) Г. Олпорт

D) Р. Коулз

Е) А. Адлер

166 $$$

Индивидуалдылық жүйені жасаушы, психоаналитикалық бағыт өкілі, психолог, психиатр, неофрейдизм өкілінің ғалымы?

А) Г. Олпорт

В) А. Адлер

С) Р. Коулз

D) К. Хорни

Е) З. Фрейд

167 $$$

Балалық шаққа 2 қажеттілік тән деген (қанағаттану мен қорғаныс) қай ғалым?

А) Г. Олпорт

В) А. Адлер

С) Р. Коулз

D) К. Хорни

Е) З. Фрейд

168 $$$

Психология ғылымындағы негізгі зерттеу әдісі?

А) лонгттюдті

В) эксперимент

С) рефлексия

D) анкета

Е) сауалнама

169 $$$

Табиғи экспериментті психология ғылымына енгізген кім?

А) А.Ф. Лазурский

В) К. Леонгард

С) А.Адлер

D) З. Фрейд

Е) Р. Кеттелл

170 $$$

Адам табиғатына байланысты Эриксон теорияларының негізгі қағидалары нешеге бөлінеді?

А) 8

В) 7


С) 6

D) 5


Е) 4

171 $$$

Эриксон териясы бойынша ойлау процесі эгоның жұмыс істеуінің басты аспектісі болып табылады. Бұл қай қағидада айтылған?

А) Бостандық – детерминизм

В) Холизим – элементализм

С) Субъективтілік- объективтілік

D) Рационалдылық - иррационалдылық

Е) Өзгреушілік- өзгермеушілік

172 $$$

Эрискон туралы өмірбаяндық еңбек жазған кім?

А) К.Хорни

В) Р.Коулз

С) К.Леонгард

D) Р.Кеттелл

Е) А.АДлер

173 $$$

Акцентуация терминін ең алғаш ғылымға енгізген кім?

А) К.Хорни

В) Р.Коулз

С) К.Леонгард

D) Р.Кеттелл

Е) А.АДлер

174 $$$

Денсибилизацияның неше түрі бар?

А) 2

В) 3


С) 4

D) 5


Е) 6

175 $$$

Леонгард бойынша, еңбек жасағысы келмейді, мейрамға, қыдыруға әуес, ерік күші әлсіз, егерде парыз деп санасада еркі оған жетпейді, байланысқа үстірт түседі, романтикалық ғашықтық жоқ, болашағына қам жемейді, жоспар құрмайды, бүгінмен ғана өмір сүретін қандай мінездің типіне жатады?

А) конформды

В) шизоидты

С) орнықсыз

D) истероидты

Е) астенико невротикалық

176 $$$

Истероидты типке тән қасиет(Леонгард бойынша)?

А) еңбек жасағысы келмейді, мейрамға, қыдыруға әуес, ерік күші әлсіз, егерде парыз деп санасада еркі оған жетпейді, байланысқа үстірт түседі, романтикалық ғашықтық жоқ, болашағына қам жемейді, жоспар құрмайды

В) тез шаршайды, ашуланшақ, ақыл ой жұмысында тез шаршайды, болар болмас нәрсеге аффективті

С) өте эгоист, өзіне елдің бәрі көңіл бөлсе дегенге қатты алаңдайды, бәрі маған таңқалса, қызықса деп ойлайды, жалғандығы және фантазиясы өзіне назар аударту үшін жасайды, театралды бастан кешіру, өзін көрсете береді

D) өзінің әлсіздігіне жоғары сезімталдық, өзінен көп кемшілік көреді, физикалық меніне көңілі толмайды

Е) көңіл күйі ылғида жоғары, лидерлікке жету ылғида белсенділік көрсетеді, жаңаға тез назар салады, бірақ қызығулары тұрақсыз, таңдаусыз әркіммен таныса береді, таныс емес ортаға тез бейімделеді

177 $$$

К. Левин қай бағыт өкілі?

А) классикалық психоанализ

В) гуманисттік бағытта

С) психоаналитикалық бағытта

D) жаңа психотерапевтік теория

Е) когнитивті бағытта

178 $$$

Қай ғалым тұлғаның уникалдылығы теориясын жарыққа шығарды?

А) К. Леонград

В) Г. Оллпорт

С) З. Фрейд

D) Н.Миллер

Е) Э. Шелдон

179 $$$

16 факторлық теория қай ғалымға тән?

А) Р.Кеттелл

В) К. Леонгард

С) Э. Шелдон

D) Н.Миллер

Е) Г. Оллпорт

180 $$$

Өріс теориясы қай ғалымға тән?

А) К. Леонград

В) Г. Оллпорт

С) З. Фрейд

D) К. Левин

Е) Г. Оллпорт

181 $$$

Жетістік тесттері нені зерттейді?

А) әртүрлі іс-әрекетте табысқа жету қажеттілігін

В) сыналушының нақты білім, ептілік, дағдыларының деңгейін

С) орнықты мотивтердің жиынтығын

D) объектінің тұтастығын және өзіне ұқсайтындығын қамтамасыз ететін объектілердің компонентеріні

Е) адамның топтағы жағдай, оның құқықтары мен міндеттерін

182 $$$

Адамның өзіндік бақылау жолымен психикалық құбылысты тану әдісі, яғни адамның өзі санасында әртүрлі тапсырмаларды шешуде не өтіп жатыр соған назарын салып зерттеу, бұл?

А) индивидуалдылық

В) диспозиция

С) тұлғаның бағытталуы

D) интроспекция

Е) мотивация

183 $$$

Когнитивті психология нені зерттейді?

А) психологиядағы жаңа зерттеу бағыттарының бірі, адамның мінез-құлқын білімдердің динамикасы мен қалыптасу процесін

В) тұлғаның өзін бағалауы, өз мүмкіндіктерін, садаларын, басқа адамдардың арасьшдағы орнын бағалауын

С) индивидтің мінез-құлқының әртүрлі ситуациялардағы орнықты, қайталанатын ерекшеліктерін

D) әртүрлі іс-әрекетте табысқа жету қажеттілігі және ол тұлғаның орнықты қыры ретінде қарастырады

Е) ұғынылмаған немесе жеткіліксіз ұғынылған қажеттілік көрсететін психикалык күйді

184 $$$

Ниет дегеніміз не?

А) белгіленген прогаммаға сәйкес әрекетті аяқтауға саналы ұмтылу

В) біріншілей ояну, қажеттілікті сезімдік бастан кешіру

С) адамның топтағы жағдай, оның құқықтары мен міндеттері

D) ұғынылмаған немесе жеткіліксіз ұғынылған қажеттілік көрсететін психикалык күй

Е) әлеуметтік рұқсат етілген көрсеткіштер аркылы әрекет себебін субъектінің рационалды түсіндіруі

185 $$$

Оперантты бекітілу теориясы қай ғалымға тән?

А) Г. Оллпорт

В) Э. Шелдон

С) Р.Кеттелл

D) Н. Миллер

Е) Б. Скиннер

186 $$$

Тұлға теорияларын бірнеше класстерге бөлу бойынша, бірінші класска қай ғалымдар жатады?

А) Фрейд, Адлер, Юнг

В) Адлер, Фромм, Хорни, Меррей, Салливан

С) Ангьял, Гольдштейн, Роджерс

D) Адлер, Фрейд, Меррей, Салливан

Е) Оллпорт, Кэттелл, Адлер, Фрейд, Юнг, Шелдон

187 $$$

Адам мінезіндегі кейбір белгілердің күшеюі, патологияға оңай ауысатын мінез белгілерін қалай атаймыз?

А) психопатия

В) екпіндеу

С) мотивация

D) эмоция

Е) диспозиция

188 $$$

Эрискон туралы өмірбаяндық еңбек жазған кім?

А) К.Хорни

В) Р.Коулз

С) К.Леонгард

D) Р.Кеттелл

Е) А.АДлер

189 $$$

Адамның өзіндік бақылау жолымен психикалық құбылысты тану әдісі, яғни адамның өзі санасында әртүрлі тапсырмаларды шешуде не өтіп жатыр соған назарын салып зерттеу, бұл?

А) индивидуалдылық

В) диспозиция

С) тұлғаның бағытталуы

D) интроспекция

Е) мотивация

190 $$$

В.Н.Мясищевтің айтуынша психологиялық қатынастың құрамына неше компонент кіреді?

А) 2

В) 3


С) 4

D) 5


Е) 6

191 $$$

1921 жылы «Сия дағы тестін» шығарған автор кім?

А)Г.Роршах

В)К.Э.Фабри

С)И.П.Павлов

D)А.Н.Леонтьев

Е) З.Фрейд

192 $$$

Санадан тыс құбылысты психологияға тұнғыш енгізген психолог?

А)Г.Роршах

В)К.Э.Фабри

С)И.П.Павлов

D)А.Н.Леонтьев

Е)З.Фрейд

193 $$$

Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болады деген түсінікті ғылымда... деп атайды.

А)детерминистік

B)интроспекция

C)экстроспекция

D)тәуелділік

E)санасыздық

194 $$$

Жеке адамның әртүрлі психикалық процестері мен психикалық қасиеттері онтогенезін зерттейтін сала?

А)заң психологиясы

В)әскери психология

С)медициналық психология

D)жалпы психология

Е)жас кезеңдерінің психологиясы

195 $$$

Сананың түрлерін ата

А)мидың қызметі

В)қоғамдық, жеке адам

С)еңбек дыбыстық

D)материалдық

Е)интеллектік

196 $$$

Санасыз ұмтылу дегеніміз не?

А)түйсіну

В)икемділік

С)дағды

D)инстингЕ)интеллект

197 $$$

Психиканың ең басты қызметі

А)тітіркену

В)сезгіштік

С)өсімдіктер

D)неорганикалық

Е)бейнелеу формасы

198 $$$

Психология тарихында ассоцияцияны жалпы категориялық ұғым деңгейіне көтерген және дәріптеген адам

А)Г.Эббингауз

В)Ч.Дарвин

С)Гартли

D) Г.Мюллер

Е)М.Сеченов

199 $$$

Ассоцияцияны эмоция арқылы түсіндірген ғалым

А)М.Сеченов

В)Г.Спенсер

С)Ч.Дарвин

D) Г.Эббингауз

Е)Г.Гельмгольц

200 $$$

Ассоцияцияны физиологиялық негізін бас миы рефлексін қызметінен ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалым

А)П.Павлов

В)М.Сеченов

С)Д.Милль

D)Гартли


Е)Ньютон
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет