Төрағасы Сот әкімшілігі жөніндегі Қ. Мәми комитеттің төрағасы 14. 03. 2006 ж. З. МақашевДата25.04.2016
өлшемі257.92 Kb.
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының Жоғарғы Соты жанындағы

Төрағасы Сот әкімшілігі жөніндегі

__________________ Қ.Мәми комитеттің төрағасы

14.03.2006 ж. __________________ З.Мақашев

«КЕЛІСІЛДІ» 16.03.2006 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Облыстық және оларға теңестірілген соттар бойыншақызметтік үй-жайлардың тиісті нормативі

алқабилердің қатысуымен


р/с

Атауы

Өлшем бірлігі

Нормативі

1

2

3

4

1

Сот төрағасының кабинеті

ш. м.

54

2

Сот төрағасының қабылдау бөлмесі

ш. м.

30

3

Алқа төрағасының кабинеті

ш. м.

36

4

Алқа төрағасының қабылдау бөлмесі

ш. м.

16

5

Судьяның кабинеті

ш. м.

16

6

Жалпы кеңсенің кабинеті (талап арыздарды қабылдау)

ш. м.

10

7

Қылмыстық істер жөніндегі кеңсенің кабинеті

ш. м.

12

8

Азаматтық істер жөніндегі кеңсенің кабинеті

ш. м.

12

9

Қадағалау алқасы кеңсесінің кабинеті

ш. м.

12

10

Сот кеңсесі басшысының кабинеті

ш. м.

10

11

Сот отырысы хатшысының кабинеті

ш. м.

9

12

Кеңсе қызметкерінің кабинеті

ш. м.

9

13

Конференцзал

ш. м.

100

14

Алқабиге кандидаттарды жинақтау залы

ш. м.
15

Алқабилері сот отырысының залы

ш. м.

150

16

Алқабилердің кеңесу бөлмесі

ш. м.

80

17

Алқабилердің демалыс бөлмесі

ш. м.

150

18

Қалмыстық істерді қарайтын сот отырысының (үлкен) залы

ш. м.

80

19

Азаматтық істерді қарайтын сот отырысының (кіші) залы

ш. м.

50

20

Қылмыстық істер жөніндегі алқаның сот отырысының залы (үлкен зал)

ш. м.

80

21

Азаматтық істер жөніндегі алқаның сот отырысының залы (үлкен зал)

ш. м.

80

22

Қадағалау алқасы сот отырысының залы (үлкен зал)

ш. м.

80

23

Судьялардың психологиялық сергу бөлмесі

ш. м.

24

24

Куәлар бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

20

25

Жәбірленушінің бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

10

26

Судьяның кеңесу бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

12

27

Прокурор кабинеті

ш. м.

8

28

Адвокат кабинеті

ш. м.

8

29

Приставтар кабинеті

ш. м.

10

30

Кодификация және кітапхана кабинеті

ш. м.

12

31

Оқу залы

ш. м.

24

32

Сот істерін сақтау жөніндегі мұрағаттың үй-жайы

ш. м.

44

33

Архивариустың кабинет

ш. м.

10

34

Заттай айғақтарды сақтау үй-жайы

ш. м.

20

35

Қызмет көрсететін адамдар кабинеті

ш. м.

9

36

Жабдықтар қоймасы

ш. м.

24

37

Киімілгіш залы

ш. м.

30

38

Көшіру-көбейту бөлмесі

ш. м.

18

39

Байланыс, АТС бөлмесі

ш. м.

20

40

Сервер бөлмесі

ш. м.

8

41

Компьютерлік қамтамасыз ету операторының бөлмесі

ш. м.

10

42

Машинкамен басу бюросының үй-жайы

ш. м.

12

43

Өрт сөндіру бекеті және белгі беру

ш. м.

20

44

Айдауыл үй-жайы (сотталған адамдар үшін камера)

ш. м.

50

45

Айдауылдар үй-жайы

ш. м.

10

46

Жүргізушінің үй-жайы

ш. м.

10

47

Жабдықтар мен жиһаз үй-жайы

ш. м.

8

48

Шаруашылық меңгерушісінің бөлмесі

ш. м.

10

49

Жабдықтар мен құрал-саймандар қоймасы (қойма үй-жайы)

ш. м.

12

50

Кеңсе жабдықтарының қоймасы

ш. м.

12

51

Буфет

ш. м.

36
Жиынтығы

ш. м.

1577

52

Қосалқы үй-жай (дәліз, әжетхана) алаңның 25 %

ш. м.

394,2
Барлығы

ш. м.

1971,2


Ескерту: Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстарындағы және Алматы мен Астана қалаларындағы облыстық және оларға теңестірілген соттардың ғимараттарында алқабилердің қатысуымен сот отырысының залдарын 3 бірлік мөлшерінде, қалған облыстарда 2 бірлік мөлшерінде қарастыру қажет.
Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының Жоғарғы Соты жанындағы

Төрағасы Сот әкімшілігі жөніндегі

__________________ Қ.Мәми комитеттің төрағасы

14.03.2006 ж. __________________ З.Мақашев

«КЕЛІСІЛДІ» 16.03.2006 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Аудандық және оларға теңестірілген соттар бойыншақызметтік үй-жайлардың тиесті нормативі

(он құрамдықтан жиырма және одан жоғары құрамдық соттарға дейін)


р/с

Атауы

Өлшем бірлігі

Нормативі

1

2

3

4

1

Сот төрағасының кабинеті

ш. м.

36

2

Қабылдау бөлмесі

ш. м.

18

3

Судьяның кабинеті

ш. м.

12

4

Сот отырысы хатшысының кабинеті

ш. м.

9

5

Кеңсе қызметкері үшін кабинет

ш. м.

9

6

Жалпы кеңсенің кабинеті (талап арыздарды қабылдау)

ш. м.

10

7

Кеңсе меңгерушісінің кабинеті

ш. м.

10

8

Қалмыстық істерді қарайтын сот отырысының (үлкен) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

80

9

Азаматтық істерді қарайтын сот отырысының (кіші) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

50

10

Судьялардың психологиялық сергу залы

ш. м.

12

11

Куәлар бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

12

Жәбірленушінің бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

13

Прокурор кабинеті

ш. м.

9

14

Адвокат кабинеті

ш. м.

9

15

Кеңесу бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

12

16

Сот орындаушысының кабинеті

ш. м.

9

17

Приставтар кабинеті

ш. м.

9

18

Кодификация және кітапхана кабинеті

ш. м.

12

19

Оқу залы

ш. м.

18

20

Сот істерін сақтау жөніндегі мұрағаттың үй-жайы

ш. м.

44

21

Архивариус кабинеті

ш. м.

10

22

Заттай айғақтарды сақтау үй-жайы

ш. м.

15

23

Қызмет көрсететін адамдар кабинеті

ш. м.

8

24

Киімілгіш залы

ш. м.

18

25

Көшіру-көбейту қызметі

ш. м.

9

26

Байланыс, АТС бөлмесі

ш. м.

18

27

Компьютерлік қамтамасыз ету операторының бөлмесі

ш. м.

8

28

Айдауыл үй-жайы (сотталған адамдар үшін камералар)

ш. м.

30

29

Айдауылдар үй-жайы

ш. м.

10

30

Өрт сөндіру бекеті және белгі беру

ш. м.

10

31

Жүргізушінің үй-жайы

ш. м.

8

32

Жабдықтар мен жиһаз үй-жайы

ш. м.

8

33

Шаруашылық меңгерушісінің бөлмесі

ш. м.

10

34

Жинау құрал-саймандарының қоймасы (3 ш. м. * 2 дана)

ш. м.

6

35

Жабдықтар мен құрал-саймандар қоймасы (қойма үй-жайы)

ш. м.

12

36

Кеңсе жабдықтарының қоймасы

ш. м.

12

37

Буфет

ш. м.

30
Жиынтығы__ш._м.__608'>Жиынтығы

ш. м.

608

38

Қосалқы үй-жай (дәліз, әжетхана) алаңның 25 %

ш. м.

152,0
Барлығы

ш. м.

760,0


Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының Жоғарғы Соты жанындағы

Төрағасы Сот әкімшілігі жөніндегі

__________________ Қ.Мәми комитеттің төрағасы

14.03.2006 ж. __________________ З.Мақашев

«КЕЛІСІЛДІ» 16.03.2006 ж.

«БЕКІТЕМІН»
Аудандық және оларға теңестірілген соттар бойынша

қызметтік үй-жайлардың тиесті нормативі(төрт құрамдықтан он құрамдық соттарға дейін)


р/с

Атауы

Өлшем бірлігі

Нормативі

1

2

3

4

1

Сот төрағасының кабинеті

ш. м.

36

2

Қабылдау бөлмесі

ш. м.

12

3

Судья кабинеті

ш. м.

12

4

Сот отырысы хатшысының кабинеті

ш. м.

9

5

Кеңсе меңгерушісінің кабинеті

ш. м.

9

6

Жалпы кеңсенің кабинеті (талап арыздарды қабылдау)

ш. м.

10

7

Қалмыстық істерді қарайтын сот отырысының (үлкен) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

60

8

Азаматтық істерді қарайтын сот отырысының (кіші) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

36

9

Судьялардың психологиялық сергу залы

ш. м.

8

10

Куәлар бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

11

Жәбірленушінің бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

12

Прокурор кабинеті

ш. м.

9

13

Адвокат кабинеті

ш. м.

9

14

Кеңесу бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

12

15

Сот орындаушысының кабинеті

ш. м.

9

16

Приставтар кабинеті

ш. м.

9

17

Кодификация және кітапхана кабинеті

ш. м.

18

18

Сот істерін сақтау мұрағатының үй-жайы

ш. м.

30

19

Архивариустің кабинеті

ш. м.

6

20

Заттай айғақтарды сақтау үй-жайы

ш. м.

12

21

Қызмет көрсететін адамдар кабинеті

ш. м.

8

22

Киімілгіш

ш. м.

9

23

Көшіру-көбейту қызметі

ш. м.

9

24

Байланыс бөлмесі

ш. м.

9

25

Компьютерлік қамтамасыз ету операторының бөлмесі

ш. м.

8

26

Айдауыл үй-жайы (сотталған адамдар үшін камералар)

ш. м.

24

27

Айдауылдар үй-жайы

ш. м.

10

28

Өрт сөндіру бекеті және белгі беру

ш. м.

8

29

Жүргізушінің үшін үй-жайы

ш. м.

8

30

Жабдықтар мен жиһаз үй-жайы

ш. м.

8

31

Жинау құрал-саймандарының қоймасы (3 ш. м. * 2 дана)

ш. м.

6

32

Жабдықтар мен құрал-саймандар қоймасы (қойма үй-жайы)

ш. м.

12

33

Кеңсе жабдықтарының қоймасы

ш. м.

12
Жиынтығы

ш. м.

455

34

Қосалқы үй-жай (дәліз, әжетхана) алаңның 25 %

ш. м.

113,8
Барлығы

ш. м.

568,8


Қазақстан Республикасы Қазақстан Республикасы

Жоғарғы Сотының Жоғарғы Соты жанындағы

Төрағасы Сот әкімшілігі жөніндегі

__________________ Қ.Мәми комитеттің төрағасы

14.03.2006 ж. __________________ З.Мақашев

«КЕЛІСІЛДІ» 16.03.2006 ж.

«БЕКІТЕМІН»

Аудандық және оларға теңестірілген соттар бойыншақызметтік үй-жайлардың тиесті нормативі

(бір құрамдықтан төрт құрамдық соттарға дейін)


р/с

Атауы

Өлшем бірлігі

Нормативі

1

2

3

4

1

Сот төрағасының кабинеті

ш. м.

36

2

Қабылдау бөлмесі

ш. м.

12

3

Судья кабинеті

ш. м.

12

4

Сот отырысы хатшысының кабинеті

ш. м.

9

5

Кеңсе меңгерушісінің кабинеті

ш. м.

9

6

Жалпы кеңсенің кабинеті (талап арыздарды қабылдау)

ш. м.

9

7

Қалмыстық істерді қарайтын сот отырысының (үлкен) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

50

8

Азаматтық істерді қарайтын сот отырысының (кіші) залы (2 судьяға 1 зал)

ш. м.

36

9

Судьялардың психологиялық сергу залы

ш. м.

8

10

Куәлар бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

11

Жәбірленушінің бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

9

12

Прокурор кабинеті

ш. м.

9

13

Адвокат кабинеті

ш. м.

9

14

Кеңесу бөлмесі (әрбір сот отырысы залының жанында)

ш. м.

12

15

Сот орындаушысының кабинеті

ш. м.

9

16

Приставтар кабинеті

ш. м.

9

17

Кодификация және кітапхана кабинеті

ш. м.

12

18

Сот істерін сақтау жөніндегі мұрағаттың үй-жайы

ш. м.

24

19

Заттай айғақтарды сақтау үй-жайы

ш. м.

6

20

Қызмет көрсететін адамдар үй-жайы

ш. м.

8

21

Киімілгіш

ш. м.

9

22

Көшіру-көбейту қызметі

ш. м.

9

23

Байланыс бөлмесі

ш. м.

9

24

Айдауыл үй-жайы (сотталған адамдар үшін камералар)

ш. м.

18

25

Айдауылдар үй-жайы

ш. м.

8

26

Өрт сөндіру бекеті және белгі беру

ш. м.

6

27

Жүргізушінің үй-жайы

ш. м.

6

28

Жабдықтар мен жиһаз үй-жайы

ш. м.

8

29

Жинау құрал-саймандарының қоймасы (3 ш. м. * 2 дана)

ш. м.

6

30

Жабдықтар мен құрал-саймандар қоймасы (қойма үй-жайы)

ш. м.

8

31

Кеңсе жабдықтарының қоймасы

ш. м.

6
Жиынтығы

ш. м.

390

32

Қосалқы үй-жай (дәліз, әжетхана) алаңның 25 %

ш. м.

97,5
Барлығы

ш. м.

487,5

Каталог: site -> supcourt.nsf -> 36b782079737d452c6256d89002456d9
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Материалдық құқық нормаларын қолдануда қате жіберілгендіктен жаңа шешім шығарылды ( үзінді)
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Құрметтi «Заңгер» журналы! Менiң қолыма кездейсоқ «Қазақстан юстициясына – 80 жыл»
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Мүліктік емес өзіндік құқықтарды және іскерлік беделді қорғау туралы азаматтық істер бойынша сот практикасына шолу
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан Республикасының заңдары Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пактіні ратификациялау туралы
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Автокөлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттарынан туындайтын даулар бойынша сот тәжірибесіне шолу
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Мен мәдениетiне де үлкен залал келтiредi
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Конституции рк – 10 лет
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Ювенальная юстиция
36b782079737d452c6256d89002456d9 -> Қазақстан республикасының 3АҢЫ Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнін мерекелеуге байланысты рақымшылық жасау туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет