Түркітану кафедрасының профессоры байланыс мәліметтеріДата28.04.2016
өлшемі58.89 Kb.


Салғараұлы Қойшығара

ф.ғ.к., түркітану кафедрасының профессорыбайланыс мәліметтері:

эл.почта: k.salgara@mail.ru

Ғылыми дәрежесі, ғылыми мектебі:

ф.ғ.к., профессор1959 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірді;

1993 жылы «Абайдың тарихи танымы және оның әдеби кезеңдері» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғады.


Ғылыми қызығушылығы:

түрік тарихы, ғұн тарихы, ежелгі түркі тарихына қатысты қытай деректері


Ғылыми жобалары:

Орындаушы ретінде қатысқан жобалары:

2005-2008 жж. – «Ежелгі түркі руна ескерткіштері»


Оқитын курстары:

Түркітануды зерттеудің әдіс-тәсілдері, Түркі тарихына кіріспе, Алтайтануға кіріспе, Түркі халықтарының қалыптасуындағы этносаяси факторлар.Ғылыми мақалалары (таңдаулы):


 • Қазақтың қилы тарихы. - Алматы : Жалын, 1992. - 303 б.

 • Хандар кестесі [Мәтін] / Қ. Салғараұлы. - Алматы : Жалын , 1992. - 48 б.

 • Алтын тамыр. – Астана: Күлтегін, 1998. – 321 б.

 • Сиуңну. – Астана: Күлтегін, 2004. – 328 б.

 • Дунху. – Астана: Күлтегін, 2005 ж. – 226 б.

 • Түрік әлемі. - Астана : [б. и.], 2005. - 474 б.

 • Түріктер. – Астана: Күлтегін, 2007. – 307 б.

 • Ұлы қағанат. – Астана: Фолиант, 2008. – 552 б.

 • Ежелгі түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Моңғол және Мұңғұл. – Астана: Фолиант, 2013. – 416 б.

 • Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант. 2014. – 425 б.

 • Ұлы Дала. – Астана: Фолиант, 2013. - 520 б.
Іс тәжірбиесі:

2013 жылдан бастап түркітану кафедрасының профессоры;

2001-2013 жж. – Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің деректану және отандық тарих тарихнамасы зертханасының жетекшісі;

1999-2001 жж. – ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрінің кеңесшісі;

1997-1999 жж. – Қытай Халық Республикасындағы Қазақстан Республикасы Елшілігінің мәдениет жөніндегі кеңесшісі (Пекин қаласы).

Алған медальдары, сыйлықтары:

- ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1996 ж);

- Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері (2003 ж); «Күлтегін» сыйлығын иегері ;«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001 ж)

«Парасат» орденінің иегері (2013 ж).кандидат филологических наук, профессор


Салгараулы Койшыгара

кандидат филологических наук, профессор кафедры тюркологии

Контактные данные:

Эл.почта:

k.salgara@mail.ru


Ученая степень, научная школа:

1993 г. - защита кандидатской диссертации на тему: «Историческое познание Абая и его литературные источники»

1964 году окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности журналистика.

Научные интересы: история древних тюрков, история саков, скифов, гуннов, китайские источники по истории древних тюрков


Научные гранты:

«Древнетюркские рунические памятника» (2005 -2008гг.)


Читаемые курсы:

Источниковедение и историография отечественной истории. История древних тюрков. Введение в алтаистику. Этнополитические факторы в формировании тюркских народов. Приемы и методы исследования тюркологии.


Публикации (избранные):


 • Қазақтың қилы тарихы. - Алматы : Жалын, 1992. - 303 б.

 • Хандар кестесі [Мәтін] / Қ. Салғараұлы. - Алматы : Жалын , 1992. - 48 б.

 • Алтын тамыр. – Астана: Күлтегін, 1998. – 321 б.

 • Сиуңну. – Астана: Күлтегін, 2004. – 328 б.

 • Дунху. – Астана: Күлтегін, 2005 ж. – 226 б.

 • Түрік әлемі. - Астана : [б. и.], 2005. - 474 б.

 • Түріктер. – Астана: Күлтегін, 2007. – 307 б.

 • Ұлы қағанат. – Астана: Фолиант, 2008. – 552 б.

 • Ежелгі түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Моңғол және Мұңғұл. – Астана: Фолиант, 2013. – 416 б.

 • Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант. 2014. – 425 б.

 • Ұлы Дала. – Астана: Фолиант, 2013. - 520 б.
Профессиональный опыт:

с 2013г.- профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н.Гумилева;

2001 – 2013гг.- руководитель лаборатории «Источниковедение и историография отечественной истории» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева;

1999 – 2001гг.- советник министра культуры, информации и общественного согласия РК;

1997-1999гг. – советник по делам культуры в посольстве РК в КНР.

Награды:

- Лауреат государственной премии (1996);

- юбиленая медаль к 10-летию независимости РК (2001г.)- заслуженный деятель Республики Казахстан (2003);

-премия им. Кюльтегна

- орден «Парасат»(2013г.);


Candidate of Philology, professor


SALGARAULY

Koishygara

Candidate of Philology, Professor.

Contact information:

e-mail: k.salgara@mail.ru


Academic degree, Scientific School:

1993- candidate thesis defense, the M. Auezov Institute of Literature and Arts, the Academy of Sciences of Kazakhstan.

1964 - graduated from the S.M.Kirov Kazakh State University in Journalism.


Scientific interests:

The history of Old Turks. History of Scythians, Huns and Chinese source of the history of old Turks


Research Grants:

«Old Turkic Runic Inscriptions» (2005 -2008 yrs.)


Delivered courses:

A source study and historiography of the country's history. The history of old Turks.An Introduction to Altaic studies. Ethno - political factors in the formation of Turkic people. Methodology of Turkic studies.


Publications (selected):


 • Қазақтың қилы тарихы. - Алматы : Жалын, 1992. - 303 б.

 • Хандар кестесі [Мәтін] / Қ. Салғараұлы. - Алматы : Жалын , 1992. - 48 б.

 • Алтын тамыр. – Астана: Күлтегін, 1998. – 321 б.

 • Сиуңну. – Астана: Күлтегін, 2004. – 328 б.

 • Дунху. – Астана: Күлтегін, 2005 ж. – 226 б.

 • Түрік әлемі. - Астана : [б. и.], 2005. - 474 б.

 • Түріктер. – Астана: Күлтегін, 2007. – 307 б.

 • Ұлы қағанат. – Астана: Фолиант, 2008. – 552 б.

 • Ежелгі түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант, 2012. - 376 б.

 • Моңғол және Мұңғұл. – Астана: Фолиант, 2013. – 416 б.

 • Үш Шығыс, Түріктер, Ортағасырлық түріктер. – Астана: Фолиант. 2014. – 425 б.

 • Ұлы Дала. – Астана: Фолиант, 2013. - 520 б.
Professional experience:

2013 - currently, professor of the Turkology Department;

2001 - 2013 - Head of the research center of origin and historiography of national history, L.N. Gumilyov Eurasian University, ENU;

1999 - 2001 - Counsellor to the Minister, Ministry of Culture, Information and Public Accord of the Republic of Kazakhstan;

Of 1997-1999. - Counsellor of Cultural Affairs at the Embassy of the Republic of Kazakhstan to China;

Awards:

- Prize Holder of State Prize of the Republic of Kazakhstan (1996);

- The Medal For the 10th Anniversary of Independence of Kazakhstan (2001);

- Honored Worker of the RK (2003);

- Kultegin Prize;

- The Order of «Parasat»(2013).


Каталог: img
img -> Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының Ғылыми кеңесінде
img -> Разработка научно-технологических основ производства катализаторов дегидрирования для синтеза изопрена
img -> О профессиональных объединениях аудиторов и аудиторских организаций
img -> Арал аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне қарасты мекемелердің аудан әкімінің ресми веб порталына енгізілетін материалдар тізімі
img -> Абандон Право страхователя заявить об отказе от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика
img -> Народный Банк Грузии
img -> Кто делал революции 1917 года


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет