Универзитета у београдуДата01.05.2016
өлшемі57.66 Kb.
ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Одлуком од 24. септембра 2015. године, донетом на XXI редовној седници Изборног већа Филозофског факултета у Београду, изабрани смо у Комисију за припрему извештаја о кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област археологија, са 50% радног времена на Одељењу за археологију, на одређено време од 5 година.

На конкурс објављен 23. септембра 2015. године у Огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“ пријавио се један кандидат, др Милена Гошић Арама. На основу увида у конкурсну документацију која нам је достављена подносимо следећи:

И З В Е Ш Т А Ј

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Биографски подаци

Др Милена Гошић Арама рођена је 30. јануара 1984. године у Београду. На Одељењу за археологију Филозофског факултета у Београду дипломирала је 2007. године са темом „Производња и употреба металних предмета у друштвеном контексту Бершеба традиције халколита јужног Леванта“ (ментор: доц. др Бранислав Анђелковић), а на истом факултету је 2008. године завршила мастер академске студије, одбранивши тезу под насловом „Халколит јужног Леванта: металургија као чинилац друштвене комплексности“ (ментор: доц. др Бранислав Анђелковић). Након завршених мастер студија, одлази у Израел, где 2014. докторира на Бен-Гурион универзитету у Негеву, као стипендиста Факултета за друштвене и хуманистичке науке. Тема докторске дисертације, написане на енглеском језику, гласи „Металургија, магија и друштвени идентитети Гасулске културе јужног Леванта, 4500-4000. г.п.н.е.“ (Metallurgy, Magic and Social Identities in the Ghassulian culture of the Southern Levant) (ментор: проф. др Ицхак Гилеад). Докторска диплома нострификована је исте године од стране ректората Универзита у Београду.

Током студија, др Милена Гошић Арама учествовала је на бројним теренским истраживањима, како у Србији, тако и у Израелу. Овом приликом издвајамо учешће на пројекту Беит Ешел, као и заштитно ископавање локалитета Тел Шева. Оба пројекта извођена су од стране Одељења за археологију Бен-Гурион универзитета у Негеву и Завода за старине Израела (Israel Antiquity Authority). Од марта 2015. године, ангажована је као пост-докторанд на Бен-Гурион универзитету у Негеву, као и на пројекту Масуот Ицхак Завода за старине Израела.
Преглед и мишљење о досадашњем научном раду
Научнo интересовање и рад др Милене Гошић Араме усмерени су, шире гледано, на праисторијску археологију Блиског истока, са посебним освртом на касну праисторију Леванта, нарочито на појаву и развој металургије у одговарајућем културном контексту. Током рада на докторату посебно се посветила спрези између ране металургије и праисторијских ритуалних пракси. Будући да је, на међународном нивоу, изучавање ритуалних аспеката праисторијске металургије у самом зачетку, рад др Милене Гошић Араме представља значајан помак у разумевању како ране металургије бакра на Леванту, тако и праисторијске металургије уопште. Интересовање за ритуалне аспекте металургије усмерило ју је и ка изучавању различитих ритуалних понашања у контексту халколитског периода јужног Леванта.

Др Милена Гошић Арама је члан Форума за истраживање халколитског периода (Forum for the study of the Chalcolithic Period) од његовог оснивања 2009. године и током тог периода је, у оквиру овог форума, два пута презентовала резултате истраживања, 2011. и 2015. године. Форум је неформално удружење истраживача специјализованих за халколит на Леванту, које за циљ има да, кроз предавања и дискусије које организује два пута годишње, унапреди знања о овом периоду.

Своје научне радове је успешно презентовала на многим научним скуповима, из којих издвајамо: 32. годишњи скуп Групе за теоријску археологију 2011. године (32nd Annual Meeting of the Theoretical Archaeology Group), затим Међународни конгрес о археологији древног Блиског истока 2012. године (International Congress on the Archaeology of the Ancient Near EastICAANE), конференцију Бакар и трговина на југоисточном Медитерану такође 2012. године (Copper and Trade in the Southeastern Mediterranean) и 20. годишњи скуп Европске асоцијације археолога 2014. године (20th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists), на коме је учествовала са два рада.
Објављени радови
Др Милена Гошић Арама објавила је шест радова. од којих су три претходно презентовна на међународним скуповима, док је један презентован на скупу Српског археолошког друштва.

Рад Skeuomorphism, Boundary Objects and Socialization of the Chalcolithic Metallurgy in the Southern Levant објављен је у часопису Етноантрополошки проблеми 10/3 (2015) стр. 717-740, који се налази на ERIH листи часописа. Концепти скеуморфизма, који је у археологију уведен из историје уметности, и лиминалних предмета, преузет из музеологије, се у овом раду користе како би се објаснила појава и друштвени значај металних предмета који се јављају током раног бакарног доба, а који својим изгледом опонашају предмете од камена.

Рад Casting the Sacred - Chalcolithic Metallurgy and Ritual in the Southern Levant, представљен је на горе поменутом скупу ICAANE, а објављен 2015. године у зборнику радова са радионице у оквиру које је представљен, Defining the Sacred: Approaches to the Archaeology of Religion in the Near East. Рад се бави ритуализацијом процеса топљења бакра и израде бакарних предмета, као и ритуалним значајем готових бакарних предмета (коаутор је Ицхак Гилеад).

Рад Unveiling Hidden Rituals: Ghassulian Metallurgy of the Southern Levant in the Light of Ethnohistorical Record објављен је 2015. године у Copper and Trade in the South-Eastern Mediterranean. Trade Routes of the Near East in Antiquity, зборнику радова са истоимене конференције одржане 2012. године. Рад се бави етноантрополошким и историјским примерима ритуализације металургије и могућношћу њихове примене у смислу бољег разумевања сличних процеса у праисторији (коаутор је Ицхак Гилеад). Рад Fifty Years Later: a Critical Review of Context, Chronology and Anthropology of the Cave of the Hoard in Nahal Mishmar објављен је у часопису Mitekufat Haeven - Journal of the Israel Prehistoric Society 44, 2014. године. Остава из Нахал Мишмара је један од најзначајнијих налаза халколитског периода. Рад се бави реевалуацијом, како непосредног археолошког, тако и културног и хронолошког контекста оставе. Рад је предходно представљен на скупу Форума за истраживање халколитског периода 2011. (коаутор је Ицхак Гилеад).

Рад Chalcolithic Metallurgy of the Southern Levant: Production Centers and Social Context објављен је у Гласнику Српског археолошког друштва 24 2008, а претходно је презентован на скупу Српског археолошког друштва исте године. Овај рад се бави односом халколитских насеља у северном делу Негева са областима Фејнана богатим рудама, које су металурзи насеља у Негеву користили за производњу бакра.

Др Милена Гошић Арама је 2015. године, са доц. др Браниславом Анђелковићем објавила библиографју радова о Блиском истоку издатих у Србији: Serbia: Egyptological and Ancient Near Eastern Bibliography (1928-2013) у зборнику радова A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe.


Ангажовање у настави
Др Милену Гошић Араму имали смо прилике да видимо, како на међународним скуповима, тако и пред студентима, нпр. 03.06.2015. године, на Одељењу за археологију Филозофског факултета, и укупна оцена је врло позитивна.
ЗАКЉУЧАК
На основу приложене документације Комисија је утврдила да др Милена Гошић Арама испуњава све стручне, научне, законске, универзитетске и факултетске критеријуме за избор у звање доцента за ужу научну област Археологија на Одељењу за археологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, будући да је одбранила, и нострификовала, докторску дисертацију, има рад објављен у часопису на ERIH листи, рад у тематском зборнику са рецензијом и рад са научног скупа објављен у целини. Поред наведеног, има објављена још три рада. Будући да смо имали прилике да присуствујемо предавањима које је одржала пред студентима и стручним аудиторијумом,уверени смо да ће своја знања успешно моћи да пренесе и у раду са студентима на Одељењу за археологију.

Из ових разлога, предлажемо Изборном већу Филозофског факултета у Београду да изабере др Милену Гошић Араму у звање доцента, за ужу научну област Археологија.

У Београду, 18. октобра 2015. године


Чланови комисије:

________________________________________

др Бранислав Анђелковић, доцент

Филозофски факултет, Београд

________________________________________

др Александар Палавестра, редовни професор

Филозофски факултет, Београд

________________________________________

др Вера Васиљевић, доцент

Филозофски факултет, Београд

________________________________________

др Ицхак Гилеад, редовни професорБен-Ѓурион универзитет у Негеву, Израел


Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет