Упитник у вези са коришћЕЊем радио-фреквенцијских опсега 3400 3600 мhz и 3600 3800 мhzжүктеу 76.04 Kb.
Дата17.04.2016
өлшемі76.04 Kb.
: upload -> documents
documents -> Лучшие представители породы на выставке «золотой ошейник-2008» I группa fci белая швейцарская овчарка
documents -> Наименование предприятия: Филиал Киселевского гпатп ко прокопьевская автоколонна
documents -> Учебно-методический комплекс дисциплины
documents -> Теория литературы учебно-методический комплекс дисциплины
documents -> Fci-стандарт n ° 262 16. 06. 1999 г. Японский шпиц
documents -> Инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов турбин и компрессоров энергетических газотурбинных установок
documents -> 5 апреля Сеанс: 19-00 (Тренинг-Молл) Фильм открытия «Ведьма войны»/ War Witch, Канада, 2012, 90 мин. 18 + Реж. Ким Нгуйен в ролях
УПИТНИК

У ВЕЗИ СА КОРИШЋЕЊЕМ РАДИО-ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА

3400 - 3600 МHz и 3600 - 3800 МHz


1. УВОД
Планом намене радио-фреквенцијских опсега („Службени гласник РС“, број 99/12, у даљем тексту: План намене) радио-фреквенцијски опсези 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz намењени су за jавне електронске комуникационе услуге - широкопојасни бежични приступни системи BWA, MFCN (подразумева се и IMT). Републичка агенција за електронске комуникације (у даљем тексту: Агенција) упућује позив свим лицима заинтересованим за коришћење ових радио-фреквенцијских опсега да доставе податке о својим потребама и захтевима, као и условима под којима би се наведени опсези користили, а у циљу припреме новог Плана расподеле фреквенција у фреквенцијским опсезима 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz, сагласно одредби члана 84. став 2. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, у даљем тексту: Закон).

Упитник садржи конкретна питања на која се очекују одговори заинтересованих лица. Циљ је да се омогући ефикасно коришћење наведених радио-фреквенцијских опсега и развој тржишта електронских комуникација.2. НАМЕНА ФРЕКВЕНЦИЈСКИХ ОПСЕГА 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz
2.1. План намене и регулатива
2.1.1. Фреквенцијски опсег 3400-3600 MHz
Планом намене је фреквенцијски опсег 3400-3600 MHz у Републици Србији намењен за више радио-служби и начина коришћења:

 • фиксна и мобилна радио-служба на примарној основи, за jавне електронске комуникационе услуге - широкопојасни бежични приступни системи BWA, MFCN (подразумева и IMT). Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања.

 • SAP/SAB системи на примарној основи. Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву.

 • фиксна сателитска радио-служба (свемир – Земља) за фиксне сателитске везе на примарној основи. Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву.

 • радио-локацијска радио-служба за радаре на секундарној основи (3410 MHz је горња граница за ваздухопловне радаре). Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву.

 • уређаји који користе UWB технологију (Generic UWB, LT2, LAES) на секундарној основи. Радио-фреквенције се користе по режиму општег овлашћења.

Планом намене утврђена је намена овог радио-фреквенцијског опсега за јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасни бежични приступни системи BWA, MFCN (подразумева и IMT), у складу са међународном регулативом, и то: • ECC/DEC/(11)06 –„ECC Decision of 9 December 2011 on harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz“;

 • ECC/DEC/(07)02 - „ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)“;

 • ECC/REC/(04)05 – „Guidelines for accommodation and assignment of Multipoint Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3-6 GHz and 3.6-3-8 GHz“;

 • ERC/REC 14-03 – „Harmonised radio frequency channel arrangements for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz“, Annex B;

 • RESOLUTION ITU-R 56 – „Naming for International Mobile Telecommunications“ и

 • одговарајући ETSI стандарди.

За радио-фреквенцијски опсег 3400-3600 MHz потписан је међународни мултилатерални споразум (Будимпешта, 27. октобар 2006. године) о преференцијалним фреквенцијама за FWA системе у опсезима 3410-3500 MHz и 3510-3600 MHz између администрација Републике Хрватске, Републике Мађарске, Румуније и Републике Србије.


2.1.2. Фреквенцијски опсег 3600-3800 MHz
Планом намене је фреквенцијски опсег 3600-3800 MHz у Републици Србији намењен за више радио-служби и начина коришћења:

 • фиксна и мобилна радио-служба на примарној основи, за јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасни бежични приступни системи BWA, MFCN (подразумева и IMT). Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по спроведеном поступку јавног надметања;

 • фиксна сателитска радио-служба (свемир – Земља) за фиксне сателитске везе на примарној основи. Радио-фреквенције се користе на основу појединачне дозволе која се издаје по захтеву;

 • уређаји који користе UWB технологију (Generic UWB, LT2, LAES) на секундарној основи. Радио-фреквенције се користе по режиму општег овлашћења.

Планом намене утврђена је намена овог радио-фреквенцијског опсега за јавне електронске комуникационе услуге - широкопојасни бежични приступни системи BWA, MFCN (подразумева и IMT), у складу са међународном регулативом, и то: • ECC/DEC/(11)06 – „ECC Decision of 9 December 2011 on harmonised frequency arrangements for mobile/fixed communications networks (MFCN) operating in the bands 3400-3600 MHz and 3600-3800 MHz“;

 • ECC/DEC/(07)02 - „ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA)“;

 • ECC/REC/(04)05 – „Guidelines for accommodation and assignment of Multipoint Fixed Wireless systems in frequency bands 3.4-3-6 GHz and 3.6-3-8 GHz“;

 • RESOLUTION ITU-R 56 – „Naming for International Mobile Telecommunications“ и

 • одговарајући ETSI стандарди.


2.2. Постојеће стање
Према постојећем стању шест корисника поседује дозволе за радио-станице за FWA системе у фреквенцијском опсегу 3400-3800 MHz, на одређеном броју локација. Погледати регистар – база података о коришћењу радио-фреквенцијског спектра на линку:

http://registar.ratel.rs/cyr/reg203/

2.3. Надлежност
Одредбом члана 84. Закона прописано је да планови расподеле радио-фреквенција (у даљем тексту: планови расподеле) садрже услове за расподелу радио-фреквенција из намењених радио-фреквенцијских опсега, расподелу радио-фреквенција по локацијама или областима за једну или више радио-комуникацијских служби и делатности, као и друге потребне техничке услове за коришћење радио-фреквенција.

Планови расподеле утврђују се на основу плана намене и одговарајућих међународних споразума и препорука, водећи рачуна о потребама и захтевима корисника.

Планове расподеле доноси Министарство, уз учешће надлежног органа аутономне покрајине, на предлог Агенције.
У циљу припреме предлога текста Плана расподеле за фреквенцијске опсеге 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz за јавне мобилне/фиксне комуникационе мреже, који ће бити предмет јавних консултација, Агенција позива заинтересована лица да одговоре на овај Упитник како би прибавила информације о потребама и захтевима потенцијалних корисника.
3. ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ КОРИСНИЦИМА
3.1. Намера коришћења
Да ли намеравате да користите радио-фреквенције из фреквенцијског опсега 3400-3800 MHz?


Да
За коју врсту услуга бисте користили радио-фреквенције из наведених опсега?

Да ли дајете предност једном од два опсега (3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz) и зашто?

Када бисте започели коришћење радио-фреквенција из ових опсега?

Не
Зашто не?

3.2. Очекиване услуге
По вашем мишљењу, за које услуге је посебно погодно користити ове опсеге?

Коју технологију планирате да користите?


Да ли планирате да користите фиксни/номадски/мобилни приступ?3.3. Неупарене фреквенције у опсегу 3400-3600 MHz
Каква је ваша процена потреба за неупареним опсезима (TDD начин рада)?


3.4. Заинтересованост за неупарене радио-фреквенције у опсегу 3400-3600 MHz


Да
За колики опсег радио-фреквенција (минимум/максимум) сте заинтересовани?
Не
Зашто не?3.5. Упарене фреквенције у опсегу 3400-3600 MHz
Каква је ваша процена потреба за упареним опсезима (FDD начин рада)?


3.6. Заинтересованост за упарене фреквенције у опсегу 3400-3600 MHz


Да
За колики опсег радио-фреквенција (минимум/максимум) сте заинтересовани (одговорити у формату 2х___)?
Не
Зашто не?3.7. Неупарене фреквенције у опсегу 3600-3800 MHz
Каква је ваша процена потреба за неупареним опсезима?

3.8. Заинтересованост за неупарене радио-фреквенције у опсегу 3600-3800 MHzДа
За колики опсег радио-фреквенција (минимум/максимум) сте заинтересовани?
Не
Зашто не?
3.9. Упарене фреквенције у опсегу 3600-3800 MHz
Каква је ваша процена потреба за упареним опсезима?


3.10. Заинтересованост за упарене фреквенције у опсегу 3600-3800 MHz


Да
За колики опсег радио-фреквенција (минимум/максимум) сте заинтересовани (одговорити у формату 2х___)?
Не
Зашто не?3.11. Подела опсега
Који је, по вашем мишљењу, оптимални основни канални размак у овим фреквенцијским опсезима?

Која је, по вашем мишљењу, оптимална ширина фреквенцијског блока за економично пословање и истовремено ефикасно коришћење радио-фреквенција?3.12. Заинтересованост за област покривања
За коју област покривања сте заинтересовани (национално, регионално, локално)?

Наведите за које регионално или локално подручје сте конкретно заинтересовани?
3.13. Број корисника
Колико корисника очекујете да достигнете у периоду од 3 године од почетка пружања услуга?

Уколико већ пружате услуге коришћењем фреквенција из ових опсега, колико корисника имате?3.14. Остало
Наведите шта је по вашем мишљењу још значајно за коришћење радио-фреквенцијских опсега 3400-3600 MHz и 3600-3800 MHz:4. Подаци о ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ:


Назив:

Адреса:

Контакт особа:


Име:

Електронска пошта:Телефон:


5. ОДГОВОР НА УПИТНИК
Молимо да своје одговоре на питања из Упитника пошаљете до 14. децембра 2012. године на адресу upitnik@ratel.rs
Подаци унети у Упитник представљају пословну тајну и биће коришћени у сврху израде Плана расподеле.
Одговори на постављена питања у Упитнику не обавезују заинтересована лица у било ком погледу, нити представљају обавезу за Агенцију у погледу доношења одлука.

Републичка агенција за електронске комуникације

у Београду, 19.11.2012. године©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет