В. дятчук, Н. М. Неровня, Т. О. ФедоренкоPdf көрінісі
бет4/324
Дата22.03.2020
өлшемі31.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   324

23-213

17


Укр.

 загадки — Українські загадки.— К.: Дніпро, 1966.

Укр. замовляння

 — Українські

 замовляння.— К.: Дніпро,

 1993.


Укр..

 казки — Українські народні казки 

/ Упор, та вступ, стаття Л.

 Ф. Дунаєвської.— К.: 

Веселка,

 2001; Українські літературні казки / Заред. В. Полковенка.— К.:

 Дніпро, 2001.

Укр..


 казки,

 легенди.. 

— Українські народні казки, легенди, анекдоти.— К. : Молодь, 

1989.


Укр..

 лір. пісні — Українські народні ліричні пісні.— К.: Вид-во АН УРСР, 1960.

Укр. міфи.. —

 Українські

 міфи, демонологія, легенди / Упор. М. К. Дмитренко.— Наук, 

думка,


 1991.

Укр.. пісні —

 Українські

 народні пісні.— К.: Муз. Україна, 1992.

Укр.

 літ.


 — Непорожній О. С., Семенчук І. Р.

 Українська література: Підручник для 

11

 кл. середньої школи.— К.: Освіта, 1995.Укр.

 поети-романтики.. — Українські поети-романтики 20-40-х років XIX ст.— 

К.

:

 Дніпро, 1968; Українські поети-романтики: Поетичні твори.— К.: Наук, думка, 1987.Укр..

 присл.. — Українські прислів’я

 та приказки.— К. : Дніпро, 1984; Українські при­

казки, прислів’

я

 і таке


 інше: Збірники Опанаса Марковича і других / Упор,

 і вид. М. Номиса, 

перевид. 

Д.

 Гулея.— Торонто ;

 Київ : Бескид, 1993.

Укр..

 свята..


 — Сапіга В.

 Українські

 народні свята та звичаї.— К.: Т-во “Знання” Укра­

їни;


 Респ.

 центр духовної культури, 1993.

Укр.. 

страви 


— Українські народні

 страви.— К.: Довіра, 1992.

Худ. гімнаст. —

 Зінченко В.

 Художня гімнастика.— 

К.: Здоров’я, 1966.Перекладна література

Переклад


 А. Хуторяна

Переклад


 Бориса Тена

Переклад


 В.

 Мисика


Переклад

 за ред. М. Рильського

Переклад

 за ред. О. Варкентін

Переклад

 М. Дукина

Переклад

 

М. Лукаша

Переклад


 М.

 Лукаша і В. Мисика

Переклад

 М. 


Рильського

Переклад


 С. Ковганюка та ін.

Переклад


 О. Кундзича

Переклад С.

 Масляка

АЛФАВІТ

Аа,

 Бб, Вв, 

Гг, Ґґ, 

Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, 

Її,

 

Йй, Кк, 

Лл, Мм, 

Нн,

 

Оо, 

Пп, Рр, 

Сс,

 

Тт,

 

Уу, Фф, 

Хх, 

Цц,

 

Чч,

 Шш, 

Щщ,

 Ьь, 

Юю,

 Яя

А

АЗІВ

А

А1.

  ВІД А ДО Я 

(до зет). Від початку до кінця; 

все. 


Учень прочитав книжку 

від а до я (3 газети).

АБИЩО


2.  ХАЙ 

(нехай) ЙОМУ (їй) АБИЩО, 

лайл. 

Уживається 

для вираження

 незадоволення ким-, 

чим-небудь,

 несхвалення чогось. — От то бу­

ло 

б...—

 але нехай

 йому абищо (Є. Гребінка); Та 

хай

 

йому абищо! Добре, що 

не в одній

 хаті живе­

мо

 (М. Коцюбинський); Ой, як приємно вернути з трудної, утомливої дороги та

 в теплу домівку... 

Хай

 їй [дорозі]

 абищо (П. Дорошко).

АГНЕЦЬ

3. 


АГНЕЦЬ 

БОЖИЙ,

 книжн., несхв. Без­

вольна, покірлива,

 розумово обмежена людина. 

— Бачиш агнець Божий, покірний,

 тихий перед 

тобою,

 а

 що він у бригаді виробляв, хай тобі люди 

розкажуть!

 (З 


журналу).

4.  ЯК АГНЕЦЬ

 (акі агнец), зі 

сл

. 

тихий, 


покірний 

і т. 

ін.,

 книжн. Дуже (тихий,

 покір­


ний

 і т.


 ін.). Пан дяк встав і земно вклонився, .. 

уцілував руку господині.. Розумиха 

увірвала

 його 

зненацька:

 

— Так ви

 залучили до себе пана Сково­

роду?

 — Так, дидаскал мудрий, акі змій, та ти­

хий, акі

 агнец

 

(М. Лазорський).АДАМ

5.

 ЯК

 АДАМ 

і

 ЄВА В РАЮ, 

зісл

. 

н 

е в й н - ний.

 

Морально чистий; нехитрий, наївний. Мене 

часто підвозили селяни, а

 часом і ночувати

 лиша­

ли

 в себе. Я їм щедро й гаряче віддячував за те 

прокламаціями

 та брошурами. Селяни в

 ті часи 

були

 ще невинні, якАдам 

і 

Єва в Раю, і брали мої 

подарунки

 охоче

 (В.


 Винниченко).

АДАМА


6.

 

ВІД АДАМА, 

зі

 

сл

. починати. Дуже 

здалека,


 з самого початку. З безперестанними 

охами, 

сапанням

 та

 умліванням Прохіра розказу­

вала.

 

Вона 

почала відАдама (М.

 Коцюбинський).

АДРЕСОЮ

7.  НЕ ЗА АДРЕСОЮ, перев. зі сл. звер­

татися. Не

 до того, до 

кого треба;

 не туди, куди 

слід.


 Продавець тільки плечима стенула: мовляв, 

не 

за адресою звертаються (3 журналу).

АДРЕСУ


8.

 

НА АДРЕСУ чию, кого.

 Стосовно кого- 

небудь;

 

про когось, щось. Балика насупився, бурк­

нув

 щось

 не зовсім похвальне на

 адресу Свиридо- 

вича, 

але 

той 

удав,

 ніби недочув (3. Тулуб); Саїд 

Алі непорушно сидів, слухав

 потік натяків, шпи­

льок

 і 

докорів на свою адресу

 

і,

 видимо, обмірко­

вував свій

 останній виступ (Іван Ле).

АЖУРІ


9. У

 [ПОВНОМУ] АЖУРІ. Так,

 як і повин- 

но 

бути; гаразд, як слід.

 — Все буде в ажурі,— запевнив

 його Ярошенко

 і прислухався (В. Речме- 

дін);


 

А як до суду дійде? — Боявся навіть поду­

мати,

 що 

в інституті дізнаються, хто я і що я.— 

І

 там

 буде все в ажурі. Можете покластися на 

мене.

 Ми в цьому, може, зацікавлені більше, ніж 

ви

 

(А. Дімаров);—Ви тільки мені тут, хлопці, ди­

віться.

 

Щоб ніяких слідів не лишалося.. 

Панчішка 

розпливався 

в

 рожево-оранжевій

 посмішці і

 за­

певняв

 

Стратона Стратоновича,

 що все буде “в 

ажурі" 

(О. Чорногуз); 18 квітня надійшла теле- грама-підтвердження, 

що все 

в

 ажурі, на нас 

че­

кають

 (3 газети); // В порядку. Звісно, на високі посади

 

могли 

пробитися люди.. 

негідні,

 випадко­

ві. А якщо

 

глянути на їх анкетні

 дані,

 на родовід, 

на

 

життєвий сад —усе в ажурі (3 газети); Прод- 

торги

 взагалі не проводили паспортизації робо­

чих

 місць.. Але ж працюють.

 Отже, все в ажурі! 

 газети); Документи у всіх були, як кажуть, у повному ажурі

 (Іван Ле). 

ПОВНИЙ АЖУ'Р.

 Запи­тую:

 

Хто керуватиме вами? — А ніхто,— відпо­

відають.— Усі робитимемо

 і всі керуватимемо. 

Так

 і вийшло:

 повернулася я з відпустки—повний 

ажур

 (3 газети); Одне слово, уявлявся повний 

“ажур”.. Однак, 

як

 показала перевірка, оті 

“справжні” цифри

 виявилися звичайнісінькою 

“липою 

 (3

 газети). ВДАВАНИЙ 

АЖ^Р. Тепер, рап­

том,

 виявилося: за

 завісою

 секретності та 

вдаваного ажуру

 в

 системі цивільної оборони 

приховувався махровий

 розгардіяш (3 журналу).

АЗА


ю. 

від 


А

за

 до іжиці,

 

книжн. Від 

почат­

ку

 до кінця; все. — Все 

перевірено

 — від аза до 

іжиці.

 Здається,

 план повинен

 удатись

 (3 газети).

п.

 

ні 

А

за

книжн. 

Зовсім


 нічого. — Чи­

таю,— похвалився

 Триказ.— Стає дещо зрозу­

мілим. А от

 про те, як закривати проміжки,

 ніде 

ні аза (Г. Коцюба).

АЗІВ


12.  З АЗІВ, зі 

сл.

 починати, почати. Від 

найпростішого,

 від самого початку.

 Людина

 він 

2*3-213

19


АКОРД

АПТЕЦІ

політично

 грамотна,

 чи зручно

 йому з “азів” по­

чинати

 з

 групою дільниці (Іван Ле); Приходить 

на

 

завод хлопець,

 нічого не вміє, починає з азів. 

Уся

 ланка

 допомагає

 оволодіти професією, і 

лю­

дина

 

стає кваліфікованим 

робітником (3 газети); 

Командир запропонував

 Ткаченкові перейти в 

електромеханічну

 бойову

 частину.. І хоч треба 

було починати навчання з азів, труднощів [Юрій] 

не злякався

 (3 газети).

АКОРД

13.  ЗАКЛЮЧНИЙ (завершальний,

 сйль- 

ііий


 і т. 

ін )

 

АКОРД чого і без

 додатка

 Дія, яви­

ще, подія

 і т. ін., якими успішно закінчується що- 

небудь.

 Хутко завоювавши прохід до нирки, він вправно

 “вивихнув” її в рану. Це був

 заключний 

акорд

 операції

 (Олесь Донченко); Завершальним акордом

 ..

 став у Києві концерт симфонічного 

оркестру

 Софійської державної філармонії, що 

відбувся

 в Палаці культури “Україна” (3 газети); 

Сильним акордом

 звучить тут

 вислів “не бідка­

юсь

”, де

 дієслово має спільний корінь з поперед­

німи іменниками,

 але заперечує будь-яку розчуле­

ність 

і 

непевність (Культура

 сл.).


АКЦІЇ

14.  АКЦІЇ ПАДАЮТЬ

 /

 УПАЛИ чиї. 

Вплив, значення кого-, чого-небудь зменшується. Акції

 

промовця

 швидко падають. Присутні в за­

лі, 

стомившись від довгої промови, вже 

не так 

бурхливо аплодують

 (3 газети); Леся зрозуміла — акції 

її 

упали, Павло

 

тепер

 упадає за дочкою Гор­

дієнка, а

 

там — фірма, великі гроші і повний ус­

піх,

 бо такій невродливиці, як Наталка, вийти за­

між дуже важко! (З

 газети).

15.  АКЦІЇ ПІДВИЩУЮТЬСЯ

 (підніма­

ються)

 / ПІДВИЩИЛИСЯ

 (піднялися) чиї. 

Вплив, значення кого-, чого-небудь 

збільшуються. 

— В 

тебе [Антонеску]

 голова пуста, недарма на твоє

 місце Гітлер

 призначив генерала Ліста, хоч, 

правда,

 від цієї операції не підвищились його ак­

ції 

(В. Кучер); —

 Як піднялися б 

його

 акції на 

виборах

 до Академії після такого

 відрядження! 

(А.


 Дімаров). Акції

 ПІШЛИ ВГОРУ. Мої

 

акції 

пішли вгору!

 Але це мене не втішило. Треба ще 

заспокоїти

 

колектив (3 журналу).

АЛЬМА


16.

  АЛЬМА МАТЕР, книжн. Шаноблива 

назва 


навчального

 закладу (перев. університету) 

серед 

випускників або тих, хто в ньому навчаєть­

ся. 


[Кость:]

 Днів через п ’ять-шість приходжу я 

до

 своєї альма 

матері [школи].

 Було саме якесь свято (С. Васильченко);

 — Сьогодні я торкнувся рукою моєї вірної “альма матер

”. Вона надійна і 

несхитна, 

мудра і всезнаюча,

 як

 сама земля, як 

саме життя.—Це ти про

 кого7..—Про універси­

тет (Ю. 

Бедзик);


 — Я озирнувся на свою альма 

матер.

 

Перед старим, з потемнілої цегли п 'яти- 

поверховим 

корпусом ріс каштан

 (І.


 Григурко).

АЛЬФА


17.

 

АЛЬФА 

І ОМЕГА,

 книжн.

 1. Початок і 

кінець чого-небудь. [Неофіт-раб:]

 Що

 за слово? 

[Єпископ:]

 Те слово — Бог. Він альфа і омега, по­

чаток і кінець (Леся Українка); Між т. зв в Гали­

чині

 москвофілами ” і народовцями

 в принципах 

нема великої різниці: і ті і другі б'ють поклони пе­

ред

 національними святощами,

 і для тих, і для 

других національність — альфа і омега

 всіх зма­

гань

 (М. Драгоманов);

 —Містер Бредлі,— почав 

розмову 

управитель..,— ви знаєте, що 

все має по­

чаток

 і

 кінець — альфу і омегу,,,

 (Ф. Бурлака); Праця  альфа і омега Грінченкового життя, 

це — 

його найбільша втіха (А. Погрібний).

2.  чого. Головне в 

чомусь,


 основа, зміст, сутність 

чого-небудь.

 — Словом,

 без “почуттяплеча”тво­

го

 

соратника ти ніщо: 

така альфа і омега кодексу 

моралі й

 діяння футболіста (Ю. Смолич); — Лю­

дина  що б там не викоювалось,— вона, зреш­

тою,

 універсум... Альфа і омега всього (О. Гон­

чар); В ядерній війні

 не буде

 переможців — ця 

констатація

 

перекочувала з

 політичних докумен­

тів

 в

 уми людей, стала альфою й омегою нашого 

ставлення

 до

 реалій сьогодення (3 журналу).

АЛЬФИ


18.  ВІД АЛЬФИ

 ДО ОМЕГИ,

 книжн. Від 

початку до кінця.

 — Оце діждався новини,

 оце по­

тішили

 новинами! Ну що ж,

 хай

 кажуть, 

мусить 

знати

 все, від альфи

 до омеги (Д. 

Міщенко).

АЛЮР

19.  АЛЮР ТРИ ХРЕСТИ. Уживається пе­

реважно


 як спонукання до дії, руху в значенні: 

вперед! дуже

 швидко! негайно!

 —Діду Кузьма, нате зведення і

 не баріться...

 —Алюр три хрес­

ти,

— схопив 

дід

 палку і почвалав

 до сільради 

(В. Кучер); Комісар залізу танк і 

сказав: —.. Треба 

прибути вчасно. Як

 кажуть, алюр три хрести. 

Поїхали

 (Ю. Яновський).

АПТЕЦІ

20.


  ЯК

 В АПТЕЦІ, жарт. 1. Дуже точно. 

Давид

 Мотузка

 поклав два мішки на ваги і ди­

виться.

 Ні,

— 

фунту фунт,

 “як в аптеці”,

 (А. Го­


ловко); Рівно двісті п ’ятдесят 

грамів. Точно, як в 

аптеці (М.

 Стельмах).2. 

Дуже правильний, точний. Сидір Павлович пе­ревірив

 терези — вони

 були як в аптеці (Є. Гре­

бінка);


 

// Дуже


 велика (про точність). Нам роби­

ти

 своє. І закінчити треба нам з вами це своє 

через десять-дванадцять

 днів, не пізніше.— 

20


АРАПА

АТМОСФЕРА

Точність

 як в аптеці,— Обставини вимагають 

(Л.


 Дмитерко).

АРАПА


21. 

НА

 АРАПА, зі

 сл.

 робити, діяти, 

ра­

дити


 і под, зневажл.

 1. Нахабно, безцеремонно. 

Вони

 діють

 на арапа, а я безцеремонних не люб­

лю,

 через те хай не надіються на нашу допомогу 

(З журналу).2.  Абияк, без 

належної підготовки. —Що для та­кого 

колгоспу

 сто тисяч, коли йому потрібні 

мільйони? 

Ні,

 товариші, на арапа ми нічого не 

звикли ні робити,

 ні радити (С. Добровольський); 

— Побудували

 магазин як-небудь,

 мало при­

міщень,

 все 

обсипається!—Ясно, що будували 

на 

арапа

 (3


 газети).

АРИСТОКРАТ

22. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   324


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет