В. дятчук, Н. М. Неровня, Т. О. ФедоренкоPdf көрінісі
бет8/324
Дата22.03.2020
өлшемі31.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   324

 / ЗАБЙТИ ТРИВОГУ.

 1. Спо­

віщати 


про 

небезпеку.

 — Що ж це 

справді роби­

ться?

 Діду

 Кузьма,

 чого ж ви стоїте, як сновида? 

Хіба

 вам

 повилазило?.. Бийте тривогу! (В. Ку­

чер); Вартовий забив тривогу,.. Буде бій! 

(В.


 Сосюра).

2.

 Виявляти занепокоєння, тривожитися, хвилю­

ватися. 


І хай колонізатор б9с тривогу — Хита­

ється тюремних стін граніт (П. Дорошко); Тіль­

ки серце

 про

 щось заговорить і

 тривогу заб9є з 

глибини, коли

 

мимо

 проходять шахтьори [шахта­

рі]


 і зникають у кліті вони (В. Сосюра).

79.


  БЙТИ

 КАРБОВАНЦЕМ

 по

 кому. Зав- 

давати матеріальних

 збитків

 кому-небудь. Гарні речі

 

почали

 породжувати затоварювання гірших 

і

 бити карбованцем

 по

 

творцях гірших, несумлін­

но

 

зроблених

 товарів (В. Козаченко).

80.


  БЙТИ

 КЛЙНЦІ куди. Натякати

 на 


щось,

 

спрямовувати розмову до певної теми. “Ку­

ди

 він

 клинці б9є?..

 ” — 

подумав дід Пилип, потер­

паючи, щоб Проць якоюсь штукою не покоробив 

релігійні 

почуття віруючих (В. Бабляк).

81. 


БЙТИ КЛЮЧЕМ (джерелом, фонта­

ном

 і т. ін). 1. Виявлятися на всю силу, великою 

мірою. Дійсно був красень [опришок]. Сила трем­тючим

 потоком переливалася в жилах,

 била 

ключем 

(Г. Хоткевич);

 Музична 

стихія ..

 чаклун­

ського

 

слова Тичини била ключем з

 усього,

 до чо­

го

 б не

 доторкалася його увага (Т. Масенко); 

Скрізь

 на

 рідній землі б9є джерелом творча енер­

гія 

народних

 мас

 (3 газети); Кінотеатрів тут два, Поліклініка

 є... Магазинів

 усяких багато.

 Фонта­

ном

 життя у

 Мальованім б9є У будень і в свято 

(С.


 Воскрекасенко).

2.

 Здійснюватися, відбуватися і т.

 ін. дуже енер­

гійно, інтенсивно. Знову

 гора обізвалась, 

загула: з 

губернії 

приїхав будівничий, ціла артіль.., брязкіт

 

сокир,—робота ключем б9є! (Панас Мирний).

28


БИТИ

БИТИ

82.


  БЙГИ ЛОБОМ

 (лобами)

 ОБ ЗЕМЛЮ 

перед

 ким, кому, зневажл. Схилятися,

 

запобігати, домагаючись

 прихильності. Ці панове безсоромно били

 лобами 

об

 землю перед європейцями, забу­

ваючи

 про свою культуру (3 газети).

83.


 

БЙТИ [НИЗЬКІ 

(глибокі)]

 ПОКЛ0- 

НИ.

 1. Шанобливо вклонятися, виражаючи по­

чуття 


поваги.

 То плакавши, то поклони бивши, 

розкраснілася

 [розчервонілася]

 Галочка (Г.

 Квіт- 


ка-Основ

’яненко); // 

Молитися.

 А я, брати запо­рожці, 

Возьму

 

собі

 рясу

 Та піду поклони бити в 

Межигор

 до 

Спаса (Т.

 Шевченко); Найщиріше й 

найспокійніше

 молиться 

мати. Вона стоїть

 де­

що

 збоку, .. б

’є глибокі,

 до самої землі, поклони 

(У.


 Самчук).

2.

 

перед

 ким—чим. Схилятися перед ким-, чим-не- 

будь. Між т. зв. в Галичині “москвофілами" і на­родовцями

 

в принципах нема 

великої різниці:

 ті і 

другі б’ють поклони перед національними свято­

щами, і для тих, і

 для

 других національність

 — 

альфа і омега всіх змагань

 (М. Драгоманов).

84.

 

БЙТИ НОГИ (рідше чоботи). Іти, 

ходити куди-небудь, перев.

 

даремно. —За селом, уже на

 вигоні.. 

він сказав: — Попрощаємось, ма­

мо, 

чого

 вам бити далі ноги (Г. Коцюба);—Нема 

Тамари, 

сказала

 [мати] відчужено.— До міста подалась.—

Давно? — запитав він, уже жалкую­

чи,

 що марно бив ноги (Є. Гуцало); Н Часто бувати 

де-небудь. — То чого ж маєш бити чоботи на 

наш

 куток? Тільки жениха мого, коли трапить­

ся, 

відіб’єш?

 (М. Стельмах). БЙТИ СВОЇМИ 

НОГАМИ. — Бачили б ви мене, коли б

 мала я сюди 

своїми

 ногами бити (Ірина 

Вільде).


85.  БЙТИ ПО КИШЕНІ кого. Завдавати ко- 

му-небудь

 певних матеріальних збитків, шкоди. 

Тоді

 писар

 почав бити о. Артемія по найчутли- 

вішому 

місці: 

по кишені

 (І. Нечуй-Левицький); Це 

вже било Тарловського по кишені, і він боявся 

редактора і 

не 

любив його (М.

 Коцюбинський).

86.

  БЙТИ ПО НЕРВАХ кого,

 кому і без до­

датка. 

Своїми діями, словами виводити з рівно­

ваги,

 дратувати. Навіщо ото Маруся грає такі крикливі

 

речі!

 Не

 люблю я 

такого бренькоту та 

гуркоту. Б

’ють

 тобі по нервах, неначе колуном! 

(І. 


Нечуй-Левицький); А

 хрипіння й

 стогін,

 від 

яких

 підскакувало все тіло, били по нервах 

(Г.


 Хоткевич); Навіщо повторювати 

відоме? На­

віщо

 ще 

раз бити людей по нервах? Адже вони 

все

 це 

знають! (Л. Дмитерко).

87.


  БЙТИ

 [ПРЯМО] В ЛОБ. 1. Без натя- 

ків,


 відверто говорити, питати і т. ін. Він бив 

прямо

 в лоб,

 з ’ясовуючи місце свого призначен­

ня (3 усн. мови).

2.

 Мати неприховане 

значення,

 бути зрозумілим, 

очевидним. Зміст їхніх розмов був дуже простий 

і

 бив

 прямо в лоб. Ось, мовляв, 

приїхав до нас но­

вий 

голова, тисячник, 

і

 йому

 знов

 не дуже 

болітиме,

 як буде господарювати колгосп 

(В.


 Кучер).

88.


  БЙТИ

 СЕБЕ [КУЛАКОМ]

 В ГРУДИ. 

Твердити


 щось,

 наполегливо запевняти, переко­

нувати

 кого-небудь у чомусь. Давид.. поволеньки пнувся

 в керівники,

 був добре письменний, час­

тенько

 бив себе в груди й присягався (С. Добро­

вольський);

 —Хто

 вас сюди 

запрошував? Яка 

ва­

ша професія? —Ділок бив

 себе в

 груди, доводячи, 

що

 йому тут належить керівна посада 

(М.


 Ю. Тарновський); Микита Чугай

 бив себе ку­

лаком у 

груди, гув,

 як мідний дзвін:

 — Брехня! 

Трактори

 весняної оранки не затягували (Григо­

рій


 Тютюнник).

89. 


БЙТИ

 СЛОВОМ (словами) кого і без 

додатка.

 Дошкуляти кому-небудь репліками, за­

уваженнями

 і 


т. ін.

 [Руфін:] Ти боляче мене слова­ми

 б’

єш... гірка се правда...

 Та нема вже ради .. 

запався

 шлях до чесного життя (Леся Українка); 

//Висловлюватися 

влучно,

 різко, дошкульно. [Ру­фін:]

 Адже в його листах, у кожнім слові, заго­

нисту

 вояцьку вдачу видно: він

 словом бив,

 немов 

вояк

 

мечем (Леся Українка).

90. 


БЙТИ У ВІЧІ (в

 око). Бути особливо по­

мітним;


 привертати увагу. Довбня

 почав огляда­

ти

 хату..

 Всюди

 били

 в вічі

 злидні та недостачі 

(Панас


 Мирний); — Маковею,— спокійно

 вів Ро­

ман,

— ..Ти, правда, хлопак справний, в боях авто­

ритет

 

здобув .. Але ж молодий та ласий на все, 

що

 в очі б

’є! (О. Гончар); Були виставлені напоказ 

всякі

 дива: .. персні й намиста блискучі.

 Все

 то 

так

 і сяло та грало, все так і било у вічі!

 (Па­


нас 

Мирний); //

 чим.

 Виділятися чим-небудь се­

ред

 когось, чогось. Товариш його — людина літ 

під сорок — насамперед

 бив у вічі буйним рудим 

волоссям

 на голові (М. Коцюбинський).

91.


 

БЙТИ І УДАРИТИ В

 ГОЛОВУ

 кому і 

без

 додатка. Викликати запаморочення, стан 

сп’


яніння; п’янити.

А що, паніматко! Чи немає 

в

 тебе

 чого

 міцнішого од цієї

 

гіркої? Щось горілка 

не 

дуже б’є 

в голову,— тягнеш, тягнеш,

 а в голові 

все-таки

 не шумить

 (І. Нечуй-Левицький); Вино розбирає,

 вдаряє

 в голову, на очі навертаються 

сльози 

(В. Гжицький); Гаряча варенуха трохи 

вдарила

 йому в голову

 

(І. Нечуй-Левицький).

92. 


БЙТИ

 / УДАРИТИ НА СПОЛОХ.

1.

 

Сповіщати

 про небезпеку, 

подавати сигнал три­

воги.

 — Ну, та й ми не дрімаємо,— зауважив Явтух

 Судар,—

розіслали гінців по селах, б’ємо 

на 

сполох

 Хотіли й до вас посилати...

 (О. Гончар).2. 

Виявляти


 занепокоєння,

 тривожитися, пережи­

вати.

 “Там, де треба,— повчав він нас,— буде вжито 

відповідних 

заходів, а 

там, де

 спокійно, 

29


БИТИЙ

БИТИСЯ

нема

 чого

 бити на сполох” 

(І.


 Муратов); Зірок з 

неба

 Хома Микитович не хапає,

 але в колгоспі не­

має

 чогось такого,

 щоб бити на сполох,

 склика­

ти

 

збори

 (Я.


 Гримайло).

93.


  БИТИ 

ЧЕРЕЗ

 КРАЙ. Виявлятися на 

всю


 силу,

 великою мірою. Плач і стогін заповнили 

повітря. Почування

 виливалися, били через край 

(Г.


 

Хоткевич); Його кипуча 

енергія часом била че­

рез

 край і тоді зупинити її міг тільки широкий 

батьків,

 з

 мідною пряжкою ремінь

 (В. Козаченко).

94.

 

БЙТИ ЧОЛбМ 

кому, перед ким. Проси­

ти

 кого-небудь 

про щось. Шпигай, Катрусю, але 

дозволь

 бити чолом

 лікареві Семенові Яковичу, 

щоб

 увільнив мене від цієї іглотерапії [голкотера­

пії]


 (І. Цюпа).

95.


  ЯК 

(мов, наче

 і т. ін.) ОБУХОМ БИ- 

ТИ

 /

 УДАРИТИ ПО ГОЛОВІ кого. Вражати, 

приголомшувати

 чимсь

 неприємним, несподіва­ним. — Мені, Свириде Яковлевичу, вже можна 

йти?  як обухом б'є його вчитель по

 голові 

(М. 


Стельмах); Василя наче по голові хто обухом 

ударив

 від 

тих

 слів (Панас Мирний).

96.


  ЯК У

 ЗАБІЙ БЙТИ. Не

 припинятися, 

не 

переставати виявлятися з великою силою. Яку за­

бій

 б9є

 мороз (М. Номис).

БИТИЙ


97.

 

БЙТИЙ ГОРЕМ (тугою). Який багато 

страждав, переживав; згорьований, засмучений. Коли він пригада її заплакану—горем биту,— йо­

го

 серце

 рветься від болю на 

часті [шматки]

 (Па­


нас 

Мирний);


 Плавець, 

хоч горем битий і безси­

льний, Не 

потонув,

 а вибрався на сушу 

(І. Франко);

 Затих мій сивий

 [дідусь], битий ту­гою, 

Поник

 старою буй-головою (Т. Шевченко).

98. 


БЙТИЙ У ТІМ’Я. 1. 

Досвідчений, прак­

тичний, бувалий

 і т. ін. Штефан і ткач Сидір го­ворили, що Крук уже битий у тім'я, цей, мовляв, 

вирветься

 

із пекла (П. Козланюк).

2. 

Розумово


 обмежений, нетямущий. — А Госпо­

ди, чи

 ти недоколиханий, чи в тім9я битий?

 — 

обурюється 

тітка Ликерія (М. Стельмах).

99.


 

НЕ В

 ТІМ’Я БЙТИЙ. Розумний,

 тяму­


щий, кмітливий

 

і т. ін. [Лікар:] До нашої панночки 

нелегко приступитись,

 та я теж не в тім9я

 би­

тий,

 

либонь, і

 ми в свій 

час книжки читали, та ще 

такі,

 про 

які панночкам і не снилось (Леся Україн­

ка);


 Так же піп не в тім9я битий:

 його

 не обду­

риш... (Л. Мартович). НЕ

 

ГВІЗДКОМ У ТІМ’Я БЙ­

ТИЙ. Хлопці наші, нівроку їм,

 не гвіздком у тім 'я 

биті,

 а

 от гляди ж — немовби й діло не яке,

 бала­

мутна

 дівка повелася з Михайликом так, наче він 

прийшов

 з мазницею по мед (О. Ільченко). НЕ В 

ПОТИЛИЦЮ


 БЙТИЙ. — Він беручкий... Хороший 

чоловік,

 

правда?..—Авжеж... Він чоловік не в по­

тилицю битий (Ю. Мушкетик).

БИТИСЯ


100.

 

БЙТИСЯ___ГОЛОВОЮ___ОБ_СТІНИ.'>БЙТИСЯ___(бити_[себе])___ОБ_ПОЛИ__[РУКАМИ].'>БЙТИСЯ (бити [себе])

 ОБ ПОЛИ 

[РУКАМИ].

 Перебувати в стані розпачу, збенте­

ження,


 обурення,

 здивування і т. ін. Як вони розгу­ляються, .. ми

 тут панночку хап, та до брички, 

та

 навтікача до

 шлюбу... Нехай

 собі, будучи, об 

поли

 

руками б9ються, а 

завтра

 нічого робити, 

самі

 зап’ють

 весілля (Г. Квітка-Основ’яненко); 

[Христя


 (до 

Олени):] Батько 

об поли

 руками

 б'ю­

ться

 та бідкаються, мати плачуть (М. Кропив­

ницький);

 Переляканий батько метушився,

 без­

тямно

 бив себе об поли й бурмотів: — От лихо, 

от

 

лихо! (М. Лазорський).

101. 


БЙТИСЯ

 ГОЛОВОЮ

 ОБ СТІНИ. 

Перебуваючи

 в стані розпачу,

 даремно докладати 

зусилля, щоб

 запобігти

 чомусь небажано­

му.


 —

 Коли ж він [Василько] до політики до­ріс?..— Вони про 

це

 не говорять батькам, вони 

ховаються від батьків.., а 

потім батьки б'ються 

головами

 об стіни

 (М. Стельмах). БЙТИСЯ ГО­

ЛОВОЮ

 В МУР. Стара пані тільки що головою 

в 

мур

 не б'ється,

 та нічого не врадить (Марко 

Вовчок).


102.

  БЙТИСЯ З

 НУЖДОЮ.

 Переборюва- 

ти нестатки, 

злидні. Ану

 лиш гляньмо в село зо 

мною;

 3 нуждою люди б'ються страшною 

(П. Грабовський).

103.

 

БЙТИСЯ/ПОБЙТИСЯ ОБ ЗАКЛАД 

з

 ким і без додатка.

 1. Сперечатися, домовляю­

чись про


 умови виграшу. — Я пам ’ятаю тебе з 

тих часів,

 як ти бігав 

за 

м’ячиком по вулиці і бив­

ся 

зі

 

мною

 об заклад, що ластівка може переле­

тіти

 море, не відпочиваючи (Ірина Вільде); Спе- 

речались-сперечались,

 а далі побилися об заклад. 

Постій 

же,

 кажу, як приїде Галя, то ти сама бу­

деш поратись

 біля

 печі, а як ні — то я тобі 

стьожку

 куплю...

 (Панас Мирний). БЙТИСЯ

 У 

ЗАКЛАД. 
Дайте [мамо] мені трохи грошенят, 

я 

й

 забув вам

 учора сказать. Ми з Сидором у заклад 

бились, дак

 я програв (Ганна Барвінок). ПОБЙ­

ТИСЯ


 

НА 


ВЗАКЛА

д

Раз побився Максим на взак- лад, що

 вип ’є кварту [горілки] й

 не буде п ’яний. 

Заклад на

 п ’ять 

карбованців (Панас Мирний).Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   324


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет