В технологической части дипломного проекта рассмотрены вопросы проектирования систем приема, очистки и подачи воды населенному пункту в Южной Казахстанской области


Таза су резервуарының толық көлемін анықтаймызбет3/11
Дата02.05.2016
өлшемі2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Таза су резервуарының толық көлемін анықтаймыз:


Vтср= Vрет+ Vөрт+Vф (2.12)

мұндағы Vрет- су тұтыну графигі мен сорғыш бекеті жұмысының бірге істеген жұмысы бойынша анықтайды.

Vрет=7,6% * Q тәу (2.13)

Vрет=7,6 * 10338.37=785.71

Vөрт- үш сағаттық өрт қоры мынаған тең

Vөрт=(3*60*60/1000)*Q пож (2.14)

Vөрт=(3*60*60/1000) * 72,5=783

Vф- өз мұқтаждықтарына кететін шығындар, тәуліктік шығыннан 5-10% алынады

Vф= 5% * 10338.37=516.91
Vтср=785.71+783+516.91=2085.62м3

Есептеу нәтижелері бойынша көлемі 2085.62м3болатын темірбетон резервуар қабылдаймыз.2.4.2 Арынды мұнараның қажетті көлемін анықтау

Арынды мұнара объекті территориясының жоспарына және жергілікті жердің рельефіне байланысты кез-келген нүктеде тұруы мүмкін.

Арынды мұнара багының толық сыйымдылығы реттегіш сыйымдылық және өрт сөндіруге қажетті 10 минуттық су қорының қосындысынан тұрады (1 ішкі, 1 сыртқы).

Судың шығындары мен екінші сатылы сорғыштың су беру шартына байланысты реттегіш көлемін анықтаймыз.

Бактағы максималды қалдыққа байланысты (2.5 кесте) тәулік шығыны 3,04% құрайды, онда

Vрет=12,58%*10338.37=1300.56м3

Vөрт=(10*60/1000)*72,5=43,5 м3

Vбак=1300.56+43,5=1344.06 м3

Есептелген нәтижелер бойынша арынды мұнараның көлемі үлкен болып шықты, сондықтан көлемі 1344.06 м3. болатын арынды резрвуар қабылдаймыз.
Кесте 2.5 - Арынды мұнараның көлемін анықтау

Тәуліктік сағаттар

Қаланың су шығыны %

Сорғыштан беру%

Бакқа келу %

Бактан шығын %

Бакте қалғаны %

1

2

3

4

5

6

0--1

1,72

3,54

1,82

 

3,60

1--2

1,75

3,54

1,79

 

5,39

2--3

1,57

3,54

1,97

 

7,36

3--4

1,48

3,54

2,06

 

9,41

4--5

1,76

3,54

1,78

 

11,20

5--6

3,00

3,54

0,54

 

11,73

6--7

3,61

3,54

 

0,07

11,73

7--8

3,15

3,54

0,39

 

12,12

8--9

6,35

5,42

 

0,93

11,19

9--10

6,80

5,42

 

1,38

9,81

10--11

5,86

5,42

 

0,44

9,37

11--12

6,40

5,42

 

0,98

8,39

12--13

6,35

5,42

 

0,93

7,46

13--14

5,59

5,42

 

0,17

7,29

14--15

5,47

5,42

 

0,05

7,24

Кесте 2.5 - жалғасы

15--16

6,13

5,42

 

0,71

6,53

16--17

4,73

3,54

 

1,19

5,33

17--18

5,61

3,54

 

2,07

3,26

18--19

4,63

3,54

 

1,09

2,18

19--20

5,64

3,54

 

2,10

0,00

20--21

3,29

3,54

0,25

 

0,25

21--22

3,13

3,54

0,41

 

0,66

22--23

3,36

3,54

0,18

 

0,84

23--24

2,60

3,54

0,94

 

1,78

жалпы

100,00

100,00

 

 

 2.5 Магистралды торапты трассалау

Сумен жабдықтау жүйесін жобалау кезеңінде бұл процесс ерекше бір міндетті де қиын амалдардың бірі болып саналады.

Су тарату мен беру жүйесінің талаптарын қанағаттандыру үшін, магистралды тораптарды трассалау келесі ұсыныстардан тұру керек:

1. Торап қаланың аумағы бойынша біркелкі орналасуы, мүмкіндігінше тиімді және ірі тұтынушылардың қосылуына сенімді болу керек. Тораптың аймақтары көшелер бойынша тартылып, екі жақты таратқыш жүйелермен және үймереттерге қосылуын қамтамасыз етуі қажет. Транзитті магистрал мен бір жақты су алу аймақтарының ұзақтығы аз болуы қажет.

2. Су көзінен тұтыныушыларға дейін су ең қысқа жолмен жолдағы табиғи және жасанды кедергілерді ескеріп, қажет болған жағдайда техникалармен механизмдерді пайдаланып жеткізілуі керек.

3. Сенімділікке қойылатын талаптар: бас су құбырларын құрылғылармен тарту, егер айналма аймақтарында жөндеу жұмыстары болған кезде, судың берілуін тоқтатпау.

4. Арынды мұнараны жергілікті жер бедерінің ең биік нүктесіне орналастыру.

Тораптар мен бас су құбырларын трассалау кезінде негізінен бастапқы су тазарту ғимарттарынан қалаға дейінгі судың ағу бағытының өлшемдері және оның территория бойынша тұтынушыларға берілуін ескеру. Осыдан кейін бас су құбыры мен магистралды тораптар жүргізіледі. Магистралдар арасында қосылысты ескеру қажет.2.6 Меншікті, жолай және түйіндік шығындарды анықтау

Тораптан суды алу үлкен көлемде және қарқыныдылығы әрдайым өзгергендіктен, біз су алу схемасының қарапайым схемасын таңдаймыз. Бұл торапқа берілген су торап ұзындығы бойынша бірдей беріледі, және осыған сәйкес су саны тораптың ұзындығы бойынша біркелкі бөлінеді. Бұл жағдайды меншікті шығын деп, келесі формуламен анықтаймыз:

Qмен=Q/L, л/сек (2.15)

мұндағы Q =698,7555м3/сағ=194,09л/с қаланың сағаттық максималды шығыны минус бағытталған шығындар, л/сек;

L – су беретін торап ұзындығының қосындысы, м.

Qмен =194,09-116,996/10675=0,0072 л/сек

Аймақтың кез-келген бөлігінде суды алу жолай деп аталады, оны келесі формуламен анықтайды:

Qжол= qмен*l, л/сек (2.16)

мұндағы l – аймақ ұзындығы.


Кесте 2.6 - Жолай шығынды анықтауУчасткенің №

Участкенің ұзындығы м

Меншікті шығын

л/с


Жолай шығын л/с

1

2

3

4

5

1

1--2

648,3

0,0072

4,67

2

2--3

718,55

0,0072

5,17

3

3--4

1046,5

0,0072

7,53

4

4--5

720,75

0,0072

5,19

5

5--6

1117,1

0,0072

8,04

6

6--7

762,05

0,0072

5,49

7

7--8

884,1

0,0072

6,37

8

8--1

1090,1

0,0072

7,85

9

1--9

850

0,0072

6,12

10

9--3

715,55

0,0072

5,15

11

9--5

1070

0,0072

7,70

12

9--7

1052

0,0072

7,57

жалпы

 

10675

 

42,46

Кез-келген түйінде суды алу келесі формуламен анықталады:

Qтүй= 0,5Qжол, л/сек (2.17)Кесте 2.7 - Түйіндік шығынды анықтау

Түйін №

Түйінге қйылысатын участкелер №

Участкенің жолай шығыны л/с

соср. шығын л/с

Түйіндік шығын л/с

1

2

3

4

5

1

(1--2), (1--9), (1--8)

18,64

 

9,3182

2

(1--2), (2--3)

9,84

 

4,9207

3

(2--3), (3--9), (3--4)

17,86

23,14

8,9302

4

(3--4), (4--5)

12,72

30,6

6,3621

5

(4--5), (5--6), (5--9)

20,94

16,01

10,468

6

(5--6), (6--7)

13,53

 

6,7649

7

(6--7), (8--7), (9--7)

19,43

 

9,7133

8

(8--7), (8--1)

14,21

47,2

7,1071

9

(9--1), (9--3), (9--5), (9--7)

26,55

 

13,275

жалпы

 

153,72

116,95

76,86

Барлық есептеу біткеннен кейін келесі шарт орындалуы қажет:

Qжал= Qбағ+Qтүй, л/с (2.18)
2.7 Айналма тораптың гидравликалық есебі
2.7.1 Максималды сағаттық су тұтыну жағдайына арналған гидравликалық есеп
2.7.1.1 Алдын-ала ағын тарату

Шығындарды торап бойынша тарату вариантында ерекше тиімді критерий болып саналатын сенімділік талаптарын орындау. Айналманы салу осы сенімділікті қамтамасыз ету шараларының негізі болады.

Бірақ тұтынушыларға суды беру кезінде мүмкін болатын авариялар аз болу қажет. Торап тек қана айналма түрінде ғана емес, сонымен қатар апат болған жағдайда паралельді түрде келесі тармақ іске қосылуды қамтамасыз ету керек.

Су тораптарының гидравликалық есебі негізінде постулат қабылданған. Бұл Киргхоф заңына сәйкес тораптың кез-келген таратылуында ағын таратуда орындалуы керек.

Киргхофтың бірінші заңына сәйкес түйінде ағын бірқалыпты приниципін қайтаратын материалды баланс сақталу қажет. Бұған сәйкес су тораптарында кез-келген түйіндегі торап шығынының алгебралық қосындысы нөлге тең болу қажет:

(+q)+(-q)=0 (2.19)Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет