«Валюталық операция туралы тіркеу куәлігін беру» мемлекеттікжүктеу 159.5 Kb.
Дата03.05.2016
өлшемі159.5 Kb.
: cont
cont -> Психологические труды
cont -> Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии Словарь используемых терминов
cont -> Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясы
cont -> Өткен сенбіде үйде демалып жатқанымда, есіктің сыртынан тықыр естілді. Іле қоңырау шырылдады. Сұрамастан аша салдым. Екі балаң жігіт тұр екен. «Аға, жарапазан ғой» деді де, домбыраны қағып-қағып жіберіп, әнге басты
cont -> Сводный график по защите магистерских диссертаций научного и педагогического и профильного направлений 2010 г. 14. 06. 2010 г
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің


«Валюталық операция туралы

тіркеу куәлігін беру» мемлекеттік

қызмет стандартына

3-қосымша


Тіркеу куәлігін алуға арналған өтініш/

Валюталық операция туралы хабарлама

_____________________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты-жөні)

КҰЖЖ коды ____________________________ СТН_________________________________ ЖСН__________________________________ БСН_________________________

(бар болса) (бар болса)

1. Валюталық шарттың №_____________________________жылғы"____" ________

(құжаттың атауы)(мақсаты мен мәні)


2. Валюталық шартқа қосымша ретінде мынадай құжаттар ұсынылды (тіркеуге өтініш берген кезде толтырылады)

(құжаттың атауы, нөмірі, ресімдеу күні)


3. Валюталық шартқа қатысушы резидент (резиденттер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)

Мекенжайытелефон

Қызмет көрсететін банк (банктер)


4. Валюталық шартқа қатысушы резидент емес (резидент еместер):

Заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні)Заңды тұлғаның уәкілетті тұлғасы

Экономика секторы _

Заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын) елі

Мекенжайы, банктік деректемелері
_______

5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген лицензияларының нөмірлері
6. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген тіркеу куәліктерінің нөмірлері
7. Ұлттық Банктің осы валюталық шарт бойынша бұрын берген хабарламалары туралы куәліктердің нөмірлері
8. Мынадай толтырылған бөлімдер ұсынылды (белгіленсін):

___ 1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары

___ 2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы құралдарымен операциялар

___ 3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу

___ 4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары

Өтініш берушінің уәкілетті тұлғасы:

_______________________ ___________________________ _______________

(қызметі) (аты-жөні) (қолы)


200___ жылғы «_____» ___________


Мөрдің орны

1-бөлім. Коммерциялық кредиттер және қаржы заемдары


1. Валюталық шарттың сомасы

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)2. Шарттың валютасы

3. Шектеулі келісім (бар болса) №____________ _______жылғы «____» __________

________________________________________________________________________

(құжаттың атауы)

4. Резиденттің резидент емеске қатынасы (белгіленсін):

_____ тікелей инвестор

_____ тікелей инвестициялау объектісі

_____ басқа

5. Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы (мүдде) ставкасы жылдық _____ (өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда оны есептеу базасы _____________________________ және маржа мөлшері көрсетілсін _____________________________)

6. Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен төлемдер үшін ставка:

мерзімі өткен әрбір күнге

өзге (талдама жасалсын) __________________________________________________

7. Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер үшін комиссия және басқалары)(салыстырмалы көлемде көрсетілсін (кредит сомасының, негізгі борыштың және т.б. пайызы)


8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының кестесі және басқасы)

8-1. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мәліметтер (бар болса):

Резидент ____________ Резидент емес___________ (белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы

телефоны

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі

8-2. Ерекше талаптардың болуы (белгіленсін):

____ заемшының мерзімді ұзарту құқығы

____ заемшының жедел өтеу құқығы

____ кредитордың берешекті мерзімнен бұрын өтеуді талап ету құқығы

____ өзге (талдама жасалсын) ____________________________________________

____________________________________________________________________________

9. Осы валюталық шарт шеңберінде қаржыландыратын келісім-шарттар туралы мәліметтер (банктер және өзге де қаржы институттары егер бар болса өз операциялары туралы хабарлау кезінде толтырады):

9.1. Аппликант (банктің қаржыландыруды сұрататын немесе өзге де қаржы институтының клиенті) туралы мәліметтер:

Резидент ____________ Резидент емес ___________ (белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы ______

(жеке тұлғаның аты-жөні)Резидент туралы ақпарат: мекенжайы телефон

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі

9.2. Қаржыландырылатын келісімшарттар туралы мәліметтер:

Келісімшарттың нөмірі _____________________________ күні

Келісімшарттың мақсаты және мәні____________________________________________

___________________________________________________________________________

Келісімшарттың сомасы______________________ валюта ________________________

(валютаның мың бірлігі)

Экспорттық-импорттық валюталық бақылауға алынатын мәмілелер үшін мәміле паспортының нөмірі _________________________________________________________

9.3. Бенефициар (келісім-шартқа қатысушы) туралы мәліметтер:

Резидент ____________ Резидент емес___________ (белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы телефон

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі

9.4. Кредитордың банкті немесе өзге де қаржы институтын қаржыландыру нысаны (белгіленсін):

___ қаражаттың банктің немесе өзге де қаржы институтының шотына түсуі,

___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуі,

___ басқа (талдама жасалсын)_____________________________________________


10. Қаражаттың түсу және берешекті өтеу кестесі

шарт валютасының мың бірлігіЗаем алушыға кредит бойынша қаражаттың түсуі

Заем алушы кредитке қызмет көрсетуі бойынша

төлемдер


күні

сомасы

күні

негізгі борышты өтеу

сыйақы төлеу

А

1

Б

2

3


ЖИЫНТЫҒЫ
ЖИЫНТЫҒЫолардың ішінде өтініш беру күніне
олардың ішінде өтініш беру күніне


11. Ескерту


2-бөлім. Жарғылық капиталға қатысу, бағалы қағаздармен және туынды қаржы

құралдарымен операциялар


1. Операция түрі (белгіленсін):

1) ___ шетелге тікелей инвестициялар,

2) ___ Қазақстан Республикасына тікелей инвестициялар,

3) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің акцияларын (тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,

4) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің акцияларын (тікелей инвестицияларды қоспағанда) сатып алуы,

5) ___ резиденттердің резидент емес эмитенттердің басқа да бағалы қағаздарын және резидент еместердің инвестициялық қорларының пайларын сатып алуы,

6) ___ резидент еместердің резидент эмитенттердің басқа да бағалы қағаздарын және резиденттердің инвестициялық қорларының пайларын сатып алуы,

7) ___ резиденттердің резидент еместердің жарғылық капиталында қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі (тікелей инвестицияларды қоспағанда),

8) ___ резидент еместердің резиденттердің жарғылық капиталында қатысуды қамтамасыз ету мақсатында салым енгізуі (тікелей инвестицияларды қоспағанда),

9) ___ резидент емес эмитенттердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарған бағалы қағаздарын орналастыруы,

10) ___ резидент эмитенттердің басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес және солардың аумағында шығарған бағалы қағаздарын орналастыруы,

11) ___ Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды шығару,

12) ___ резидент эмитенттердің бағалы қағаздарына депозитарлық қолхаттар шығару,

13) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.

2. Инвестор туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес _______ (белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)Резидент туралы ақпарат: мекенжайы телефон

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі ____________________

Резидент еместің экономика секторы

3. Сатушы туралы мәліметтер (өтініш беруші сатушы болып табылса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес _______ (белгіленсін)

Заңды тұлғаның атауы

(жеке тұлғаның аты-жөні)

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы телефоны

КҰЖЖ коды _________________________ СТН/ЖСН/БСН_______________________

Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тіркелген (жеке тұлғаның тұрғылықты) елі ____________________

Резидент еместің экономика секторы

4. Валюталық шарт туралы мәліметтер:

Валюталық шарттың сомасы

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)

Валюталық шарттың валютасы

Мерзімі өткен төлемдер үшін ставка мерзімі өткен әрбір күн үшін

Ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны үшін, басқарғаны үшін комиссия, міндеттемелер және басқа үшін комиссия)

(талдама жасалсын)

Өтініш берілген күні валюталық шарт бойынша ұсынылған қаражат:


Жіберуші

Бенефициар

Күні

Валюталық шарт валютасының сомасы, мың бірлігі
Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражат қозғалысының кестесі және басқа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Инвестициялау объектісі туралы мәліметтер (егер өтініш беруші инвестициялау объектісі болып табылса, толтырылмайды):

Резидент _______ Резидент емес _______ (белгіленсін)

Атауы

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала) _________________________________

КҰЖЖ коды _________________СТН/ЖСН/БСН_____________________________

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі

Резидент еместің экономика секторы

6. Инвестициялау объектісінің капиталы (дауыс беруші акциялармен немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерімен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):
Валюталық шарт бойынша операция жүргізгенге дейін

Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгеннен

кейін


сомасы

валютасы

сомасы

валютасы

1.

Құрылтай құжаттары бойынша құндық тұрғыдағы жарғылық капитал, құрылтай құжаттары бойынша валютаның мың бірлігі

2.

Қаржылық есептілікке сәйкес жарғылық капитал, қаржылық есептілік валютасының мың бірлігі

3.

Инвестициялау объектісінің капиталы, инвестор(инвесторлар) құндық тұрғыда енгізген пайлар, валютаның мың бірлігі

4.

оның ішінде инвесторлар бойынша

5.

Инвестордың (инвесторлардың) инвестициялау объектісі капиталындағы үлесі, қатысушылардың % дауыстары немесе % дауыс беруші акциялар6.

оның ішінде инвесторлар бойынша


7. Инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат (дауыс беруші акциялармен операцияларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):


Валюталық шарт бойынша операция жүргізгенге дейін

Валюталық шарт бойынша операция жүргізілгеннен кейін

жай

артық-шылықты

жай

артықшы-лықты

1.

Жарияланған акцияның саны, дана

2.

Төленген акцияның саны, дана

3.

оның ішінде дауыс беруші

4.

Инвесторға (инвесторларға) тиесілі дауыс беруші акцияның саны, дана

5.

оның ішінде инвесторлар бойынша


8. Инвестор (инвесторлар) валюталық шарт бойынша сатып алатын инвестициялау объектісінің акциялары туралы ақпарат:
Акцияның түрі (жай/артықшылықты, дауыс беру құқығы бар/құқығы жоқ)

Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) не ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны немесе орналастыру бағасы (валюта бірлігі)

Шығару (орналас-

тыру) валютасы


9. Инвестор (инвесторлар) шығаруды қоса алғанда сатып алатын борыштық бағалы қағаздар немесе инвестициялық қорлардың пайлары туралы мәліметтер:

ISIN/ҰСН __________________________________________________________________

Бағалы қағаздардың саны ____________________________________________ дана

Бір бағалы қағаздың номиналдық құны _______________________ валюта бірлігі

Шығару валютасы ___________________________________________________________

9.1. борыштық бағалы қағаздар үшін

Шығару күні ________________________ Өтеу күні __________________________

Купондық ставка ________________________% жылдық (өзгермелі пайыздық ставка болған жағдайда оның есептеу базасы ________________________ және маржа мөлшері көрсетілсін)_________

Купондарға төлем жасау кезеңділігі мен күні ____________________________________

___________________________________________________________________________

9.2. инвестициялық қорлардың пайлары үшін

Қордың түрі (акционерлік, пайлық, ашық, жабық, интервалды, басқа (көрсетілсін)) ___________________________________________________________________________

Басқараушы компания ________________________________________________________

(атауы, елі)

10. Депозитарлық қолхаттар туралы мәліметтер:

депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН _______________________________________________

Шығару күні ______________________________

Депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргізгенге дейін __________________ дана, операция жүргізгеннен кейін ___________________ дана.

Депозитарлық қолхат пен базалық актив бірліктерінің арақатынастары:

_____________ дана депозитарлық қолхат = _________________ дана базалық актив

10.1. Депозитарлық қолхаттың базалық активтері туралы мәліметтер:

Бағалы қағаздың түрі: ________ акция, _________ облигация (көрсетілсін)

Депозитарлық қолхаттарға айырбасталған базалық актив бірліктерінің саны: операция жүргізгенге дейін __________________ дана, операция жүргізгеннен кейін ___________________ дана.

10.2. Депозитарлық қолхат эмитенті:

Резидент _______ Резидент емес_______ (белгіленсін)

Атауы

Резидент емес туралы ақпарат: тіркелген елі

Резидент еместің экономика секторы

11. Туынды қаржы құралдары туралы мәліметтер:

Туынды қаржы құралының түрі (көрсетілсін):

__ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, ______ өзге(талдама жасалсын) ___________________________________________________________________________

Туынды қаржы құралының базалық активінің атауы ___________________________________________________________________________

12. Ескерту ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________


3-бөлім. Шетел банкінде шот ашу
1. Шетел банкі

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды және басқа да банктік деректемелері)2. Шот валютасы

3. Шот нөмірі __________________________________

4. Шот түрі (белгіленсін):

____ резиденттің ағымдағы шоты

____ резидент филиалының (өкілдігінің) ағымдағы шоты

____ резиденттің салымы

____ басқасы (талдама жасалсын) __________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Резидент филиалының (өкілдігінің) орналасқан жері

(елі, мекенжайы)

6. Ескерту
4-бөлім. Капитал қозғалысының басқа да операциялары.

1. Операция түрі (белгіленсін):

____ жылжымайтын мүлікке арналған құқықты сатып алу

____ зияткерлік меншік объектілеріне арналған айрықша құқықты толығымен сатып алу

____ бірлескен қызмет қатысушысының міндеттемелерін орындау

____ ақшаны және өзге де мүлікті сенімгерлік басқаруға беру

2. Валюталық шарт туралы мәліметтер:

Валюталық шарттың сомасы

(санмен және валюталық шарттың валютасында жазумен)

Валюталық шарттың валютасы

Қаражатты (егер бар болса) пайдалану үшін сыйақы (мүдде) ставкасы:

_______________________________________________________ жылдық

(өзгермелі пайыздық ставкасы болған жағдайда оны есептеу базасы және маржа мөлшері көрсетілсін)

Ілеспе төлемдер (егер бар болса)

(талдама жасалсын)

Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқау, қаражаттың қозғалу кестесі және басқа) _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Объект туралы мәліметтер:

3.1.жылжымайтын мүлік: _______________________________________________________

(елі, мекенжайы)

3.2. зияткерлік меншік объектісі ________________________________________

_____________________________________________________________________________

(объектінің қысқаша сипаты)

3.3. бірлескен қызмет ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(жобаның қысқаша сипаты)

3.3. сенімгерлік басқару ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(мақсатының қысқаша сипаты)

4. Ескерту __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет