З досвіду роботи Резан Олени Михайлівни


Варіанти розширення проектубет6/6
Дата28.04.2016
өлшемі1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6

Варіанти розширення проекту
У всіх вікових категоріях є діти, які не сприймають тільки сталу, академізовану інформацію, або сприймають її через підключення великих зусиль. А це нерідко призводить до зниження рівня мотивації у вивченні будь-якого предмету.

Деяка казковість та театральність викладання історії, на мою думку, необхідна як у середній, так і в старшій ланці школи. Особливо, слід це врахувати при організації роботи у класах перехідного (підліткового) віку, коли емоційне сприйняття дійсності переважає над аналітичним, освітнім. Ось тут і приходить на допомогу художня література, що є тим поєднанням емоційності та аргументів, яке допомагає достукатися до душі дитини; допомагає роздивитися та відчути далеку історію як розповідь про життя звичайних людей, що мали свої почуття і прагнення. Наведені вище результати опитування учнів це ще раз засвідчили.

Представлений проект «Історія 7-го класу в літературних образах» не є сталим, «закритим». Оскільки інтеграційні (міжпредметні) зв’язки безспірно необхідні на уроках історії будь-якого періоду, то в даному випадку вони допомагають поглибити та активізувати знання семикласників.

Інформатизація суспільства підказує дітям такі шляхи пошуку паралельних знань та навичок, про які вчителі не завжди думають як про освітній інструмент або сприймають їх неоднозначно. Використання традиційного запасу зображувальних (образотворчих) джерел мої учні запропонували розширити, наприклад, ілюстраціями з домашніх комп’ютерних ігор, які вони апробували. Тому пропоную їх у даній роботі.

Розширення будь-якої теми уроку, так даного проекту може проходити за кількома напрямками:


Частину такого матеріалу пропоную для ознайомлення на диску з презентацією.

Пам’ятка

учням при роботі з історичним художнім твором

1. Прочитай літературний твір.


2. Виділи та запам’ятай історичних персонажів.
3. Прочитай про них у підручнику з історії.
4. Порівняй інформацію: яка інформація є історичною, а яка – вимислом автора.
5. Виділи у художньому тексті ті уривки, які розповідають про характер, зовнішність, одяг і т.д. героїв, події, в яких вони беруть участь; характерні явища та процеси у державі, про яку іде мова .
6. Зроби відповідні закладини з написами (короткими анотаціями, головною думкою уривку).
7. Підготуй короткий виступ за головними проблемами твору, що опрацьовано.

Список

додаткової літератури до проекту

Історія 7-го класу в літературних образах”
 1. Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Пер. з франц., передм. та прим. М. Рильського; Худож. С.М. Желєзняк, Ю.А. Чеканюк. – К.: Молодь, 1992. - 176 с.: іл.
 1. Вільсон Ч., Макспедден Д. Робін Гуд. Переказ балад. Скотт В. Айвенго. Роман. Ред.. Р.М. Дерев’янченко - Х. Школа, 2003. – 447.с.(серія «Бібліотека пригод»).
 1. Древний Восток /Под ред.: А.П. М’ясникові. – Санки-Петербург: Терция, 1994. – 587 с. – (сер.: «Всемирная галерея»).
 1. Энциклопедия для детей. Т. 15. Всемирная література. Ч.1. От зарождения словесності до Гете и Шиллера / Гл. редакт.: М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +. – 672 с. ил.
 1. Лупій О.В. Падіння давньої столиці: Роман. - К.: Кр. Центр духовної культури, 1996. – 408 с. – (серія »Український історичний роман»)
 1. Ладинський Антонін Петрович. Анна Ярославна – королева Франції. – Сімферополь, «Таврія», 1994 – 230 с.
 1. Міфи України. За кн. Г. Булашева «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К.: Довіра, 2003. – 383 с.
 1. Міфи і легенди народів світу/ Авт.-упоряд.: М.О. Хаткіна, О.В. Завязкін .– Донецьк: «БАО», 2006. – 656 с.
 1. Міфологія: Скандинавські та германські країни, слов’янські країни, Індія, Китай, Японія: Дитяча енциклопедія / Авт.-упоряд.: О.О. Могила, С.В. Чумаков. - К.: Школа, 2001. 496 с., іл. – (сер.: «Я пізнаю світ»).
 1. Міфи та легенди народів світу. – К.: Махаон – Україна, 2005. 124 с.; іл. – (Дитяча енциклопедія . «Махаон»)
 1. Міщенко Д. синьоока Тивер: Роман. – К.: Укр. Центр духовної культури, 1996. 424 с. – (серія «Український історичний роман»)
 1. Осокин В.Н. Виктор Васнецов. – К.: Рад. шк., 1989. – 160 с.
 1. Полевой Н.А. Мечты и жизнь / Сост., вступ. ст. и примеч. Б.С. Кондратьева. – М.: Сов. Россия, 1988. – 320 с.
 1. Сто великих мифов и легенд. – М.: Вече, 2006. – 528 с., ил. – (серия «100 великих»)
 1. Українська класична п’єса. Т. 3 / Ред.. Т. Курашової. – К.: «Мистецтво», 1953. – 605 с.
 1. Угляренко П., Шекера І. Взимку, в рік миші: Роман / Худож. О.І. Свидин. – Ужгород: Карпати, 1987. – 302 с.; іл.
 1. Шевченко Т.Г. Кобзар. / Ред.. Л.С. Шорубалка. – К.: Наукова думка, 1997. – 368 с.
 1. Фоллет Кен. Стовпи землі: Роман / Пер. з англ. В. Тетевин, С. Морозов. – М.: Махаон, 2005. – 896 с. – (серія «Історичний роман»)

Список

літератури для вчителів


 1. Войнович І. Модульні узагальнюючі уроки з історії: Актуальні проблеми історичної освіти // Історія України. – 2006. - №42. – с.13-15 (Про міні-проекти, «візитні картки», «візит ниці»)
 1. Всеукраїнський конкурс учнівських та студентських проектів «Служіння заради миру» // Історія України. - 2004. - №19. – с.27.
 1. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література: Читанка-підручник для 7-8 класів / - К.: Освіта, 1998. – 384 с.
 1. Карібіджанян І.В. Розвиток критичного мислення учнів на уроках правознавства: Кафедра // Історія та правознавство. – 2004 . - №11-12. – с. 2-4. (Теми проектів)
 1. Карліна О.М. Історія середніх віків. Підручник для 7-го кл. серед.шк. – К.: Ґенеза, 2000. – 399 с.
 1. Курилів В.І. Розвиваючи навички творчого мислення. Кафедра // Історія та правознавство (основа). – 2004. - №6. с. 2-5 (Проекти: «Папка з газетними статтями», «Інтерв’ю з очевидцем», «Опис історичного роману»)
 1. Лях Р.Д., Темброва Н.Р. Історія України: Підручник для 7 кл. ЗНЗ. – 4-е вид., виправ. – К.: Ґенеза, 2003 . – 192 с.: іл.
 1. Ляшенко І. Соціалізація школярів засобами правової освіти та виховання: Правознавство // Історія України (ШС). – 2002. - №43. – с.24-27 (Робота над груповими проектами законів класу)
 1. На шляху до школи проектної культури // Завуч. Наша вкладка. – 2007. - №4. – С. 1-24.
 1. Островський В.В. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках історії України. Кафедра // Історія та правознавство. – 2004. - №2. – с. 5-10; №3. – с. 2-4. (Один із видів діяльності як «Спільний проект»)
 1. Охріменко М. Особистісно орієнтований підхід до формування активної громадянської позиції учнів // Історія України (ШС). – 2002. - №45. – с. 24-27 (Проекти, як форма активної навчальної діяльності учнів)
 1. Позняк С. громадянська освіта. Навчально-методичний комплекс до курсу. Підручники, посібники // Історія України. – 2003. - №16. с. 14-18. (Проект як структурний елемент розділу посібника. Проект «Створюємо власну газету (радіо- чи телеканал)
 1. Худобець О. Використання технології презентації на уроках історії //Історія України. – 2005. – №29-32. – с. 88-91


Список

використаної літератури та Інтернет сайтів до проекту „Історія 7-го класу в літературних образах”


 1. Бедьє Ж. Роман про Трістана та Ізольду / Пер. з франц., передм. та прим. М. Рильського; Худож. С.М. Желєзняк, Ю.А. Чеканюк. – К.: Молодь, 1992. - 176 с.: іл.
 1. Бабицька Тетяна. Княгиня Ольга: Повість, оповідання. – К.: Молодь, 1990. – 216 с. – (серія «Перша книжка прозаїка»)
 1. Денисова Т.Н., Сиваченко Г.М. Зарубіжна література: Читанка-підручник для 7-8 класів / - К.: Освіта, 1998. – 384 с.
 1. Кочерга І.А. П’єси /вступна стаття і примітки Я. П. Білоштанна. – К.: Мистецтво, 1983. – 253 с. – (серія «Шкільна бібліотека»)
 1. Ладинський Антонін Петрович. Коли впав Херсонес. – Сімферополь, «Таврія», 1994 – 218с.
 1. Роні-Старший Жозеф. Боротьба за вогонь: роман / Д’Ервільї. Пригоди доісторичного хлопчика: Повість: /Пер. з фр. – К.: Брама, 1995. – 208 с.: іл.
 1. Садко: Новгородские былины /Подготовка текста и послесловия В.П. Аникина; Худож.из Палеха Карелия и Борис Кукулиевы. - М.: Сов. Россия, 1980. – 80 с., ил.
 1. Скляренко С.Д. Святослав: Роман - К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1987р. – 410 с.
 1. Скляренко С.Д. Володимир: Роман - К.: Видавництво художньої літератури «Дніпро», 1987р. – 450 с.
 1. Слово о полку Игореве / Вступ. Ст. и підготовка древерус. текста Д. Лихачева; Сост. и коммент. Л.Дмитриева; Худож. В.А. Фаворский. – М.: Худож. лит. – 1987. – 222 с. (Класики и современники. Поэтич. б-ка).
 1. Тисяча і одна ніч: Вибрані казки й повісті / Упоряд. та пер. з араб. Й. Брояка і В. Рибалкіна; Вступ. ст. Ю.Кочубея. – К.: Дніпро, 1991. - 512 с.: іл.
 1. Чемерис Валентин. Ольвія. – К.: Український Центр духовної культури, 1993. – 384 с.

 2. Шевченко Т.Г. Єретик: Поема: слов’янськими мовами / Упоряд., авт.передм. В.К.Житник.-К.: Дніпро, 1991.-123с.: іл.-Текст укр., рус., білорус., чес., словац., пол. та болг. мовами.
 1. http://www.mon.gov.ua/
 1. http://abetka.ukrlife.org/
 1. http://abetka.ukrlife.org/bohatyri_3.htm
 1. http://lukoshko.net/menuleg.shtmlКаталог: konspekt
konspekt -> Просвещенный абсолютизм. Екатерина II
konspekt -> «Координатная плоскость»
konspekt -> Конспект урока: Но выбор есть, и дивная свобода в том выборе… (Ю. Левитанский). Урок-размышление по притче Леры Авербах
konspekt -> Лекциялар конспектісі 1 бөлім Құрастырғандар б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков. Ассистент Нұрмағанбетов Н
konspekt -> Конспект урока по теме «Строение и работа сердца»
konspekt -> Горные породы и минералы
konspekt -> Конспект урока биологии по теме: «Агроценозы»
konspekt -> Странности нашего мозга наш мозг поразителен!
konspekt -> Проблема выбора и ответственности за выбранное решение в рассказе А. Грина
konspekt -> Византийские императоры


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет