Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш тўғрисидажүктеу 52.8 Kb.
Дата01.05.2016
өлшемі52.8 Kb.
: uploads -> docs
docs -> Фио: Сабитова Лилия Фэргатовна
docs -> Технические характеристики горелок газовых серии гкс
docs -> Жылдарға арналған батыс қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы орал, 2010 мазмұНЫ
docs -> Жылдарға арналған батыс қазақстан облысының аумағын дамыту бағдарламасы батыс Қазақстан облыстық мәслихаттың
docs -> «БҚо зеленов ауданы Переметный ауылдық округінде құс фабрикасы құрылысы» ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) жобасы бойынша қоғамдық тыңдау хаттамасы
docs -> Мемлекеттік басқару дегеніміз
docs -> Инструкция по применению препарата «аинил» 1 общие сведения 1 Аинил (Ainil)
docs -> Выращивание луковичных в контейнерах
docs -> Проблемы высшей школы
Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг Қароридан кўчирма
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси

депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш тўғрисида
Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбекистон Либерал-де­мок­ратик партияси, Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик партияси, Ўзбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тияси томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қо­нунчилик па­ла­таси депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш учун тақдим этил­ган ҳуж­жатларни кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикасининг "Ўз­бе­кистон Рес­пуб­ликаси Олий Мажлисига сайлов тўғрисида"ги Қонуни 11, 26-мод­да­лари, "Ўз­бекистон Рес­публикаси Марказий сайлов комиссияси тўғри­си­да"ги Қонуни 5-мод­дасига му­вофиқ Ўзбекистон Республикаси Марказий сай­лов комиссияси

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Олий Маж­­лисининг Қонунчилик палатаси депутатлигига номзодлар этиб қў­йи­дагилар рўйхатга олинсин:Навоий вилояти бўйича:

34-Навоий сайлов округи

Ашурова Насиба Батировна — 1974 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ де­мократик партияси аъзоси, Навоий давлат кончилик институтининг Иқ­ти­содиёт ва менежмент кафедраси до­центи, Тошкент шаҳри, Бектемир ту­ма­ни, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тияси томонидан кўрсатилган.

Ковиляева Светлана Генна­дьев­на — 1976 йилда туғилган, Ўзбекистон "Адолат" социал-демократик пар­тия­си аъзоси, Навоий кончилик коллежи кат­та ўқитувчиси, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Ўзбекистон "Адолат" со­циал-демократик партияси томони­дан кўрсатилган.

Тожиев Козим Ўктамович — 1984 йилда туғилган, Ўзбекистон "Миллий тикланиш" демократик партияси аъзо­си, "Камолот" ёшлар ижтимоий ҳа­ракати Навоий вилоят Кенгаши раиси, Навоий вилояти, Навбаҳор ту­мани, Ўзбекистон "Миллий тик­ланиш" демократик партияси томо­ни­дан кўр­сатилган.

Тошпўлатов Акром Икромович — 1977 йилда туғилган, Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати — Ўзбе­кистон Либерал-демократик партия­си аъзоси, Тошкент давлат юридик уни­верситетининг илмий тадқиқот­лар­­ни мувофиқлаштириш ва ил­мий-педагог кадр­лар­ни тай­ёрлаш бўлими бошлиғи, Тошкент шаҳри, Ол­мазор ту­мани, Тадбиркорлар ва ишбилар­мон­­лар ҳаракати — Ўз­бекистон Ли­берал-демократик пар­тияси томо­ни­дан кўрса­тил­ган.

35-Қизилтепа сайлов округи

Ахмедов Ахад Амирид­ди­нович — 1964 йилда туғилган, Ўз­бекистон Халқ демократик партияси аъзоси, Ўз­бекистон Рес­публикаси Олий Маж­лиси­нинг Қонунчилик палатаси де­пу­­тати, Тошкент шаҳри, Миробод ту­мани, Ўзбекистон Халқ демок­ра­тик пар­тияси томонидан кўр­са­тилган.

Бобомуродова Анора Яв­қоч­тиевна — 1960 йилда туғилган, Ўз­бе­кистон "Миллий тикланиш" де­мократик партияси аъзоси, На­воий ви­лоят ҳокими ўрин­бо­са­ри, хотин-қизлар қўмитаси раи­си, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳ­ри, Ўзбекистон "Мил­лий тик­ла­ниш" демократик пар­тияси то­мо­ни­дан кўрсатилган.

Рустамова Зебо Аслоновна — 1983 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармонлар ҳа­ра­кати — Ўз­бекистон Либерал-де­мократик пар­тияси аъзоси, Қи­зил­тепа тумани "Асад­бек зиё нури" хусусий корхо­на­си раҳ­ба­ри, Навоий вилояти, Қизил­тепа тумани, Тадбиркорлар ва ишби­лар­монлар ҳаракати — Ўзбекис­тон Либерал-демократик партия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Умаров Шерзод Хазратқу­ло­вич — 1979 йилда тўғилган, Ўз­бекистон "Адолат" социал-де­мок­ратик пар­тия­си аъзоси, "UzErae­Cable" Ўзбе­кис­тон-Корея қўшма корхонаси масъу­лия­ти чекланган жамияти бош ди­ректори, На­воий вилояти, Кармана ту­мани, Ўз­бекистон "Адо­лат" социал-де­­мократик партияси томонидан кўр­сатилган.

36-Зарафшон сайлов округи

Мусаев Fолибжон Мир­зае­вич — 1979 йилда туғилган, Ўзбе­кис­­тон "Мил­лий тикланиш" де­мократик пар­тияси аъзоси, На­воий кон-ме­тал­лургия ком­би­натига қарашли Ши­мо­лий кон бош­қармаси Очиқ руда ишлаб чи­қариш бўлими бош муҳан­диси ўринбосари, Навоий вилояти, Учқудуқ тумани, Ўзбекистон "Мил­­лий тикланиш" демократик пар­тияси то­мо­нидан кўрса­тил­ган.

Санакулов Рустамбек Бур­ха­нович — 1963 йилда туғилган, Ўз­бе­кистон "Адолат" социал-де­мократик партияси аъзоси, На­воий кон-ме­таллургия ком­би­нати Марказий кон бош­қар­масининг автотранспорт бош­қар­маси бошлиғи, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон "Адо­­лат" социал-демократик пар­тия­си томо­ни­дан кўрсатилган.

Тумишова Аксавли Молда­га­лиевна — 1965 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ демократик пар­тия­си аъзоси, Зарафшон шаҳ­ри­да­ги 9-умумий ўрта таълим мак­таби директори, Навоий ви­лоя­ти, За­раф­шон шаҳри, Ўзбе­кис­тон Халқ де­мок­ратик пар­тия­си то­мо­нидан кўр­са­тилган.

Файзиева Феруза Хами­дов­на — 1969 йилда туғилган, Тад­биркорлар ва ишбилармонлар ҳа­ракати — Ўз­бекистон Либерал-демократик пар­тияси аъзоси, "Навоиазот" акция­дор­лик жамияти ка­саба уюш­ма­си қў­митаси раиси ўрин­­босари, На­воий вилояти, На­воий шаҳри, Тад­бир­корлар ва иш­билармон­лар ҳаракати — Ўзбекис­тон Ли­бе­­рал-демократик партияси то­мо­нидан кўрсатилган.

37-Хатирчи сайлов округи

Шербутаева Раъно Турсу­нов­на — 1968 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Адолат" социал-де­мок­ратик пар­тияси аъзоси, "Маҳал­ла" хайрия жа­моат фонди На­воий вилояти бўли­ми бошқа­ру­ви бош мутахассиси, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон "Адолат" социал-демок­ратик пар­тияси томонидан кўр­са­тилган.

Эгамова Зулайхо Ибра­ги­мов­на — 1969 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Миллий тикланиш" демократик пар­тияси аъзоси, Нав­баҳор ту­манидаги 38-умумий ўрта таълим мактаби директори, На­воий вилояти, Навбаҳор тумани, Ўз­бе­кистон "Миллий тикла­ниш" де­мок­ратик партияси томони­дан кўр­са­тил­ган.

Турсунов Ўткир Абдугаф­фа­ро­вич — 1983 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармон­лар ҳаракати — Ўзбекистон Ли­бе­рал-демократик партияси аъзо­си, Навоий вилояти Адлия бошқармаси бошлиғининг ўрин­босари, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Тадбиркорлар ва ишби­лар­монлар ҳаракати — Ўзбе­кис­тон Либерал-демократик пар­тия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Рахимов Шавкат Жумақу­ло­вич — 1970 йилда туғилган, Ўз­бекистон Халқ демократик пар­тия­си аъзоси, На­воий вилояти Давлат солиқ бош­қармаси бош­лиғи, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбекистон Халқ демок­ратик партияси томони­дан кўр­­са­тилган.

38-Нурота сайлов округи

Душанов Яшин Равшанович — 1979 йилда туғилган, Тад­бир­корлар ва ишбилармонлар ҳа­ра­кати — Ўзбекистон Либерал-де­мократик пар­тияси аъзоси, Ўз­бекистон Рес­публикаси хусусий­лаштириш, моно­полиядан чиқа­риш ва рақобатни ривожланти­риш давлат қўмитаси Навоий ви­лояти ҳудудий бошқар­ма­си бош­лиғи, Навоий вилояти, На­воий шаҳри, Тадбиркорлар ва ишби­лар­­монлар ҳаракати — Ўзбекис­тон Либерал-демократик пар­тия­си то­мо­нидан кўрсатилган.

Султонов Зафар Рашидович — 1981 йилда туғилган, Ўзбекис­тон "Адо­лат" социал-демократик партия­си аъзоси, Навоий вилоя­ти ҳоким­лиги иқтисодиёт бош бош­­қармаси бош­лиғи, Навоий ви­­лояти, Навоий шаҳри, Ўзбе­кис­­тон "Адолат" социал-демократик пар­тияси томонидан кўр­са­тил­ган.

Худоёров Шуҳрат Жума­қу­лович — 1970 йилда туғилган, Ўз­бекистон "Миллий тикланиш" де­мократик пар­тияси аъзоси, На­воий давлат пе­да­гогика инсти­тути ўқув бўлими бош­лиғи, На­воий вилояти, Навоий шаҳ­ри, Ўз­бекистон "Миллий тик­ланиш" де­мократик партияси томо­ни­дан кўр­сатилган.

Эрмухаммедов Жамшид Нас­риддинович — 1979 йилда туғилган, Ўзбекистон Халқ демок­ратик пар­тияси аъзоси, "Асака банк" давлат акциядорлик ти­жорат банкининг На­воий вилоят филиали бошқарув­чи­си, Навоий ви­лояти, Навоий шаҳри, Ўз­бе­кис­тон Халқ демократик партия­си томонидан кўрсатилган.
Ўзбекистон Республикаси Мар­казий

сайлов комиссияси Раиси М. Абдусаломов.

Тошкент шаҳри,2014 йил 15 ноябрь, № 634.©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет