№ исх: 168 от: 25. 01. 2012 Қалалық және ауылдық елді мекендердегібет42/51
Дата25.04.2016
өлшемі8.06 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   51
C6H11NO

10

п

3

 

2246

Циклогексен

110-83-8

С6Н10

50

п

4

 

2247

Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-3-ен-1-карбонат

2611-00-9

C14H20O2

1

п

2

 

2248

Циклогекс-3-енкарбальдегид+

100-50-5

С7Н10O

0,5

п

2

 

2249

Циклогексиламин

108-91-8

C6H13N

1

п

2

 

2250

Циклогексиламин карбонат

20227-92-3

C7H15NO3

10

a

3

 

2251

Циклогексиламин майға ерігіш тұздары

 

 

10

п+а

3

 

2252

Нитробензоаттың циклогексил-2-амині

34067-46-4

C13HI8N2O4

10

a

3

 

2253

Нитробензоаттың циклогексил-3-амині

34139-62-3

C13HI8N2O4

10

a

3

 

2254

Нитробензоаттың циклогексил-4-амині

34067-50-0

C13HI8N2O4

10

a

3

 

2255

Нитробензоаттың циклогексиламині (2, 3,4- изомерлер қоспасы)

 

C13HI8N2O4

10

a

3

 

2256

Циклогексилбензол+

827-52-1

C12H16

2

п+а

3

 

2257

N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид

95-33-0

C13H16N2S2

3

a

3

 

2258

N-Циклогексилимид дихлормалеат+

 

C10H10C12N02

0,5

a

2

A

2259

Циклогексилкарбамид

698-90-8

C7H14N2O

0,5

a

2

 

2260

N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион

17796-82-6

C14H15N02S

7

a

3

 

2261

β-Циклодекстрин

7585-39-9

С42Н70О35

10

a

4

 

2262

Циклододеканол

1724-39-6

С12Н24О

10

a

3

 

2263

Циклододеканон

830-13-7

C12H22O

10

п+а

3

 

2264

Циклопента- 1 , 3 -диен

542-92-7

C5H6

5

п

3

 

2265

1 - Циклопропилэтанон

765-43-5

C5H8O

1

п

2

 

2266

Мырыш ацетат

5970-45-6

C4H6O4Zn • 2H2О

0,1

a

2

 

2267

Мырыш борат

10192-46-8

B2O6Zn3

1

a

2

 

2268

триМырыш дифосфид

1314-84-7

P2Zn3

0,1

a

2

 

2269

Мырыш дифторид /фтор боынша/

7783-49-5

F2Zn

1/0,2

a

2

 

2270

диМырыш магнид

12032-47-2

MgZn2

6

a

3

 

2271

Мырыш оксид

1314-13-2

OZn

1,5/0,5

a

2

 

2272

Мырыш сульфид

1314-98-3

SZn

5

a

3

 

2273

Циркон

14940-68-2

O4SiZr

-/6

a

4

Ф

2274

Цирконий

7440-67-7

Zr

6

a

3

 

2275

Цирконий диоксид

1314-23-4

O2Zr

-/6

a

4

Ф

2276

Цирконий карбид

12070-14-3

CZr

-/6

a

4

Ф

2277

Цирконий нитрид

12033-93-1

N4Zr3

-/4

a

3

Ф

2278

Цирконий тетрафторид

7783-64-4

F4Zr

1

a

2

 

2279

Цистеин

4371-52-2

C3H7NO2S

2

a

3

 

2280

Цистин

24645-67-8

C6H12N2O4S2

2

a

3

 

2281

Шай

 

 

3

a

3

 

2282

"Комет" тазартқыш синтетикалық заты /карбонат кальций бойынша бақылау/

 

 

6

a

3

 

2283

30% дейінгі электрокорунды бар қоспадағы шойын

 

 

-/6

а

4

Ф

2284

Шамотнографит оттөзімділері

 

 

-/2

а

3

Ф

2285

Ұсақталған көмір қожы, оның негізіндегі құрылыс материалдары: қожблоктар, қожозит және басқалар

 

 

-/4

а

4

Ф

2286

Төмен легирленген болатты балқыту кезінде пайда болған қождар (талшықты емес шаңдар)

 

 

-/6

а

4

Ф

2287

Күйдіргіш сілтілер+ /натрий гидроксидіне қайта есептегендегі ерітінділер/

 

 

0,5

а

2

 

2288

Эвкалимин

 

 

10

а

4

 

2289

Электрокорунд

 

 

-/6

а

4

Ф

2290

Хромды электрокорунд

 

 

-/6

а

4

Ф

2291

Эпоксид шайырлары (ұшып кететін өнімдер) /эпихлоргидрин бойынша бақылау/:

 

 

 

 

 

 

а) ЭД-5 (ЭД-20), Э-40, эпокситрифенолді ЭП-20

1

п

2

А

ә) УП-666-1, УП-666-2, УП-666-3, УП-671. УП-671-Д, УП-677, УП-680, УП-682

0,5

п

2

А

б) УП-650, УП-650-Т

0,3

п+а

2

А

в)УП-2124, Э-181,ДЭГ-1

0,2

п

2

А

г)ЭА

0,1

п

2

А

2292

Эпоксид желімі УП-5-240 (ұшып кететін өнімдер) /эпихлоргидрин бойынша бақылау/

 

 

0,5

п

2

 

2293

1,2-Эпокси-3-метилбутан+

1438-14-8

С5Н10O

3

п

3

 

2294

1 ,2-Эпоксиокт-7 -ен+

19600-63-6

С8Н14O

5

п

3

 

2295

1,2-Эпоксипропан+

75-56-9

С3Н6O

1

п

2

 

2296

2,3-Эпоксипропан- 1 -ол

556-52-5

С3Н6O2

5

п

3

 

2297

2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат

106-91-2

C7H10O3

3

п

3

 

2298

3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-eн+

106-92-3

С6Н10О2

3

п

3

 

2299

4-[(2,3-Эпокси)пропокси] фенилацетамид

 

C11H13NO3

3

а

3

 

2300

Эпоксиэтан

75-21-8

С2Н4O

3/1

п

2

К

2301

Эприн /нәруыз бойынша/

 

 

0,3

а

2

 

2302

Эритромицин+

114-07-8

С37Н67NO13

0,4

а

2

А

2303

(17β)-17-Эстр-4-ен-3-он триметил эфирі+

 

 

0,005

а

1

 

2304

N,N1-1,2-Этандиилбис[N-(карбоксиметил)]-глицин


60-00-4

C10H16N2O8

2

а

3

 

2305

1,1,-[1,2-Этандиилбис(окси) бисэтен]

764-78-3

С6Н10О2

20

п

4

 

2306

Этандий қышқылының дигидраты+

6153-56-6

С2Н2O4 • H4O2

1

a

2

 

2307

Этандий қышқылының алифат спирттерінің диэфирлері

 

 

0,5

п+a

3

 

2308

Этан-1,2-диол

107-21-1

С2Н6О2

10/5

п+a

3

 

2309

1,1-Этандиолдиацетат

542-10-9

С6Н10О4

30

п

4

 

2310

Этан қышқылы+

64-19-7

С2Н4О2

5

п

3

 

2311

Этанол

64-17-5

С2Н6О

2000/1000

п

4

 

2312

Этантиол+

75-08-1

С2Н6S

1

п

2

 

2313

Марганецтің 1,2-Этенбисі(дитиокарбаматы)

12427-38-2

C4H6MnNS4

0,5

a

2

 

2314

Мырыштың 1,2-Этенбисі(дитиокарбаматы)

12122-67-7

C4H6N2S4Zn

0,5

a

2

A

2315

N,N,-Этенбис(дитиокарбамин қышқылы), мырыш тұзы, 1H-бензимидазол-2-ил карбамин қышқылымен, метил эфирімен қоспасы

52080-82-7

C13H15N5O2S2Zn

0,5

a

2

 

2316

Этендиаминадипинат (1:1)

 

C8H18N2O4

5

a

3

 

2317

Этендиаминтетраацетаттың динатрий тұзы


139-33-3

C10H14N2Na2O8

2

a

3

 

2318

Карбон қышқылдарының C12-20 2,2'-этендииминодиэтиламині, амидтері

 

 

2

п+a

2

A

2319

Этенилацетат

108-05-4

С4Н602

30/10

п

3

 

2320

Эгенилбензол

100-42-5

C8H8

30/10

п

3

 

2321

Этенилбицикло[2,2, 1]гепт-2-ен


40356-67-0

C9H12

10

п

3

 

2322

5-Этенил-2-[2-(N,N-диметиламино]-1-(N,N-диметиламинометил) ]этилпиридин+

22109-65-5

C14H23N3

2

а

3

 

2323

5-Этенил-2- (N, N-диметиламино)этилпиридин

22109-64-4

C11H16N2

1

а

2

 

2324

Этенил- 2, 6 -дихлорбензол

28469-92-3

C8H6C12

150/50

п

4

 

2325

Этенил(метил)бензол

25013-15-4

C9H10

150/50

п

4

 

2326

1-(Этенилокси)бутан

111-34-2

С6Н120

20

п

4

 

2327

2- (Этенилокси)этанол

764-48-7

C4H802

20

п

4

 

2328

2- (Этенилокси)этил-2- метилпроп-2 -еноат

1464-69-3

С8Н12Оз

20

п

4

 

2329

2- [2- (Этенилокси)этокси ]этанол

929-37-3

С6Н1203

20

п

4

 

2330

2-(Этенилпирид-2-ил)этанол

16222-94-9

С9Н11

5

а

3

 

2331

2-Этенилпиридин+

(00-69-6

C7H7N

0,5

п

2

 

2332

1 -Этенилпирролид-2 -он+

88-12-0

C6H9NO

1

п

2

 

2333

1-Этенил-4-хлорбензол

1073-67-2

С8Н7С1

150/50

п

4

 

2334

Этенсульфид+

420-12-2

C2H4S

0,1

n

1

 

2335

Этиламин

75-04-7

C2H7N

10

n

3

 

2336

Этил-4 -аминобензоат+

94-09-7

C9H11NO2

0,5

a

2

A

2337

Этилацетат

141-78-6

C4H802

200/50

n

4

 

2338

Этилбензол

100-41-4

С8H10

150/50

n

4

 

2339

S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат

2212-67-1

C9H17NOS

0,5

n+a

2

 

2340

2-Этилгексаналь

123-05-7

C8H160

3

n

3

 

2341

Этилгександиоат

626-86-8

C8H1404

3

n+a

3

 

2342

2-Этилгексан- 1 -ол+

104-76-7

C8H180

10

a

3

 

2343

2-Этилгексилпроп -2-еноат


103-11-7

С11Н20О2

3/1

n

2

 

2344

Этил-4-гидрокси- α - (4- гидрокси -2-оксо -2Н -1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-этан қышқылы

548-00-5

С22H16O8

0,1

a

2

 

2345

Этил-3-гидроксифенилкарбамат

7159-96-8

C9H11N03

2

a

2

 

2346

Этил- б-гидрокси-8 -хлороктаноат

 

C10H19C103

5

n+a

3

 

2347

Этил-2,2-диметил~3-(2,2-дихлорэтенил)циклопропанкарбонат+

64628-80-4

С22H22Cl2O3

2

n

3

 

2348

Этил-(R-E)-2,2диметил-3-)2-метилпроп-1- енил)циклопропан- 1 –карбонат

41S41-27-4

С12Н20О2

10

n

3

 

2349

Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс-5-еноат

 

С10Н17С1зО2

2

n

1

 

2350

S-Этилдипропилтиокарбамат

759-94-4

C9H19NOS

2

n+a

3

 

2351

О-Этилдитиокарбонат қышқылы

140-89-6

C3H5KOS2

0,5

a

2

 

2352

Этил-6, 8-дихлороктаноат

1070-64-0

C10H18Cl2O2

5

n+a

3

 

2353

О-Этилдихлортиофосфат+

1498-64-2

C2H5C12OPS

0,3

n+a

7

 

2354

Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4-метил-2-оксо-2Н- 1 -бензопиран-7-илоксиэтаноат


655-35-6

C20H27N05

0,3

a

2

 

2355

Эгил- α - [ (диметоксифосфинотиоил)тио]бензацетат

2597-03-7

C12H17O4PS2

0,15

n+a

2

 

2356

N,N'-Этилендитиокарбамин қышқылының мырыш тұзы мыс оксидмен, мыс дихлоридмен (II) қоспасы, гидрат

8066-21-5

 

0,5

a

2

 

2357

Этиленимин+

151-56-4

C2H5N

0,02

n

1

A,O

2358

5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен+

16219-75-3

C9H12

10

n

3

 

2359

Этил-3- (метиламино)бутан-2-оат+

870-85-9

C7H13N02

5

n

3

 

2360

Этил- З-метилбут-2 -еноат

638-10-8

C7H12O2

10

n

3

 

2361

Этил-2-метилпроп-2 -еноат

97-63-2

С6Н902

50

n

4

 

2362

3-(Этил(3-метилфенил)ами-но)пропанонитрил+

148-69-6

C12H16N2

1

n+a

2

 

2363

N-Этил-N-(2-метилфенилбут)- 2-енамид

483-63-6

C13H17N02

1

n+a

2

 

2364

4-Этилморфолин+

100-74-3

C6H13NO

15/5

n

3

 

2365

Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиазин-2-илкарбамат

31883-05-3

C22H25N304S

2

a

3

 

2366

Этил-10-(3-морфолинопропионил)фенотиа-зин-2-илкарбамат гидрохлорид

29560-58-5

C22H25N304S • C1H

1

a

3

 

2367

Этилнитроацетат

626-35-7

C4H7NO4

5

n+a

3

 

2368

Этил-4-нитробензоат

99-77-4

C9H9NO4

1

a

2

 

2369

Валериан және капрон қышқылдарының (37/63) этил эфирлері

 

 

20

n

4

 

2370

Этил-2-оксобутаноат

141-97-9

C8H10O3

10

n

3

 

2371

Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат

1071-71-2

C8H13C103

2

n+a

3

 

2372

Этил - 6-оксо- 8 -хлороктаноат

50628-91-6

С10Н17СlO3

1

n+a

2

 

2373

Этилпроп- 2- еноат

140-88-5

C5H802

15/5

n

3

 

2374

2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид моногидрат+

109628-14-0

C9H10N2S • BrH•- Н20

0,02

a

1

 

2375

Этил[3-[[(фениламино)карбонил]окси]фенил1-карбамат

13684-56-5

C16H16N203

1

a

2

 

2376

2-[(4-Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион+

110882-80-9

С25Н19Оз

0,01

a

1

 

2377

L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропокси-2-ментен)

 

C22H34O

2

a

3

 

2378

Этилхлорацетат+

105-39-5

C4H7C1O2

7

n

3

 

2379

Этилхлоркарбонат+

541-41-3

С3Н5С1О2

0,2

n

2

 

2380

Этил-10-(З-хлорпропионил)- 10Н-фенотиазин-2-илкарбамат

119407-03-3

C18H17CIN203S

4

a

3

 

2381

Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэтокси)карбонил ] амино ] карбамат

136204-68-7

C13H17C1N204

1

a

2

 

2382

Этилцианацетат

105-56-6

C5H7N02

2

n

3

 

2383

5-Этилциклогексилэтилкарбамат

1134-23-2

С11Н212

1

n+a

2

 

2384

1 -Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диметил- 3 -(2-метилпроп-1-енил)циклопропанокарбонат

54406-48-3

C18H26O2

3

n+a

3

 

2385

17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол-3,17++

57-63-6

С20Н24О2

 

a

1

 

2386

2-Этокси-3,9-акридилдиамина алдукт 2-гидроксипропан қышқылымен+

1837-57-6

C15H15N30 • C3H603

2

a

3

 

2387

Этоксибензол

103-73-1

С8Н100

0,5

a

2

 

2388

1 -N-[ (S) - 1 -этоксикарбонил- 3-фенилпропил] - L-пролина Z-бутендиоат

76095-16-4

C2oH28N2O5 • С4Н4О4

0,02

a

1

 

2389

3-Этоксипропионитрил

2141-62-0

С5Н9

50

n

4

 

2390

1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид+

 

C11H12CINOS

0,2

a

2

 

2391

Этоксиэтан

60-29-7

С4Н10О

900/300

n

4

 

2392

2-Этоксиэтанол


110-80-5

С4Н10О2

30/10

n

3

 

2393

2- Этоксиэтилацетат

111-15-9

С6Н12О3

10

n

3

 

2394

2-Этоксиэтилпроп - 2 –еноат

106-74-1

C7H1203

1,5/0,5

n

2

 

2395

1-(2-Этоксиэтил)-4-пропионилокси-4-фенил-пиперидин гидрохлорид+ +

 

C12H25NO2 • С1Нa

1

 

2396

5-Этокси-2-этилтиобензимидазол гидрохлориді

 

C11H14N2OS - C1H

0,1

a

2

 

2397

2-Этоксиэтилцианацетат

32804-77-6

C7H11N03

5

n+a

3

 

2398

N- (4-Этоксифенил )ацетамид

62-44-2

C10H13N02

0,5

a

2

 

2399

2- (2-Этоксиэтокси)этанол

111-90-0

C6H14O3

5

n+a

3

 

2400

Синтетикалық майлы қшқылдардың С11-15 негізіндегі эфирлер

 

 

5

n+a

3

 

2401

Аллохол /өт қышқылдарының көлемі бойынша/

 

 

0,1

а

2

 

2402

(2S,5R,6R)-6-[[(R)-Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбон қышқылы тригидрат (амоксицикллин тригидрат)

61336-70-7

C16H19N3O5S•H6O3

0,1

а

2

A

2403

2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтокси)метил]-6Н-пурин-6-он (ацикловир)

59277-89-3

C8H11N5O3

0,2

а

2

 

2404

N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид (аглиам)

2620-63-5

C4H8N2O2

0,3

а

2

 

2405

N-Ацетиламиноэтан қышқылы (N-ацетилглицин)

543-24-8

C4H7NO3

1

а

2

 

2406

Натрий + (супражилWP) бис(1-метилэтил) нафталинсульфонаты


1322-93-6

Cl6H20NaO3S

0,5

a

2

 

2407

(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэ-тиламино)этокси]-3,5-дийодфенил]метанонгидрохлорид (амиодарон)


19774-82-4

C25H29I2NO3•ClH

0,2

a

2

 

2408

бета-Галактозидаза


 

 

4

а

3

А

2409

[1S-[1-альфа,3-альфа,7-бета,8-бета (2S*,4S*),8а-бета]]-1,2,3,7,8,8a-Гекса-гидро,7-диметил-8-[-(тетаргидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат+ (симвастатин)

79902-63-9

С25Н38О5

0,03

а

1

 

2410

1-Гексадецилпиридинийхлоридмоногидрат+ (цетилпиридинийхлоридмоногидрат)

6004-24-6

С21Н38ClNH20•H2O

0,1

a

2

 

2411

Гексафторэтан (хладон-116)

76-16-4

С2F6

3000

п

4

 

2412

1,1.1,2,3,3,3-Гептафторпропан(хладон 227еа)

431-89-0

С3НF7

3000

п

4

 

2413

2-(10-Гидроксидецил)-5,6-диметокси-3-метил-2,5-циклогексадиен-1,4-дион(идебенон)

581-27-9

Сl9Н30O5

0,3

a

2

 

2414

3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридинбутан-1,4-диоат(1/1) (мексидол,мексикор,оксиметилэтилпиридинасукцинат)

127464-43-1

С8Н11NО•С4H6O4

0,3

a

2

 

2415

4-0-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкозамоногидрат(Д-мальтоза моногидрат,солод қанты)

6363-53-7

С12Н22О11•H2O

10

а

4

 

2416

2-О-бета-D-Глюкопирану-ронозил-(3 бета,20 бета)-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-ен-3-ил-альфа-D-Глюкопиранозиуронаттринатрия (натрийдің глицирризинаты, глицираты)

 

С42Н59Na3O16

0,3

a

2

 

2417

Декафторбутан(хладон 31-10)

355-25-9

С4F10

3000

п

4

 

2418

3-[[6-O-(6-Деокси-альфа-L-маннопиранозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он (рутин)

153-18-4

С27Н30О16

0,1

а

2

 

2419

N-[4-[[(2,4-Диамино-6-птеридинил)метил]-метиламино]бензоил]-L-глютамин қышқылы ++ (метотрексат)

59-05-2

С20Н22N8О5

-

a

1

 

2420

(+-)-2,3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-пиридо-(1,2,3-de)-1,4-бензоксазин-6-карбон қышқылы (офлоксацин)

82419-36-1

Сl8Н20FN3О4

0,5

a

2

 

2421

(3 бета,5 бета, 12 бета)-3[(0-2,6-Дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил(1-4) -0-2,6-дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил-(1-4)-2,6-дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил) окси]-12,14-дигидроксикард-20(22)-енолид++(дигоксин)

20830-75-5

С41Н64О14

-

а

1

 

2422

Дидецилдимметиламиний-хлорид+ (арквад 2.10.50)

7173-51-5

 

1

а

2

 

2423

[Е]-2-[(Диметиламино) -метил]-1-(3-метоксифенил)циклогексанол гидрохлорид(трамадол)

73806-49-2

С16Н252•ClH

0,1

а

1

 

2424

N,N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)амино]пропил]бензолметанаммонийхлорид гидрат+ (мирамистин)

 

С26Н47СlN20•H2O

1

а

2

 

2425

3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметилциклогекс-1ен-1-ил)нонан-2,4,6,8-тетраен-1-этаноат+ (витамин А, ретинол ацетет)

127-47-9

С22Н32O2

0,03

п+а

1

 

2426

2,5-Диоксо-3-(2-пропинил)-1-имидозодидинметил(IRS)-цис,транс-2,2-диметил-3-(2-метилпропенил)циклопропанкарбонат(имипротрин)

72936-75-5

С17Н22N2О4

3

п+а

3

 

2427

Калий фторид аддукты гидропероксидімен (1:1)+ (калий фторидінің пероксогидраты )

32175-44-3

КF•H2O2

1

а

2

 

2428

эндо-1,3бета-Ксиланаза(Ксиланаза)

9025-55-2

 

1

а

2

 

2429

Литий гексафторфосфат+ (фтор ионы бойынша, ион бойынша литийдің міндетті бақылауымен -0,02 мг/м3 кем емес )

21324-40-3

F6LiP

1/0,2

а

2

 

2430

8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-3-ил-альфа-гидрокси-а-фенилбензолацетат гидрохлорид++ (глипин)

1674-94-8

C22H25NO3•ClH

-

а

1

 

2431

S-Метил-N-[(метилкарбомоил)окси]тиоацети-Мидат+ (метомил)

166752-77-5

С5Н10N2О2S

0,5

a

2

 

2432

2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-дигидро-1Н-имидазолин-2-ил)]пиримединамин+ (моксонидин; физиотенс; цинт)

75438-57-2

С9Н13Cl2N50

0,001

a

1

 

2433

Панкреатин

 

 

1

а

2

А

2434

Поликарбонфторид

 

(СFx)п, где х=0,8-1,1 п=1500

10

а

4

 

2435

Селен гексафторид+

7783-79-1

F6Se

0,2

п

1

О

2436

Тетрабутифосфоний-бромид+

3115-68-2

С16Н36BrP

0,3

a

2

 

2437

Тетрафторметан (хладон-14)

75-73-0

СF4

3000

п

4

 

2438

(Трипропилен)гидроксибензол(трипропилен фенол)

 

С15Н22О

5/2

п+а

3

 

2439

1-[(4-Фторфенил)метил]-N-[1-[2-(метоксифенил)этил]пиперидин-4-ил]-1Н-бензимидазол-2амин(астемизол)

68844-77-9

С28Н31FN4О

0,05

а

1

 

2440

5-Фторпиримидин-2,4-(1Н,3Н)дион++ (фторурацил)

51-21-8

С4Н3FN2О2

-

а

1

 

2441

4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипиперидин-1ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он++ (галоперидол)

52-86-8

С21Н23ClFNО2

-

a

1

 

2442

17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-диол[S(R,*R*)]-дигидроксибутандиоат(1:1)++ (бутанфанолатартрат)

58786-99-5

C21H29NO2•C4H6О6

-

a

1

 

2443

Этил-2-бром-3-метил-бутаноат(альфа-бромизовалериан қышқылының этил эфирі)

 

С7Н13BrО2

20

п

4

 

2444

Этил-4-(8-хлор-5,6-дигидро-11Н-бензо[5,6]циrлогепта[1,2-в]пиридин-11-илиден]-пиперидин-1-карбонат(кларетин,кларотадин,лоратадин)

79794-75-5

С22Н33ClN2О2

0,05

а

1

 

2445

2-Этокси-2-метил пропан (этил-тред-бутил эфирі)

637-92-3

С6Н14О

300/100

п

4

 

2446

Калий хлораты

 

KClO3

5

a

3

 

2447

Кремний қышқылы (коллоидты ерітінді, құрғақ қалдық бойынша)

 

 

1

a

3

Ф

2448

Кремний қышқылы (коллоидты ерітінді, құрғақ қалдық бойынша) қоспада:

 

 

 

 

 

 
1)балқытылған кварцпен (кварц шынысымен)

 

 

1

a

3

Ф
2) цирконмен

 

 

2

a

3

Ф

2449

2, 6 Нафталиндикарбон қышқылы

 

C10H8O4

0,1

a

2

 

2450

1,4,5,8-Нафталинтетракарбон қышқылы

 

C10H8O4

0,5

ф

2

 

2451

Кобальт оксиді

 

Со2О3

0,5

ф

2

А

2452

Пропилен

 

С3Н6

100

п

4

 

2453

Этилен

 

С2Н4

100

п

4

 

2454

Трифторэтиламин

 

СF3CH2NH2

100

п

4

 

2455

Натрийдің О-бутилдитиокарбонаты

 

C5H9NaOC2

10

a

4

 

2456

Фосфорқышқылы (фосфин бойынша)

 

H3PO3

0,1

п

3

 

2457

Фосфорлы қышқыл (фосфин бойынша)

 

H3PO2

0,1

п

3

 

____________________________________
Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   ...   51


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет