1. Абай атындағы ҚазҰПУ, ф.ғ. д., профессорбет1/4
Дата01.04.2016
өлшемі0.59 Mb.
  1   2   3   4
Проректору по научной работе

профессор Косов В.Н.
  1. Список опубликованных работ ППС кафедры государственного языка за последние три года (2008-2010г.) прилагается:
  1. Прилагается
  1. нет
  1. нет
  1. не планируется
  1. нет

Директор Центра общеуниверситетских

дисциплин, профессор Х.Н.Жанбеков

Зав.кафедрой Государственного языка,

профессор Б.Касым

1. Абай атындағы ҚазҰПУ, ф.ғ.д., профессор

Қасым Балқия Қасымқызының 2007-2010 жылдар аралығындағы ғылыми еңбектерінің

т і з і м і
п.п.


Ғылыми еңбектің аты

Бас

па және қолжаз

ба

Баспа орны

Бас

па та

бақ са

ны

Авторлар бірлестігі

1

2

3

4

5

6

123.

Көне түркі ескерткіштер тіліндегі туынды сөздердің мағыналық дамуы мен қалыптасуы


Печ.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. ПМУ хабаршысы. Павлодар, 2007. -

98-106б.
124.

«Проблемы и методологии исследования композитообразования современного казахского языка»

Печ.

«Стратегические вопросы мировой науки - 2007» Материалы ІІ международной научно-практической конференции. 15-28 февраль. 2007ж. Том 2 Филологические науки. Психология и социология. г.Днепропетровск. «Наука и образование» 2007г

63-71 стр.

125.

Қазақ тілінің практикалық курсы типтік бағдарламасы.


5,2

Абай атындағы ҚазҰПУ. Алматы, 2007.


83 б.

Проф. З.Ш.Ерназарова

проф.


Б.Қасым, проф. К.Б.Жақсылықова, доцент М.А.Мұхамбетқалиева, доцент Ғ.И.Иманалиева, доцент Н.А.Егіншібаева,

Абай ат. ҚазҰПУ-дың доценті Ж.М.

Қырықбаева


126.

«Қазақ тілінің практикалық курсы бағдарламасы (SYLLABUS) және әдістемелік нұсқауы» (Кредиттік технологияға негізделген жоғары оқу орындарының орыс бөлімдері үшін) Оқу-әдістемелік құрал (6 кредит, 270 сағат).

5,25

Абай атындағы ҚазҰПУ, - Алматы 2007.


83 б.


Абай ат. ҚазҰПУ-дың доценті Ж.М.

Қырықбаева,

оқытушы І.М.Жұмабаева


127.

«Қазақ тілі бойынша тест тапсырмаларының жинағы»

(Орыс тілді аудитория студенттері үшін) Оқу-әдістемелік құрал.7

«КИЦОО» баспаханасы.

Алматы, 2007.
112 б.


Абай ат. ҚазҰПУ-дың доценті Ж.М.

Қырықбаева,

оқытушы Г.Б.Нүптекеева


128.

«Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» (Типтік оқу бағдарламасы)

Печ.

Абай ат. Қаз ҰПУ-дың баспасы. Алматы, 2007ж.


129.

«Қазақ тілінің сөзжасамы: практикалық және зертханалық жұмыстар» (Типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалған қазақ тілінің сөзжасамының практикумы).

9,5

«КИЦОО» баспаханасы.

Алматы, 2007.150 бет

130.

Сөзжасам: семантика, уәждеме. (екінші басылым) Оқу құралы.

10,5

«КИЦОО» баспаханасы.

Алматы, 2007166 б.
131.

«Тіл. Мәдениет. Этнос»

Печ.

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. ПМУ хабаршысы. Павлодар, 2007.

106 – 112 б.
132.

«Түркі тілдеріндегі ортақ туыстық атаулардың этнолигвистикалық көрінісі»

Печ.

«VІІ Сәтпаев оқулары» атты жас ғалымдар, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конф.-матер-ы. 13 т. «Жас ғалымдар». С.Торайғыров ат. ПМУ. Павлодар, 2007.

248-253б.
133.

Сөзжасам және уәждеме

Печ.

// Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Ж.Баласағұн атындағы Қырғыз Ұлттық университетінің «Жарчысы» «Вестник». Серия 1. Гуманитарлық ғылымдар. Вып. 3-4., Бішкек, 2007.


134.

Магистранттар, докторанттар және ізденушілерге арналған қазақ тілінің практикалық курсының бағдарламасы . Үлгі типтік оқу бағдарламасы. (ЖОО-нан кейінгі білім беру).Көлемі-3 кредит.

0,7

Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы , 2007.

12 бет
135.

Қазақ тілі (ЖОО-ның тарих факультетінің орыс бөлімдері студенттеріне арналған оқу құралы)

12,0

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің баспасы

Алматы, 2007178б.

Молдасанов Е.

136.

Қазақ тілі (Негізгі және жалпы кәсіби-бағдарлы деңгейлер)

5,75

«КИЦОО» баспаханасы.

Алматы, 200792б.

Жақанова Г.

Жангираева А.


Мемлекеттік тілді дамыту және қолдану аясын кеңейтудің өзекті мәселелері

Печ.

// ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында (2008 ж. 6 ақпан) Қазақстан халқының әл-ауқатын көтерудің негізгі бағыттарын жүзеге асыру. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12 наурыз, 2008ж. Алматы, 2008.

29-32б.
137.

Қазақ халқының тұрмысы мен мәдениетіне қатысты аталымдардың дүниетанымдық тілдік табиғаты

Печ.

//ҚазМемҚызпединст.

«Жаңа ғасырдағы Қазақстанның тілдік кеңістігі және әлемдік лингвистиканың өзекті мәселелері». Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 14 наурыз, 2008ж. 1том. Алматы, 2008ж.525-531б.
138.

«Тілдегі символ, ұғым және мағына»

Печ.

Қазақ тілі және әдебиеті, 2008ж. №1.

55-62б
139.

Когнитивті лингвистиканың теориялық негіздері

Печ.

// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 2008.

25 сәуір


5-9 б.
140.

Инновациялық технологиялар – мемлекеттік тілді оқыту әдістемесінде

Печ.

// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 80 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. Алматы, 25 сәуір, 2008.

206-213б.

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың доценті Ж.М.Қырықбаева

141.

Уәждеме теориясының лингвистикалық негіздері

Печ.

// «Профессор Н.Оралбай және тіл білімі мен әдістеме ілімі» атты Н.Оралбайдың 80 жылдық мерей тойына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы, 17 мамыр, 2008ж.

42-48б.
142.

Шәкәрім шығармаларындағы тіл мен таным әлемінің сабақтастығы

Печ.

// Шәкәрім әлемі: таным мен тағлым. Ш.Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары.

30 мамыр, 2008ж.59-66б
143.

Мәшһүр-Жүсіп шығармаларындағы ұлттық дүниетаным негіздері

Печ.

// «Дала кемеңгері Мәшһүр Жүсіп: - Адамзаттың ұлы ғұламасы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. «М.Ж.Көпеев шығармаларындағы заттық мәдениет лексикасы» (1-том)

2008 ж.


39-46б.
144.

Когнитивтік лингвистиканы зерттеудегі негізгі ұғымдар мен бағыттар


Печ.

// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы» ғылыми журналы. «Филология ғылымдары» сериясы №2, Алматы, 2008

17-21 б

Темірова Ф.

145.

Күрделі аталымдардағы «ақ» және «боз» түр-түс атауларына байланысты қалыптасқан символдық ұғымдар

Печ.

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы» ғылыми журналы. Филология ғылыми сериясы №2, Алматы, 2008

28-31 б

Лауланбекова Р.

146.

Туынды бірліктердің уәждеме негіздері


Печ

// Абай атындағы ҚазҰПУ-дың «Хабаршы» ғылыми журналы. «Филология ғылымдары» сериясы Алматы, 2008 №4 (26)

3-6 б
147.

Мемлекеттік тілді оқытудағы ізгілендіру технологиясы.

Печ.

//«Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі әдістері» атты Ш.Ш.Шаяхметовтің 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 сәуір 2009 ж. І том. Алматы, 2009.

475-480б.
148.

Күрделі аталымдардағы концептілік ұғымдар.

Печ.

//«Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі әдістері» атты Ш.Ш.Шаяхметовтің 70 жылдығына арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 3 сәуір 2009 ж. ІІ том. Алматы, 2009.

269-276б.
149.

Сөзжасамдық жұрнақтардың қолданыстағы қызметі және семантикасы.

Печ.

//«Профессор Ф.Мұсабекова және тіл білімі мен әдістеме мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. 10 сәуір 2009 ж. Алматы, «Баянжүрек», 2009.

16-18б.
150.

Қазақ тілі курсының типтік бағдарламасы. (Жоғары оқу орындарының өзгетілді топтарына арналған).

Печ.

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 2009.

18бет

З.Ш.Ерназарова, Б.Қ.Қасым, К.Б.Жақсылықова, М.А.Мұхамбетқалиева, Ғ.Иманалиева, Н.А.Егіншібаева, Ж.М.Қырықбаева.

151.

Қазақ тілінің практикалық курсы бағдарламасы және әдістемелік нұсқауы. (Кредиттік технологияға негізделген ЖОО-ның орыс бөлімдері үшін). Оқу-әдістемелік құрал

Печ.

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 2009.

84бет

Б.Қ.Қасым,

Ж.М.Қырықбаева, І.Жұмабаева

152.

Қазақ тілінің практикалық курсының типтік оқу бағдарламасы. (Өзгетілді аудиторияда докторанттар, аспиранттар, магистранттар және ізденушілерге арналған)

Печ.

Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 2009.

11бет
153.

Лексико-семантические значения глагола в казахском языке.
// Материалы сборника Международной научно-практической конференции «Европейская наука XXI века – 2009». 07-15 мая 2009 г. Перемышль, (Польша), Nauka i studia, 2009

31-34стр.
154.

Көне түркі жазба ескерткіште-ріндегі грамматикалық ұғымдар-дың берілу тәсілдері.
«Алтаистика және түркологиядағы кешенді зерттеудің өзекті мәселелері» атты алтайтанушылар мен түркологтардың Халықаралық Конгресі. 1-бөлім. 17-20 маусым, 2009. Көкшетау.

132-138 б.
155.

Структура сложного глагола казахского языка.
«Наука: теория и практика-2009» Volume4. Материалы Y Международ.науч.-практ.конф. (07 - 15 авг. 2009 г.), Польша, 2009

69-73с.
156

Сөзжасам уәждемесі мен сөзжасамдық мағына
Қазақ тілі және қазақ тілінің өміршеңдігі.Р.Сыздықтың 85 жылдығына орай өтізілген ғылыми-теор. конференцияның материалдары.-Алматы, 2009.

188-190б.
157

Қазақ тілі. Қазақ тілінің курсы бағдарламасы бойынша деңгейлік-тақырыптық сабақ жоспарларының үлгілері (6 кредиттік иннрвациялық технологияға негізделген жоғары оқу орындарының өзгетілді аудиторияларына арналған)
Оқу құралы.-Алматы, 2009.

195 бет

(авторлар бірлестігі)

158

Мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері


Қазақ тілі сабақтары. Журн. -Астана, 2009, №5

8-9 б.
159

Кемелді творчестволық шағында

Алматы. Қазақстан мұғалімі, №22, 20 май, 1988ж.
А.Қалыбаева

160

Ғалым ұстаз
ҚР ҮҒА-ның Хабарлары. Тіл және әдебиет сериясы. –Алматы, №3, 1998

76-78 б.
161

Туыстыққа қатысты күрделі аталымдардың тілдік танымдық сипаты
Абай ат. ҚазҰПУ, Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы. №4(30), 2009

14-16 б
162

Семантикалық сөзжасамның тіл дамуындағы қызметі
//Электорондық-ақпараттық кеңістіктегі қазақ тілі: терминология және тіл мәдениеті атты республикалық ғылыми-теориялық конф-ның материалы. А.Байтұрсынұлы ат.Тіл білімі инс-ты, ҚР-ның Ақпарат және мәдениет миниср-гі Тіл комитеті –Алматы, 2009. 14 желтоқсан163

Жүрегі жұмсақ, жаны абзал
Парасат айдыны. – Алматы: Ан Арыс, 2009.

35-40 б.
164

Сөз мағынасы, метафораның қызметі
Абай ат. ҚазҰПУ, Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы. №2(30), 2010165

Ақын Н.Оразалин шығармаларындағы ұлттық дүниетаным негіздері

Қазіргі қазақ тілінің теориялық және қолданбалы аспектісі.(Ғылыми мақалалар) –Алматы, 2010.

362-366 б.
166

Арқалап туған тілдің ауыр жүгін...
Қазіргі қазақ тілінің теориялық және қолданбалы аспектісі.(Ғылыми мақалалар) –Алматы, 2010

366-369 б.
167

Күрделі аталым жасалымы: когнитивті-дискурстық ұстаным. (Зерттеулер)
Алматы:ЖК Волкова А.В., 2010.

383 б. (24 б.т.)
168

Қазіргі қазақ тілінің теориялық және қолданбалы аспектісі. (Ғылыми мақалалар)
Алматы:ЖК Волкова А.В., 2010.

371 б.

(23,25 б.т.)


169

Ой – қазына.
Филология ғылымдарының докторы, профессор Б.Қ.Қасымныңғылыми-теориялық, ғылыми-әдістемелік шығармашылығы туралы мақалалар жинағы.-Алматы, 2010

175 б.
(11,75 б.т.)


170

Б.Қасымның ғылыми еңбектерінің биобиблографиялық көрсеткіші
-Алматы: ТОО 378, 2010

36 б.
(3 б.т.)
171

Тілдегі семантикалық-когнитивті ұстанымдардың негізгі ерекшеліктері.

//«Тіл және мәдениет: тілдің антропоөзектік парадигмасы» атты республикалық ғылыми-теориялық конф-ның материалдары. –Алматы, 2010

200-202 б.
172

Прагматические аспекты газетно-публистического стиля.
//Русский язык и культура в зеркале перевода. Материалы ІІ Международного научно-практической конференции. 28-30 апреля 2010г. – Греция. Салоники.

250-255 стр.
173

Кредиттік технология жүйесіндегі кәсіби мәтіндерді оқыту. (химия мамандығы бойынша): әдістемелік құрал.
Алматы, 2010.

40 б.

Ф.Оразбаева,

Г.Бейсенбекова172

Жүрегі жұмсақ, жаны абзал
Парасат айдыны. – Алматы: Ан Арыс, 2009.

35-40 б.
179

Кәсіби қазақ тілі (ЖОО-ның физика-математика факультеті мамандықтары бойынша өзгетілді аудитория студентері үшін)
Алматы: ЖК Волкова А.В., 2010.

-112 б.
180

Мемлекеттік тілді оқытудағы өзекті мәселелер
Қазақ тілі сабақтары. // ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығының бюллетені. 2009. №5

8-9 б.
181

Профессор Г.Смағұлова және қазақ фразеологиясындағы жаңа концептуалдық бағыттар

«Адам – тіл – мәдениет» атты проф.Г.Н.Смағұлованың 60 жылдық мерейтойына арналған халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. –Алматы: Елтаным баспасы, 2010. -374 б.

10-12 б.
182

Основные проблемы словообразования и теории словообразовательных полей в тюркских языках

IVмеждунараодный симпозиум «Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе» 21-22 октября, 2010. Уфа.

61-65 с.
184

Қазақ тілін оқытуда интербелсенді тәсілді қолданудың ерекшеліктері мен тиімділігі


Қазақ тілі сабақтары //Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы. Астана. 15.07.2010.

8-10 б.
185

Күрделі аталымдардың түркітанудағы зерттелуі
С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің ғылыми журналы. ПМУ Хабаршысы (50-жылдық мерейтойына арналған). Филологиялық серия. №3, 2010. –Павлодар, 2010. -154 б.

53-65 б.
186

Қазақ тілін оқытуда жаңа технологиялық тәсілдерді игерудің тиімділігі

Көптілділік білім беру: инновациялық технологиялар және жетілдіру жолдары атты ғылыми-практ икалық конференция мериалдары. 28 қазан, 2010ж. –Алматы: Елтаным баспасы, 2010.

88-91 б.
187

Профессор А.Ысқақов және тіл ғылымындағы жаңа парадигмалар

//Пофессор А.Ысқақов және ұлттық педогогика атты профессор А.Ысқақовтың 100 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. –Алматы, 2010

14-17 б.
188

Жаңа қолданыстардың жасалу жолдары

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың Хабаршы, «Филология ғылымдары» сериясы, №4, 2010.

10-13 б.
189

Профессор А.Ысқақов ілімінің қазақ лингвистикасының жаңа бағыттарымен сабақтастығы

Абай ат. ҚазҰПУ, Хабаршы. «Филология ғылымдары» сериясы. №1 (32), 2011190

Словооразовательный потенциал и семантические поля черного цвета в казахском языке
VІ Материалы международного научно-практичес кой конференции. 27 октябрь - 05 ноябрь 2010г. Прага (Чехия)

С. 57-61
191

Семантикалық-когнитивті көзқарастың негізгі ерекшеліктері


192

Қазақ тілінің сөзжасам және морфология пәндерін жаңа технологиямен оқыту әдістемесі


193

Методика обучения национально-культурному компоненту на занятиях казахскому языку в русскоязычной аудитории
Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе// 11 Международная научно-практическая и науч.-методич. Семинар. 24.04-29.04.2011. Греция. г.Салоники194

Сөзжасамдық парадигмалық қатынастардың тілдегі қызметі

Материалы за IV международна научна практична конференция

17-25 декабрь 2010г

Том 17, Педагогические науки. София «Бял ГРАД - БГ» ООД 2010


58-65 стр.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет