1 Біріккен кәсіпорынның мәнібет2/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жұмыс кестесі

Бухгалтерлік балансты шоғырландыруға арналған

Бап атауы

Қатысу-шының есеп беруі

Бірлесіп бақылана-тын субъектінің есеп беруі

Түзету

Жеке есеп беру

барлығы

Қатысушының үлесі

Д

К

1

2

3

4

5

6

7

Негізгі құрал-жабдықтарИнвестицияларТауар-материалды қорДебиторлық берешектерАктивтер қорытындысыАкционерлік капителӨткен жылдың бөлінбеген табысыЕсепті кезеңнің бөлінбеген табысыМіндеттемелерМеншікті капитал мен міндеттемелердің қорытындысы
Кірістер мен шығыстар (пайда мен залал) туралы шоғырландырылған есеп беру

Бас компания мен еншілес компанияның кірістері мен шығыстары туралы есеп беруді шоғырландырудың әдістемесі – ұқсас баптарды жолма-жол жинақтау. Топ ішінде есеп айырысу мен топ ішіндегі операциялар бойынша қалдықтар, оның ішінде тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түскен табыстар, шығыстар және дивиденттер шоғырландырылған қаржы есептемесін беруді жасау барысында толық есептен шығарылуы тиіс. Тауар-материалды қорлар мен негізгі құрал-жабдық секілді активтердің баланстық құнына кірген топ ішіндегі операциялар бойынша өткізілмеген табыс толық есептен шығарылады. Топ ішіндегі операциялар бойынша өткізілмеген залалда шығынның орны толтырылуы мүмкін болмаған жағдайдан басқа уақытта активтердің баланстық құндарын есептеу барысында шегерілелді.

Төмендегі кестеде бухгалтерлік баланстың баптарын жолма-жол жинақтау бойынша процедуралар клтірідген. Ондағы :

БТ – бас компания табысы;

ЕТ – еншілес компанияның табысы;

ЕУТ – топ ішіндегі операция бойынша еншілес компанияның табысы;

БУТ – топ ішіндегі операция бойынша бас компанияның табысы;

БУӨ - топ ішіндегі операция бойынша бас компанияның сатылған өнімдерінің өзіндік құны;

ЕУӨ - топ ішіндегі операция бойынша еншілес компанияның сатылған өнімдерінің өзіндік құны;

БУҚ – топ ішіндегі операция бойынша сатып алынған бас компанияның тауарлы-материалдық қорлары,

УӨТ – топ ішіндегі операциялар бойынша өткізілмеген табыс;

ВРПН – топ ішіндегі операция бойынша өткізілмеген табыстың салық тиімділігі;

ТД – топ ішіндегі есеп айырысудағы дебиторлық берешек;

ЕКИ – еншілес компанияның меншікті капиталындағы бас компанияның тиісті қатысу үлесін білдіретін еншілес компанияның акцияларындағы инвестиция;

Г – гудвилл, жағымды іскерлік бедел;

БК – бас компанияның кредиторлық берешегі (міндеттемесі);

ЕК – еншілес компанияның кредиторлық берешегі (міндеттемесі);

УК – топ ішіндегі есеп айырысудағы кредиторлық берешек;

АҮ – еншілес компанияның меншікті капиталындағы азшылық үлесі;

БК – бас компанияның меншікті капиталы;

ЕК – еншілес компанияның меншікті капиталы.

Бухгалтерлік балансты шоғырландыру бойынша жұмыс кестесіндегі дүзету жазбасы былайша болады: 1. топ ішіндегі есеп айырысу бойынша дебиторлық және кредиторлық берешектерді есептен шығаруды:

  1. «Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек» (ТҚ) баланстың бабының дебиті; «Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша дебиторлық берешек» (ТД) баланстық бабының кредиті;

  2. Еншілес компанияның меншікті капиталындағы бас компанияның тиісті қатысу үлесі мен еншілес компанияның акциясындағы бас компания инвестициясының баланстық құндарын есептеп шығаруды;

  3. Баланстық құн бойынша - еншілес компанияның меншікті капиталындағы бас компанияның қатысу үлесіне (ЕКИ) пропорционалды «Еншілес компанияның меншікті капиталы» баланстық бабының дебиті;

  4. Еншілес компанияның меншікті капитаындағы тиісті үлестің баланстық құны мен сатып алуға жұмсалған шығынның арасындағы айырмашылыққа «Гудвилл» (Г) («Жағымды немесе жағымсыз іскерлік бедел») баланстық бабының дебиті немесе кредиті;

  5. Жұмсалған шығынның баланстық құны бойынша – «Еншілес компанияның акциясындағы инвестиция» (ЕКИ) баланстық бабының кредиті;

  6. Кірістер мен шығыстар туралы есеп беруді біріктіру бойынша жұмыс кестесіндегі түзету жазбасы былай болады (төменде келтірілген мысалдың мәліметтері бойынша):

 2. Топ ішіндегі операция бойынша кірістер мен шығыстарды (сатылған тауарлырдың өзхіндік құнын) есептеп шығаруда:

«Сатылған тауарлардан (жұмыс, қызмет) түсетінтабыс» (ЕУТ) транзиттік бабының дебиті – 20 000 теңге, «Өткізілген өнімдердің (жұмыс, қызмет) өзіндік құны» (ЕУӨ) транзиттік бабының кредиті – 15 000 теңге, «Тауарлы-материалдық қорлар» (БУҚ) баланстық бабының кредиті – 5 000 теңге.

Бұл түзету жазбасы топ ішіндегі операция бойынша кірістер мен шығыстарды жоюға мүмкіндік береді әрі өткізілмеген табыстың сомасына тауарлы-материалдық қорларға кірген өткізілмеген табыс топ тұрғысынан алғанда бір бүтін тұтас болады. Еншілес компанияның бас компанияның мекен-жайына жөнелткен тауарлы-шоғырландырылған қаржы есептемесі тұрғысынан алғанда сатылмаған болып саналады.

Сондықтан да тауарлы-материалдық қордың баланстық құнының шамасы өткізілмеген табыстың шамасына түзету жасауды ескере отырып, құн бойынша бағалау қажет. Кірістер мен шығыстар туралы есеп берудің қалған баптары жолма-жол жиынтықтау жолымен біріктіріледі.

Топ ішіндегі операция бойынша табыстарды танудың мерзімін ұзарту 1500 теңге (5 000*30%) – «Табыс салығы бойынша шығыстар» транзиттік баптың кредиті бойынша және «Мерзімі ұзартылған табыс салығы» баланстық баптың дебиті бойынша корреспонденциясымен мерзімі ұзартылған салық тиімділігін тануды да талап етеді.


Кірістер мен шығыстар (пайда мен залал) туралы есеп беруді шоғырландыру

Бап атауыБас компанияЕншілес компания


Түзетілгенге дейінгі шоғырландырылған сомаТүзетуден кейінгі шоғырландырылған сома

Тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түсетін табыс

БТ

ЕТ

БТ + ЕТ

БТ + ЕТ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түскен табыс

ЕУТ


Табыстар қорытындысы

Өткізілмеген өнімдердің өзіндік құны

БӨ

ЕӨ

БӨ + ЕӨ

БӨ +ЕӨ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша өткізілген өнімдердің өзіндік құны

ЕУӨ


Жалпы табыс

БУТ

ЕУТКезең шығыстары

БКШ

ЕКШ

БКШ + ЕКШ

БКШ + ЕКШ

Салық салынғанға дейінгі таза табыс


Түзетуді ескерумен

Табыс салығы бойынша шығыстар


Түзетуді ескерумен ВРПН

Салық салынғаннан кейінгі таза табыс


Түзетуді ескерумен ВРПН


Топ ішіндегі кәміл операция бойынша кірістер мен шығыстарды есептеп шығарушы түзетуші жазба

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзету жазбасы

Түзетуден кейінгі шо-ғырландырылған сома

Д

К

Тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түсетін табыс

БТ

ЕТБТ + ЕТ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түскен табыс
ЕУТ

ЕУТӨткізілмеген өнімдердің өзіндік құны

БӨ

ЕӨБӨ + ЕӨ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша өткізілген өнімдердің өзіндік құны
ЕУӨ
ЕУӨ
Жалпы табыс

БУТ

ЕУТТүзетуді ескерумен

Кезең шығыстары

БКШ

ЕКШБКШ + ЕКШ

Салық салынғанға дейінгі таза табыс

Түзетуді ескерумен

Табыс салығы бойынша шығыстар


ВРПН

Түзетуді ескерумен - ВРПН

Салық салынғаннан кейінгі таза табыс

Түзетуді ескерумен


Кірістер мен шығыстар туралы есеп беруді шоғырландырудың жұмыс кестесі

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзетілгенге дейінгі шоғырланды-рылған сома

Түзетуден

кейінгі шоғырланды-рылған сомаҰзақ мерзімді активтер (инвестициядан басқасы) (А)

БА

ЕА

БА + ЕА

БА +ЕА

Тауарлы-материалдық қорлар

БҚ

ЕҚБас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша тауарлы-материалдық қорлар

БУҚ
БУҚ - өткізілген табыс (ӨТ)

БУҚ - ӨТ

Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша дебиторлық берешек

ТД
ТД
Еншілес компаниядағы инвестиция (ЕК)

ЕКИ + Г
ЕКИ + Г
Гудвилл (Г)


Г

Мерзімі ұзартылған табыс салығы


МҰТС

Активтердің қорытындысы

Σ

Σ
Σ

Кредиторлық берешек (К)

БК

ЕК

БК + ЕК

БК + ЕК

Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек (УК)
УК

УК
Азшылық үлесі


АУ

Меншікті капитал (К)

БК

ЕК = ЕКИ + АУ

БК + ЕКИ + АУ

БК

Бөлінбеген табыс


Түзетуді ескерумен ВРПН

СК және О қорытындысы

Σ

Σ
Σ


Топ ішіндегі есеп айырысуды есептен шығарушы түзетуші жазба

Бап атауы

Бас компания

Енші-лес компа-ния

Түзетуші жазба

Түзетуден

кейінгі шоғырлан-дырылған сомаД

К

Ұзақ мерзімді активтер (инвестициядан басқасы) (А)

БА

ЕАБА +ЕА

Тауарлы-материалдық қорлар

БҚ

ЕҚБҚ + ЕҚ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша тауарлы-материалдық қорлар

БУҚ5)УӨТ

БУҚ - УӨТ

Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша дебиторлық берешек

ТД1)ТД
Еншілес компаниядағы инвестиция (ЕК)

ЕКИ + Г2)ЕКИ

3)Г

Мерзімі ұзартылған табыс салығы6)ВРПН
ВРПН

Активтердің қорытындысы

Σ

ΣΣ

Гудвилл (Г)3)Г
Г

Кредиторлық берешек (К)

БК

ЕКБК + ЕК

Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша кредиторлық берешек (УК)
УК

1)УКАзшылық үлесі


4)АУ

АУ

Меншікті капитал (К)

БК

ЕК = ЕКИ + АУ

2)ЕКИ

4)АУ

БК

СК және О қорытындысы

Σ

ΣΣ


Кірістер мен шығыстар туралы шоғырландырылған есеп беру: топ ішіндегі операциялар бойынша түзетуші жазба

Өткізілген тауардың өзіндік құнын есептеу барысындағы кезеңдік түгендеу әдісі бойынша тауар-материалдық қор есебі мынадай формулада ұйымдастырылады:
Өткізілген тауардың Жыл басындағы Жыл соңындағы

өзіндік құны = тауардың қоры – тауарлардың

бір жылғы түсім қоры

Кірістер мен шығыстар туралы есеп беруді шоғырландыру барысында компанияның арасында орын алған операциялардың нәтижелерін жою қажет. Егер бас компания мен еншілес компанияның арасында тауар-материылдық қорды өткізу бойынша операциялар орын алған болса, онда топ ішіндегі операциялар негізінде кірістер мен шығыстарды жою бойынша мынадай түзетуші жазбаны жүргізу керек:

«Сатып алуды» жасаушы «Өткізген тауардың (жұмыс, қызмет) өзіндік құны» бабы бойынша кредит «Тауарды (жұмысты, қызметті) сатудан түскен табыс» бабы бойынша дебит болады.

«Жыл соңындағы қорытынды» жасаушы «Сатылған тауардың (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құны» бабы бойынша дебит болады.

Жыл соңындағы өткізілген тауарлар қалдығының өткізілмеген табысындағы - «Тауар-материалды қорлар» баланстың бабы бойынша кредит болады.

Егер топ ішінің тауарларын өткізу бойынша операциялар бұрынғы түрде жүзеге асырылған болса, онда жыл басындағы өткізілмеген тауарлар қалдығының өткізілмеген табысын мынадай жазбамен түзету қажет.

«Жыл басындағы қорытынды» жасаушы «Сатылатын тауарлардың (жұимыстың, қызметтің) өзіндік құны» бабы бойынша кредит, ал «Бөлінбеген табыс» бабы бойынша дебит болады.

Ағымдық түгендеу әдістері бойынша тауар-материалды қорлардың есебін ұйымдастыру кәміл фактосы бойынша тауардың қозғалысы жөніндегі операцияны бейнелеу нәтижесінде өткізілген таурлардың өзіндік құнын тікелей анықтауға мүмкіндік береді. Кірістер мен шығыстар туралы есеп беруді шоғырландыру барысында топ ішіндегі операциялар негізінде кірістер мен шығыстарды жою бойынша мынадай түзетуші жазбаны жүргізу қажет:

Дебит «Тауарды (жұмысты, қызметті) сатудан түскен табыс»

Кредит «Өткізілген тауардың (жұмыстың, қызметтің) өзіндік құны»

«Тауар-материалды құндылықтардың» баланстың бабы.
Шоғырландырылған қаржылық есеп беру: шоғырлану процесі

Еншілес компанияның акциялары сатып алынған уақыттағы шоғырлану процесіне бірнеше кезең кіреді: 1. Бас және еншілес компаниялардың активтерің, міндеттемелерін және меншікті капиталының ұқсас баптарын жол сайын қосу, қосындылау;

 2. Топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек-алашақты жою жөніндегі түзету жазбаларын жасау;

 3. Еншілес компанияларға салынатын инвестицияның баланстық құнын және бас компанияның еншілес компанияның өзіндік капиталына тиісті қатысу үлесін шығару жөніндегі түзету жазбаларын жасау;

 4. Бас компанияға тиесілі емес еншілес компанияның өзіндік капиталындағы азшылық үлесті анықтау;

 5. Бас компания еншілесінің акцияларына инвестиция салғанда, баланстық құнынан артық шығын шамасын анықтау;

 6. Еншілес компанияның активтері мен міндеттемелерінің құнын ағымдағы нарықтық құнға дейін меншікті капиталға еншілестің тиісті қатысу үлес мөлшеріне арнап түзеу;

 7. Іскерлік бедел шамасын (гудвилл) анықтау.

1-кесте

Бухгалтерлік балансты шоғырландыру

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзетуге дейінгі шоғырлан-дырылған сома

Түзетуден кейінгі шоғырлан-дырылған сома

1

2

3

4

5

Активтер (инвестициядан басқа) (А)

БА

ЕА

БА + ЕА

БА + ЕА

Топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық берешек (ТД)

ТД
ТД
Еншілес компанияға инвестициялар (ЕКИ)

ЕКИ + Г
ЕКИ + Г
Гудвилл (Г)

Кредиторлық берешек (К)

БКК

ЕКК

БКК + ЕКК

БКК + ЕКК

Топ ішіндегі есептеу бойынша кредиторлық берешек (ТК)
ТК

ТК
Азшылықтың үлесі (А)


А

Меншікті капитал (К)

БКК

ЕКК = ЕКИ + М

БКС + ЕКИ + А

БКК

Бұл кестеде бухгалтерлік баланстың ұқсас баптарын жол сайын қосындылау бойынша рәсімдер (процедуралар) келтірілген, мұнда:БКА – бас компанияның активтері;

ЕКА – еншілес компанияның активтері;

ТД – топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық берешек;

ЕКИ – еншілес компанияға инвестициялар, еншілестің меншікті капиталына бас компанияның тиісті қатысу үлесін көрсетеді;

Г – гудвилл, жағымды іскерлік бедел;

БКК – бас компанияның кредиторлық берешегі (міндеттемелері);

ЕКК – еншілес компаниянның кредиторлық берешек – алашағы (міндеттемелері);

ТК – топ ішіндегі есептеулердегі кредиторлық берешек-алашақ;

А – еншілес компанияның меншікті капиталындағы азшыылықтың үлесі;

БКК – бас компанияншың меншікті капиталы;

ЕКК – еншілес компанияның меншікті капиталы.

Біріктірілген қаржы есептемесі біртұтас компания ретінде топ пікірі тұрғысынан бас және еншілес компаниялардың барлық активтері мен міндеттемелерінің жиынтықталған мөлшері болып табылады. Біріктірілген активтердің жиынтықталған мөлшері міндеттемелер мен бас компанияның меншікті капиталының біріккен шамасымен теңестіріледі.

Еншілес компанияның меншікті капитбалы «Еншілес компанияларға инвестициялар» бабы бойынша бас компанияның баланс активінде көрсетілетін, еншілестің меншікті капиталына бас компанияның тиісті қатысу үлесімен бір уақытта түзету жазбаларымен шығарылады. Бірақ еншілес капиталдың мөлшеріне азшылықты білдіретін, басқа акционерлердің инвестициясының бөлігі де кіретін болғандықтан, бас компанияның меншікті капиталымен қатар активтерді қалыптастыру көзі құрамында да, шоғырландырылған баланста да азшылықтың үлесі ұсынылады.

Акциялар сатып алынған күндегі еншілес компания активтерін бағалаудың күмәнсіз анықтық принциптерін жүзеге асыру үшін олардың нарықтық құнын көрсету керек. Активтерді бастапқы тану оларды сатып алуға жұмсалған шығындар құны бойынша жүргізілетін болғандықтан, акцияларды сатып алу күніндегі қаржы есептемесін шоғырландыру процесінде еншілес компанияның активтерін бағалауды еншілес компаниялардың акцияларын сатып алуға шыққан шығындар құнының, олардың баланстық құнынан ауытқуына байланысты сайма-сай үйлескен шамасына орай түзету қажет.

Егер еншілес компанияның акцияларын сатып алуға шыққан шығындар олардың баланстық құнынан артса, ауытқулар әдетте гудвилл, жағымды іскерлік бедел ретінде түсіндіріледі. Бірақ акцияны сатып алу жөнінде шыққан шығындар құнының баланстық құннан ауытқыған барлық сомасы жағымды іскерлік бедел факторы болып ұғындырылмайды. Жағымды іскерлік беделдің мөлшерін анық бағалау үшін ауытқу сомасын еншілес компанияның активтері мен құнына дейін түзетуді ескере отырып, анықтау қажет. Сондықтан еншілес компанияның активтері мен міндеттемелерінің баланстық құнын түзету талап етіледі.

Активтер мен міндеттемелердің құнын түзету еншілес компанияның меншікті капиталының қатысу үлесіне сайма-сай үйлескен шамаға орай жасалады.2-кесте

Топ ішіндегі есептеуді шығаратын түзету ждазбалары

Бап атауы


Бас компания


Еншілес компания


Түзету жазбалары

Түзетуден кейінгі шоғырлан-дырылған сома


Д

К

Активтер (инвестициядан басқа) (А)

БА

ЕАБА + ЕА

Топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық берешек (ТД)

ТД1) ТД
Еншілес компанияға инвестициялар (ЕКИ)

ЕКИ + Г2)ЕКИ

3)Г

Гудвилл (Г)3)Г
Г

Кредиторлық алашақ-берешек (К)

КБК

КЕК


Топ ішіндегі есептеу бойынша кредиторлық алашақ-берешек (ТК)
ТК

1)ТКАзшылықтың үлесі (А)


4) А

А

Меншікті капитал (К)

БК

ЕК = ЕКИ + А
2)ЕКИ

4)А


БК

Бухгалтерлік балансты шоғырландыру бойынша жұмыс кестесіндегі түзету жазбаларының мәні мынада: 1. «Топ ішіндегі есептіу бойынша кредиторлық алашақ-берешек (ТК)» баланс бабының бдебиті, «Топ ішіндегі есептіу бойынша дебиторлық берешек (ТД)» баланс бабының кредиті;

 2. Бас компания инвестициясының баланстық құнын еншілестің акциясына және еншілестің меншікті капиталындағы бас компанияның тиісті қатысу үлесіне орай шығарғанда:

«Еншілес компанияның меншікті капиталы» баланс бабының дебиті еншілестің (ЕКИ) меншікті капиталына бас компаниясының қатысу үлесіне сайма-сай үйлесуі – баланстық құны бойынша;

«Гудвилл» (Г) баланстық бабының дебиті немесе кредиті (жағымды немесе жағымсыз іскерлік бедел) – еншілес компанияның меншікті капиталындағы тиісті үлесінің баланстық құны мен сатып алуға кеткен шығындар арасындағы айырмаға;

«Еншілес компаниялар акцияларына инвестициялар» баланс бабының кредиті (ЕКИ) – шыққан шығындардың баланстық құны бойынша.

3-кесте

Актив құнын түзете отырып шоғырландыру


Бап атауы


Бас компания


Еншілес компания


Түзету жазбалары

Түзетуден кейінгі шоғырлан-дырылған сома


Д

К

Активтер (инвестициядан басқа) (А)

БКА

ЕА

5)АҚТ (актив құнын түзету)
БА + ЕА + АҚТ

Топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық берешек (ТД)

ТД1) ТД
Еншілес компанияға инвестициялар (ЕКИ)

ЕКИ + БК + Г2)ЕКИ

3)Г


5)АҚТ
Гудвилл (Г)3)ГКредиторлық алашақ-берешек (К)

БК

ЕКБК + ЕК

Топ ішіндегі есептеу бойынша кредиторлық алашақ-берешек (ТК)
ТК

1)ТКАзшылықтың үлесі (А)


4) А

А

Меншікті капитал (К)

БК

ЕК = ЕКИ + М

2)ЕКИ

4)М

БК


4-кесте

Міндеттемелердің құнын түзете отырып, шоғырландыру

Бап атауы


Бас компания


Еншілес компания


Түзету жазбалары

Түзетуден кейінгі шоғырлан-дырылған сома


Д

К

Активтер (инвестициядан басқа) (А)

БА

ЕАБА + ЕА + АҚТ

Топ ішіндегі есептеу бойынша дебиторлық берешек

ТД1) ТД
Еншілес компанияға инвестициялар

ЕКИ + АҚТ + Г2)ЕКИ

3)Г


5)АҚТ
Гудвилл (Г)3)Г
Г

Кредиторлық алашақ-берешек (К)

БК

ЕК

5)АҚТ
БК + ЕК - АҚТ

Топ ішіндегі есептеу бойынша кредиторлық берешек (ТК)
ТК

1)ТКАзшылықтың үлесі (А)


4) А

А

Меншікті капитал (К)

БК

ЕК = ЕКИ + М

2)ЕКИ

4)А

БК

Әрбір есептік күндегі бас және еншілес компанияның бухгалтерлік балансын шоғырландыру процесіне бірнеше кезең кіреді: 1. бас және еншілес компания активтерінің, міндеттемелерінің және меншікті капиталының ұқсас баптарын жол сайын қосындылау;

 2. Топ ішіндегі есептеулер бойынша дебиторлық және кредиторлық берешекті жою жөніндегі түзету жазбаларын жасау;

 3. Еншілес компанияның меншікті капиталына бас компанияның тиісті қатысу үлесі мен еншілес компанияға салынатын инвестицияның баланстық құнын шығару жөніндегі түзету жазбаларын жүргізу;

 4. Бас компанияға тиесілі емес еншілес компанияның меншікті капиталындағы азшылық үлесін анықтау;

 5. Еншілес компанияның активтері мен міндеттемелерінің баланстық құнын түзету мөлшерін олардың ағымдағы нарықтық құнына дейін амортизациялау;

 6. Іскерлік беделдің (гудвиллдің) шамасын амортизациялау.

3, 4 – кестелерде бухгалтерлік баланстың ұқсас баптарын, сонымен бір уақытта активтер мен міндеттемелердің баланстық құнын, олардың ағымдағы нарықтық құнына дейін түзете отырып, жол сайын қосындылау жөніндегі рәсімдер (процедуралар) келтірілген, мұнда:

АҚТ – актив құнын түзету;

МҚТ – міндеттемелерін құнын түзету.

5-кесте

Табыс пен шығындар (пайда мен залал) туралы есептің шоғырлануы

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзетуге дейінгі шоғырлан-дырылған сома

Түзетуден кейінгі шоғырлан-дырылған сома

1

2

3

4

5

Тауарларды (жұмысты, көрсетілген қызметті) өткізуден түскен табыс

БТ

ЕТ

БТ + ЕТ

БТ + ЕТ

Бас және еншілес компаниялар арасындағы тауарларды (жұмысты, қызметті) өткізуден түскен табыс
ЕТ (ВДД)Барлық табысӨткізілген өнімгнің өзіндік құны

БӨҚ

ЕӨҚ

БӨҚ + ЕӨҚ

БӨҚ + ЕӨҚ

Бас және еншілес компаниялар арасындағы операциялар бойынша өткізілген өнімнің өзіндік құныЕЖӨҚ (ВСД)

Жалпы табыс

БЖТ

ЕЖТТүзетулерді ескере отырып

Кезең шығыстары

БКШ

ЕКШ

БКШ + ЕКШ

БКШ + ЕКШ

Салық салынғанға дейінгі таза табыс


Түзетулерді ескере отырып

Табыс салығы бойынша шығыстар


Түзетулерді ескере отырып – ЖТСШ (жалпы табыс салығының шығындары)

Салық салынғаннан кейінгі таза табысТүзетулерді ескере отырып - ЖТСШ


6-кесте

Топ ішінде жасалған, операциялар бойынша кіріс пен шығыстарды шығаратын түзету жазбалары

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзету жазбасы

Түзетуден кейінгі шо-ғырландырылған сома

Д

К

Тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түсетін табыс

БТ

ЕТБТ + ЕТ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы тауарларды (жұмыс, қызмет) сатудан түскен табыс
ЖЕТ

ЖЕТӨткізілген өнімдердің өзіндік құны

БӨҚ

ЕӨҚБӨҚ + ЕӨҚ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша өткізілген өнімдердің өзіндік құны
ЖЕӨҚ
ЖЕӨҚ
Жалпы табыс

Кезең шығыстары

ТабысТабыс салығы бойынша шығыстар

ТСБШ (табыс салығы бойынша бас компания шығыстары

ТСБШ
ЖТСШ (жалпы табыс салығы бойынша шығыстар)

Түзетуді ескерумен - ЖТСШ


7-кесте

Кірістер мен шығыстар туралы есептерді шоғырландыру (пайда мен залал)

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзетілгенге дейінгі шоғырланды-рылған сома

Түзетуден

кейінгі шоғырланды-рылған сомаҰзақ мерзімді активтер (инвестициядан басқасы)

БА

ЕА

БА + ЕА

БА +ЕА

Тауарлы-материалдық қорлар

БҚ

ЕҚБас компания мен еншілес компанияның арасындағы операциялар бойынша тауарлы-материалдық қорлар

БУҚ
ВЗМ - өткізілмеген табыс (ӨТ)

БУҚ - ӨТ

Топ ішіндегі есептеулер бойынша дебиторлық берешек (ТД)

ТД
ТД
Еншілес компаниядағы инвестиция (ЕК)

ЕКИ + Г
ЕКИ + Г
Гудвилл (Г)


Г

Кредиторлық берешек (К)

БК

ЕК

БК + ЕК

БК + ЕК

Топ ішіндегі есеп айырысу бойынша кредиторлық берешекТК

ТКАзшылық үлесіАҮ

Меншікті капитал (К)

БӨК

ЕК =ЕКИ + АҮ

ӨК + ЕКИ + АҮ
Бөлінбеген пайда


Түзетулерді қоса ескергенде - ВРПИ

Өткізілмеген табыс

ӨТ

ӨТ8-кесте

Топ ішіндегі есептеулерді шығарушы түзетуші жазба

Бап атауы

Бас компания

Еншілес компания

Түзету жазбасы

Түзетуден кейінгі шо-ғырландырылған сома

Д

К

Ұзақ мерзімді активтер (инвестициядан басқасы)

БА

ЕАБА + ЕА

Тауарлы-материалды қорлар

БҚ

ЕҚБҚ + ЕҚ

Бас компания мен еншілес компанияның арасындағы операция бойынша тауарлы-материалды қарлар

БУҚ5)УӨТ

БУҚ – УӨТ

Топ ішіндегі есептеулер бойынша дебиторлық берешек (ТД)

ТД1)ТД
Еншілес компаниядағы инвестициялар (ЕК)

ЕКИ + Г2)ЕКИ

3)Г

Гудвилл (Г)

3)Г


Кредитолық берешек (К)

БКБ

ЕКББКБ + ЕКБ

Топ ішіндегі есептеулер бойынша кредиторлық берешек (ТК)
ТК

1)ТК


Мерзімі ұзартылған табыс салығы


6) РПН

ВРПН

Азшылық үлесі (АҮ)


4)АҮ

АҮ

Меншікті капитал (МК)

БМК

ЕК = ЕКИ + АҮ

2)ЕКИ

4)АҮ


5)УӨТ
БК

Өткізілмеген табыс

УӨТ
 1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
  2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
  2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
  2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
  2013 -> 1 Геологическая часть
  2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
  2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
  2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
  2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
  2013 -> Мазмұны кіріспе
  2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!


  Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет