1. «Компьютер» дегеніміз: a сандық ақпаратты өз бетімен өңдеуге арналған құрылғыДата02.05.2016
өлшемі77.09 Kb.
Информатика

1-нұсқа
1. «Компьютер» дегеніміз:

A) Сандық ақпаратты өз бетімен өңдеуге арналған құрылғы.

B) Ақпаратты сақтауға арналған құрылғы.

C) Ақпараттық процесті зертейтін құрылғы.

D) Ақпараттық қор көздерін басқаруды жүзеге асыратын бағдарламалық жасақтамалар жиынтығы.

E) Ақпаратты іздеуге, жинауға, сақтауға, түрлендіруге және сандық пішімде пайдалануға арналған құрылғы.
2. ЭЕМ төртінші буынының негізгі элементтік базасы:

A) Жартылай өткізгіштер.

B) Электромеханикалық схемалар.

C) Электро-вакуумдық схемалар.

D) Үлкен интегралдық схема.

E) Транзисторлар.


3. Пернетақтада болдырмау әмірін растайтын пернені көрсетіңіз:

A) Esc.


B) Enter.

C) Insert.

D) Pause.

E) Home.
4. Компьютер іске қосылғанда мәліметтерді уақытша сақтайтын жад:

A) Ұзақ мерзімді жад.

B) Дисковод.

C) Тұрақты есте сақтау құрылғысы.

D) Иілгіш диск.

E) Жедел жад.
5. Сөздер арасына бос орын енгізетін пернені көрсетіңіз:

A) Backspase.

B) Caps Lock.

C) Shift.

D) Delete.

E) Space bar.


6. Жүйелік программаларға ... жатады.

A) Деректер базаларын басқару жүйелері.

B) Кестелік процессорлар.

C) Операциялық жүйелер.

D) Мәтіндік процессорлар.

E) Графикалық ақпараттарды өңдеу құралдары.


7. «Немесе» логикалық операциясы дегеніміз:

A) Дизъюнкция.

B) Терістеу.

C) Конъюнкция.

D) Инверсия.

E) Импликация.


8. «Емес» логикалық операциясы дегеніміз:

A) Инверсия.

B) Конверсия.

C) Конъюнкция.

D) Дизъюнкция.

E) Импликация.


9. «Файл» дегеніміз:

A) Термин.

B) Ережелер мен фактор жиынтығы.

C) Атауы бар, мағынасы мен түрі белгілі объект.

D) Жазба деп түсінілетін бір типті элементтер қорының жиынтығы.

E) Құрылған ақпарат түрі.


10. Жұмыс столын алмастыру буферіне көшіру үшін төмендегі пернені басады:

A) Ctrl>+C.

B) Page Up.

C) Shift+Del.

D) Print Screen.

E) Ctrl+V.


11. Жоларалық интервал түрлерін көрсетіңіз:

A) Бірлік, екілік, біржарымдық, минимум, көбейткіш, дәл.

B) Бірлік, екілік, үштік, минимум, көбейткіш, дәл.

C) Біржарымдық, екілік, минимум, көбейткіш, дәл.

D) Бірлік, екілік, біржарымдық, минимум, шегініс, көбейткіш.

E) Барлық жауаптар дұрыс.


12. Word мәтіндік процессорында кесте неден тұратынын көрсетіңіз:

A) Мәтіндері мен суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан.

B) Тек мәтіндері ғана бар болатын жолдар мен бағандарда.

C) Сандық мәліметтері ғана бар болатын ұяшық жолдарынан.

D) Суреттері бар болатын жолдар мен бағандардан, ұяшықтардан.

E) Жолдар, бағандар мен ұяшықтардан.


13. Word бағдарламасындағы тақырыптардың сызбалық мәтінін әзірлеу құралдарын іске қосу әмірін атап көрсетіңіз:

A) Кірістіру – Нысан – Image құжаты.

B) Кірістіру – Нысан – Мультимедиа клипі.

C) Кірістіру – Нысан – Дыбыс жазу.

D) Кірістіру – Сурет – WordArt нысаны.

E) Кірістіру – Нысан – Сурет.


14. Кез келген стандартты программаларды іске қосуды көрсетіңіз:

A) Іске қосу менюі, Стандартные.

B) Іске қосу менюі, Документы, Стандартные.

C) Іске қосу менюі, Все программы, Стандартные.

D) Іске қосу менюі – Барлық программалар.

E) Іске қосу, Стандартные.


15. Асты сызылған қаріпті қарайтылған қаріпке ауыстыру тізбегін көрсетіңіз:

A) Қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және батырмасына басу.

B) Қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және батырмасына басу.

C) Қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және батырмасына басу.

D) Қажет мәтін үзіндісін бөліп алу және батырмасына басу.

E) Бөлу орнына меңзерді орналастырып, Enter пернесіне басу.


16. Нүктелер жиынтығы түрінде бейнеленетін бейнені түрлендіретін графика дегеніміз:

A) Фрактальдық.

B) Графикалық.

C) Векторлық.

D) Төртбұрышты.

E) Растрлық.


17. Paint графикалық редакторында бір уақытта екі түспен сурет салуға болатын түс:

A) Негізгі және фондық.

B) Негізгі және қосымша.

C) Фондық және экран түсі.

D) Арнайы және кездейсоқ.

E) Таңдаған түсің.    18. Excel бағдарламасындағы жұмыс парағы ұяшығының мекен жайы неден құралатынын көрсетіңіз:A) Бет.

B) Баған атауынан.

C) Баған нөмірінен.

D) Жол нөмірінен.

E) Баған атауынан және жол нөмірінен.
19. Excel бағдарламасында деректерді сұрыптау дегеніміз:

A) Деректерді артуы немесе кемуі бойынша ретке келтіру.

B) Деректерді артуы бойынша ретке келтіру.

C) Деректерді кемуі бойынша ретке келтіру.

D) Деректерді сүзгіден өткізу.

E) Дұрыс жауабы жоқ.


20. Excel кестелік процессорында бағандар саны:

A) 255.


B) 65536.

C) 250.


D) 452.

E) 256.
21. Excel-де деректер қорын жазу нені білдіреді:

A) Деректер қорындағы кесте бағандары

B) Деректер қорындағы мәндердің ұқсастығы.

C) Кестедегі бірінші және соңғы бағандар.

D) Деректер қорындағы кесте жолдары.

E) Кестенің бірінші және соңғы жолы.


    22. Excel кестелік процессорындағы СРЗНАЧ жетесінің міндетін көрсетіңіз:A) Берілген ұяшықтар ауқымының орташа арифметикалық мәнін.

B) Ұяшықтарды бөлудің орташа мәнін.

C) Сандарды кемуі бойынша ретке келтіруді.

D) Ең қысқа мәтінді іздестіруді.

E) Ақпаратты сызбалық түрде ұсыну.

23. Деректер қорының негізгі элементі болып табылады:

A) Ұяшық.

B) Форма.

C) Кесте.

D) Жазу.


E) Алаң.
24. Негізгі және анықтамалық кесте байланысуын көрсетіңіз:

A) Нөмірленген алаң.

B) Кілт.

C) Программалық код.

D) Сипатталған алаң.

E) Деректерді анықтау.


25. Power Point бағдарламасының көрмесін қамтитын файлдың кеңейтімін көрсетіңіз:

A) .ppt.


B) .gif.

C) .jpg.


D) .pps.

    E) .doc.

26. Слайдтардың бiрiнен-бiрiне өту кезiнде ауысудың түрлерiн көрсетіңіз:

A) Автоматты,

B) Тез, тігінен.

C) Қалыпты.

D) Тышқан батырмасын басу.

E) Жай, орта, тез.
27. Мультимедиа – динамикалық құралына:

A) Дыбысты және графиканы түрлендіру

B) Мәтіндерді түрлендіру.

C) Анимацияны.

D) Бейнелер мен деректерді.

E) Бейнеүзінділер.


28. «Диапазон» дегеніміз:

A) Дыбыс пен бейнені тасымалданатын дәстүрлі форматы.

B) Компьютердің жадылық аймағы.

C) Радиостанцияның тасымалдау әдісі.

D) Радиостанцияда тасымалданатын музыка тип.

E) Жіберу жылдамдығы.


29. Желінің ең қарапайым топологиясын көрсетіңіз:

A) Жұлдыз.

B) Асимметрия.

C) Шина.


D) Сақина.

E) Сопақ түріндегі.

30. Интернет желісіне қосылған компьютердің адресі:

A) IP-адрес

B) Web-сервер.

C) Домендік ат.

D) Желілік адрес.

E) Пошта адресі


31. Электронды пошта дегеніміз:

A) Пошта арқылы емес, электронды құрылғы арқылы жіберілетін кәдімгі хат.

B) Анимациялық объектілер, суреттер, дыбыстар жіберетін хат.

C) Интернет арқылы электронды информациямен алмасатын желілік қызмет.

D) Локалды желі арқылы информация алмасу.

E) Мәтіндік информацияны жіберу хаты.

32. Мұрағаттаушы бағдарламаларды көрсетіңіз:

A) WinZip, WinRar.

B) WordArt.

C) Word, PowerPoint.

D) Excel.

E) Internet Explorer.    33. Компьютерлік вирустардың өзіндік ерекшеліктерін көрсетіңіз:A) Бағдарламалық коды көлемінің үлкендігі.

B) Пайдаланушы тарапынан қосу қажеттілігі.

C) Амалдық жүйенің кедергіге сезімталдық қабілеттілігін күшейтеді.

D) Компьютердің дұрыс жұмыс істеуіне кедергілер тудыру және өз бетімен іске қосылу қабілеттілігі.

E) Орындалатын командаларды бір жүйеге келтіреді.
34. Бағдарламамен қамтамасыз етуде антивирустық бағдарламаның типін көрсетіңіз:

A) Жүйелік.

B) Қолданбалы.

C) Құрал-жабдықтық.

D) Алгоритм.

E) Операциядық жүйе.


35. Бағдарламада end; және end. сөздерінің арасындағы айырмашылықтарды көрсетіңіз:

A) Күрделі циклде end; ішкі begin жабу, end. – сыртқы begin жабу.

B) Процедурасы мен функциясында end; ішкі begin жабу.

C) Дұрыс жауабы жоқ.

D) Айырмашылық жоқ.

E) Бұл end; ішкі begin жабу, end. – программаның соңын көрсетеді.


36. RUN командасы орындалғаннан кейінгі процесс :

A) Программаның орындалуы.

B) Программаның орындалуын уақытша тоқтату.

C) Программа тізімі шығарылады.

D) Экранды тазарту.

E) Қатесін көрсетеді.


37. 100 mod 10 өрнегінің мәні қандай типке жататынын көрсетіңіз:

A) Real


B) Integer.

C) Byte.


D) Boolean.

E) String.


38. Нақты типтің сипатталуы:

A) Real.


B) Array(1 . . n) of real.

C) Array(1 . . n) of integer.

D) Integer.

E) Char.
39. Отбасының генеаологиялық бұтағы деген:

A) Кестелік ақпараттық модель.

B) Иерархиялық ақпараттық модель.

C) Желілік ақпараттық модель.

D) Пәндік ақпараттық модель.

E) Дұрыс жауабы жоқ.
40. Формальдық моделге ... жатады:

A) Компьютердің техникалық сипаттамасы.

B) Компьютер фотографиясы.

C) Компьютердің логикалық кескіні.D) Компьютер суреті.

E) Интерактивті тақта.
Каталог: files -> sites -> 1383501615557969 -> files -> widgets -> book-catalog -> 1413402369342350
1413402369342350 -> Музыка 2 вариант
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тесті Алғашқы әскери дайындық
1413402369342350 -> Аттестация тест сұрақтары Дүние жүзі тарихы
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Қоғамдық білім негіздері
1413402369342350 -> Ылғал ғимаратта жұмыс кезіндегі көшірме шам қуаты неше вольттан аспау керектігін көрсетіңіз
1413402369342350 -> Педагог қызметкерлерді аттестаттау тест сұрақтары Құқық негіздері 1
1413402369342350 -> Мұғалімдерді аттестаттау тесті
1413402369342350 -> A айт, дала. B ен, бөле. C қала, жүр. D кітап, жең. E жігіт, білім. Синонимдік қатар құрап тұрған тұрақты сөз тіркесін табыңыз. A жаны жай табу, жаны күю. B көзге ілмеу, көзінен таса қылмау. C аузын майлау, ауыз бастырық беру
1413402369342350 -> Хореография 2 вариант
1413402369342350 -> В проекция осьтері, көмекші


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет