1 Оқытушы жайлы мәліметтерДата28.04.2016
өлшемі130.37 Kb.
1 Оқытушы жайлы мәліметтер:

Химия және химиялық технологиялар кафедрасы

Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультеті

аға оқытушы Оралтаева Алмагуль Слямбековна,

оқытушы Маханов Серик Толегенович

Тел. (8-7182) 673651

Қабылдау сағаттары: кафедрадағы график бойынша. ауд.№ 509
2 Пән жайлы мәліметтер:

Пән 2-ші курста (4-ші семестрде) оқытылады; бақылау түрлері: емтихан. Пәннің көлемі 150 сағат. Аудиториялық сабақтарға 60 сағат бөлінген, оның ішінде дәрістер – 30 сағат, зертханалық сабақтар – 15 (30) болып бөлінеді. Студенттердің өздік жұмыстарына 45, студенттердің оқытушымен өздік жұмыстарына 45 сағат бөлінген.3 Мамандықтардың жұмыс бабындағы оқу жоспарынан үзінді көшірме 050709- Металлургия

Пәннің атауы – Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдістері
Оқу формасы

Курс және семестр (сағаттарды) бойынша сагаттарды бөлу

Бақылау формасы

Семе-стр

Білім алушының жұмыс көлемі сағатпен

кредит

саны


академ. сағат

кредит

аудиториялық сабақтар

(акад. сағат)СӨЖ (акад.сағат)

барл.

ауд

СӨЖ

емт


сын.

КЖ

КЖ


барл.

дәр

тәж.

зерт.

барл

СӨЖО

Күндізгі ЖОБ негізінде

3

150

60

90

4

-

-


-

4

3

1

30

-

15 (30)

45

45


4 Пәннің мақсаты мен міндеттері
Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдістері

пәннің негізгі мақсаты: студенттерге аналитикалық химияның теориялық негіздері, анализ әдістері, талдау әдістері негізделетін химиялық реакциялар, бөлу және анықтау әдістері туралы білім беру, әдістердің мүмкіншіліктері мен кемшіліктері туралы мәлімет беру.5 Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдістері

пәннің оқытудың негізгі міндеттері: аналитикалық химия пәнінің теориялық негіздермен таныстыру, студенттерді байқалатын құбылыстарға теориялық қорытынды жасауға үйрету. Аналитикалық химияның практикалық маңызын түсіндіру, лабороториялық эксперимент орындау дағдыларын үйрету. Бағдарлама студенттерге аналитикалық химия фундаменталды ғылым, сонымен қатар ол қолданбалы ғылымдар саласына жататындығын түсінуге мүмкіндік беру.

Пәнді меңгеру кезінде студент мыналарды білу керек: Химиялық элементтер мен қосылыстарды сапалы тексеру арқылы анықтай отырып, негізгі әдістермен анализдеу. Студент талдау кезінде алынған тәжірибелердің нәтижелері арқылы талданып отырған обьектінің сандық құрамын есептеп шығара білуі қажет.
6 Пререквизиттер׃

Аналитикалық химия және физика-химиялық талдау әдістерінің

ойдағыдай меңгеру үшін студенттер жоғары математиканың толық курсын , жалпы толық физика курсын (әсіресе атом құрылысы, молекулалық физика, кванттық физика түсініктері), жалпы және бейорганикалық химияны, барлық тарауларын жете білу қажет.

7 Постреквизиттер:

Металдарды қысыммен өндіру8 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


8.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫТақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3
5

6

1

Аналитикалық химия пәні,өның құрылымы,мақсаттары,міндеттері,басқа ғылым жүйесінде орны. Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі.

8

-

8

20

2

Периодтық зан және аналитикалық химия. Талдау әдістері.

8

-

8

20

3

Сапалық талдау.

8

-

8

25

4

Сандық талдау.

6

-

6

25
БАРЛЫҒЫ:

30

-

30


908.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны

Дәріс 1 Кіріспе. Аналитикалық химияның пәні, мақсаты және қолданатын әдістері. Сапалық және сандық талдау. Аналитикалық реакцияларды орындау әдістері. Аналитикалық реакцияларды жүргізу жағдайлары.

Аналитикалық реакциялардын түрлері.Дәріс 2 Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі. Ерітінділердегі тепе-теңдік. Ерітінділердегі иондарға ортаның әсері. Қайтымды және қайтымсыз аналитикалық реакциялар. Дәріс 3 Массалар әрекеттесу заңы және оның қолданылуы. Химиялық тепе-теңдік.Күшті және әлсіз электролиттер. Активтілік. Активтілік коэффициенті және иондық күш. Дәріс 4 Сулы ерітінділердегі тепе-теңдік. Гомогендік және гетерогендік жүйелер.Судың иондық көбейтіндісі. Электролиттік диссоциациялану константасы және дәрежесі. Дәріс 5 Буферлі ерітінділердегі тепе-теңдік. Буферлі ерітінділер.Буферлі әрекеттесудің мәні.

Дәріс 6 Гидролизденген тұздар ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Гидролиздің теориялық негізі. Гидролиздің константасы мен дәрежесі. Дәріс 7 Тұнба-қаныққан ерітінді жүйелеріндегі тепе-теңдік. Химиялық талдауға тұндыру әдісін қолдану. Дәріс 8 Комплекстік қосылыстар ерітінділеріндегі тепе-теңдік. Тотығу-тотықсыздану реакцияларының теориялық негізі. Тотығу-тотықсыздану реакциялары туралы түсінік.

Дәріс 9 Тотығу-тотықсыздану реакциялардың бағыты. Тотығу-тотықсыздандырғыш потенциалдар.

Дәріс 10 Сапалық талдау.

Сапалық талдау әдістері.Ортақ және жеке аналитикалық реакциялар. Кұрғақ және дымқыл талдау әдістері.Дәріс 11 Сапалық талдаудың химиялық және физикалық әдістері. Макро-, жартылаймикро-және микроәдістер.сапалық реакцияларды орындау әдістері. Дәріс 12 Реакциялардың сезгіштігі және олардың өзіне тән белгілері. Реакциялардың сезгіштігін арттыру әдістері. Қосашөктіру, экстракция әдістері.

Дәріс 13 Бөлшекті және жүйелі талдау. Катиондарды аналитикалық жіктеу. Аналитикалық химиядағы периодтық заңның мәні.

Дәріс 14 Аналитикалық топтар және Д.И.Менделеевтің периодтық системасы.

Дербес катиондарды анықтау және катиондар қоспасын талдау. I-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама.Дәріс 15 Топ реагенттері. I-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

Дәріс 16 II-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. II-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

Дәріс 17 I-ші және II-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдаудың жүйелі әдісі.

III-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. III-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары. III-ші аналитикалық топ катиондары қоспасын талдау.Дәріс 18 IV-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама. IV-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

Дәріс 19 V-ші аналитикалық топ катиондарына сипаттама.V-ші аналитикалық топ катиондарының дербес реакциялары.

Дәріс 20 V-ші және IV-ші аналитикалық топ катиондары қоспаларын тазалаудың жүйелі әдісі. Аниондар. Аниондарды анықтаудың (ашудың) ерекшеліктері. Аниондарды аналитикалық жіктеу. Аниондардың топ реагенттері. Аниондарды талдаудың жіктеу әдістері. Аниондардың дербес реакциялары.

Дәріс 21 Сандық талдау.

Сандық талдау туралы түсінік. Сандық талдау әдістеріне жалпы сипаттама.Сандық талдау әдістерінінің классификациясы. Дәріс 22 Аналитикалық таразыда және онымен жұмыс істеу ережесі. Анализ үшін ерітінді дайындау. Өлшеуіш химиялық ыдыстар. Дайындалған титрлі ерітінділер. Стандартты ерітінділер.Анықтаушы заттар/стандарттар/. Жұмысшы ерітінділер /титранттар/. Дәріс 23 Классикалық /химиялық/ талдау тәсілдері. Гравиметриялық /салмақты/ талдау.Салмақты әдістің техникасы. Салмақты форманы алу және еріту. Тұндыру техникасы. Тұнбаны сүзу және жуу. Дәріс 24 Титриметриялық /көлемдік/ талдау. Титриметриялық талдаудың негізі, оның мәні. Ерітіндінің концентрациясы және оны өрнектеу әдістері. Дәріс 25 Жартылаймикрокөлемдік әдіс. Жартылаймикрокөлемдік әдіс туралы түсінік және ерітінділердің көлемін өлшеу техникасының ерекшеліктері.Дәріс 26 Нейтралдану /бейтараптану/ немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі. Эквивалентік нүктені аныктау.

Дәріс 27 Қышқылды-негіздік титрлеу әдісінің индикаторлары. Индикаторларды таңдау. Титрлеу қателіктері.

Дәріс 28 Тотығу-тотықсыздану реакцияларының әдістері.ТТР тепе-теңдіконстантасы. Индикаторлары.

Дәріс 28 Перманганатометрия. Иодометрия.

Дәріс 28 Редоксиметрия. Аргентометрия. Дәріс 30 Комлексонометрия. Комплексондар және олардың қасиеттері.

8.3 Зертханалық сабақтардын мазмұны

1Аналитикалық химия пәні,өның құрылымы,мақсаттары,міндеттері,басқа ғылым жүйесінде орны. Аналитикалық химияның жалпы теориялық негізі. Химиялық зертханада жұмыс жасау ережелері. Қауіпсіздік ережелері. Химиялық өлшеуіш ыдыстармен жұмыс.Аналитикалық таразылар. Аналитикалық таразылармен дәл салмақ алу.

(4 сағат), [2], 9-31 бет. 2 Периодтық зан және аналитикалық химия. Талдау әдістері.

2.1 Бірінші және екінші аналитикалық топ катиондарының дербес / жеке/ реакциялары . Бірінші және екінші аналитикалық топ катиондары бар коспаны талдау. (8 сағат),[2], 56- 64 бет.

2.2 Үшінші және бесінші аналитикалық топ катиондарының дербес / жеке / реакциялары.

Үшінші аналитикалық катиондары бар қоспаны /ерітіндіні/ зерттеу.Аниондардың дербес реакциялары. (2 сағат), [2], 56-64 бет.

3 Сапалық талдау.

3.1 Нейтралдану немесе қышқылды-негіздік титрлеу әдісі.Эквиваленттік нүктені анықтау.

Титрлеу қисығы. (4 сағат),[2], 149-159 бет.

3.2 Титриметриялық /көлемдік/ талдау. Бейтараптану әдістері. (6сағат),[2], 70-92 бет.

4 Саңдық талдау.

4.1 Гравиметриялық /салмақты/ талдау.Салмақты әдістін техникасы. Салмақты форманы алу және оны өлшеу. Өлшендіні алу және еріту. Тұнбаны сүзу және жуу.(4 сағат), [2], 65-70 бет.

4.2 Иодометрия. Натрий тиосульфат ерітіндісінің стандартизациясы (4 сағат),[2], 128-138 бет.

8.4 СӨЖ МАЗМҰНЫ
СӨЖ түрі

Бақылау формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Дәріс материалдары бойынша ауызша сұрау

15

2

Зертханалық жұмыстарға дайындалу

Дәптерге конспект жазу

Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

7,53

Есеп беруді құрастыру және зертханалық жұмысты қорғау

Жұмыс дәптері


Зертханалық жұмыс бойынша сұрау

7,5


4

Аудиториялық сабақтарға кірмеген курстың қосымша материалдарын оқу

Дәптерге конспект жазу

Ауызша тексеру

25

5


Коллоквиумға дайындалу және тапсыруДәптерге конспект жазуАуызша тексеру

30

6

Аралық бақылауға дайындалу

Жауап парағы


Бақылау жұмысы5


БАРЛЫҒЫ:

90Студенттердің өз бетінше оқып-игеруге арналған тақырыптар:

1 Такырып – Аналитикалық химияның дамуы. Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 278-288 бет,


2 Тақырып - Сандык талдау әдісін таңдау. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 17-36 бет.

3 Тақырып - Талданатын үлгіні талдауға дайындау әдістері .

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 347-361 бет, [4], 281-284 бет.

4 Тақырып - Арнайы бейорганикалық және органикалық реактивтердің көмегімен тұнбаны бөлудің теориялық негізі. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 289-312 бет.

5 Тақырып - Нейтралдану процесін өрнектеудің графикалық әдісі. Күшті қышкылдар мен негіздердің судағы ерітінділеріндегі сутек иондарының концентрациясы мен активтілігін есептеу. Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 104-120 бет.

6 Тақырып - Қышқылдар мен негіздердің судағы ерітінділерін титрлеу процесінде активтілік көрсеткіштің өзгерісі. Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 121-136 бет.

7 Тақырып - Оксидиметрия,оксредметрия, ред- окс –әдістері. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 211-239 бет,

8 Тақырып – Перманганатометрия. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 244-260 бет; [4], 284-290 бет.

9 Тақырып - Иодометрия. Ұсынылатын әдебиеттер : [1], 262-277 бет

10 Такырып – Хелатометрия.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 329-345 бет, [4], 118-126 бет.

11 Тақырып- Аргентометрия.

Ұсынылатын әдебиеттер :[1],318-323 бет, [4], 284-301 бет.8.6 Әдебиеттер
Негізгі әдебиет

1 Алексеев В.Н. Курс качественного химического полумикроанализа, М.,"Высш. Школа", 1973.

2 Васильев В.П. Аналитическая химия (в 2-х книгах), М., " Дрофа," 2005г.

3 Васильев В.П., Кочергина Л.А.,Орлова Т.Д. Аналитическая химия .

Сборник вопросов, упражнений и задач , М., "Дрофа," 2003г.

4 Крешков А.П. Основы аналитической химии , 2-я книга," Химия," 1970г.

5 Шоқыбаев Ж. Бейорганикалық және аналитикалық химия, А.," Білім" 2003ж.

Қосымша әдебиет


6 Логинов Н.Я., Орлова М.Н. Сборник задач и упражнений по качественному анализу, М.," Просвещение", 1976 г.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет