2 бөлім 1 тарау. Жабдық 1 параграф. Жалпы талаптар


Абразивті и эльборовті инструменттті сынау журналыбет12/12
Дата17.04.2016
өлшемі2.29 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Абразивті и эльборовті инструменттті сынау журналы


Сынақ да

та

сыСынақ нө

мірі


Дайындаушы кәсіпорын

Пар

ия

ның нөміріШең

бердің станарт және ТШ түрінің өлшемінің белгіленуіШеңбер

дің си


пат

тамасы


таңбалау бо

йын


ша жұ

мыс жыл


дам

дығы, vp м/схимиялық немесе механикалық өң

деу тура


лы белгі

Сы

нақ кезіндегі жыл

дам

дық м/с


Сы

нақ нәтижелеріСы

нақ үшін жауапты тұлғаның қолы1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу

кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

4 қосымшаАспап пен оған қосалқы жабдықты есепке алу, тексеру және сынау журналы


Наименование электроинструмента

Инвентарный номер

Кезекті сынақ және тексеріс датасы

Сынау, тексеру себебі

Оқшаулағышты жоғарғы кернеумен өлшеу

Оқшаула

ғыш кедергісін өлшеуЖерге қосу шынжырларының жарамды лығын тексеру

Сыртқы тексеріс және бос жүрістегі жұмысты тексеру

Кезекті сынақ және тексеріс датасы

Лицо, Сынақ жүргізген тұлға

Жөндеуден кейін

Мерзімдік

Датасы

Нәтижесі

Датасы

Нәтижесі

Датасы

Нәтижесі

Датасы

Нәтижесі

Аты-жөні

Қолы


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу

кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

5 қосымшаҚұралдар және механизмдер, такелажды жабдықтарды бақылау, есептеу журналыЖүк көтеру бұйым

дары


ның, такелаж құралдарының атауы

Инвентар-лық нөмірі

Жүк көтер

гіштігі, кгСоңғы сынақ мерзімі

Сы

нақ (тек


серіс) себе

бі


Жүргізіл

ген жөн


деу

лер тура


лы датасын көрсете отырып, мәлімет

Техникалық куәландыру

Сынақ (тексеріс) нәтижесі мен датасы

Кезекті техникалық куәландыру датасы

Комиссия төрағасы немесе сынақ (тексеріс) жүргізген тұлға

Тексеріс

Статикалық сынақ

Динамикалық испытание

Аты-жөні

Қолы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

6 қосымша

Электрлік шығыршықтардың тістегершік тістерінің

тозған кездегі шекті қалыңдығы

1-кестеТістегершіктің модулі, мм

Тістің биіктігі, мм

Тістің қалыңдығы, мм

Номинал

Ең төменгі шекті

4

3,0

5,34

4,2

5

3,7

6,7

5,4

6

4,5

8,09

6,5

7

5,2

10,86

7,6

8

6,0

12,17

8,7

9

6,7

13,6

9,8

10

7,5

14,93

10,8

11

8,2

15,0

12,0

12

9,0

16,31

13,0

13

9,7

17,67

13,9

14

10,5

19,06

15,7

16

12,0

21,84

17,5

18

13,5

22,6

18,1

20

15,0

27,38

21,9

Ескерту. Нақты өлшемдер біршама тозған тісінен қағазға оттискпен өлшенеді.


Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

7 қосымша

Блок шығырларының шекі тозуы

1-кестеБлоктардың жүк көтергіші, т

Шығырлардың диаметрі, мм

Реборд қалыңдығы, мм

номинал

шекті

номинал

шекті

1

150

146

4

2,5

2

200

194

5

3

3

225

220

6

4

4

250

242

6

4

5

275

266

8

5

6

300

290

8

5

7

325

315

8

5

10

350

340

88

5

15

400

388

8

5

20 және одан астам

400

388

8

5

Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

8 қосымша

Болат арқандар мен шынжырлардың төзімділік нормалары

1-кесте
Күрмеу кезіндегі арқан тескіштердің саны
Арқан диаметрі, мм

Әр бауды тесу саны, кем емес

15 дейін

4

15 астам және 28 дейін

5

28 астам 60 дейін

6

2-кесте
Арқандардың төзімділігінің ең төменгі шекті коэффициенті
Арқандарың атауы

Жүк көтеру машинасының атауы және тетік жұмысының режимі

Ақандардың төзімділік қорының коэффициенті

Жүк және жебе

Қолмен

4,0

машиналы:
жеңіл

5,0

орташа

5,5

Ауыр және аса ауыр

6,0

Жебені тарту

---

3,5

Грейферлік:Қос моторлы бөлек жетегі бар грейферлерде (барлық грейферлер материалдармен барлық арқандарға бірдей бөлінеді)

---

6,0

Бір моторлы жетегі бар грейферлерде

---

5,0

Бір арқанды және моторлы грейферлерде

---

5,0

Мачталар мен тіректерді керуТұрақты қолданылатын крандар

---

3,5

Жұмыс мерзімі 1 жылға дейінгі крандар

---

3,0

Кабель арқандарының көтергіш арқандары:Тұрақты қолданыстағы

---

3,5

Жұмыс мерзімі 1 жылға дейін

---

3,0

Крандарда қолданылатын тарту арқандары

---

4,0

Жұдырықша кермелерге арналған арқандар мен кабель крандарының электр жетектерінің аспалары

---

3,0

Көтергіш арқандарын якорлеуге арналған полиспасталардың арқандары (кабель крандары)

---

6,0

Адамдарды көтеруге арналған шығыршық арқандары

---

9,0

Кранды монтаждау кезінде қолданылатын арқандар

---

4,0

Жұмыс істемейтін шығару диапазонында жебелерді көтеру және түсіру үшін арқандар

---

3,5

3-кесте
Шынжырды дәнекерлеу және таңбалау төзімділік қорының коэффициенті
Шынжырлардың атауы

Төзімділік қорының коэффициенті

Қол жетегі

Машина жетегі

Тегіс барабанында жұмыс істейтін жүк шынжыры

3

6

Жұлдызшада жұмыс істейтін (калибрленген) жүк шынжыры

3

8

Жүк асып қоятын арқандар үшін

5

5

Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

9 қосымша

Жүк асып қоятын арқандардың бұтақтарындағы күшті анықтау
Массасы m жүк кг ілмекке жүк асып қоятын арқанның бұтақтарының немесе тігінен α бұрышты шынжырлардың көмегімен ілінеді. (суретке қараңыз).

Массасы m белгілі болған кезде арқанның әр бұтағында пайда болатын үдеу S, кгс төмендегі формула бойынша анықталады:


Сурет - Бұрыштар

S = n (m/k);

мұндағы: k – арқан бұтақтарының саны;n α және тең бұрышқа байланысты коэффициент:


α бұрышы, град

0

15

30

45

Коэффициент, n

1,00

1,03

1,15

1,42

Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

10 қосымша

Болат арқандары жарамсыздыққа шығару нормалары
1) Болат арқандардың жұмысындағы жарамсыздыққа шығару бір орам адымының ұзындығына өткізгіштердің үзілген саны бойынша жүргізіледі.

Бірдей диаметрлі өткізгіштерден дайындалған арқандарды жарамсыздыққа шығару 10 қосымшаның 1 кестесіндегі деректерге сәйкес жүргізіледі.

2) Арқан орамының адымы былай анықталады. Қандай бір иірменің бетіне (суретті қараңыз, мұндағы I – айқастырма орам арқаны; II – бір жақты орам арқаны) белгі (а нүктесі) қойылады, ол арқылы арқанның орталық шүлдігінің бойымен қанша иірме болса, сонша қимамен (мысалы, алты иірімді арқанда алты) есептеледі және келесісіне есептегеннен кейін иірмеге (бұл ретте жетіншісіне) екінші белгі (б нүктесі) қойылады. Белгілер (а және б нүктелері) арасындағы қашықтық арқан орамының адымынан тыс орналасады. Көп қатарлы арқандарда (мысалы, құрылымы 18 х 19 = 342 арқанда бір органикалық орталығы бар) ішкі қабатында алты иірмесі болады және сыртында 12 болады.

I – орам адымы

II – орам адымы
3) Әр түрлі диаметрлі, құрылымы 6x19=114, бір органикалық ортасы бар арқанды жарамсыздыққа шығару 10-қосымшаның 1-кестесінде бірінші бағанда келтірілген деректерге сәйкес жүргізіледі, жарамсыздыққа шығару нормасы үшін үзілгендердің саны алынады, яғни үзілген бөліктерді санау кезінде жіңішке өткізгіштің үзілген жері 1 деп, ал жуан бөлігі 1,7 деп қабылданады. Мәселен, төзімділік қорының бастапқы коэффициенті 6 дейін болған кезінде арқан орамының бір адымының ұзындығына алты жіңішке үзілген бөлік және бес жуан үзік болса, онда үзіктердің шартты саны 6x1+5 х 1,7 = 14,5 құрайды, яғни 12 астам (10 қосымшаның 1 кестесін қара), сөйтіп арқан жарамсыз деп танылады.

4) Құрылымы 10 қосымшаның 1 кестесінде келтірілмеген арқанның жарамсыздық белгісі ретінде орамның бір адымындағы өткізгіш саны иірме саны мен қимадағы орам саны бойынша жақын орналасқан арқан үшін осы кестеде орналасқан деректер негізінде анықталады. Мысалы, құрылымы 8 х 19 = 152 бір органикалық орталық үшін 6 х 19=114 бір органикалық орталық арқаны болады. Жарамсыздық белгілерін анықтау үшін 6 х 19 = 114 арқанның орамының бір адымындағы үзіктер санын 96:72=1,33 коэффициентке көбейту қажет, мұндағы 96 және 72 – көрсетілген құрылымдардың арқандарының сыртқы қабаттарында сымдар саны.

Сыртқы қабаттардағы өткізгіштер саны тиісті мемлекеттік стандарттан алынады немесе арқанда есептеу арқылы анықталады.

5) Адамдарды көтеруге арналған жүк көтергіш арқандар, сондай-ақ тасымалданатын балқыма немесе қыздырылған металл, жарылғыш, от қаупі бар және улы заттар 1 кестеде көрсетілгенге қарағанда орамның бір адымындағы өткізгіштердің үзіктерінің санынан екі есе кем жарамсыз деп танылады.

1-кесте
Арқан жарамсыздыққа шығарылатын арқан орамының бір адымының ұзындығындағы үзіктердің саны


Қатынасы Ережеде D:d* белгіленген төзімдік қорының бастапқы коэффиценті

Арқанның құрылымы

6х19=144+1ос

6х37=222+1ос

6х61=366+1ос

18х19=342+1ос

Орам

айқастыр

ма


бір жақты

айқастыр

ма


бір жақты

айқастыр

ма


бір жақты

айқастыр

ма


бір жақты

6 дейін

12

6

22

11

36

18

36

18

6 жоғары және 7 дейін

14

7

26

13

38

19

38

19

7 жоғары

16

8

30

15

40

20

40

20


* Dбарабан диаметрі, мм; d – арқан диаметрі, мм.

**ос – органикалық орталығы.


6) Арқанда қабатының тозуы немесе сымдарының мүжілуі болған кезде орам адымындағы үзіктер саны жарамсыздық ретінде 2-кестедегі деректермен сәйкес қысқартылуы қажет.

2-кесте
Қабатының тозуы мен мүжілуіне байланысты арқанды жарамсыздыққа шығару нормалары
Қабаттардың тозуы мен мүжілуі нәтижесінде өткізгіш диаметрінің азаюы, %

4 кестеде көрсетілген номалардан % орам адымындағы үзік саны

10

85

15

75

20

70

25

60

30 және одан астам

50

Өткізгіштер 40 % жуық және одам астам алғашқы диаметрден тозған немесе мүжілген кезде арқан жарамсыздыққа шығарылады.

Диаметрі бойынша өткізгіштердің тозуы немесе мүжілуі микрометрмен немесе жеткілікті дәлдікті қамтамасыз ететін аспаппен анықталады. Бұл үшін біршама тозған учаскедегі үзік орнында өткізгіштің ұшы майыстырылады. Өткізгіш диаметрі одан кір мен тот тазартылғаннан кейін соңында өлшенеді.

7) Орамның бір адымының ұзындығындағы үзіктер саны 1 кестеде көрсетілгеннен аз болған кезде осы Нормалардың 3, 4, 5 және 6 тармақтарына сәйкес анықталады, сондай-ақ арқандар үзілмей, өткізгіштердің қабатының тозуы болған кезде мынадай:

1) тексеріс нәтижелерін журналға жазып, мерзім тексеру кезінде оның жай-күйін мұқият қадағалаған;

2) осы Нормаларда көрсетілген тозу дәрежесіне жеткен арқандарды ауыстырған жағдайда жұмысқа жіберуге болады.

8) Егер жүк екі арқанға ілінсе, онда әрбір арқан жеке-жеке жарамсыз деп танылады, едәуір тозған бөлігі ауыстырылады.

9) Арқанда үзілген иірімі байқалған кезде оны пайдалануға тыйым салынады.


Аспаптармен және бұйымдармен жұмыс істеу кезіндегі жалпы қауіпсіздік талабына

11 қосымшаАғаштар мен бөгеттерді қабылдау және тексеру журналы


Ағаштар мен бөгеттерді орналастыру орны, олардың биіктігі, оларды орнатқан ұйымдар

дың атауыАғаштар мен бөгеттердің түрі, жобаны кім қабылдады

Бөгеттер

ді сынау немесе тексеру датасы және ағаштар

ды қабылдау актісінің нөмірі


Ағаштар мен бөгеттер

дің жарамды

лығы туралы қорытын

ды


Ағаштар мен бөгеттерді қабылдаған немесе тексерген тұлғаның атауы, лауазымы, ұйымның атауы

Ағаштар мен бөгеттерді сынаған және қабылдаған тұлғаның қолы

1

2

3

4

5

6


Каталог: laws -> law -> nnic -> 0802
0802 -> Теңіздің стационарлық қабаттарында жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары
0802 -> Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
0802 -> Асинхронды қозғалтқышы бар шахталық көтергіш қондырғыларды сынау, жөндеу және тексеру бойынша методикалық нұсқаулықтар
0802 -> Теңізде мұнай газ өндіру кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Геологиялық барлау жұмыстары кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Домна өндірісіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары Жалпы талаптар
0802 -> Метрополитендерді пайдалану кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 1-тарау. Жалпы талаптар
0802 -> Жерасты амалымен жұмыстар жүргізу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
0802 -> Генераторлық газды өндіру мен тасымалдаудағы құрылғы мен қауіпсіздіктің салалық нормативтері
0802 -> Мұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет