2014 жылы порт объектілерінің желдеткіш жүйелеріне аэродинамикалық сынаулардың техникалық сипаттамасы Мекен-жайы: Маңғыстау облысы, Өмірзақ кенті, «Ақтау хтсп»Дата02.05.2016
өлшемі120.1 Kb.
2014 жылы порт объектілерінің

желдеткіш жүйелеріне аэродинамикалық сынаулардың

техникалық сипаттамасы
Мекен-жайы:

Маңғыстау облысы, Өмірзақ кенті, «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ.


Қызметтер көрсету шарттары:

Қызметтер режімдік ү.лгідегі қолданыстағы кәсіпорын аумағында, шекаралық-кедендік аумақта, қолданыстағы объект жағдайында көрсетіледі. «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіп қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 03 сәуірдегі Заңының 3 бабы негізінде қауіпті өндірістік объектілерге жатқызылады.

Мердігер жұмыстар басталмастан бұрын шекаралық-кедендік аймақ аумағына адамдардың өтуі, арнайы техниканың, көліктің өтуі, құралдар мен жабдықтарды жеткізу үшін барлық тиісті құжаттар мен рәсімдік келісімдерді рәсімдейді.

Объектінің қысқаша сипаттамасы:

Порт объектілерінде желдету жүйелеріне қызмет көрсетіп, жөндегеннен кейінаэродинамикалық сынаулар өткізу. Желдеткіш қондырғыларына төлқұжаттар жасау.


Қызметкерлер құрамына қойылатын талаптар.

 • «Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіп қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес өнеркәсіп қауіпсіздігі білімін тексеру туралы қолданыстағы куәліктер көшірмелерін ұсыну және/немесе осы заңның 12 бабының 5 және 14 тармақтарының шарттарын сақтағанында ғана қызметкерлер құрамына жұмыстарды орындауға кіру рұқсатнамасын кепіл ету.


Міндеті

 • желдеткіш жабдыққа сыртқы қарау және тексеру, бекітілулеріне, жалғауларына тексеру өткізу, тартуды өткізу (қажет болған жағдайда);

 • желдеткіштің электр жетегіне, реттеуші клапандарына, жапқыштарына тексеру, сынау және қажет болған жағдайда реттеу жүргізу;

 • ауа сүзгіштерінің жағдайын тексеру, тазартуды өткізу;

 • жетек қайыстарының жағдайына, реттелуіне, керілісіне тексеру жүргізу;

 • қоғаныс құралдарының жағдайын тексеру;

 • жылу алмастырғылардың жағдайын тексеру, тазалау (қажет болған жағдайда);

 • электр қозғалтқыштар мен желдеткіштердің мойынтіректерін майлау;

 • қалақбаларына тазалау, тексеру және теңдестіру (қажет болңан жағдайда) жүргізу;

 • «Желдеткіш жүйелері» 12.3.018-79 МемлСТ және «Өндірістік жайлардың желдеткіш жүйелерін санитарлық-гигиеналық бақылау» №1.01.003/у-94 әдістемелік нұсқауларға сәйкес сынаулар өткізу;

 • ауа тазартқыш жабдықтың кедергісіне, желдеткіш жүйелердің өндірістігіне өлшеулер өткізу;

 • порт объектілерінің желдеткіш жүйелеріне төлқұжаттар жасау.


Көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар

Құжаттама.

Қызметтер көрсетуден бұрын сметалық есеп айырысуды ұсыну.

Қызметтерді қабылдауға ұсыну қажет:


 • қызметтер көрсету кезінде қолданылатын өлшем құралдарын тексеру туралы сертификаттарының көшірмелері.

Конкурс жеңімпазы –мердігер «Көрсетілген қызметтер актісін», «орындалған қызметтер мен шығындар құны туралы анықтаманы» рәсімдеп, қызметтер көлемдерін ұсынуы тиіс.Сынаулар мен жөндеулер өткізу үшін объектілер 1 қосымшасында.

Қосымша талаптар:

Қызметтер көрсетудің барлық кезеңдері тапсырыс берушімен келісілгеннен және көрсетілген қызметтерге атқарушы құжаттамалар ұсынылғаннан кейін орындалуы тиіс.


Қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау

Қызметтер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына, соның ішінде: Еңбек кодексіне, Экологиялық кодексіне, «Лицензиялау туралы» заңына, Қауіпсіздік Техникасы, Өрт Қауіпсіздігі, өндірістік санитария, ТЖ, «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ аумағында қозғалу тәртібі талаптарын сақтай отыра қатаң сәйкес көрсетіледі.Жұмыстарды орындау мерзімі және кепілдік

Қызметтер көрсету мерзімі -1 ай.

Кепілдік кезең мерзімі –көрсетілген қызметтерді қабылдау Актісіне қол қойған күннен бастап 12 ай.

1 қосымша


п\п


Наименование объекта

Кол-во систем

Жүйе түрлері

1.

Мастерские и склады

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3.

2.

Мастерские по обслуживанию транспортных средств

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4, В5, В6.

3.

Подсобное помещение для сплетения тросов

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, ВМ1.

4.

Здание санчасти и иммиграционной службы

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

5.

Административное здание 1

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

6.

Офис операционных служб № 1

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

7.

Офис операционных служб № 2

1

Аэродинамические испытания вент установок В1, В2, В3.

8.

Насосная станция солёной воды нефтеналивных причалов

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

9.

Спринклерная насосная транзитного ангара

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

10.

Бытовой корпус №1

1

Аэродинамические испытания вент установок AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7.

11.

Ангар для ремонта погрузчиков

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4, В5, В6, ВМ1, ВМ2, ВМ3, ВМ4.

12.

Склад ГСМ в штучной таре

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.1, В1.2 .

13

Спортивно оздоровительный комплекс

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4.

14

Мастерская для ремонта светящихся навигационных буев и другого навигационного оборудования

1

Аэродинамические испытания вент установок В1, В2, В3.

15

Административное здание 2

1

Аэродинамические испытания вент установок В1,В2,В3,В4,В5,ВЕ1,П1

16

Бытовой корпус № 2
Аэродинамические испытания вент установок В1,В2,В3,В4,В5,В6, В7, В8, ВЕ1,ВЕ2, ВЕ3,П1


Техническая спецификация

на аэродинамические испытания вентиляционных систем объектов порта в 2014 году.

Местонахождение:

Мангистауская область, п.Умирзак, АО «НК «Актауский ММТП».


Условия оказания услуг:

Услуги оказываются на территории действующего предприятия режимного типа, в погранично – таможенной зоне, в условиях действующего объекта. На основании статьи 3 Закона Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» отнесено к опасным производственным объектам.

Подрядчик до начала работ оформляет все необходимые соответствующие документы и процедурные согласования для прохождения людей, проезда спецтехники, транспорта, доставки инструментов и оборудования на территорию погранично-таможенной зоны, производит согласование плана-графика производства работ с АО «НК «Актауский ММТП».

Краткая характеристика объекта:

Проведение аэродинамических испытаний после обслуживания и наладки вентиляционных систем на объектах порта. Составление паспортов на вентиляционные установки.


Требования к персоналу

 • представить в соответствии с требованиями Закона «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» копии действующих удостоверений о проверке знаний промышленной безопасности и/или гарантировать допуск персонала к выполнению работ только при соблюдении условий пунктов 5 и 14 статьи 12 данного закона

Задача

 • произвести внешний осмотр и обследование вентиляционного оборудования, проверку креплений, соединений, протяжку (при необходимости);

 • произвести проверку, испытание и при необходимости регулировку электрических приводов вентиляции, регулирующих клапанов, заслонок;

 • выполнить проверку состояния воздушных фильтров, произвести чистку;

 • произвести проверку состояния приводных ремней, регулировку, их натяжение;

 • произвести проверку состояния средств защиты;

 • произвести проверку состояния теплообменников, чистку (по необходимости)

 • произвести смазку подшипников электрических двигателей и вентиляторов;

 • произвести чистку крыльчаток, проверку и балансировку (по необходимости)

 • произвести испытания согласно ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные» и методических указаний № 1.01.003/у-94 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»;

 • произвести замеры сопротивления воздухоочистительного оборудования, производительности вентиляционных систем;

 • составить паспорта на вентиляционные системы объектов порта;

 • произвести замену износившихся ремней вентиляционных систем.


Требование к оказываемым услугам

Документация.

До начала оказания услуг предоставить сметный расчет.

К приемке услуг предъявлять:


 • копии сертификатов о поверке средств измерений, применяемые при оказании услуг.

Подрядчик - победитель конкурса должен предъявлять объемы услуг, с оформлением «Акта оказанных услуг», «Справка о стоимости выполненных услуг и затрат».Объекты для проведения испытаний и наладки в приложении 1

Дополнительные требования:

Все этапы оказания услуг должны выполняться только после согласования с заказчиком и предъявления исполнительной документации на оказанные услуги.


Техника безопасности и охрана окружающей среды

Услуги оказываются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе: Трудового кодекса, Экологического кодекса, закон «О лицензировании», соблюдая требования Техники Безопасности, Пожарной безопасности, производственной санитарии, ЧС, режима передвижения на территории АО «НК «Актауский ММТП».Срок выполнения работ и гарантия

Срок оказания услуг - 1 месяца.

Срок гарантийного периода - 12 месяцев со дня подписания Акта приемки оказанных услуг.

Приложение 1

Объекты для проведения испытаний и наладки.


п\п


Наименование объекта

Кол-во систем

Виды систем

1.

Мастерские и склады

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3.

2.

Мастерские по обслуживанию транспортных средств

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4, В5, В6.

3.

Подсобное помещение для сплетения тросов

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, ВМ1.

4.

Здание санчасти и иммиграционной службы

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

5.

Административное здание 1

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

6.

Офис операционных служб № 1

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

7.

Офис операционных служб № 2

1

Аэродинамические испытания вент установок В1, В2, В3.

8.

Насосная станция солёной воды нефтеналивных причалов

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

9.

Спринклерная насосная транзитного ангара

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.

10.

Бытовой корпус №1

1

Аэродинамические испытания вент установок AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS6, AS7.

11.

Ангар для ремонта погрузчиков

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4, В5, В6, ВМ1, ВМ2, ВМ3, ВМ4.

12.

Склад ГСМ в штучной таре

1

Аэродинамические испытания вент установок В1.1, В1.2 .

13

Спортивно оздоровительный комплекс

1

Аэродинамические испытания вент установок П1, В1, В2, В3, В4.

14

Мастерская для ремонта светящихся навигационных буев и другого навигационного оборудования

1

Аэродинамические испытания вент установок В1, В2, В3.

15

Административное здание 2

1

Аэродинамические испытания вент установок В1,В2,В3,В4,В5,ВЕ1,П1

16

Бытовой корпус № 2
Аэродинамические испытания вент установок В1,В2,В3,В4,В5,В6, В7, В8, ВЕ1,ВЕ2, ВЕ3,П1

Каталог: files
files -> Шығыс Қазақстан облысындағы мұрағат ісі дамуының 2013 жылдың негізгі бағыттарын орындау туралы есеп
files -> Анықтама-ұсыныс үлгісі оқу орнының бланкісінде басылады. Шығу n күні 20 ж
files -> «Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне кері тегін тасымалдауды ұсыну үшін құжаттар қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> Регламенті Жалпы ережелер 1 «Мұрағаттық анықтама беру»
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы А. Шаймарданов
files -> «бекітемін» Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының бастығы А. Шаймарданов
files -> Шығыс Қазақстан облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының 2012 жылға арналған операциялық жоспары
files -> Тарбағатай ауданының ішкі саясат бөлімі 2011 жылдың 6 айында атқарылған жұмыс қорытындысы туралы І. АҚпараттық насихат жұмыстары


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет