2014 руденко валентина Іванівнабет2/15
Дата28.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

2 варіант

1-2 рівні

1. Мистецтво слова – це:

а) музика; б) література; в) архітектура.

2. Жанр поезії В.Вордсворта «До прекрасного»:

а) сонет; б) елегія; в) балада.

3. Коран – це пам’ятка…словесності:

а) індоєвропейської; б) арабської; в) давньогрецької.

4.У перекладі із санскриту слово «Веди» означає:

а) почуття; б) бажання; в) знання.

5. Новий Заповіт містить … циклів:

а) 4; б) 7; в) 5; г) 2.

6. Мойсей – це герой:

а) Євангелія; б) Старого Заповіту; в)Корану.

7.На що впливають священні книги:

а) на релігію; б) на мистецтво;

в) на релігію та на мистецтво;

г) з появою нових літературних творів священні книги втратили свій вплив.

8. Яке походження мають Веди:

а) давньогрецьке; б) давньоіндійське;

в) давньоєврейське; г) давньоарабське.

9. Коли була створена Біблія:

а) ІІ тис. до н. е.; б) І тис. до н. е. ;

в) ХІІ ст.. до н. е.; г) від 610-632 рр.?

10. Якою мовою створена Острозька Біблія:

а)старослов’янською б) церковнослов’янською;

в) староукраїнською; г) давньогрецькою?

11. Як називаються традиційні незмінні фрази-формули, з яких починаються сури Корану: «В ім’я Аллаха Всемилостивого, Всемилосердного!»:

а) аяти; б) басмала; в) садж; г) тора?

12. Яке походження має слово «Коран»:

а)давньогрецьке; б) давньоіндійське»

в) давньоєврейське» г) давньоарабське?

ІІІ рівень.

13.Установіть послідовність циклів Нового Завіту:

а) Апокаліпсис;

б) Євангелія;

в) Діяння святих апостолів;

г) Послання.

14. Установіть відповідність між священними книгами та дослівним значенням їхніх назв:

1.Веди а) те, що читають, вимовляють;

2.Біблія б) слово;

3.Коран в) священне знання;

г) книга.

15. Установіть відповідність між назвами збірників Вед та їхнім основним змістом:

1.Рігведа а) збірка закликань жерців;

2.Самаведа б) опис ритуалів;

3.Яджурведа в) збірка гімнів;

4.Атхарваведа г) збірка законів;

д) збірка пісень.

4 рівень.

1. Виконайте одне із завдань на вибір:

1) Пригадайте, що таке притча. Доведіть, що в основу вірша О.Пушкіна «Наслідування Корану» покладено притчу.2) Пригадайте 2-3 біблейські афоризми та поясніть їхній зміст.

ІІ. Людина та її світ у давніх літературах


 1. Кому належать слова: «Дивних багато у світі див, але найдивніше із них – людина»?(Софокл.)

 2. Які часи вважають «дитинством» людства? ( Античні).

 3. Античний – від латинського … (давній).

 4. Чи всю давню літературу різних народів називають античною у цивілізованому світі? (Античною літературою називають літературу Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, яка мала найбільше значення для формування європейської культури).

 5. Важливим джерелом античної літератури є… (міфи).

 6. Провідна тема античної літератури? (Оспівування людини та її світу).

 7. Який проміжок часу охоплює давньогрецька література? ( Від ХVI ст. до н. е. (поява перших фольклорних пам’яток) до 476 р. н. е. (умовна дата падіння Риму, під владу якого Еллада потрапила бл. ІІ ст. до н. е. ).Античними літературами ми звемо твори складені від VІІІ ст. до н. е. і до Vст. н. е.)

 8. Які причини авторитету античної літератури? ( 1).Незаперечна художня довершеність творів греків і римлян, 2) увага до людини, її внутрішнього світу та того, що її оточує, а зображення духовного життя людини завжди цікавило, цікавить і цікавитиме читача, тому ці твори актуальні для будь-якої епохи (ст.. 42 «Орієнтовне планування» в журналі «Всесвітня література») 3) її філософічність: усесвітньої слави зажили крилаті вислови еллінських філософів: «Пізнай самого себе», «Стримуй гнів», «У багатолюдності немає добра», «Ручайся лише за себе», «Міра понад усе», «Головне в житті – фінал» тощо 4) давньогрецька та латинська мови були мовами міжнаціонального спілкування ).

 9. Що таке філософія? (З грецького буквально «любов до мудрості, знань»).

 10. Навіщо потрібно вивчати античну літературу? (Бо неможливо переоцінити її вплив на людство, яке й досі вважає все, створене у ті часи, найкращим. Все, що нас оточує, впливає на нас постійно і непомітно. Але чи багато навкруги нас того, що ми б назвали найталановитішим, найгеніальнішим, найдосконалішим? На жаль, ні. А антична культура вважається гармонійною і досконалою, а отже, знайомлячись з нею, ми можемо самі стати більш освіченими, більш досконалими).

 11. Якими мовами й народами створювалась антична література?( Давні римляни і греки: римська література розпочала свій розвиток значно пізніше за грецьку й створювалась на її основі, використовуючи її досвід і досягнення; грецька література найдавніша з усіх європейських літератур, що розвивалася самостійно, не спираючись на досвід інших літератур. Греки писали свої твори давньогрецькою мовою, а римляни – латиною.)

 12. Які жанри існували в античній літературі? (Всі літературні жанри, про що свідчать їхні, головним чином, грецькі назви: епічна поема, трагедія, комедія, ода, елегія, сатира, епіграма, новела, роман.)

 13. Автор поем «Іліада» і «Одіссея»? (Гомер).

 14. У чому полягає надзвичайна популярність Гомерових поем? (Їх гуманістичний пафос – співчуття людському горю, засудження війни.)

 15. Золота доба давньогрецької літератури. (V ст.до н.е.)

 16. Хто вважається легендарним основоположником європейської літератури?(Гомер). Чому? (До VІІІ ст.. до н. е. існував лише грецький фольклор(аеди, кіфари, міфи), а з ім’ям Гомера пов’язаний початок давньогрецької літератури. Він замість коротких міфів став виконувати поеми-епопеї – великі за обсягом твори про героїчні подвиги та пригоди, він завжди вважатиметься грецьким поетом №1).

 17. Кому належить розподіл літератури на роди: епос, лірика, драма? (Аристотелю).

 18. Коли відбувалося підвищення інтересу до епохи античності? ( У добу Відродження, у період класицизму).

 19. Доведіть, що античність – це колиска європейської літератури.( Історичне значення античної літератури у світовому процесі настільки велике, що європейська література неодноразово зверталася до античності як до творчого джерела, з якого черпалися теми. Вона створила ідеал людини – поєднання духовної і тілесної краси).

 20. Чому не всі твори античності дійшли до нас? ( З 90 п’єс Есхіла – 7, із 120 драм Софокла – 7, з 92 творів Еврипіда – 19. Є тут і елемент випадковості, але зберігалося те, що виявляло інтерес для покоління, які жили у той час. Античний текст, записаний на папірусі, міг зберігатися лише у тому випадку, якщо його час від часу переписували. Таким чином, до нас дійшли лише ті твори, які постійно переписувалися через їхню популярність у читачів).

 21. На території нашої країни є місця, пов’язані з історією Греції? ( Ольвія (Миколаїв), Херсонес (Севастополь), Пантікапей (Керч) та інші міста Північного Середземномор’я).

 22. Назвіть основні риси давньогрецької культури. Розкрийте їхнє значення ( Антропоцентризм – уявлення про те, що людина є центром і головною метою Всесвіту; співвіднесення космосу і людини та раціональність – прагнення до розумного обґрунтування, доцільність дій.)

 23. Поясніть значення слова антропоформізм. (Антропоформізм – перенесення властивих людині рис на природу і навіть на богів).

 24. У чому найяскравіше втілилася несхожість двох народів: римлян і греків? ( У ставленні до театру і драматургії.)

 25. Складіть порівняльну характеристику римського та грецького театру за таким параметрами: характеристика глядачів, сприйняття вистав, жанрові смаки глядачів.

Параметри порівняння

Грецький театр

Римський театр

Характеристика глядачів

Не любили спостерігати за сценами насильства, вбивства, намазували меч червоною фарбою.

Цікавили смертельні бої гладіаторів, справжня кров.

Сприйняття театральних вистав у суспільстві.

Держава доплачувала гроші небагатим громадянам, аби могли відвідувати вистави, бо театр був засобом виховання громадян. Йшли всією сім’єю на день і не залишали виставу до її закінчення.

Місце розваги, не любили і не хотіли думати, могли серед комедії піти геть навіть при драматургові, якщо поряд розгорталися кулачні чи ведмежі бої.

Жанрові смаки глядачів.

Трагедія, яка примушувала думати

Комедія, гасло: «Хліба й видовищ!»

Рівень публіки

Інтелект, культура

Невігластво, неосвіченість

Римляни підкорили греків силою зброї, а греки римлян – силою мистецтва.

26. Найголовніша заслуга літератури й культури як греків, так і римлян? (Увага до людини, її внутрішнього світу й місця у світі, що її оточує).


Із давньогрецьких міфів

 1. Важливим джерелом античної літератури є …(міфи).

 2. Найвідоміші цикли давньогрецьких міфів. ( Троянський, фіванський, про аргонавтів).

 3. Чому існують двозначні переклади слів типу «кіклоп» - «циклоп», «Кербер» - «Цербер» (Звуку «ц» греки взагалі не знали.)

 4. «Віднайди закінчення думки»:

- Міфи є основою і важливим джерелом сюжетів, тем, образів і мотивів …(античної літератури).

- Міфологічне світосприйняття… (- особлива стадія в розвитку художнього пізнання людиною дійсності).

- Сукупність міфів, об’єднаних спільним місцем дії, героєм або подією називається …(міфологією).

- Троянський цикл пов’язаний… (з подіями про Трою).

- У фіванському циклі йдеться …(про трагічну долю царя Едіпа та його доньки Антігони).

- Цикл міфів про аргонавтів розповідає про…(мандрівку корабля «Арго» до Колхіди за золотим руном і події, пов’язані з коханням Ясона і Медеї). 1. Як ще називали Трою? (Іліон).

 2. Що зараз називають «помстою Геї» і чому? (Смертоносні природні катаклізми, пов’язані із земною корою (цунамі, виверження вулканів, землетруси, вибухи метану в шахтах). Бо Мати –Земля Гея просила свого онука Зевса помститися за неї людям, які постійно її ранили і Зевс вирішив улаштувати Троянську війну).

 3. Поясни значення фразеологізмів міфологічного походження.

1)Авгієві стайні – бруд, велике безладдя, занедбані справи.

2) Ахіллесова п’ята – слабке, вразливе місце в людини.

3) Ахіллесів щит – неперевершений мистецький твір.

4) Нитка Аріадни – спосіб, що допомагає розв’язати якесь важке питання, вийти зі скрутного становища.

5) Посіяти зуби дракона – породити ворожнечу, виплескати безліч страховищ.

6) Олімпійський спокій – незворушність, велична поведінка.

7) Танталові муки – страждання, яких зазнає людина через усвідомлення близькості бажаної мети та неможливості її досягти.

8) Бочка Данаїд – марна, нескінченна праця.

9) Скринька Пандори – осередок лиха, підступний дарунок.

10) Осідлати Пегаса – стати поетом. 1. Який напис був на яблуці розбрату? («Найвродливішій»).

 2. Хто така Еріда?(Богиня чвар і розбрату, яка і підкинула «яблуко розбрату»).

 3. Які богині хотіли, щоб яблуко належало саме їй?(Гера, Афіна й Афродіта).

 4. Хто повинен був їх розсудити? (Троянський царевич Паріс).

 5. Кому віддав яблуко Паріс і чому?(Афродіті, яка пообіцяла найвродливішу жінку з-поміж смертних).

 6. Найвродливіша з-поміж смертних жінок?(Єлена – дружина спартанського царя Менелая).

 7. За що ображався Менелай на Єлену?(До неї сваталися майже всі ахейські царі і за угодою вона сама обрала його за чоловіка, а інші не повинні були мстити за це, а тепер втекла з Парісом до Трої.)

 8. Чому Ахілл не сватався до Єлени?(Був тоді ще юний, а за іншою версією, це порадив його вихователь, мудрий кентавр-провидець Хірон).

 9. Кого виховував мудрий кентавр – провидець Хірон? (Ахілла, Геракла, Тезея, Язона та ін.)

 10. Які причини спонукали Ахілла воювати під Троєю, якщо він не сватався до Єлени, а значить не укладав угоди допомагати Менелаю?(Він знав, що проживе недовго, тому поспішав здобути славу, а велика Троянська війна – найкраще для цього місце.)

 11. Які міфи пояснюють причини Троянської війни? («Яблуко розбрату», таємниця Прометея, Ахіллесова п’ята, Троянський кінь, тощо).

 12. За що Зевс покарав Прометея?(Не лише за те, що викрав для смертних вогонь, а за те, що у трьох богинь долі Мойр підслухав про майбутню долю Зевса і не хотів розповісти її громовержцю).

 13. Як карався Прометей?(Орел клював йому печінку).

 14. Хто звільнив Прометея? (Геракл).

 15. Яку таємницю не розкривав Зевсові Прометей? (Від Зевса Фетіда народить хлопчика, сильнішого за батька, який міг би посісти трон на Олімпі).

 16. Що зробив Зевс, дізнавшись таємницю. (Одружив Фетіду з Пелеєм, саме на цьому весіллі Еріда посварила Геру, Афіну й Афродіту).

 17. Хто міг би скинути Зевса з трону? (Ахілл).

 18. Що робила мати Ахілла Фетіда, щоб врятувати сина?(Скупала немовлям в Стіксі, щоб був невразливим для зброї,заховала його на острові Скірос, де жив поміж дочок царя Лікомеда і ходив у жіночому одязі).

 19. Чому мати Фетіда називає Ахілла «коротковічним сином»?( Він від народження приречений на загибель: без нього не впала б Троя, але й сам він повинен загинути під її мурами, щоб Зевсові стало спокійніше за олімпійський трон).

 20. Хто допоміг пізнати переодягненого у жіночий одяг Ахілла?( «Велемудрий»Одіссей).

 21. Хто викрав із храму Афіни в Трої статую богині (Діомед з Одіссеєм, яких провела таємним ходом Єлена).

 22. Хто вигадав хитрість з троянським конем ?(Одіссей).

 23. Хто попереджав троянців про небезпеку і радив спалити коня?(Жрець Лакоон з двома синами.)

 24. Чому без цих хитрощів не могли зруйнувати мури міста Трої ?(Бо будували їх Посейдон і Аполлон).

 25. Кому після смерті Ахілла дісталася його зброя? (Одіссею).

 26. Хто із троянців врятувався?(Еней, його батько Анхіз, син Юл (Асканій) і гурт троянців, які заснували Рим (Нову Трою) і підкорили Елладу).

 27. Як наказав Менелай Єлену? (Пробачив).

 28. Назвіть три умови, без виконання яких греки не змогли б здолати Трої? ( 1)Щоб військо очолив Ахілл, який повинен був загинути під стінами Трої як останній герой задля спокою Зевса, 2) винести статую з храму богині Афіни, бо поки вона в Трої, ніхто міста завоювати не міг; 3) доки Посейдонів мур буде цілим, ніхто не проникне до Трої, але троянський кінь не проходив у ворота і мур розібрали – троянці самі підготували власну погибель.)

 29. Чому ж загинув під стінами Трої Ахілл, якщо мати скупала у чарівних водах Стікса? (Залишилася вразливою п`ята, за яку вона тримала сина, щоб не впустити у воду).

 30. Хто убив Ахілла? (Паріс (за допомогою Аполлона ) влучив стрілою саме у п`яту.)


Фіванський цикл

 1. У фіванському циклі йдеться про …(трагічну долю царя Едіпа та його доньки Антігони).

 2. Хто батьки Едіпа? (Лай та Іокаста).

 3. Кого він вважав своїми батьками? (Пастуха Поліба і Меропу, бо вони вилікували його ноги і виростили).

 4. Чому ж батьки не виховували Едіпа?(Бо жриця Піфія повідомила Лаю, що син його вб`є і справдиться прокляття Пелопса.)

 5. За що ж Пелопс прокляв Лая?(Бо замолоду Лай викрав у нього сина, і Пелопс його за це прокляв, побажавши йому загинути від руки власного сина).

 6. Що ж зробив Лай із своїм сином, почувши пророцтво Піфії та згадавши прокляття Пелопса?(Зв`язав малому ноги, пробив їх залізними шпичаками й звелів рабові кинути немовля в урвище – хай там помре з голоду чи стане поживою диким звірям.)

 7. Що означає слово Едіп, чому його так назвали? ( «Опухлоногий», так назвали його нові батьки Поліб і Меропа, яким раб віддав хлопця, бо пожалів і не кинув в урвище).

 8. Чому Едіп теж пішов до пророчиці Піфії?(Щоб дізнатися, хто його батьки, бо його дражнили безбатченком, а відповіді розгубленого Поліба заставили засумніватися).

 9. Що ж напророчила Піфія Едіпу?(Що він уб`є рідного батька й одружиться з своєю матір`ю).

 10. Що вирішив робити наляканий Едіп? (Подався подалі від Поліба та Меропи, аби якось випадково, не бажаючи того, не вбити їх, бо пророчиця і Аполлон так і не сказали, хто батьки Едіпа).

 11. Як Едіп убив батька?( Кинув каменюку у візника, який оперіщив його батогом, а потрапив у старигана, що стидів у колісниці, той старий був Лай.)

 12. Хто такий Сфінкс? (Страховисько з жіночою головою та грудьми, тулубом здоровенного лева й драконячим хвостом. Чатував біля Фів, пожираючи всіх, хто не відгадував його загадки).

 13. Яку загадку загадав Сфінкс Едіпові? («Хто ходить уранці на чотирьох, удень – на двох, а ввечері – на трьох?»).

 14. Чи відгадав Едіп загадку? (Так. «Людина»).

 15. Що зробив сфінкс? (Кинувся з гори й розбився).

 16. Що зробили вдячні фіванці? ( Обрали Едіпа царем і одружили з Іокастою, його матір’ю).

 17. Як справдилося веління Долі? Від кого це чув Едіп? Що він хотів узнати? (Аполлон через жрицю Піфію не дав чіткої відповіді на питання Едіпа: хто його батьки , а повідомив, що він уб’є рідного батька й одружиться зі своєю матір’ю).

 18. Як справдилося прокляття Пелопса? (Лай загинув від руки власного сина).

 19. Скільки дітей народилося у Едіпа? (Сини Полінік і Етеокл та дочки Антігона й Ісмена).

 20. Що сталося з Іокастою та Едіпом, коли вони взнали правду? (Іокаста повісилась, а Едіп виколов собі очі: «ці очі, що не впізнали рідної матері, не можуть дивитися на білий світ» та переодягнувся у жебрацьке лахміття й пішов з міста).

 21. Хто йому допомагав? (Дочка Антігона стала його поводирем).

 22. Чи винен Едіп у тих злочинах, у яких його звинуватив віщун Тіресій?

 23. Хто і у якому творі розповів про Антігону?(Софокл у трагедії «Антігона»).

 24. Хто поховав Едіпа? ( Афінський цар Тезей).

Цикл міфів про аргонавтів

1.Чому син царя Езона Язон виховувався у кентавра Хірона? (До 21 року був під наглядом кентавра, щоб не вбив підступний Пелій (брат Езона), щоб передати царську владу своїм нащадкам.)

2.Хто був опікункою Язона? (Гера).

3.Як вона випробувала доброту юнака? (Перетворилась на стареньку бабусю і просила перенести її на другий берег річки.)

4. Про що дізнався Язон у місті Іолк? (Історію свого роду, зустрівся із старим батьком, вражений його бідністю, зажадав від Пелія повернення влади.)

5. Що відповів Пелій? (Що віддасть владу і багатство, якщо Язон привезе золоте руно).

6. Звідки Язон знав історію руна? Розкажіть цю історію. (Від Хірона, стор. 29, останній абзац).

7. Хто погодився допомогти Язону? (Геракл, Тезей (переміг Мінотавра і за допомогою «нитки Аріадни» вийшов з лабіринту), Пелей (батько Ахілла), співець Орфей, Асклепій (син Аполлона).

8. Чому цих героїв називають аргонавтами? ( Від назви корабля «Арго», на якому вони подорожували.)

9. «Арго» в перекладі з грецької… (швидкий).

10.Чому лікарів і зараз інколи називають «ескулапами»?(Бо сина Аполлона Асклепія, бога лікарів, ще називали Ескулапом.)

11. Які випробування випали на долю Язона у Колхіді? (Цар Еет пообіцяв віддати руно після того, як він запряже пару бронзових вогнедишних биків, виоре Аресове поле, посіє драконові зуби й переможе воїнів, які народяться з цього посіву, подолає невсипущого дракона, який стереже золоте руно.)

12. Хто допоміг Язону здійснити всі ці подвиги? (Донька Еета чарівниця Медея.)

13. Чи подобається вам Медея? (Вона дуже жорстока: вбила свого маленького брата, порізала на шматки і порозкидала по морю, щоб Еет не наздогнав її на «Арго», коли втікала з Язоном; улаштувала так, щоб доньки Пелія, захотівши омолодити свого батька, власноруч його вбили; подарувала своїй суперниці Креусі, в яку закохався Язон, гарну шлюбну сукню, намочену в отруйних соках, і бідна дівчина згоріла живцем; повбивала своїх дітей і на колісниці, запряженій крилатими драконами, утекла до Афін.)Гомер

1.У якому столітті жив Гомер? (ІХ – VІІІ ст. до н. е. )

2.Який храм йому збудували? (Гомерейон).

3.У чому суть гомерівського питання? (Чи існував Гомер як конкретна історична особа, чи це вигаданий образ; твори написала одна людина, чи група авторів?)

4.Що таке епопея? (Монументальний художній твір, у якому широко зображені й уславлені яскраві характери та значні історичні, переважно героїчні події минувшини; порушені й глибоко висвітлені важливі проблеми загальнолюдського значення.)

5. Які дві основи має гомерівський епос? (Міфологічну й історичну).

6. Хто довів, що Троя існувала? (Г.Шліман ).

7. Де знайдено археологічні знахідки руїн Трої? (У сучасній Туреччині на пагорбі Гіссарлик.)

8. Коли, на думку сучасних учених, відбувалася історична Троянська війна? (Приблизно в ХІІІ ст. до н. е. (1250 р до н. е. ), а на початку І тисячоліття до н. е. легенди й міфи про неї були взяті за основу героїчних пісень, які складали аеди (автори-виконавці).

9. Коли було створено «Іліаду» й «Одіссею»? (У VІІІ ст.. до н. е., тобто через 400-500 років після походу ахейців на Трою.)

10. Хто виконував ці епічні поеми? (Рапсоди – не автори-виконавці, а лише виконавці, щось додаючи та змінюючи в тексті поем.)

11. Коли тексти поем з’явилися у письмовому вигляді? ( У середині VІ ст. до н. е. в Афінах).

12. Що зробили греки, щоб натякнути, що в поемах Гомера зосереджені всі початки та кінці, як у абетці від «альфи» до «омеги»(наше «від А до Я»)? (У ІІІ ст. до н. е. розділили кожну поему на 24 пісні, за кількістю літер давньогрецького алфавіту).

13. Який цикл міфів узято за основу поем Гомера? (Із циклу про Троянську війну.)

14. Які літературні відкриття зробив Гомер? (Винайшов гекзаметр, поєднав пригодницькі, казкові й побутові елементи, використав детальний опис подій, предметів, ознак тощо)

15. Що таке гекзаметр? ( Шестимірник, поетичний розмір, де в кожному довгому рядку є по 6 наголошених складів. Шестистопний дактиль із жіночою римою.)

16.Кому, грекам чи троянцям, симпатизує грек Гомер? Яку назву така позиція отримала в літературознавстві?(Ставиться до всіх однаково, симпатизує і Ахіллу, і Гектору. Таке неупереджене, об’єктивне ставлення до подій і героїв А.Білецький (літературознавець) називає «епічним об’єктивізмом».)

17. Як Гомер ставиться до війни? (Зайняв чітку етичну позицію: війна – це горе, лихо для людей, у тексті прямі докори богам щодо їх причетності до розпалювання війни.)

18.Чому поеми Гомера вважають енциклопедією життя давніх греків? (З них можна дізнатися про звичаї, обряди, одяг, зброю, моральні закони цього народу).

19. Скільки років тривала Троянська війна? (10).

20. Тема «Іліади». (Останній десятий рік війни, гнів Ахілла, спрямований на Агамемнона. І гнів став причиною численних нещасть. Події, пов’язані з гнівом Ахілла, тривали 50 днів).

21. Чому поема називається «Іліада»? (Греки називали Трою – Іліон).

22.Скільки грецьких міст боролися за право називатися батьківщиною Гомера? (7).

23. Яке ж із міст вважають батьківщиною Гомера? ( Найвірогідніше – Смірна, що на березі річки Мелес, а його мати Кретеїда назвала сина Мелегісен, тобто «син Мелеси» - Мелесіген?).

24. Що у перекладі з грецького означає його ім’я? («Сліпий, заручник, заложник »).

25. Яка ще існує гіпотеза щодо батьківщини Гомера? (Що він родом з Північного Причорномор’я – дивись роздуми доктора філософських наук Острозької академії Петра Кралюка на стор. 46 «Орієнтовне планування уроків ЗЛ у 8 класі» ж-л «Всесвітня література»).

26. Де на території нашої держави ми можемо натрапити на відлуння грецької міфології? (Острів Зміїний в Чорному морі, Ольвія).

27. З ким порівнює П.Карлюк Гомера? (З українськими сліпими кобзарями).

28. Гомер вважається легендарним основоположником (європейської літератури).

29.Коли виникло «гомерівське питання»? (За доби еллінізму).

30. Які проблеми воно охоплює?(Авторство та обставини виникнення гомерівського епосу).

31.Коли вперше були досліджені гомерівські тексти?VІ столітті до нашої ери).

32. Які існують версії щодо написання «Іліади» та «Одіссеї»? («Іліада» написана Гомером, а «Одіссея» - іншим автором).

33. Які твердження існують щодо особи Гомера?(Гомер – реальна особа, Гомер – міфологічна особа.)

34. Що таке теорія «малих пісень» («Іліада» - сукупність окремих героїчних пісень.)

29. Періодизація античної літератури
До ІХ ст. до н.е

VІІІ-VІст.до н.е.

V- ІVст.до н. е.

ІVст.до н.е.

-V ст. н. е.Гомерівський період давньогрецької культури

Архаїчна доба давньогрецької культури

Класичний період

Елліністично-римська доба

Епічні поеми Гомера «Іліада», «Одіссея»

Поеми Гесіода байки Езопа, лірика Сапфо, Анакреонта, Архілоха

Трагедії Есхіла, Софокла, Еврипіда, комедії Арістофана

Поеми Вергілія, оди Горація, лірика Катулла, Овідія


Каталог: download -> version
version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
version -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
version -> Дома на окне пылился светильник со сломанным абажуром
version -> Қыс Қыстың ақ бояуы Көрпеге жер оранды Балалар ойнап далада Сырғанаққа тояды Ақ мамық қарды жер Балалар ойнап күлуде Мұзайдында сырғанап Астана
version -> Абай Құнанбайұлы
version -> Mұхтар Омарханұлы Әуезов
version -> Сабақ Қазақтың ұлттық ою түрімен құрлық суын бейнелеу
version -> Қазақ әдебиеті пәнінің негізгі мектепте оқытылу нысаны қазақ әдебиетінің үлгілері Басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқының мәдениетін, әдебиетін, өнерін, тілін т б


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет