2014 руденко валентина Іванівна


Тема ІІІ. Жанрово тематичне розмаїття середньовічної літературибет9/15
Дата28.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Тема ІІІ. Жанрово тематичне розмаїття середньовічної літератури

Із китайської лірики. Із персько-таджицької лірики. Із західноєвропейської лірики

1 варіант.

1 -2 рівні.

1. Хронологічні межі доби Середньовіччя:

а) V – X ст..;

б) IV – XV ст..;

в) V – XV ст..

2. Автор поезії «Входжу в річку…»:

а) Лі Бо;

б) Омар Хайям;

в) Бертран де Борн.

3. Газель – це:

а)чотиривірш філософського змісту;

б) ліричний вірш з наскрізною римою кожного другого рядка;

в) двовірш, у якому міститься певна закінчена думка.

4. Провідні теми поезії Рудакі:

а) туга за батьківщиною, кохання, війна;

б) краса природи, кохання, радощі життя;

в) радощі життя, сенс буття, влада.

5. Жанр поезії Дж. Рюделя «Мені під час травневих днів…»:

а) канцона; в) сонет;

б) сервента; г) серенада.

6. Ваганти – це:

а) народні поети;

б) мандрівні артисти;

в) мандрівні ченці, школярі, студенти.

7. Який із естетичних принципів характерний для середньовічного світогляду:

а) людина – вінець природи;

б) земне життя людини коротке, загробне – вічне;

в) любов поширюється не тільки на релігійну цінність, а й на людину;

г) життєві блага й пристрасті – невід’ємна частина людського життя?

8. Якими мотивами пронизаний вірш Лі Бо «Печаль на яшмовому ганку»:

а) життєрадісними; в) елегійними;

б) життєствердними; г) анакреонтичними?

9. Яке місце займають традиції та новаторство у поезії Ду Фу:

а) його вірші зберігають всі традиції китайської поезії;

б) ішов самобутнім шляхом, із презирством ставлячись до давніх традицій;

в) суміщав новаторство і традиції;

г) новаторський підхід відчутний лише у кількох віршах?

10. Яка мова була літературною мовою персько-таджицьких поетів:

а) перська; в) арабська;

б) таджицька; г) фарсі?

11. Яка схема римування рубаї:

а) абаб; б) аабб; в) ааба; г) аббб?

12. Яка середньовічна мозаїчна ікона і нині прикрашає стіни Софії Київської:

а) Сікстинська мадонна;

б) Богородиця – Оранта;

в) Марія Магдалина.ІІІ рівень

13.Установіть хронологічну послідовність життя та творчості персько-таджицьких поетів:

а) Омар Хайям;

б) Нізамі Гянджеві;

в) Рудакі;

г) Гафіз.

14. Установіть відповідність між поетами та культурно – історичними регіонами доби Середньовіччя:

1. Лі Бо а) західноєвропейський;

2. Ду Фу б) східно – азіатський;

3. Омар Хайям в) близькосхідний;

4. Джауфре Рюдель г) візантійський;

д) індійський.

15. Установіть відповідність між афоризмами та їхніми авторами:

1. « Найголовнішого очима не побачиш»

2. «Хто мудрих слухає, у того мир на думці. Війною й чварами пишаються безумці.»

3. «Про вчора не гадай – воно навік зів’яло. Про завтра не журись – воно ще не настало.»

4. «Тим більше ран од них, чим більш вони жадані.

а) Омар Хайям; г) Нізамі;

б) Рудакі; д) Гафіз.

в) Екзюпері.ІV рівень.

 1. Виконайте одне із завдань на вибір:

 1. Розкрийте метафоричний зміст словосполучень із рубаї Омара Хайяма: зерно зла, зіниці розуму, зошити сторіч.

 2. Поясніть значення крилатих висловів: рицар без страху і докору, рицар на годину.


2 варіант.

1 -2 рівні.

1. Початком доби Середньовіччя вважається:

а) 475 р.;

б) 476 р. ?

в) 477 р.?

2. Автор поезії «Люблю травневий світлий час…»:

а) Гафіз;

б) Бертран де Борн;

в) Ду Фу?

3. Рубаї – це:

а) двовірш філософського змісту;

б) вірш патріотичного характеру;

в) чотиривірш філософського змісту.

4. Провідні теми поезії Ду Фу:

а) зображення кохання, пейзаж;

б) природа, сенс буття;

в) зображення природи і життя людини.

5. Жанр поезії Омара Хайяма:

а) рубаї;

б) газелі;

в) бейти.

6. Поезія вагантів має … характер:

а) песимістичний;

б) життєлюбний;

в)негативний.

7.Для якої поезії характерний культ Чарівної Дами:

а) трубадурів; в) бардів;

б) вагантів; г) скальдів?

8. Які асоціації від спілкування зі світом природи виникають у Лі Бо у вірші «Входжу в річку..»:

а) людина – частина Всесвіту;

б) втрата дорогої людини;

в) природа – джерело натхнення;

г) природа не храм, а майстерня?

9. Яка із названих тем характерна для персько-таджицької лірики:

а) заклик до війни;

б) відданість сюзеренові;

в) утвердження права людини на щастя;

г) проповідування аскетизму?

10. Який із перелічених жанрів поезії характерний для персько-таджицької поезії:

а) газелі; в) альби;

б) серенади; г) кансони?

11. Як називається збірка поетичних творів у персько-таджицькій поезії:

а) вінок; б) альманах; в) диван; г) колекція?

12. До якої лірики слід віднести творчість Джауфре Рюделя та Бертрана де Борна:

а) трубадурів;

б) жонглерів;

в) шпільманів;

г) вагантів?


ІІІ рівень.

13.Установіть послідовність складових гарного настрою згідно з «Короткими віршами» Рудакі:

а) ім’я хороше;

б) здорове тіло;

в) добра вдача;

г) світлий ум.

14. Установіть відповідність між літературними творами середньовіччя та жанрами, до яких вони належать:

1. «Божественна комедія» а) лицарський роман;

2. «Трістан та Ізольда» б) героїчний епос;

3. «Пісня про Роланда» в) поема;

4. Твори Омара Хайяма г) рубаї;

д) комедія.

15. Установіть відповідність між реченнями і словосполученнями з поезій Лі Бо та видами тропів, до яких вони належать:

1. Мовчазні небеса а) епітет;

2. Свіжість лілій б) метафора;

3. Хмаринка поспішає в) оксюморон;

4. Рухатись довго, як сонце г) порівняння;

д) персоніфікація.ІV рівень.

1.Виконайте одне із завдань на вибір:

1) Розкрийте метафоричний зміст словосполучень із рубаї Омара Хайяма: зерно зла, зіниці розуму, зошити сторіч.

2)Поясніть значення крилатих висловів: рицар без страху і докору, рицар на годину.


Французький героїчний епос

 1. Чи потрібні герої в наш час? (Так, коли країна переживає складні часи, вона особливо потребує героя, який би власним прикладом закликав до активних дій в ім’я високих ідеалів.)

 2. Назвіть персонажів героїчного епосу, вивченого раніше.(Київська Русь – билини: Ілля Муромець, Добриня Микитич, Альоша Попович, англійські балади про Робін Гуда).

 3. Які історичні події вплинули на появу героїчного епосу в Західній Європі? (Релігійні війни, Велике переселення народів, захоплення земель).

 4. На який період припадає розквіт середньовічного героїчного епосу? (ХІІ- ХІІІст.)

 5. У якій країні було створено найбільше епічних поем? (У Франції).

 6. Як називалися ці поеми і хто їх виконував? (Жестами – від фр. «пісні про діяння, пісні про подвиги», бродячі музиканти жонглери)

 7. Коли була виконана поема «Пісня про Роланда»? (1106 року, а записана наприкінці ХІІ ст. )

 8. Хто автор поеми? (Не відомо про нього нічого, крім імені- Турольд).

 9. Які події лягли в основу твору? (Реальні історичні події 778 року, коли Карл Великий втрутився у міжусобиці мусульманської Іспанії.)

 10. Хто переклав твір українською мовою? (Василь Щурат у 1918 році – це єдиний переклад твору українською мовою).

 11. На скільки частин поділяється поема? (3 - 1.Зрада Генелона. 2.Смерть Роланда. 3. Помста за Роланда.)

 12. Композиція твору. (290 строф (тирад), написаних десятискладовими рядками).

 13. Тема поеми. (Зображення боротьби проти іноземців-іновірців за «красуню Францію», за християнську віру й короля Карла).

 14. Ідея твору. (Оспівується патріотизм і відданість християнству та засуджується зрада державних і релігійних інтересів, феодального свавілля).

 15. Що означають імена героїв: Данте і Беатріче?(Данте – «той, що дарує», Беатріче – «благословенна»).

 16. Як називається зміна історичних фактів у творі? (Квазіісторизм – несправжній, «неповний» історизм).

 17. Чим можна пояснити, що в «Пісні про Роланда» змінено історичні факти? (З метою утвердження у свідомості сучасників певних ідеалів: треба бути сміливими, мужніми, набожними, як Роланд, мудрими і справедливими, як Карл, а зрада карається Богом).

 18. Скільки років Карл пробув у Іспанії? (Насправді – кілька місяців, а в поемі -7 років.)

Зміст «Пісні про Роланда»

 1. Скільки років Карл провоював у Іспанії? (7).

 2. Які наслідки? (Всі міста завоював крім Сарагоси).

 3. Хто король Сарагоси? (Марсилій).

 4. Що було вирішено на раді у Сарагосі? (Відправити до Карла посольство із запевненнями, що маври начебто вирішили прийняти християнство й визнати його владу).

 5. Що вирішив Карл? (Повірив і вирішив послати посла до Марсилія).

 6. Хто погоджується їхати? (Роланд, потім Олів’єр).

 7. Чому Карл не відпускає ні Роланда, ні Олів’єра? (Король розуміє, що прийом буде не з кращих, і не хоче ризикувати життям молодих воїнів.)

 8. Кого запропонував замість себе Роланд? (Генелона, свого вітчима).

 9. Як поставився до цього Генелон? (Злякався, розгнівався, що той шле його на смерть, обіцяє помститись).

 10. Чому Генелон не допускає участі в посольстві Роланда замість себе? (Хоч Генелонові дуже не хочеться їхати до Марсилія, однак він як рицар не може відмовитися від вибору короля, що, втім, не заважає йому погрожувати пасинку).

 11. Як Ганелон вирішив помститися Роланду? (Пристав на пропозицію Бланкандрина служити Марсилію і дає йому пораду, де краще влаштувати засідку сарацинам, щоб знищити Роланда та його військо.)

 12. Що приснилося Карлу (1 сон- Генелон хватає спис, із злістю б’є об землю, розбиває. 2 сон – ведмідь рве його правицю, барс кидається на груди, з палацу вибіг хорт на допомогу Карлу, ведмедю вухо відгризає і б’ється з барсом, переможець невідомий…).

 13. Чи передумав Карл повертатися до Франції після сну? (Він засмучений пророчим сном про зраду Генелона, але від’їжджає, залишаючи для прикриття засаду).

 14. Чому Роланд узяв лише 20000 воїнів? (Не хотів ущемити інтереси короля, свого родича).

 15. Хто ще лишився з Роландом? (Друг Олів’єр, 12 найкращих перів Франції, єпископ Турпін).

 16. Дюрандаль – це (щит, воїн, меч Роланда)?-твердий.

 17. А як звався меч Олів’єра? (Альтеклер.)

 18. Яке ім’я мав ріг Роланда і чому? (Оліфант (слон), із кістки слона, що уславився гучним звуком, чутним за 30 льє(120 км.)

 19. Скільки разів просить Олів’єр засурмити у ріг Роланда? (3).

 20. Як звали найкращого друга-воїна Роланда? (Олів’єр).

 21. Під час бою Роланда у Франції… (було сонячне затемнення, почався паводок, була буря - то плаче вся природа за героєм).

 22. Як прозивався кінь Роланда? (Вельянтіф – від пильнувати).

 23. Бойовий клич Карла? («Монжуа!»- Гора радощів, яку вітали пілігрими, наближаючись до святих місць).

 24. За яким ударом зламався спис Роланда? (15).

 25. Скільки наступів відбили франки? (4).

 26. Скільки невірних перебили? (4 тисячі).

 27. Яких втрат зазнали? Скільки лишилось живими? (60).

 28. Чому посварилися друзі Роланд і Олів’єр? (Роланд тепер надумав сурмити у ріг, а Олівер звинувачує друга у легковажності. Що він згубив скільки друзів і не послухав, коли той просив трубити зразу).

 29. Хто їх розсудив? (Турпін, сказав, що нас уже не порятує, але заради помсти хай повернеться Карл, щоб не святкували перемогу маври.)

 30. Скільки разів засурмив у ріг Роланд? (3).

 31. Хто заставляє Карла сумніватись, що ріг сурмив? (Ганелон.)

 32. Хто з друзів загинув першим? (Олів’єр). Зачитайте уривок на стор. 155, 156.

 33. Чому Роланду тяжко битись? (Коли сурмив у ріг, порвав всі жили).

 34. Що хоче знати Роланд перед смертю? (Чи прийде Карл, чи почув його ріг.)

 35. Що він робить, щоб дізнатись, де Карл? (Сурмить ще раз, але слабо).

 36. Чи почув відповідь? (Так, Карл звелів затрубити у всі сурми (40000).

 37. Що зробили маври, почувши сурми і зрозумівши, що Карл повертається? (Вирішили вбити Роланда, направивши на нього 400 найкращих воїнів).

 38. Що відчув Роланд, побачивши знову наступ ворогів? (Силу, гордість і відвагу.)

 39. Що помішало Роланду відігнати ворога? (Втратив коня і мусить битись піший).

 40. Що вирішив зробити Роланд перед смертю? (Зібрати друзів з поля бою і покласти поруч.)

 41. Зміг він це зробити? (Ні, бо знепритомнів.)

 42. Хто хотів забрати меч Роланда? (Один сарацин, що був прикинувсь мертвим і лежав посеред тіл, обмазавшись їхньою кров’ю).

 43. Хто помішав забрати меч? (Роланд відчув, що меч хтось забирає з рук, отямився і ударив його Оліфантом (рогом.)

 44. Що зробив Роланд з мечем? (Безліч разів ударив гнівно, хотів розбити, щоб не дістався боягузу, та меч був дуже міцний. Ліг на нього і помер.)

 45. Що зробив Карл, побачивши усіх мертвими у Ронсевалі? (Кинувся у погоню).

 46. Хто допоміг Карлу? (Бог на його прохання затримав біг світла, ніч скоротилась, а сонце стояло на небі).

 47. Які видіння бачить Карл вночі уві сні?(Лев кинувся йому на груди, щоб перешкодити у допомозі франкам, а потім ведмідь на ланцюзі, а ще 30 вийшли з лісу і вимагають відпустити родича, вибігає з палацу хорт і починає битися з найсильнішим.)

 48. Що зробив Карл вранці? (Повернувся з військом до Ронсеваля, щоб оплакати померлих, поховати, а Роланда, Олів’єра й Турпіна наказав забрати з собою.)

 49. Про що розпитує Болігант заморського мудреця? (Хто переможе в битві, чи варто наступати на Карла?)

 50. Що відповів мудрець? (Що переможе Карл, але щоб збирав велике військо? )

 51. Скільки франків полягло у цьому бою? (7 тисяч.)

 52. Між ким відбувається двобій? (Між Карлом та Балігантом.)

 53. Хто переміг у двобої? (Карл за підтримки Гавриїла, що підбадьорив його під час битви.)

 54. Що зробив Карл, розбивши ворогів? (Пішов на Сарагосу, Марсилій помер од горя, а цариця Брамімонда віддала Карлові ключі від всіх веж.)

 55. Як вчинив Карл, оплакавши загиблих? (Загнав сарацинів до річки).

 56. Як був покараний зрадник Ганелон? (Розірваний кіньми).

 57. Що уособлюють Роланд, Карл і Ганелон у творі? (Граф Роланд , племінник Карла уособлює у собі мужність, доблесть, відвагу, лицарство. Карл уособлює ідею де6ржавної єдності та християнської віри. Ганелон – це ім’я і досі у Франції є синонімом зрадництва).

 58. Яку історичну подію взято за основу «Пісні про Роланда»? (Похід Карла Великого 778 року за Піренеї.)

 59. Назвіть основні історичні невідповідності в «Пісні про Роланда». (Реальний похід був невдалим, а в поемі сказано, що франки завоювали ледь не всю Іспанію; реального Роланда вбили християни-баски, а не мусульмани- маври; в Іспанії Карл пробув не сім років, а кілька місяців тощо.)

 60. Згадайте поезію Лі Бо «Пісня про схід і захід сонця». Що поєднує Лу Яна і Карла Великого?(Лу Ян – легендарний полководець, який замахом списа зупинив захід сонця, щоб при світлі закінчити битву. Схожий епізод є в «Пісні про Роланда», коли, на молитву Карла Великого, було зупинено сонце.)

Перевірка знання тексту «Пісні про Роланда»

Тест

1) Король Сарагоси — це:

а) Карл;

б) Марсилій;

в) Бланкандрін.

2) Роланд узяв лише 20 тис. воїнів, тому що:

а) був упевнений у своїй силі;

б) не очікував нападу сарацинів;

в) не хотів ущемити інтереси короля, свого родича.

3) Дюрандаль — це:

а) меч;

б) щит;


в) воїн.

4) Ріг Роланда мав ім'я:

а) Чернубль;

б) Оліфант;

в) Турпін.

5) Під час бою Роланда у Франції:

а) була буря;

б) було сонячне затемнення;

в) почався паводок.

6) Скільки разів засурмив у ріг Роланд?

а) Один;

б) два;

в) три.

7) Як звали найкращого друга-воїна Роланда?а) Найм;

б) Вальянтіф;

в) Олівер.

8) Як вчинив Карл, оплакавши загиблих?

а) Повернувся до Франції;

б) загнав сарацинів до річки;

в) став королем Сарагоси.

9) Як був покараний зрадник Ганелон?

а) Повішаний;

б) загинув від меча;

в) розірваний кіньми.
Аліг’єрі Данте
І. Продовжуючи працювати з ху­дожнім контекстом поеми «Божественна комедія», маємо сьогодні зрозуміти, чому Данте уособлює собою цілу епо­ху, епоху Проторенесансу. Перш ніж ми зануримось у художній світ поеми, пригадаймо, якими були культурно-історичні епохи, що передували Данте, і як вони підготу­вали його появу.

Відповіді на питання випереджального завдання (відповідають підготовлені учні)

Пригадайте, яким бачила світ антична лю­дина?

(1 учень. Це були часи наївно-реалістичного сприйняття світу. Давня людина намагалась пізнати все, що її оточувало, та визначити у навколишньому своє місце. Світ уявляється як єдина неподільна модель природи і людини, олюд­нюються незрозумілі явища природи).

У якій площині бачить антична людина світ,?

(2 учень. Це горизонтальна проекція. У давні часи земля уявля­лася як плаский простір (в крайньому разі як сфера — міфи про землю, яка тримається на трьох слонах, трьох черепахах або трьох китах). Це земна модель, що по­діляється на реальний та потойбічний світи, в якому по­ряд мешкають боги і люди (Олімп розташований на землі, а не на небі, але вище від площини, де живуть недоско­налі люди, які існують у темряві). Розвиток історично-культурного процесу віддзеркалюється у міфології (Прометей разом з вогнем дарує людині розум — головне джерело розвитку. І людина використовує його досить успішно). Опановуючи навколишнє середовище, вона ус­відомлює свою значущість, силу, розум, прагне доскона­лості, намагається вийти на герць з усім, що ще недавно її лякало. Людина стає центром античної моделі світоба­чення, тому невипадково з'являється когорта напівбогів-героїв, які уславлюють передовсім силу, дух, розум люди­ни, її здатність долати життєві перешкоди як природного, так і соціального плану. Людина осмислюється як величне самоцінне тво­ріння, яке знайшло своє відображення як в міфології, так і в античній культурі (людина в центрі літератури, скуль­птури, боги мають людську подобу, започатковано Олімпійські ігри, захоплення красою людського тіла). Людство в цей час мислить конкретними образами. Пе­ріод античності є епохою «дитячого» сприйняття і усві­домлення дійсності та осмислення місця людини в ній. Це модель зитропоцентрична (людина в центрі)).

Як і чому змінюється світогляд за доби Серед­ньовіччя?

(Розглядається західноєвропейська модель.

3 учень. Після небувалого розквіту й піднесення (золота доба Римської культури) за законами історії настала доба за­непаду (розпалась Римська імперія, на території Західної Європи відбувається активний процес державотворення у напівварварських народів). Європа вступила в епоху Середньовіччя. Але в надрах античної культури зароди­лось нове світобачення — християнська мораль, яка, по­рівняно з древньою, була прогресивнішою, адже її основ­ними постулатами стали Любов, Прощення, Милосердя).

Чи залишився світоглядний ракурс бачення дійсності таким, як був за античних часів?

(4 учень. Ні, світобачення ніби перевернулось із горизонталь­ної площинну вертикальну. Однобожжя (в триєдиній іпо­стасі Бога-Отця, Бога-Духа Святого і Бога-Сина) позба­вило вищу силу реальних античних обрисів. Поняття «Бог» стає абстрактнішим. Сфера його постійного пере­бування переноситься на небеса (людство не прийняло одразу ідеалів християнства). Розп'яття Ісуса Христа ста­ло межею відчуження людини і Бога. Божественна істина виявилась непотрібною на землі, де панував хаос (одні народи поневолювали інші, приблизно тисячоліття лила­ся кров, поки в Європі були встановлені сталі кордони). З іншого боку, християнська віра стала величезною об'єднавчою силою підчас формування держав і націй, ідеалом внутрішнього самовдосконалення людини).

Середньовічна модель світу теоцентрична. В центрі її Бог, який стоїть над усім. Людина бачиться як слабка, недосконала істота, яка живе на землі (складається враження, нібито людство знову поверну­лось до прадавнього усвідомлення своєї недосконалості та вразливості). Земне існування проголошується підго­товкою до небесного життя. Максимально сильною стає роль церкви, яка бере на себе право бути третейським суддею цінностей людського життя. Проповідується зем­ний аскетизм, відмова від насолод. Але доба Середньовіч­чя мала й величезне позитивне значення, оскільки світо­бачення перевернулось із горизонтальної площини у вертикальну і додало можливість кожному заглибитись у свій внутрішній світ, прагнути духовної досконалості. Якщо за часів античності людина намагалась довести свою кра­су, досконалість і гармонійність, то середні віки зробили наріжним каменем її духовне піднесення. Бачення світу стає ідеалістичним, що поділяє його на матеріальну та духовну сфери (в матеріальному світі живе людина, в ду­ховному — Бог).

Як же відбувається процес зближення людини та Бога в культурі, зокрема в літературі? Хто був першим з митців, котрий усвідомив цю необхідність поєднання духовного і матеріального світів?

(Звичайно, тут роль першовідкривача належить пред­течі Ренесансу, великому італійцю Данте Аліг'єрі).


  • Простежимо, як Данте вдалось наблизити лю­дину до Бога в його творі, який він чомусь назвав комедією? Чому Данте Аліг'єрі уособив добу Прото­ренесансу? Як вдалось одній людині вплинути на світобачення наступних поколінь Європи? Та насам­перед з'ясуймо, чому Данте Аліг'єрі назвав свою по­ему комедією?

• Робота над схемою.

Данте написав поему розмовною італійсь­кою мовою, що вважалось ознакою низько­го жанру (за його часів все варте оспівуван­ня мало бути написане латиною (нею ж велося богослужіння).

За світобаченням середніх віків життя лю­дини не достойне освітлюватись високим пафосом, притаманним трагедії (трагедій­ний характер мали твори, які оповідали про житія святих та відтворювали певні сюжети з Біблії),

Людина грішна і слабка, досконалий тільки Бог

Твір Данте має трагічний початок і щасли­вий кінець (ознака характерна саме для ко­медії).

Крім того. Данте Аліг'єрі прагнув всебічно відтворити життя людини і зрозуміти її духовні цінності, а в житті завжди радість і печаль по­ряд, комічне і трагічне нероздільні.

Як тема твору допомагає здійснити головне завдання Данте наблизити людину до Бога?(Пошуки померлої коханої Беатріче («тієї, яка дарує благодать») дали можливість Данте дослідити світ мо­ральних цінностей, зрозуміти, що людина прагне бути щасливою на землі. Дотримуючись християнських віру­вань про довічне життя душі, Данте досліджує проблему відповідальності людини за вчинки та можливості духов­ного вдосконалення (очищення від гріхів та прощення).

Що відомо про земне життя головного героя ?

( Він починає пошуки Беатріче, «здолавши півшляху життя земного…». Життя за часів Дайте — приблизно 70 років. Тож, очевидно, ліричному героєві приблизно 35 років. Вже в першому розділі твору, або пісні першій (з'ясовується, чому автор називає частини свого твору піснями), простежується захоплення Данте античністю, Вергілієм, що давало йому право використати властивий творам учителя (який у свою чергу наслідував Гомера) поділ на пісні (оспівати те, що його хвилює).

Чому герой починає пошуки коханої саме в цьому віці?

(Думки можуть бути найрізноманітніші, від того ба­чення, що герой не усвідомлює свого життя без коханої і він ладен пройти найскладніші випробування, тільки б знову побачити її. до його прагнення збоку поглянути не тільки на власне життя, а й осягнути багатовікову істо­рію страждань і злетів людства. Адже 35 років — той вік, коли людина замислюється над прожитим, шукає опори на майбутнє, оцінює свої помилки та прагне знайти життєвий стрижень, потрібний для завершення земного буття та переходу у вічність вже не як людини, а як її душі. Герой прагне знайти себе.)

Здолавши півшляху життя земного, я раптом опинився в темній хащі, бо втратив правоту путі прямого...

Слово вчителя. Герой не знає, куди йти далі, але має знайти праведний шлях. Він пролягатиме потойбічним світом — через Пекло і Чистилище до Раю, де має відбутись зустріч з коханою Беатріче. Композиція поеми точно відповідає цим етапам мандрівки. 1. Каталог: download -> version
  version -> Оқушылардың орта буынға бейімделуі барысында жүргізген жұмыстар туралы анықтама. қазан 2014ж
  version -> Қазақстан тарихы бойынша Ұбт шпаргалкалары а а. Иманов көтерiлiс отрядтарын қаруландыру үшiн – қару-жарақ шығаруды ұйымдастырды
  version -> Дома на окне пылился светильник со сломанным абажуром
  version -> Қыс Қыстың ақ бояуы Көрпеге жер оранды Балалар ойнап далада Сырғанаққа тояды Ақ мамық қарды жер Балалар ойнап күлуде Мұзайдында сырғанап Астана
  version -> Абай Құнанбайұлы
  version -> Mұхтар Омарханұлы Әуезов
  version -> Сабақ Қазақтың ұлттық ою түрімен құрлық суын бейнелеу
  version -> Қазақ әдебиеті пәнінің негізгі мектепте оқытылу нысаны қазақ әдебиетінің үлгілері Басқа ұлт өкілдерінің қазақ халқының мәдениетін, әдебиетін, өнерін, тілін т б


  Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет