5В080200 «Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы»Дата01.05.2016
өлшемі128.96 Kb.


Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Агротехнологиялық факультет
Зоотехнология, генетика және селекция кафедрасы

5В080200 «Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы» мамандық (тарының) студенттеріне арналған

Сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналғанЖылқы шаруашылығы, жылқы етін және қымыз өндіру технологиясы

Курстық жұмыстарға


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.3/41

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор ______ Пфейфер Н.Э.

2011ж. «___»________

Құрастырушы: а/ш.ғ.к., доцент __________ Асанбаев Т.Т.


Зоотехнология, генетика және селекция


5В080200 «Мал шаруашылық өнімдерін өндіру технологиясы» мамандық (тарының) студенттеріне арналған

Сырттай оқу нысанындағы студенттеріне арналғанЖылқы шаруашылығы, жылқы етін және қымыз өндіру технологиясы

әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары курстық жұмыстарға
Кафедраның отырысында ұсынылды

2011ж. «___»__________№____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ______Бурамбаева Н.Б. 2011 ж. «____» ________
Агротехнологиялық факультетінің ОӘК мақұлданды

2011ж. «_____»___________№______хаттама

ОӘК төрайымы _______________Жагипарова М.Е. 2011ж. «____» ________

МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________ Варакута А.А. 2011ж. «____» ________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011ж. «____»___________ № _______аттама


Кіріспе

Жылқы шаруашылығы ауыл шаруашылығының бір қатар ерекшелігімен сипатталатын саласы. Осы ерекшеліктердің ішінде маңыздысы болып оның өннімділігі – адамға пайдалы механикалық еңбек көрсетуіболып табылады. Екінші маңызды сипаты – оның асыл тұқымды өсіру, немесе ат зауыты деп аталады, және жылқы шаруашылығы, ол жұмыстық және өнімділік деп екі бағытқа бөлінеді.Курстық жұмыстың мақсаты – Білімді тереңдету, Жылқы сүті мен етін өндіру технологиясының бастапқы тәжірибесімен танысу, тәжірибелік жылқы шаруашылығында пайда болатын жеке сұрақтармен өздігінен танысып зерттеу. Және де жұмысты орындау барысында студенттің теориялық алған білімін дұрыс қолдану дағдысы қалыптасады да ғылыми әдебитпен жұмыс жасай білу тәжірибесі де асырылады.

  1. Курстық жұмысты орындау әдістері

Студенттің курстық жұмысы оқытушының жеке тапсырмасы бойынша орындалады. Жұмыс тақырыбы студентке ертерек, яғни оқу жылының бірінші аптасынан бастап. Студент оқу жылы бойы тақырыпты тереңірек зерттеп, қажетті тәжірибелерді өткізіп, өлшемдерді жасап есептеулерді жүргізуге және жұмысты толық баяндауға тиісті

Курсық жұмысты орындау барысында студент өзінің білім, икем, дағдыларын көрсете білуі керек. Өзінің зоотехник маман екенін дәлелдей білуі тиіс. Білімді тереңдету, Жылқы сүті мен етін өндіру технологиясының бастапқы тәжірибесімен танысу, тәжірибелік жылқы шаруашылығында пайда болатын жеке сұрақтармен өздігінен танысып зерттеу    1. Тақырыппен жұмыс жасау келесідей этаптардан тұрады:

а) мақсатты анықтап баяндай баяндау;

ә) курстық жұмыс жоспарын жасау;

б) зерттеу әдістемелерін жіне жүргізу шарттары мен оқып танысу;

в) әдебиеттік ақпарат пен өзінің зерттеу нәтижелерін біріктіріп жүйелеу;

г) курстық жұмысты өңдеу.

2. Курстық жұмыстың жеке бөлімдерін жасауға ұсыныс

Курстық жұмыс мәтіні келесідей жоспар бойынша құрылады:

Аңдатпа – курстық жұмыстың тақырыбын қысқаша түрде ашу.

Мазмұн – тақырыптың әр бір параграфының бөлімінің атауы жазылады. Сонымен қатар бетінің номері де келтіріледі (нешіншіден нешіншіге дейін).

Кіріспе.

Мақсаттар мен міндеттер көрсетіледі, және тақырыптың маңызы туралы айтылады.2.1. Әдебиетке шолу

Әдебиеттермен танысу, авторларға сілтемелер жасау міндетті.

Бұл бөлімде теориялық негіздерді баяндау қажет; саланың негізгі бағыттарын, тұқмдар, олардың аудандарға таралуын, тұқымдардаң экстерьерлік және конституциялық типтері мен олардың ерекшеліктерін, өнімділіктің басты көрсеткіштері мен маңыздылығын, төлді өсіру технологиясы мен селекциялық асылдандыру технологиялардың негңздерін, отандық және шетел мамандарының тәжірибесін.

2.2. Қожалықты сипаттау.

Бұл бөлім келесідей сұрақтарға жауап беруі керек:

2.2.1. Қожалықтың аталуы, орналасуы, тарихы, облыстық орталықтан қашықтығы.

2.2.2. Жағдайларының қысқаша сипаты (климат, жауын - шашындар, топырақ, өсімдік алқабы, рельеф, су көздері).

2.2.3. Жер иелігі.

2.2.4.Салаларының мамандандырылуы және үйлесілімділігі.2.3. Өзінің зерттеулері.

Негізгі бөлімге мақсат, зерттеу материалдар, зерттеу әдістемелері кіреді.Зерттеу нәтижесә, оларды талдау.

2.5. Қорытынды

2.6. Әдебиет тізімі
3. Курстық жобаны дайындау талаптары

Суреттер мен қосымшалар (егер болса) курстық жобаны аяғында кетіріледі. Олар нөмірленеді, міндетті түрде сурет немесе кесте аты және беті қойылады.

Курстық жобаны мәтіні А-4 форматында, сол жағы 2,5 см, оң жағы 1см, төменгі және жоғарғы жағы 1см. Бет номірі араб цифрымен жоғары он бұрышына қойылады. Беттің абзацы 1,25 см орын қалдырылады.

Сыртқы парағы белгілі бір талаптарға сәйкес жасылынады (қосымша А) орындаушы жазылады. Сыртқы парақтан кейін аңдатпа парағы қойылады. Мәтінде кесте келтірілгенде кесте нөмірленеді. Сонымен бірге кесте аты жазылады. Курстық жобаны суретке сипаттама берілсе жақша ішіне сурет нөмірі, аты көрсетіледі.

Курстық жоба көлемі 25-30 бет. Жоба аяғында қолданылған әдебиеттер беріледі. Өз еркімен жасалынып белгілі бір талап бойынша жазылмаса жоба қабылданбайды. Мәтінде түзету болмауы керек. Орындалған курстық жоба топтың және комиссия мүшелерінің алдында қорғалады. Жоба талқыланғаннан кейін сапасы тексеріліп бағаланады. Курстық жобаны агротехнология кафедрасының мамандарының сарапшы комиссиясы алдында қорғайды. Әрбір жоба келесі критерилер бойынша бағаланады.

1 Курстық жобаны құрастырудың және безендендірудің жұмыс талаптарына сәйкес келуі.

2 Көрсеткіштік

3 Көрсеткішті материалдардын безендіру және қолдану мәдениеті.

4 Сөз мәдениеті.

5 Қауымдық қорғау мәдениеті.

6 Курстық жобаны қорғауда көрінетін білімділік.

7 Регламент немесе шектеу уақытың сақтау.

8 Автордың жеке үлесі.

9 Практикаға жақсартуды енгізу.

Курстық жұмыс қорғалғаннан кейін студенттер сынақ пен емтиханға жіберіледі.

3.1 Жалпы талаптар

Курстық жобаны жазғанда қағазда мынадай шеттіктер қалтырады: сол

жағында -2,5 мм; оң жағында – 1,0 мм; жоғарғы және төменгі жақтарында - 2,0 мм, кегль 14 пункті, жол аралық интервал – бірлікті.

Мәтінде абзацты 15-17мм жол басынан не қол жазбалы мәтіннің бес таңбасындай орын, не 1,25 машина жазба мәтініндей қалдырады.

Дипломдық жұмыс – құрама элементтерін «Кіріспе», «Мазмұны», «Қорытынды», «Пайдаланылған әдебиеттер тізімі», негізгі бөліктің бөлім атауы – осыларды жолдың ортасына сөз соңында нүкте қойылмайды. Аеауларда тасымал

жасамалдайды.

Пункт пен бөлікшелердің атауын абзацтан және бірінші әрпін бас, қалғанын – кіші әріппен. Атаулар соңында нүкте қойылмайды. Атаудың астын сызбайды. Егер атау бірнеше сөйлемнен тұрса, онда оларды нүктемен бөледі.

Дипломдық жұмыс құрама элементтерінің атауы арасы 2см болуы керек. Бөлікше арасы 1см.
3.2 Беттерді нөмірлеу

Дипломдық жұмыстың беттерін нөмірлегенде араб цифрімен белгілеп,

бүкіл жұмысты нөмірлейді. Нөмірді оң жақ жоғарғы бұрышына нүктесіз, сызықсыз қояды.

Титуль бетін, тапсырма, мазмұны нөмірлейді. Титуль бетіне бет нөмірі қойылмайды.

Иллюстрация мен таблицалар жеке қағазда болса, ЭВМ басылғандар дипломдық жұмыстың жалпы нөміріне енгізіледі. Иллюстрация, таблица және басылымдар А-4 қағаз форматында бір рет болып есептеледі.

3.3 Иллюстрацияны толтыру

Иллюстрациялар (сызбалар, графиктер, схемалар, диаграмалар, фотолар) дипломдық жұмыстың мәтінінен кейін олар қандай ретпен аталса, солай орналастырады. Барлық иллюстрацияда меңзеулер болуы керек.

Қажет кезінде иллюстрациялардың атауы болады және түсініктеме болады.

«Сурет» деген сөз және атауы түсініктемеден кейін былай орналасады: «Сурет 14 –Прибор бөлшегі ».

Егер дипломдық жұмыста бір ғана иллюстрация болса, оны былай белгілейді: «Сурет-1».
3.4 Мәтіндік бөлімді құрастыру

Жалпы дипломдық жұмысты бірнеше бөлімге, бөлікшеге, пунктке бөледі.

Бөлімдер араб цифрімен нүктесіз, сызықшасыз реттік нөмірі болады. Және абзацпен жазады. Бөлімдер бірнеше бөлікшеден, пунктерден тұрады. Мысалы:1,2,3, т.с.с.

Дипломдық жұмыстың – бөлікшелер нөмірі бөлім бойында ғана болады. Бөлікше нөмірі – бөлім нөмірінен нүкте арқылы бөлінеді. Нөмер соңында нүкте қойылмайды. Мысалы: «1.2».

Атаулары бөлімнің, бөлікше мазмұнын көрсетеді.

Дипломдық жұмыстың бөлімдерін жаңа беттен бастайды.3.5. Мәтінді мазмұндау

дипломдық жұмыстың мәтіні қысқа, анық, әр түрлі ауытқусыз болады. Мәтінді мазмұндағандағы талапқа мына сөздер «міндетті», «қажет», «тиісті» және оның баламалары болады.

Дипломдық жұмыста ғылыми-техникалық терминдер, белгілеулер анықтамалар – стандартқа сәйкес қолданылады, ал егер олар болмаса ғылыми-техникалық әдебиеттерде жалпы қолданылатындар болады.

Дипломдық жұмыстың мәтітінде болмауы керек:  1. белгілі түсінікке әр түрлі ғылыми-техникалық терминдер не мазмұны жақындарын қолдану;

  2. орфографиялық ережесінің рұқсат ететін түрінен басқа сөздерді қысқартуға

ҚР мемлекеттік стандартына сәйкес.

Егер дипломдық жұмыс сандық шамалардың бір физикалық шама бірлігімен диапозоны берілсе, белгілеуді соңғы сандық шама диапозоннан кейін көрсетеді. Мысалы:  1. 1-ден 5мм-ге дейін;

  2. 10-нан 100кг-ға дейін;

Сандық мәнді дөңгелету біріншіге, екіншіге, үшіншіге дейін т.б. ондық таңба әр түрлі тип мөлшерге, маркаға т.б. бір өнім атына бірдей болуы керек. Ыстық өңдеу болат лентасының градациясының қалындығы 0,25мм болса:Дұрысы:

1,50; 1,75; 2,00.


Дұрыс емесі:

1,5; 2; 1,75.Әріптік бірліктерді белгілеу тура шрифпен басылады. Бірліктер белгілеуде нүктені қысқарту белгісі ретінде қойылмайды.

Бірліктер белгілеуін сандық шамадан кейін бір жолға жазады.

Бірлікті белгілеу мен соңғы сан аралығындағы ашық қалтырады.Дұрысы:

100кВт, 80м, 20!!СДұрыс емесі:

100кВт, 80м, 20!!С, 20!!С.
таңба түріндегі белгілеу, жолдан жоғары болса, оның алдында ашық қалтырмайды.


Дұрысы:

423,06м
Дұрыс емесі:

423м 06


шама көлемі қалыпты ауытқағандарын сандық шамаға толытрып жақшаға алады және бірліктер белгілерін жақшадан кейін орналастырады не бірлік белгілерін сандық шамадан кейін көлемін қояды да, одан кейін қалыпты ауытқуын қояды.Дұрысы:

(100+0,1)кг

50г+1г
Дұрыс емесі:

100,0+0,1кг

50+1г


бірлікті белгілеуді түсініктемемен қолдануға болады, формуладағы бірліктер белгілерін. Бірлік белгілерін тәуелділігін не оның сандық шамаларының арасын, әріптік түрде көрсетілмейді:


Дұрысы:

V=3,6/t


V=жылдамдық, км/с

S= жол, м;

t=уақыт
Дұрыс емесі:

V=3,6 S /t

S= жол, в м;

t=уақыт в сбірліктерді әріппен белгілеу, шығармаға кіретіндерін сызықтық нүктемен бөледі, көбейту белгісі сияқты.


Дұрысы:

Н м; А м; Па сДұрыс емесі:

Нм; Ам; Пас
Көлбеу сызықты қолданғанда бірліктерді белгісін алымында және бөлімінде жолға орналастырады, бірліктер көбейтіндісін бөлімінде жақшаға алынады.


Дұрысы:

м/с; Вт/(МК)Дұрыс емесі:

м/с; Вт/мК
Бірліктер көбейтіндісін көрсеткенде, екі не одан көп бірліктер тұрса, әріптермен орын алмастыруға болмайды және бірліктер атауын яғни бір бірліктерге белгілер келтіреді, ал басқасына – атауын қолданады:


Дұрысы:

80км/ч


80 километров в час
Дұрыс емесі:

80км/час


80 км в час

мәтін мен кестеде ескертуде түсіндірме мен анықитама мәліметтерді көрсетеді. Егер бір ескерту болса, оны «Ескерту» деген сөзден кейін нөмірлейді. Егер ескертуді араб цифірімен нөмірлесе онда дөңгелек жақша мен нүкте жазады. Мысалы: Ескерту 1) 2

3.6. Кесте құру

Кестены – көрнекілік жақсы болу үшін, ыңғайлы, көрсеткішті салыстырғанда қолданады. Әр кестеде мазмұнды атау болады, оны строгий әріппен орындайды және бір жолға сиғызады, кесте 8 сөзінен кейін деорис арқылы.

Атауы қысқа және кесте мазмұнын білдіру керек. таблица графаларының атауын кіші әріппен, ал атаушаны – жазба әріппен, егер атаумен бірге сөйлем құраса. Атау мен атаушада тыныс белгілері қойылмайды. Атауды жекеше түрде көрсетеді. Атау гарфаларын параллель жолға жазады. Қажет кезінде перпендикуляр түрде жазады.

Атаушалар жеек мағналы, кіші әріппен жазады.

Кесте сол, оң және төменгі жақтарынан сызықпен шектейді.

Атауды боковик пен графаны диагональ сызықпен бөлуге болмайды. Боковиктің басы толық жуан сызықпен бөлінеді, басқа бөлігінен. Мысалы,

Кесте - ______________________________________________

Номер


кесте атауы

Басы Графа атауы

Графа атаушасы

Жолдар (горизонталь)

Боковик Графа (колонна)

Бралық кесте, егер дипломдық жұмыс біреуден көп болса, оларды бөлім көлемінде араб цифірімен нөмірлейді. Кесте номері – бөлім нөмірінен және кестеның реттік нөірінен тұрады, нүкте арқылы бөлінген. Кесте 2,1 (1-ші кестеде 2-ші бөлімнің).

Егер құжатта бір кесте болса, оған нөмер берілмейді және «кесте» сөзін жазбайды.

Барлық кестеде мәтінде меңзеу (ссылки) болады, бұнда кесте сөзі мәтінде толық жазылады, егер кестеде нөмер болмаса және қысқартады – егер нөмер, мысалы: «... кесте 1.1».3.7. Меңзеу

Дипломдық жұмыста меңзеу стандартқа рұқсат етіледі, олар түгел, бір мазмұнды тиісті талаптарды анықтайды, құжаты қолдануға оңай болады.


4. Курстық жұмыстардың тақырыптары

1. Қазақ тұқымының Жабы жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

2. Мұғалжар тұқымының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

3. Кушум тұқымының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

4. Қостанай тұқымының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

5. Орел рысак тұқымының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

6. Дон тұқымының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

7. Ахалтеке және тазақанды салт міну тұқымдарының жылқыларының зоотехниялық сипаттамасы және өсәру технологиясы.

8. Табындық жылқыларды асырау және семірту технологиясы.

9. Тұрақты қымыз фермасында бие сүтін өндіру технологиясы және оны жоспарлау.

10. Табындық жылқы шаруашылығында және қымыз фермаларында құлындарды өсіру технологиясы.

11. Жылқы зауыттарында құлындарды өсіру технологиясы.

12. Табын жағдайларында және фермалық қожалықтар жағдайларындағы асылдандыру жұмыстары.

13. Жылқыны ұстау гигиенасы және ветеринарлық алдын алу негіздері.

14. Арбалар, жекулер, жылқы шаруалығында қолданылатын машиналар мен құралдар.

15. Ипподромдар және жылқыларды ипподромдық сынау.16. Жылқылырдың тұқым қуалаушылығының кейбір заңдылықтары. Линиялар және әулеттер бойынша өсіру.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет