Абадати – покр марити, хајати, па­зити на некога, бринути се за некога, абадирати, 27,89 абадесабет1/12
Дата03.04.2016
өлшемі1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
A
АБАВИЈА – тур. абахија, абајија, 27

АБАВИЛО – покр. нечистоћа тела, нечистоћа одела, 27

АБАВИЦА – покр. прљава, нечиста жена, 27

АБАГАЦИ – градић у области Гоби на северу Кине, 96

АБАДАТИ покр. марити, хајати, па­зити на некога, бринути се за некога, абадирати, 27,89

АБАДЕСА – итал. опатица, стареши­на женског манастира, абатиса, аба­тиша, 27, 62, 89

АБАДИДИарапска династија која је владала Севиљом од 1023. до 1091. године; с престола је збацила динас­тија Алморавида, 6, 7, 8

– муслиманска секта коју је у VIII веку у Ираку основао Абдулах ибн Абад, 6АБАДИЈА(Abadiya) место на југоза­паду Саудијске Арабије, 103, 153

АБАДИЈЕЖак (1656 -1727), протес­тан­тски теолог, 2, 26, 34

АБАДИТИ(Ибадити) муслиманска секта настала у VIII веку у Месо­по­та­мији, 89

АБАДПУРместо на југоистоку Па­ки­с­­тана на реци Синд, 103, 153

АБА ЕБАН(1915-?) израелски поли­ти­чар, 103

АБАЖУРИ(мн.), папирни штит на лампи.

АБАЗИЈАнервни поремећај, који онемогућава ходање, 3, 7, 11, 25, 31, 34, 89, 100

АБАЈИЈАтур. коњски чохани покривач који се ставља преко седла, абахија, абавија, абаја, абајлија, 27

АБАКУМАрека у Јордану, 12

АБАКУСИлат. или абак прва по­зната справа за рачунање старих Египћана, Римљана, Кинеза (мн.).

АБАЛАРДфранцуски филозоф (1079-1142), познат по љубави према Хелои­зи, која је завршила трагич­но. 140

АБАЛАТАитал. у стилу баладе, 135

АБАЛКОВВиталиј Михаилович (1906), руски алпиниста, заслужни спор­ти­с­та Русије, 103

АБАМБАРместо на југозападу Ирана, 103, 153

АБАНДОНфр. прав. установа напу­штања брода с циљем уређивања одређе­них обавеза у поморском пра­ву; одрицање, одустајање, напуште­ност, 3, 6, 7, 8, 11, 31, 34, 95, 89

АБАНИЈАтур. врста платна и ма­рама од тога платна, 89

тур. чалма коју обмотавају хоџе и хаџије око главе по фесу, 27АБАНКАЈ(Abancay) градић у цен­тралном делу Перуа југоисточно од Лиме, 96, 153

АБАНКУРнасеље и општина у североисточној Француској.

АБАЊАНОНикола (Abbabgano Ni­co­la, 1901-?), италијански филозоф, пред­ставник егзистенцијализма. Гла­вно дело: Могућност и слобода, 6, 8

АБА САУДградић на југозападу Са­удијске Арабије, 103, 153

АБАСИДИдинастија арапских ка­лифа у Багдаду (750-1517), 6, 7, 8, 25, 34, 86, 95

АБАСИРИград на југоистоку ја­пан­ског острва Хокаидо, 96, 15

– залив на југоистоку јапанског острва Хокаидо, 96АБАСОЛОградић на североистоку Мексика, близу обале Мексичког за­лива, 62, 103, 153

АБАСТАНместо на северозападу Ирана, близу града Табриза, 103, 153

АБАСТОРиме коња Плутоновог, бо­­га подземног света, 78

АБАТАЖАфр. сеча дрва, 3

– клање или убијање стоке, 3

фиг. оштар укор, 3

АБАТИНАзељаста коровна, у из­весној мери, отровна биљка чији се плод употребљава за бојење вина, апта, 27

АБАТИНОМаурицио (1960), ита­ли­­­јански шаховски Фиде мај­с­тор, 61

АБАТИСАлат. старешина женског манастира, опатица, абадеса, аба­тиша, 9, 27, 144

АБАТИТИтур. наћи, наићи, сре­сти, затећи, 27, 51, 106

АБАТИША – в. абадеса, абатиса.

АБАТОВА – планински врх у Алтај­ском крају Русије, 103, 153

А БАТУТА – итал. према удару такта, по темпу, 3, 135

АБАХИЈА – тур. покривач од чохе који се ставља коњима под седло, абајија, абавија, 9, 10, 11, 27, 89, 144

АБАЦИЈА – (Abbazia) италијанско име Опатије, 27

– опатија, територија која припада не­кој католичкој цркви; манастир у ко­ме је старешина опат, 27, 95, 101АБАЏИЕВ Георги (1910 1963), ма кедонски књижевник, историчар и пу­блициста (романи: Хајдучко гне­з­до, Пустиња; збирка приповетки: Свитање, Последим сусрет), 7, 34

Стефан Атанасов (1947), некадашњи фудбалски репрезентативац Бугар­ске, 139АБАЏИЈА – тур. кројач који израђује одела од абе, грубог домаћег сукна 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 27, 31, 34, 89, 95, 144

– трговац одећом од сукна, 6АБАЏИКА – абаџијина жена; женска особа абаџија, 9, 27, 144

АБАЏИЋИместо у североисточном делу Босне и Херцеговине.

АБАШАТИ – итал. смањити се, малаксати, опадати, попуштати, 27

АБАШИРИ – град у Јапану на северо­истоку острва Хокаидо, 12, 153

– језеро у Јапану на североистоку ос­тр­ва Хокаидо, 153

– залив Охотског мора на острву Хока­и­до, 12, 96, 153

АБГАРИН – брдо на северу Судана, 103

АБДАЛАХ – (VI век), Мухамедов отац, оснивач ислама, 6, 95

АБДАНАНградић на западу Ира­на, 103, 153

АБДЕРИТ – ограничен човек, глу­пак (према трачком граду Абдере чи­ји су ста­новници чувени по ограни­чености). 9, 27

АБДЕСНО – авдесно, које се употребљава приликом абдеса, авдеса (оба­везно прање муслимана пред мо­литву), 27

АБДИЛАС – (1906-?) име киргијског композитора и певача Малдибаје­ва, 103

АБДНАМА – тур. повеља, указ сул­та­на, 103

АБДОМЕН – анат. задњи трећи део тела код инсеката, 3, 8, 9, 11, 16, 25, 27, 62, 89, 95, 100, 115

лаш. трбушна дупља, стомак, 6, 8, 89, 144АБДУЛАХ – име турског фудбалског репрезентативца Ерџана, 28

Шеик Мохамед (1905-?), индијски политичар, звани, „Кашмирски лав". 6, 8

тур. роб божји, слуга Алахов, тј, бо­га који све опрашта, 31, 89

АБЕГЈАН Маник (1865-1944), јерменски лингвиста и књижевни крити­чар, 147

АБЕ КОБО (1924) јапански књижевник (гл. дела: Жена у песку, Лице другог, Уништена мапа, Кутија човек, Четврто међуледено доба), 7

АБЕКУЗА – место у Јапану јужно од града Јокохаме, 103

АБЕЛАМИ народ који живи у по­речју реке Сепик на северу Нове Гвинеје, 109

АБЕЛИЈА – род листопадних грмо­ликих биљака с подручја Кине, Хи­ма­лаја и Мексика, 103, 170

АБЕЛИОН – келтско божанство ис­товетно римском богу Аполону, 78

АБЕЛИРЕ – итал. муз. улепшати, украсити 135

АБЕЛИЦА – женско име изведено од имена Абела, 103

АБЕЛ КЕЛ (Abell Kjeld, 1901-1961), име и презиме данског књи­жевника (Ана Софија Хедеиг, Силкеборг, Дани на облаку), 6, 7

АБЕЛКУРнасеље и општина у источној Француској.

АБЕЛОВА – место на југу Словачке, близу мађарске границе, 103

АБЕМАМА – корално острво у Тихом океану, у групи Маршалских острва, 103

АБЕЊАЧА – капа направљена од абе, абењак, 9, 27, 89, 144

АБЕРДАК – тур. топ или пушка којима се нешто објављује, абердар, 2, 27

АБЕРДАМ – Алфред (1894), пољски сликар, 103

АБЕРДАН – абердак, абердар, 27

АБЕРДАР – тур. весник, гласник, гласоноша, 1, 2, 3, 31, 34

– псеудоним књижевника Милана Кујунџића, 7, 27

– топ или пушка којом се нешто објављује, абердак, 27

АБЕРДЕР – (Aberdare), индустријски град на југу Велса, 8, 12, 153

АБЕРДИН (Aberdeen) главни град истоимене покрајине у Шкотској, и главна рибарска лука на Северном мору (227.430 ст.), 6, 7, 8, 12, 34, 60, 86, 96, 153, 169

– град у савезној држави Вашингтон, САД, 96, 153

– град у савезној држави Јужна Дакота, САД (25.088 ст), 96, 153

– шкотски фудбалски клуб, 28

Цорџ (1784-1860), енглески државник, противник Наполеона I, 95

АБЕРИЈА – егзотично воће из Етиопије. Име добило по планини Абера, 103

АБЕРИТИ – аберисати, јавити, јављати, поручивати, 27

АБЕРНИКтур. топ гласник, абердар, абердак, абердан, 2, 10, 27, 31

АБЕРШЕК – насеље у Словенији југозападно од Похорја, 103, 145

АБЕТИНА – покр. аугм. и пеј. од абет (женска или дечја хаљина). 27

АБЕТОНЕ – градић на северу Италије југозападно од Болоње, 103, 153

АБЕЦЕДА – латинична слова поре-ђана по утврђеном реду, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 31, 34, 87, 89, 95, 97, 142

фиг. основна знања неке науке, 142АБИБИЦААбиба одмила.

АБИБУЛА – Ајтошин (1966), румунски шаховски Фиде мајстор, 61

АБИГЕЈЛ(Abigail) енглеско женско име, 99

АБИДНИК – насеље у Словенији северно од Шоштања, 103, 145

АБИТБОЛ – Сара, француска клизачица на леду; сребро на ЕП 2002. и 2003. у пару са Стефаном Бернадисом.

АБИЈАТИ – Кристијан, италијански фудбалер, 28

АБИПОНИ – јужноамеричка породица индијанских језика, Гванкури, 95

АБИСЕКА – десети степен савршенства у будизму, 78

АБИСУСИгрч. провалије, понори.

АБИТАТИ – итал. становати, пребивати, 27

АБИТИБИ – језеро у Канади у држави Онтарио, 12, 153

река у Канади, у држави Онтарио, 6, 12

– пољопривредна и рударска област у Канади северозападно од Квибека и језера Абитиби, 6, 153

АБИТУРА – лат. испит зрелости на завршетку средње школе, матура 11, 31, 89

лат. који хоће, кани, намерава отићи, 11АБКЕРИМ – место на северу Ирана, 103

АБЛАТИВ лат. грам. падеж потицања и одвајања у латинском језику; у српском језику једнак са генитивом, аблативни генитив, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 31, 34, 87, 89, 95, 97, 142, 144

АБЛЕГАТ лат. посланик другог реда, изасланик (нарочито папин), 3, 11, 31, 89

АБМИНГА – место на северу Јужне Аустралије, 103

АБН ЕЗРАшпански средњевековни песник.

АБНЕМЕР – нем. посебна врста ножа за резање коже, 89

АБОВЈАН Хачатур (1805 1848), јерменски књижевник, етнограф, и прос­ветитељ, зачетаик романтизма (роман: Ране Јерменије; циклус песама Баја­ти), 7

АБОДРИТ – припадник јужнословенског племена у Дакији на Дунаву, 7, 34

АБОМОСО – место на југу Гане, 103, 153

АБОНДИО – Алесандро (1518 1675), италијански вајар 13

Валерио (1891 – 1958), швајцарски песник, 60АБОНЕМА – место на југу Нигерије, 103, 153

АБОНЕНТ – претплатник, онај који се претплатио на нешто, 3, 8, 9, 11, 27, 95, 142, 144

АБОНКУРнасеље и општина у североисточној Француској.

АБОНМАНфр. претплата, претплатник, 3, 8, 9, 10, 11, 31, 89, 144

АБОРДАЖ – фр. напад на непријатељски брод пристајањем уз њега ради заузимања, 9, 25, 27, 87, 144

АБОРЛАН – место на Филипинима, на јужној обали острва Палавана, 103, 153

АБОРНЕВ – Сергеј, руски шахиста, 61, 140

АБОРТИВ – средство којим се изазива абортус, 9, 27, 31, 144

АБОРТУС – лат. превремено прекидање трудноће, побацивање, побачај, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 27, 30, 31, 34, 89, 142, 144

АБРАЗИВ – лат. кварц, дијамант, корунд, 3

АБРАМИЋ – Миховил (1884 1962), археолог, 6, 7, 13, 25, 34

АБРАМОВБорис (19.02.1941.) руски шаховски Фиде мајстор, 61, 140

Фјодор Александрович (1920-1983), руски прозаиста (дела: Дрвени коњи, Браћа и сестре, Две зиме и три лета, Путеви и распућа, Дом),АБРАМУТ – градић на северозападу Румуније, 103, 153

АБРАМЦИ – насеље у Хрватској северозападно од Бузета, 103, 145

АБРАРАК – градић у централном делу Марока, 96

АБРАРАЦ – место у Тунису, недалеко од лучког града Тангера, 103

АБРАУРЕ – место и језеро на северу Шведске, 103, 153

АБРАХАМ – име америчког државника Линколна (1809-1865), 7

Макс (1875-1922), немачки физичар, усавршио класичну теорију електри­цитета, 95

– према Библији, праотац Јевреја и Арапа, 34, 89, 151

Џим, амерички филмски режисер (Велики посао).АБРИКОС – један од назива за кајсију, 103

АБРИОЛА – место на југу Италије, 103, 153

АБРОДИЛ – натријумова со, средство у урологији, 34, 103

АБРОЉОШ – архипелаг на истоку Бразила, 12

АБРОНЕК – лековита биљка, видовка, 14

АБРОНКА – лековита биљка, абронек, видовка, 14

АБРУДАН – Петре, румунски сликар, 103

АБСАЛОН – (Абсалом) према библији трећи син краља Давида, 34

АБСАРОК – планински ланац у Северној Америци, 103, 153

АБСДОРФ – град у Аустрији северозападно од Беча, 12х, 103

АБСОЛОН – Карел (1878), чешки природњак, 34, 95

Филип (рођен 1960), енглески уметник. 140АБУАРАД – повремена река у Саудијској Арабији, 103

АБУАРИШ – град на југу Саудијске Арабије, 12, 153

АБУ БЕКР – (Ебу Бекир) (573-634) први турски калиф, Мухамедов таст, 6, 7, 8, 25, 34

АБУТАЛИ – татарско-руско мушко име, 103

АБУ ДАБИ – (арап. Абу Заби), главни град истоименог емирата у Уједињеним Арапским Емиратима (605.000 ст.), 6, 7, 153, 169

– један од седам емирата у оквиру Уједињених Арапских Емирата у Персијском заливу, 6, 7, 8АБУ ДАРА – рт у Црвеном мору на суданској страни, 12, 153

АБУ ЗАБИ – в. Абу Даби, 12

АБУЗИЈА – лат. рет, погрешна употреба речи, катахреза (погрешка у употреби фигура), 3

АБУЗУРИ – место у Јапану јужно од Јокохаме, 103

АБУКУМА – река у Јапану на острву Хондо, 96, 153

АБУЛАЛА – Ал Мари (973-1058), арапски песник и писац из Сирије, 34

АБУЛИЈА – грч. мед. безвољност, отсуство воље, атонија, 6, 7, 8, 9, 25, 27, 34, 89, 95, 100

АБУЛПАЗ – једно од имена руског композитора Карајана (1918-1982), 103

АБУМИНА – град на северу Египта, Манаса, 12, 13

АБУ МУСА – острво у Персијском заливу, 103, 153

АБУ НАХЛ – врела, извори, гејзири на северу Судана, 103

АБУ РИМТ – повремена река на југоистоку Египта, 96

АБУСАИД – (968-1049) персијски мистични песник, 95

АБУТАНИ – први човек по веровању племена с истока Хималаја, 78

АБУ ФАРИ – место у Бразилу, у држави Амазон, 103

АБУ ФИЈА – повремена река на североистоку Сирије, 103

АБХАСКА Аутономна Република у некадашњем Совјетском Савезу, у Гру­зијској ССР, 6, 8

АБХАСЦИ – народ у Грузији на источној обали Црног мора, Абхази, 103

АБШТАЈГ – нем. забачени хотел, 11, 89

АБШТРИХ – нем. муз. знак за вођење гудала наниже, 135

АВАГЕРЕ – река на Новом Зеланду, 12

АВАДАНА – жанр будистичке литературе, 89

АВАЗИЛЕ – шур. гласно, наглас, 9, 27

АВАКУБИ – место на северу Конга, 103, 153

АВАЛАНШ – фр. снежни усов, лавина, 11, 89

АВАЛИСТфр. последњи потписник на меници, 3, 9, 10.27.31, 142, 144

АВАНИЈА – фр. увреда, понижење, срамота, 3, 27

трг. смањивање добитка, зараде у неком послу, 3АВАНИЦА – тур. зликовац, нитков, неваљалац, аванија, 1, 9, 11, 27, 89, 144

покр. охол, поносит човек; разметљивац, 27

– прангија, 9, 144

– свађалица, грабљивица, 19, 31АВАНКОР – фр. вој. претходница, предстража, 3

арх. истакнути део грађевине, 3АВАНСЕН – фр. поз. предњи део позорнице (између завесе и оркестра), 3

АВАНТОР – тур. прангија, мерзер, 27, 89

АВАНЧИЋ – дем. од аван, 27

АВАРИЈАоштећење, квар, хаварија.

АВАРИЈЕ(мн.), квар, оштећење, хаварија

АВАРСИН – место на северу Ирана, 103, 153

АВАРУИТ – врста минерала, гвожђевити никал, 127

АВАТАРА – утеловљење божанства на земљи у хиндуизму, инкарнација бо­жанства у људском или животињском облику, 7, 60

АВАТАРИкомпјутерске сличице које се виде поред е-маил адресе, 140

АВГУТАР – грч. врста кавијара, сува икра из рибе скакавице 1, 9, 10, 11, 27, 34, 89, 144

АВДЕЈЕВ – Сергеј, руски космонаут на свемирској станици, „Мир", 147

АВДЕСЛИ – в. авдесни, 27

АВДЕСНИ – који се употребљава приликом авдеса, абдесни, 27

АВДО ЋУКнародни херој; 1920-1943.

АВЕКОВА – река у Русији на југоистоку од Јакутска, 103, 153

АВЕЛАНЖ – Жоао, бивши први човек Фифе, 28

АВЕЛИНЕ – Френсис (1724 1780), француски цртач и бакрорезац, 13

АВЕЛИНО (Avellino) град у јужној Италији, Кампанија (56.072 ст.), 6, 12, 34, 53, 153

– италијански фудбалски клуб, 28АВЕЉАТИ – в, авољити, 27

АВЕЉИТИ – ситнити нешто, 27

АВЕНИЈА – дрворед, стаза; велика широка улица с дрворедом, 7, 8, 9, 10, 31, 34, 95, 89, 131, 142

АВЕНТИН – један од седам римских брежуљака поред Тибра, 6, 11, 13, 89, 95

АВЕНТИСфилм шпанског редитеља Винсента Аранде, 140

АВЕРБАХ – Јуриј, руски шаховски велемајстор, 61

Марија, руска филмска глумица (Сатана).АВЕРИНА – Татјана (1950), руска репрезентативка у брзом клизању, 103

АВЕРКИН – Орест (1944), руски шаховски интернационални мајстор, 61

АВЕРОЕС Абу ал Валид (1126-1198), шпанско-арапски лекар и филозоф, Нај­познатији коментатор Аристотелових списа, 6, 7, 8, 26, 36, 60, 169

АВЕРТИН – триброметилни алкохол, служи за наркозу, 34

АВЕТАЊЕ – лудост, 2

АВЕТАСТ – аветан, безуман, глуп, 2, 9, 27, 144

AВЕТАТИ – говорити глупости, лупетати, лудовати, 2, 9, 27, 31, 106, 144

АВЕТАЧА – покр. аветница, будаласта жена, 27

АВЕТИНА – аугм. од авет, 27

в. аветиња, 9, 144АВЕТИЊА – авет, привиђење, 1, 2, 9, 31, 106, 144

– луда, глупак, 142АВЕТЛУК – глупост, лудорија, 2, 106

АВЕТНИК – будаласт човек, аветиња, 27, 106

АВЕТЊАК – авет, аветник, 9, 27, 144

АВЕТСКИ – аветан, аветињски, 2, 79

АВЕТУЉА – аветница, 27, 106

АВЕЦАНО – (Avezzano) град у Италији, 12, 96, 153

АВИГДОРиме израелског политичара Либермана.

АВИГЕЈА једна од Давидових ранијих жена и бивша жена Навала, богатог велепоседника. Она је Давиду родила сина Хилеава, 112

АВИЗАТИ итал. обавестити, јавити, 9, 27, 144

АВИЉАНО – град на југу Италије, 12

АВИОНАЛ – лака легура за прављење авионских делова, 89

АВИОФОН авиј. телефон од гумених цеви у авиону који служи за везу пилота са особљем, 3, 11, 27, 89

АВИЦЕЛЕ – скелетни део кречњачке јединке у колонији, 115

АВИЦЕНА Хусеин (арап. ибн Сина, 7) (980-1037), ирански лекар, писац „Канона медицине" дела које је служило као уџбеник медицине на европским универзитетима. 6, 7, 8, 34, 60, 169

АВЛЕЈЕВ – Руслан, руски кошаркаш. 28

АВЛИЈАР – онај који води бригу о авлији, 9, 144

АВЛИЈАШ – Александар, кошаркаш „Радничког" из Београда, 28

– један од оних који станују у истом дворишту, 9, 27, 144

Мирко (Сарајево, 1938), спортиста, бивши државни репрезентативац у ди­за­њу тегова, 162

АВЛИШТЕ – место где је била авлија, 27

АВОКАДО(авокато, 6) бот. тропско дрво и плод Средње и Јужне Америке, 3, 8, 129, 169

АВОКАТО – авокадо, 6

АВОЛИТИ – в. авољити, 27

АВОЛОВО – Обафеми (1909-?), нигеријски политичар, 6

АВОЉИТИ – вавољити, ваљати залогај по устима, авељати, аволити, 27

АВОРИЈА – итал. слонова кост, слоновача, 11, 89

АВОЦЕТА – (avocetta) лат. зоол. врста шљуке дугог повијеног кљуна, вели­чи­не фазана, 6

АВРАМОВ Лазар (1921), пољо привредни научник, Објавио преко 120 нау­чних радова из разних области виноградарства, 7

Смиља (1918), правни писац и професор Правног факултета у Београду (де­ло: Међународно јавно право), 7, 162

– Никола (1897 1945), бугарски сликар. 140

АВСЕНАК – Лојзе, словеначки писац; "Бохор жари" (1902-1958).

АВСЕНИК Славко, словеначки композитор; музика за филмове: "Ре­мин­г­тон" (1988), "Морана" (1994).

АВТОВАЦ – насеље у Херцеговини код Гацког, 7, 8, 12, 13, 27, 53

АВЧАНИН – становник места Авча код Нове Горице, Словенија, 103


Каталог: dokum -> elrecnici
elrecnici -> Баба ана – место на североистоку Ру­­му­није, 103, 153 бабадаг
dokum -> Городское компетентностное образовательное событие «Игры разума 2014-2015»
dokum -> К., Соколова Н. А. «Мир на рубеже XIX – XX вв.» Учебно-методические материалы по новой истории стран Европы и Америки Часть 1
dokum -> Конкурсна документацијА за јавну набавку добара: чамац за спорт Бр. ЈН мв : 2/2014 садржа ј
elrecnici -> A абас арсланагић : репрезентативни рукометни голман бивше сфрј. Абас кјаростами : ирански режисер; ''Укус трешања''
elrecnici -> Фаберже – Петар Карл, руски јувелир и филигран, чувен по украшавању јаја драгим камењем; 1846-1920. ФабијАН
elrecnici -> Л лабакум – (Labacum) старо име за Љуб­љану, 89 ла бамба
elrecnici -> А абазини : кавкаски народ, сродан Абхазима, претежно живи у Русији (аутономна република Карачајево-Черкезија) и Турској. Већином су исламске вероисповести, а говоре абазинским језиком
elrecnici -> A абас арсланагић : репрезентативни рукометни голман бивше сфрј. Абдул рахим ајув : фудбалски репрезентативац Гане; сп 2010


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет