«Алғашқы қоғам тарихы» студенттер үшінДата28.04.2016
өлшемі186.75 Kb.

042-14.5.02.1.20.04/02-2012

№ 1 басылым 13.09.2012

беттің беті
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым минситрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-14.5.02.1.20.

04/02-2013


«Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы » пәнінің оқу-әдістемелік кешені

№1 басылым

13.09.2013
«Алғашқы қоғам тарихы»

СТУДЕНТТЕР ҮШІН

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

050114 тарих мамандығына арналғанСЕМЕЙ- 2013


1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы «Тарих және құқық» кафедрасының оқытушысы

Керейбаева А.С.

2.ТАЛҚЫЛАҒАН

2.1.Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің Тарих және құқық кафедрасының отырысында қаралды

Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл
Кафедра меңгерушісі Мухаметжанова Н.А.
2.2. Гуманитарлық факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында мақұлданды

Хаттама №1 « » қыркүйек 2013 жыл
Факультеттің ОӘБ төрайымы

2.3.Факультеттің ғылыми кеңесінің отырысында талқыланды

Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл
Ғылыми кеңес төрағасы

3.БЕКІТІЛДІ

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және шығаруға ұсынылды

Хаттама № 1 « » қыркүйек 2013 жыл
Университеттің ОӘК төрайымы,

бірінші проректор

Мазмұны
Жалпы ереже

Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

Курс форматы және саясаты

Бағалау саясаты

Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу

СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік сызбасы


 1. Жалпы ереже
 • Оқытушының аты-жөні – Керейбаева Асель Серікбайқызы;

 • Кафедра –Қазақстан тарихы

 • Байланыс ақпараты – тел: 42 15 11, оқу корпусы № 1, кабинет 1006

 • Дәрістерді өткізу орны - 309 аудитория;

 • Пән атауы

 • Кредиттер саны – 2

  1. 1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

Алғашқы қоғам тарихының бастау көздері. Қосымша дерек көздері. Алғашқы қоғам тарихындағы дерек көздерінің маңызы. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы көне замандағы және ортағасырлардағы түсініктер. ХІХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғам туралы нақты білімдердің қорлануы және олардың жинақталуы.1.3 Пәннің негізгі мақсаты:

«Алғашқы қоғам тарихы» курсының мақсаты – адамзат тарихының ең ірі кезеңін төмендегідей негіздемелер арқылы толықтай игеруден түзіледі. Алғашқы қоғам тарихының деректемесі мен тарихнамасы. Адамның шығу тегі мәселесі. Социогенез мәселесі. Ойлау, сөйлеу мен идеологиялық түсініктің пайда болуы. Рулық қауымның пайда болу мәселесі. Кейіңгі, рулық қауымдық қоғам. Алғашқы қауымның ыдырауының алғы шарттары және жалпы барысы. Жеке меншіктің, таптың, мемлекеттің қалыптасуы. Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезіндегі рухани мәдениеті. Қоғамның этнотілдік мәселесі.

Көрсетілген маңызды мәселелер тізбегін бірізділікпен жүйесі әрі ғылыми негіздемелік тұрғыда меңгеру оның міндеттерін айқындайды.

1.4 Пәннің негізгі міндеттері:

Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

Ғылыми пәндер жүйесінде «Алғашқы қоғам тарихы» курсының кезеңдерін, адам эволюциясының дамуын, саяси-әлеуметтік-мәдени және шаруашылық–экономикалық даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.
1.5 Курсты оқып-үйрену барысында студенттер:

1). Білуі керек:

1. Алғашқы қоғам тарихы пәні және міндеттері. Алғашқы тарихының бастау көздері. Археология, этнология және антропология деректері. Қосымша дерек көздері. Алғашқы қоғам тарихындағы дерек көздерінің маңызы. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы көне замандағы және ортағасырлардағы түсініктер. ХІХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғам туралы нақты білімдердің қорлануы және олардың жинақталуы.

Эволюциялық мектеп. Мәдени тарихи мектеп. Функционалдық мектеп. ХХ ғ. алғашқы қоғамдық археология мен палеантропология ғылымдарының дамуы. ХХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғамды тарихи-этнологиялық тұрғыдан реконструкциялау. Орыс және кеңестік дәуір ғалымдарының алғашқы тұрмыстық қоғам проблемаларын талдауға қосқан үлесі.

Алғашқы қоғам тарихын шежірелеу және дәуірлерге бөлу. Археологиялық, геологиялық және палеоантропологиялық дәуірлер. Тарихи-мәдени дәуір. Жалпы (тарихи-өркениеттік) кезеңдер. Кеңестік-ресейлік тарихшылардың алғашқы тұрмыстық қоғам тарихын кезеңдерге бөлуге қосқан үлесі.

Алғашқы қоғам тарихының жалпы және жекеленген мәселелерінің ғылыми түсініктемелерін талдауды үйреніп игеру.
2) Алатын біліктілігі:

- Алғашқы қоғам тарихы пәнінің мақсат-міндеттерін жете түсіне отырып, оны оқып-игеруі;

- Студенттер адамзаттың пайда болуын және адам болып қалыптасуының алғы шарттарын саралау деңгейіне жетуі;

- Қоғамдық, әлеуметтік институттардың тууы мен дамуын нақты дәлелді мәтіндер арқылы игеруі;

- қоғамның даму заңдылықтарын білуі;

- адамның пайда болуы мен қалыптасуы; олардың алғашқы еңбек әрекеттерінің негізі қоғамды және қоршаған табиғатты игерудегі қоғамдық қатынастары, рулық қоғамның шығуы мен дамуы, алғашқы тұрмыстық қоғамның шығуы мен ыдырау процесіне қатысты жалпы заңдылықтарының теориялық негіздемелерін білуі.


1.6 Курс пререквизиті

Пәнді толық меңгеру үшін студенттер «Қосалқы тарихи пәндерді» оқып игеруі, сонымен қатар конспект жасау, реферат жаза білу, ғылыми,оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі,лабораториялық сабақта тиісті жаттығу жұмыстарын жасай білуі тиіс.және кезеңдік,қорытынды бақылау жұмыстарын уақытында тапсырып отыруы қажет1.7 Курс постреквизиті:

Алғашқы қоғам тарихын толық игеру нәтижесінде философия, ежелгі дүние тарихы, деректану мен тарихнама пәндерін меңгеруге болады.2.

Кесте 1Тақырыптың аталуы

Сағаттар


Әдебиет

ЛК

ЛБ

СПЗ

ОСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Алғашқы қоғам тарихы пәні

11

2

1.Перщиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., Алғашқы қоғам тарихы. Алматы «мектеп», 1974.

2.Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.

3.Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.


2

Алғашқы қоғам тарихының дерек көздері

11

2

1.Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.

2.Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.
3

Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

11

2

1.Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.

2.Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.
4

Алғашқы тұрмыстық қоғамның қалыптасуы: ең көнеадамдар дәуірі

11

2

1.Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

2.Нестурх М.Ю. Приматология и антропогенеза. М., 1960.

3.Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.


5

Антропогенез процесінің аяқталуы және қазіргі тектес адамдардың пайда болуы. Нәсілдік тек.
33

1.Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974.

2.Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.

3.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.


6

Алғашқы қауымдық-рулық құрылыстың тууы. Ертеректегі рулық қауым.

22

4

1.Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

2.Нестурх М.Ю. Приматология и антропогенеза. М., 1960.

3.Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.


7

Ертеректегі рулық қауымның рухани мәдениеті.
22

1.Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974.

2.Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.

3.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.


8

Кейініректегі рулық қауым эволюциясы.

22

4

1.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.

2.Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979

3.Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980


9

Кейініректегі рулық қауымның рухани мәдениетінің өрлеуі
22

1.Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974.

2.Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.

3.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.


10

Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырауының алғы шарттары

33

4

1.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.

2.Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979
11

Алғашқы қоғамдық институттардыңпайда болуының алғы шарттары
46

1.Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

2.Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.
12

Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезеңіндегі рухани-материалдық мәдениет

22

2

1.Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.

2.Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979

3.Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980


13

Алғашқы таптық қоғамның перифериясы және өркениеттермен байланысы

22

4

1.Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979

2.Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 198014

Таптық қоғамдардағы алғашқы тұрмыстық қоғам қалдықтары
24

1.Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

2.Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.
15

Алғашқы қауымдық қоғам тарихынан кесте-сызбалық және терминологиялық жүйесі
22

1.Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

2.Нестурх М.Ю. Приматология и антропогенеза. М., 1960.

3.Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.
15

15
15

45 1. Пәнді оқыту бойынша әдістемелік нұсқаулар

Алғашқы қоғам тарихы пәні адамзат тарихының ең көне дәуірін, яғни адамның жануаралар дүниесініен бөлініп, қауым болып қалыптасуын, оның қоршаған табиғи ортаны игерудегі іс-әрекеті, материалдық-рухани мәдениетінің дамуын және мемлеекеттік сатыға өту мәселелерін кешенді түрде қарастырады. Алғашқы қоғам тарихының маңызды жағы, оның біртұтас тарих ғылымының спецификалық бөлімі ретінде көрініс беруі этнография; археология және антропология ғылымыдарымен үйлесімділігінде деп санаймыз.

Алағашқы қоғам тарихының маңызы, оның жоғары даму сатысындағы қазір дәуірдің барлық құбылыстарының түпкілікті бастауларын беруінде және алғашқы қауымдық дәуірдің негізгі мәселелерінің (адамның пайда болуы, нәсілдік белгілердің мәнісі, ұжымдық концепциясы, жеке меншік мәселесі, діни-нанымдары, рухани-мәдени бастаулары) идеологиялық астарларын қарастыруында.

Алғашқы қоғам тарихын шежірелеу және дәуірлерге бөлудегі археологиялық, геологиялық және палеантропологиялық дәуірнамалардың орны.
4. Курс форматы

Аудиториялық уақытқа кіретіндер: дәрістер, оқылған материалдарды пікір алмасу, әртүрлі материалдарды және кейстерді талдау. Әрбір сабаққа студенттер жоспардағы негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес дайындалуы тиіс (негізгі бөлімдер мен тараулар әрбір сабаққа анықталып отырады). Бақылау жұмысқа қатыспаған және кешіккен студент ешқандай балл алмайды.

Әрбір сабақтын бас кезінде шағын бақылау жұмысы жүргізіледі, ол өткен дәрісте қарастырылған негізгі ұғымидарға қатысты 5 ашық сұрақтан не болмаса дұрыс/ дұрыс емес типтес сұрақтардан тұрады. Студенттердің барлығы 10 бақылау жұмысын орындайды. Әрбір бақылаудың ең көп шегі 10 балл (2 балл * 5 сұрақ 10 балл)

Негізгі ұғымдар әрбір дәріс барысында түсіндіріледі. Сабақтарға қатысу және негізгі ұғымдарды, анықтамаларымен, түсініктерімен жазу студенттердін міндеті. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыспаса, дәрісті ол топтағы басқа бір студенттер алуы керек. Ал оқытушы дәрісті сабақттан тысқары уақытта студентке беруді тиіс емес (қандай себеп-салдары болса да)

Әрбір сабақта студент қаралатын материалдарды талқылауға белсенділікпен қатысуы керек. Оның белсенділігі жауап беру сапасы негізінде бағаланады. Жеке жауап беру мен топ құрамында сөз сөйлей қарастырылады.

5 аптада әрбір студентке талдау үшін жеке кейс ұсынылады. Оны жоспарға сәйкес талдап, жазбаша түрде оқудың 7 аптасында тапсыруға міндетті (талдау жоспары әрбір кейсте беріледі)

Курстың сонында таңдап алынған тақырыпқа сәйкес жеке зерттеу жұмысы ұсынылады

Егер тыңдаушылар бірдемені түсінбесе, оқытушыдан сұрауға болады

Студенттерге жазбаша жұмыстарды орындау барысында Шәкәрім университетінің компьтерлерді пайдалануға рұқсат беріледі

Студенттер Шәкәрім университетінің кітапханасында жұмыс істеп, кітапхана ережесіне сәйкес кітаптарды үйге алуына болады

Емтихан: қорытыды емтихан тест бойынша өткізіледі.

5. Курс саясаты

Барлық тапсырамаларды көрсетілген уақытында өткізу қажет. Барлық тапсырмаларды қабылдап алу емтиханға 7 күн қалғанда аяқталады. Барлық тапсырманы өткізбеген студенттер емтиханға кіргізілмейді. Жұмысты кеш тапсырсаңыз: қосымша тапсырма беру арқылы жұмыс көлемін ұлғайтылады; Емтиханға келмесеңіз: орынды себеп болса, бұрынғы орындалған жұмыстарыңыз есепке алынады; орынсыз себеп болса, тапсырманы орындауыңыз қажет және осы мәселеге қатысты университет саясаты есепке алынады. Әрбір тақырыпты қайталау және өтеу міндетті. Өтілген материалды меңгеру деңгейі тест арқылы тексеріледі. Тест алыдын ала ескертілмей өткізіледі. Аудиториялық сабақтарды босатпау, кешікпеу міндетті. Себепсіз сабақтан қалсаңыз: қосымша шығармашылылық жұмыс беріледі (реферат, көркем мәтінге талдау т.б.); Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақ босатылғанға теңгеріледі.5.1 Кеңестер: оқу үрдісінде, қарым-қатынаста компетентті болыңыз; топта және оқытушылармен ашық, сыпайы, шыншыл болыңыз; оқу процесіне белсенді қатысу, топпен жұмыс істей білуіңіз керек; тапсырманы шығармашылылықпен орындаңыз.

5.2 Курсқа қойылатын талаптар. Курсты толықтай игеру мақсатында студенттер қойылған талаптарды орындаулары тиіс.

5.3 Сабаққа қатысу: дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент белгілі бір себептер мен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

5.4 Тәртіп: сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

5.5 Бақылау жұмыстары: бақылау жұмысын студент міндетті түрде орындап, белгіленген уақытта тапсыру тиіс.

5.6 Межелік бақылау: межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруінескере отырып ойылады.

5.7 Емтихан: қорытынды мемлекеттік емтиханға барлық студенттер үшін билеттік жүйе негізінде жүргізіледі. Билеттің әрбір нұсқасы үш сұрақтан тұрады.

6. Бағалау саясаты

Әртүрлі жұмыстар түрлерін бағалау шкаласы және критерийлеріСтуденттердің білімін бағалау шкаласы
Кесте -2

Апта

Бақылау түрі

Баллдардың жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1 аптадан 7 аптаға дейін аудиториялық дәрістердің барлық түріне қатысу

30
2
Бағаның әріпті эквиваленті

Баға

Балл

Пайыз (%)

A

Өте жақсы

4,00

95-100

A-

Өте жақсы

3,67

90.94

B+

Жақсы

3,33

85-89

B

Жақсы

3,00

80-84

B-

Жақсы

2,67

75-79

C+

Қанағаттандырылған

2,33

70-74

C

Қанағаттандырылған

2,00

65-69

C-

Қанағаттандырылған

1,67

60-64

D+

Өту баллы

1,33

55-59

D

Ең төмен өту баллы

1,00

50-54

F

Ең төмен

0,00

0-49

I

Аяқталмаған

NA
W

Оқудан шығарылған

NA
AW

Әкімшілік үкім бойынша оқудан шығарылған

NA
P

Өтті (қарытынды тестке ған)

NA

0


7. Әдебиет

7.1 Перщиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., Алғашқы қоғам тарихы. Алматы «мектеп», 1974.

7.2 Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.

7.3 Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.

7.4 Кнышенко Ю.П. История первобытного обшества. Изд. Ростовского университета. Ростов на Дону, 1973.

7.5 История первобытного общсства. общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983.7.6 История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 1986.

  1. История первобытного общества. Эпоха классообразования.

  2. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

7.9 Нестурх М.Ю. Приматология и антропогенеза. М., 1960.

  1. Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.

  2. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974.

  3. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.

  4. Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.

  5. Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979

  6. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет