АҚПараттық хат құрметті әріптестер!Дата01.04.2016
өлшемі40.62 Kb.
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Құрметті әріптестер!
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Тарих факультетінің Академик Т.С.Садықов атындағы Қазақстан тарихы кафедрасы және М.Ғабдуллин атындағы «Тұлғатану» орталығы «Тұлға және халық тарих толқынында» атты тақырыпта «Қасымбаев оқулары» ғылыми-практикалық конференциясын өткізеді.

Өткізілу уақыты: 2013 жылдың 24 желтоқсаны,сағат 10-00-де.

Өткізілу орны: Алматы қ.,Достық даңғылы,13. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің «Тәуелсіз Қазақстан тарихы» кабинеті, № 320.

Конференция шеңберінде төмендегідей тақырыптар бойынша мәселелерді талқылау ұсынылады:

  1. Өз дәуірінің көшбасшысы: тарихи зерттеулердің методологиясы және практикасы.

  2. Тарихи тұлғалар: профессор Ж.К.Қасымбаевтың ғылыми мұрасы.

  3. Тұлға-отбасы-әулет: адамдардың өмірі мен тағдырында уақыттың бейнеленуі.

  4. Тарихтағы батырлар рөлі: студенттер мен оқушылардың жобалық зерттеулеріндегі пәнаралық байланыс.

Конференцияға қатысу үшін өтінішті 2013 жылдың 30 қарашасына дейін мына мекен-жайға беру керек: Алматы қ.,Достық даңғылы.,13. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Қазақстан тарихы кафедрасы, № 105.

Конференцияға қатысу үшін өтініш беру үлгісі:

Аты-жөні;

Ғылыми дәрежесі және атағы,қызметі;

Елі,аймағы,қаласы;

Ұйым атауы,ЖОО;

Секция атауы;

Хабарлама немесе баяндама тақырыбы;

Қатысушының байланыс телефондары мен электронды поштасы.

Ұйымдастыру комитетінің телефондары: 8 ( 727) 293-9367. Электронды пошта : otech.history@mail.ru

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ,орыс және ағылшын.

Мәтінді рәсімдеу тәртібі:

Мақаланы,баяндаманы жариялау үшін 2013 жылдың 30 қарашасына дейін конференцияның ұйымдастыру комитетіне төмендегідей талаптарды сақтай отырып мәтінді жіберу керек: «Times New Roman» немесе «Times New Roman KZ»,14 кегль, біраралық интервалмен беттің параметрлері: алаң-жоғары және төменгі- 2 см, сол жағы- 3 см және оң жағы – 1см. Автордың аты-жөні, баяндама тақырыбы жартылай қою шрифтпен (жоғары оң бұрышында) жақшаның ішінде қатысушының қаласы мен елі, ғылыми дәрежесі мен атағы, қызметі мен жұмыс орны көрсетіле отырып беріледі. Мәтін ғылыми, стилистикалық және техникалық редакцияланған болуы тиіс.

Мақала көлемі - 5 бетке дейін: соңғы беттегі мәтіннің толық болғаны дұрыс. Баяндама мәтінінің қағаздағы және электронды нұсқасымен бірге, авторының (авторларының) аты-жөні мен файлы көрсетіле отырылып жіберіледі.

Конференция материалдары жеке жинақ болып басылады. Мақала жариялау Абай атындағы ҚазҰПУ есебінен(тегін). Іс-сапар шығыны қатысушының өз есебінен.

Ұйымдастыру комитеті мерзімінен кеш келген, тақырыпқа сәйкес емес, талапқа сай келмейтін және ғылыми деңгейі төмен баяндамалардың өтінішін қабылдамау құқығын өзінде қалдырады.
Министерство образования и науки Республики Казахстан

Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

Кафедра истории Казахстана им. Академик Т.С.Садыкова Исторического факультета Казахского национального педагогического университета имени Абая и Центр «Тулгатану» им. М.Габдуллина проводит научно-практическую конференцию «Касымбаевские чтения» на тему: «Личность и народ в потоке истории».Дата проведения: 24 декабря 2013 года в 10.00

Место проведения: г.Алматы, проспект Достык, 13., кабинет «Истории независимого Казахстана» № 320 КазНПУ им.Абая.

В рамках конференции предлагается обсуждение вопросов по следующим секциям:

  1. Лидер своей эпохи: методология и практика исторических исследований.

  2. Исторические персоналии: научное наследие профессора Ж.К.Касымбаева.

  3. Личность – семья – династия: отражение времени в жизни и судьбах людей.

  4. События и герои: междисциплинарный подход в проектной исследовательской деятельности студентов и учащихся.

Для участия в конференции в срок до 30 ноября 2013 г. просим предоставить заявки и тексты тезисов по адресу: г. Алматы, пр.Достык, 13. Каб. № 105 – Кафедра истории Казахстана им.ак.Т.С.Садыкова, КазНПУ им. Абая.

Форма Заявки для участия в конференции

Ф.И.О.


Ученая степень, должность;

Страна, регион, город;

Организация, ВУЗ;

Название секции;

Тема сообщения, доклада;

Контактные телефоны и E-mail участника.Телефоны оргкомитета: 8(727) 293-93-67 otech.history@mail.ru

Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.

Порядок оформления текста:

Для опубликования статьи, доклада просим в срок до 30 ноября 2013 г. представить в оргкомитет конференции текст с соблюдением следующих требований: шрифт типа «Times New Roman» или «Times New Roman KZ», кегль 14, с одинарным межстрочным интервалом. Параметры страницы: поля – верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3см и правое - 1см. Ф.И.О. автора, название доклада строчными буквами, полужирным шрифтом (в верхнем правом углу) с указанием в скобках города и страны; ученая степень, ученое звание, занимаемая должность, место работы участника. Текст должен быть отредактирован научно, стилистически и технически.

Объем тезисов – до 5 стр.: желательно, чтобы последняя страница была полностью заполнена. Вместе с распечатанным текстом доклада предоставить электронный носитель, с указанием файла: фамилия автора (авторов).

Материалы конференции будут опубликованы отдельным сборником. Публикация статей за счет КазНПУ им. Абая (бесплатно). Командировочные расходы за счет направляющей стороны.Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки докладов, полученные позже срока, не соответствующие тематике, научному уровню конференции, оформленные с отступлением от указанных требований.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> Мазмұны Кіріспе


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет