«ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру»Дата25.04.2016
өлшемі177.89 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18-22.1.77/01 -2013ПОӘК

Оқытушыға арналған «Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасыБасылым № «___»_____20_____«АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ МАЛДАРЫН АЗЫҚТАНДЫРУ»
ПӘНІНІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ – 2013Алғы сөз


I. Құрастырған


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының доценті қызметін атқарушы Ахметова Балнур Сериковна

«____ »___________2013 жыл


2. Талқыланды:

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының мәжілісінде.


Хаттама « » 2013 жыл, №

Кафедра меңгерушісі ______________ Тугамбаева С.М.


2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама « » 2013 жыл, №


Төраға _________________ А.Тлеубаева
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды


Хаттама « » 2013 жыл, №

ОӘК төрайымы_____________Г.Искакова


4. БАСЫЛЫМ АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН


МАЗМҰНЫ 1. Қолданылу аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

 7. Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ
«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В080200«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу- әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Осы құжат мал азығы түрлерін, ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру жолдарын және тағы басқа технологияларын оқу процесін ұйымдастыру негізгі орындау тәртібін жүйеге келтіреді және регламентациялайды және «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасында пайдалануға арналған.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы келесі құжаттардың талаптарына сәйкес оқу процесін ұйымдастыруда тәртіп орнатады:- 5В080200«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»мамандығының Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 3.08.360-2006 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 23.12.2006 бұйрығымен бекітілген және енгізілген;

- УСТ 042- СМУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу- әдістемелік кешендерінің жасауға және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ҚП 042-1.01-2013 Құжаттандыру процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны».
3 . ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің мазмұны: еліміздің экономикасын өркендетуде ауыл шаруашылығынан алынатын өнімнің үлесі өте зор. Азықтардың қорытылуы туралы ұғыммен, азықтардың құнарлығы, азықтардың витаминді,минералды және протеинді құнарлығы, малдарға әсер етуі, ауыл шаруашылығы малдарының азықтары туралы ұғым, жіктелуі, норма және рацион туралы ұғымдармен таныстырады. Сонымен қатар ауыл шаруашылық малдарына рацион құру ерекшеліктерін үйретеді.3.2. Курстың мақсаты:

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнін оқытудың мақсаты: Қазақстанның негізгі азықтық өсімдіктерінің азықтық құнын бағалау мен ауыл шаруашылық малдарын толық құнды рационмен азықтандыруды меңгеру.3.3. Пәннің негізгі міндеті:

Пәнді оқытудың негізгі міндеті – мал азығы өндірісінің теориясымен, түрлерімен, дайындау технологиясымен, азықтық қасиеттерін ескере отырып, ауыл шаруашылық маладрының өнімдерін көтеру мақсатында мал азықтандыру ерекшеліктерін жетік білулері қажет.3.4. Пәнді оқу барысында студент:

Студент білуі керек: • азықтардың қорытылуы жөнінде;

 • азықтардың құнарлығын анықтауды;

 • азықтардың жіктелуін;

 • норма және рацион туралы ұғымды;

 • азықты малға әзірлеп беруді ұйымдастыру;

Меңгеруі керек:

- мал азығының түрлерін;

- ауыл шаруашылық малдарына рацион құруды;

Иеленуі керек: ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру технологиясын меңгеру.

Істей алуы керек: азық сапасын бағалау, азық дайындау әдістерін, рацион құру.

Түсінуі керек: азық нормасы мен рационын, мал азықтандырудың маңызын.

Алу керек: ауыл шаруашылық малдарын азықтандыруға қажетті барлық мәліметтерді.


  1. Курс пререквизиттері:

Жануарлар морфологиясы

Жануарлар биохимиясы

Мал шаруашылығы негіздері

3.6. Курс постреквизиттері:

Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы

Қой шаруашылығы,етін,жүнін,елтірісін өндіру технологиясы

Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы

Жылқы шаруашылығы, жылқы сүтін және етін өндіру технологиясы

- Оқу жоспарының көшірмесі

кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР

(сағ)


ЗТ

(сағ)


ОБӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

3

6

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан/ КЖ 1. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

Кесте 2
Тақырып атауы

Сағат саны

Д

ЗТС

1

2

3

4

1 – модуль Азық.Азықтардың қорытылуы мен құнарлылығы

1 – блок Азықтардың қорытылуы мен құнарлылығы, жіктелуі жөнінде түсінік


1

Кіріспе. Пәнің даму тарихы

1Зертханадағы қауіпсіздік ережесі
2

2

Азықтардың қорытылуы туралы ұғым.

1Азықтардың құнарлылығын анықтау жолдары
2

3

Азықтардың құнарлығы туралы ұғым

1Азықтың құнарлылығын О.Кельнер және Советтік азық өлшем

бірлігі бойынша анықтау


2

4

Азықтардың витаминді,минералды және протеинді құнарлығы, малдарға әсер етуі

1Азықтардың орта үлгісін алу
2

5

Ауыл шаруашылығы малдарының азықтары

туралы ұғым, жіктелуі1Азықтың алғашқы ылғалдылығын

анықтау

2

2- модуль Норма және рацион

2-блок Норма және рацион туралы ұғым6

Норма және рацион туралы ұғым

1Азықтың гигроскопиялық

ылғалдылығын анықтау


2

3- блок Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру

7

Суалған сиырларды азықтандыру

1РК 1
2

8

Сауын сиырларды азықтандыру

1Азықтың күлін анықтау
2

9

Аталық бұқаларды азықтандыру

1Суалған сиырларға рацион құру
3

10

Ірі қара малының төлі төлін азықтандыру.


1Сауын сиырларды азықтандыру рационын құру
3

11

Қой малдарын азықтандыру негіздері.

1Аталық бұқаларды азықтандыру рационын құру
2

12

Жылқы малдарын азықтандыру

1Қой малдарын азықтандыру рационын құру
2

13

Шошқа малдарын азықтандыру

1Шошқаларды азықтандыру рационын құру
2

14

Қабандар мен торайларды азықтандыру

1
15

Құстарды азықтандыру

1РК 2
2
Барлығы

15

305СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Мал азығы түрлеріне сипаттама

5.2. Азықтардың сапасын бағалау

5.3. Сүрлем дайындау технологиясы

5.4. Қатаң азықтарды дайындау технологиясы

5.5. Пішендемені дайындау технологиясы

5.6. Құрама жемнің мал азықтық сапасы

5.7. Протеиндердің маңызы

5.8. Азық құрамындағы судың маңызы

5.9. Азық құрамындағы өзектің маңызы

5.10. Азотсыз экстрактивті заттар

5.11. Дәрумендердің маңызы

5.12. Етті бағыттағы ірі қара малдарын азықтандыру

5.13. Сүтті бағыттағы ірі қара малдарын азықтандыру

5.15. Биязы жүнді қой малдарын азықтандыру

5.16. Сүтті бағыттағы жылқыларды азықтандыру

5.17. Спорттық жылқыларды азықтандыру


6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3

Дәріс сабағының тақырыбтары

Тәжірибелік (семинарлық) сабағының тақырыптары
Көрнекті құралдар, ТЖО, плакаттар, зертханалық стенд

Өз бетімен оқып білу сұрақтары

Бақылау формасы

1

2

3


4

5

6

1 – модуль Азық.Азықтардың қорытылуы мен құнарлылығы

1 – блок Азықтардың қорытылуы мен құнарлылығы, жіктелуі жөнінде түсінік


1

Кіріспе. Пәнің даму тарихы


Зертханадағы қауіпсіздік ережесі

Зертханадағы қауіпсіздік

ережесіМал азықтандырудың қазіргі жағдайы

Ауызша сұрау, зертхана нәижесі

2

Азықтардың қорытылуы туралы ұғым.

Азықтардың құнарлылығын анықтау жолдары


плакаттар, методикалық нұсқаулық

Азықтардың химиялық құрамы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

3

Азықтардың құнарлығы туралы ұғым

Азықтың құнарлылығын

О.Кельнер және Советтік азық өлшем

бірлігі бойынша анықтау


плакаттар, методикалық нұсқаулық

Кельнер азық өлшем бірлігі

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

4

Азықтардың витаминді,минералды

және протеинді құнарлығы, малдарға әсер

етуі


Азықтардың орта үлгісін алу

Азық үлгілері, кептіру шкафы

Советтік азық өлшем бірлігі

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

5

Ауыл шаруашылығы малдарының азықтары

туралы ұғым, жіктелуіАзықтың алғашқы ылғалдылығын

анықтау


Азық үлгілері, кептіру шкафы

Көк азықтардың маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

2- модуль Норма және рацион

2-блок Норма және рацион туралы ұғым6

Норма және рацион туралы ұғым

Азықтың гигроскопиялық

ылғалдылығын анықтауАзық үлгілері, кептіру шкафы

Минералдық қоспалардың маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

3- блок Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру

7

Суалған сиырларды азықтандыру

РК 1
Азық құрамындағы зиянды заттарды анықтау жолы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

8

Сауын сиырларды азықтандыру

Азықтың күлін анықтау

Азық

үлгілері


Азық құрамындағы каротиннің маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

9

Аталық бұқаларды азықтандыру

Азықтың күлін анықтау

Азық түрлері

Ірі қараны бордақылау

Ауызша сұрау, бақылау жұмысы

10

Ірі қара малының төлі төлін азықтандыру.


Суалған сиырларға рацион құру

плакаттар, методикалық нұсқаулық

Сүтті бағыттағы малды азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

11

Қой малдарын азықтандыру негіздері.


Сауын сиырларды азықтандыру рационын құру

плакаттар, методикалық нұсқаулық

Қой малдарын бордақылау

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

12


Жылқы малдарын азықтандыру

Аталық бұқаларды азықтандыру рационын құру

плакаттар, методикалық нұсқаулық

Жүнді бағыттағы қой малдарын азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

13

Шошқа малдарын азықтандыру

Қой малдарын азықтандыру рационын құру

плакаттар, методикалық нұсқаулық

Жылқы төлін азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, бақылау

жұмысы


14

Қабандар мен торайларды азықтандыру

Шошқаларды азықтандыру рационын құру

плакаттар, методикалық нұсқаулық


Шошқа азықтандырудағы құрама жемнің маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

15

Құстарды азықтандыру

РК 2

Жұмыртқа бағытындағы құсты азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4
Оқулықтың, оқу-әдістемелік құралдарыдң аты

Дана саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы

2


Омарқожаев Н. Мал азықтандыру пәнінің практикумы. – А., 2004

10

21

47

3

Абанова, М.Н. Мал азықтандыру практикумы.- Алматы, 2007

31

21

100 1. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Омарқожаев Н. Мал азықтандыру пәнінің практикумы. – А., 2004.   1. Абанова, М.Н. Мал азықтандыру практикумы.- Алматы, 2007

8.2. Қосымша әдебиеттер

   1. Мал азықтандыру б.1,2 -/ А.Е.Егеубаев,-А.,1993

   1. Демеуғалиев, Е. Мал азықтандыру.- Алматы, 2000

8.2.3 Омарқожаұлы Н. Малды тимді азықтандырудың ғылыми негіздері. А., 2001

   1. Богданов Г.А.Кормление с/х животных.-М.,1990

   2. Кормовые рационы и нормы для с/х животных.-М., 1963


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет