«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру»Дата25.04.2016
өлшемі165.4 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейдегі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18.22.2/01 -2013ПОӘК

Оқытушыға арналған «Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасыБасылым № «___»_____20_____


ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру»

5В080200 «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫ ҮШІН ПӘННІҢ ОҚУ- ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ


СЕМЕЙ – 2013Алғы сөз


I. Құрастырған


Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шаруашылығы және аң өсіру технологиясы» кафедрасының доценті қызметін атқарушы Ахметова Балнур Сериковна

«____ »___________2013 жыл


2. Талқыланды:

2.1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Мал шарушылығы және аң өсіру технологиясы» кафедрасының мәжілісінде.


Хаттама « » 2013 жыл, №

Кафедра меңгерушісі ______________ Тугамбаева С.М.


2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама « » 2013 жыл, №


Төраға _________________ А.Тлеубаева
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды


Хаттама « » 2013 жыл, №

ОӘК төрайымы_____________Г.Искакова


4. БАСЫЛЫМ №_____ «_____» ________20____ жыл орнына енгізілген.


МАЗМҰНЫ 1. Қолданылу аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

 7. Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ
«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В080200«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу- әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Осы құжат мал азығы түрлерін, ауыл шаруашылығы малдарын азықтандыру жолдарын және тағы басқа технологияларын оқу процесін ұйымдастыру негізгі орындау тәртібін жүйеге келтіреді және регламентациялайды және «Мал шарушылығы және аң өсіру технологиясы» кафедрасында пайдалануға арналған.
2. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы келесі құжаттардың талаптарына сәйкес оқу процесін ұйымдастыруда тәртіп орнатады:- 5В080200«Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы»мамандығының Қазақстан Республикасы мемлекеттік жалпы білім беру стандарты, ҚР МЖМБС 23.12.-2005 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 26.04. 2004 № 779 бұйрығымен бекітілген және енгізілген;

- УСТ 042- СМУ-4-2013 Университет стандарты «Пәннің оқу- әдістемелік кешендерінің жасауға және рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар»

- ҚП 042-1.01-2013 Құжаттандыру процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны».
3 . ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнінің мазмұны: еліміздің экономикасын өркендетуде ауыл шаруашылығынан алынатын өнімнің үлесі өте зор. Азықтардың қорытылуы туралы ұғыммен, азықтардың құнарлығы, азықтардың витаминді,минералды және протеинді құнарлығы, малдарға әсер етуі, ауыл шаруашылығы малдарының азықтары туралы ұғым, жіктелуі, норма және рацион туралы ұғымдармен таныстырады. Сонымен қатар ауыл шаруашылық малдарына рацион құру ерекшеліктерін үйретеді.3.2. Курстың мақсаты:

«Ауыл шаруашылық малдарын азықтандыру» пәнін оқытудың мақсаты: Қазақстанның негізгі азықтық өсімдіктерінің азықтық құнын бағалау мен ауыл шаруашылық малдарын толық құнды рационмен азықтандыруды меңгеру.3.3. Пәннің негізгі міндеті:

Пәнді оқытудың негізгі міндеті – мал азығы өндірісінің теориясымен, түрлерімен, дайындау технологиясымен, азықтық қасиеттерін ескере отырып, ауыл шаруашылық маладрының өнімдерін көтеру мақсатында мал азықтандыру ерекшеліктерін жетік білулері қажет.3.4. Пәнді оқу барысында студент:

 • азықтардың қорытылуы жөнінде;

 • азықтардың құнарлығын анықтауды;

 • азықтардың жіктелуін;

 • норма және рацион туралы ұғымды;

 • азықты малға әзірлеп беруді ұйымдастыру;

 • толық құнды азықтандыруды ұйымдастыру жолдарын біліп шығады.

  1. Курс пререквизиттері:

Жануарлар морфологиясы

Жануарлар биохимиясы

Мал шаруашылығы негіздері

3.6. Курс постреквизиттері:

Ірі қара шаруашылығы, сүт пен ет өндіру технологиясы

Қой шаруашылығы,етін,жүнін,елтірісін өндіру технологиясы

Құс шаруашылығы, құс өнімдерін өндіру технологиясы

Жылқы шаруашылығы, жылқы сүтін және етін өндіру технологиясы

- Оқу жоспарының көшірмесі

кесте 1


Курс

Семестр

Кредиттер

ДР

(сағ)


ЗТ

(сағ)


ОБӨЖ (сағ)

СӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

2

3

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан/ КЖ

4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

Кесте 2

Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс тақырыптары
1

2

Кіріспе. Пәнің даму тарихы


1

Азықтардың қорытылуы туралы ұғым


1

Азықтардың құнарлығы туралы ұғым


1

Азықтардың витаминді,минералды және протеинді құнарлығы, малдарға әсер етуі

1

Ауыл шаруашылығы малдарының азықтары туралы ұғым, жіктелуі

1

Норма және рацион туралы ұғым

1

Суалған сиырларды азықтандыру

1

Сауын сиырларды азықтандыру

1

Аталық бұқаларды азықтандыру

1

Ірі қара малының төлі төлін азықтандыру.


1

Қой малдарын азықтандыру негіздері.


1

Жылқы малдарын азықтандыру

1

Шошқа малдарын азықтандыру

1

Қабандар мен торайларды азықтандыру

1

Құстарды азықтандыру

1

Тәжірибелік сабақтар
Зертханадағы қауіпсіздік ережесі

1

Азықтардың құнарлылығын анықтау жолдары

1

Азықтың құнарлылығын О.Кельнер және Советтік азық өлшем

бірлігі бойы бойынша анықтау2

Суалған сиырларға рацион құру

2

Сауын сиырларды азықтандыру рационын құру

2

Аталық бұқаларды азықтандыру рационын құру

2

Қой малдарын азықтандыру рационын құру

2

Шошқаларды азықтандыру рационын құру

2

РК 2

1

Зертханалық сабақтар
Азықтардың орта үлгісін алу

2

Азықтың алғашқы ылғалдылығын анықтау

2

Азықтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

2

Қатаң азықтардың сапасын анықтау

2

Азықтың күлін анықтау

2

Сүрлемді азықтардың сапасын анықтау

2

Дәнді дақылдардың сапасын анықтау

2

РБ 2

1

5СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗ БЕТІМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Мал азығы түрлеріне сипаттама

5.2. Азықтардың сапасын бағалау

5.3. Сүрлем дайындау технологиясы

5.4. Қатаң азықтарды дайындау технологиясы

5.5. Пішендемені дайындау технологиясы

5.6. Құрама жемнің мал азықтық сапасы

5.7. Протеиндердің маңызы

5.8. Азық құрамындағы судың маңызы

5.9. Азық құрамындағы өзектің маңызы

5.10. Азотсыз экстрактивті заттар

5.11. Дәрумендердің маңызы

5.12. Етті бағыттағы ірі қара малдарын азықтандыру

5.13. Сүтті бағыттағы ірі қара малдарын азықтандыру

5.15. Биязы жүнді қой малдарын азықтандыру

5.16. Сүтті бағыттағы жылқыларды азықтандыру

5.17. Спорттық жылқыларды азықтандыру6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3
Дәріс сабағының тақырыбтары

Тәжірибелік (семинарлық) сабағының тақырыптары

Зертханалық сабақ тақырыптары

Көрнекті құралдар, ТЖО, плакаттар, зертханалық стенд

Өз бетімен оқып білу сұрақтары

Бақылау формасы

1

2

3

4

5

6

7

1

Кіріспе. Пәнің даму тарихы.


Зертханадағы қауіпсіздік ережесі

Азықтардың орта үлгісін алу

Азықтардың орта үлгісін алу

Мал азықтандырудың қазіргі жағдайы

Ауызша сұрау, зертхана н2тижес2

2

Азықтардың қорытылуы туралы ұғым


Азықтардың орта үлгісін алу

Азықтың алғашқы ылғалдылығын анықтау

Азықтың алғашқы ылғалдылығын анықтау

Азықтардың химиялық құрамы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

3

Азықтардың құнарлығы туралы ұғым


Азықтардың құнарлылығын анықтау жолдары

Азықтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Азықтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Кельнер азық өлшем бірлігі

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

4

Азықтардың витаминді,минералды және протеинді құнарлығы, малдарға әсер етуі.


Азықтың құнарлылығын О.Кельнер және Советтік азық өлшем

бірлігі бойы бойынша анықтауРБ 2

РБ 2

Советтік азық өлшем бірлігі

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

5

Ауыл шаруашылығы малдарының азықтары туралы ұғым, жіктелуі.


Суалған сиырларға рацион құру

Қатаң азықтардың сапасын анықтау

Қатаң азықтардың сапасын анықтау

Көк азықтардың маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

6

Норма және рацион туралы ұғым.


РБ1

Азықтың күлін анықтау

Азықтың күлін анықтау

Минералдық қоспалардың маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

7

Суалған сиырларды азықтандыру


Сауын сиырларды азықтандыру рационын құру

Сүрлемді азықтардың сапасын анықтау

Сүрлемді азықтардың сапасын анықтау

Азық құрамындағы зиянды заттарды анықтау жолы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

8

Сауын сиырларды азықтандыру.


Аталық бұқаларды азықтандыру рационын құру

Дәнді дақылдардың сапасын анықтау

Дәнді дақылдардың сапасын анықтау

Азық құрамындағы каротиннің маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

9

Аталық бұқаларды азықтандыру

Қой малдарын азықтандыру рационын құру

РБ 2

РБ 2

Ірі қараны бордақылау

Ауызша сұрау, бақылау жұмысы

10

Ірі қара малының төлі төлін азықтандыру.


Шошқаларды азықтандыру рационын құру

Азықтардың орта үлгісін алу

Азықтардың орта үлгісін алу

Сүтті бағыттағы малды азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

11

Қой малдарын азықтандыру негіздері.


Зертханадағы қауіпсіздік ережесі

Азықтың алғашқы ылғалдылығын анықтау

Азықтың алғашқы ылғалдылығын анықтау

Қой малдарын бордақылау

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

12

Жылқы малдарын азықтандыру

Азықтардың орта үлгісін алу

Азықтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Азықтың гигроскопиялық ылғалдылығын анықтау

Жүнді бағыттағы қой малдарын азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

13

Шошқа малдарын азықтандыру.


Азықтардың құнарлылығын анықтау жолдары

РБ 2

РБ 2

Жылқы төлін азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, бақылау

жұмысы


14

Қабандар мен торайларды азықтандыру.

Азықтың құнарлылығын О.Кельнер және Советтік азық өлшем

бірлігі бойы бойынша анықтауҚатаң азықтардың сапасын анықтау

Қатаң азықтардың сапасын анықтау

Шошқа азықтандырудағы құрама жемнің маңызы

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі

15

Құстарды зықтандыру.


Суалған сиырларға рацион құру

Азықтың күлін анықтау

Азықтың күлін анықтау

Жұмыртқа бағытындағы құсты азықтандыру ерекшеліктері

Ауызша сұрау, зертхана нәтижесі7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Кесте 4
Оқулықтың, оқу-әдістемелік құралдарыдң аты

Дана саны

Студенттер саны

Қамтамасыз ету пайызы

1

Омарқожаұлы Н. Малды тимді азықтандырудың ғылыми негіздері. А., 2001

5

4

100

2

Омарқожаев Н. Мал азықтандыру пәнінің практикумы. – А., 2004

10

4

100

3

Абанова, М.Н. Мал азықтандыру практикумы.- Алматы, 2007

31

4

100


8. ӘДЕБИЕТТЕР
8.1. Негізгі әдебиеттер

8.1.1 Омарқожаұлы Н. Малды тимді азықтандырудың ғылыми негіздері. А., 2001   1. Омарқожаев Н. Мал азықтандыру пәнінің практикумы. – А., 2004.

   2. Демеуғалиев, Е. Мал азықтандыру.- Алматы, 2000

   3. Абанова, М.Н. Мал азықтандыру практикумы.- Алматы, 2007

8.2. Қосымша әдебиеттер

   1. Мал азықтандыру б.1,2 -/ А.Е.Егеубаева,-А.,1993

   2. Богданов Г.А.Кормление с/х животных.-М.,1990

   3. Кормовые рационы и нормы для с/х животных.-М., 1963


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет