Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет40/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   78
2.

Дјулеткерей атындаєы балалар саз мектебі

Дашино ауылы Е.Ќазаќстан кґшесі,15

3-43-68

3.

Д. Нўрпейісова атындаєы ґнер мектебі

Ганюшкино ауылы, Испулаев кґшесі,57

2-11-18

Ќызылќоєа ауданы 8 (71238)

1.

А. Ґміров атындаєы саз мектебі

Саєыз ауылы, Билялов кґшесі,4

7-17-38

2.

Балалар саз мектебі

Миялы ауылы, Ќарабалин кґшесі,16

2-11-82, 2-2-106

3.

Балалар саз мектебі

Ќоныстану ауылы

2-75-75

Махамбет ауданы 8 (71236)

1.

З. Ищанова атындаєы балалар саз мектебі

Махамбет ауылы Ищанова кґшесі,17

2-19-40

2-17-39


Маќат ауданы 8 (71239)

1.

Балалар саз мектебі

Маќат ауылы 2 Газшылар ыќшам ауданы

3-22-29

2.

Балалар саз мектебі

Доссор ауылы Махамбет кґшесі,235

2-16-45

Ќызылорда облысы

Ќызылорда ќаласы 8 (72422)

1.

Ќалалыќ ќосымша білім беру оќу-јдістемелік орталыєы

Тоќмаєанбетов кґшесі,9

26-22-24, 27-61-66

2.

Балалар ґнер мектебі

Јйтеке би кґшесі,7

26-27-25

e-mail: shkolaiskustw@mail.ruАрал ќаласы 8 (72433)

1.


Оќушылар сарайы

Порт кґшесі,2

2-19-03

e-mail: tabunbaeva@mail.ru


2.


Балалар ґнер мектебі

Јбілќайыр хан кґшесі,12

2-21-28, 2-30-52, 2-50-44

Ќазалы ауданы 8 (72438)

1.

Оќушылар їйі

Јйтеке би ауылы Јйтеке би кґшесі,96

2-38-18, 2-35-82

e-mail: kz.dom.sch@ mail.ru mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Јйтеке би ауылы Жанќожа батыр кґшесі,112

2-14-34

Ќармаќшы ауданы 8 (72437)

1.

Оќушылар їйі

Жосалы ауылы Балќы базар кґшесі,19а

2-27-46

2.

Салќынбайўлы атындаєы балалар саз мектебі

Жосалы ауылы Ораз аќын кґшесі,44

2-16-60, 2-24-01

Жалаєаш ауданы 8 (72431)

1.

Оќушылар їйі

Жалаєаш ауылы Шаменов кґшесі,88

3-19-83, 3-11-47

2.

Балалар саз мектебі

Жалаєаш ауылы Ќыстаубай кґшесі,25

3-16-68

Сырдария ауданы 8 (72436)

1.

Оќушылар їйі

Тереѕґзек ауылы Жамбыл кґшесі,18

2-11-52

2.

Балалар саз мектебі

Шаєан ауылы Мыханов кґшесі,18

2-42-68, 2-13-09

3.

«Сырдария» саз мектебі

Тереѕґзен ауылы, Амангелді кґшесі, 34

2-27-04, 2-15-05

e-mail: muzshkola_syrd@mail.ruШиелі ауданы 8 (72432)

1.

Оќушылар їйі

Шиелі ауылы Сјтпаев кґшесі,22

4-46-84

e-mail: Okuushylarui @mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Шиелі ауылы Рысќўлов кґшесі,9

4-29-05, 4-35-52

e-mail: auez.mectep@ mail.ruЖаѕаќорєан ауданы 8 (72435)

1.

Балалар мјдени-тјрбиелік жўмыстар орталыєы

Жаѕаќорєан аулы Амангелді кґшесі,5

8 (72435) 2-18-40

2.

Балалар ґнер мектебі

Жаѕаќорєан ауылы Кґкенов кґшесі,33

2-19-73

Тасбґгет ауылы 8 (7242)

1.

Оќушылар їйі

Тасбґгет ауылы Є.Мўратбаев кґшесі,2

21-63-09

2.

«Бесарыќ» балалар ґнер мектебі

Бесарыќ ауылы Ќаратау кґшесі,1

7-78-38

Маѕєыстау облысы

Аќтау ќаласы / (7292)

1.

Облыстыќ мектептен тыс жўмыстар кешені

3 ыќшам ауданы, 119 єимараты

50-56-88, 50-61-16

e-mail: akmonshak_76@mail.ru2.

«Школьник» ќосымша білім беру орталыєы

3 ыќшам ауданы,119

50-71-26, 50-97-90

e-mail: skolnik65@mail.ru3.

А.Тараќўлы атындаєы балалар ґнер мектебі

14 ыќшам ауданы, №151 мектеп єимараты

31-50-93, 31-06-19

4.

Балалар ґнер мектебі

5 ыќшам ауданы,30

52-17-45

5.

Балалар ґнер мектебі

Маѕєыстау станциясы

46-64-81

e-mail: oner@mobb.rz6.

«Дарын» ќосымша білім беру орталыєы

«Балдјурен» демалыс базасы

42-74-67, 316-285

e-mail: ddarun@mail.ruЖаѕаґзен ќаласы 8 (72934)

1.

«Саз» М. Ґскенбаев атындаєы балалар саз мектебі

Самал ыќшам ауданы,2

3-35-56

2.

Балалар шыєармашылыќ орталыєы

«Ґркен» ыќшам ауданы

5-03-89

Бейнеу ауданы 8 (72932)

1.

Балалар ґнер мектебі

Бейнеу ауылы Бґкетбайўлы кґшесі

2-52-66

e-mail: beineuoner@ mail.ruЌараќия ауданы 8 (72937)

1.

Балалар ґнер мектебі

2 Ќўрыќ ауылы,55

2-22-45

Жетібай ауылы 8 (72935)

1.

Ґ. Ќалманбетўлы атындаєы балалар ґнер мектебі

Жетібай ауылы Жаѕа ќўрылыс кґшесі

2-65-51

Маѕєыстау аданы 8 (72931)

1.

Балалар саз мектебі

Шетпе ауылы Центральная кґшесі

2-17-49

Форт-Шевченко ќаласы 8 (72938)

1.

Кјсіби баєдар жјне ґнер мектебі

Ќызылбаев кґшесі,5

2-28-89

Павлодар облысы

Павлодар ќаласы 8 (7182)

1.

М. Катаев атындаєы Оќушылар сарайы

1 Май кґшесі,27

32-85-24, 32-85-08, 32-85-11

e-mail: dvorec-pavlodar@yandex.ru2.

Аймаќтыќ оќу-тјжірибелік дене шыныќтыру орталыєы

1 Май кґшесі,33

30-07-62, 32-10-92

e-mail: rupcfk@mail.ru3.

Балалардыѕ бос уаќытын ќамту жјне шыєармашылыќ орталыєы

Жеѕіс алаѕы,13

32-23-43

4.

№ 1 Балалар кґркемґнер мектебі

Бектўров кґшесі,12

55-64-43, 55-37-67

e-mail: artschoolpavlodar2006@rambler.ru5.

№ 2 Балалар кґркемґнер мектебі

Майра кґшесі,3

65-61-22, 65-61-23

e-mail: Natasha2030@ mail.ru.6.

№ 1 Балалар саз мектебі

1 Май кґшесі,33

30-07-64

7.

№ 2 Балалар саз мектебі

Камзин кґшесі, 78

61-41-47, 61-43-40

8.

№ 3 Балалар саз мектебі

Кутузов кґшесі,7/1

54-29-15, 54-29-14

e-mail: muz3pav@ yandex.ru9.

Балалар саз мектебі

Кенжекґл ауылы Кенжекґл кґшесі,5

35-23-17

e-mail: DMSHK_66@ mail.ru10.

Балалар мен жасґспірімдер экология жјне туризм орталыєы

Лесозавод ауылы Саматов кґшесі,1/2

33-31-34. 62-46-24

e-mail: ekotur@yandex.kz11.

Балалар техникалыќ мектебі

Кутузов кґшесі,42/1

68-28-72

сайт: www.dtsh.kz12.

Ўлттыќ жаѕару мектебі

1 Май кґшесі,35/1

32-81-69, 30-12-08

e-mail: shkolanv_@ mail.ru13.

«Жігер» балалар мен жасґспірімдер клубы

Лермонтов кґшесі,44

32-38-64, 32-06-69

e-mail: ziger-pavlodar@mail.ruЕкібастўз ауданы 8 (7187)

1.

«Ќайнар» білім беру жјне бос уаќытты ќамту кешені

Абай кґшесі,121а

33-89-21, 34-11-51

2.

М.И. Глинка атындаєы балалар саз мектебі

Строительная кґшесі,30б

34-54-50, 34-11-90

3.

Балалар кґркемґнер мектебі

Мјшћїр Жїсіп кґшесі,37в

22-10-58, 34-45-90

e-mail: dxshekibastuz@mail.ruАќсу ќаласы 8 (71837)

1.

Балалар шыєармашылыќ орталыєы

Астана кґшесі,37

6-53-72, 6-71-23, 622-50

2.

Жас натуралистер станциясы

Чкалов кґшесі,35

6-56-04

e-mail: stan-un@mail.ru3.

Балалар ґнер мектебі

Астана кґшесі,37

6-48-27, 6-65-11

e-mail: zhanarkalieva@yandex.ruАќтоєай ауданы 8 (71841)

1.

Балалардыѕ бос уаќытын ќамту жјне шыєармашылыќ орталыєы

Аќтоєай ауылы Абай кґшесі,100

2-15-64

2.

Балалар ґнер мектебі

Аќтоєай ауылы Абай кґшесі,102

2-17-43

Баянауыл ауданы 8 (71840)

1.

Жаяу Мўса атындаєы балалар ґнер мектебі

Баянауыл ауылы Сјтпаев кґшесі,29

9-50-52, 9-15-18, 9-14-66

e-mail: iskusstvomusa@mail.ru2.

Балалар ґнер мектебі

Майќайыѕ ауылы Ленин кґшесі,31

2-18-88

e-mail: shkolaiskusstva@mail.ru3.

«Жас дјурен» облыстыќ оќу-сауыќтыру орталыєы

Баянауыл ауылы Шорманов кґшесі,2

9-20-48, 9-20-49

e-mail: zhas_dauren@ mail.ruЖелезинка ауданы 8 (71831)

1.

Балалар саз мектебі

Железинка ауылы Квитков кґшесі,5

2-24-45, 32-85-11, 2-26-07

e-mail: zhelezroo@mail.ruЕртіс ауданы 8 (71832)

1.

Оќушылар їйі

Ертіс ауылы Гагарин кґшесі,126

2-34-45

2.

Балалар ґнер мектебі

Ертіс ауылы Байзаќов кґшесі,10

2-24-57, 2-20-98

Ќашыр ауданы 8 (71833)

1.

Оќушылар їйі

Тереѕкґл ауылы Ленин кґшесі,124

2-36-19

2.

Балалар саз мектебі

Тереѕкґл ауылы Ленин кґшесі,115

2-27-86

2-22-03


Май ауданы 8 (71838)

1.

Оќушылар їйі

Кґктґбе ауылы Абылай хан кґшесі,34/а

9-16-86

2.

Б. Жылќыбаев атындаєы ґнер мектебі

Кґктґбе ауылы Сейфуллин кґшесі,79

9-17-40

3.

Балалар саз мектебі

Красноармейка ауылы Октябрьдіѕ 60 жылдыєы кґшесі,32а

55-31-28, 55-76-36, 55-33-44

Успенка ауданы 8 (71834)

1.

«Балдырєан» балалар эстетикалыќ орталыєы

Успенка ауылы Ленин кґшесі,68

9-16-52

e-mail: baldyrgan2009@mail.kz2.

«Ќайсар» балалар мен жасґспірімдердіѕ денешыныќтыру клубы

Успенка ауылы Петровская кґшесі,17

49-20-12

e-mail: titanik01@mail.ruШарбаќты ауданы 8 (71836)

1.

«Радуга» мектептен тыс орталыєы

Шарбаќты ауылы Чайковский кґшесі,47

2-10-39

email: sherbmuzshkola@mail.ru2.

Балалар саз мектебі

Шарбаќты ауылы Чайковский кґшесі,45

2-14-80

Солтїстік-Ќазаќстан облысы

Петропавл ќаласы 8 (7152)

1.

Облыстыќ балалар мен жасґспірімдер шыєармашылыќ орталыєы

Ќазаќстан Конституциясы кґшесі

46-45-98

e-mail: octdu@mail.ru2.

№ 8 жалпы орта білім беретін эстетикалыќ тјрбие мектеп-кешені

Мир кґшесі,160

41-22-63, 41-25-62

e-mail: infor8@mail.ru3.

Жас натуралистер станциясы

Алтынсарин кґшесі,229

52-18-12

4.

«Планета» туристік орталыєы

Букетов кґшесі,58

33-06-08

e-mail: planetakz@mail.ru5.

Балалар кґркемґнер лицейі

Алтынсарин кґшесі,169

36-26-63, 41-02-54

e-mail: nudlicey2004@ mail.ru6.

Ќалалыќ мектептен тыс балалар мен жасґспірімдер орталыєы

Театральная кґшесі,55

52-51-31, 52-45-26

e-mail: gu.ducvr@mail.ru7.

«Жас Дарын» ґнер мектебі

Айыртау кґшесі,9

33-45-63, 51-52-63

8.

Ќызылжар жылыжайы

Медведев кґшесі,41

33-65-12

Айыртау ауданы 8 (71533)

1.

Балалар саз мектебі

Саумалкґл ауылы

2-74-98

e-mail: muz-airtau@ mail.ruТайынша ауданы 8 (71536)

1.

Балалар ґнер мектебі

Тайынша ќаласы

2-18-71, 2-05-20Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет