Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет49/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   78

жоќ

20.

«Жуалы ауданы Жетітґбе ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Маяк а.
Кјріќорєан а.
Любимовка а.

8(72635)
27221

080314
Кјріќорєан а.

жоќ

21.

«Жуалы ауданы Бјйтерек ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кїркіресу ст.Марьянов а.

-

080311
Бјйтерек а.

жоќ

22.

«Жуалы ауданы Ќарасаз ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќарасу а.Жїсіп а.
Жўрымбай а.

8(72635)
24442

080305
Ќарасаз а.

жоќ

23.

«Жуалы ауданы Шаќпаќ ата ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Амансай а. Ынтымаќ а.
Шаќпаќ ст.

8(72635) 24335

080313
Шаќпаќ ата а.

жоќ

24.

«Жуалы ауданы Кїреѕбел ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тґѕкеріс а.
Ќаратас а.

8(72635)
25137

080310
Кїреѕбел а.

жоќ

25.

«Жуалы ауданы Билікґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Дарбаза а.
Ќарабастау а.
Жылыбўлаќ а.

8(72640)
28260

080304
Ќарабастау а.

жоќ

26.

«Жуалы ауданы Кґкбастау ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Баќалы а.

8(72635)
29130

080312
Баќалы а.

жоќ

27.

«Жуалы ауданы Тоєызтарау ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќўмсуат а.

8(72635)
51090

080304 Тоєызтарау а.

жоќ

28.

«Ќордай ауданы Степное ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты»

Славное а.

8(72636)
28384

080425
Степное а.

жоќ

29.

«Ќордай ауданы Ноєайбай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сарыбастау а.
Шарбаќты а.

8(72636)
51544
8(72636)
22948

080430 Шарбаќты а.

жоќ

30.

«Ќордай ауданы Ќаќпатас ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаќпатас а.

8(72636)
23126

080424
Ќаќпатас а.

жоќ

31.

«Ќордай ауданы Алєа ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кґкадыр а.

8(72636)
36197

Алєа а.

жоќ

32.

«Ќордай ауданы Ќаракемер ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаракемер а.

8(72636)
32318

Керу а.

жоќ

33.

«Ќордай ауданы Отар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Отар а.

8(72636)
71373

080423
Отар а.

жоќ

34.

«Ќордай ауданы Масаншы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кїнбатыс 1 а.

8 (72636)
32376

Масаншы а.

жоќ

35.

«Меркі ауданы Меркі ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Меркі санаторийі

8(72632)
21471
23099

080509
Меркі а.

жоќ

36.

«Меркі ауданы Сўрат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Аќќайнар а.

8(72632) 24468
24499

Сўрат а.

жоќ

37.

«Мерке ауданы Ойтал ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Мыќанды бґл.

-

080501
Ойтал а.

жоќ

38.

«Мерке ауданы Жаѕатоєан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќызылсай бґл.

8(72632)
50813

Ќызылсай №2 бґл.

жоќ

39.

«Меркі ауданы Аѕдас батыр атындаєы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Арал-Ќыстаќ бґл.

8(72632)
25344
25164

080512
№31 Арал-Ќыстаќ уч.

жоќ

40.

«Мерке ауданы Аќтоєан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќазаќ Диќан бґл.

8(72632)
25417

Ќазаќ Диќан уч.

жоќ

41.

«Мойынќўм ауданы Аќермен ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Алтын-Арыќ а.
Садуаќас а.

8(72632) 26647

Аќермен а.

жоќ

42.

«Мойынќўм ауданы Ќарабґгет ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сарыґзек а.

8(72659)
71007

080609
Сарыґзек а. Ќуанышбаев к-сі, 76

жоќ

43.

«Мойынќўм ауданы Мыѕарал ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Мыѕарал кенті

8(72640)
36030

080618
Мыѕарал кенті Садыќов к-сі, 5

жоќ

44.

«Мойынќўм ауданы Ќызылтал ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќызылту а. А.Назарбеков а.

8(72642)
51152,
51331

080613 Ќызылту а., Ы.Алтынсарин к-сі, 9

жоќ

45.

«Талас ауданы Ќызылаут ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќызылаут а.

8(72644)
33333

080812 Ќызылаут а. Есей к-сі, 8

жоќ

46.

«Ќаратау ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаратау ќаласы  Маќўлбек а.

8(72644)

61066


080800

Ќаратау ќ. Б.Момышўлы

к-сі, 12


жоќ

47.

«Т.Рысќўлов ауданы Новосел ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Юбилейное а.

Јбілќайыр а.8(72631)
54910,
54912

080918
Юбилейный а. Абай к-сі, 1

жоќ

48.

«Т.Рысќўлов ауданы Ќораќаты ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќораєаты а.

8(72631)
51440,
51436

080910
Ќораєаты а.Тґле би к-сі, 15

жоќ

49.

«Т.Рысќўлов ауданы Ќўмарыќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппаратты» ММ

Ќўмарыќ бґлімшесі

8(72631)

50850


080911
Ќўмарыќ а. Жібек жолы к-сі, 64.

жоќ

50.

«Сарысу ауданы Тоєызкент ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Майлыкґл а.

8(72639)
24325

080712
Тоєызкент а.

жоќ

51.

«Сарысу ауданы Тїркістан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаратас а.

8(72639)
50640

080713
Тїркістан а.

жоќ

52.

«Шу ауданы Тґлеби ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Зверохозяйство кенті

8 (726 38)
32898

081100
Тґле би а. Тґле би к-сі, 240

жоќ

53.

«Шу ауданы Шоќпар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Алайєыр ст. Ќўлаќшын ст.

8 (726 38)
61137

081122 Шоќпар ст. Школьная  к-сі, 1

жоќ

54.

«Шу ауданы Балуан Шолаќ атындаєы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Прудовое хозяйство к.

8(726 38)

081107 Балуан Шолаќ а. Дулати к-сі, 1

жоќ

Батыс Ќазаќстан облысы

1.

«Аќжайыќ ауданы Аќжол ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бітілеу к. Ќабыл к. Тынјлі к.

8(71136) 91006

090116 Лбищенск к. Д. Ќонаев к-сі, 21

жоќ

2.

«Аќжайыќ ауданы Аќсуат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Каленый к.

8(71136) 91809

090101 Аќсуат к. Ленин к-сі, 5

жоќ

3.

«Аќжайыќ ауданы Алєабас ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тегісжол к. Ќараєай к.
Тоєан к.
Бесоба к.

8(71136) 93387

090102
Алєабас а. Е.Ораќбаев к-сі, 70

жоќ

4.

«Аќжайыќ ауданы Алмалы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Атамекен к. Жантемір к.

8(71136) 21118

090103

Алмалы к. Абылай хан  к-сі, 54жоќ

5.

«Аќжайыќ ауданы Базартґбе ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќадырќўл к. Ќызылжар к.

8(71136) 21212

090105 Базартґбе к. У. Ќадырєалиев к-сі, 49 

жоќ

6.

«Аќжайыќ ауданы Базаршолан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Есім к. Жаманкўдыќ к. Баянтґбе к.

8(71136) 21247

090106 Базаршолан к. Жамбыл к-сі, 21

жоќ

7.

«Аќжайыќ ауданы Бударин ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Самал к. Коловертное к.

8(71136) 92406

090107 Бударин к.  Чапаев к-сі, 22

жоќ

8.

«Аќжайыќ ауданы Есенсай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тасоба к.

8(71136) 22568

090108 Есенсай к. Тјуелсіздік к-сі, 2

жоќ

9.

«Аќжайыќ ауданы Жайыќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жайыќ к.

8(71136) 91909

090109 Фоефанов к.  Жаќсыєўлов к-сі, 21

жоќ

10.

«Аќжайыќ ауданы Жамбыл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Болдырев к. Бітік к. Бўлан к., Дґѕгелек к.

8(71136) 91147

090110 Жамбыл к.   Комсомольская к-сі, 1

жоќ

11.

«Аќжайыќ ауданы Жаѕабўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќосшыєыр к.

8(71136) 91082

090111 Жаѕабўлаќ кенті Жаѕабўлаќ к-сі, 2

жоќ

12.

«Аќжайыќ ауданы Ќарауылтґбе ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќырыќќўдыќ к.

8(71146) 47148

090114 Ќарауылтґбе кенті, Ленин к-сі, 1

жоќ

13.

«Аќжайыќ ауданы Ќўрайлысай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Јтібек а.

8(71146) 23322

090115 Ж.Молдаєалиев атындаєы к. Жўбан к-сі, 6

жоќ

14.

«Аќжайыќ ауданы Мергенев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Горячкино а. Жолап а.

8(71136) 91159

090117 Горячкино а.,   Ќўрманєазы к-сі, 12

жоќ

15.

Аќжайыќ ауданы Сарытоєай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сарман а.

8(71136) 21345

090112 Жанама к. Ленин к-сі, 14/3

жоќ

16.

«Аќжайыќ ауданы Тайпаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Томпаќ а.

8(71136) 21389

090119
Тайпаќ к.
Ленин к-сі, 37

жоќ

17.

«Аќжайыќ ауданы Ќабыршаќты ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Їшќўдыќ к.

8(71136) 91654

090113  Ќабыршаќты к. Чапаев к-сі, 27

жоќ

18.

«Бґкейорда ауданы Сайхын ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Мјмбет а. Жјрмеѕке а.
Шоѕай а.

8(71140) 21749

090200 Сайхын а., Ы. Берєалиев к-сі, 1

bokeiordaakimat@mail.ru

19.

«Бґкейорда ауданы Бисен ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жамбыл а.
Кґктерек а.

8(71140) 24331

090201
Бисен а., Б.Жјнекешов к-сі, 1

жоќ

20.

«Бґкейорда ауданы Ўялы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кеѕой а. Науша а.

8(71140) 44119

090203 Ўялы а., Х.Маданов к-сі, 6

жоќ

21.

«Бґкейорда ауданы Бґрлі ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тереѕќўдыќ к.

8(71140) 33234

090202
Бґрлі а.,
Т.Масин к-сі, 22

жоќ

22.

«Бґкейорда ауданы Мўратсай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Јжен а. Тайєара а.

8(71140) 23449

090204 Мўратсай а., Абай к-сі, 1

жоќ

23.

«Бґкейорда ауданы Орда ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќарасу а. Сейітќали а.  Їштерек а. Ќарасай (Маќар) а.

8(71140) 60130

090205
Орда а., А. Оразбаева к-сі, 63

жоќ

24.

«Бґкейорда ауданы Саралжын ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бескґл а.

8(71140) 53117

090206 Саралжын а., Ќўрманєазы к-сі, 22

жоќ

25.

«Бґрлі ауданы Аќбўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сатайкґл а.

8 (71133) 26782

090303
Аќбўлаќ а., Абай к-сі, 36

www.-akimat.kz

26.

«Бґрлі ауданы Аќсу ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жаѕаќоныс а.

8 (71133) 26560

090305
Аќсу а., Достыќ к-сі, 36

жоќ

27.

«Бґрлі ауданы Березов ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сўлусай разъезд

8 (71133) 23350

090306
Березов а., Школьная к-сі, 13

жоќ

28.

«Бґрлі ауданы Бумакґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Облавка а. Утвинка а.

8 (71133) 25104

090307
Бумакґл  а.,
Линейная к-сі, 6

жоќ

29.

«Бґрлі ауданы Кеѕтїбек уылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Баќтыарал а. Пролетарка а.

8 (71133) 26310

090311
Кеѕтїбек а., Советская к-сі, 61

жоќ

30.

«Бґрлі ауданы Жарсуат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Димитров а. Ќарашыєанаќ а.

8 (71133) 23647
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет