Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі, жергілікті атќарушы органдар кґрсететін білім жјне єылым саласындаєы мемлекеттік ќызмет стандарттарын бекіту туралыбет53/78
Дата25.04.2016
өлшемі17.27 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   78

«Ќарќаралы ауданы Ќасым Аманжолов ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Талды а. Аќбай-Ќызылбай а. Аќќора а. Сарыобалы а. Белдеутас а.

8(72146) 37400

100805
Талды а.

www.karkaraly.kz

89.

«Ќарќаралы ауданы Баќты ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Баќты а. Абыз а. Шолаќќайын а.

8(72146)
38721

100807
Баќты а.

www.karkaraly.kz

90.

«Ќарќаралы ауданы Балќантау ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќарабўлаќ а. Айнабўлаќ а.

8(72147) 91586

100813 Ќарабўлаќ а.

www.karkaraly.kz

91.

«Ќарќаралы ауданы Бесоба ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Бесоба а. Ќызылту а. Ќарашоќы а.

8(72132)
36443

100808 Бесоба а.

www.karkaraly.kz

92.

«Ќарќаралы ауданы Жаѕатоєан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жаѕатоєан а.
Ежебай а.

8(72146) 31760

100811 Жаѕатоєан а.

www.karkaraly.kz

93.

«Ќараќаралы ауданы Ќайнарбўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Аппаз а. Милыбўлаќ а.  Жалпаќшілік а. Саз а.

8(72146)
37258

100806 Аппаз а.

www.karkaraly.kz

94.

«Ќарќаралы ауданы Тегісшілдік ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тегісшілдік а.  Жарлы а. Ќарынши а.

8(72146) 37501

100823 Тегісшілдік а.

www.karkaraly.kz

95.

«Ќарќаралы ауданы Темірші ауылдыќ округі јкімініѕ ММ

Татан а. Ќараєаш а. Айнабўлаќ а.

8(72132) 36586

100820 Татан а.

www.karkaraly.kz

96.

«Ќарќаралы ауданы Шарыќты ауылдыќ округі јкімініѕ јкімдігі»

Теректі а. Айыр а. Шґптікґл а. Ќызылшілік а.

8(72147) 91430

100822 Теректі а.

www.karkaraly.kz

97.

«Ќарќаралы ауданы Ќаракґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќаракґл а.

8(72147) 91557

100815 Ќаракґл а.

www.karkaraly.kz

98.

«Ќарќаралы ауданы Томар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Томар а.

8(72132) 35223

100824 Томар а.

www.karkaraly.kz

99.

«Ќарќаралы ауданы Ўєар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Матаќ а.

8(72146) 33732

100818 Матаќ а.

www.karkaraly.kz

100.

«Ќарќаралы ауданы Ќараєайлы кентініѕ јкімдігі аппараты» ММ

Ќараєайлы к. Аќтерек а.

8(72146) 45001

100814 Ќараєайлы кенті

www.karkaraly.kz

101.

«Ќарќаралы ауданы Егіндібўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Егіндібўлаќ а.

8(72147) 91567

100810 Егіндібўлаќ а.

www.karkaraly.kz

102.

«Нўра ауданы Тассуат ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тассуат а.

8(721)44 21301, 31216

100923  Тассуат а.,Ленин к-сі, 14

жоќ

103.

«Нўра ауданы Тікенекті ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тікенекті а.Жїкей а.

8(721)3254727

100924Тікенекті а., Бейбітшілік -сі, 1

жоќ

104.

«Нўра ауданы Баршино ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Баршино а. Бестамаќ а. Ќараќасќа а.

8(721)32 52102

100907 Баршино а.,  Аблахатова к-сі, 10

жоќ

105.

«Нўра ауданы Кґбетей ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кґбетей а. Шахаман а.

8(721)44 34209

100923 Кґбетей а.,

жоќ

106.

«Нўра ауданы Талдысай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Талдысай а.

8(721)32 52149

100922 Талдысай а., Строительная к-сі, 6

жоќ

107.

«Нўра ауданы Ќараой ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ќараой а.

8(721)44 47283

100914 Ќараой а., Абай к-сі, 31

жоќ

108.

«Нўра ауданы Изенді ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Изенді а. Кеѕжарыќ а. Топаркґл а.

8(721)44 43281, 21092

100912 Изенді а.,

жоќ

109.

«Нўра ауданы Щербаков ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Щербаков а. Амантау а.

8(721)44 46218, 22564

100926 Щербаков а.

жоќ

110.

«Нўра ауданы Аќмешіт ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Аќмешіт а. Ќантай а.

8(721)44 22747

100901 Аќмешіт а., С.Сейфуллин к-сі, 16

жоќ

111.

«Нўра ауданы Киевка кентініѕ јкімі аппараты» ММ

Киевка а. Ґндіріс а.

8(721)44 21385

100900 Киевка кенті Абай к-сі, 48

жоќ

112.

«Нўра ауданы Ќўланґтпес ауылдыќ округі јкімініѕ јкімі аппараты» ММ

Ќўланґтпес а.

8(721)44 35210, 22571

100917 Ќўланґтпес а., Школьная к-сі, 47

жоќ

113.

«Нўра ауданы Шўбаркґл кентініѕ јкімі аппараты» ММ

Шўбаркґл а.

8(721)32 10110

100900 Шўбаркґл а.  Рысќўлбеков к-сі, 15

жоќ

114.

«Нўра ауданы Жанбґбек ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жанбґбек а. Аќќолќа а.

8(721)32

52110


100908   Жанбґбек а.,  Ујлиханов к-сі, 17

жоќ

115.

«Нўра ауданы  Кјрім Мыѕбаев ауылдыќ округі јкімініѕ  аппараты» ММ

Кјрім Мыѕбаев а.

8(721)44 22478, 44422

100911  Кјрім Мыѕбаев а.

жоќ

116.

«Нўра ауданы Кертінді ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Кертінді а. Алєабас а.

8(721)44 22272

100915 Кертінді а. Айнабеков к-сі, 1

жоќ

117.

«Нўра ауданы Соналы ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Соналы а.

8(721)32 52 129

100921 Соналы а.  Абай к-сі, 59

жоќ

118.

«Нўра ауданы Ќўланґтпес ауылдыќ округі јкімініѕ» ММ

Ќўланґтпес а. Аќтґбек а. Ныєман а.

8(721)32 33617

100918 Ќўланґтпес а., Абылай хан к-сі, 8

жоќ

119.

«Нўра ауданы Байтуєан ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Байтуєан а. Жаѕаќўрлыс а.

8(721)44 36218, 36400

100905 Байтуєан а., Јуезов к-сі, 55

жоќ

120.

«Нўра аулданы Жарасбай ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Жарасбай а.

8(721)44 32299

100909 Жарасбай а., Орталыќ к-сі, 6

жоќ

121.

«Нўра ауданы Майоровка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Майоровка а.

8(721)44 37219

100919 Майоровка а., Майоровка к-сі, 23

жоќ

122.

«Нўра ауданы Балыќтыкґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Балыќтыкґл а.

8(721)44

21659


100906 Балыќтыкґл а.,  Балабиев к-сі, 1

жоќ

123.

«Нўра ауданы Заречное ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Заречный а.

8(721)44 39233

100910 Заречный а., Ленин к-сі, 7

жоќ

124.

«Нўра ауданы Шахтер ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Шахтер а.

8(721)44 42295

100925 Шахтер а., Советская  к-сі, 1 «б»

жоќ

125.

«Нўра ауданы Пржевальск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Пржевальск а.

8(721)32 38210

100920 Пржевальск а.,Ленин к-сі, 15

жоќ

126.

«Нўра ауданы Ахмет ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ахмет ауылы а..

8(72144) 22308

100904 Ахмет а., Јбдіров  к-сі, 28

жоќ

127.

«Осакаров аудан Осакаров кенті јкімініѕ аппараты» ММ

Осакаров к.

8(72149) 41351

101000 Осакаров кенті, Литвинская

к-сі, 71


жоќ

128.

«Осакаров ауданы Есіл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Есіл а. Колхозное а.

8(72149) 35235

101010 Есіл а., Литвинск к-сі, 60

жоќ

129.

«Осакаров ауданы Пионер ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Пионер а. Центральное а Приишим а.

8(72149) 34235

101016 Пионер а., Центральная к-сі, 27

жоќ

130.

«Осакаров ауданы Ќараєайлы ауылдыќ округі јкімініѕ јкімдігі» ММ

Ќараєайлы а. Коллективное а. Святогоровка а. Крещеновка а.

8(72149) 36297

101015 Ќараєайлы а., Клубная к-сі, 11

жоќ

131.

«Осакаров ауданы Батпаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Батпаќ а. Аќпан а. Ошаєанды а.

8(72149) 33735

101003 Батпаќ а., Садовая к-сі, 34

osak6.narod.ru

132.

«Осакаров ауданы Приишим ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Приишим а.

8(72149) 35538

101017  Приишим а.,Центральная к-сі, 39

жоќ

133

«Осакаров ауданы Маржанкґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Уызбай а. Ќўрќопа а.

8(72149) 38373

101025 Уызбай а., Мир к-сі, 10

жоќ

134.

«Осакаров ауданы Николаевск ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Николаев а. Топан а.  Комсомольск а.

8(72149) 30239

101013 Николаев а.,  Центральная к-сі, 30

жоќ

135.

«Осакаров ауданы Шўѕќыркґл ауылдыќ округі јкімініѕ аппарыт» ММ

Шўѕќыркґл а.

8(72149) 37440

101030 Шўѕќыркґл а., Центральная к-сі, 4/2

жоќ

136.

«Осакаров ауданы Озерный ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Озерный а. Ералы а.

8(72149) 37144

101014 Озерное а., Школьная к-сі, 22

жоќ

137.

«Осакаров ауданы Трудовое ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Трудовое а. Степное а.

8(72148) 25630

101024 Трудовое а., Рабочая к-сі, 11

жоќ

138.

«Осакаров ауданы Садовое ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Садовое а.

8(72149) 38280

101019 Садовое а., Ленин к-сі, 11

жоќ

139.

«Осакаров ауданы Сўѕќар ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сўѕќар а. Сельстрой а. Ќоянды а.

8(72149) 38542

101022 Сўѕќар а., Кирова к-сі, 34

жоќ

140.

«Осакаров ауданы Звезда ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Звезда а.

8(72148) 25739

101005 Звезда а. Ленин к-сі, 10

жоќ

141.

«Осакаров ауданы Ертіс ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Ертіс а.

8(72148) 27330

101006 Ертіс а. Юбилейный к-сі, 1

жоќ

142.

«Осакаров ауданы Мирный ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Мирное а.

8(72148) 27178

1010011 Мирное а. Мир к-сі,1

жоќ

143.

«Осакаров ауданы Сарыґзек ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сарыґзек а. Шоќай а. Русская Ивановка ст.

8(72148) 50214

101020 Сарыґзек а. Центральная к-сі, 10

жоќ

144.

«Осакаров ауданы Тельман ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Тельман а. Ќўстўмсыќ а. Ахметауыл а.

8(72148) 26537

101023  Тельман а.Школьная к-сі, 16

жоќ

145.

«Осакаров ауданы Молодежный ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Молодежный к.

8(72148) 21852

101012, Молодежный кенті Абай к-сі, 13

жоќ

146.

«Осакаров ауданы Дальный ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Дальнее а. Жуантґбе а. Лиманное а.  Ќызылтас а.

8(72148) 26366

101004 Дальнее а. Школьная к-сі, 1

жоќ

147.

«Осакаров ауданы Родниковск ауылдыќ округі јкімі аппараты» ММ

Родниковск а. Ќарасу а.

8(72148) 26247

101018 Родниковск а. Комсомол к-сі, 3 А

жоќ

148.

«Осакаров ауданы Аќбўлаќ ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Аќбўлаќ а.

8(72148) 22951

101001 Аќбўлаќ а. Западная к-сі, 9/2

жоќ

149.

«Осакаров ауданы Сенокос ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Сенокосное а.

8(72148) 39360

101417 Сенокосное а. Школьная к-сі, 6

жоќ

150.

«Осакаров ауданы Шідерті ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Шідерті а.

8(72148) 25107

101028 Шідерті а. Центральный к-сі, 9

жоќ

151.

«Осакаров ауданы Чапаев ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ

Чапаев а.

8(72149) 38286

101027 Чапаев а.  Механизаторская к-сі, 5

жоќ

152.

«Саран ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ

Саран ќ. Дубовка к. Малая Саран к.

8(7137) 26232

101200 Саран ќ. Жамбыл к-сі, 67

saran.kz
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   78


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет