Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы


Стационарды алмастыратын көмек бойынша медициналық қызметтерге ақы төлеубет2/22
Дата02.05.2016
өлшемі3.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4. Стационарды алмастыратын көмек бойынша медициналық қызметтерге ақы төлеу

44. Күндізгі стационардың бір емделіп шығу жағдайы үшін ақы төлеу стационарлық көмектің бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтің ¼-ін құрайды.

45. Осы Қағидаға 23-қосымшаға сәйкес АХЖ-10 бойынша аурулардың тізбесі бойынша тәуліктік медициналық ұйымдардағы күндізгі стационар деңгейінде қызметтер көрсету кезінде ақы төлеу стационарлық көмектің бір емделіп шығу жағдайы үшін КШТ тарифі бойынша жүзеге асырылады.

46. Күндізгі стационар жағдайында онкологиялық және онкогематологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін медициналық ұйымдардың химиотерапия сеанстары үшін ақы төлеу күндізгі стационардағы бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтері бойынша және нақты шығыстар бойынша химиопрепараттардың құнын өтеу арқылы жүргізіледі, сәулелік терапия көрсеткен жағдайда ақы төлеу күндізгі стационардағы бір емделіп шығу жағдайы үшін тарифтері бойынша және тарификаторға сәйкес сәулелік терапияның нақты көрсетілген сеанстарының құнын өтеу арқылы жүзеге асырылады. Есепті кезеңдегі бір науқасқа көрсетілген химиотерапия мен сәулелік терапияның барлық сеанстары бір емделіп шығу жағдайы ретінде есептеледі.

47. Күндізгі стационар жағдайында гемодиализ қызметтері үшін ақы төлеу тарификаторға сәйкес нақты өткізілген сеанстар үшін жүргізіледі. Бір науқастың есепті кезең ішіндегі барлық сеанстары бір емделіп шығу жағдайы ретінде есептеледі, бұл ретте негізгі диагноздың тарифі нөлдік ставка бойынша есептелсін.

48. Осы Қағидаға 24-қосымшаға сәйкес күндізгі стационар шарттарында өткізілген хирургиялық операциялар мен манипуляциялар үшін ақы төлеу КШТ құнынан ¾ сома көлемінде жүргізіледі.

49. Күндізгі стационар шарттарында «Коронарлық артериография» қызметін жүргізу кезінде ақы төлеу КШТ құнынан ½ сома көлемінде жүргізіледі.

50. Үйдегі стационардағы бір емделген жағдай үшін төлем стационарлық көмектің бір емделген жағдайының тарифінен 1/6 құрайды.


4. Ұстап қалулар мен әсер ету шаралары

51. Медициналық ұйым стационарлық және стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанындағы мамандандырылған медициналық көмек түрінде ТМККК көрсету кезінде, медициналық көмектің сапасы мен көлемін бақылауды есепке алмағанда, шартпен көзделген айлық сомадан асқан жағдайда, ақы төлеу Шығындарын өтеу қағидаларына сәйкес шарттың орындалуын бағалаудың сызықтық шкаласын (бұдан әрі – Сызықтық шкала) қолданумен жүзеге асырылады. Бұл ретте, арту сомасының туындау мерзімінен бастап бір емделіп шығу жағдайы үшін құндағы түзету коэффициенттерінің мәні 1,0 теңеледі.

Сызықтық шкала облыстық және қалалық босану ұйымдарына, 45% және артық үлесімен босану қызметтерін көрсететін көпбейінді стационарларға, стационарды алмастыратын медициналық көмек нысаны бойынша көрсетілген гемодиализ бен перитонеалдық диализ қызметтеріне, Балалар онкологиясына, сондай-ақ «Туберкулез проблемалары ұлттық орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны (бұдан әрі – РМҚК) және «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорын медициналық ұйымдарымен көрсетілетін қызметтерге қолданылмайды.

ТМККК көрсететін ұйымның көрсеткен медициналық қызметтері үшін сызықтық шкаланы пайдаланумен өтеу сомасын (бұдан әрі – өтеу сомасы) есептеу медициналық көмектің сапасын және көлемін бақылауды есепк алмай, мынадай реттілікпен жүзеге асырылады:

1) Сызықтық шкаланы қолдану үшін Тіркелімде емделіп шығу жағдайларын растау күні бойынша оларды тіркеу реттілігін негізге ала отырып, қалыптастырылған, көрсетілген медициналық қызметтер үшін шот-тізілімде ақы төлеуге ұсынылған соманың (бұдан әрі – ұсынылған сома) жоспарлы сомадан айырмашылығы ретінде есептелетін артық сома (бұдан әрі – арту сомасы) айқындалады.

Арту сомасы пайда болған сәттен бастап жоспарлы соманың артуына әкелген емделген жағдайлар бойынша нақты сома қалыптастырылады, 1,0-ге тең түзету коэффициентін пайдаланумен бір емделген жағдайдың құны бойынша.

Жоспарлы сомадан артқан кезде пайда болған сома жоспарлы соманың артуы басталатын емделіп шығу жағдайының құнынан 51%-ды және одан астамын құраса, осы емделіп шығу жағдайының құны 1,0-ге тең түзету коэффициентін пайдаланумен қалыптастырылады.

2) арту сомасының жоспарлы сомаға қатысты арту пайызы айқындалады (бұдан әрі – арту пайызы);

3) өтеуге қатысты арту сомасы төмендегідей анықталады:

егер арту сомасы 105% және аз болса, онда өтеуге сомасы арту сомасы және Шығындарды өтеу ережесіне сәйкес артудың пайызына сәйкес келетін өтеу пайызын көбейту арқылы есептеледі;

егер артық есептеу сомасы 105%-дан артық болса, онда өтеу сомасы екі кезеңде есептеледі: 105%-ға дейін және 105%-дан жоғары әрқайсысының арту сомасын және Шығындарды өтеу ережесіне сәйкес келетін өтеу пайызын көбейту арқылы айқындалады;

Өтеудің қорытынды сомасы 105%-ға дейінгі арту сомасы мен 105%-дан арту сомасын қосу арқылы айқындалады;

4) жоспарлы соманы және өтеуге қатысты арту сомасын қосу арқылы есептелетін өтеуге қатысты сома айқындалады.

Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 1-қосымша
Нысан
Ақы төлеу республикалық бюджет

қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде мамандандырылған медициналық көмек бойынша көрсетілген медициналық қызметтер үшін медициналық ұйымның

ШОТ-ТІЗІЛІМІ


Медициналық ұйымның атауы: ____________________________________________________________________________________


Бюджеттік бағдарламаның атауы: ____________________________________________________________________________________
Кіші бағдарламаның атауы: ___________________________________________________________________________________________


Кезең: 20___жылғы «___» _______ -дан бастап 20___ жылғы «___» _______ дейін

Түзету коэффициенттері: _______________

Базалық тарифтің құны (КШТ бойынша ставкалар) __________

Базалық тарифтің құны (емделіп шығу жағдайы бір төсек-күн үшін) __________
Төлем түрі: клиникалық-шығындық топтар бойынша

р/с
Атауы

Топтың нөмірі

Диагноздың/операцияның коды

КШТ бойынша шығын сыйымдылық коэффициенті

Емделген науқастар саны

Базалық тарифтердің саны (ставка)

Ақы төлеуге ұсынылды (теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Мамандандырылған медициналық көмек бойынша барлық жағдайлар, оның ішінде:1.1

- стационарлық көмек1.2

- стационарды алмастыратын көмек, оның ішінде:1.2.1

-күндізгі стационар1.2.2

- үйдегі стационар
Төлем түрі: нақты шығыстар бойынша

р/с
Атауы

Топтардың нөмірі

Диагноздың/операцияның коды

КШТ бойынша шығын сыйымдылық коэффициенті

Емделген науқастар/сеанстар саны

Ақы төлеуге ұсынылды
(теңге)
2

3

4

5

6

7

1

Мамандандырылған медициналық көмек бойынша барлық жағдайлар, оның ішінде:
1.1

- стационарлық көмек
1.2

- стационарды алмастыратын көмек
2

Барлығы

Төлем түрі: бір төсек-күн үшін (бір емделіп шығу үшін)

р/сАтауы

Емделген жағдайлар саны

Төсек-күн саны

Төлемге ұсынылды
(теңге)


1

2

3

4

5Барлығы


* Шот-тізілімде медициналық ұйым республикалық бюджет қаражатының есебінен қаржыландырылатын тиісті төлемдер көрсетіледі


Төлем түрі: медициналық-экономикалық тарифтер бойынша (емдеу блогы/схемасы бойынша)
р/с №

Пациент БИН

Емдеу курсының атауы

Емдеу блогының/схемасының атауы

Төсек-күн саны

Төлемге ұсынылды
(теңге)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАРЛЫҒЫ

 

 

 

 


Лизингтік төлемдер

Атауы

Емделген науқастар саны

Қызметтер саны

Ақы төлеуге ұсынылатын лизингтік төлемнің сомасы (теңге)

Қаржылық лизинг шартымен сатып алынған стационарлық көмек бойынша медициналық техниканы пайдаланумен барлығы:

Медициналық жабдықтар:


№1


№2


Және тағы басқа


Қаржылық лизинг шартымен сатып алынған стационарды алмастыратын көмек бойынша медициналық техниканы пайдаланумен барлығы:

Медициналық жабдықтар:


№1№2Және тағы басқаБарлығы


Ақы төлеуге барлығы: ______________________________________________ теңге

Медициналық ұйымның басшысы ___________________ / __________ Бас бухгалтер ______________________ / __________

(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы) (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/қолы)

(қағаз тасушыдағы шот-тізілім үшін) (қағаз тасушыдағы шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____» _________

Мөрдің орны (қағаз тасушыдағы шот-тізілім үшін)


Республикалық бюджет қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің

кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілетін медициналық қызметтерге ақы төлеу қағидасына 2-қосымша


Нысан
Ақы төлеу республикалық бюджет

қаражатының есебінен жүзеге асырылатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша көрсетілген медициналық қызметтер үшін медициналық ұйымның

ШОТ-ТІЗІЛІМІ

Медициналық ұйымының атауы: ____________________________________________________________________________________


Бюджеттік бағдарламаның атауы: _______________________________________________________________________________________
Кіші бағдарламаның атауы:_______________________________________________________________________________________________


Кезең: 20___жылғы «___» _______ -дан бастап 20___ жылғы «___» _______ дейін

Түзету коэффициенттері: _______________

Базалық тарифтің құны (КШТ бойынша ставкалар) __________

Базалық тарифтің құны (емделіп шығу жағдайы бір төсек-күн үшін) __________
Төлем түрі: клиникалық-шығындық топтар бойынша

р/с
Атауы

Топтың нөмірі

Диагноздың/операцияның коды

КШТ бойынша шығын сыйымдылық коэффициенті

Емделген науқастар саны

Базалық тарифтердің саны (ставка)

Ақы төлеуге ұсынылды
(теңге)


1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Жоғары мамандандырылған медициналық көмек бойынша барлық жағдайлар, оның ішінде:1.1

-стационарлық көмек1.2

- стационарды алмастыратын көмек, оның ішінде:1.2.1

күндізгі стационарКаталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет