«Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»бет5/6
Дата25.04.2016
өлшемі1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6
Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС)

ОРИГИНАЛ
Original

Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES)

ҚазақстанРеспубликасықоршағанортанықорғауминистірлігі
МинистерствоохраныокружающейсредыРеспубликиКазахстанMinistry of Enviroment protection of the Republic of Kazakhstan


Экспорт
Export

ҚазақстанРеспубликасындағы СИТЕС
әкiмшiлiк органы
Административный орган СИТЕС в
Республике Казахстан
ManagementAuthoritiesfor CITES in
theRepublicofKazakhstan010000,
Ministry House,
Orynbor 8,
Astana city,
Republic of
Kazakhstan
Tel.: (+7172)
743325 Fax:
(+7172) 743300

Импорт
ImportРеэкспорт
ReexportПрочие
Other

Экспортер / Реэкспортер:
Exporter / Re-exporter:

Разрешение №:
Permit №:

Защитная марка №:
Securitystamp №:

Действительно до:
Validuntil:

Импортер:
Importer:

Особые условия:
Specialconditions:

Дляживыхживотныхданноеразрешениедействительнотолько, еслиусловиятранспортировки
соответствуютрекомендациямСИТЕС, авслучаеавиаперевозкиправиламИАТА
For live animals this permit is only valid if the transport conditions conform to the
CITES Guidelines for Transport of Live or, in the case of air transport, to the IATA
Live Animal Regulations

Русское и латинское название
животного
Russianandscientificnameofanimal

Описаниеобразца,
включаяметки
Description of
specimens,
including
identifying marks
or numbers

Прило-
жение
Appen-
dix

Ис-
точ-
ник
Sourc
е

Цель
Purpos
е

Количество
экземпляровиливес
Quantity: number of
specimens or weight

АСтрана происхождения
Countryoforigin

Номер разрешения и
дата
Permit № anddate

ВСтрана происхождения
Countryoforigin

Номер разрешения и
дата
Permit № anddate

Настоящее разрешение выдано:
Thispermitwasissuedon: ______________ ___________________________________________
Дата / Date Защитная марка, подпись и печать
Казахстан / KazakhstanSecuritystamp, signatureandofficialseal

Подтверждение экспорта / реэкспорта

Заполняется в пункте
пересечения таможенной
границы Республики Казахстан
Пункт пропуска:
_________________
Дата:
___________________________
Подпись должностного лица и
печать:
_________________________
Номер
коносамента/авианакладной:
_____________________________

Название образца

Количество

АВ

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


19. «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы шекара маңы аумақтарында орман және дала өрттерінің алдын алу және сөндіру жөніндегі келісімге қол қою туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы

2 маусымдағы № 735 қаулысы

1

Келісімнің

2 тармағы

2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Сарыбайұлы Мамытбековке қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы шекара маңы аумақтарында орман және дала өрттерінің алдын алу және сөндіру жөніндегі келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін.

2. Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Жамбылұлы Қаппаровқа қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы шекара маңы аумақтарында орман және дала өрттерінің алдын алу және сөндіру жөніндегі келісімге қол қоюға өкілеттік берілсін.


«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


2

Келісімнің

2-бабының

1-тармағының екінші абзацы


Қазақстан тарапынан – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті, жергілікті атқарушы органдар

Қазақстан тарапынан – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті, жергілікті атқарушы органдар

20. «Тез өсетін ағаш және бұта тұқымдыларды плантацияларға отырғызуға және онда өсіруге, жекеше орман питомниктерін құруға және дамытуға жұмсалатын шығындарды өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 тамыздағы № 1014 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 65, 911-құжат)

1

Қағиданың

2-тармағының

1) тармақшасы


1) бағдарламаның әкімшісі – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;


1) бағдарламаның әкімшісі – Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі;


«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында

2

қағиданың

5-тармағының

4) тармақшасы


4) жеке тұлға үшін жеке куәлігінің, мемлекеттік емес заңды тұлға үшін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктерінің нотариалды куәландырылған көшірмесі;


4) жеке тұлға үшiн – жеке басты куәландыратын құжаттың көшiрмесі; заңды тұлға үшін – Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама;

«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Заңының 9-бабының 3-тармағының 2) тармақшасына және Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-тармағының 7) тармақшасына сәйкес келтіру мақсатында

3

қағиданың

2 қосымшасының

8-бөлімі


8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

Бағдарламаның Қатысушы

әкімшісі

______________ ________________

(тегі, аты , әкесінің (тегі, аты,әкесінің аты аты (бар болғанда) (бар болғанда)

______________ ________________

(заңды тұлғаның (заңды тұлғаның толық атауы) толық атауы)

_______________ _______________

Орналасқан жері Орналасқан жері

_______________ _______________СТН СТН

Е/шот__________ Е/шот ________

_______________ ______________

(мөр орны, қолы) (мөр орны, қолы)

Тіркелді: _______________________________

(аумақтық қазынашылық органдардың атауы)

_______

Тіркеу күні 201____ ж. « » .»8. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Бағдарламаның Қатысушы

әкімшісі

_______________ _______________

(тегі, аты , әкесінің (тегі, аты , әкесінің аты (бар болғанда) аты (бар болғанда)

______________ ________________

(заңды тұлғаның (заңды тұлғаның толық атауы) толық атауы)

______________ ______________

Орналасқан жері Орналасқан жері

_____________ _______________БСН ЖСН немесе БСН

Е/шот_______ Е/шот ___________

_____________ _______________

(мөр орны, қолы) (мөр орны, қолы)

Тіркелді: _______________________________

(аумақтық қазынашылық органның атауы)

Тіркеу күні 201 жыл « » .»
«Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының

5-тармағына сәйкес келтіру мақсатында4

қағиданың

3 қосымшасыОсымен қатысушы _____________________________________

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінен _____________________________________

(тез өсетін ағаш пен бұта тұқымдыларының плантацияларын, орман питомниктерінде

____________________________________

көшеттер мен қалемшелер жобалауға, отырғызу мен өсіруге)

жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу туралы шартқа сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттің қаражатынан (банктің атауы) Қатысушының № _______ шотына _____________________________________Осымен қатысушы _____________________________________

Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінен _____________________________________

(тез өсетін ағаш пен бұта тұқымдыларының плантацияларын, орман питомниктерінде

_____________________________________

көшеттер мен қалемшелер жобалауға, отырғызу мен өсіруге)

жұмсалған шығындардың бір бөлігін өтеу туралы шартқа сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттің қаражатынан (банктің атауы) Қатысушының № _______ шотына _____________________________________«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


21. «Орман қорының жерлерін орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттар үшін басқа санаттардағы жерлерге ауыстыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 1 тамыздағы № 1015 қаулысы

(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 65, 912-құжат)

1

Қағиданың

2-тармағы
2. Суармалы ауыл шаруашылығы алқаптарын, ауыл шаруашылығы, биологиялық және ирригациялық-мелиорациялық, балық шаруашылығы бағдарындағы ғылыми-зерттеу және оқу орындарының тәжірибелік алаңдарының, орман және су қорларының жерлерін алып қоюға ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру мен кеңейтуге, халықаралық міндеттемелерді орындауға, учаскенің астынан бағалы пайдалы қазбалардың кен орнының табылуына, жол, жаңартылатын энергия көздерін - күн мен жел энергиясын пайдалану жөніндегі объектілерді, электр тарату желілерін, байланыс желілері мен магистральды құбырларды, елді мекендердің ортақ пайдаланудағы инженерлік-коммуникациялық желілерін салуға, сондай-ақ мемлекеттік маңызы бар объектілерді ықтимал орналастырудың басқа нұсқалары болмаған кезде оларды салуға байланысты ерекше жағдайларда ғана жол беріледі.

2. Орман қорлары жерлерін алып қоюға ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды құру мен кеңейтуге, халықаралық міндеттемелерді орындауға, учаскенің астынан бағалы пайдалы қазбалардың кен орнының табылуына, жол, жаңартылатын энергия көздерін - күн мен жел энергиясын пайдалану жөніндегі объектілерді, электр тарату желілерін, байланыс желілері мен магистральды құбырларды, елді мекендердің ортақ пайдаланудағы инженерлік-коммуникациялық желілерін салуға, сондай-ақ мемлекеттік маңызы бар объектілерді ықтимал орналастырудың басқа нұсқалары болмаған кезде оларды салуға байланысты ерекше жағдайларда ғана жол беріледі.


ҚР Орман кодексінің 51-бабымен және Жер кодексінің 1 және 90-баптарымен сәйкес келтіру мақсатында


2

Қағиданың

4-тармағы
4. Мемлекеттік орман қорының жерлерін басқа санаттардағы жерлерге ауыстыру кезінде объектілерді ықтимал орналастырудың басқа нұсқаларының (орындарының) болмауы бөлігінде оларды орналастыру және салу орындары Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігімен (бұдан әрі - уәкілетті орган) келісіледі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бұған қосылмайды, олардың жерлерін ауыстыру «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерін босалқы жерлерге ауыстыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 17 ақпандағы № 172 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік орман қорының жерлерін басқа санаттардағы жерлерге ауыстыру кезінде объектілерді ықтимал орналастырудың басқа нұсқаларының (орындарының) болмауы бөлігінде оларды орналастыру және салу орындары Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігімен (бұдан әрі - уәкілетті орган) келісіледі, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бұған қосылмайды, олардың жерлерін ауыстыру «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерін босалқы жерлерге ауыстыру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қарашадағы № 1337 қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


3

қағиданың

9-тармағының

10) тармақшасы


10) Мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қортындысы;

Алып тасталсың

Осы талаптарды белгілеген ҚР Экологиялық кодексінен 208-баптың алып тасталуына байланысты

22. «Орман қорын мемлекеттік есепке алуды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы

27 тамыздағы № 1087 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 67, 964-құжат)

1

Қағиданың

7-тармағы
7. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті - уәкілетті органның орман қорын қорғау, күзету, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласында басқару, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын ведомствосы;

2) мемлекеттік орман орналастыру ұйымы - орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның ведомствосы қарауындағы «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қазақ орман орналастыру кәсіпорыны» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, оның қызметі орман ресурстарының есебін, орман қорын аумақтық орналастыруды, ормандардың мемлекеттік мониторингін, орман шаруашылығын жүргізу мен орман пайдалануды жоспарлауды қамтамасыз етуге бағытталған.


Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті - уәкілетті органның орман қорын қорғау, күзету, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласында басқару, бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын ведомствосы;

2) мемлекеттік орман орналастыру ұйымы - орман және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкілетті органның ведомствосы қарауындағы «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің «Қазақ орман орналастыру кәсіпорыны» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, оның қызметі орман ресурстарының есебін, орман қорын аумақтық орналастыруды, ормандардың мемлекеттік мониторингін, орман шаруашылығын жүргізу мен орман пайдалануды жоспарлауды қамтамасыз етуге бағытталған.


«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


23. «Қазақстан Республикасы мемлекеттік орман инспекциясы лауазымды адамдарының орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыруы жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 5 қыркүйектегі №1145 қаулысында (2012 жылғы 17 қазандағы «Егемен Қазақстан» газеті № 678-682 (27754), 2012 жылғы 17 қазандағы «Казахстанская правда» газеті № 356-357 (27175-27176):

1

қағиданың

2-тармағы2. Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ ормандарды күзетуді, қорғауды, молықтыруды, орман өсіруді және (немесе) орман пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының орман заңнамасы талаптарын сақтауы мақсатында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті мемлекеттік орман инспекциясының лауазымды адамдары жүзеге асырады.

2. Орман қорын күзету, қорғау, пайдалану, ормандарды молықтыру және орман өсіру саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жеке және заңды тұлғалардың, сондай-ақ ормандарды күзетуді, қорғауды, молықтыруды, орман өсіруді және (немесе) орман пайдалануды жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының орман заңнамасы талаптарын сақтауы мақсатында Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитеті мемлекеттік орман инспекциясының лауазымды адамдары жүзеге асырады.

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 қаңтардағы № 466 Жарлығын іске асыру мақсатында


2

қағиданың

2 қосымшасы______________________________________________________________________

(орман шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган ведомствосының немесе

оның аумақтық бөлімшесінің атауы)

_________________________________

______________________________________________________________________

(пошталық мекенжайы, телефоны, телефаксы)

20__ жылғы «___»_______________.

Тексеріліп отырған субъектіге:

___________________________________________________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

 

Қазақстан Республикасы орман заңнамасының анықталған

бұзушылықтарын жою бойынша ұйғарым

___________
20__ жылғы «___»_____ №___ Қазақстан Республикасы орман заңнамасының сақталуын тексеру актісі негізінде мынадай іс-шараларды орындауға ҰЙҒАРЫМ ЖАСАЙМЫН:

 

Р/с №

Ұйғарымның мазмұны

Орындау мерзімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы ұйғарым міндетті түрде орындалуға жатады.

Тексерілетін субъект Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің немесе оның аумақтық бөлімшесінің атына (керегі сызылсын) осы ұйғарымның орындалуы туралы күнтізбелік 7 күн ішінде ақпарат жіберсін. Ұйғарымның орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы үшін кінәлі тұлға 2001 жылғы 30 қаңтардағы «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 356-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін.Уәкілетті лауазымды адам __________________________________________________________________________

20__ жылғы «__» _____________.

Ұйғарымды алдым: __________________________________________________________________________

(тексерілетін субъект өкілінің не басшысының қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ жылғы «__» _____________.

Тіркеу нөмірі _________________

______________________________________________________________________ (орман шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган ведомствосының немесе

оның аумақтық бөлімшесінің атауы)

_________________________________

______________________________________________________________________

(пошталық мекенжайы, телефоны, телефаксы)

20__ жылғы «___»_______________.

Тексеріліп отырған субъектіге:

___________________________________________________________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

 

Қазақстан Республикасы орман заңнамасының анықталған

бұзушылықтарын жою бойынша ұйғарым

___________
20__ жылғы «___»_____ №___ Қазақстан Республикасы орман заңнамасының сақталуын тексеру актісі негізінде мынадай іс-шараларды орындауға ҰЙҒАРЫМ ЖАСАЙМЫН:

 

Р/с №

Ұйғарымның мазмұны

Орындау мерзімі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осы ұйғарым міндетті түрде орындалуға жатады.

Тексерілетін субъект Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігі Орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің немесе оның аумақтық бөлімшесінің атына (керегі сызылсын) осы ұйғарымның орындалуы туралы күнтізбелік 7 күн ішінде ақпарат жіберсін. Ұйғарымның орындалмауы немесе тиісті дәрежеде орындалмауы үшін кінәлі тұлға 2001 жылғы 30 қаңтардағы «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 356-бабына сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылуы мүмкін.

Уәкілетті лауазымды адам __________________________________________________________________________

20__ жылғы «__» _____________.

Ұйғарымды алдым: _________________________________________________________________________

(тексерілетін субъект өкілінің не басшысының қолы, тегі, аты, әкесінің аты)

20__ жылғы «__» _____________.

Тіркеу нөмірі _________________
Каталог: upload
upload -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
upload -> Қазақ тіліндегі ресми іс-қағаздары Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар
upload -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
upload -> Дәрістердің тірек конспектісі
upload -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
upload -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
upload -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
upload -> Приложение к части а1


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет