Қазақстан республикасының азаматтық процестік кодексібет1/21
Дата24.04.2016
өлшемі4.23 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Жоба

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІ
Мазмұны
1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-тарау. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК ЗАҢНАМАСЫ
1-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу туралы заңнамасы

2-бап. Азаматтық сот ісін жүргізуде басым күші бар құқықтық нормаларды қолдану

3-бап. Азаматтық процестік заңның уақыт тұрғысында қолданылуы
2-тарау. АЗАМАТТЫҚ СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУДІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ
4-бап. Азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері

5-бап. Заңдылық

6-бап. Сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы

7-бап. Адамның құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғау

8-бап. Іске қатысушы адамдардың ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу

9-бап. Жеке өмірге қол сұғылмаушылық. Хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта, телеграф және өзге де хабарлар құпиясы

10-бап. Меншікке қол сұғылмаушылық

11-бап. Судьялардың тәуелсіздігі

12-бап. Барлық адамдардың заң мен сот алдындағы теңдігі

13-бап. Сот ісін жүргізу тілі

14-бап. Тараптардың жарыспалылығы мен тең құқықтылығы

15-бап. Дәлелдемелерді ішкі сенім бойынша бағалау

16-бап. Айғақтар беру міндетінен босату

17-бап. Білікті заң көмегін алуға құқықтарды қамтамасыз ету

18-бап. Сотта істі талқылаудың жариялылығы

19-бап. Сот отырысында қауіпсіздікті қамтамасыз ету

20-бап. Сот актілерінің міндеттілігі

21-бап. Сот актілеріне шағым жасау бостандығы

22-бап. Азаматтық сот ісін жүргізу қағидаттарының маңызы


3-тарау. ВЕДОМСТВОЛЫҚ ҚАРАУ ЖӘНЕ СОТТЫЛЫҚ
23-бап. Азаматтық істердің соттарда ведомстволық қаралуы

24-бап. Дауларды төреліктің немесе аралық соттың шешуіне беру, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен шешу немесе партисипативтік рәсім тәртібімен шешу

25-бап. Сотта ведомстволық қараудың басымдығы

26-бап. Аудандық (қалалық) соттың және оған теңестірілген соттардың қарауына жататын азаматтық істер

27-бап. Азаматтық істердің мамандандырылған соттардың және соттың мамандандырылған құрамдарының соттылығына жатқызылуы

28-бап. Азаматтық істердің Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қарауына жатқызылуы

29-бап. Жауапкердің тұрған жері бойынша талап қою

30-бап. Талапкердің таңдауы бойынша соттылық

31-бап. Айрықша соттылық

32-бап. Шарттық соттылық

33-бап. Өзара байланысты бірнеше істердің соттылығы

34-бап. Істі бір соттың іс жүргізуінен алып басқа сотқа беру
4-тарау. СОТТЫҢ ҚҰРАМЫ, ҚАРСЫЛЫҚ БІЛДІРУ
35-бап. Соттың құрамы

36-бап. Алқалы құрамдағы соттың мәселелерді шешу тәртібі

37-бап. Судьяның істі қарауға және шешуге қайта қатысуына жол берілмейтіндігі

38-бап. Судьяға қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер

39-бап. Прокурорға, сарапшыға, маманға, аудармашыға,  сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) үшін негіздер  

40-бап. Қарсылықтар білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арыздар

41-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы арызды қарау тәртібі

42-бап. Қарсылық білдіру (өздігінен бас тарту) туралы  арызды қанағаттандырудың салдары


5-тарау. ІСКЕ ҚАТЫСУШЫ ТҰЛҒАЛАР
43-бап. Іске қатысушы тұлғалардың құрамы

44-бап. Азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттілігі

45-бап. Азаматтық іс жүргізу әрекет қабілеттілігі

46-бап. Іске қатысушы тұлғалардың құқықтары мен міндеттері

47-бап. Тараптар

48-бап. Талап қоюдың негіздемесін немесе нысанасын өзгерту, талап қоюдан бас тарту, талап қоюды тану, татуласу келісім, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім немесе дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім

49-бап. Бірнеше талапкердің немесе жауапкердің іске қатысуы

50-бап. Тиісті емес жауапкерді ауыстыру

51-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

52-бап. Даудың нысанасына дербес талаптарын  мәлімдемейтін  үшінші тұлғалар

53-бап. Іс жүргізудің құқық мирасқорлығы

54-бап. Прокурордың азаматтық сот ісін жүргізуге қатысуы

55-бап. Басқа тұлғалардың құқықтарын, қоғамдық және  мемлекеттік мүдделерді қорғау үшін сотқа жүгіну 

56-бап. Мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі  басқару органдарының іс бойынша қорытынды беру үшін процеске қатысуы


6-тарау. СОТТА ӨКІЛДІК ЕТУ
57-бап. Сотта істі өкілдер арқылы жүргізу

58-бап. Тапсырма бойынша өкілдік ету

59-бап. Сотта өкілдер бола алмайтын адамдар

60-бап. Өкілдің өкілеттіктері

61-бап. Өкілдің өкілеттіктерін ресімдеу

62-бап. Заңды өкілдер


7-тарау. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ДӘЛЕЛДЕУ
63-бап. Дәлелдемелер

64-бап. Дәлелдемелердің қатыстылығы

65-бап. Дәлелдемелердің жарамдылығы

66-бап. Дәлелдемелер ретінде жарамсыз мәліметтер

67-бап. Дәлелдемелердің дұрыстығы

68-бап. Дәлелдемелерді бағалау

69-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету

70-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы арыз

71-бап. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібі

72-бап. Дәлелдеу міндеті

73-бап. Дәлелдемелерді ұсыну

74-бап. Сот тапсырмалары

75-бап. Сот тапсырмасын орындау тәртібі

76-бап. Дәлелдеуден босатудың негіздері

77-бап. Маманды процестік әрекеттерге қатысуға тарту

78-бап. Дәлелдеу процесіндегі ғылыми-техникалық құралдар

79-бап. Іске қатысушы тараптардың және басқа да адамдардың түсініктемелері

80-бап. Куәнің айғақтары

81-бап. Куәнің міндеттері мен құқықтары

82-бап. Сараптама тағайындау

83-бап. Үлгiлердi алу

84-бап. Дәрігердің немесе басқа да адамның, сондай-ақ сарапшының адамнан үлгiлерді алуы

85-бап. Құжаттағы жазу мен қойылған қолдарды салыстырып зерттеу үшін жазу үлгілерін алу

86-бап. Үлгiлердi алу кезiнде адамның құқықтарын қорғау

87-бап. Сараптама жүргізу тәртібі

88-бап. Жеке және комиссиялық сараптамалар

89-бап. Кешенді сараптама

90-бап. Қосымша және қайталама сараптама

91-бап. Сарапшының құқықтары мен міндеттері

92-бап. Сараптама қорытындысы

93-бап. Қорытынды берудің мүмкін еместігі туралы хабар 

94-бап. Сарапшыдан жауап алу

95-бап. Заттай дәлелдемелер

96-бап. Заттай дәлелдемелерді сақтау және қарап-тексеру

97-бап. Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді қарап-тексру

98-бап. Заттай дәлелдемелерге билік ету

99-бап. Арнайы жеткізгіштердегі дәлелдемелер

100-бап. Жазбаша дәлелдемелер

101-бап. Жазбаша дәлелдемелерді қайтару
8-тарау. СОТ ШЫҒЫСТАРЫ
102-бап. Сот шығыстарының ұғымы мен құрамы

103-бап. Мемлекеттік баж

104-бап. Талап қою бағасы

105-бап. Мемлекеттік бажды қосымша төлеу

106-бап. Мемлекеттік баж төлеуден босату. Мемлекеттік баж төлеуді кейінге қалдыру

107-бап. Мемлекеттік бажды қайтару

108-бап. Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар

109-бап. Сот шығыстарын тараптардың арасында бөлу

110-бап. Сарапшыларға, мамандарға, куәларға, аудармашыларға төленуге тиіс сомалар

111-бап. Куәларға, сарапшыларға, мамандарға және  аудармашыларға сомаларды төлеу

112-бап. Тегін заң көмегін көрсету

113-бап. Өкілдің заң көмегіне ақы төлеу бойынша шығыстарды өтеу

114-бап. Уақыт ысырабынан келтірілген залалдарды өндіріп алу

115-бап. Талап қоюдан бас тарту, татуласу келісімі немесе дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім, дауды партисипативтік рәсім тәртібінде реттеу туралы келісім, арызды қараусыз қалдыру кезінде сот шығыстарын бөлу

116-бап. Тараптарға сот шығыстарын өтеу

117-бап. Мемлекетке сот шығыстарын өтеу

118-бап. Сот шығыстарына байланысты мәселелер бойынша сот актілеріне шағым жасау және наразылық білдіру
9-тарау. СОТҚА ҚҰРМЕТТЕМЕУШІЛІК БІЛДІРГЕНІ ҮШІН ЖАУАПТЫЛЫҚ ШАРАЛАРЫ
119-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылық шаралары

120-бап. Сотқа құрметтемеушілік білдіргені үшін жауаптылыққа тарту тәртібі


10-тарау. ПРОЦЕСТІК МЕРЗІМДЕР
121-бап. Процестік әрекеттерді жасау мерзімдері

122-бап. Процестік мерзімдерді есептеу

123-бап. Процестік мерзімдердің аяқталуы

124-бап. Процестік мерзімдерді өткізіп алудың салдары

125-бап. Процестік мерзімдерді тоқтата тұру

126-бап. Процестік мерзімдерді ұзарту және қалпына келтіру


11-тарау. СОТ ХАБАРЛАМАЛАРЫ МЕН ШАҚЫРУЛАРЫ
127-бап. Соттың хабарламалары мен шақырулары

128-бап. Соттың шақыру қағазының немесе өзге де хабарламаның, шақырудың мазмұны

129-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарламаны жеткізу

130-бап. Соттың шақыру қағаздарын немесе өзге де хабарламаны тапсыру

131-бап. Соттың шақыру қағазын немесе өзге де хабарламаны қабылдаудан адресаттың бас тартуының салдары

132-бап. Іс бойынша іс жүргізу кезінде мекенжайды, ұялы байланыстың абоненттік нөмірін және электрондық мекенжайды ауыстыру

133-бап. Жауапкер және (немесе) бала болған жердің белгісіздігі және  оларды іздестіру
2-БӨЛІМ. БІРІНШІ САТЫДАҒЫ СОТТА ІС ЖҮРГІЗУ
1-бөлімше. ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ІС ЖҮРГІЗУ
12-тарау. БҰЙРЫҚ АРҚЫЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
134-бап. Соттың бұйрығы негізінде берешекті өндіріп алу

135-бап. Сот бұйрығы шығарылатын талаптар

136-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арыздың нысаны мен мазмұны

137-бап. Мемлекеттік баж

138-бап. Сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тартудың және қайтарудың негіздері

139-бап. Сот бұйрығын шығару тәртібі мен мерзімі

140-бап. Сот бұйрығының мазмұны

141-бап. Борышкерге сот бұйрығының көшірмесін жіберу. Сот бұйрығына білдірілетін қарсылықтар

142-бап. Сот бұйрығының күшін жою

143-бап. Өндіріп алушыға сот бұйрығын беру және оны орындауға жіберу


13-тарау. ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН (ЖАЗБАША) ІС ЖҮРГІЗУ
144-бап. Жеңілдетілген (жазбаша) іс жүргізу тәртібі

145-бап. Жеңілдетілген (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын істер

146-бап. Жеңілдетілген (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен істерді қараудың ерекшеліктері

147-бап. Жеңілдетілген (жазбаша) іс жүргізу тәртібімен қаралатын іс бойынша шешім


2-бөлімше. ТАЛАП ҚОЮ БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
14-тарау. ТАЛАП ҚОЮ
148-бап. Талап қою арызының нысаны мен мазмұны

149-бап. Талап қою арызына қоса берілетін құжаттар

150-бап. Талап қою арызын қабылдау

151-бап. Талап қою арызын қабылдаудан бас тарту

152-бап. Талап қою арызын қайтару

153-бап. Қарсы талап қою

154-бап. Қарсы талап қоюды қабылдау шарттары
15-тарау. ТАЛАП ҚОЮДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
155-бап. Талап қоюды қамтамасыз етудің негіздері

156-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шаралары

157-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы арызды қарау

158-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету туралы ұйғарымды орындау

159-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасын ауыстыру

160-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету шарасының күшін жою

161-бап. Талап қоюды қамтамасыз ету мәселелері бойынша ұйғарымдарға шағым беру

162-бап. Жауапкерге талап қоюды қамтамасыз ету кезінде келтірілген залалдарды өтеу


16-тарау. ІСТІ СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДАУ
163-бап. Істі дайындаудың міндеттері

164-бап. Істі сот талқылауына дайындаудың мерзімдері

165-бап. Судьяның істі сот талқылауына дайындау жөніндегі әрекеттері

166-бап. Талап арызға пікір

167-бап. Бірнеше талап қою талаптарын біріктіру және ажырату 

168-бап. Істі сот талқылауына дайындаған кезде іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру,  қысқарту және арызды қараусыз қалдыру 

169-бап. Талап қоюдың нысанасын немесе негіздемелерін өзгерту, талап қою талаптарын көбейту немесе азайту

170-бап. Талапкердің талап қоюдан бас тартуы

171-бап. Жауапкердің талап қоюды мойындауы

172-бап. Алдын ала сот отырысы

173-бап. Істі сот талқылауына тағайындау
17-тарау. ТАТУЛАСТЫРУ РӘСІМДЕРІ
174-бап. Тараптардың татуласуы

175-бап. Татуласу келісімін жасау

176-бап. Татуласу келісімінің нысаны мен мазмұны

177-бап. Соттың татуласу келісімін бекітуі

178-бап. Татуласу келісімін орындау

179-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу

180-бап. Дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау

181-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу

182-бап. Дауды партисипативтік рәсім тәртібімен реттеу туралы келісім және оны орындау
18-тарау. СОТ ТАЛҚЫЛАУЫ
183-бап. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық iстердi қарау және шешу мерзiмдерi

184-бап. Сот отырысы

185-бап. Сот отырысында төрағалық етушi

186-бап. Сот талқылауының тікелей және ауызша болуы

187-бап. Сот отырысындағы тәртiп

188-бап. Сот отырысындағы тәртiпті бұзушыларға қолданылатын шаралар

189-бап. Сот отырысын ашу

190-бап. Процеске қатысушылардың келуiн тексеру

191-бап. Аудармашыға оның мiндеттерiн түсiндiру

192-бап. Куәларды сот отырысы залынан шығару

193-бап. Сот құрамын жария ету және қарсылық бiлдiру құқығын түсiндiру

194-бап. Iске қатысушы адамдарға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

195-бап. Соттың iске қатысушы адамдардың өтінішхатын шешуi

196-бап. Iске қатысушы адамдардың және өкiлдердiң сот отырысына келмеуінің салдары

197-бап. Сот отырысына куәнiң, сарапшының, маманның, аудармашының келмеуінің салдары

198-бап. Iстi талқылауды кейiнге қалдыру

199-бап. Iстi қарау кейiнге қалдырылған кезде куәлардан жауап алу

200-бап. Сарапшы мен маманға олардың құқықтары мен мiндеттерiн түсiндiру

201-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың басталуы

202-бап. Iске қатысушы адамдардың түсiнiктемелерi және дәлелдемелерді зерттеу тәртібін анықтау

203-бап. Айғақтар беруден бас тартқаны және көрінеу жалған айғақтар бергені үшін куәға жауаптылық туралы ескерту

204-бап. Куәдан жауап алу тәртiбi

205-бап. Куәнiң жазбаша материалдарды пайдалануы

206-бап. Кәмелетке толмаған куәдан жауап алу

207-бап. Куәнiң айғақтарын жария ету

208-бап. Құжаттарды зерттеу

209-бап. Азаматтардың жеке хат алысуын және телеграфтық хабарларын жария ету және зерттеу

210-бап. Заттай дәлелдемелердi зерттеу

211-бап. Орнында қарап-тексеру

212-бап. Аудиожазбаларын тыңдау, бейнежазбаларды, фото және киноматериалдарын көрсету және оларды зерттеу

213-бап. Сарапшының қорытындысын зерттеу

214-бап. Маманның консультациясы (түсiндiрмесi)

215-бап. Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының қорытындылары

216-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың аяқталуы

217-бап. Сот жарыссөздерi

218-бап. Репликалар

219-бап. Прокурордың қорытындысы

220-бап. Iстi мәнi бойынша қараудың қайта басталуы

221-бап. Соттың шешiм шығару үшiн шығып кетуi

222-бап. Шешiмдi жария ету


19-тарау. СОТТЫҢ ШЕШІМІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРЫНДАЛУЫ
223-бап. Шешiм шығару

224-бап. Шешiмнiң заңдылығы және негiздiлiгi

225-бап. Шешiмді шығару кезінде шешiлетiн мәселелер

226-бап. Шешiмнiң мазмұны

227-бап. Мемлекеттік органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдар мен мемлекеттік қызметшілердің әрекеттерi (әрекетсiздiгi) мен шешiмдерiнің заңдылығын даулау туралы арыз бойынша шешім

228-бап. Нормативтік құқықтық актіні заңсыз деп тану туралы арыз бойынша шешім

229-бап. Ақша сомаларын өндiрiп алу туралы шешiм

230-бап. Шартты жасасу немесе өзгерту туралы шешiм

231-бап. Мүлiктi немесе оның құнын алып беру туралы шешiм

232-бап. Жауапкердi белгiлi бiр әрекеттер жасауға мiндеттейтiн шешiм

233-бап. Бiрнеше талапкердің пайдасына немесе бiрнеше жауапкерлерге қарсы шешiм

234-бап. Іске қатысушы адамдарға сот шешімінің көшірмелерін салып жіберу және беру

235-бап. Шешiмдегi қате жазулар мен айқын арифметикалық қателердi түзету

236-бап. Қосымша шешiм

237-бап. Шешiмдi түсiндiру

238-бап. Шешiмдi орындау мерзiмiн кейiнге қалдыру және оның мерзiмiн ұзарту, шешімді орындатуға жібергенге дейін шешiмнің орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту

239-бап. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу

240-бап. Сот шешiмiнiң заңды күшiне енуi

241-бап. Соттың шешімін орындауға жіберу

242-бап. Соттың атқару парағының немесе сот бұйрығының телнұсқасын беруі

243-бап. Дереу орындалуға жататын шешiмдер

244-бап. Соттың шешiмдi дереу орындауға жiберу құқығы

245-бап. Шешiмнiң орындалуын қамтамасыз ету

246-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын кейiнге қалдыру және мерзiмiн ұзарту, оны орындау тәсілі мен тәртiбiн өзгерту, татуласу келiсiмін немесе дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімін бекiту

247-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару

248-бап. Сот шешiмiнiң орындалуын қайта бұрып атқару туралы арызды қарау

249-бап. Сот орындаушысының ұсынуларын қарау

250-бап. Сот орындаушысының әрекетiне (әрекетсiздiгiне) шағым беру

251-бап. Шешiмдi орындаған кезде басқа тұлғалардың құқықтарының қорғалуы

252-бап. Сот орындаушысының қаулысын санкциялау


20-тарау. АРАЛЫҚ СОТТЫҢ ШЕШІМІН ОРЫНДАУ
253-бап. Аралық соттың шешiмiн мәжбүрлеп орындату

254-бап. Атқару парағын беру

255-бап. Атқару парағын беруден бас тарту
21-тарау. СЫРТТАЙ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ СЫРТТАЙ ШЕШІМ ШЫҒАРУ
256-бап. Сырттай іс жүргізудің негіздері

257-бап. Сырттай іс жүргізу тәртібі

258-бап. Сырттай шешімнің мазмұны

259-бап. Сырттай шешімнің көшірмесін салып жіберу

260-бап. Сырттай шешімнің күшін жою туралы арыздың мазмұны

261-бап. Соттың арыз қабылданғаннан кейінгі әрекеттері

262-бап. Арызды қарау

263-бап. Соттың өкілеттіктері

264-бап. Сырттай шешімге шағым жасау

265-бап. Сырттай шешімнің күшін жоюдың негіздері

266-бап. Істі қайта бастау

267-бап. Сырттай шешімнің заңды күші


22-тарау. СОТ ҰЙҒАРЫМЫ
268-бап. Сот ұйғарымы және оны шығару тәртібі

269-бап. Ұйғарымның мазмұны

270-бап. Соттың жеке ұйғарымы

271-бап. Іске қатысушы адамдарға сот ұйғарымының көшірмелерін салып жіберу


23-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТА ТҰРУ
272-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру міндеті

273-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру құқығы

274-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру мерзімдері

275-бап. Соттың іс жүргізуді тоқтата тұру туралы ұйғарымына шағым жасау немесе наразылық келтіру

276-бап. Іс жүргізуді қайта бастау
24-тарау. ІС БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУДІ ТОҚТАТУ
277-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың негіздері

278-бап. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтатудың тәртібі мен салдары


25-тарау. ТАЛАП АРЫЗДЫ ҚАРАУСЫЗ ҚАЛДЫРУ
279-бап. Талап арызды қараусыз қалдырудың негіздері

280-бап. Талап арызды қараусыз қалдырудың тәртібі мен салдары

26-тарау. ХАТТАМАЛАР
281-бап. Хаттама жүргізудің міндеттілігі

282-бап. Хаттаманың мазмұны

283-бап. Хаттама жасау

284-бап. Хаттамаға, аудио- немесе бейнежазбаға ескертулер

285-бап. Хаттамаға, аудио- немесе бейнежазбаға жасалған ескертулерді қарау
3-БӨЛІМШЕ ЕРЕКШЕ ТАЛАП ҚОЮМЕН ІС ЖҮРГІЗУ
27-тарау. САЙЛАУҒА, РЕФЕРЕНДУМДАРҒА ҚАТЫСУШЫ АЗАМАТТАР МЕН ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ САЙЛАУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША ІС ЖҮРГІЗУ
286-бап. Арыз беру

287-бап. Арызды қарау

288-бап. Соттың шешімі және оның орындалуы
28-тарау. ЖЕРГIЛІКТI АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРДЫҢ АЗАМАТТАРДЫҢ АЛҚАБИ РЕТIНДЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ СОТ IСIН ЖҮРГIЗУГЕ ҚАТЫСУ ҚҰҚЫҚТАРЫН БҰЗАТЫН ШЕШIМДЕРІНЕ, ӘРЕКЕТТЕРIНЕ (ӘРЕКЕТСIЗДІГІНЕ) ДАУ АЙТУ ЖӨНІНДЕГI АРЫЗДАР БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУ


289-бап. Арыз беру

290-бап. Арызды қарау

291-бап. Арыз бойынша сот шешiмi және оның орындалуы
29-тарау. МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІК, ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ

ОРГАНДАРЫНЫҢ, ҚОҒАМДЫҚ БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ, ҰЙЫМДАРДЫҢ, ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАР МЕН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ШЕШІМДЕРІ МЕН ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ДАУ АЙТУ

ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
292-бап. Арыз беру

293-бап. Мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қоғамдық бірлестіктердің, ұйымдардың, лауазымды адамдардың, мемлекеттік қызметшілердің сот арқылы дау айтуға жататын шешімдері, әрекеттері (әрекетсіздігі)

294-бап. Сотқа арызбен жүгінуге арналған мерзім

295-бап. Істі сот талқылауына дайындау

296-бап. Арызды қарау

297-бап. Соттың шешімі және оның орындалуы


30-тарау. НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІГЕ ДАУ АЙТУ ТУРАЛЫ

ІС ЖҮРГІЗУ


298-бап. Арыз беру

299-бап. Істі соттың талқылауына дайындау

300-бап. Арызды қарау

301-бап. Соттың шешімі және оны орындау


4-бөлімше. ЕРЕКШЕ ІС ЖҮРГІЗУ
31-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
302-бап. Сот ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер

303-бап. Ерекше жүргізілетін істерді қарау тәртібі

304-бап. Істі соттың талқылауына дайындау
32-тарау. ЗАҢДЫҚ МАҢЫЗЫ БАР ФАКТІЛЕРДІ АНЫҚТАУ
305-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтау туралы істер

306-бап. Заңдық маңызы бар фактілерді анықтауға қажетті шарттар

307-бап. Арыз беру

308-бап. Арыздың мазмұны

309-бап. Соттың арыз бойынша шешімі
33-тарау. БАЛА АСЫРАП АЛУ ТУРАЛЫ АРЫЗДАР БОЙЫНША

ІС ЖҮРГІЗУ


310-бап. Арыз беру

311-бап. Арыздың мазмұны

312-бап. Бала асырап алу туралы арызға қоса берілетін құжаттар

313-бап. Істі сот талқылауына дайындау

314-бап. Арыздарды қарау

315-бап. Соттың арыз бойынша шешімі

316-бап. Бала асырап алудың күшін жою
34-тарау. АЗАМАТТЫ ХАБАРСЫЗ КЕТТІ ДЕП ТАНУ НЕМЕСЕ АЗАМАТТЫ ҚАЙТЫС БОЛДЫ ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
317-бап. Арыз беру

318-бап. Арыздың мазмұны

319-бап. Істі сот талқылауына дайындау

320-бап. Прокурордың қатысу міндеттілігі

321-бап. Сот шешімінің салдары

322-бап. Сот шешімімен хабарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс болды деп жарияланған азаматтың келуі немесе жүрген жерін анықтаудың салдары


35-тарау. АЗАМАТТЫҢ ӘРЕКЕТ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ, АЗАМАТТЫ ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТСІЗ ДЕП ТАНУ ТУРАЛЫ, ОН ТӨРТ ЖАСТАН ОН СЕГІЗ ЖАСҚА ДЕЙІНГІ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ӨЗ ТАБЫСЫНА ӨЗ БЕТІНШЕ БИЛІК ЕТУ ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ ТУРАЛЫ НЕМЕСЕ ОДАН АЙЫРУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ
323-бап. Арыз беру

324-бап. Арыздың мазмұны

325-бап. Істі сот талқылауына дайындау

326-бап. Арызды қарау

327-бап. Арыз бойынша соттың шешімі

328-бап. Азаматты әрекетке қабілетті деп тану


36-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДЫ ТОЛЫҒЫМЕН ӘРЕКЕТКЕ ҚАБІЛЕТТІ (ЭМАНСИПАЦИЯ) ДЕП ЖАРИЯЛАУ ТУРАЛЫ

ІС ЖҮРГІЗУ


329-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз беру

330-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арызды қарау

331-бап. Кәмелетке толмағанды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау туралы арыз бойынша сот шешімі
37-тарау. КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРДЫ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫ БАР БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН АРНАУЛЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА НЕМЕСЕ ЕРЕКШЕ РЕЖИМДЕ ҰСТАЙТЫН ҰЙЫМҒА ЖІБЕРУ ТУРАЛЫІС ЖҮРГІЗУ
332-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлқы бар балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру

333-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлқы бар балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арызды қарау

334-бап. Кәмелетке толмағанды девиантты мінез-құлқы бар балаларға арналған арнаулы білім беру ұйымына немесе ерекше режимде ұстайтын ұйымға орналастыру туралы арыз бойынша сот шешімі

38-тарау. АЗАМАТТЫ ПСИХИАТРИЯЛЫҚ СТАЦИОНАРҒА МӘЖБҮРЛЕП ЖАТҚЫЗУ ТУРАЛЫ ІС ЖҮРГІЗУ


335-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру

336-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арыз беру мерзімі

337-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу туралы арызды қарау

338-бап. Азаматты психиатриялық стационарға мәжбүрлеп жатқызу және емдеу туралы арыз бойынша сот шешімі

339-бап. Мәжбүрлеп ауруханаға жатқызу және емдеу мерзімін ұзарту


Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет