Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі шәКӘрім атындағЫбет9/11
Дата02.05.2016
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Конденсацияланған күй және кристалл дененің қалыптасуы. Кристаллографиялық класстар мен жүйелер. Кристаллдарды зерттеудің рентгенографиялық әдістері. Кристалл құрылымын зерттеудің рентгенографиялық эксперименттік әдістері. Денелердің серпімді қасиеттері. Кристалл тордың тербелістері. Қатты денелердің жылулық қасиеттері. Қатты денедегі квазибөлшектер. Дисперсия заңы. Жылуөткізгіштік. Еркін электрондар моделі. Бриллюэн аумақтары. Металдардың электрондық жылуөткізгіштігі. Металдардың электрөткізгіштігі. Кристалл торының ақаулары. Кристаллдағы тепе-теңдік және теңдіксіз ақаулар


Білімі: Басқарылатын термодинамика және статистическая физика. Плазманың анықтамасы. Плазма, типтері.

Іскерлігі: Конденсацияланған күй физикасы бейнеленуі.

Дағдысы: Плазмалық процесстердің кинетикалық сипатталуы.

Құзіреттілігі: негіздері. Толқындық пакеттердің сығылуы. Ленгмюрлік солитондар. Плазманы диагностикалау. Плазманы радиотолқындармен зондтау.

Бағдарлама жетекшісі: ф.м.ғ.к., доцент З.А. Паримбеков.

4

MON

0304

Опто- және микроэлектроника негіздері


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер – электотехника негіздері.

Постреквизиттер – жартылай өткізгіштермен диэлектриктер физикасы.

Оқытудың мақсаты: сәйкес математикалық деңгейде баяндалған тәжірибелер және эксперименттерді бақылау негізінде.

Қысқаша мазмұны: Бейнелеу информациясы жүйесінің классификациясы. Жарық шығарушы, жарық диодты, электролюминесценттік және жарықпен басқарушы элементтер.Сұйықкристалды индикаторлар. Информацияны оптикалық өңдеу құралдары. Оптоэлектронды логикалық тізбелері, триггерлер және генераторлар.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: негізгі физикалық құбылыстар туралы білімдерді, олардың өту ерекшіліктерін, негізгі ұғымдарын, шамаларын, олардың математикалық өрнектелуін және өлшеу бірліктерін, эксперимент жасаудың және өлшеу нәтижелерін өңдеудің негізгі әдістерін, нақты есептердің мазмұнының физика заңдарымен сәйкестігін табу, негізгі физикалық приборларды пайдалануды.

Іскерлігі: негізгі физикалық ұғымдарды, физикалық шамаларды, физикалық құбылыстарды, олардың математикалық өрнектеуін, олардың қазіргі өндіріспен ғылымдағы орны мен ролі.

Дағдысы: нақты есептердің мазмұнын физиканын жалпы заңдарымен дұрыс сәйкес табу, бұл заңдарды физика облысындағы және физиканың пән аралық шекараларындағы нақты есептерді шешуге тиімді пайдалануды.

Құзіреттілігі: Бейнелеу информациясы жүйесінің классификациясы. Жарық шығарушы, жарық диодты, электролюминесценттік және жарықпен басқарушы элементтер.

Бағдарлама жетекшісі: ф.м.ғ.к., доцент З.А. Паримбеков.


5

YARE 0305

Ядролық реакторлар және экология сұрақтары

Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS бойынша кредит саны-3.Прекреквизиттер - ядролық физика, нейтрондық физика.

Постреквизиттер - ғылыми-өндірістік практика.


Қысқаша мазмұны: Реактор конструкциясының элементтері. Реакторлар классификациясы. Энергетикалық реакторлар типтері. Реакторлар бөліну энергиясын үнемді қолдану. Реакторлардың басқа типтері. Термоядролық реакторлардың артықшылығы. Ядролық реакциялардың экологиялық проблемалары. Радиоактивтілік қалдықтарды қолдану және көму проблемалары.

Оқыту мақсаты: Басқарылатын термоядролық реакторлар. Плазманың анықтамасы. Плазма, типтері. Идаел классикалық, идеал емес классикалық, кванттық плазмалар. Плазмадағы элементар бөлшектер. Плазма - өзаратәуелсіз бөлшектер жүйесі ретінде. Электр және магнит өрістеріндегі зарядталған бөлшектер қозғалысы. Зарядталған бөлшектердің магниттік моментінің адиабаттық инварианттығы. Плазмалық процесстердің гидродинамикалық бейнеленуі. Магнит өрісінің «жабысуы». Магнит өрісінің диффузиясы. Плазмалық процесстердің кинетикалық сипатталуы. Плазмалық толқындардың квазисызықтық теориясының негіздері. Толқындық пакеттердің сығылуы. Ленгмюрлік солитондар. Плазманы диагностикалау. Плазманы радиотолқындармен зондтау. Термоядролық синтездеу техникасының негіздері. Лазерлер.


Күтілетін нәтиже:

Білімі: Басқарылатын термоядролық реакторлар. Плазманың анықтамасы. Плазма, типтері.

Іскерлігі: Плазмалық процесстердің гидродинамикалық бейнеленуі.

Дағдысы: Плазмалық процесстердің кинетикалық сипатталуы.

Құзіреттілігі: Плазмалық толқындардың квазисызықтық теориясының негіздері. Толқындық пакеттердің сығылуы. Ленгмюрлік солитондар. Плазманы диагностикалау. Плазманы радиотолқындармен зондтау.

Бағдарлама жетекшісі: ф.м.ғ.к., доцент З.А. Паримбеков.


6

ETN 0306

Электротехниканың теориялық негіздері


Кредит саны- 3 (1+1+1), ECTS бойынша кредит саны-5.

Прекреквизиттер - электр және магнетизм.

Постреквизиттер техникалық қондырғылар және технологиялық процесстерді автоматтандыру

Оқытудың мақсаты: Электр тізбегінің жиіліктік сипаттамасы. Периодты гармоникалық емес сигналдар жағдайында сызықты электрлік тізбектер.

Қысқаша мазмұны: Электр тізбектерінің негізгі ұғымдары мен заңдары. Электр тізбегінің түрленуі. Тұрақты тоқ жағдайында электр тізбегін есептеу әдісі. Гармониялық тербелістер жағдайында сызықты электр тізбектері. Электр тізбегінің элементтеріндегі гармониялық тербелістер. Электр тізбегінің жиіліктік сипаттамасы. Периодты гармоникалық емес сигналдар жағдайында сызықты электрлік тізбектер. Фурье қатарына жіктеу. Сызықты электрлік тізбектегі ауысу процесстері. Есептеудік классикалық әдісі. Лаплас түрленуі мен оның қасиеті. Есептеудің операторлық әдісі. Дюамель интегралы.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Гармониялық тербелістер жағдайында сызықты электр тізбектері. Электр тізбегінің элементтеріндегі гармониялық тербелістер.

Іскерлігі: Электр тізбегінің жиіліктік сипаттамасы. Периодты гармоникалық емес сигналдар жағдайында сызықты электрлік тізбектер. Фурье қатарына жіктеу.

Дағдысы: Сызықты электрлік тізбектегі ауысу процесстері. Есептеудік классикалық әдісі. Лаплас түрленуі мен оның қасиеті. Есептеудің операторлық әдісі. Дюамель интегралы.

Құзіреттілігі: Электр тізбектерінің негізгі ұғымдары мен заңдары. Электр тізбегінің түрленуі. Тұрақты тоқ жағдайында электр тізбегін есептеу әдісі.

Каталог: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет