Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігібет1/6
Дата31.03.2016
өлшемі1.07 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ

СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 денгейлі СМЖ құжаты

№ __ басылым

«__» ___________ 20___ ж.Ф 042-05.1.10.03-2011-01

Элективті пәндер каталогы

Бекітемін

Оқу жұмысы жөніндегі

проректор __________ Б.А. Рскелдиев

«____» _____________ 20__ жылыЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫ

5В072300 – Техникалық физика мамандығы

Пәндер коды

Циклдар мен пәндер атаулары

Пәннің қысқаша мазмұны1

2

3

Жалпы білім беру пәндері – 2 кредит

1

Pci 0101

Психология

Кредит көлемі – 2 (1+1+0), ECTS - 3 кредит

Пререквизиттер – жоқ

Постреквизиттер

Оқыту мақсаты: студенттерде психология айналысатын негізгі мәселелер жөнінде түсінік қалыптастыру: адам психикасының феномендерін, саналылық пен санасыздық қатынасын, психикалық процестердің заңдылықтары мен механизімдері, қасиет пен күйді, жеке және адами қарымқатынастарды.

Қысқаша мазмұны: Психология пәнін, мақсаттары мен әдістерін. Психология объектә мен пәнін. субъективті және объективті шындық. Қазіргі психологияны тұрғызу. Психология және басқ ғылымдар. Әрекет психологиясы мен танымдық процестер. Тұлға психологиясы. Қабілеттіліктер. Темперамент. Мінез. Эмоциялар менсезімдер. Мотивация. Ерік.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: Психология ғылымының жалпы негіздерін, оның пәнін, зерттеу мақсаттары мен әдістері, адам психикасы мен әрекеттерінің түсінігінің ғылыми мағанасы.

окыту және тәрбиелеуге тікелей немесе жанама қатысы бар бір жүйеге келтірілген психология ғылымының жалпы ұғымдарын студенттер менгеруі керек; психологиялық көріністі психологиялық зандылықтарға негіздей отырып талдау.Дағдысы: тұлғаның өзін-өзі дамыту деңгейін, кәсіби дағдыларын жетілдіруде психологиялық зерттеу әдістерін практикада пайдалану.

Құзіреттілігі: студенттер өздігінен жұмыс істеу қабілеттерін арттырып, қажетті әдебиеттерді оқып үйреніп, өзіндік ептілігі мен білімін көрсетулері керек.

Бағдарлама жетекшісі: п.ғ.к., психология кафедрасының доценті, Гизатуллина А.Г.

2

OOT 0102

Өзін-өзі тану

Кредит саны- 2 (0+2+0), ECTS - 3 кредит

Пререквизиттер – жоқ

Постреквизиттер – жоқ

Оқыту мақсаты : Жеке тұлғаның психологиялық, рухани, тәндік, әлеуметтік және шығармашылық дамуының үйлесімділігіне қол жеткізу.

Қысқаша мазмұны: Бақыттың кілті өз қолыңда. Студенттік өмір қайталанбас сәт. Менің жан дүнием. Менің жүрек қалауым. Болашақ бүгінненн басталады. Адам тарих ағымында. Адами құндылықтар. Тілдесу мәдениеті. Өзара түсіністік. Ата-ананың қара шаңырағы. Махаббат шуағы. Мен және сен. Өмір әдебі. Әлем, неткен әсем ең.

Күтілетін нәтижелер:

Білім: адамгершілік құндылықтар және өмір, Отан, отбасы, намыс, абырой, сабыр, үміт, сенім, ынтымақ, жауапкершілік, парыз, арман, ақиқат туралы терең білімге ие болады;

Іскерлігі: өзінің мінез-құлқын, физикалық және психикалық жағдайын еркін басқарады, эстетикалық талғамын, жақсы әдеттерін көрсете алады, күнделікті өмірде сұлулық заңдылықтарын пайдалана біледі, өз ойы мен сезімдерін еркін жеткізе алады.

Дағдылар: өмір құндылықтарының жалпыадамзаттық, рухани-адамгершіліктік мәнін түсіне отырып, өзара адами қарым-қатынастарды тани алу және оны бағалай алу дағдысы.

Құзырлықтар: нақты жағдаятты бағалай біледі, түрлі мәселелер шешіміне іздестіру жүргізе алады, қалыпты жағдайларда қалыптан тыс шешім таба біледі.

Бағдарлама жетекшісі: педагогика магистрі Сергеева К.С.

3

Mad 0103

Мәдениеттану

Кредит саны– 2 (1+1+0), ECTS - 3 кредит

Пререквизиттер – жоқ

Постреквезиттер – жоқ

Оқыту мақсаты : Теоретикалық- модельдік жүргізу негізін мен қорытындысы нәтижесінде базалық культурология категориясын, теориясын және концепциясын ашу, қолданбалы культурогология білімін қолдану;культурология білімінің негіздерін оқыту және практика жүзінде қолдануды оқып уйрену.

Қысқаша мазмұны: Пән және мәдениеттің тәсілдері, маңызы мен мәдениеттің мағынасы, мәдениеттің тілі, адам әлемі мәдениет сияқты. Алғашқы мәдениет, Көне Шығыс мәдениеті, Көне Греция мен Рим мәдениеттері, орта ғасырлық мәдениет, Жандану және Реформация мәдениеті, жаңа заман еаропалық мәдениеті, ХХ ғасыр мәдениеті. Қазақтың бастау мәдениеті, қазақтың салт дәстүр мәдениеті, жаңазаман мәдениеті, Қазақстанның жетістіктері социомәдениеті Евразиялық мемлекеттердікі сияқты.

Күтілетін нәтиже:

Білімі: мәдениеттің ұғымын және негізгі категорияларын, оның құрылымы мен функциясын біледі; мәдениеттанулық білім концепциясының ең маңызды концепцияларын білу қажет; мамандықты жұмыс сферасындағы орны мен ролін, мәдениеттің базалық құндылықтары.

Іскерлігі: мәдениеттік білімнің бағалы аспектілерін, қолданбалылығын, теориясын ерекшелей алады, оны іс тәжірбие есебінің негізінде қолдану үшін, күнделікті өмірге қатысты сияқты, және де іскерлік қызметтерде де; жеке қөзқарас орнықтыру және қалыптастыру.

Дағдысы: гуманитарлық мәтіндермен жұмыс істеу дағдылығы бар.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Кудратова С. А.

4

Ped 0104

Педагогика

Кредит саны-2 (1+1+0), ECTS бойынша – 3Пререквизиттер - жалпы психология, жас ерекшелік психологиясы.

Постреквезиттер - 4 курсатағы педагогикалық іс-тәжірибе

Оқыту мақсаты: студенттерге кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті педагогикалық білімнің негізін қалыптастыру.

Қысқаша мазмұны: Қоғамның әлеуметтік экономикалық жаңаруы кеңестік дәуірдің барлық саласына айтарлықтай өзгерістер енгізді. Бұл білім беру саласына да әсерін тегізді.

Аталған курс педагогиканың белгілі бір мәселелерін толықтырады. Дәріс курсы мүғалімнің кәсіби дайындағымен және педагогикалық іс-әрекетіне, ұстаздың педагогикалық процеске, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруды шығармашылықпен және ізгілік демократиялық идеясымен тығыз байланыста жүзеге асады.Болашақ мұғалімдерді дайындаудың мазмұнына шығармашылық ізденісті күшейтуге, білім берудің жаңа технологиясын ендіруге қазіргі тенденция ескерілді.

Күтілетін нәтиже:

Білім: педагогикалық ғылымдар жүйесі туралы, оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы; педагогикалық зерттеу әдістерін; педагогика ғылымының категориялық құрылымын білуі керек.

Іскерлік: педагогикалық жағдайларға талдау жасай білу.

Дағды: педагогиканың заңдылықтары мен принциптерін қолдана білу.

Құзірет: педагогикалық білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Бураханова А.Т.

5

MTIZh 0105

Мемлекеттік тілде іс жүргізу

Кредит көлемі – 2(1+1+0), ECTS – 3 кредит

Пререквизиттер – жоқ

Постреквизиттер – жоқ

Зерттеу мақсаты: Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні Қазақстан Республикасындағы «Тілдер туралы» (1997), «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттің бағдарламасы» (2011), «Мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейтудің, оның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы» (2011), т.б. да заңнамалық актілерді игеру мен жүзеге асыруға оқу – тәжірибелік негіз жасауды мақсат етеді.

Қысқаша мазмұны: Іс қағаздарын жүргізу тарихы және жіктемесі. Іс жүргізу технологиясы және құжат айналымын ұйымдастыру. Іс қағаздарының нақты түрлері. Құрылтай құжаттары. Ұйымдық құжаттар. Бұйрық-жарлық құжаттары. Ақпараттық-анықтамалық құжаттар. Еңбек қатынастарын құжаттау. Жеке құжаттар. Коммерциялық хат алмасу.

Күтілетін зерттеу нәтижелері:

Білім: Құжат, оның түрлері мен үлгілерін дұрыс толтыра білуді меңгереді

Игеру: Маңызды нормативтік әдістемелік құжаттарды бірізге келтіру, стандарттау, рәсімдеу ерекшеліктері мен оларды қозғалысқа келтіру тәртібін игеру нәтижесінде құжаттама қызметінің құрылымын, міндеттерін, лауазымдық құрылымын іс қағаздарын толтыруда дұрыс жазуға икемділік қалыптасады.

Меңгеру: Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізуге қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерін оқып, игеруге икемділік пен дағды қалыптасады.

Құзырет: Іс жүргізу қағаздарын атқарушы қызметкерге құжаттардың келіп түскенінен бастап, оның толық іске асуына дейінгі аралықтағы іс жүргізу жұмысының тәртібін орындаудың жолдарын үйренеді.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы, филол.ғ.к. Секей Ж.

6

Val 0106

Валеология

Кредит көлемі - 2 (1+1+0), ECTS кредиті - 3

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизиттер – жоқ.

Мақсаты: Денсаулық біртұтас құрылым, салауатты өмір салтының негіздері, ауырулардың алдын алу және нығайту жолдарын, салауатты өмір салтын қалыптастырудың үрдістерін зерделейді.

Қысқаша мазмұны: Денсаулық әлеуметтік құндылық ретінде. Әлеуметтік медицина. Денсаулықтың бұзылуының әлеуметті-гигиеналық мәселелері Денсаулық және өмір салты. Медициналық көмектердің ұйымдастырылуының негізгі бағыттары. Медико-әлеуметтік патронажды ұйымдастыру. Физиология және патология репродукциясы. Валеологиялық қызметтерді ұйымдастыру.

Күтілетін нәтижелер:

Білім: валеологияның теориялық және әдістемелік негіздері, денсаулық, оларды қалыптастыратын, нығайтатын және бұзатын факторлар туралы білімін жетілдіру. Қоршаған орта және ағза дамуындағы заңдылықтарының тығыз байланысын анықтау. Студенттердің физикалық және психикалық жетілу заңдылықтарын оқып зерттеу.

Игеру: жеке бас гигиена ережелерін білу, өскелең ұрпақтың салауатты өмір салтын қалытастыру үрдістерін анықтау. Студенттердің еңбек және демалыс тәртібінің оптимизациясы және түзетілуі бойынша ұсыныстар әзірлеу, олардың денсаулығына санды және сапалы баға беру.

Меңгеру: студенттер мен ата-аналарының салауатты өмір салты мотивациясын қалыптастыру. Студенттер мен ата-аналарын дені саулыққа баулу.

Құзырет: Денсаулықты сақтау және нығайту тәсілдері, олардың сарқылмас жолдарын жасау, денсаулықты қайта қалпына келтіру, адам өміріне әсер ететін факторлар жөнінде білімін қалыптастырады.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы

А. Нурсафина7

MEOREAZES 0107

ЕурАзЭҚ шеңберіндегі халықаралық экономикалық қатынастар

Кредит саны- 2 (1+1+0), ECTS - 3 кредит

Пререквизиттер – жоқ.

Постреквизиттер – жоқ.

Оқыту мақсаты : «ЕурАзЭҚ шеңберіндегі халықаралық экономикалық қатынастардың» теориялық мәселелерін, заңдылықтарын және тәжірибелік мәнін зерттеу болып табылады.

Пәннің қысқаша мазмұны:

Еуразиялық экономикалық қауымдастық: мақсаттары, құрамы, құрылымы. ЕурАзЭҚ шеңберіндегі еркін сауда режимі. ЕурАзЭҚ шеңберінде Кеден одағын (КО) құру. ЕурАзЭҚ шеңберінде ортақ экономикалық кеңістік құру. Ортақ экономикалық кеңістік ұғымы. Өзара келісілген экономикалық саясат жүргізу. Экономиканың нақты секторындағы өзара әрекет. Энергетикалық нарықты қалыптастыру және бірлесіп дамыту. Агроөнеркәсіптік сектордағы өзара әрекет. Қызмет көрсетудің ортақ нарығын қалыптастыру. ЕурАзЭҚ шеңберіндегі халықаралық ынтымақтастық. ЕурАзЭқ және БҰҰ. ЕурАзЭҚ және Еуропалық одақ. ЕурАзЭҚ және Дүниежүзілік кеден ұйымы. ЕурАзЭҚ және Дүниежүзілік банк, Еуропалық даму және реконструкция банкі арасындағы қарым-қатынас. ЕурАзЭҚ және ТМД, Ұжымдық қауіпсіздік туралы Келісім Ұйымы.

ЕурАзЭҚ шеңберіндегі ғылыми ынтымақтастық. ЕурАзЭҚ елдерінің ғылыми ұйымдарының өзара әрекеті. Интеграциялық мәселелерді ғылыми–теориялық негіздеу. Интеграция мәселелері бойынша кадрлар дайындау.

Оқытудан күтілетін нәтиже :

Білімі: ЕурАзЭҚ идеясымен, оның іске асу барысымен, оған мүше елдерін, ЕурАзЭҚ шеңберіндегі әртүрлі салалар бойынша қарым-қатынас мәселелерін біледі. «ЕурАзЭҚ шеңберіндегі халықаралық экономикалық қатынастардың» негізгі теориялық тұжырымдамаларын және нормативті – құқықтық базасын біледі.

Үйренуі қажет: Өз бетімен экономикалық ойлау мен талдау қабілетіне ие болады, экономикалық саясаттың өзекті мәселелерін зерттеуге ұмтылады.

Алатын дағдысы: халықаралық экономикалық қатынастар аясында алған білімін тәжірибе жүзінде қолдануға дағдыланады.

Компетенциясы: базалық және жалпы білімін, алған білімін тәжірибе жүзінде қолдану қабілеттілігін, халықаралық экономикалық қатынасты ұйымдастыру мен басқару мәселелерінде біліктілігін көрсетедіБағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Темиргалиева А.С

8

Shak 0108

Шәкәрімтану

Кредит көлемі – 2(1+1+0), ECTS – 2 кредит

Пререквизиттер – жоқ

Постреквизиттер – жоқ

Зерттеу мақсаты: Шәкәрімтану пәні Абайдың ақын шәкірті, ойшыл, философ, композитор, тарихшы, шежіреші Шәкәрім Құдайбердіұлының өмірі мен шығармашылығын таныту. Ақын мұрасының әлі ашылмай келе жатқан жаңа қырларын айқындай түсу. Шәкәрім шығармашылығындағы руханилылық мәселесіне ерекше зер салу. Қазақ әдебиетінің бас ақыны, ұлы тұлға Абаймен тамырластығы ой сабақтастығына назар аудару. Көптің бірі емес, бірегей ақынды танып қана қоймай, әлемдік деңгейде танытуға ынталандырып, талаптандыруды мақсат етеді.

Қысқаша мазмұны: Шәкәрім Құдайбердіұлының шығармашылығы. Ақын шығармашылығының ХІХ-ХХ ғасырдағы әдеби процеспен үндестігі. Әдеби мұраларының тарихпен, әдебиетпен, руханиятпен байланысы.

Шәкәрім – ақын, философ. Ақынның қайраткерлігі. Шәкәрім туралы ой-пікірлер, көзқарастар. Шәкәрім шығармашылығының зерттелуі. Зерттеушілердің қозғаған басты тақырыптары, проблемалары. Ұлттық айшық, бейнелілік.Күтілетін зерттеу нәтижелері:

Білім: Шәкәрімнің өмірі мен шығармашылығы және көркем туындыларының мәтінімен танысып, олардағы көркемдік, эстетикалық, танымдық, әдеби-тарихи, т.б. да құндылықтарды меңгереді.

Икемділік: Шәкәрімнің дарыны мен нәр алған рухани өзегімен танысып, Шәкәрімтанудың тарихы, өзекті мәселелері мен салалары жайлы мағлұмат алады. Шәкәрімнің шығармашылық өмір жолын оқып білу арқылы зерттеушілік қабілеттері ашылады.

Дағды: Шәкәрімтанудың салаларын меңгеруге, әдебиет тарихындағы Шәкәрім мұраларының алар орнын жан-жақты оқып игеруге икемділік пен дағды қалыптасады.

Құзырет: Шәкәрімнің Абай дәстүрін жалғастырудағы және өзіндік әдеби тағылым қалыптастырудағы кемеңгердің әдебиетте алар орнын танып біледі. Теориялық білімді практикамен ұштастыруға үйреніп, әдеби-зерттеу жұмысын меңгереді.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы, филол.ғ.к., доцент Ж.М.Әубәкір

Базалық пәндер – 20 кредит

1 Білім беру траекториясы – «Ядролық реакторлар және энергетикалық қондырғылар»

1

2

3

1

YaEKE 0201

ЯЭҚ энергожабдықтары

Кредит саны - 3 (2+1+0), ECTS бойынша - 5

Пререквизиттер – 101 кредит, Ядролық зерттеу реакторлары

Постреквезиттер – ЯЭҚ технологиялық процестерін АБЖ, курстық және дипломдық жобалау.

Оқыту мақсаты: Ядролық энергетикалық қондырғылардың құрлысы мен элементтерін оқып үйрену.

Қысқаша мазмұны: Қондырғылардың энергетикалық циклдері және пайдалы әсер коэффициентi. Жұмыс денелерi және жылутасмалдағыштар. ЯЭҚ жылулық схемалары. Бу және газ турбиналары, сораптар және газ үрлегiштер. Жылу алмастырғыштар және бу генераторлары. Параметрлердiң конструктивтiк схемалары мен оңтайландыру.

Күтілетін нәтижелер:

Білімдер: АЭСтың технологиялық сұлбаларының сипаттамасын, меншiктi мұқтаждықтың өте маңызды механизмдерiнiң жұмыс тәртiбi мен олардың сенiмдiлiк талаптарын; әр түрлi реакторлары бар атом станцияларының жылулық схемалары; бу және газ турбиналар, сораптар және газ үрлегiштер; бугенераторлар мен жылу алмастырғыштар; бақылау және жабдықтың диагностикасының әдiстерi.

Іскерліктер: Электр қосулары мен меншiктi мұқтаждықтардың механизмдерiнің схемасын таңдауға; атом станцияларының жылулық схемаларын есептеуге; бу және газ турбиналарын есептеу үшін; бугенераторларының жылулық есептемелерiн жүргізу; энергетикалық циклдердi жүзеге асыру параметрлерiн оптимизациялау икемi болады.

Дағдылар: Имеет Дағдылар расчетов в области энергооборудования современных ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Қазiргi ядролық энергетикалық қондырғылардың (ЯЭҚ) энергия жабдықтарының төңiрегiдегi есептеу дағдыларын алады.

Құзырлықтар: Қазiргi ядролық энергетикалық қоюларды энергия жабдықтың төңiрегiдегi негiздi бiлiмдерiнiң көрсетедi.

Бағдарлама жетекшілері: аға оқытушы С. Толеуов

2 Білім беру траекториясы – «Төменгі температуралар техникасы мен физикасы»

1

2

3

1

ZhSOTTN 0201

Жасанды суықты өңдіру және тұтынудың технолгиясының негізі

Кредит саны - 2 (1+1+0), ECTS бойынша - 3

Пререквизиттер – 65 кредит, Термодинамика және жылумассаалмасу

Постреквизиттер -

Оқыту мақсаты: жасанды суықты қолдану саласында терең теориялық білім мен практикалық тәжірбиені қамтамасыз ету (өнімдерде жүзеге асатын суықпен өндеу кезінде болатын негізгі физикалық процесттерді, өнімді сақтау технологиясын зерттеу, тоңазытқыш технологиялық қондырғыларының есептеу және таңдау әдісін меңгеру).

Қысқаша мазмұны: химиялық және тамақ өндірісінің технологиялық процесстерінің классификациясы. Химиялық заттар мен тамақ өнімдерінің құрамы мен қасиеті. Заттардың химиялық, физикалық және физика-химиялық түрленуінің негізгі заңдылықтары. Химиялық және тамақ өндірісі саласында жасанды суықты қолдану. Суыту. Абсорбция. Десорбция. Ректификация. Конденсация. Адсорбция. Кристаллдану. Кептіру. Сублимациялық кептіру. Полимер материалдарын өндіру. Полиизобутилен, поливинилхлорид, бутилкау­чук, хлоропрендік каучук және де басқа да заттарды өндіру технологиясы, қаситеттері мен қолдануы. Көп компеонетті газ қоспаларын бөлу. Мұнай майын өндіру. Құрамында азоты бар өнімдерді өндіру. Сұйық көмірсутегтті бөлу. Сұйыттылған газдарды өндіру. Тамақ өнімдерінің сапасына микро организмдердің әсері және оларды сақтау мерзімі. Тамақ өнімдерін консервлеудің принциіптері мен негізгі әдістері. Өсімдік және жануар өнімдерін салқындату және салқын күйде сақтау. Өнімдерді мұздату және оларды мұздатылған күйде сақтау. Тамақ өнімдерін қатыру. Теңіз суын тұщыландыру мен ағынды суларды тазалаудың негізгі технологиясы. Мүшелер мен биологиялық белсенді заттарды консервлеу.құймаларды алу технологиясында суықты пайдалану , төменгі температура кезіндегі олардың ерекшеліктері. Ауаны шарттқа сәйкестендіру жүйелерінде суықты қолдану.

Күтілетін нәтижелер:

Білім: Химилық заттармен тамақ өнімдерінің қасиеттерін, салқындатылған, қаттырылған өнімдер мен химилық өндіріс технологиясын; технологиялық тоңазытқыш қондырғыларының қазіргі даму қарқынын; өнімдер қасиеттеріне байланысты ғылыми әзірлер мен негізін қалаушы идеаларды және оларды суықпен өңдеу әдістерін біледі.

Іскерлік: салқындатылған және мұздатылған өнімдерді сақтауды ұйымдастыру, шығынның алдын алу мақсатында тоңазытқыш сақтаудың технологиялық параметрлерін техникалық сауатты және жеңіл таңдау және ұстап отыру; технологиялық және тоңазытқыш қондырғыларын сауатты түрде есептеу және таңдау; өнімнің сапасын жоғарлататын және өнімнің сапасы мен массасының технологиялық шығындарын азайтуды қамтамасыз ететін факторлар жөнінде қажетті және нақты ақпараттарды пратикаға енгізу.

Суыту әдістері мен сақтау процесстерін қолдана алу.Дағдылар: Суыту әдістері мен сақтау процесстерін қолдана алу химиялық өндіріс қондырғыларынң конструктивті парметрлерін қолдана алуы.

Құзырлықтар: жасанды суықты қолдану технолиясы саласында базалық білімді, білімді практикада қолдану қабілеттілігін, тамақ және химиялық өндірісте технологиялық тоңазытқыш қондырғыларын тиімді қолдану бойынша дағдыларды көрсете алу.

Бағдарлама жетекшісі: доцент м.а. С. Койбагаров, доцент м.а. М. Ермоленко

2

TKA 0202

Тоназытқыш қондырғыларды автоматтандыру

Кредит саны - (2+1+0), ECTS бойынша - 5

Пререквизиттер – 101 кредит, Тоназытқыш қондырғылар

Постреквизиттер

Оқыту мақсаты: Курстың мақсаты студенттердің автоматтандырудың негізгі құралдарының құрлысы мен жұмыс істеу принциптерін, тоназытқыш қондырғылар мен ауаны шартқа сайкестендіру жүйесінің жұмыстарын автоматты басқару және реттеу негіздерін, және де қауіпті (апаттық) жұмыс режимін тоназытқыш қондырғыларын қорғау мен автоматты дабыл жүйелерін оқып үйренуді қарастырады.

Қысқаша мазмұны: Тоназытқыш қондырғыларын реттеу міндеттері. Тоназытқыш қондырғылар мен машиналар жұмыстарын реттеу. Тоназытқыш машиналарының буландырғышында қайнау температурасын орнату. Суықөнімділікті жатық және сатылы реттеу. Екі позициялы реттеу. Тоназытқыш машиналары сипаттамаларын тұрғызу. Тоназытқыш машиналары мен қондырғылары жұмыстарын автоматтандыру. Буландырғыштардың толу көрсеткіштері. Буландырғыштардың жұмысшы денемен автоматты толу әдістері. Конденсаторлар жұмысын автоматтандыру. Ауамен және сумен салқындатылатын конденсаторлардың конденсация температурасын реттеу қажеттілігі. Тоназытқыш қондырғыларын қауіпті (апаттық) жұмыс режимінен қорғау әдістері.

Каталог: files -> %D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD)
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Оқу жылына 5В050400 – «Журналистика» мамандығы бойынша элективті пәндердің жиынтығЫ
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан Республикасының
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Казақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Бекітемін ОӘКтөрағасы Б. Рскелдиев
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Элективті пәндердің каталогы
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> 5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамсыздану
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасы білім және ңҒылым министрлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
%D0%9A%D0%AD%D0%94%202012-13%20%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD) -> Жалпы білім беру пәндері 1 Kul 0101 Мәдениеттану Кредиттер көлемі – 2 (1+1+0), ects кредитында– Пререквизиттер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет