Қазақстан Республикасының орман қорында орман орналастыруды жүргізу ережесін бекіту туралы


Планшеттердің, орамдардың және телімдердің ауданын есептеу және байланыстыру Ерекшеліктері 1. Планшеттердің жалпы ауданын есептеубет51/54
Дата28.04.2016
өлшемі6.58 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54

Планшеттердің, орамдардың және телімдердің
ауданын есептеу және байланыстыру
Ерекшеліктері 1. Планшеттердің жалпы ауданын есептеу

      1. Планшеттің пішініне байланысты оның жалпы ауданы әртүрлі тәсілдермен есептеледі.


      1) Геометриялық әдіс. Бұл әдіс тік сызықтармен шектелген планшеттерді есептеу үшін қолданылады.
      Планшет үш бұрышты бөлшектерге бөлінеді. Масштабты сызғыш пен өлшеуіштің көмегімен үш бұрыштың төменгі және жоғары нүктелері анықталады. Содан кейін келесі формуламен ауданы есептеледі:

      Үшбұрыштардың ауданын есептеу қате болмас үшін бақылау екі мәрте атқарылады. Планшеттің жалпы, ауданы ретінде айырмашылығы ± 1 пайыздан аспайды екі өлшемінің орташа мәні алынады.


      2) А.Н.Савич әдісі. Қисық сызықты немесе қисық шекарамен шектелген планшеттің ауданын есептеу үшін қолданылады. Ол үшін планшет нақты координаттық торға бөлінеді.
      Әр планшеттің жұмыс ауданын қамтитын тор төрт мәрте есептелінеді: екі рет тордың еркін бөлігі және екі рет қажетті бөлігі. Планиметрмен өлшеу барысындағы қорытындының әртүрлігі 2-3 бөлгіштен аспайды. Ал асып кеткен жағдайда қосымша өлшеу жүргізіледі.
      Планшеттің қажетті және еркін бөлігінің қосындысы барлық есептелген торлардың теориялық ауданымен тең болады.
      Түзетулер тордың еркін және қажетті бөлігіне пропорционалды бөлінеді.
      Планшеттің бөлігі координатты торларға толығымен сызылмаған жағдайда, қажетті бөлігі төрт мәрте тексеріледі. Ол үшін бір кареталы планиметр мен төрт рет есептеледі. 7 см 2 М 1:10000 және 6 см 2 М 1:25000 дейінгі көлемдегі ауданның қажетті бөлігі екі мәрте палеткамен өлшенеді. Тұтас клетка болғанда ғана байланыстыруға болады.
      Планшеттің қажетті және еркін бөлігі, теориялық ауданы ± 1 пайыздан аспаған жағдайда планшеттің ауданы нақты деп қабылданады.
      3) Біріктірілген әдіс. Аты айтып тұрғандай бұл әдіс геометриялық, сондай-ақ А.Н. Савич әдісін қолдану арқылы сандық есептеуді қысқарту мақсатымен қолданылады.

2. Орам ауданын есептеу

      2. Планшет ауданын есептегендей орам ауданы да оның пішініне және ауданына байланысты түрлі әдістермен есептелінеді.


      Тік сызықты жолақпен шектелген орам ауданы 2 рет геометриялық әдіспен немесе төрт рет бір кареталы планиметрмен есептелінеді. Қисық сызықты жолақпен шектелген орам төрт мәрте планиметр немесе А.Н. Савич әдісімен есептелінеді.
      Орам ауданы мен планшеттің нақты ауданын есептеудегі қорытынды айырмашылығы ± 1 пайыздан аспайды.
      Гектарға дейін дөңгелектелген және түзету енгізілген орамның ауданы нақты аудан деп қабылданады.

3. Телім ауданын есептеу

      3. Орам ішіндегі телім ауданы планиметр немесе палеткамен анықталады.


      Палеткамен - 7 см2 масштаб көлеміндегі планшет ауданының дөңгеленген пішіні немесе тікбұрышты телімдер есептеледі.
      Сызықтық сипаты бар (жолдар, орам соқпақтары және тағы басқа) ішкі жағдайлар элементтерінің ауданы планшеттерде анықталған ендеріне және ұзындықтарына байланысты немесе соқпақтардың нақты өлшенген мәліметтері бойынша есептеледі.
      Орамның нақты ауданын телім ауданының қорытындысымен салыстырғанда айырма ± 2 пайыздан артық болмайды.
      Телімдер ауданын байланыстырғанда 10 га дейін болған жағдайда, 0,1 га дәлдікпен, ал ауданы 10 га жоғары болса, 1,0 га дәлдікпен ықшамдалады.
      Ауданды есептеу барысында барлық жазулар (ескертулер) әр планшет үшін жеке ведомосқа жазылады.
      Шоқ ормандардың телім ауданын есептеуді екі орындаушы орындағаны жөн.

4. Аудандарды қабылдау

      4. Партия бастығы немесе арнайы маман таксациялық сипаттаманы жазу барысында аудандарды есептеудің дұрыстығын тексереді. Ауданның кем дегенде 10 % жеке-жеке тексеріледі, ал қалған бөлігі көз мөлшермен тексеріледі.


      Телім және орам аудандарының есептелген және тексерілген түрі нақты аудан деп қабылданады.

5. Аудандарды есептеу және бланктерді толтыру үлгісі

А.Н. Савич әдісі бойынша орам және планшет ауданын есептеуФигуралар, орамдар


Теориалық аудан
га

Есептелген аудан, га

Қабылданған аудан

қажетті

еркін

жалпы аудан

1
есеп

2
есеп

орташа

1
есеп

2
есеп

орташа

1. Пайдалы ауданы бар бүтін торларды есептеу

4,7,9,10

100X4=
400400-

400
2. Толық емес торлардағы планшет бөліктерін есептеп шығару (торлар планшет рамаларымен шектелген)

8
—5372
5129
24,3

—4850
4605
24,5

—1850
1605
24,5

—2062
1816
24,6

24,5


11
2,6

2,8

2,7


Жиынтығы

27,2


3. Есептелінген толық торларды есептеу
1

100

—3245
2781
46,4

—1256
790
46,6

46,5

— 928
390
53,8

—5241
4704
53,7

53,8

100,3
2

100

—2585
2372
21,3

—3682
3470
21,2

21,2

—8625
7834
79,1

—980
191
78,9

79,0

100,2
3

100

—1255
889
36,6

—3180
3812
36,8

36,7

—2555
1924
63,1

—1762
1133
62,9

63,0

99,7
5

100

—1381
445
93,6

—2203
1265
93,8

93,7

6,5

6,7

6,6

100,3
6

100

—7516
7172
34,4

—1780
1435
34,5

34,4

—7311
6654
65,7

—5219
4659
66,0

65,8

100,2
Ескерту:

планиметрмен бір ғана әдіспен квартал ауданын есептей алмаған жағдайда М 1:25000 мөлшердегі квартал ауданын есептеуде осы әдіс қолданылады.

Х

500

Х

Х

232,5

Х

Х

268,2

500,7

Х

Түзетулер

-0,3

Х

Х

-0,4

-0,7

Х

Қабылданған аудан, га

232,2

Х

Х

267,8

500

232,2

      Планшеттің жалпы ауданы: 232,2 + 400 + 27,2 = 659,4 га

Орам мен планшет ауданын геометриялық әдіспен есептеу

Фигуралар, орамдар


Есептелген аудан, га

Орташа аудан, га

Түзету

Қабылданған ауданы, га

1 өлшем

2 өлшем

а

һ

а. һ
2

а

һ

а. һ
2

1. Планшет ауданын геометриялық әдіспен есептеу

№ 1
№ 2

59,16
59,16

32,52
28,46

961,9
841,8

59,17
59,15

32,50
28,44

961,5
841,1

961,7
841,1Қосындысы1803,71802,6

1803,1

+16,9

1820

Объектілердің жалпы аудандарын байланыстырған кезде қабылданған аудан (1820 га) партия бастығымен бекітіледі.
Планшет ауданын геометриялық есептеу айырмашылығы ± 1 % аспайды (1803,1 га).
Планшет ауданының геометриялық әдіспен есептелген түрін қабылдаған кезде телім пішіндері аудандарының қосындысы (1803,1 га) математикалық заңдылыққа сай жинақталады (1803,1 га).
Жекелеген телім пішіндерінің үйлесімсіздігі қарастырылмайды.

Жиынтығы:

1803,1

Х

Х

Үйлеспеушілік ± 1 %

Х

-16,9

Х

Қабылданған аудан, га

Х

Х

1820

Объектілердің үйлесімділігінен кейінгі қабылданған аудан ____

Фигуралар, орамдар


Ауданды есептеу, га

Орташа ауданы, га

Түзету

Қабылданған аудан, га

1 өлшем

2 өлшем

а

һ

а. һ
2

а

һ

а. һ
2

2. Орам ауданын геометриялық әдіспен есептеу

орам 5

14,20
14,20

7,08
7,12

+50,3
50,6
100,9

14,22
14,22

7,10
7,12

+50,5
50,6
101,1

101,0

+1,0

102

орам 6

15,12
15,12

8,06
7,60

+60,9
57,4
118,3

15,14
15,14

8,04
7,64

+60,9
57,8
118,7

118,5

+0,5

119

орам 7

14,62
14,62

7,38
7,04

+53,9
51,5
105,4

14,58
14,58

7,36
7,06

+53,6
51,5
105,1

105,2

+0,8

106
(а - үшбұрыштың табаны)
(һ - үшбұрыш биіктігі)


Жиынтығы:

324,7

Х

Х

Үйлеспеушілік ± 1 %

Х

-2,3

Х

Қабылданған аудан, га

Х

Х

327

Объектілердің үйлесімділігінен кейінгі қабылданған аудан ____

Фигуралар, орамдар


Есептелген аудан, га

Орташа аудан, га

Түзету

Қабылданған аудан, га

1 өлшем

2 өлшем

а

һ

а. һ
2

а

һ

а. һ
2

3. Орам аудандарын планиметрмен есептеу

Орам 81

—2642
1600
104,1

—8752
7708
104,4

—4850
3808
104,2

—3840
2799
104,1104,2

+0,8
+1,0

106

Орам 82

—3855
2874
98,1

—4430
3448
98,2

—7561
6579
98,2

—4048
3064
98,498,2

+0,8

99

Орам 83

—3537
2513
102,4

—4150
3123
102,7

—5780
4753
102,7

—6174
5149
102,5102,6

+0,4
+ 1,0

104

Орам 84

—4118
3099
101,9

—3840
2823
101,7

—5718
4702
101,6

—6880
5864
101,6101,7

+0,3

102

Орам 85

—9905
8922
98,3

—4530
3544
98,6

—8790
7805
98,5

—5760
4776
98,498,4

+0,6

99Жиынтығы:

505,1

Х

Х

Үйлеспеушілік ± 1 %

Х

-4,9

Х

Қабылданған аудан, га

Х

Х

510

      Объектілердің үйлесімділігінен кейінгі қабылданған ауданы

Орам және планшет ауданын геометриялық әдіспен есептеу

Фигуралар, орамдар


Есептелген аудан, га

Орташа ауданы, га

Түзету

Қабылданған аудан, га

1 өлшем

2 өлшем

а

һ

а. һ
2

а

һ

а. һ
2

4. Объектінің жалпы ауданын планшет бойынша келістіру№ 1 Планшет


659,4

+5,6

665№ 2 Планшет


1803,1

+16,9

1820№ 3 Планшет


324,7

+2,3

327№ 4 Планшет


505,1

+4,9

510Жиынтығы:

3291,9

Х

Х

Үйлеспеушілік ± 1 %

Х

-30,1

Х

Қабылданған аудан, га

Х

Х

3322

      Объекті үйлесімділігінен кейінгі қабылданған аудан ________

№ 81 ОрамКаталог: cms -> uploads -> files
files -> «бекітемін» «Насихат» мкқк директоры
files -> «бекітемін» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұлов
files -> Қр ауыл шаруашылығы министрлігі «Ұлттық аграрлық ғылыми-білім беру орталығы» кақ
files -> Қазақстан Республикасының Орман кодексі
files -> Жануарлар мен өсiмдiктердiң сирек кездесетiн және құрып кету қаупi төнген түрлерiнiң тiзбесiн бекiту туралы
files -> Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 15 сәуiрдегi n 429 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы
files -> Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы
files -> Программа bas ебрр в Казахстане при поддержке Правительства Японии Спонсоры: партнер
files -> Тендерная документация по закупкам Установки дефектоскопной феррозондовой для контроля тележек пассажирских вагонов) (по коду енс тру 26. 51. 66. 25. 00. 00. 10. 25. 1) способом открытого тендера


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   54


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет