Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Статистика департаменті


Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснениябет2/4
Дата02.05.2016
өлшемі363.65 Kb.
1   2   3   4

Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические пояснения


Осы статистикалық бюллетеньде халықты, кәсіпорындарды және ұйымдарды сумен қамтуға арналған су құбырларының тазалау ғимаратының құбырлардың бөлу желілерінің қолда бары, ұзындығы және жұмысы туралы ақпарат келтірілген. коммуналдық-тұрғын, құрылыс үйлерден ақаба сулардың ағып кетуін жүзеге асыратын кәсіпорындар және басқа да кәсіпорындар мен ұйымдар туралы мәліметтер келтірілген.

Аула ішіндегі желілерге – үй иелері үшін көшедегі су құбыры желісіне жалғанған үй иесінің аумағына салынған құбыр желілері саналады, сонымен бірге кәріз желілері үй қожалықтарын көшедегі кәріз желілеріне қосуына арналған.

Бас коллектор - барлық кәрізденген аумақтың ақаба суларын жинап және оны тазалау ғимараттарына немесе су қоймаларына бұратын құбыр желісі (немесе канал).

Бөлек су құбыры желісі - ол су жинайтын және тазартатын ғимараттары жоқ, су құбыры шаруашылығын айтамыз; бұл тек басқа ұйымдар мен кәсіпорындардың су құбырынан келетін суды көшеде бөлетін желі.

Желіге берілген су – қай су көзінен алынғанына – I көтерудегі сорғылармен көтерілгеніне, өз бетінше ағатын сумен келгеніне немесе сырттан өнеркәсіптік немесе басқа да су құбырынан алынғанына қарамастан, нақты желіге жіберілген.

Жеке кәріздік желі - өзінің ағытқышы жоқ, ал бірақ ақабалық сұйықтықты басқа кәсіпорындардың кәріздік ғимараттарына жіберетін желілер.

Кәріз - ол құбырлар мен коллекторлардың (каналдардың) су шығару жүйесі және өзінің ағытқышы бар, елді мекен аумағынан немесе оның бөлігінен ақаба суларды шығаруға арналған ғимараттар жиынтығы.

Кәріздер жүйесінің апаты – ол ақаба суларды сыртқа шығаратын құбырлардың тесілуі.

Көшедегі су құбырының желісі деп, көшелердің, өткелдердің, тұйық көшелердің, жағалаулардың бойын бойлай жүргізілген құбыр желілерін айтады.

Квартал ішіндегі желілерге кварталдың ішіндегі жол бойымен жүргізілген құбыр желілері саналады.

Көше кәріздік желісі - құрама коллекторлар ұзындығын қоса, бірақ бас коллекторсыз, елді мекеннің көше бойларына, өтетін жолдарға, тұйық көшелерге, жағалауларға және басқа елді мекеннің өтетін жолдарына салынған құбыр желілері.

Су құбыры – бұл халықты, коммуналдық, сауда, мәдени-тұрмыстық, өнеркәсіптік және басқа да кәсіпорындар мен ұйымдарды сумен қамтуға арналған, су жиналатын ғимараттың, суды тазартатын ғимараттың және бөлу жүйелерінің жиынтығы болып саналады.

Сутартқыш деп су жиналған жерден (сумен қамту көзінен) көшедегі су желісінің бірінші бөлгішіне дейін жүргізілген су құбырын айтады.

Халықты ауыз сумен қамту жүйесіндегі апат – елді мекенді немесе оның жеке ауданын, көп пәтерлі үйді сумен қамтуды 8 сағаттан артық ұзақтықпен толықтай немесе ішінара тоқтату болып табылады.

В данном статистическом бюллетене представлена информация о наличии, протяженности и работе водопроводных (водозаборных), очистных сооружений и распределительной сети труб, предназначенных для водоснабжения населения, сведения о предприятиях, осуществляющих отвод сточных вод из жилых домов, коммунально-бытовых, промышленных, строительных и других предприятий и организаций.Внутридворовой сетью считается сеть трубопроводов, уложенных на территории домовладений для их присоединения к уличной водопроводной сети, а также канализационные трубопроводы, предназначенные для присоединения домовладений к уличной канализационной сети.

Главный коллектор – трубопровод (или канал), собирающий сточные воды со своей канализационной территории и отводящий их на очистные сооружения или в водоем.

Отдельная водопроводная сеть – это водопроводное хозяйство, не имеющее водозаборных и очистных сооружений, только распределительная уличная сеть, в которую вода поступает от водопровода другой организации, предприятия.

Подано воды в сеть – это вся фактически поданная в сеть вода, независимо от источника ее получения – поднята ли она насосами I подъема, подана самотеком или получена со стороны от промышленного или другого водопровода.

Отдельная канализационная сеть – сеть, не имеющая своего выпуска, а передающая сточную жидкость в канализационные сооружения других предприятий.

Канализация – это совокупность сооружений для отвода сточных вод с территории населенного пункта или части его, располагающая отводящей сетью труб и коллекторов (каналов) и собственным выпуском.

Авария в системе канализаций - это повреждение труб с выбросом сточных вод на поверхность.

Уличная водопроводная сеть – это сеть трубопроводов, уложенных вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и т.д.

Внутриквартальной сетью считается сеть трубопроводов, уложенных вдоль внутриквартальных проездов.

Уличная канализационная сеть – трубопроводы, уложенные вдоль улиц, проездов, переулков, набережных и других проездов населенного пункта, включая протяжение сборных коллекторов, но без главных коллекторов.

Водопровод – это совокупность водозаборных сооружений, очистных сооружений и распределительной сети труб, предназначенных для водоснабжения населения, коммунальных, торговых, культурно-бытовых, промышленных и других предприятий и организаций.

Водовод – это трубопровод, проложенный от места забора воды (источника водоснабжения) до первых уличных распределительных сетей.

Аварией в системе водоснабжения населения питьевой водой является полное или частичное прекращение водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного дома продолжительностью более 8 часов.


Аңдатпа

Аннотация

2009 жылы облыс кәсіпорындарымен тұтынушыларға 60101,1 мың текше м. су жіберілген, одан халыққа – 59,3%; тұрғын үй коммуналдық – 5,4% және өндірістік мұқтаждарға – 25,0%.

2009 жылы облыста 72 жұмыс істейтін кәсіпорын есепке алынған, олардың құрамында 157 су құбырлары және 99 бөлек су құбырлары желісі бар. Сутартқыштардың жалпы ұзындығы 1167,4 км құрады; көшедегі су құбырлары желісі – 3172,4 км; квартал және аула ішіндегі желілер – 703,1 км. Көшедегі су тарататындардың (будкалар, шүмектер, крандар) саны – 872 дана.

Желіге берілген су көлемі 80335,9 мың текше м. құрады, осыған орай 56,9% су көлемі тазарту ғимараты арқылы өткен.

Облыс бойынша барлық желіге берілген судан ағып кеткен және есепке кірмеген судың шығындары 20,6% құрады. Ең көп су көлемі шығындары Шымкент қаласында (16,0% облыс бойынша барлық желіге берілген су көлемінен), Мақтаарал ауданында (0,8%), Сайрам ауданында (0,8%) тіркелген.


2009 жылы облыс аумағында 60 кәріздік ғимараттар және 41 бөлек кәріздік желілер жұмыс істеді.

Бас коллекторлардың жекеленген ұзындығы 361,9 км құрады. Көше кәріздік желісі 369,7 км қашықтыққа созылды.


Желіге берілген ақаба сулар көлемі 40747,9 мың текше м. құрады, оның ішінде тазарту ғимараты арқылы 97,5% өткен.

Толық деректер бюллетеньде келтірілген.В 2009 году предприятиями области было отпущено потребителям 60101,1 тыс. куб.м воды, из нее населению – 59,3%; на жилищно-коммунальные – на 5,4% и производственные нужды – 25,0%.

В областе в 2009 году насчитывалось 72 действующих предприятий, в составе которых 157 водопроводных сооружений и 99 отдельных водопроводных сетей. Общая протяженность водоводов составила 1167,4 км; уличных водопроводных сетей – 3172,4 км; внутриквартальных и внутридворовых – 703,1 км. Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) составило 872 единиц.

Объем поданной воды в сеть составил 80335,9 тыс. куб. м., при этом 56,9% воды пропущено через очистные сооружения.
Утечка и неучтенный расход воды по области составил 20,6% от всей поданной в сеть воды. Наибольшее количество воды потеряно в городе Шымкент (16,0 % ко всей поданной воды в сеть по области), Мактааральском районе (0,8%), Сайрамском районе (0,8%).
В 2009 году на территории области действовало 60 канализационных сооружений и 41 отдельных канализационных сетей.

Одиночное протяжение главных коллекторов составило 361,9 км. Уличная канализационная сеть протянулась на расстояние 369,7 км.


Объем сточных вод пропущенного в сеть составил 40747,9 тыс. куб. м., в том числе через очистные сооружения 97,5%.

Более подробные данные приведены в бюллетене.Кәсіпорындар саны, су құбырлары мен кәріздер ғимараттарының бары

Количество предприятий, наличие водопроводных и канализационных сооружений

бірлік  единиц

 

Есеп берген
кәсіпорындардың саны

Саны

су құбырлары
ғимараттарының

кәріздер
ғимараттарының

бөлек су құбырлар желілердің

бөлек кәріздер
желілердің

көшедегі су
тарататындардың
(будкалар, шүмектер, крандар)

су құбырлары
ғимараттарының
апаттарының

кәріздер
ғимараттарының

су құбырлары

кәріздер

Количество отчитавшихся
предприятий, имеющих

Число

водопроводных
сооружений

канализационных
сооружений

отдельных
водопроводных
сетей

отдельных
канализационных
сетей

уличных
водоразборов
(будок, колонок, кранов)

аварий
водопроводных
сооружений

аварий
канализационных
сооружений

водопроводы

канализацииОблыс бойынша

63

36

157

60

99

41

872

1 775

232

Шымкент қ.

8

10

10

12

16

15

4

379

64

Арыс қ.

2

1

23

7

3

1

382

3

-

Кентау қ.

2

2

3

3

-

-

68

33

46

Түркістан қ.

4

4

5

14

5

4

-

450

108

Бәйдібек ауданы

1

-

4

-

4

-

20

-

-

Қазығұрт

2

-

3

-

-

-

3

-

-

Мақтаарал

11

2

19

2

52

2

15

183

10

Ордабасы

2

-

14

-

-

-

25

-

-

Отырар

1

-

2

-

-

-

9

410

-

Сайрам

14

9

17

9

5

4

16

160

1

Сарыағаш

2

-

5

-

-

-

5

135

-

Созақ

3

2

12

5

4

7

235

5

-

Төлеби

4

1

14

3

-

3

6

10

3

Түлкібас

5

4

5

4

-

4

12

2

-

Шардара

2

1

21

1

10

1

72

5

-Су құбырлары мен кәріз ғимараттарының ұзындығы

Протяженность водопроводных и канализационных сетей

км км

 

Жеке ұзындығы, барлығы

оның ішінде

су құбырлардың

кәріздердің

сутартқыштар

кәріздік бас
коллекторлардың

көшедегі желісі

квартал және аула
ішіндегі желіліер

су құбырлары

кәріздер

су құбырлары

кәріздер

Одиночное протяжение,
всего

в том числе

водопроводов

канализаций

водоводов

главных
канализационных
коллекторов

уличной сети

внутриквартальной и
внутридворовой сети

водопроводов

канализаций

водопроводов

канализаций
Облыс бойынша

5 042,9

916,4

1 167,4

361,9

3 172,4

369,7

703,1

184,8

Шымкент қ.

1 827,3

490,0

354,6

182,5

1 293,5

176,0

179,2

131,5

Арыс қ.

269,0

17,8

84,0

17,8

185,0

-

-

-

Кентау қ.

405,0

104,0

48,0

4,0

253,0

90,0

104,0

10,0

Түркістан қ.

148,2

70,8

30,2

43,7

54,5

13,5

63,5

13,6

Бәйдібек ауданы

93,0

-

13,0

-

50,0

-

30,0

-

Қазығұрт

160,0

-

6,0

-

133,0

-

21,0

-

Мақтаарал

790,0

37,7

488,0

10,0

297,0

26,5

5,0

1,2

Ордабасы

59,9

-

4,0

-

13,2

-

42,7

-

Отырар

150,5

-

19,5

-

131,0

-

-

-

Сайрам

483,9

41,5

13,3

36,4

445,0

3,0

25,6

2,1

Сарыағаш

133,0

-

1,0

-

86,0

-

46,0

-

Созақ

110,4

63,0

88,0

33,3

21,8

10,8

0,6

18,9

Төлеби

144,1

36,0

9,1

5,0

39,0

31,0

96,0

-

Түлкібас

136,5

20,5

3,0

12,4

74,0

7,6

59,5

0,5

Шардара

132,1

35,1

5,7

16,8

96,4

11,3

30,0

7,0

Каталог: files -> dinamika
dinamika -> Қазақстан Республикасының статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті
dinamika -> Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының статистика департаменті Жедел-ақпарат Экспресс-информация
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті
dinamika -> Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет