БАҒдарламасы астана 2013 Кешенді емтихан туралы жалпы ережеДата28.04.2016
өлшемі307.07 Kb.
түріБағдарламасы


«Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы

Мемлекеттік басқару академиясы»
Басқару институты

«БЕКІТІЛДІ»

ҒӘК отырысында

№___хаттама

«___» _________ 20___ж.Академия магистратурасына 2013-2014 оқу жылына

«6М050600 – Экономика» мамандығы бойынша оқуға түсушілер үшін кешенді емтихан

БАҒДАРЛАМАСЫ

Астана – 2013

Кешенді емтихан туралы жалпы ереже
Кешенді емтихан бағдарламасына пәннің екі блогы енген, олар: «Экономикалық теория», «Менеджмент негіздері».

1. Бағдарлама үміткерлерден «6М050600 – Экономика» мамандығының магистрлік бағдарламасы бойынша жоғары кәсіптік білім берудің оқу жоспары аясында меңгерілетін базалық экономикалық пәндердің іргелі негіздерін білуді, сондай-ақ алынған білімді теориялық және қолданбалы экономикалық міндеттерді шешу барысында қолдана білу дағдыларын игеруді талап етеді.

2. Бағдарламаға енген мәселелер:

а) жоғары кәсіптік білім берудің оқу жоспарындағы негізгі пәндердің бағдарламаларының мазмұнына сәйкес келеді;

б) кітапханада бар, ұсынылған оқу және әдістемелік әдебиетте, нормативтік құқықтық актілерде, сондай-ақ ғылыми басылымдар мен жарияланымдарда баяндалған.
1 - бөлім. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯ
Мазмұны
1-тақырып. Экономикалық ойлардың эволюциясы

2-тақырып. Экономикалық теория пәні.

3-тақырып. Қоғамдық өндіріс негіздері.

4-тақырып. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері


5-тақырып. Меншіктік қатынас және оның экономикадағы ролі

6-тақырып. Қоғамдық шаруашылық нысандары


7-тақырып. Нарықтық қатынастардың жалпы сипаттамасы

8-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясы

9-тақырып. Тұтынушы таңдауының теориясы

10-тақырып. Өндіріс теориясы

11-тақырып. Нарықтық экономикадағы фирма

12-тақырып. Нарықтық құрылым тұрпаттары

13-тақырып. Өндіріс факторларының нарығы

14-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер

15-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: кезеңділік, жұмыссыздық, инфляция

16-тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік: AD – AS үлгісі

17-тақырып. Қаржы нарығы және қаржы-несиелік саясат

18-тақырып. Мемлекеттің бюджет-салық саясаты (қазыналық)

19-тақырып. Тауар және қаржы нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS – LM үлгісі

20-тақырып. Экономикалық өсу1-тақырып. Экономикалық ойлар эволюциясы
Экономика ғылымындағы көзқарастар мен ағымдар. Экономика ғылымындағы ғылыми мектептер мен бағыттар. Мектептер мен тұжырымдамалар қалыптасуына әсер етуші факторлар.

Ерте замандағы және орта ғасырлардағы экономикалық ойлар. Ежелгі Азияның экономикалық ілімдері. Ежелгі Грекияның экономикалық ілімдері. Ежелгі Римнің экономикалық ілімдері. Орта ғасырлардағы экономикалық ойлар.

Алғашқы экономикалық мектептер. Меркантилизм, оның негізгі ережелері. Физиократтар және олардың экономика туралы көзқарастары.

Классикалық саяси экономия. У.Петти, А.Смит, Д.Рикардо экономикалық ілімдері.

XIX ғасырдағы экономисттер еңбектеріндегі классикалық политэкономияның дамуы. Ж.Б.Сэя, Дж.Милл экономикалық көзқарастары.

Марксисттік саяси экономия. К.Маркстың экономикалық көзқарастары.

Австрияның экономикалық мектебі. К.Менгер, Ф.Визер, Э.Бем-Баверк экономикалық көзқарастары.

Англо-американдық экономикалық мектеп. А.Маршаллдың экономикалық көзқарастары. Дж.Кларктың шекті өндірімділік теориясы.

Тарихи мектеп және институционализм. Ф.Листтің экономикалық көзқарастары. Институционализм экономикалық ойлардың бағыты ретінде. Т.Веблен және оның экономикалық көзқарастары. Дж.К.Гэлбрейттің экономикалық көзқарастары.

Жалпы тепе-теңдік және экономикалық даму теориясы. Л.Вальрастың экономикалық көзқарастары. Й.Шумпетердің экономикалық көзқарастары. Ф.Найттың пайда теориясы.

Монополия теориясы. Э.Чемберлиннің монополистік бәсеке теориясы. Дж.Робинсонның шалағай бәсеке теориясы.

Әл-ауқаттың экономикалық теориялары. В.Паретоның әл-ауқат экономикалық теориялары. «Парето оптимумы».

Дж.М.Кейнстің экономикалық көзқарастары. Тиімді сұраным теориясы. Жұмыспен қамтушылық және жұмыссыздық теориясы. Дж.М. Кейнс нарық экономикасындағы мемлекеттің ролі жайында.

Неолиберализм. Л.Мизес, Ф.Хайек экономикалық көзқарастары. В.Ойкеннің бәсекелік мердігерлік тұжырымдамасы.

Монетаризм және ұтымды күтудің теориясы. Монетаризмнің негізгі ережелері. И.Фишер теориясы. М.Фридмен экономикалық көзқарастары. Р.Лукастың ұтымды күту теориясы.

Неоинституционализм. Г.Беккер, Р.Коуз, Дж. Бьюкенен экономикалық көзқарастары.
2-тақырып. Экономикалық теория пәні

Экономикалық теория пәнінің дамуы: экономика, саяси экономия, экономикс.

Позитивтік және нормативтік экономикалық теория. Экономикалық теория зерттеулерінің объектілері: микроэкономика және макроэкономика.

Микроэкономикадағы экономикалық субъектілер. Экономикалық қызметтегі баламалық қағидаттар. Макроэкономикалық агенттер: үй шаруашылығы, фирмалар, мемлекет, шетелдік сектор. Макроэкономикалық үлгілеу.

Экономикалық санат. Экономикалық Заңдар. Экономикалық Заңдар жіктелімі. Экономикалық Заңдар сипатының іс-әрекеті.

Экономикалық теорияның әдіснамасы. Экономикалық теорияның әдісі. Экономикалық теорияның басқа экономикалық ғылымдармен байланысы. Экономикалық теорияның міндеті.


3-тақырып. Қоғамдық өндіріс негіздері.
Материалдық игілік өндірісі қоғам өмірінің маңызды саласы ретінде. Өндіріс және қажеттілік.

Экономикалық ресурстар және олардың түрлері. Экономикалық және экономикалық емес игіліктер. Экономикалық ресурстар және өндіріс факторлары. Өндіріс факторларының жіктелімі.

Қоғамдық өндіріс құрылымы. Материалдық және материалдық емес өндіріс. Қоғамдық өндіріс нәтижелері: игілік, қызмет көрсету, байлық.

Өндіріс және ұдайы өндіріс. Өндіріс, бөлу, алмасу, тұтыну және олардың бірлігі. Жай және ұлғайтылған ұдайы өндіріс. Ұдайы өндірістің экстенсивті және интенсивті түрлері.


4-тақырып. Экономикалық жүйелердің негізгі түрлері
Экономикалық құбылыстарды зерделеудегі жүйелік тәсілдеме. Экономикалық жүйе түсінігі. Экономикалық жүйе элементтері. Экономикалық жүйе түрлерінің жіктелімі. К. Маркстың формациондық тәсілдемесі. Белл және Дж.Гэлбрейт жіктелімі. Шаруашылық қызметтің меншіктік және үйлестіру әдістері нысаны бойынша жіктелімі.

Экономиканың негізгі мәселелері және олардың әр түрлі экономикалық жүйелердегі шешімі.

Экономикалық ресурстардың шектелімділігі және олардың кез келген жүйеде тиімді пайдалану қажеттілігі. Толық жұмыспен қамсыздандыру және өндірістің толық көлемі. Экономиканың өндірістік мүмкіндіктері. Экономиканың өндірістік мүмкіндіктерінің қисығы.

5-тақырып. Меншіктік қатынас және оның экономикадағы ролі

Меншіктік экономикалық санат ретінде. Қоғамның экономикалық қатынастар жүйесіндегі меншіктік қатынастың орны. «Меншік» санатындағы құқықтық мазмұн. Меншік объектілері мен субъектілері.

Меншіктік құқықтың экономикалық теориясы. Р. Коуздың «Құқықтық түйін» меншігі.

Меншік нысаны. Нарықтық экономикадағы меншік нысандарының алуан түрлілігі.

Қазақстан Республикасында меншік қатынасын қайта құру. Меншікті мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру: кезеңдері, нысандары, мәселелері.

6-тақырып. Қоғамдық шаруашылық нысандары

«Қоғамдық шаруашылық нысандары» түсінігі. Қоғамдық шаруашылықтың негізгі нысандары. Табиғи шаруашылық, оның негізгі қасиеттері. Тауарлық өндіріс, оның мәні және пайда болу шарттары. Тауарлық өндірістің негізгі қасиеттері мен түрлері.

«Тауар» санатының мәні. Тауардың өзіндік ерекшеліктері: тұтыну құны және айырбас құны. Айырбас құны және құн. Тауардағы жүзеге асқан еңбектің екі жақты сипаты. Тауар құнының шамасы және оны анықтаушы факторлар.

Құн нысаны мен ақшаның пайда болу эволюциясы. Ақшаның мәні мен міндеті. Қазіргі ақшалар. Ақша айналысының заңы.

Капиталистік өндіріс, оның материалдық және әлеуметтік-экономикалық негізі. Капиталдың бастапқы жиналуы. Тауар жұмыс күші. Қосымша құн және оның нысандары. Капитализм дамуының кезеңдері.
7-тақырып. Нарықтық қатынастардың жалпы сипаттамасы
Тауар-ақша қатынастар мен нарықтың пайда болу эволюциясы. Нарық мәні. Нарықтық қатынастар субъектілері. Нарықтық тетіктердің негізгі элементтері.

Нарық түрлері және олардың жіктелімі. Нарық инфраструктурасы.

Нарық атқарымы. Нарықтық экономиканың тиімділігі мен кемшілігі.

8-тақырып. Сұраныс пен ұсыныс теориясы
Сұраныс. Төлем қабілеті бар сұраныс. Сұраныс атқарымы. Сұраныстың бағалық факторы. Сұраныстың бағалық емес факторлары. Өзара алмастырымды және өзара толықтырымды тауарлар. Сұраныстың жалпы атқарымы.

Сұраныс қисығы. Сұраныс Заңы. Сұраныс бағасы. Сұраныс қисығының жылжуы.

Ұсыныс. Ұсыныс атқарымы. Ұсыныс қисығы. Ұсыныс заңы. Ұсыныстың бағалық факторы. Ұсыныстың бағалық емес факторлары. Ұсыныс бағасы. Ұсыныс қисығының жылжуы.

Сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі. Нарықтық тепе-теңдіктің ішінара үлгісі. Тепе-теңдік бағасы. Л.Вальрас және А. Маршаллдың тепе-теңдік бағаны орнатудың негізгі тәсілдемесі.

Сұраныс икемділігі. Сұраныстың бағалық икемділігі және оның мәні. Кіріс бойынша сұраныс икемділігі. Сұраныстың ыңғайласпа икемділігі және оның мәні.

Ұсыныс икемділігі. Ұсыныс икемділігіне уақыт факторының әсері.


9-тақырып. Тұтынушы таңдауының теориясы
Игілік пайдалылығы. Пайдалылық мәні. Игіліктің жалпы пайдалылығы. Игіліктің шекті пайдалылығы. Азаймалы шекті пайдалылық Заңы.

Тұтынушы мінез-құлқы талдауының алғышарттары. Тұтынушының артықшылығы. Пайдалылықтың кардиналистік және ординалистік тұжырымдамасы. Немқұрайдылық қисықтары. Немқұрайдылық қисықтарының картасы.

Табыс әсері және орнын басу әсері. Гиффен қарама-қайшылығы. Орнын басудың шекті нормасы. Бюджеттік шектеулер. Тұтынушы тепе-теңдігі және оның шарттары.
10-тақырып. Өндіріс теориясы
Өндіріс және өндіріс факторлары. Өндірістік мән. Өндірістік атқарымдардың жалпы қасиеті. Техникалық тиімділік. Экономикалық тиімділік. Изокванта. Изокванта картасы. Фирма қызметіндегі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезең.

Қысқа мерзімді кезеңдегі өндірістік таңдау. Өндірістің өзгермелі факторларының жиынтықты, орташа және шекті өнімдері. Азаймалы өндірістік факторларының Заңы.

Ұзақ мерзімді кезеңдегі өндірістік таңдау. Өндіріс факторларының орнын басу. Факторлардың технологиялық орнын басуының шекті нормасы және оның капитал мен шекті еңбек өнімдерімен байланысы. Өндіріс оптимумы. Изокоста. Өндіріс тепе-теңдігі.

Ауқым нәтижесі. Ауқымның тиімді, тұрақты және жағымсыз нәтижелері.


11-тақырып. Нарықтық экономикадағы фирма
Фирманың мақсатты атқарымы және түсінік. Фирманың экономикалық мәні. Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардың негізгі нысандары. Фирма қызметіндегі қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезең.

Өндіріс шығындарының түрлері мен түсінігі. Фирманың тұрақты және өзгермелі шығындары. Фирманың жалпы, орта, шекті шығындары.

Фирманың қысқа мерзімді тепе-теңдігі. Фирма табысы және оның жіктелімі. Фирманың жиынтық, орташа және шекті табысы.

Фирманың ұзақ мерзімді тепе-теңдігі.


12-тақырып. Нарықтық құрылым тұрпаттары
Жетілген бәсекелестік үлгісі. Жетілген бәсекелестік жағдайында фирма сұранысының қисығы. Жетілген бәсекелестік жағдайында фирманың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді тепе-теңдігі.

Монополия және монопсония үлгісі. Нарықтық билік көрсеткіштері. Бағалық кемсітушілік. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдегі монопольды тепе-теңдік.

Монополистік бәсекелестік белгілері. Қысқа мерзімді кезеңде шығарылымның көлемі мен бағасын анықтау. Фирманың монополистік бәсекелестік сұранысының қисығы. Монополистік бәсекелестік жағдайындағы тепе-теңдік.

Олигополия белгілері мен үлгілері. Олигополия жағдайындағы фирма мінез-құлқының нысандары. Олигополия жағдайындағы баға белгілеу.

Бағалық емес бәсекелестік.
13-тақырып. Өндіріс факторларының нарығы
Өндіріс факторларының нарығы түсінігі және оның ерекшеліктері. Өндіріс факторы нарығындағы сұраныс пен ұсыныс.

Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс. Еңбекақы. Еңбектегі нарық сұранысының қисығы. Еңбек ұсының қисығы. Еңбек нарығындағы тепе-теңдік.

Капитал нарығы. Пайыздық несие капиталдағы табыс нысаны ретінде. Дисконтталған құн. Инвестиция бойынша шешім қабылдау кезіндегі таза дисконтталған құн есебі.

Жер нарығы. Рентаның экономикалық мәні. Жер рентасының пайда болу шарттары. Абсолюттік рента және оның көздері. Сараланымдылырған рента. Жерге сұраныс және жерге ұсыныс.


14-тақырып. Макроэкономикалық көрсеткіштер
Қоғамдық өнім. Ұлттық есепшоттар жүйесі (ҰЕЖ) және оның ұлттық экономиканың жұмыс істеу нәтижелерін өлшеудегі ролі. Жалпы ұлттық өнім (ЖҰӨ) және жалпы ішкі өнім (ЖІӨ) ұлттық есепшоттар жүйесінің негізгі көрсеткіштері ретінде. ЖҰӨ және ЖІӨ арасындағы жалпылылық. ЖҰӨ және ЖІӨ айырмашылығы. Таза ішкі өнім (ТІӨ) және таза ұлттық өнім (ТҰӨ). Ұлттық табыс (ҰТ). ҰТ бөлінуін сипаттайтын көрсеткіштер: жеке табыс және қолда бар табыс.

ЖҰӨ және ЖІӨ өлшеу әдістері. Шығын бойынша есептелген ЖҰӨ және ЖІӨ өндірістік табысы. Негізгі макроэкономикалық теңдестік. Шығын бойынша есептелген ЖІӨ. Шығын бойынша ЖІӨ және табыс бойынша ЖҰӨ өзара байланысы.

ЖҰӨ/ЖІӨ атаулы және нақты шамасы. ЖҰӨ/ЖІӨ дефляторы. Тұтыну бағасының индексі.
15-тақырып. Макроэкономикалық тұрақсыздық: кезеңділік, жұмыссыздық, инфляция
Экономикалық цикл және оның құрылымы. Цикл сатылары: дағдарыс, тоқырау, жандану, көтерілу және олардың сипаттамасы. Экономикалық циклдердің себептері. Проциклдік, контрциклдік және ациклдік көрсеткіштер. Экономикалық циклдер түрлері. Қазіргі экономикалық цикл ерекшеліктері.

Жұыссыздық макроэкономикалық тұрақсыздық нысаны ретінде. Жұмыссыздықтың негізгі түрлері: уақытша, құрылымдық және циклдік. Жұмыссыздық деңгейі. Табиғи жұмыссыздық деңгейі. Жұмыссыздықтың экономикалық және экономикалық емес зардабы.

Инфляция экономикалық тұрақсыздық нысаны ретінде. Инфляция деңгейі. Баға өсуінің қарқынына байланысты инфляция түрлері: жылжымалы, өшірме, асқын инфляция. Инфляция себебі. Ашық және тежелген инфляция. Сұраныс инфляциясы және шығын инфляциясы. Болжамдалатын (болжалды) және болжамдалмайтын (күтпеген) инфляция. Фишер әсері. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардабы. Инфляция мен жұмыссыздықтың өзара байланысы. Филлипс қисығы.
16-тақырып. Макроэкономикалық тепе-теңдік: AD – AS үлгісі
Сұраныс жиынтығы және оны жасаушылар. Сұраныс жиынтығының факторлары. Сұраныс жиынтығының қисығы.

Ұсыныс жиынтығы. Ұсыныс жиынтығының қисығы. Сұраныс жиынтығы қисығын классикалық және кейнсиандық теорияларымен түсіндіру. Ұсыныс жиынтығының факторлары.

AD – AS үлгілерінің тепе-теңдігі. Тепе-теңдіктің классикалық үлгісі.

Тауарлық нарыққа тепе-теңдіқтің кейнсиандық тәсілдемесі. Тұтыну және жинақ ақша. Тұтынудың шекті бейімділігі. Жинақ ақшаның шекті бейімділігі. Тұтыну мен жинақ ақша серпінін анықтаушы факторлар. Инвестициялар және олардың негізгі түрлері. Инвестиция тұрақсыздығының факторлары. Кейнсиандық крест. Мультипликатор әсері. Құнттылық қарама-қайшылығы.


17-тақырып. Қаржы нарығы және қаржы-несиелік саясат
Ақша және оның экономикадағы атқарымы. Нақтылық және қаржылық активтер. Ақша өтімділігі. Ақшалай жиындар. Ақшалай агрегаттар.

Классикалық тұжырымдама ақшасына сұраныс. И.Фишер теңдеуі.

Ақшаға сұраныстың кейнсиандық теориясы. Ақшаға сұраныс факторлары. Пайыздың атаулы және нақтылы мөлшерлемесінің байланысы.

Экономикадағы ақшаға ұсыныс. Ақша қоры. Ақша мультипликаторы.

Ақша нарығындағы тепе-теңдік. Кейнсиандық ақша саясаты. Өтімді тұзақ. Ақша нарығындағы ұзақ мерзімді тепе-теңдік.

Ақша-кредит саясаты және оның құралдары.


18-тақырып. Мемлекеттің бюджет-салық саясаты (қазыналық)
Қазыналық саясат және оның қаржы жүйесі. Жиынтықты сұранысқа қазыналық саясат құралдарының әсер етуі. Қазыналық саясат түрлері. Ынталандырушы бюджет-салық саясаты (қазыналық экспансия). Тежеулік бюджет-салық саясаты (қазыналық шектелім). Мемлекеттік шығындар мультипликаторы. Салық мультипликаторы.

Дискрециялық және автоматты (дискрециялық емес) қазыналық саясат. Экономиканың автоматты тұрақтандырғышы.

Бюджет тапшылығы және оны толықтыру әдістері. Мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдерді көбейту мәселелері.
19-тақырып. Тауар және қаржы нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. IS – LM үлгісі
IS – LM үлгісінің практикалық маңызы. IS – LM негізгі өзгермелі үлгісі.

IS қисығы. LM қисығы. IS – LM үлгісінің тепе-теңдігі.

Бюджет-салық және ақша-кредит саясатының салыстырмалы тиімділігі. Бюджет-салық экспансиясы. Ақша-кредит экспансиясы. Ығыстыру әсері. Баға деңгейінің өзгеру жағдайындағы бюджет-салық және ақша-кредит саясаты.


20-тақырып. Экономикалық өсу
Экономикалық қсу және оның өлшемі. Экстенсивті және қарқынды экономикалық өсу. Экономикалық өсудің негізгі мақсаттары. Экономикалық өсу факторлары.

Экономикалық өсудің кейнсиандық үлгілері. Е.Домар үлгісі. Р.Ф.Харрод үлгісі. Р.Солоу неоклассикалық үлгісі.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі және қосымша әдебиеттер

 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. – М.: Маркет ДС, 2009. – 416 с.

 2. Антология экономической классики: В 2 т. М.: Эконов, 1993.

 3. Базылев Н.И.. Гурко С.П., Базылева М.Н. Макроэкономика. - М.: ИНФРА-М, 2003. – 190 с.

 4. Базылев Н.И., Гурко С.П., Базылев М.Н. Экономическая теория: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2003. – 672 с.

 5. Бартенев С.А. История экономических учений. – М.: Экономист, 2001.- 456с.

 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе.- М.: «Дело Лтд», 1994. – 720 с.

 7. Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса/ Пер. с англ./ под ред. А. Фофонова.- СПб.: Экономическая школа, 2008.- 384с.

 8. Вечканов Г.С., Вечканов Г.Р. Макроэкономика. 2-е изд. – СПб: Питер, 2010. – 288 с.

 9. Войтов А.Г. Экономика. Общий курс. (Фундаментальная теория экономики): Учебник.- 10-е изд., «Дашков и К», 2007.- 610с.

 10. Дорохина Е.Ю., Халиков М.А. Моделирование микроэкономики. Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во «Экзамен». 2003. – 224 с.

 11. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. - М.: Дело, 2000. – 472 с.

 12. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. - М.: Дело, 2002. – 416 с.

 13. Капканщиков С.Г. Макроэкономика: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2007. – 336 с.

 14. История экономических учений./ Под ред. В.Автомонова и др.- М., 2002.- 784с.

 15. История экономических учений. Под ред. А.Г.Худокормова. М.: ИНФРА-М, 2002. – 733 с.

 16. Козырев В.М. Основы современной экономики: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 544 с.

 17. Курс экономики: Учебник /Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 672 с.

 18. Курс экономической теории: Учебное пособие. /Под ред. Сидоровича А.М. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2007. – 1040 с.

 19. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М.:ИНФРА-М, 1999. – 972 с.

 20. Макроэкономика: Учебник / Под общ. Ред. А.А. Абишева, К.А. Хубиева. – Алматы: Экономика, 2007. – 666 с.

 21. Макроэкономика: учебник / Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. – М.: Юрайт-издат, 2009. – 654 с.

 22. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics). Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. – 3-е изд. стер. – М.:КНОРУС, 2007. – 672 с.

 23. Микроэкономика. Учебное пособие. Под ред. М.И. Плотницкого. – Минск: Новое знание. 2002. – 427 с.

 24. Мэнкью Н.Грегори. Принципы микроэкономики. Учебник. 2-е изд. – СПб.: Питер. 2005. – 560 с.

 25. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. – 576 с.

 26. Макроэкономика. Под ред. М.И. Плотницкого. - М.: Новое знание, 2002.

 27. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику: Учебное пособие. - М.: ГУ ВШЭ, 2002. – 512 с.

 28. Моисеев С.Р. Макроэкономика: Учебник. - М.:КНОРУС, 2008. – 320 с.

 29. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. – М.: Изд-во Норма. 2001. – 572 с.

 30. Политическая экономия (экономическая теория): Учебник/ Под общ.ред. д.э.э., проф. В.Д.Руднева.- М.: Изд. торг. корпор. «Дашков и К», 2009.- 856с.

 31. Самуэльсон П., Нордхаус Э. Экономика. М.: «Вильямс», 2001. – 688 с.

 32. Селищев А.С. Микроэкономика. – СПб: Питер. 2002. – 448 с.

 33. Селищев А.С. Макроэкономика: Учебник. - СПб: Питер, 2001. – 446 с.

 34. Тарануха Ю.В., Земляков Д.Н. Микроэкономика. Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.

 35. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И, Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. 60-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – 541 с.

 36. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 1997. – 864 с.

 37. Харвей Дж. Современная экономическая теория. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 703 с.

 38. Экономика: Учебник /А.И. Архипов и др. – М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2008. – 840 с.

 39. Экономика: Учебник /Под ред. А.С. Булатова. – М.: Экономистъ, 2010. – 831 с.

 40. Экономическая теория: Учебник /Под ред. В.Д. Камаева. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 592 с.

 41. Экономическая теория. Микроэкономика – 1,2: Учебник /Под ред. Г.П. Журавлевой. – М.: ИТК «Дашков и К», 2007. – 934 с.

 42. Экономическая теория: Учебник /Под общ. ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С. Тарасевича – М.: ИНФРА-М, 2007. – 672 с.

 43. Экономическая теория: Учебник /Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. – М.: Изд-во «Экзамен», 2004. – 592 с.

 44. Экономическая теория: Учебник /Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. – Спб.: Изд. «Питер», 2001. – 544 с.

 45. Cathie J. Food Security and Macroeconomic Stabilization. A Case Study of Botswana 1965-1984 [Text] /H. Dick. - Tubingen : Mohr, 1987.

 46. Denzau A. T. Microeconomic analysis : markets and dynamics [Text]. - [S. l. : s. n.], 1991.

 47. Dornbusch R. Macroeconomics [Text] /S. Fischer, R. Startz. - 7th ed. - [S. l. : s. n.], 1998.

 48. Hysteresis effects in economic models [Text] / ed. W. Franz. - Heidelberg : Physica-Verlag, 1990.

 49. Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money [Text] . - [S. l.] : Cambridge University Press, 1998.

 50. Rukstad M. G. Macroeconomic decision making in the world economy : text and cases [Text]. - [S. l.] : The Dryden Press, 1989.

 51. The Economics of Transformation. Theory and Practice in the New Market Economies [Text] / ed. A. Schipke, ed. A. Taylor. - Berlin : Springer Verlag, 1994.

 52. The Ethical Foundations of the Market Economy : International Workshop [Text] / ed. H. Siebert. - Tubingen : Mohr, 1994.

 53. The good and the economical : ethical choices in economics and management [Text] / ed. P. Koslowski, ed. Y. Shionoya. - Berlin : Springer Verlag, 1993.

 54. The Impact of Macroeconomic Policies on the Rural Poor. Analytical Framework and Indicators [Text] / J.-P. Azam, G. Chambas, P. Guillaumont, S. Guillaumont. - New York : [s. n.], 1989


Ресми әдебиеттер


 1. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева «Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев» от 10.10.1997г.

 2. Послание Президента Республики Казахстан - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс состоявшегося государства» от 14.12.2012 г.

 3. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» от 27 января 2012 г.

 4. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «Построим будущее вместе» от 28 января 2011 г.

 5. Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана: Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана / Назарбаев Н. // Казахстанская правда. – 2010. – 30 января.

 6. Через кризис к обновлению и развитию: Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана / Назарбаев Н. // Казахстанская правда. – 2009. – 6 марта.

 7. Назарбаев Н.А. Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии: Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. – Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2006.

 8. Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» от 19 марта 2004 г.

 9. Назарбаев Н.А. Социальная модернизация: Двадцать шагов к обществу Всеобщего труда. – Астана, 2012 г.

 10. Официальные сайты Государственных органов Республики Казахстан [Электронный ресурс].


Нормативті – құқықтық құжаттар

 1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан.

 2. Государственная программа «Дорожная карта бизнеса 2020».

 3. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК на 2010-2014 годы. Утверждена Указом Президента РК от 19 марта 2010 г. № 958.

 4. Кодекс Республики Казахстан от 10.12.2008 г. № 99-IV ЗРК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

 5. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года.

 6. Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы.


«Экономикалық теория» пәні бойынша сұрақтар үлгісі


 1. Ерте замандағы және орта ғасырлардағы экономикалық ойлар.

 2. Алғашқы экономикалық мектептер: меркантилизм және физиократтар. Теорияның негізгі ережелері.

 3. Классикалық саяси экономия: теорияның негізгі ережелері.

 4. XIX ғасырдағы экономисттер Ж.Б.Сэя, Дж.Милл еңбектеріндегі классикалық политэкономияның дамуы. экономикалық көзқарастары.

 5. К.Маркстың экономикалық көзқарастары.

 6. Австриялық экономикалық мектеп (маржинализм): негізгі ережелер.

 7. Англо-американдық экономикалық мектеп: А.Маршалл, Дж.Кларк.

 8. Тарихи мектеп. Ф.Листтің экономикалық көзқарастары.

 9. Институционализм экономикалық ойлардың бағыты ретінде.

 10. Жалпы тепе-теңдік және экономикалық даму теориясы: Л.Вальрас, Шумпетер.

 11. Э.Чемберлиннің монополистік бәсекелестік теориясы. Дж.Робинсон жетілмеген бәсекелестік теориясы.

 12. Әл-ауқаттың экономикалық теориялары.

 13. Дж.М.Кейнстің экономикалық көзқарастары.

 14. Неолиберализм. Л.Мизес, Ф.Хайек, В.Ойкен экономикалық көзқарастары.

 15. Монетаризм және ұтымды күтудің теориясы: монетаризмнің негізгі ережелері.

 16. Неоинституционализм. Г.Беккер, Р.Коуз, Дж. Бьюкенен экономикалық көзқарастары.

 17. Экономикалық теория пәні және оның эволюциясы. Экономикалық теория атқарымы.

 18. Экономикалық теория әдістері.

 19. Экономикалық санаттар және экономикалық заңдар.

 20. Қоғам және экономика. Қоғам өміртіршілігіндегі өндірістің ролі.

 21. Қоғамның экономикалық жүйесі: түсінігі мен түрлері.

 22. Экономиканың және оның әр түрлі жүйелерді шешудегі негізгі мәселелері.

 23. Экономикалық ресурстар және өндірістік факторлар.

 24. Экономикада ресурстар шектілігі және таңдау мәселелері. Экономиканың өндірістік мүмкіндіктері.

 25. Қоғамдық ұдайы өндіріс: мәні, түрлері мен тұрпаттары.

 26. Меншік экономикалық санат ретінде. Нарық экономикасындағы меншік нысандары.

 27. Меншік объектіреі мен субъектілері. Меншік құқығының экономикалық теориясы. Р.Коуздың «Құқықтық түйін» меншігі.

 28. Меншікті мемлекет иелігінен алу: қажеттілік, әдістері. Қазақстанда меншікті жекешелендіру.

 29. Қоғамдық өндіріс түрлері. Табиғи және тауарлық (нарықтық) өндіріс.

 30. Табиғи шаруашылық адамдардың алғашқы шаруашылық қызметінің түрі ретінде.

 31. Тауарлық өндіріс мәні, негізгі сипаты мен түрлері.

 32. Тауар және оның қасиеті. Тауардағы жүзеге асқан еңбектің екі жақты сипаты.

 33. Құн теориясы. Тауар құнының шамасы және оны анықтаушы факторлар. Құн заңы.

 34. Ақшаның пайда болуы, мәні мен атқарымы. Қазіргі ақшалар.

 35. Нарықтың мәні, құрылымы мен атқарымы. Нарық түрлері. Нарық тетігінің негізгі элементтері.

 36. Нарық инфрақұрылымы және оның элементтері.

 37. Сұраныс атқарымы. Сұраныс факторлары. Сұраныс заңы. Сұраныс қисығы.

 38. Ұсыныс атқарымы. Ұсыныс факторлары. Ұсыныс заңы. Ұсыныс қисығы.

 39. Сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі. Тепе-тең баға. Л.Вальрас пен и А. Маршалл тепе-теңдігі.

 40. Сұраныс икемділігі, оның түрлері. Икемділік теориясының практикалық маңызы.

 41. Ұсыныс икемділігі. Ұсыныс икемділігіне уақыт факторларының әсері.

 42. Тұтынушылық артықшылық. Немқұрайдылық қисығы.

 43. Тұтынушының бюджеттік шектілігі. Тұтынушы ережесінің тепе-теңдігі.

 44. Пайдалылық атқарымы. Пайдалылықтың кардиналистік және ординалистік тұжырымдамасы. Пайдалылықтың азаймалы шектелігінің заңы.

 45. Өндірістік атқарым. Изокванта. Өндірістің кезеңділігі.

 46. Қысқа мерзімді кезеңдегі өндірістік атқарым. Азаймалы қайтарым заңы.

 47. Ұзақ мерзімді кезеңдегі өндірістік атқарым. Өндірістік факторлардың орнын басу. Өндіріс тепе-теңдігі.

 48. Өндіріс шығындары және оның түрлері. Ең төменгі шығындар ережесі. Пайданы ең жоғарғы шекке жеткізу ережесі.

 49. Жетілген бәсекелестік үлгісі. Бәсекелестік фирмалар қызметінің негізгі түсініктері.

 50. Монополистік бәсекелестік үлгісі. Шығарылатын өнімнің көлемі мен бағасын анықтау.

 51. Олигополия үлгісі. Нарықта олигополияның мінез-құлқы.

 52. Монополия және монопсония үлгілері. Монополия түрлері. Нарықтық билік көрсеткіштері. Бағалық кемсітушілік: мәні мен түрлері.

 53. Еңбек нарығы. Жалақы, оның нысандары мен түрлері.

 54. Табиғи ресурстар нарығы. Жер рентасы. Абсолюттік және сараланымды жер рентасы.

 55. Ұлттық есепшоттар жүйесі (ҰЕЖ) және оның макроэкономикалық талдаудағы ролі. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер. ЖІӨ есептеу әдістері.

 56. ЖҰӨ/ЖІӨ атаулы және нақты шамасы. ЖҰӨ/ЖІӨ дефляторы. Бағалар индексі.

 57. Экономикалық цикл: түсінігі, кезеңі. Нарықтық экономиканың циклдік дамуының себептері. Экономикалық циклдер көрсеткіштері. Экономикалық циклдер жіктелімі. Қазіргі экономикалық циклдер ерекшеліктері.

 58. Жұмыссыздық және олардың түрлері. Жұмыссыздық деңгейі. Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі. А.Оукен заңы.

 59. Инфляция: мәні мен себептері. Инфляция өлшемі. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардабы. Мемлекеттің инфляцияға қарсы саясаты.

 60. Инфляция түрлері мен нысандары. Инфляция мен жұмыссыздық байланысы. Филипс қисығы.

 61. Сұраныс жиынтығы: мәні мен оған ықпал етуші факторлар. Сұраныс жиынтығының қисығы.

 62. Ұсыныс жиынтығы: мәні мен оған ықпал етуші факторлар. Ұсыныс жиынтығының қисығы.

 63. Экономикаға инвестицияның мәні мен мағынасы. Инвестиция түрлері. Инвестициялар көлемі мен серпініне ықпал етуші факторлар.

 64. Макроэкономикалық тепе-теңдік үлгілері.

 65. Қазыналық саясат және мемлекеттік бюджет. Қазыналық саясат құралдары және оның сұраныс жиынтығы мен ұсыныс жиынтығына әсері. Қазыналық саясат түрлері.

 66. Ақша массасы және оның агрегаттары. Ақшаға сұраныс: классикалық және и кейнсиандық тұжырымдама. Ақшаға сұраныстың факторлары. Фишер теңдестіруі мен әсері.

 67. Ақша ұсынысы. Ақша мультипликаторы. Ақша нарығының қысқа мерзімді тепе-теңдігі. Өтімді тұзақ.

 68. Ақша нарығының ұзық мерзімді тепе-теңдігі.

 69. Мемлекеттің ақша-кредит саясаты және оның құралдары. Политика «Арзан» ақша саясаты мен «қымбат» ақша саясаты.

 70. Экономикалық өсу және оның өлшемі. Экономикалық өсу түрлері мен факторлары.

 71. Экономикалық өсу үлгілері. Экономикалық өсуді ынталандырудың мемлекеттік саясаты.


2 - бөлім. МЕНЕДЖМЕНТ НЕГІЗДЕРІ
Мазмұны
1-тақырып. Менеджмент мәні мен принциптері

2-тақырып. Менеджмент мектептері мен тұжырымдамасының эволюциясы және оның шетелде даму беталыстары

3-тақырып. Ұйым басқарудың объектісі ретінде

4-тақырып. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

5-тақырып. Басқарудың ұйымдық құрылымы

6-тақырып. Сапа менеджмент жүйесі. Үдеріс тәсілдемесі

7-тақырып. Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету

8-тақырып. Басқарудың әлеуметтік-экономикалық үдерістерінің негізгі атқарымдары

9-тақырып. Басқарушылық еңбек және оның қырлары

10-тақырып. Басқарушылық шешімдерді әзірлеудің үдерістері

11-тақырып. Ұйым мәдениеті және басшылық стилі

12-тақырып. Жанжалдарды басқару


1-тақырып. Менеджмент мәні мен принциптері
Басқару түсінігі. Нарықтық экономикадағы басқару объектілері мен субъектілері. Басқару ғылым мен өнер ретінде.

«Менеджмент» түсінігінің мазмұны мен мәні. Менеджмент ғылыми тәсілдеме жүйесі ретінде және экономика саласындағы білімдерге, психологияға, құқыққа, әлеуметтануға және басқа да ғылымдарға негізделген қиын тәртіптік ғылым. Менеджмент қағидаттары.Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі менеджмент және оның қазақстандық қоғамдағы ролі. Мемлекеттік басқарудың мемлекеттік менеджменті: жалпылығы мен айырмашылығы. Мемлекеттік органдарындағы менеджмент ерекшеліктері.
2-тақырып. Менеджмент мектептері мен тұжырымдамасының эволюциясы және оның шетелде даму беталыстары
Басқару үлгілері басқарушылық ойлар эволюциясының нысандары ретінде. Негізгі басқарушылық тұжырымдаманы қалыптастыру және оның дамуы. Менеджментке ғылыми тәсілдемелер: үдерісті, жүйелік, ситуациялық. Басқару мектептері. Басқарудың ғылыми мектебі. Классикалық мектеп. Адами қатынастар мектебі және оның дамуы. Математикалық мектеп. Менеджмент теориясындағы жүйелік және ситуациялық тәсілдемелер. Басқарудың қазақстандық үлгілерін қалыптастырудың шарттары. Басқару үлгілерін таңдаудың мәселелері.
3-тақырып. Ұйым басқарудың объектісі ретінде.
Ұйым түсінігі. Ұйымның түрлері мен негізгі сипаттары. Ұйымның жалпы сипаттамасы. Деңгейлес және сатылас еңбек бөлінісі. Ұйымды басқарудың деңгейлері. Ұйым сипаттамасы басқарудың объектісі ретінде. Біртекті ұйымдардың топтасуы және олардың жалпы сипатын анықтау. Ел экономикасындағы ұйымдардың ролі. Ұйымдық жобалау элементтері. Ұйымдарды басқарудың тиімділік критерийі.
4-тақырып. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы
Басқару ортасының құрылымы. Ұйымдастырушылық элементтер және сипаттамасы. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасының негізгі құраушылары. Ұйым құрылымы мен мақсаттарының өзара байланысы. Қиын және оңай іскер орта. Тұрақты және тұрақсыз іскер орта. Іскер ортаның беймәлімділігі және оның бағасы. Мемлекеттік органдардың іскер ортамен өзара әрекет етуі. Қоршаған іскер ортаға әсер ету әдістері.
5-тақырып. Басқарудың ұйымдық құрылымы
Басқарудың ұйымдық құрылымының негізгі элементтері. Ұйымдық құрылымның өзгеру мен қалыптасу үдерістері. Ұйымдық құрылым тұрпаттары, түрлері және оны құру қағидаттары. Басқарудың иерархиялық (бюрократтық) құрылымы: желілік, функционалдық, желілі-функционалдық, желілі-штабтық, штабтық, дивизиональды. Басқарудың бейімделген (негізгі) құрылымы: қалыптамалық, желілік, виртуалды.
6-тақырып. Сапа менеджмент жүйесі. Үдеріс тәсілдемесі
Сапа менеджмент жүйесінің мәні. Басқару үдерісін құжаттау. Үдерістік үлгілерлі құру қағидаттары. Сапа менеджментінің үдеріс тәсілдемесі.
7-тақырып. Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету
Ақпараттың басқарудағы ролі. Ақпарат, оның қасиеті, басқару тиімділігіне ақпараттың әсер етуі. Ақпараттың ішкі фирмалық жүйесінің негізгі қағидаттары, міндеттері мен атқарымдары.
8-тақырып. Басқарудың әлеуметтік-экономикалық үдерістерінің

негізгі атқарымдары
Басқару тиімділігі мен талдау. Басқару жүйесінде болжамдау мен жоспарлау. Жоспарлау басқарудың атқарымы ретінде. Басқару түсінігі мен атқарым құрамдары. Жоспарлау түсінігі мен мәні. Жоспарлау атқарымы мен қағидаттары. Жоспарлау үдерісінің кезеңдері. Стратегиялық жоспарлау түсінігі мен мәні. Қазақстан экономикасын басқару стратегиясы.

Ұйымдастыру мен үйлестіру басқарудың атқарымы ретінде. Коммуникация басқарудың атқарымы ретінде. Басқарудағы уәждеме мен ынталандыру үлгілері. Бақылау басқару атқарымы ретінде. Даму беталыстары, қазіргі мәселелері мен бақылау келешегі. Стратегия және стратегиялық басқару.

Өкілеттілік және жеке әсер ету, ұйымдағы басшылық, билік пен әсер ету нысандары. Лидерлік шолу теориясы.

Басқару тиімділігін арттыру факторлары мен бағасы. Басқару тиімділігінің көрсеткіштері мен критерийлері.


9-тақырып. Басқарушылық еңбек және оның қырлары
Басқарушылық еңбек және оның қырлары. Басқарушылық жұмысшылар санаттары. Менеджер түрлері. Менеджер атқарымы. Менеджердің мемлекеттік органдағы ролі. Мемлекеттік мекеме басшыларына қазіргі кәсіби және біліктілік талаптар. Мемлекеттік орган ұйымдары өзгеру мақсатындағы менеджер қызметінің негізгі түрлері.
10-тақырып. Басқарушылық шешімдерді әзірлеудің үдерістері
Шешімдерді әзірлеу үдерістерінің кезеңдері. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен жүзеге асыру технологиясы. Басқарушылық шешімдерін әзірлеу үдерістерінің талаптары. Шешім сапасы мен үдеріс сапасы.
11-тақырып. Ұйым мәдениеті және басшылық стилі
Ұйым мәдениетінің түсінігі, құрылымы мен мәні. «Күшті» және «әлсіз» ұйым мәдениетін анықтау. Ұйым мәдениеті тиімділік факторы ретінде. Ұйым мәдениетінің экономикалық атқарымы. Ұйымның инновациялық мәдениеті. Ұйым мәдениетін басқару. Ұйым мәдениеті мен басшылық стилінің өзара ықпал етуі. Мемлекеттік органдардың коммуникациялық мәдениеті.
12-тақырып. Жанжалдарды басқару
Жанжалдар: түсінігі және мәні. Жанжалдар түрлері. Ұйымдағы жанжалдар себептері. Жанжалдар ретке келтіру стилдері.
Ұсынылатын әдебиеттер:


 1. Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда.// АСТАНА. 10 июля. КАЗИНФОРМ - текст выступления в ходе телемоста, посвященного Дню индустриализации, 3 июля в Астане.

 2. Назарбаев Н.А. Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана// Послание Главы государства народу Казахстана.- // Казахстанская правда. 27 января 2012 г.

 3. Назарбаев Н.А. «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» Послание Главы государства народу Казахстана.- // Казахстанская правда. 30 января 2010 г.

 4. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030: Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента РК народу Казахстана. – Алматы: Бiлiм, 1997.

 5. Назарбаев Н.А. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира: Послание Президента РК народу Казахстана // Казахстанская правда. – 2006. – 2 марта.

 6. Назарбаев Н.А. «Модернизация государственного управления на принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности обществу». Выступление Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева на открытии третьей сессии Парламента Республики Казахстан. //Егемен Қазақстан. 2 сентября 2006 года

 7. Указ Президента РК «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных и местных исполнительных органов областей, города республиканского значения, столицы» от 19 марта 2010 г.

 8. Армстронг М. Основы менеджмента. - Ростов-на-Дону, 1998.

 9. Валовой Д.В. История менеджмента.- М.- 2004.

 10. Глухов В.В. Менеджмент.-М.,-2004 .

 11. Дафт Р.Л. Менеджмент.- Питер, 2010 г.- 400 стр.

 12. Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Пер. с англ. - М.: Дело, 1996.

 13. Лукашевич В.В. Менеджмент в структурно-логических схемах: Уч. Пос. /В.В. Лукашевич - М.: Издательство «Экзамен», 2003. - 224 с.

 14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. -М.: Дело, 1998.

 15. Семенов А.К. Этика менеджмента.- Ростов на Дону.- 2004.

 16. Хеккаузен X. Мотивация и деятельность. В 2-х тт. - М., 1986.

 17. Эффективность государственного управления /Под ред. С. А. Батчикова и С. Ю. Глазьева. - М.: «Консалтбанкир», 1998.


«Менеджмент негіздері» пәні бойынша сұрақтар үлгісі


 1. Менеджмент және оның қазіргі білім жүйесіндегі ролі.

 2. Менеджмент: негізгі түсініктер, қағидаттар, мақсаттары мен атқарымдары.

 3. Мемлекеттік басқару және менеджмент: жалпылығы мен айырмашылығы.

 4. Мемлекеттік органдардағы менеджмент: ерекшеліктері мен атқарымдары.
 5. Менеджмент технологиясы мен әдістері.
 6. Басқару тиімділігін арттырудың бағасы мен факторлары.
 7. Басқарушылық ойлардың эволюциясы.
 8. Ғылыми басқару мектебі.
 9. Әкімшілік басқару мектебі.
 10. Адами қатынас позициясы және мінез-құлық ғылымы тұрғысынан басқару.
 11. Басқарудың математикалық үлгілері.
 12. Басқарудың қазіргі тәсілдемесі: үдерістік, жүйелік және ситуациялық.

 13. Жетекшілік: стиль, жағдаят және тиімділік.

 14. Ұйым басқару объектісі ретінде.
 15. Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы.

 16. Ұйымның ішкі ортасының негізгі факторлары мен ерекшеліктері.

 17. Ұйымның сыртқы ортасының негізгі факторлары мен ерекшеліктері.

 18. Активті және активті емес іскер орта.

 19. Мемлекеттік органдардың іскер ортамен өзара әрекет етуі.
 20. Ұйым миссиясы.
 21. Ұйым мақсаты мен міндеттері.
 22. Мемлекеттік ұйымның мақсаттар дарағы.
 23. Ұйымның өміршеңдік кезеңі және оның негізгі сатылары.

 24. Мемлекеттік қызмет менеджерінің келешек үлгісі.

 25. Мемлекеттік қызмет менеджеріне кәсіби және жеке бас талаптары.

 26. Мемлекеттік қызметшінің басқарушылық еңбегі және оның қырлары.

 27. Мемлекеттік органдарда менеджердің ролі.

 28. Басқару атқарымы.

 29. Басқару тиімділігін талдау.

 30. Ұйым стратегиясы.

 31. Ұйымдастыру және үйлестіру басқарудың атқарымы ретінде.

 32. Менеджменттегі ақпарат пен коммуникация.

 33. Ақпараттың басқарудағы ролі.

 34. Ақпарат, оның қасиеті, басқарушылық шешімдерін қабылдау тиімділігіне ақпараттың әсер етуі.

 35. Басқарудағы уәждеме және ынталандыру.

 36. Бақылау басқару атқарымы ретінде.

 37. Басқарудың ұйымдасқан құрылымы: түсінігі, тұрпаттары мен түрлері.

 38. Басқару ұйымының ұйымдасқан құрылымының жіктелімі.

 39. Басқарудың иерархиялық (бюрократтық) және бейімделген (негізгі) құрылымдары.

 40. Басқарушылық шешімдерді қабылдау әдістері мен үдерісі.

 41. Шешімдерді қабылдау үдерісінің кезеңдері.

 42. Басқарушылық шешімдерді әзірлеу мен жүзеге асыру технологиясы.

 43. Ұйым мәдениетінің түсінігі, құрылымы мен мәні.

 44. Ұйым мәдениетінің субъективті және объективті элементтері.

 45. Ұйым мәдениетінің «күшті» және «әлсіз» белгілері.

 46. Ұйым мәдениетін басқару.

Құрастырушылар: 1. Дёмушкина Л.О., э.ғ.к., доцент - «Экономикалық теория»

 2. Майдырова А.Б., э.ғ.д., профессор – «Менеджмент негіздері»

Басқару

институтының директоры Ә.А. Кенжебаева

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет