Бағдарламасы аясында Тұрғын үй құрылыс жобаларын іріктеу және қарастыру ережесініңДата03.05.2016
өлшемі92.8 Kb.
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»

Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында

Тұрғын үй құрылыс жобаларын іріктеу және қарастыру ережесінің

1-қосымшасыӨтінім үлгісі

(Жеке серіктестің атауы) Сізден мақсатында оны іске асырудағы анықтау нысанға талдау/тексеру жүргізу мақсатында (жобаның атын көрсету) жоба бойынша ұсынылған құжаттаманы қабылдауыңызды сұраймын.

Ұсынылған ақпарат аталған өтінімге сай, толық, сапалы және құжатқа сәйкес келеді.

(Жеке серіктестің атауы) шындыққа сай емес, нақты емес, сапасыз және толық емес ақпарат ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жауапкершілік туралы ескертілді.


Жоба бойынша қажетті ақпараттар


1. Жеке серіктес туралы ақпарат

Ұйымның толық атауы/жеке тұлғаның (-лардың) аты-жөні
Ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны
Акционерлердің/қатысушылардың құрамы
Құрылған күні
Заңды мекенжайы: Аймақ (облыс, аудан, көше, үй, индекс, тел, email)
Нақты мекенжайы: Аймақ (облыс, аудан, көше, үй, индекс, тел, email)
Ұйымның орындаушы органының басшысы (Аты-жөні, лауазымы)
Жеке серіктестің жұмыс өтілі және жобаны іске асрыуда қызметкерлердің біліктілігінің болуы

Жобаны іске асыру үшін арнайы рұқсат, лицензияның болуы2. Жоба туралы ақпарат

Жобаның атауы
Жобаны іске асыру орны
Жобаның мақсаты
Жобаны іске асыру сатысы
Жобаны іске асыруды бастау күні
Мемлекеттік сараптаманың оң шешімімен ЖСҚ бар болуы


 1. 3. Жобаның қаржылық – экономикалық көрсеткіштері

  Жобаның жалпы құны (мың теңге)
  Жобадағы тұрғын үй құрылысының 1 ш.м. үшін құны
  Жобаны іске асыру мерзімі
  Жобаны қаржыландырудың алдын ала құрылымы (қаржыландыру механизмі мен оның өлшемдері, қамтамасыз ету құрылымы және т.б.)


  Өтінімге тіркелетін қосымшалар (қосымшалармен тізбесі).

Құрастырылған күні « » « » 20 жыл

Уәкілетті тұлғаның қолы/

Тегі, аты-жөнінің бас әріптері МО

«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»

Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамының

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аясында

Тұрғын үй құрылыс жобаларын іріктеу және қарастыру ережесінің

2-қосымшасыЖалға берілетін тұрғын үй құрылыс жобаларын қарастыру бойынша құжаттар тізімдемесі

 1. Жобаны іске асыру үшін жер учаскесінің бас жоспары.

 2. Жобаны іске асыру үшін құқық белгілейтін/сәйкестендіру құжаттарының нотариалды расталған көшірмелері.

 3. Жобаны іске асыру үшін жер учаскесiне және аяқталмаған құрылысқа (бар болса) ауыртпалықтардың жоқ/бар екенi туралы уәкілетті органнан анықтама.

Жобаны іске асыру үшін жер учаскесiне және аяқталмаған құрылысқа ауыртпалық бар болғанда, ЕДБ қоспағанда, жобаны іске асыру басталғанға дейін болған ауыртпалықты алып тастау туралы кредиторлардан хат ұсыну керек.

 1. Осы Ереженің 8 тармағына сәйкес растау хат.

 2. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемелері (жер учаскесінің жалпы алаңы, құрылыс салу алаңы, объектінің қабаттылығы, құрылыс көлемі, пәтерлер саны, жапсарлас-жанастыра салынған коммерциялық үй-жайлардың жалпы алаңы, паркингте машина қоятын орын саны (бар болса), ғимараттың негізгі тірек түрі, тұрғын үй құрылысының 1 шаршы м. құны, объектінің құрылыс жұмыстары басталатын күні туралы ақпарат).

 3. Жобаны қаржыландыру құнын есепке алу.

 4. Жобаны іске асыруға меншікті қаражаттардың болғаны туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе Жобаны қаржыландыру туралы ЕДБ растау-хат.

 5. Жобаны іске асыру ауданында магистралдық инженерлік желілердің бар екені, инженерлік желілерге қосылудың техникалық жағдайлары туралы ақпарат.

 6. Жеке серіктес бірінші басшыларының, бас бухгалтерінің, жеке тұлға – Жеке серіктес қатысушыларының жеке куәлік көшірмелері.

 7. Жеке серіктестің құрылтайшы құжаттары: Жарғы, заңды тұлғаларды-заңды тұлғалардың қатысушыларын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі/анықтамасы; салық есебіне тұрғанын растайтын құжат (нотариалды расталған көшірмелері).

 8. Жеке серіктестің жарғылық капиталы қалыптастырылғанын растайтын құжаттар (түпнұсқасы немесе нотариалды расталған көшірмелері).

 9. Өтінім берген күннен бастап 30 күнтізбелік күннен бұрын емес күні Жеке серіктестіктің салық берешегі, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын және әлеуметтік аударымдар бойынша берешектердің жоқ (бар) екіні туралы мәлімет.

 10. Жеке серіктестің банктік шотының бар екені туралы анықтама.

 11. ЕДБ-мен берешектердің бар/жоқ екені туралы анықтама.

 12. Жеке серіктестің Атқарушы органын тағайындау туралы Жеке серіктестің қатысушыларының жалпы жиналысының хаттамасы/ Жеке серіктестің жалғыз қатысушысының шешімі (көшірмелері).

 13. Жеке серіктес Атқарушы органын тағайындау туралы бұйрық (түпнұсқасы немесе заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірмесі).

 14. Жеке серіктестің бас бухгалтерін тағайындау туралы бұйрық (түпнұсқасы немесе заңды тұлғаның мөрімен расталған көшірмесі).

 15. Жеке серіктестік атынан құжаттарға қол қоюға уәкілеттілік берілген тұлғалардың қол қою үлгілері және мөр бедері бар құжаттары (нотариалды расталған көшірмесі).

19.Қатысушылардың/акционерлердің нотариалдық куәландырылған қолдары бар мәмілелердің маңызды талаптары көрсетілген жобаны іске асыру туралы Жеке серіктес заңды тұлғаның уәкілетті органының шешімі.

20.Барлық кредиторлары, кез келген кредит бойынша мәні ашылған кредиторлар алдындағы берешектер сомасы көрсетілген Жеке серіктестің жазбаша анықтамасы (ақпараты).

21. Белгіленген тәртіппен Жеке серіктестің Қоғам алдындағы міндеттемелерін орындағанға дейін кредиторлар олардың алдындағы міндеттемелерін орындауды талап етпейтіндігі туралы Кредиторлармен жасалынған шарттар және кредиторлардың, соның ішінде ЕДБ кепілдік хаттары. Жеке серіктес Шарттар мен кепілдік хаттарын барлық кредиторлары атынан береді.

22. Жылжымайтын мүлік объектісі құрылымының, ғимаратының беріктігінің және ИКИ (егер құрылыс басталған болса) техникалық жағдайына жасалынған техникалық зерттеулері туралы қорытынды.

23.Жеке серіктес өкілдерінің: бірінші басшыларының, жеке кәсіпкер бас бухгалтерінің, жеке тұлға – Жеке серіктес қатысушыларының дербес мәліметтерін жинауға және өңдеуге берген келісімі.

24.Сәулет, қала құрылыс және құрылыс салу қызметтерін жүргізуге құқық беретін құрылыс-монтаждау жұмыстары түрлерінің тізімі бар құрылыс-монтаждау жұмыстарына берілген лицензиясы (көшірмесі).

25.Тапсырыс берушімен бекітілген жобалау тапсырмалары.

26.Уәкілетті органмен келісілген жоба сұлбасы; жобаны бекіту бойынша қала құрылыс кеңесі отырысының хаттамасынан алынған үзінді көшірме (бар болса көшірмесі).

27.Сәулет-жобалау тапсырмасы.

28. Мемлекеттік сараптама органының қорытындысы бар ЖСҚ (электрондық тасығышта), ЖСҚ бекіту туралы бұйрық (көшірмесі).

29. Құрылыс объектісінің консервациясы туралы акт (құрылыс-монтаждау жұмыстары тоқтатылған жағдайда).

30. Техникалық және авторлық қадағалау туралы мәлімет (Аттестат, ЖЗЖ лицензия, техникалық және авторлық қадағалау туралы шарттарының көшірмесі);

31. Орындалған құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың бекітілген ЖСҚ (егер құрылыс басталған болса) сәйкес келуі туралы техникалық және авторлық қадағалау қорытындылары.

32. Бекітілген құрылыс-монтаждау жұмыстарының өндіріс жоспарымен бас мердігерлік (құрылыс мердігерлігі) шарты (бар болса, көшірмесі).

33. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы мемлекеттік уәкілетті органның хабарламасы немесе құрылыс-монтаждау жұмыстарын салуға берген жергілікті атқарушы органының шешімі;

34.Жобалау және зерттеу жұмыстары шарттарының көшірмесі.

35. Жеке серіктестің кредит бюросынан кредит есебін алуға берген келісімі.

36. Қоғаммен Жоба келісу арқылы қаржыландырылған кезінде қосымша: Жобаны қаржыландыру туралы ЕДБ Несие комитеті шешімінің көшірмесін қоса тіркеу арқылы Жобаны қаржыландыруды мақұлдау туралы ЕДБ хаты талап етіледі.*Қосымша құжаттар мен ақпараттарды талап ету құқығы Қоғамда қалады.

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет