Бағдарламасы «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы»Дата28.04.2016
өлшемі226.74 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-36.1.

25 /01-2014
ПОӘК

Оқытушыларға арналған пәннің бағдарламасы

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы»

№ 2 басылым

от 18. 09. 2013 г.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы»

5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

1.ӘЗІРЛЕГЕН


Құрастырушы _______________________ «____»___________ 20___ж.,

Ерменова Б.О. - «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемелері» кафедрасының аға оқытушысы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың теориясы мен әдістемелері» кафедрасында отырысында

«____»___________ 20___ж. №____хаттама
Кафедра менгерушісі _______ Б.Н.Прохоров

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
Төрайымы ____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақулданған және ұсынылған

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
ОӘК төрайымы ____________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

Мазмұны

 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

«5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығы студенттеріне арналған «Дене шынықтыру және спорт педагогикасы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

«Дене шынықтыру және спорт педагогикасы» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»

23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

5В010800 «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 2006 жылы «Балалар мен жасөспірімдер спортының негіздері» пәніне арналған кәсіби жоғары білім бағдарламасы

Типтік оқу жоспары ___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Дене тәрбиесі және спорттың теориялық негіздері; Дене мәдениетінің теориялық негіздері; Дене тәрбиесі және спорттың амалдары; Дене тәрбиесі және спорттың әдістері; Дене тәрбиесі және спорттағы қозғалысқа үйрету және оның қағидалары; Дене қуаты қасиеттері және оны дамыту әдістемесі; Сабақ - мектептегі негізгі оқу түрі; Дене тәрбиесі сабағын педагогикалық бақылау, бағалау; Мектептегі дене тәрбиесі жұмысын жоспарлау; Дене тәрбиесі жұмысындағы бақылау және есепке алу; Мектептегі сыныптан, мектептен тыс және күн тәртібі ішіндегі дене тәрбиесі жұмыстарын ұйымдастыру; Оқушы және студент жастардың дене тәрбиесі; Ересек және үлкен жастағы адамдардың дене тәрбиесі.3.2.Пәнді оқып-білудің мақсаты

Қазақстандық білім беру жүйесін модернизациялау жағыдайында болашақ дене шынықтыру пәні мұғалімі және спорт түрлері бойынша жаттықтырушының кәсіби-педагогикалық даярлығын қалыптастыру.3.3.Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

 • Студенттерді дене шынықтыру мен спорт жағыдайында жан-жақты біртұтас дамыған тұлғаны тәрбиелеу заңдылықтары туралы білммен қаруландыру.

 • Болашақ мамандарды дене шынықтыру және спорт саласында жүргізілетін тәрбие жұмысының әдістемесіне үйрету.

 • Студенттерді балалар спорт ұжымымен жұмыс істеу және оны басқара білу машықтарына баулу.

 • Болашақ дене шынықтыру мұғалімдері мен жаттықтырушылардың кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру.

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

1.Дене мәдениетінің теориясы мен әдістемесі пәнін оқу барысында студенттер дене тәрбиесі және спорттық жаттықтыру сабақтарын ұйымдастыруға қажет дене тәрбиесі амалдарын, әдістерін, қағидаларын үйренеді. 1. Дене қуаты қасиеттерін, оны дамыту жолдары туралы теориялық мәліметтер алады.

 2. Жоспарлау технологиясын, сабақтарды талдауды үйренеді.

 3. Сабақтар жүргізу іскеліктері мен дағдыларына қалыптасады.

 4. Мектепте дене тәрбиесі сабағын, спорт түрлерінен жаттықтыру жүргізу әдістемесін үйренеді.

3.5 Курстың пререквизиттері:

«Дене шынықтыру педагогикасы» курсын оқып үйрену үшін философияның, жалпы педагогиканың, психологияның, әлеументтанудың, мәдениеттанудың, анатомия мен физиологияның жалпы негіздерін білу қажет.3.6 Курстың постреквизиттері:

«Дене шынықтыру педагогикасы» төмендегідей іргелес пәндермен тығыз байланысты: «Мамандыққа кіріспе», «Дене шынықтыру мен спорт психологиясы», «Дене шынықтыру мен спорттың теориясы мен әдістемесі», «Спорттық физиология», «Спорттық медицина», «Дене шынықтыру және спорт менеджменті».3.7 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

курс

семестр

кредит

дәріс

практика

СОӨЖ

СӨЖ

жиыны

Бақылау формасы

2

4

3

30

15

22,5

67,5

135

емтихан

4 ОҚУ ПӘННІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫТақырып атауы

Дәріс сағат саны

Тәж. сағат саны

СРО
3 семестр 1 модуль

1.

Жалпы және дене шынықтыру және спорт педагогикасының негіздері


1-10

1.1.

Педагогика пәне мен оның негізгі категориялары Дене шынықтыру және спорт-білім беру үрдісінің құрамдас бөлімі

1


1.2.

Дене шынықтыру және спорттық білім берудің актуальді проблемалары

1

12.

Дене шынықтыру және спорт үрдісінің жалпы және арнайы міндеттерінің жалпы сипаттамасы+

1-10

2.1

Оқыту үрдісін жетілдіру мақсатында дене шынықтыру және спорттың оқу бағдарламасының мазмұнын таңдап алудың әдістемелік негіздері

1


2.2.

Дене шынықтыру мен спортты үйрету әдістерінің сипаттамасы мен оны іске асыру

1

12.3.

Үйрету түрлі әдістерін қолданудың ерекшеліктерінің психофизиологиялық ерекшеліктері

2

12.4.

Оқу-жаттығу үрдісі – арнайы педагогикалық үрдістің негізі.

2

13.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы тәрбие үрдісінің сипаттамасы+

1-10

3.1.

Дене шынықтыру және спорт - оқушының жеке басының қалыптасуындағы арнайы динамикалық үрдіс

2

13.2.

Дене шынықтыру және спорт- оқушылардың қажыр-қайрат сапаларын тәрбиелеудің негізгі амалы

2

13.3.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру

2

1


2 модуль

4.

Дене шынықтыру және спорт маманының іс әрекеттері+

1-10

4.1.

Дене шынықтыру және спорт мұғалімінің (жаттықтырушының) қызметінің негізі

1


4.2.

Оқытушының педагогикалық шеберлігі

1

14.3.

Педагогикалық жағдаяттар. Және педагогикалық тапсырмалар. Оларды шешудің жолдары

1


4.4.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы үйретудің хабарламалық және коммуникациялық хабарламалары.

1

15.

Педагогикалық үрдістің факторы ретінде студент пен оқытушының біріккен еңбегінің негізі


1-10

5.1.

Оқушылар мен студенттердің ғылыми жұмыстарының негізгі бағыттарының сипаттамалары

2

15.2.

Студенттер мен оқушылардың психологиялық негіздері

2

15.3.

Педагогикалық үрдіс және оның нәтежиесінің анализі мен қорытындысы (педагогикалық диагностика

2

16.

Дене шынықтыру және спорт саласындағы қосалқы білім берудің педагогикалық негіздері+

1-10

6.1.

Балалар мен жасөспірімдер спорт мектептеріндегі дене және спорттық тәрбиенің негіздері

2

16.2.

Педагогикалық қарым –қатынастың субъектісі ретінде – спорттық команда

2

16.3.

Спорттық білім жүйесі ретіндегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі

2

1Барлығы

30

15

22,5

67,5

5. СРО тапсырмаларын орындау және өткізу кестесі
Тақырып

Ұсынылатын әдебиеттер Негізгі /

қосымша


сағат

Жұмысты тапсыру мерзімі

Бақылау формасы

1.

Дене тәрбиесі және спорттың амалдары мен әдістері

[1,2,4,9]/

[1,2,3]


3

4 апта

жазбаша

2.

Дене тәрбиесі және спорттағы қозғалысқа үйретудің қағидалары мен дене сапалары және оны дамытудың жолдары

[1,2,4,9]/

[1,2,3]


3

6 апта

Жазбаша

3.

Жалпы білім беретін мектептердегі дене тәрбиесі сабағы – дене тәрбиелеу үрдісінің негізі

[1,2,4,9]/

[1,2,3]


3

11 апта

Ауызша

4.

Мектептегі дене тәрбиелеу жұмыстарын жоспарлау (нақты сыныпқа жылдық сағат сеткасы)

[1,2,4,9]/

[1,2,3]


4

14 апта

Жазбаша

 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өз бетімен оқып үйренуге арналған сұрақтар

Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

5

1 тарау. Дене шынықтырудың жалпы теориясы мен әдістемесі

 1. Дене тәрбиесінің жүйесі

 2. Дене тәрбиесінің принциптері, әдістері

 3. Қозғалысқа үйрену
Дене тәрбиесінің құралдары: дене жаттығулары, табиғаттың күштері, гигиеналық факторлар

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар • Жасөспірімдер сспортының ееркшеліктеріне сәйкес жаттықтыру үрдісін ұйымдастыру, қазіргі таңдағы ссаясат, тұрғылықты жерлердегі спорт саласы т.с.с.

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауҚозғалыс әрекеттеріне үйрету: ептілік- әдет-автоматты орындалуға қалыптасу

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

2 тарау. Дене шынықтырудың жас ерекшеліктері. Жеке тұлғаның қабілеті және спорт сабақтарын таңдауы

1.Сәби және мектепке дейінгі балалар дене тәрбиесінің негізі

2.Мектепе жасындағы балалардың дене тәрбиесінің негізі

3.Оқушылардың дене тәрбиесін жоспарлау мен бақылау

4.Ересе тұрғындар арасындағы дене тәрбиесінің бағыттары


Спорт саласына жасөспірімдерді іріктеп алу ерекшеліктері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар


 1. Іріктеуге қойылатын педогогикалық талаптар.

 2. Дарындылық және спортқа қабілетінің құрылымы.

 3. Спортқа дарындылық және қабілеттілікке үйретудің жүйелі қатынасы.

 4. Өзін-өзі жетілдіру процессінің әдістемесі мен мазмұны

 5. Ұжым арқылы жеке тұлғаға ықпал етудің әдістемесін іске асыру.

 6. Белсенділікке баулу жодары

 7. Спортшының жеке тұлғасының бағытталығыӘңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауСалауатты өмір салтын жасөспірімдер бойында қалыптастыру және таңдап алған спорт түрлерін тереңдете жаттығуларына себепкер болу, жасөспірімдерді спорт түрлерін таңдап алуларына көмектесу

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

3 тарау Спорт теориясы мен әдістемесі

Адамзат ағзасының ерекшеліктері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар
 1. Адам қозғалысының техниасы

 2. Спорттық қызмет кезіндегі ағзаның күйі

 3. Қимыл техникасын меңгеру және бейімділікті жетілдіру

 4. Жасөспірім жастағы спрттық жаттығулар ерекшеліктері

 5. Жаттығу деңгейін көтерудің ағзаға физиологиялық әсері

 6. Жасөспірім спортшылрдың қимы дағдыларының дамуының физиологиялық механизмдері

 7. Машықтану жүктемелерін физиологиялық негіздеуӘңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындауЖасөспірімдер дене дамуларының ерекшеліктері, физиологиялық дамулары

Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Дене сапаларын дамытудың жолдары мен әдістері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапырмаларының түрлерін жазбаша орындауДене шынықтыру сабақтарында дене қасиеттеріне тәрбиелеу

Жасөспірімдерді тәрбиелеу және жан-жақты жетілдірудің ерекшеліктері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Жасөспірім спортшылармен жүргзілетін тәрбие жұмыстары

 2. Жасөспірім спортшыларды тәрбиелеудегі негізгі міндеттер

 3. Жеке тұлғаны педагогикалық тұрғыдан түсінудің, оны қалыптастыру, тірбиееу және дамыту факторларының әдістемелік негізі.

 4. Жасөспірім спортшылардың спорттық мінез-құлқын тәрбиелеу.

 5. Жасөспірімдерді тәрбиелеудің кешенді амалы
Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Спорт топтарымен жұмыс атқару, жаттықтырушылар қызметі

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапырмаларының түрлерін жазбаша орындауСпортшы даярлау жүйесіндегі басқару, жоспарлау және бақылау

Дене сапаларын дамытудың жолдары мен әдістері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдар 1. Басқару қызметі, қағидалары мен әдістері

 2. Спорт мектептеріндегі комплексті бақылаудың методологиялық негізі

 3. Педагогикалық бақылаудық мөлшерлі көрсеткіштері

 4. Спорт мектептеріндегі кешенді дәрігерлік бақылаудың ерекшелігі

 5. Оқу-тәрбие ісін басқару жүйесіндегі оқытушы мен жаттықтырушы
Әңгімелесу, өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау

Айлық, апталық жаттықтыру үрдістеріСпорттық машықтануды жоспарлау және тиімділігін есептеу

Жылдық жоспар, тақырыптық және күнделікті жоспардың түрлері

Дәріс материалдары бойынша презентациялар,

дидактикалық материалдарЖас спортшылардың жаттықтыру үрдісін жоспарлау, жаттықтырушылық практиканың құжаттарына көңіл аудару, үлкен, орташа, кіші жаттығу циклдері

Әңгімелесу,

өздік жұмыс тапсырмаларының түрлерін жазбаша орындау7. Оқу-әдістемелік әдебБиетпен қамтамасыз етудің картасы
Әдебиеттер аты

Баспа саны

Студенттер саны

Пайызы

1


Аманбаев Р.Р. Сборник типовых учебных программ цикла общепрофессиональных дисциплин для вузов: “Теория и методика физической культуры и спорта”.- Алматы, 2001г.


2

17

0,1

2.

Железняк Д.Д., Петров П.К.»Основы научно-методической деятельности в ФКиС»М., 2002

8

17

0,4

3

Кофман Л.Б. «Настольная книги учителя ФК» М.,1998

12

17

0,70

4

Уаңбаев Е.Қ. «Дене тәрбиесінің негіздері»Алматы 2000

7

17

0,41

5

Минаев Б.Н., Шиян Б.Н. «Основы методика ФВ школьников» М. 1989

20

17

1,18

6

Дүкенбаева Н. «Мектеп жасындағы балаларды ойын арқылы адамгершілікке тәрбиелеу» Алматы 1992

3

17

0,18

7

Ашмарин Б.А. «ТМФКиС»-М., 1979, 1990

12

17

0,70

8

Теория и методика ФК иС- 2-х тома

20

17

1,18

9

Филин В.П. тренировка юных спртсменов.-М.:ФКиС, 1965г.

12

17

0,70

10

Филин В.П.,Фомин. Основы юношеского спорта .-М.:ФКиС,1980.

1

17

0,05

11

Рудик П А. Психоогия и современный спорт.-М.:ФКиС,1973г,14с.

6

17

0,4

12

Мұстафаев Е.Т. Қыз балаларды спортқа баулудың ейбір аспектілері.-Қызылорда.2004ж.

1

17

0,05

13

Тайжанов С.,Құлназаров А., Дене тәрбиесі. Алматы «Жазушы» 2002ж.

10

17

0,6

14

Холодов Ж К., Кузнецов В С. Теория и методика физичесого воспитания и спорта.-М.:2000г.

8

17

0,5


Әдебиеттер тізімі: 1. Подласый И.П. Педагогика 1-том Минск-1996.

 2. Под. ред. П.И. Пидкасистого. Педагогика. Минск -1996.

 3. Харламов В.Ф. Педагогика. Минск-1999.

 4. Әбиев. Ж. Бабаев. С. Құдиярова А. Педагогика. Алматы-2004.

 5. Дүсембекова Ш.Д. Педагогика. Семей 2004 ж.

 6. Қоянбаев. Педагогика. Алматы 2002 ж.

 7. Сағындықұлы Е. Педагогика. Алматы 1999.

 8. Бабанский Ю. Педагогика - Москва 1998

 9. Қоянбаев Ж., Қоянбаев Р. Педагогика - Астана 1988

 10. Савин Н.В. Педагогика Алматы 1975

 11. Берікжанов К.Б., Мусин С.М., Педагогика тарихы. Алматы-2004.

 12. Ильина Т.А. Педагогика. Минск -1984

 13. Дүсембекова Ш.Д. Тәрбие үрдісінің ерекшеліктері. Семей 2004.

 14. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті, ПедагогикаАлматы 2003

 15. Табылдиев Ә. Қазақ этнопедагогикасы Алматы 2001.

 16. Амантурин.Ш Мұғалім және оқу-тәрбие жұмысы.-А., 1978ж

 17. Көпбаев.О. Жастар және провалық тәрбие.А.,1988ж

 18. Қоянбаев.Р.М. Тәрбие теориясы.А., 1991ж

 19. Тәрбие сағатының үлгі тақырыптары.// Қазақстан әйелдері,№1,2000,8бет

 20. Жарықбаев.Қ,Қалиев.С. Қазақ тәлім-тәрбиесі.Оқу құралы. А.,Санат,1995

 21. Мектепке дейінгі және мекеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы.А.,1995ж

 22. Қазақ мектептері мен мектепке дейінгі мекемелерінде имандылық-эстетикалық тәрбие берудің кешенді программасы. //Қазақстан мектебі.-8.06.1990ж

 23. Елманов.С,Күнтілеуов.А.Жастарға арналған праволық білім беру негіздері.,-А.,1985.

 24. «Білім беру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.-А.,1992ж

 25. Қоянбаев.Р.М. Білім беру және оқыту теориясы.-А., 1990ж

 26. Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептерінің тұжырымдамасы.// Республикалық баспа кабинеті.-А., 1995ж

 27. Мусин .Қ.С.Америкадағы педагогтық білім және заң саясаты //Қазақстан мектебі №5, №6.-А., 1996-1998;

 28. Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы.-А.,1994ж

 29. Педагогика /дәріс курсы /.-А., Нұрлы әлем, 2003ж

 30. Қоянбаев.Р.М. Бастауыш мектеп педагогикасының жалпы негіздері.-А.,2005ж

 31. Қабдықайырұлы.Қ,Монахов.В.М, Оқытудың педагогикалық жаңа техналогиясы.А., 1999

 32. Нағымжанова.Қ. Педагогикалық инновацияның зерттелуі //Бастауыш мектеп.-№3 1999ж

 33. Подласый.И.П. Педагогика. М,1999ж

 34. Сластенин.В.А, Исаев И.Ф, Шиянов.Е.Н. Общая педагогика.М ,2002г

 35. Виноградов.Г.С Народная педагогика.-Иркутск.1926г

 36. Қалиев.С.К. Халық педагогикасында ауыз әдебиетіндегі көрініс. А.,1987;

 37. Педагогикалық ізденіс.Құрасты.И.Н Боженова-А.,Рауан 1990ж

 38. Макаренко.А.С. Проблемы школьного советского воспитания-М.,1984

 39. Каримов.Л.К Основы правого воспитания.-А 1991

 40. Жарықбаев.К.Б и Калиев.С.К Национальные аспекты обучения и воспитания в Казахстане.-1990

 41. Беспалько.В.П.Слагаемые педагогической технологии-М.,Педагогика 1989ж

 42. Ильина.Т.В Педагогическое планирование в образовательных учереждениях.-Ярославль ,1995г

 43. Шадриков.В.Д.Философия образования и образовательные политики-1993.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет